Sony G3221 Userguide Manual Tagalog

G3221 Language

Download Sony G3221 Userguide Manual Tagalog

Sponsored links


Download Request Is In Process

Gabay ng gumagamit - Page 1

Gabay ng gumagamit Xperia ™ XA1 Ultra G3221/G3223

..

identification - Page 2

Nilalaman Pagsisimula .................................................................................... 6 Tungkol sa User guide na ito ............................................................... 6 Pangkalahatang-ideya ......................................................................... 6 Paglalagay .......................................................................................... 7 Proteksyon sa screen .......................................................................... 8 Pagbubukas ng iyong device sa unang pagkakataon .......................... 8 Bakit kailangan k..

3 - Page 3

Internet at mga network ............................................................... 49 Pagba-browse sa web ...................................................................... 49 Mga setting ng Internet at MMS ....................................................... 49 Wi-Fi ................................................................................................. 50 Pagbabahagi ng iyong koneksyon sa mobile data ............................. 52 Pagkontrol sa paggamit ng data ........................................................ 54 Pagpili ng mga mobile network .................

4 - Page 4

Pagba-back up ng mga contact ........................................................ 84 Pagdaragdag ng medikal at pang-emergency na impormasyon sa pakikipag-ugnayan ............................................................................ 85 Mga Paborito .................................................................................... 85 Pagpapadala ng impormasyon ng contact ........................................ 86 Pag-iwas na madoble ang mga entry sa iyong Contact application... 86 Pagmemensahe at chat ............................................................... 88 Pagbabasa a..

file - Page 5

Mga Video .................................................................................. 118 Ang application na Video ................................................................. 118 Paglilipat ng nilalamang video sa iyong device ................................. 119 Pamamahala sa nilalamang video .................................................... 120 Movie Creator ................................................................................. 120 Connectivity ............................................................................... 122 Pag-mirror ng screen ng iyong devic..

Mga limitasyon sa mga serbisyo at feature - Page 6

Pagsisimula Tungkol sa User guide na ito Ito ang Xperia™ XA1 Ultra User guide para sa bersyon na Android™ 7.0 software. Kung hindi ka sigurado kung aling bersyon ng software ang pinapatakbo ng iyong device, maaari mo itong tingnan sa menu ng Mga Setting. Ang mga update sa system at application ay maaaring magpakita ng mga feature sa iyong device sa paraang naiiba sa paglalarawan sa User guide na ito. Ang Android™ na bersyon ay maaaring hindi maapektuhan sa isang update. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga update sa software, tingnan ang Pag-update sa iyong device sa pahinang..

Para maglagay ng nano SIM card at memory card - Page 7

1. Ilaw ng pagcha-charge/pagpapaalam 2. Headset jack 3. Lens ng camera sa harap 4. Pangalawang mikropono 5. Ear speaker 6. Proximity/Light sensor 7. Flash sa harap 8. Button ng volume 9. Power key 10. Camera key 11. Pangunahing mikropono 12. Loudspeaker 13. Charger/USB Type-C™ cable port 14. Lugar ng antenna ng Wi-Fi/GPS/ Bluetooth 15. Lens ng pangunahing camera 16. Pangunahing flash 17. Lugar ng pag-detect ng NFC™ 18. Takip ng slot ng nano SIM/Memory card 19. Lugar ng pangunahing antenna Paglalagay Mga nano SIM card lang ang sinusuportahan ng iyong device. Ang nano SIM card at ang mem..

Pagcha-charge ng iyong device - Page 8

1 Gamit ang iyong kuko, hilahin palabas ang lalagyan ng nano SIM card. 2 Ilagay nang maayos ang SIM card sa tamang oryentasyon tulad ng ipinapakita sa larawan. 3 Ilagay ang memory card sa tamang oryentasyon sa lalagyan nito tulad ng ipinapakita sa larawan. 4 Dahan-dahang itulak ang tray pabalik sa slot hanggang sa kumasya ito rito. Para alisin ang nano SIM card 1 Nang nakaharap pababa ang screen, hilahin palabas ang lalagyan ng nano SIM card gamit ang iyong daliri. 2 Alisin ang nano SIM card, pagkatapos ay dahan-dahang itulak ang lalagyan pabalik sa slot hanggang sa kumasya ito rito. Para m..

Bakit kailangan ko ng Google™ account? - Page 9

1 Pindutin nang matagal ang power key hanggang sa mag-vibrate ang device. 2 Ipasok ang PIN ng iyong SIM card kapag hiniling, pagkatapos ay tapikin ang . 3 Hintaying sandali na bumukas ang device. Ang unang ibinigay na PIN ng iyong SIM card ay mula sa iyong network operator, ngunit maaari mo itong palitan sa ibang pagkakataon mula sa menu ng Mga Setting. Upang iwasto ang isang pagkakamaling nagawa habang ipinapasok ang PIN ng iyong SIM card, tapikin ang . Upang isara ang device 1 Pindutin at tagalan ang power key na hanggang sa magbukas ang menu ng mga opsyon. 2 Sa menu na mga opsyon, tapiki..

Upang mag-alis ng account sa Google™ - Page 10

Upang mag-alis ng account sa Google™ 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Tapikin ang Mga setting > Mga account at pag-sync > Google . 3 Piliin ang Google™ account na gusto mong alisin. 4 Tapikin ang > Alisin ang account . 5 Tapiking muli ang Alisin ang account upang kumpimahin. Kung aalisin mo ang iyong Google™ account, hindi na magiging available ang anumang mga panseguridad na feature na nauugnay sa iyong Google™ account. 10 Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

..

Pagpapatotoo sa pagmamay-ari ng iyong device - Page 11

Seguridad ng device Pagtiyak na napoprotektahan ang iyong device May ilang opsyong panseguridad sa iyong device, na lubos na inirerekomenda kung sakaling mawala ito o manakaw. Ang mga opsyong ito ay ang mga sumusunod: • Magtakda ng secure na lock ng screen sa iyong device gamit ang isang PIN, password, o pattern upang mapigilan ang sinuman na ma-access o ma-reset ang iyong device. • Magdagdag ng account sa Google™ upang mapigilan ang iba sa paggamit ng iyong device kung manakaw o mabura ito. • I-aktibo ang “Proteksyon ng my Xperia” o ang serbisyo sa web na Android™ Device Mana..

Pagre-reset ng nakalimutang lock ng screen - Page 12

mahalagang data gaya ng mga contact at mga mensahe. Kung nag-set up ka ng Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) account sa iyong Xperia™ device, ang mga setting ng seguridad ng EAS ay maaaring maglimita sa uri ng lock screen sa isang PIN o password lang. Nangyayari ito kapag tinukoy ng iyong network administrator ang isang uri ng lock screen para sa lahat ng EAS account para sa mga layuning panseguridad ng enterprise. Makipag-ugnayan sa network administrator ng iyong kumpanya o organisasyon para tingnan kung anong mga patakarang panseguridad ng network ang ginagamit para sa mga mobile d..

Awtomatikong pag-a-unlock sa iyong device - Page 13

Para i-reset ang lock ng screen gamit ang Proteksyon mula sa my Xperia 1 Tiyaking alam mo ang username at password ng account mo sa Google™ at na na-enable mo ang serbisyong Proteksyon mula sa my Xperia sa iyong device. 2 Pumunta sa myxperia.sonymobile.com gamit ang anumang device na nakakonekta sa Internet. 3 Mag-sign in gamit ang parehong account sa Google™ na na-set up mo sa iyong device. 4 I-click ang larawan ng iyong device sa ilalim ng Ang iyong mga device . 5 Piliin ang I-lock o palitan ang kasalukuyang lock ng screen gamit ang isang bagong PIN code. 6 Sundin ang mga tagubilin sa..

Para mag-set up o mag-alis ng pinagkakatiwalaang mukha - Page 14

Para mag-set up o mag-alis ng pinagkakatiwalaang mukha 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang Mga setting > Lock screen at seguridad > Smart Lock > Mga pinagkakatiwalaang mukha . 3 Tapikin ang I-SET UP > SUSUNOD . Sundin ang mga tagubilin sa iyong device, pagkatapos ay tapikin ang NATAPOS . 4 Upang mag-alis ng pinagkakatiwalaang mukha, tapikin ang Alisin ang pinagkakatiwalaang mukha > ALISIN . Para sa pinahusay na katumpakan, tapikin ang Mga pinagkakatiwalaang mukha > Pahusayin ang pagtutugma ng mukha . Para mag-set up ng pinagkakatiwalaang bo..

notification - Page 15

mo pa ring manu-manong i-unlock ang iyong device bago makonekta ang isang pinagkakatiwalaang device. Inirerekomendang magdagdag ng mga device na palaging nakakonekta sa device mo bilang mga pinagkakatiwalaang device, halimbawa, mga Bluetooth® na keyboard o case. Sa sandaling na-off na ang pinagkakatiwalaang device, o malayo na ito, nagla-lock ang iyong screen at kailangan mo ang iyong PIN, pattern o password para ma-unlock ito. Para magdagdag o mag-alis ng pinagkakatiwalaang Bluetooth® device 1 Tiyaking nakapares at nakakonekta ang iyong device sa Bluetooth® device na gusto mong idagdag ..

