Salvestusrežiimide ülevaade - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Video salvestamine kaameraklahvi kasutades
1
Aktiveerige kaamera.
2
Ikooni
valimiseks nipsake ekraanil.
3
Video salvestamise käivitamiseks vajutage kaameraklahvi.
4
Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti kaameraklahvi.
Video salvestamine
1
Aktiveerige kaamera.
2
Kui videorežiimi pole valitud, nipsake ikooni
valimiseks ekraanil.
3
Suunake kaamera sellele, mida soovite
filmida.
4
Filmimise alustamiseks puudutage ikooni
.
5
Filmimise peatamiseks puudutage ikooni
. Filmimise jätkamiseks puudutage
ikooni
.
6
Filmimise lõpetamiseks puudutage ikooni
.
Pildistamine video salvestamise ajal
Video salvestamise ajal pildistamiseks koputage valikut
. Kaamera pildistab
kohe, kui kaameranupu vabastate.
Oma fotode ja videote vaatamine
1
Aktiveerige kaamera ja koputage foto või video vaatamiseks pisipilti.
2
Fotode ja piltide vaatamiseks libistage sõrme vasakule või paremale.
Foto või video kustutamine
1
Leidke foto või video, mille soovite kustutada.
2
Tööriistariba kuvamiseks koputage ekraani.
3
Koputage valikut
.
4
Koputage kinnitamiseks valikut
KUSTUTA
.
Üldised kaameraseaded
Salvestusrežiimide ülevaade
Saate valida erinevate salvestusrežiimide ja kaamerarakenduste vahel. Nende
vahetamiseks nipsake lihtsalt kaameraekraanil vasakule või paremale.
Käsitsi
Kohandage käsitsi kaameraseadeid, nagu eraldusvõime, valge tasakaal ja ISO.
Optimaalne automaatrežiim
Optimeerige seadeid, et need vastaksid igasugustele pildistamisoludele.
Videokaamera
Reguleerige käsitsi videoseadeid, et need vastaksid
filmimisoludele.
Kaamera rakendused
Valige kaamerarakendusi käsitsi.
Paremate piltide tegemise kohta lisateabe saamiseks külastage aadressi
support.sonymobile.com
.
Kaamerarakendused
AR-efekt
Tehke virtuaalsete dekoratsioonide ja tegelastega fotosid ja videoid.
94
See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Sponsored links