Rakenduse Muusika menüü - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Rakenduse Muusika menüü
Rakenduse Muusika menüü annab ülevaate kõikidest seadmes olevatest lauludest. See
võimaldab teil hallata oma albumeid ja esitusloendeid.
1
Rakenduse Muusika avakuvale naasmine
2
Praeguse esitusjärjekorra kuvamine
3
Kõigi esitusloendite sirvimine
4
Kõigi esitajate sirvimine
5
Kõigi albumite sirvimine
6
Kõigi muusikapalade sirvimine
7
Kõigi stiilide sirvimine
8
Kõigi kaustade sirvimine
9
Muusikarakenduse seadete menüü avamine
10
Muusikarakenduse toemenüü avamine
Muusikamenüü avamine
1
Koputage kuval
Avakuva
valikut
, seejärel leidke valik
ja koputage seda.
2
Koputage valikut
.
Muusika avakuvale naasmine
Kui muusikamenüü on avatud, koputage valikut
Avaleht
või lihtsalt menüüst
paremal olevat kuvaala.
Laulu kustutamine
1
Otsige rakenduse Muusika menüü kaudu üles laul, mille soovite kustutada.
2
Puudutage pikalt laulu pealkirja ja seejärel kuvatavas loendis valikut
Kustuta
mälust
.
3
Kinnitamiseks puudutage valikut
KUSTUTA
.
Parasjagu esitatavat laulu ei saa kustutada.
Esitusloendid
Rakenduse Muusika avakuval saate seadmesse salvestatud muusikast esitusloendeid
luua.
Oma esitusloendite loomine
1
Avage rakenduse Muusika avakuva ja puudutage pikalt selle albumi või laulu nime,
mida soovite esitusloendisse lisada.
2
Avanevas menüüs valige
Lisa esitusloendisse
>
Loo uus esitusloend
.
3
Sisestage esitusloendi nimi ja koputage valikut
OK
.
Uue esitusloendi loomiseks võite ka avada muusikarakenduse avakuva menüü, koputada
valikut
Esitusloendid
ja seejärel valikut
.
89
See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Sponsored links