Paggamit ng mga custom na lokasyon - Page 16

Para mag-set up ng mga pinagkakatiwalaang lugar, tiyakin munang naka-enable ang high accuracy location mode o battery-saving location mode sa iyong device bago ka magdagdag ng lokasyon ng bahay o mga custom na lokasyon. Ang mga eksaktong dimensyon ng pinagkakatiwalaang lokasyon at isang pagtatantiya at maaaring lumagpas sa mga pisikal na pader ng iyong bahay o iba pang mga lugar na idinagdag mo bilang mga mapagkakatiwalaang lokasyon. Maaaring panatilihin ng feature na ito na naka-unlock ang iyong device sa loob ng radius na hanggang 80 metro. Isa pa, alalahanin na maaaring gayahin o manipul..

Proteksyon sa SIM card - Page 17

Para mag-edit ng custom na lugar 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang Mga setting > Lock screen at seguridad > Smart Lock > Mga pinagkakatiwalaang lugar . 3 Piliin ang lugar na gusto mong i-edit. 4 Tapikin ang I-edit ang Address . 5 Para magpasok ng ibang lokasyon, tapikin ang at i-type ang address. Hahanapin ng iyong device ang napasok na lokasyon. Para gamitin ang mga iminumungkahing address, tapikin ang address. 6 Para pinuhin ang lokasyon, tapikin ang arrow na pabalik sa tabi ng address, i-drag ang pin ng lokasyon sa gustong lokasyon, pagkatapos ..

Para tingnan ang iyong IMEI number sa label strip - Page 18

Paghahanap ng identification number ng iyong device Ang iyong device ay may natatanging identification number. Ang numerong ito ay tinatawag na IMEI (International Mobile Equipment Identity). Dapat kang magpanatili ng kopya ng numerong ito. Halimbawa, maaari mo itong kailanganin kapag na-access mo ang serbisyo ng suporta ng Xperia™ Care upang irehistro ang iyong device. Gayundin, kung nanakaw ang iyong device, maaaring gamitin ng ilang network provider ang numerong ito upang mapigilan ang device na i-access ang network sa iyong bansa o rehiyon. Para tingnan ang iyong IMEI number sa labe..

Upan iaktibo ang Proteksyon ng my Xperia - Page 19

• I-clear nang malayuan ang panloob at panlabas na memory ng device kung wala nang magagawa pa. Kung na-clear mo na ang panloob na memory ng device gamit ang serbisyo sa web na "Proteksyon ng my Xperia", dapat kang mag-sign in sa isang Google™ account na kamakailang na-sync sa device na ito sa susunod na pagkakataong na-on mo ang device. Maaaring hindi available sa lahat ng bansa o rehiyon ang serbisyo na “Proteksyon ng my Xperia”. Upan iaktibo ang Proteksyon ng my Xperia 1 Tiyaking mayroon kang aktibong koneksyon sa data, at i-enable ang mga serbisyo ng lokasyon sa iyong device. 2 ..

Pagtuklas sa mga pangunahing - Page 20

Pagtuklas sa mga pangunahing kaalaman Paggamit ng touchscreen Pagtapik • Magbukas o pumili ng item. • Markahan o alisan ng marka ang isang checkbox o opsyon. • Magpasok ng teksto gamit ang on-screen keyboard. Pag-touch at pagtagal • Maglipat ng item. • I-aktibo ang isang menu na partikular sa isang item. • I-aktibo ang mode sa pagpili, halimbawa, upang pumili ng maraming item mula sa isang listahan. 20 Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

..

Pag-pinch at paghiwalay - Page 21

Pag-pinch at paghiwalay • Mag-zoom in o out sa mga web page, larawan at mapa, at kapag kumukuha ka ng mga larawan o kumukuha ng mga video. Pag-swipe at pag-scroll • Mag-scroll pataas o pababa sa isang listahan. • Mag-swipe pakaliwa o pakanan, halimbawa, sa pagitan ng mga pane ng Home screen. • Mag-swipe pakaliwa o pakanan upang ipakita ang higit pang mga opsyon. Pag-flick • Mag-scroll nang mabilis, halimbawa, sa isang listahan o sa isang web page. Mahihinto mo ang pag-scroll na paggalaw sa pamamagitan ng pagtapik sa screen. 21 Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet..

Pagla-lock at pag-a-unlock ng screen - Page 22

Pagla-lock at pag-a-unlock ng screen Kapag naka-on ang iyong device at hindi ginalaw sa loob ng nakatakdang tagal ng panahon, didilim ang screen upang makatipid ng power ng baterya at awtomatiko itong magla-lock. Pinipigilan ng lock na ito ang mga hindi gustong pagkilos sa touchscreen kapag hindi mo ito ginagamit. Kapag binili mo ang iyong device, nakatakda na ang isang pangunahing lock ng pag-swipe sa screen. Ang ibig sabihin nito ay kailangan mong i- swipe pakaliwa o pataas sa screen upang i-unlock ito. Maaari mong baguhin ang mga setting ng seguridad sa ibang pagkakataon at magdagdag ng ..

Mga pane ng home screen - Page 23

Upang i-browse ang Home screen Mga pane ng home screen Makapagdaragdag ka ng mga bagong pane sa iyong Home screen (hanggang sa maximum na dalawampung pane) at i-delete ang mga pane. Maitatakda mo rin ang pane na gusto mong gamitin bilang pangunahing pane ng Home screen. Para magtakda ng pane bilang pangunahing pane ng Home screen 1 Pindutin nang matagal ang anumang lugar sa iyong Home screen hanggang sa mag-vibrate ang device. 2 Mag-flick pakaliwa o pakanan upang mag-browse sa pane na gusto mong i-set bilang iyong pangunahing pane ng Home screen, pagkatapos ay i-tap ang . Kapag naka-enable..

Mga setting ng home screen - Page 24

Mga setting ng home screen Upang mag-disable o mag-uninstall ng isang application sa Home screen Kapag na-disable ang isang naka-pre-install na app, matatanggal ang lahat ng data, ngunit ma-e-enable muli ang app mula sa Mga Setting > Apps . Ang mga na-download na app lang ang maaaring ganap na ma-uninstall. 1 Pindutin nang matagal ang anumang bahagi sa iyong Home screen hanggang sa mag-vibrate ang device. 2 Mag-flick pakaliwa o pakanan upang i-browse ang mga pane. Ang lahat ng application na maaaring i-disable o i-uninstall ay isinasaad ng . 3 Tapikin ang nauugnay na application, pagkat..

Pag-navigate ng mga application - Page 25

Upang isaayos ang mga application sa screen ng Application 1 Kapag nakabukas ang screen ng Application, tapikin ang . 2 Tapikin ang Ayusin ang mga app , at pagkatapos ay pumili ng opsyon. Upang magdagdag ng shortcut ng application sa Home screen 1 Sa screen ng Application, pindutin nang matagal ang isang icon ng application hanggang mag-vibrate ang device, pagkatapos ay i-drag ang icon sa itaas ng screen. Bubukas ang Home screen. 2 I-drag ang icon patungo sa gustong lokasyon sa Home screen, pagkatapos ay bitawan ito. Upang ilipat ang isang application sa screen ng Application 1 Kapag nakabu..

Hindi available ang isang menu sa lahat ng application. - Page 26

1 I-clear lahat – Isara ang lahat ng kamakailang ginamit na application 2 Window ng mga kamakailang ginamit na application – Magbukas ng kamakailang ginamit na application 3 Key ng Kamakailang apps – Buksan ang window ng mga kamakailang ginamit na application at ang bar ng mga paborito 4 Home key – Lumabas sa isang application at bumalik sa Home screen 5 Back key – Bumalik sa nakaraang screen sa loob ng isang application o isara ang application Para buksan ang window ng mga kamakailang ginamit na application • Pindutin . Para mabilis na lumipat sa pagitan ng kamakailang ginamit ..

Upang bumalik gamit ang full screen, i-tap ang - Page 27

Upang gamitin split screen mode 1 Tiyakin na ang dalawang application na gusto mong gamitin sa split screen mode ay nakabukas at gumagana sa background. 2 Tapikin ang , at pagkatapos ay mag-drag at mag-drop sa gustong application sa itaas ng screen. 3 Sa ibaba ng screen, tapikin ang pangalawang gustong application. 4 Sa portrait na oryentasyon, i-drag ang itim na bar sa gitna pataas o pababa para palitan ang laki ng mga window. 5 Para lumabas sa split screen mode, tapikin nang matagal ang . Mga one-handed na pagpapatakbo Maaari mong i-activate ang one-handed na mode ng pagpapatakbo upang ma..

Shortcuts at folder - Page 28

Shortcuts at folder Gamitin ang mga shortcut at folder upang pamahalaan ang iyong mga application at panatilihing malinis ang iyong Home screen. 1 I-access ang isang application gamit ang shortcut 2 I-access ang isang folder na naglalaman ng mga application Upang magdagdag ng shortcut ng application sa iyong Home screen 1 Pindutin nang matagal ang isang bakanteng lugar sa iyong Home screen . 2 Sa menu ng pag-customize, tapikin ang Mga Widget > Shortcuts . 3 Mag-scroll sa listahan at pumili ng application. Maidaragdag ang piniling application sa Home screen . Upang ilipat ang isang item s..

Pagkuha ng screenshot - Page 29

Ang mga tema ay maaaring may wallpaper, screensaver, mga bar ng pamagat, at scheme ng tunog na nagsasama-sama para makagawa ng natatanging hitsura at dating para sa iyong device. Para baguhin ang iyong wallpaper 1 Pindutin nang matagal ang anumang bakanteng lugar sa iyong Home screen hanggang sa mag-vibrate ang device. 2 Tapikin ang Wallpapers at pumili ng opsyon. Maaari mo ring baguhin ang wallpaper ng iyong Lock screen o itakda ang parehong imahe para sa iyong Home screen at Lock screen. Sundin ang mga hakbang sa itaas, pagkatapos ay tapikin ang Album . Tapikin ang gustong imahe at pumili..

