Nutiesitusloendeid ei saa kustutada. - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Oma esitusloendite esitamine
1
Avage muusikamenüü ja koputage seejärel valikut
Esitusloendid
.
2
Valige jaotises
Esitusloendid
esitusloend, mille soovite avada.
3
Kui soovite esitada kõiki laule, koputage mis tahes laulu või ikooni
Juhuesita kõik
.
Laulude lisamine esitusloendisse
1
Avage rakenduse Muusika avakuva ja leidke sirvides üles muusikapala või album,
mida soovite esitusloendisse lisada.
2
Puudutage pikalt muusikapala või albumi pealkirja ja seejärel koputage valikut
Lisa
esitusloendisse
.
3
Koputage selle esitusloendi nime, millesse soovite albumi või laulu lisada. Album
või laul lisatakse nüüd esitusloendisse.
Laulu eemaldamine esitusloendist
1
Puudutage esitusloendis pikalt selle laulu pealkirja, mille soovite eemaldada.
2
Koputage valikut
Eemalda esitusloendist
.
Esitusloendi kustutamine
1
Avage rakenduse Muusika menüü ja koputage seejärel valikut
Esitusloendid
.
2
Puudutage pikalt esitusloendit, mida soovite kustutada.
3
Koputage valikut
Kustuta
.
4
Koputage kinnitamiseks valikut
KUSTUTA
.
Nutiesitusloendeid ei saa kustutada.
Muusika jagamine
Laulu jagamine
1
Liikuge rakenduse Muusika avakuvalt sirvides sellele laulule või albumile, mida
soovite jagada.
2
Puudutage pikalt laulu pealkirja ja seejärel koputage valikut
Jaga
.
3
Valige loendist rakendus ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Samal viisil saate jagada albumeid ja esitajaid.
Heli täiustamine
Heli kvaliteedi parendamine ekvalaiseriga
1
Avage muusikamenüü ja koputage seejärel valikuid
Seaded
>
Heliseaded
>
Heliefektid
>
Ekvalaiser
.
2
Heli käsitsi reguleerimiseks lohistage sagedusriba nuppe. Eelseadistatud
korralduse valimiseks koputage ikooni
ja valige korraldus, seejärel koputage
kinnitamiseks valikut
OK
.
Ruumilise heli sisselülitamine
1
Avage muusikamenüü ja koputage seejärel valikuid
Seaded
>
Heliseaded
>
Heliefektid
>
Ringheli (VPT)
.
2
Seadete valimiseks libistage vasakule või paremale ja koputage kinnitamiseks
valikut
OK
.
Raadio kuulamine
Seadme FM-raadio töötab nagu tavaline FM-raadio. Näiteks saate FM-raadiojaamu
otsida ja kuulata ning neid lemmikute hulka salvestada. Enne raadio kasutamist tuleb
seadmega ühendada juhtmega peakomplekt või kõrvaklapid. Peakomplekt või
kõrvaklapid toimivad antennina. Kui üks neist seadmetest on ühendatud, saate soovi
korral heli esitamiseks kasutada valjuhääldit.
90
See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Sponsored links