Interneti- ja MMS-i seaded - Sony G3221 Manual

Sponsored links

E-post
E-posti seadistamine
Seadmes oleva meilirakenduse kaudu saate saata ja vastu võtta e-kirju oma e-posti
kontode kaudu. Saate korraga kasutada ühte või mitut meilikontot, sealhulgas oma
ettevõtte Microsoft Exchange ActiveSynci kontot.
E-posti konto seadistamine
1
Koputage kuval
Avakuva
valikut
.
2
Leidke valik
E-post
ja koputage seda.
3
Seadistamise lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Mõne e-posti operaatori teenuste kasutamisel on teil vaja võtta ühendust oma e-posti
võrguoperaatoriga, et saada üksikasjalikku teavet e-posti konto seadistuste kohta.
E-posti lisakonto lisamine
1
Koputage kuval
Avakuva
ikooni
.
2
Leidke valik
E-post
ja koputage seda.
3
Koputage ikooni
ja seejärel valikuid
Seaded
>
Lisa konto
.
4
Järgige juhiseid ekraanil. Kui e-posti konto seadeid pole võimalik automaatselt alla
laadida, lõpetage häälestamine käsitsi.
5
Kui olete lõpetanud, koputage valikut
JÄRGMINE
.
E-kirjade saatmine ja vastuvõtmine
1
Ligipääs seadetele, kõigi e-posti kontode ja kaustade kuvamine
2
E-kirjade otsimine
3
Ligipääs muudele valikutele
4
E-kirjade loend
5
E-kirja kirjutamine
Uute e-kirjade allalaadimine
Kui e-kirjade sisendkast on avatud, nipsake sõnumiloendis allapoole.
Enne uute e-kirjade allalaadimist veenduge, et teil oleks töötav andmesideühendus. Lisateavet
andmesideühenduse olemasolu kontrollimise kohta leiate teemast
Interneti- ja MMS-i seaded
lehel 45.
83
See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Sponsored links