I-CLEAR LAHAT - Page 30

Upang buksan o isara ang panel ng Pagpapaalam 1 Upang buksan ang panel ng Pagpapaalam, i-drag pababa ang status bar, o i- double-tap lang ito. 2 Upang isara ang panel ng Pagpapaalam, i-drag o i-flick pataas ang panel. Matapos buksan ang Notification panel, maaari mong i-access ang panel ng Mga quick setting sa pamamagitan ng pag-drag sa status bar pababa ulit. Upang aksyunan ang isang notification mula sa panel ng Notification • Tapikin ang notification. Maaari kang tumugon nang direkta sa chat o mga email message sa Notification panel. Para i-dismiss ang isang pagpapaalam mula sa pan..

Pamamahala ng mga notification sa screen ng lock - Page 31

Pamamahala ng mga notification sa screen ng lock Ipakita ang lahat ng nilalaman ng notification Kunin ang lahat ng pagpapaalam sa screen ng lock. Kapag naka-on ang setting na ito, tandaan na ang lahat ng nilalaman (kabilang ang nilalaman ng mga papasok na email at chat) ay makikita sa iyong screen ng lock maliban kung italaga mo ang mga nauugnay na app bilang Magtago ng sensitibong content sa Mga notification sa app menu ng mga setting. Itago ang sensitibong nilalaman ng notification Dapat ay may naka-set up kang PIN, password o pattern bilang iyong screen lock para maging available ang set..

Upang i-enable o i-disable ang ilaw ng notification - Page 32

Upang i-enable o i-disable ang ilaw ng notification 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang Mga Setting > Mga Notification > . 3 Tapikin ang slider sa tabi ng Ilaw ng pag-abiso upang i-enable o i-disable ang function. Mga icon sa status bar Mga icon ng status Walang SIM card Lakas ng signal Walang signal Roaming Nagpapadala at nagda-download ng LTE data Nagpapadala at nagda-download ng GPRS data Nagpapadala at nagda-download ng EDGE data Nagpapadala at nagda-download ng 3G data Nagpapadala at nagda-download ng HSPA + data Pinapagana ang isang koneksyon sa W..

Upang pamahalaan ang mga icon ng status bar - Page 33

Upang pamahalaan ang mga icon ng status bar 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang Mga setting > Display > Mga icon ng system . 3 Markahan ang mga checkbox para sa mga icon ng system na gusto mong lumabas sa status bar. Mga icon ng notification Bagong text message o multimedia message Kasalukuyang tawag Hindi nasagot na tawag Naka-hold na tawag Naka-on ang pagpapasa ng tawag Bagong voicemail message Bagong mensaheng email Nagda-download ng data Nag-a-upload ng data Naka-disable ang mobile data Magsagawa ng pangunahing setup ng iyong device May available na..

Pangkalahatang-ideya ng mga application - Page 34

Pangkalahatang-ideya ng mga application Ang ilang application ay maaaring hindi isama sa iyong device o maaaring hindi sinusuportahan ng lahat ng network o service provider sa lahat ng lugar. Gamitin ang application na Album para pamahalaan, tingnan at i-edit ang iyong mga larawan at video. Mag-browse, maghanap at bumili ng libu-libong produkto mula sa iyong device. Protektahan ang iyong device laban sa mga virus, malware, spyware, tangka ng pag-phish at online na pananamantala. Gamitin ang application na Calculator para magsagawa ng mga pangunahing pagkalkula. Gamitin ang application na Ka..

35 - Page 35

Gamitin ang application na Musika para magsaayos at mag-play ng musika at mga audio book. Magbasa ng mga balita mula sa News Suite. Tumawag sa telepono sa pamamagitan ng manu-manong pagda-dial sa numero o sa pamamagitan ng paggamit sa function na smart dial. Isaayos, hanapin o i-browse ang lahat ng iyong larawan at video. Gamitin ang Google Play Movies & TV application para manood ng mga pelikula at palabas sa TV na binili o nirentahan sa Google Play. Tumuklas at mag-play ng libu-libong kanta gamit ang application na Google Play Music. Gamitin ang Play Store™ application para maghanap..

Upang i-charge ang iyong device - Page 36

Baterya at maintenance Pagcha-charge ng iyong device Palaging gumamit ng orihinal na Sony charger at USB Type-C™ cable na inilalaan para sa partikular na modelo ng iyong Xperia™. Maaaring patagalin ng iba pang mga charger at cable ang pagcha-charge, maaaring hindi talaga ito mag-charge, o maaari pa nitong masira ang iyong device. Tiyaking ganap na tuyo ang mga USB port at connector, bago ikabit ang USB Type-C™ cable. Mas mabilis na macha-charge ang iyong device gamit ang isang saksakan ng kuryente kumpara sa pagcha-charge sa pamamagitan ng iyong computer. Magagamit mo pa rin ang iyong..

Status ng ilaw ng notification ng baterya - Page 37

1 Isaksak ang charger sa isang saksakan. 2 Isaksak ang isang dulo ng USB Type-C™ cable sa charger (o sa USB port ng isang computer). 3 Isaksak ang isang dulo ng cable sa USB Type-C™ port sa iyong device. Magliliwanag ang ilaw ng notification kapag nagsimula na ang pag-charge. 4 Kapag ganap nang na-charge ang device, idiskonekta ang cable sa iyong device sa pamamagitan ng paghila rito palabas. Tiyaking huwag mabaluktot ang connector. Mahalagang gamitin ang USB Type-C™ cable (na ibinigay) kapag nagcha-charge ang iyong device dahil ang iba pang mga uri ng USB cable ay maaaring makasira ..

notification - Page 38

• Babaan ang antas ng liwanag ng screen, tingnan ang Mga setting ng screen sa pahinang 61. • I-off ang Bluetooth®, Wi-Fi at mga serbisyo ng lokasyon kapag hindi mo kailangan ang mga feature na ito. • I-off ang iyong device o gamitin ang Airplane mode kung nasa lugar ka na walang signal. Kung hindi, paulit-ulit na maghahanap ang iyong device ng mga available na network, at kumokonsumo ito ng power. • Gumamit ng Wi-Fi network sa halip na mag-roam kapag nasa ibang bansa. Sina- scan ng roaming ang iyong home network at nagpapataw ito ng karagdagang load sa iyong battery dahil kailangan..

Upang isaaktibo o i-deaktibo ang STAMINA mode - Page 39

Upang isaaktibo o i-deaktibo ang STAMINA mode 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang Mga Setting > Baterya . 3 Tapikin ang STAMINA mode at tapikin ang slider para isaaktibop o ideaktibo ang function. Kapag nakaaktibo ang STAMINA mode, maaari kang pumili ng karagdagang opsyon, halimbawa, aaari mong ayusin ang porsyento ng Auto-start ayon sa iyong mga kagustuhan. Maaari mong ibukod sa pagkaka-optimize ang mga application sa pamamagitan ng STAMINA mode sa menu ng pag-optimize ng Baterya. Ultra STAMINA mode Lubos na pinatagal ang iyong baterya, ngnuit limitado a..

Pag-update ng iyong device nang wireless - Page 40

Upang tumingin ng bagong software 1 Kung gumagamit ka ng device na may maraming user, tiyaking naka-log in ka bilang may-ari. 2 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang . 3 Hanapin at tapikin ang Mga setting > Tungkol sa telepono > Update ng software . Kung walang bagong software ang available, posibleng wala ka nang sapat na libreng memory sa iyong device. Kung ang iyong Xperia™ device ay may mas mababa sa 500 MB ng libreng internal memory na available, hindi ka makakatanggap ng anumang impormasyon tungkol sa bagong software. Sa pagkakataong ito, makakatanggap ka ng babala sa panel ..

Para i-update ang iyong device gamit ang isang computer - Page 41

Para i-update ang iyong device gamit ang isang computer 1 Gamit ang isang USB Type-C™ cable, ikonekta ang iyong device sa computer. 2 Tiyaking naka-unlock ang screen ng iyong device, at ang USB connection mode sa device ay nakatakda sa Maglipat ng mga file . 3 Buksan ang Xperia™ Companion kung hindi ito awtomatikong malulunsad. 4 Tiyaking maaaring i-access ng computer ang Internet. 5 Computer : Kung may ma-detect na bagong update sa software, may lalabas na popup window. Sundin ang mga tagubiling nasa screen para paganahin ang mga nauugnay na update sa software. Kung hindi pa naka-insta..

Upang baguhin ang USB connection mode - Page 42

USB connection mode Maaari mong gamitin ang Maglipat ng mga file connection mode para sa pamamahala ng mga file at pag-a-update ng software ng device. Ginagamit ang USB mode na ito sa mga Microsoft ® Windows ® computer. Pinapagana ang pagcha-charge bilang default. Gamit ang Gamitin ang device bilang MIDI mode, maaaring gumana ang iyong device bilang isang MIDI input para sa mga app para sa instrumentong pangmusika. Upang baguhin ang USB connection mode 1 Magkabit ng USB connector sa iyong device. 2 I-drag pababa ang Status bar, at pagkatapos ay tapikin ang I-charge ang device na ito . 3 ..

Pamamahala ng mga - Page 43

• Kung hindi mabasa ng iyong device ang nilalaman sa memory card, maaaring kailanganin mong i-format ang card. Tandaang mabubura ang lahat ng nilalaman sa card kapag na-format mo ito. Kung nagbabahagi ka ng device na may maraming user, dapat kang mag-log in bilang may-ari, ang ibig sabihin ay ang pangunahing user, upang makapagsagawa ng ilang partikular na pagkilos tulad ng paglilipat ng data patungo sa memory card at pagfo-format ng memory card. Upang tingnan ang status ng memory 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin . 2 Hanapin at tapikin ang Mga setting > Storage at memory . Upang t..

Upang i-enable o i-disable ang Smart cleaner - Page 44

Upang i-enable o i-disable ang Smart cleaner 1 Sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang Mga setting > Storage at memory . 3 Tapikin ang slider sa tabi ng Smart cleaner . Maaari mo ring baguhin, kopyahin o tanggalin ang mga file nang manu-mano kung pupunta ka sa Mga setting > Storage at memory > > Advanced > Imbakan > I-explore Pagba-back up at pagbabalik ng nilalaman Sa pangkalahatan, hindi ka dapat mag-save lang ng mga larawan, video at iba pang personal na nilalaman sa internal memory ng iyong device. Kung mawala, manakaw, o masira ang iyong device,..

Upang i-restore ang iyong data gamit ang isang computer - Page 45

Upang i-restore ang iyong data gamit ang isang computer 1 I-unlock ang screen ng iyong device at ikonekta ito sa computer gamit ang isang USB Type-C™ cable. 2 Buksan ang Xperia™ Companion software sa iyong computer kung hindi ito awtomatikong malulunsad. Pagkalipas ng ilang sandali, matutukoy ng computer ang iyong device. Tiyaking piliin ang Maglipat ng mga file mode sa iyong device. 3 Mag-click sa I-restore sa pangunahing screen ng Xperia™ Companion. 4 Pumili ng backup file mula sa mga backup na rekord, pagkatapos ay mag-click sa Susunod at sundin ang mga tagubilin sa screen para ma..

Para mag-backup nang manu-mano - Page 46

Para mag-backup nang manu-mano 1 Kung nagba-back up ka ng nilalaman sa isang USB storage device, tiyaking nakakonekta ang storage device sa iyong device gamit ang isang USB Host adapter. Kung nagba-back up ka ng SD card, tiyaking ang SD card ay maayos na nakakabit sa iyong device. Kung nagba-backup ka ng nilalaman sa isang online na account, tiyaking naka-sign in ka sa iyong account sa Google™. 2 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang . 3 Hanapin at tapikin ang Mga Setting > I-backup at i-reset . 4 Sa ilalim ng Backup at pagpapanumbalik ng Xperia™ , tapikin ang Higit pa . 5 Tapikin ..

Upang mag-back up ng data sa isang account sa Google™ - Page 47

Upang mag-back up ng data sa isang account sa Google™ 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang Mga Setting > I-backup at i-reset . 3 Sa ilalim ng Backup at pagpapanumbalik ng Google™ , tapikin ang I-back up ang aking data at pagkatapos ay tapikin ang slider. Upang i-enable o i-disable ang awtomatikong pagbabalik kapag nag-reinstall ka ng application 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang Mga Setting > I-backup at i-reset . 3 Sa ilalim ng Backup at pagpapanumbalik ng Google™ , tapikin ang slider na Awtomatikong ibalik . 47..

Upang mag-download ng application mula sa Google Play™ - Page 48

Pag-download ng mga application Pagda-download ng mga application sa Google Play™ Ang Google Play™ ay ang opisyal na online na store ng Google para sa pag-download ng mga application, laro, musika, pelikula at aklat. May kasama itong parehong libre at binabayarang application. Bago mo simulang mag-download mula sa Google Play™, tiyaking mayroon kang gumaganang koneksyon sa internet, mas mainam sa pamamagitan ng Wi-Fi para limitahan ang mga singil sa trapiko ng data. Para magamit ang Google Play™, kailangan mo ng Google™ account. Maaaring hindi available ang Google Play™ sa lahat..

Internet at mga network - Page 49

Internet at mga network Pagba-browse sa web Pauna nang naka-install sa karamihan ng market ang web browser na Google Chrome™ para sa mga Android™ device. Pumunta sa http://support.google.com/chrome at i-click ang link na "Chrome para sa Mobile" upang makakuha ng mas detalyadong impormasyon tungkol sa kung paano gamitin ang web browser na ito. Para i-browse ang web 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang . 3 Kung gagamitin mo ang Google Chrome™ sa unang pagkakataon, piliing mag- sign in sa isang Google™ account o mag-browse gamit ang Google Chrome™ nang..

I-refresh - Page 50

Para magdagdag ng mga setting ng Internet at MMS 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang Mga Setting > Higit pa > Mga mobile network . 3 Tapikin ang Mga Access Point Name > . 4 Tapikin ang Pangalan at magpasok ng gustong pangalan, pagkatapos ay tapikin ang OK . 5 Tapikin ang APN at ipasok ang pangalan ng access point, pagkatapos ay tapikin ang OK . 6 Ipasok ang lahat ng iba pang kinakailangang impormasyon. Kung hindi mo alam kung ano ang kinakailangang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong network operator para sa higit pang mga detalye. 7 Kapag tapos k..

Pagpapalakas sa signal ng Wi-Fi - Page 51

Para manu-manong magdagdag ng Wi-Fi network 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang Mga Setting > Wi-Fi . 3 I-scroll pababa ang sa dulo ng mga nakalistang item. 4 Ilagay ang impormasyon ng Pangalan ng network (SSID) . 5 Para pumili ng uri ng seguridad, tapikin ang field na Seguridad . 6 Kung kinakailangan, magpasok ng password. 7 Para mag-edit ng mga advanced na opsyon gaya ng mga setting ng proxy at IP, tapikin ang Mga advanced na opsyon at pagkatapos ay i-edit ito ayon sa iyong kagustuhan. 8 Tapikin ang I-SAVE . Makipag-ugnayan sa administrator ng iyong Wi..

Pagbabahagi ng iyong koneksyon sa mobile data - Page 52

Upang magdagdag ng patakaran sa pag-sleep ng Wi-Fi 1 Sa Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang Mga Setting > Wi-Fi . 3 Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang Panatilihin on Wi-Fi pag sleep . 4 Pumili ng opsyon. Para makita ang MAC address para sa iyong device 1 Sa Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang Mga Setting > Wi-Fi . 3 Tapikin ang . Ang MAC address ay ipinapakita sa listahan. WPS Ang WPS (Wi-Fi Protected Setup™) ay isang wireless networking standard na tumutulong sa iyong magtaguyod ng mga secure na koneksyon sa wireless network. Ginagawang madali..

Pag-tether ng Bluetooth - Page 53

Para ibahagi ang koneksyon ng iyong data gamit ang isang USB cable 1 Ikonekta ang iyong device sa isang computer, gamit ang USB cable na kasama nito. 2 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang . 3 Hanapin at tapikin ang Mga Setting > Higit pa > Tethering & portable hotspot . 4 Tapiikin ang slider na USB tethering , pagkatapos ay tapikin ang OK kung ma- prompt. Ipapakita ang sa status bar kapag nakakonekta ka na. 5 Para ihinto ang pagbabahagi ng koneksyon ng iyong data, tapikin ang slider na USB tethering o idiskonekta ang USB cable. Hindi mo maibabahagi ang koneksyon ng data at SD ..

Pagkontrol sa paggamit ng data - Page 54

Para muling pangalanan o i-secure ang iyong Mobile Hotspot 1 Mula sa Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang Mga Setting > Higit pa > Tethering & portable hotspot . 3 Tapikin ang Mga setting ng portable hotspot > I-configure ang hotspot . 4 Ipasok ang impormasyon ng Pangalan ng network (SSID) . 5 Para pumili ng uri ng seguridad, tapikin ang field na Seguridad . 6 Kung kinakailangan, magpasok ng password. 7 Tapikin ang I-SAVE . Pagkontrol sa paggamit ng data Maaari mong subaybayan ang dami ng data na inililipat sa at mula sa iyong device sa iyong koneksyon ng mobil..

Pagpili ng mga mobile network - Page 55

Upang kontrolin ang paggamit ng data ng mga indibidwal na application 1 Sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang Mga Setting > Apps . 3 Tapikin ang application na gusto mong kontrolin, pagkatapos ay i-drag ang slider na at tapikin ang Paggamit ng data . Maaaring maapektuhan ang pagganap ng mga indibidwal na application kung babaguhin mo ang mga nauugnay sa setting ng paggamit ng data. Para tingnan ang iyong paggamit ng data 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang Mga Setting > Paggamit ng data . 3 Upang tumingin ng impormasyon tungkol ..

Para magdagdag ng virtual na private network - Page 56

VPN na koneksyon ay karaniwang ginagamit ng mga korporasyon at institusyon sa pag- aaral para sa mga gumagamit na kailangan ng access sa mga intranet at iba pang panloob na mga serbisyo kapag sila ay nasa labas ng panloob na network, halimbawa, habang nasa biyahe sila. Maaaring ma-set up sa maraming paraan ang mga koneksyong VPN, depende sa network. Maaaring hilingin sa iyo ng ilang mga network na maglipat at mag-install ng security certificate sa iyong device. Para sa detalyadong impormasyon tungkol sa paano i-set up ang koneksyon sa iyong virtual private network, makipag-contact sa netwo..

Pag-synchronize sa mga online account - Page 57

Pag-synchronize ng data sa iyong device Pag-synchronize sa mga online account I-synchronize ang iyong device sa mga contact, email, mga kaganapan sa kalendaryo at iba pang impormasyon mula sa mga online account, halimbawa, mga email account gaya ng Gmail™ at Exchange ActiveSync, Facebook™ at Flickr™. Maaari mong i- synchronise ang data nang awtomatiko para sa mga naturang account sa pamamagitan ng pag-a-activate sa function na auto-sync, o maaari mong i-synchronize ang bawat account nang manu-mano. Upang mag-set up ng online na account para sa pag-synchronize 1 Sa iyong Home screen , ..

Para mag-set up ng EAS account para sa pag-synchronize - Page 58

Para mag-set up ng EAS account para sa pag-synchronize 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Tapikin ang Mga setting > Mga account at pag-sync > Magdagdag ng account > Exchange ActiveSync . 3 Ipasok ang iyong pangkumpanyang email address at password. 4 Tapikin ang SUSUNOD . Kung pumalya ito, manu-manong ipasok ang mga detalye ng domain at server para sa iyong account at pagkatapos ay tapikin ang SUSUNOD . 5 Tapikin ang OK para payagan ang iyong pangkumpanyang server na kontrolin ang iyong device. 6 Pumili ng paraan sa pag-synchronize, agwat ng pag-synchronize at ang data na..

Mga setting ng pag-access - Page 59

Mga pangunahing setting Mga setting ng pag-access Tingnan at baguhin ang mga setting para sa iyong device mula sa menu ng Mga Setting. Naa-access ang menu ng Mga Setting mula sa screen ng Application at panel ng Quick settings. Upang buksan ang menu ng mga setting ng device mula sa screen ng Application 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang Mga setting . Upang tingnan ang impormasyon tungkol sa iyong device 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang Mga Setting > Tungkol sa telepono . Para ma-access ang panel ng Mga mabilisang sett..

May mga sariling partikular na tunog ng - Page 60

Upang itakda ang iyong device na mag-vibrate para sa mga papasok na tawag 1 Sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang Mga Setting > Tunog . 3 Tapikin ang slider na Mag-vibrate din para sa mga tawag upang i-enable ang function. Upang magtakda ng ringtone 1 Sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang Mga Setting > Tunog > Ringtone ng telepono . 3 Pumili ng opsyon mula sa listahan o tapikin ang at pumili ng file ng musika na naka-save sa iyong device. 4 Upang kumpirmahin, tapikin ang Tapos na . Upang piliin ang tunog ng notification 1 Sa iyong Ho..

Pagse-set ng mga pagbubukod para sa Do not disturb mode - Page 61

Upang iiskedyul ang mga agwat ng panahon ng Do not disturb mode 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang Mga Setting > Tunog > Huwag istorbohin > Mga awtomatikong panuntunan . 3 Pumili mula sa awtomatikong rulesor, tapikin ang upang magdagdag ng bagong rule. 4 Tapikin ang Pumili ng uri ng rule at pumili ng at pumili ng opsyon. 5 Ilagay ang gusto mong pangalan para sa patakaran, pagkatapos ay tapikin ang OK . 6 Hanapin at tapikin ang Mga Araw at markahan ang mga checkbox para sa mga nauugnay na araw, pagkatapos ay tapikin ang TAPOS NA . 7 Upang ayusin ang..

Smart backlight control - Page 62

Upang i-adjust ang panahon ng paghihintay bago mag-off ang screen 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang Mga Setting > Display > Sleep . 3 Pumili ng opsyon. Upang mabilis na iaktibo ang screen, pindutin sandali ang power key . Upang i-adjust ang laki ng font 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang Mga setting > Display > Laki ng font . 3 Piliin ang gustong opsyon. Upang i-adjust ang laki ng display 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang Mga setting > Display > Laki ng display . 3 I-drag ..

Pagpayag o pagtanggi sa mga pahintulot - Page 63

Upang i-enable o i-disable ang pagpi-pin ng screen 1 Sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang Mga setting > Lock screen at seguridad > Pag-pin ng screen . 3 Tapikin ang slider upang i-enable o i-disable ang function. 4 Kung na-enable mo ang Pagpi-pin ng screen, maaari mong tapikin ang slider na Hingin unlock pattern sa pag-a-unpin upang i-enable o i-disable ang function ng karagdagang seguridad, ayon sa gusto mo. Hindi kailangan ang isang pattern, PIN o password para gumana ang pagpi-pin sa screen. Upang i-pin ang isang screen 1 Tiyaking nakaaktibo ang pagpi-pin n..

Pag-reset sa iyong mga application - Page 64

Upang ikumpigura ang mga application 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang Mga setting > Apps > . 3 Pumili ng opsyon sa pagkumpigura, halimbawa ang Pahintulot sa app , pagkatapos ay pumili ng application na gusto mong ikumpigura. Upang payagan ang mga mahahalagang pahintulot 1 Upang payagan ang isang pahintulot, tapikin ang Magpatuloy > INFO NG APP > Mga Pahintulot . 2 Hanapin ang mahalagang pahintulot na kailangan mo. 3 Tapikin ang nauugnay na slider upang i-adjust ang mga pahintulot. Maaari mo ring pamahalaan ang mga pahintulot sa Mga Setting >..

Screen saver - Page 65

Upang i-reset ang mga kagustuhan sa application 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang Mga setting > Apps . 3 Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang I-reset kagustuhan sa app > I-reset ang mga app . Ang pag-reset sa mga kagustuhan sa application ay hindi nagtatanggal ng anumang application data sa iyong device. Upang i-clear ang data ng application 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang Mga setting > Apps . 3 Pumili ng application o serbisyo, pagkatapos ay tapikin ang Imbakan > I-CLEAR ANG DATA > OK . Kapag na-clear..

Mga setting ng wika - Page 66

Upang manu manong simulan ang screen saver na Screen saver 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang Mga Setting > Display > Screen saver . 3 Tapikin ang slider upang i-enable ang function. 4 Upang agad na i-aktibo ang Screen saver, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang Magsimula ngayon . Mga setting ng wika Maaari kang pumili ng default na wika para sa iyong device at baguhin itong muli sa ibang pagkakataon. Mababago mo rin ang wika sa pagsusulat para sa text na input. Upang baguhin ang wika 1 Mula sa Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang M..

Tungkol sa Regular User account - Page 67

Upang i-on ang Super-vivid mode 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang Mga setting > Display > Pagpapaganda ng larawan . 3 Tapikin ang radio button ng Super-vivid mode kung hindi pa ito napipili. Pagpapaganda sa output na tunog Maaari mong pagandahin ang tunog ng iyong device sa pamamagitan ng manu-manong pagpapagana sa mga indibidwal na setting ng tunog gaya ng Equalizer at Surround sound. Maaari mong paganahin ang Dynamic normalizer upang paliitin ang pagkakaiba ng volume sa pagitan ng mga kanta o mga video. Maaari mo ring pagandahin ang kalidad ng mga ..

Tungkol sa account ng Bisitang User - Page 68

pangkalahatang setting. Makakakuha rin sila ng hiwalay na access sa mga application at storage ng memory para sa mga file tulad ng musika at mga larawan. Maaari kang magdagdag ng hanggang pitong regular account sa iyong device. Upang magdagdag ng regular na user account 1 Tiyaking naka-log in ka bilang may-ari, ibig sabihin, ang user na nag-set up sa device sa unang pagkakataon. 2 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang . 3 Hanapin at tapikin ang Mga Setting > Mga User > Magdagdag ng user . 4 Tapikin ang OK . Nagawa na ang bagong account. 5 Tapikin ang I-SET UP NGAYON . Magla-lock an..

Paglipat-lipat sa pagitan ng maraming user account - Page 69

Paglipat-lipat sa pagitan ng maraming user account Upang lumipat sa pagitan ng maraming user account 1 Upang tumingin ng listahan ng mga user, i-drag ang status bar pababa gamit ang dalawang daliri, pagkatapos ay tapikin ang icon ng user sa kanang tuktok ng screen. 2 Tapikin ang icon na kumakatawan sa user account kung saan mo gustong lumipat. Lumalabas ang screen ng lock para sa user account na iyon. Kapag lumipat ka sa account ng bisita, tapikin ang Magsimula sa umpisa kung gusto mong linisin ang nakaraang sesyon o tapikin ang Oo, magpatuloy upang ipagpatuloy ang nakaraang sesyon. Mga set..

Mga on-screen keyboard - Page 70

Pag-type ng teksto Mga on-screen keyboard May ilang mga naka-preinstall na text entry provider sa iyong device. Ang default na text entry provider ay maaaring magdepende sa mga setting ng rehiyon o wika na ginagamit mo. Ang isa o higit pang mga text entry provider ay maaaring hindi available sa iyong rehiyon. SwiftKey ® keyboard Maaari kang maglagay ng text sa on-screen keyboard sa pamamagitan ng paisa-isang pagtapik sa bawat titik, o maaari mong gamitin ang feature na flow ng SwiftKey ® at i- slide ang iyong daliri mula sa isang titik patungo sa isa pa upang bumuo ng mga salita. 1 Tangg..

Bar ng pag-e-edit ng teksto - Page 71

7 Tapikin para magpalipat-lipat sa pagitan ng lower-case, upper case at caps. Upang ipakit aang nasa screen na keyboard upang magpasok ng teksto • I-tap ang field ng text entry. Upang gamitin ang on-screen keyboard sa landscape na orientation • Kapag ipinapakita ang on-screen keyboard, itagilid ang device. Maaaring kailangan mong ayusin ang mga setting sa ilang application upang paganahin ang landscape na orientation. Upang magpasok ng teksto ayon sa character 1 Upang magpasok ng character na nakikita sa keyboard, tapikin ang character. 2 Upang magpasok ng variant ng character, i-touch..

Upang mag-edit ng text - Page 72

Upang mag-edit ng text 1 Tapikin nang dalawang beses ang isang salita upang lumabas ang application bar. 2 Piliin ang text na gusto mong i-edit, pagkatapos ay gamitin ang application bar upang gawin ang mga gusto mong pagbabago. Upang gamitin ang magnifier • Kapag nagpapasok ka ng teksto, tapikin at i-hold ang field ng teksto upang tingnan ang teksto na pinalaki at upang ilagay ang cursor kung saan mo ninanais sa loob ng field ng teksto. 72 Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

..

Upang buksan ang dialpad - Page 73

Pagtawag Pagtawag Maaari kang tumawag sa pamamagitan ng manu-manong pag-dial ng numero ng telepono, sa pamamagitan ng pagtapik ng numero sa naka-save na listahan ng mga contact, o sa pamamagitan ng pagtatapik ng numero ng telepono sa iyong talaan ng tawag. Maaari mo ring gamitin ang function na smart dial upang mabilis na maghanap ng mga numero mula sa iyong listahan ng mga contact at mga talaan ng tawag sa pamamagitan ng pagpapasok ng numero o pangalan ng isang contact at pagpili sa mga suhestiyong lalabas. Upang magsagawa ng video call, maaari mong gamitin ang application na instant messa..

Pagpapakita o pagtatago sa iyong numero ng telepono - Page 74

Upang magsagawa ng international call 1 Sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang . Ipinapakita ang talaan ng tawag. 3 Tapikin ang upang ipakita ang dialpad. 4 Pindutin nang matagal ang 0 hanggang sa lumabas ang simbolong “+”. 5 Ipasok ang country code, area code, ang area code na wala ang mga unang zero, kasunod ng numero ng telepono. Pagkatapos ay tapikin ang . Upang magdagdag ng direktang dial number sa iyong Home screen 1 I-touch at tagalan ang isang bakanteng bahagi sa iyong Home screen hanggang sa mag-vibrate ang device at lumabas ang menu sa pag-customize. 2 S..

Pagtanggi sa isang tawag gamit ang isang text message - Page 75

Sa paraang ito, makakakuha ka ng higit pang mga opsyon upang pamahalaan ang tawag. Halimbawa, maaari mong pagpasyahang tanggihan ang tawag sa pamamagitan ng isang mensahe. Upang i-mute ang ringtone para sa isang papasok na tawag • Kapag natanggap mo ang tawag, pindutin ang volume key. Pagtanggi sa isang tawag gamit ang isang text message Maaari mong tanggihan ang isang tawag gamit ang isang text message, na awtomatikong ipinapadala sa tumawatag at iniimbak sa pag-uusap sa contact sa Pagmemensahe. Makakapili ka sa ilang paunang tinukoy na mensaheng available sa iyong device, o maaari kang ..

Paggamit sa talaan ng tawag - Page 76

1 Ibaba ang isang tawag 2 Magsagawa ng pangalawang tawag 3 I-hold ang kasalukuyang tawag o balikan ang isang tawag na naka-hold 4 Magpasok ng mga DTMF digit habang tumatawag 5 I-mute ang mikropono habang nasa isang tawag 6 I-on ang loudspeaker habang tumatawag Upang baguhin ang volume habang nasa isang tawag • Pindutin ang volume key pataas o pababa. Paggamit sa talaan ng tawag Sa talaan ng tawag, maaari mong tingnan ang mga hindi nasagot na tawag , mga natanggap na tawag at mga na-dial na tawag . Upang buksan ang talaan ng tawag 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at ta..

Paghihigpit ng mga tawag - Page 77

Upang mag-forward ng mga tawag 1 Sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang Mga Setting > Tawag . 3 Tapikin ang Pagpapasa ng tawag > Boses at pumili ng opsyon. 4 Ipasok ang numero kung saan gusto mong mag-forward ng mga tawag, pagkatapos ay tapikin ang I-on . Upang i-off ang pagpapasa ng tawag 1 Sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang Mga Setting > Tawag > Pagpapasa ng tawag > Boses . 3 Pumili ng opsyon, pagkatapos ay tapikin ang I-off . Paghihigpit ng mga tawag Maaari mong i-block ang lahat o ilang partikular na kategorya ng mga papas..

Maraming tawag - Page 78

Upang magpadala ng mga papasok na tawag mula sa isang partikular na contact nang direkta sa voicemail 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang . 3 Piliin ang gustong contact. 4 Tapikin ang > . 5 Markahan ang checkbox sa tabi ng Lahat ng tawag sa voicemail . 6 Tapikin ang I-SAVE . Maraming tawag Kung isinaaktibo mo ang call waiting, maaari kang mangasiwa ng maramihang pagtawag nang sabay-sabay. Kapag aktibo ito, bibigyang abiso ka sa pamamagitan ng beep kung nakatanggap ng isa pang tawag. Hindi available ang mobile data kapag may tawag. Ang mga application tula..

Voicemail - Page 79

Upang magkaroon ng pribadong pag-uusap sa isang kalahok ng kumperensyang tawag 1 Habang nasa kasalukuyang kumperensyang tawag, tapikin ang Pamahalaan ang kumperensya . 2 Tapikin ang hiwalay na button ng kalahok na gusto mong makausap nang pribado. 3 Upang wakasan ang pribadong pag-uusap at bumalik sa kumperensyang tawag, tapikin ang . Upang payagang umalis ang isang kalahok mula sa conference call 1 Habang nasa kasalukuyang conference call, tapikin ang Pamahalaan ang kumperensya . 2 Tapikin ang sa tabi ng kalahok na gusto mong paalisin. Upang tapusin ang kumperensyang tawag • Sa panahon n..

I-swipe - Page 80

Para magsagawa ng emergency na tawag habang naka-lock ang screen 1 Kung ang uri ng aktibong lock ng screen ay I-swipe , mag-swipe pataas at tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang para ipakita ang dialpad pad. Ipasok ang numero ng emergency at tapikin ang . 2 Kung ang iyong screen ay naka-lock sa pamamagitan ng isang pattern, PIN o password, mag-swipe pataas at tapikin ang EMERGENCY . Ipasok ang numero ng emergency at tapikin ang . 80 Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

..

Paghahanap at pagtingin sa mga contact - Page 81

Mga Contact Paghahanap at pagtingin sa mga contact 1 Maghanap ng mga contact 2 Mag-edit at tumingin ng medikal at pang-emergency na impormasyon sa pakikipag-ugnayan 3 Tumingin ng higit pang mga opsyon 4 Tab ng Mga Paborito at Lahat ng contact 5 Tingnan ang mga detalye ng contact 6 Gamitin ang slider para pumunta sa mga contact na nagsisimula sa napiling titik 7 Magdagdag ng contact Para maghanap ng contact 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang . 2 Tapikin at magpasok ng numero ng telepono, pangalan o iba pang impormasyon sa Maghanap ng mga contact field. I..

Pagdaragdag at pag-edit sa mga contact - Page 82

Pagdaragdag at pag-edit sa mga contact Para magdagdag ng contact 1 Sa iyong Home screen , tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang . 2 Tapikin ang . 3 Kung na-synchronize mo na ang iyong mga contact sa isa o higit pang mga account at magdaragdag ka ng contact sa unang pagkakataon, dapat mong piliin ang account kung saan mo gustong idagdag ang contact. Bukod pa rito, tapikin ang Contact ng telepono kung gusto mo lang gamitin ang i-save ang contact na ito sa iyong device. 4 Ipasok o piliin ang gustong impormasyon para sa contact. 5 Kapag tapos ka na, tapikin ang I-SAVE . Kapag nag-save ka ng c..

Paglilipat ng mga contact - Page 83

Upang mag-block ng numero ng telepono 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang . 2 Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang Mga na-block na numero . 3 Tapikin ang MAGDAGDAG NG NUMERO , pagkatapos ay ilagay ang numero ng telepono kung saan mo gustong mag-block ng mga tawag at text. 4 Tapikin ang I-BLOCK . Upang magtanggal ng mga contact 1 Sa iyong Home screen , tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang . 2 Pindutin nang matagal ang contact na gusto mong tanggalin. 3 Upang tanggalin ang ilan o lahat ng contact, markahan ang mga checkbox sa tabi ng mga contact na gust..

Pagba-back up ng mga contact - Page 84

resolbahin, tingnan ang Pag-iwas na madoble ang mga entry sa iyong Contact application sa pahinang 86. 1 Sa iyong Home screen , tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang . 2 Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang Mag-import/mag-export > I-import mula sa SIM card . 3 Piliin kung saan iiimbak ang iyong mga contact. 4 Pumili ng mga contact na i-i-import. Upang mag-import ng paisa-isang contact, hanapin at tapikin ang contact. Para i-import ang lahat ng contact, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang I-import lahat . Para mag-import ng mga contact mula sa isang memory card 1 Sa iyong Home sc..

Upang ipasok ang iyong medikal na impormasyon - Page 85

Pagdaragdag ng medikal at pang-emergency na impormasyon sa pakikipag-ugnayan Magagawa mong magdagdag at mag-edit ng emergency na impormasyon sa application na Mga Contact. Makakapagpasok ka ng mga detalyeng medikal, gaya ng mga allergy at mga gamot na iniinom mo, pati na ng impormasyon tungkol sa mga kamag-anak at kaibigan na maaaring makaugnayan kung sakaling magkaroon ng emergency. Pagkatapos ng pag-set-up, maa-access ang iyong emergency na impormasyon mula sa panseguridad na screen ng lock. Nangangahulugan ito na kahit naka-lock ang screen, halimbawa, gamit ang isang PIN, pattern o passw..

Pagpapadala ng impormasyon ng contact - Page 86

Para tingnan ang iyong mga paboritong contact 1 Sa iyong Home screen , tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang . 2 Tapikin ang Mga Paborito . Pagpapadala ng impormasyon ng contact Upang ipadala ang iyong business card 1 Sa iyong Home screen , tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang . 2 Tapikin ang AKO . 3 Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang Ibahagi . 4 Pumili ng magagamit na paraan ng paglipat at sundin ang mga tagubilin sa screen. Para magpadala ng contact 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang . 2 Tapikin ang contact na may mga detalyeng gusto mong ipada..

Upang paghiwalayin ang mga naka-link na contact - Page 87

Upang paghiwalayin ang mga naka-link na contact 1 Sa iyong Home screen , tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang . 2 Tapikin ang naka-link na contact na gusto mong i-edit, pagkatapos ay tapikin ang . 3 Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang I-unlink . 4 Tapikin ang I-UNLINK upang kumpirmahin. 87 Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

..

Pagbabasa at pagpapadala ng mga mensahe - Page 88

Pagmemensahe at chat Pagbabasa at pagpapadala ng mga mensahe Ipinapakita ng application na Pagmensahe ang iyong mga mensahe bilang mga pag- uusap, na nangangahulugang magkakasamang nakagrupo ang lahat ng mensahe patungo at mula sa isang partikular na tao. Nag-iiba-iba ang bilang ng character na maaari mong i-send sa isang mensahe depende sa operator at wika na ginagamit mo. Ang maximum na laki ng multimedia message, kung saan kasama ang laki ng mga idinagdag na media file, ay depende rin sa operator. Makipag- ugnayan sa iyong network operator para sa higit pang impormasyon. 1 Bumalik sa li..

Pagsasaayos sa iyong mga mensahe - Page 89

Upang tumugon sa isang mensahe 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang . 2 Tapikin ang pag-uusap na naglalaman ng mensahe. 3 Ipasok ang iyong tugon at tapikin ang . Para mag-forward ng mensahe 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang . 2 Tapikin ang pag-uusap na naglalaman ng mensahe na gusto mong ipasa. 3 Pindutin nang matagal ang mensahe na gusto mong ipasa, pagkatapos ay tapikin ang Magpasa ng mensahe . 4 Ilagay ang pangalan o numero ng telepono ng tatanggap, pagkatapos ay piliin ito mula sa mga mungkahing l..

Pagtawag mula sa Pagmemensahe - Page 90

Upang maghanap ng mga mensahe 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang . 2 Tapikin ang . 3 Ipasok ang iyong mga keyword sa paghahanap. Lalabas sa isang listahan ang mga resulta ng paghahanap. Pagtawag mula sa Pagmemensahe Para tawagan ang isang nagpadala ng mensahe 1 Sa iyong Home screen , tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang . 2 Tapikin ang isang pag-uusap at tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang. Upang mag-save ng numero ng nagpapadala bilang isang contact 1 Sa iyong Home screen , tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang . ..

Upang mag-set up ng email account - Page 91

Email Pagse-set up ng email Gamitin ang application na email sa iyong device upang magpadala at makatanggap ng mga mensahe na email sa pamamagitan ng iyong mga account sa email. Maaari kang magkaroon ng isa o maraming account sa email nang sa sabay-sabay, kabilang ang mga pangkumpanyang account sa Microsoft Exchange ActiveSync. Upang mag-set up ng email account 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang I-email . 3 Sundin ang mga tagubilin na lalabas sa screen upang kumpletuhin ang setup. Para sa ilang serbisyo sa email, maaaring kailanganin mong makipag-ugnayan sa..

Pagsasaayos sa iyong mga mensaheng email - Page 92

Upang basahin ang iyong mga mensaheng email 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang I-email . 3 Kung gumagamit ka ng maraming email account, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang at piliin ang account na gusto mong tingnan. Kung gusto mong tingnan nang sabay-sabay ang lahat ng iyong email account, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang at piliin ang Pinagsamang inbox . 4 Sa inbox ng email, mag-scroll pataas o pababa at tapikin ang mensaheng email na gusto mong basahin. Upang lumikha at magpadala ng mensaheng email 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang , p..

Mga setting ng email account - Page 93

Para maghanap ng mga email 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang I-email . 2 Kung gumagamit ka ng maraming email account, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang at piliin ang account na gusto mong hanapin. Kung gusto mong maghanap nang sabay-sabay sa lahat ng iyong email account, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang at piliin ang Pinagsamang inbox . 3 Tapikin ang . 4 Ipasok ang iyong teksto sa paghahanap. 5 Lalabas ang resulta ng paghahanap sa isang listahang inayos ayon sa petsa. Tapikin ang mensaheng email na gusto mong buksan. Upang tingnan ..

Gmail™ - Page 94

Para magtakda ng Wala sa Tanggapan na auto-reply sa isang Exchange ActiveSync account 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang I-email . 2 Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang Mga Setting . 3 Piliin ang EAS (Exchange ActiveSync) account kung saan mo gustong magtakda ng Wala sa Tanggapan na auto-reply. 4 Tapikin ang Wala sa tanggapan . 5 Tapikin ang slider para i-enable ang function. 6 Kung kailangan, markahan ang checkbox na Itakda ang hanay ng oras at itakda ang tagal ng panahon para sa auto-reply. 7 Ipasok ang iyong mensaheng Wala sa Tanggapan sa..

Paglilipat ng musika sa iyong device - Page 95

Musika at FM radio Paglilipat ng musika sa iyong device May dalawang paraan para maglipat ng musika sa iyong device mula sa isang computer: • Maaari kang maglipat ng mga file sa pagitan ng iyong device at ng computer gamit ang ibinigay na USB Type-C™ cable. Pagkatapos ikonekta, piliin ang Maglipat ng mga file sa iyong device at pagkatapos, kopyahin at i-paste lang o i-drag at i-drop ang mga file gamit ang computer. Basahin ang Pamamahala ng mga file gamit ang isang computer sa pahina ng 41. • Maaari mong gamitin ang Xperia™ Companion software upang ilipat ang iyong mga media fil..

Home screen ng Musika - Page 96

14 Tapikin para pumunta sa nakaraang kanta sa queue ng pag-play, i-touch at tagalan para i-rewind sa gitna ng kasalukuyang kanta 15 I-shuffle ang mga kanta sa kasalukuyang queue ng pag-play Home screen ng Musika 1 Tapikin ang sa kaliwang sulok sa itaas upang buksan ang menu ng Musika 2 Mag-scroll pataas o pababa upang tingnan ang nilalaman 3 Mag-play ng kanta gamit ang application na Musika 4 I-play ang lahat ng kanta sa shuffle mode 5 Bumalik sa screen ng music player Para mag-play ng kanta gamit ang application na Musika. 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang , pagkatapos ay hanapin..

Menu ng Musika - Page 97

Para buksan ang application na Musika kapag nagpe-play ito sa background • Habang nagpe-play ang isang kanta sa background, i-drag ang status bar pababa at tapikin ang application ng Musika. • Bilang alternatibo, mula sa iyong Home screen , tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang . Menu ng Musika Binibigyan ka ng pangkalahatang-ideya ng menu ng Musika sa lahat ng kanta sa iyong device. Mula rito, mapapamahalaan mo ang iyong mga album at playlist. 1 Bumalik sa home screen ng Musika 2 Tingnan ang kasalukuyang queue ng pag-play 3 I-browse ang lahat ng playlist 4 I-browse ang lah..

Pagbabahagi ng musika - Page 98

Upang gumawa ng sarili mong mga playlist 1 Mula sa home screen ng Musika, i-touch nang matagal ang pangalan ng album o kanta na gusto mong idagdag sa isang playlist. 2 Sa menu na bubukas, tapikin ang Idagdag sa playlist > Gumawa bagong playlist . 3 Magpasok ng pangalan para sa playlist at tapikin ang OK . Maaari mo ring buksan ang menu ng home screen ng Musika, tapikin ang Mga Playlist , pagkatapos ay tapikin ang upang gumawa ng bagong playlist. Para i-play ang sarili mong mga playlist 1 Buksan ang menu ng Musika, pagkatapos ay tapikin ang Mga Playlist . 2 Sa ilalim ng Mga Playlist , pil..

Upang i-on ang Surround sound na feature - Page 99

Upang i-on ang Surround sound na feature 1 Buksan ang menu ng Musika, pagkatapos ay tapikin ang Mga Setting > Mga setting ng audio > Mga sound effect > Surround na tunog (VPT) . 2 Mag-flick pakaliwa o pakanan para pumili ng setting, pagkatapos ay tapikin ang OK upang kumpirmahin. Pakikinig sa radyo Gumagana ang FM radio sa iyong device gaya ng anumang FM radio. Halimbawa, maaari kang mag-browse at makinig sa mga istasyon ng FM radio at i-save ang mga iyon bilang mga paborito. Dapat mong ikonekta ang isang wired na headset o headphones sa iyong device bago mo magamit ang radyo. Ito..

Mga paboritong channel sa radyo - Page 100

Upang magsimula ng bagong paghahanap para sa mga channel ng radyo 1 Kapag bukas ang radyo, tapikin ang . 2 Tapikin ang Mghnap ng mga channel . Iii-scan ng radyo ang buong frequency band, at mamarkahan ang lahat ng magagamit na channel. Upang ilipat ang tunog ng radyo sa speaker ng device 1 Kapag bukas ang radyo, pindutin ang . 2 Tapikin ang I-play sa speaker . Upang ibalik ang tunog sa wired headset o headphone, pindutin ang at tapikin ang I-play sa headphones . Mga paboritong channel sa radyo Para mag-save ng channel bilang isang paborito 1 Kapag nakabukas ang radyo, mag-navigate sa channe..

Pagkuha ng mga litrato at pagre-record ng mga video - Page 101

Camera Pagkuha ng mga litrato at pagre-record ng mga video 1 Lens ng camera sa harap 2 Pumili ng mode ng pagkuha 3 Magpapalit-palit sa pagitan ng camera sa harap at pangunahing camera 4 Mag-zoom in o mag-zoom out 5 Camera key – I-aktibo ang camera/Kumuha ng mga larawan/Mag-record ng mga video 6 Tingnan ang mga larawan at video 7 I-save ang lokasyon 8 Button ng shutter – Kumuha ng mga larawan o magrekord ng mga video 9 Bumalik nang isang hakbang o umalis sa camera 10 Mga setting ng capturing mode 11 Mga setting ng flash Upang kumuha ng larawan sa screen ng lock 1 Upang i-aktibo ang scre..

Pangkalahatang-ideya ng mga capturing mode - Page 102

Upang gamitin ang zoom function • Kapag nakabukas ang camera, mag-pinch in o magpalawak sa screen ng camera. • Maaari mo ring gamitin ang volume key, pindutin ito nang pataas o pababa. Upang i-enable ang function na ito, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang Higit pa > Gamit Volume key bilang . Para mag-record ng video gamit ang camera key 1 Isaaktibo ang camera. 2 I-swipe ang screen upang piliin ang . 3 Upang simulan ang pag-record ng video, pindutin ang camera key. 4 Upang itigil ang recording, pindutin ang camera key ulit. Upang mag-record ng video 1 Isaaktibo ang camera. 2 Kung..

Upang kumuha ng panoramic na larawan - Page 103

Camera apps Manu-manong pumili ng mga application para sa camera. Para matuto nang higit pa tungkol sa kung paano kumuha ng mas magagandang litrato, pumunta sa support.sonymobile.com . Mga app para sa Camera AR effect Kumuha ng mga larawan o video na may mga virtual na eksena at character. Creative effect Maglapat ng mga effect sa mga larawan o video. Sound Photo Kumuha ng mga larawan nang may tunog sa background. Panorama Kumuha ng mga wide-angle at panoramic na larawan. Timeshift burst Hanapin ang pinakamagandang larawan mula sa napakaraming larawan na nakunan. Panorama Maaari kang kumuha..

Sine-save ang heograpikong lokasyon ng larawan - Page 104

Kapag naka-off ang awtomatikong pagkuha, maaari kang kumuha ng mga larawan gamit ang button ng shutter o key ng camera. Ang function na Shutter Gamit ang Kamay ay available lang sa pagkuha ng mga self-portrait. Upang i-on ang Smile Shutter™ 1 Iaktibo ang camera. 2 Tapikin ang . 3 Hanapin at tapikin ang Awtomatikong pagkuha > Smile Shutter . 4 Kapag bukas ang camera at naka-on ang Smile Shutter , itutok ang camera sa iyong paksa. Pipiliin ng camera kung aling mukha ang tututukan. 5 Lalabas ang mukha sa loob ng isang may kulay na frame at awtomatikong kukunan ang larawan kapag na-detect ..

Superior na auto - Page 105

Focus at liwanag Available lang ang function na ito sa Superior na auto mode. Awtomatikong pag-preview ng larawan/video Maaari mong piliing i-preview ang mga larawan o video pagkatapos mong kunan ang mga iyon. I-on Pagkatapos mong kumuha ng larawan, lalabas ang isang preview nito sa kanang sulok sa ibaba ng screen nang 3 segundo. Camera sa harap lang Pagkatapos mong kumuha ng larawan gamit ang camera sa harap, lalabas ang isang preview nito sa kanang sulok sa ibaba ng screen nang 3 segundo. I-off Sine-save ang larawan o video matapos mo itong kunan at walang mga preview na lumalabas. Gamiti..

White balance, focus, exposure at bilis ng shutter - Page 106

Kapag nakasaaktibo ang setting na ito, maaari mong ilunsad ang camera kapag naka-lock ang screen sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa camera key. Ilunsad at kuhanan Kapag nakasaaktibo ang setting na ito, maaari mong ilunsad ang camera at awtomatikong kumuha ng larawan kapag naka-lock ang screen sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa camera key. Ilunsad at i-record ang video Kapag nakasaaktibo ang setting na ito, maaari mong ilunsad ang camera at magsimulang kumuha ng video kapag naka-lock ang screen sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa camera key. I-off Upang i-adjust ang..

Pangkalahatang-ideya ng mga setting ng still camera - Page 107

Pangkalahatang-ideya ng mga setting ng still camera Resolution Pumili sa pagitan ng ilang resolution at aspect ratio bago kumuha ng litrato. Ang isang larawan na may mas mataas na resolution ay may mas mataas na kalidad, pero nangangailangan ng mas maraming memory. Pangunahing camera: 23MP 5520×4144 (4:3) 23 megapixel resolution na may 4:3 aspect ratio. Naaangkop sa mga larawan na gusto mong tingnan sa mga hindi widescreen na display o i-print sa mataas na resolution. 20MP 5984×3376 (16:9) 20 megapixel resolution na may 16:9 aspect ratio. Naaangkop sa mga larawan na gusto mong tingnan sa ..

Manu-mano - Page 108

Magtakda ng 10 segundong pagkaantala kapag kumukuha ng larawan simula sa pagtapik mo sa button ng shutter o pagpindot sa key ng camera. 3 seg. Magtakda ng 3 segundong pagkaantala kapag kumukuha ng larawan simula sa pagtapik mo sa button ng shutter o pagpindot sa key ng camera. I-off Makukuha kaagad ang larawan sa sandaling tapikin mo ang button ng shutter o pindutin ang key ng camera. Soft Skin Effect Maaari mong i-on ang Effect na soft skin sa iyong device para i-soften nang bahagya ang mga skin tone habang kumukuha ng mga selfie sa Manu-mano at mga Superior na auto capturing mode. Pag-tr..

Pangkalahatang-ideya sa mga setting ng video camera - Page 109

Fill flash Gamitin ang setting na ito kapag mas maliwanag ang background kaysa sa subject. Tinatanggal ng setting na ito ang mga hindi kanais-nais na madidilim na anino. Pambawas ng red-eye Binabawasan ang mapulang kulay ng mata kapag kumukuha ng litrato. I-off Naka-off ang flash. Minsan, maaaring mas maganda ang kalidad ng larawan kapag walang flash, kahit na madilim. Kailangang hindi gumagalaw ang kamay kapag kumukuha ng larawan nang hindi gumagamit ng flash. Gamitin ang self-timer upang maiwasan ang malalabong larawan. Torch Patuloy na umiilaw ang flash habang kumukuha ng mga larawan..

Upang i-on ang Smile Shutter™ (video) - Page 110

Camera sa harap: Full HD 1920×1080 (16:9) Full HD (Full High Definition) na format na may 16:9 na aspect ratio. HD 1280×720 (16:9) HD (High Definition) na format na may 16:9 na aspect ratio. VGA 640×480 (4:3) VGA format na may 4:3 na aspect ratio. MMS Magrekord ng mga video na naaangkop na ipadala bilang mga multimedia message. Ang oras ng pagrekord ng format na ito ay limitado upang umakma ang video file sa isang multimedia message. Awtomatikong pagkuha (video) I-on ang awtomatikong pagkuha upang awtomatikong kumuha ng mga litrato habang nagre-record ng video. Gamit ang feature na Sm..

Para tingnan ang mga litrato at video - Page 111

Mga larawan at video sa Album Pagtingin ng mga larawan at video Gamitin ang application na Album upang tumingin ng mga larawan at mag-play ng mga video na kinunan mo gamit ang iyong camera, o upang tumingin ng katulad na nilalaman na na-save mo sa iyong device. Ipinapakita sa isang grid na nakaayos ayon sa petsa ang lahat ng larawan at video. 1 Tapikin ang upang buksan ang menu ng home screen ng Album 2 Tingnan ang mga opsyon sa menu 3 Isang slideshow ng lahat ng iyong larawan at video, o ng mga idinagdag mo sa mga paborito 4 I-drag pakanan ang kaliwang gilid ng screen upang buksan ang menu..

Menu ng home screen ng Album - Page 112

Upang manood ng slidesho ng iyong mga litrato 1 Kapag may tinitingnan kang larawan, tapikin ang screen upang ipakita ang mga toolbar, pagkatapos ay tapikin ang > Slideshow upang simulang i-play ang lahat ng larawan sa isang album. 2 Tapikin ang litrato upang wakasan ang slideshow. Para mag-play ng video 1 Sa Album, hanapin at tapikin ang video na gusto mong i-play. 2 Tapikin ang . 3 Kung hindi ipinapakita ang mga kontrol sa pag-playback, tapikin ang screen para ipakita ang mga ito. Para itago ang mga kontrol, tapiking muli ang screen. Upang i-pause ang video 1 Kapag nagpe-play ang video,..

Pagbabahagi at pamamahala sa mga litrato at video - Page 113

Upang tumingin ng mga litrato mula sa mga online na serbisyo sa Album 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang Album , pagkatapos ay tapikin ang . 3 Tapikin ang gustong online na serbisyo, pagkatapos ay sundin ang mga tagubilin sa screen upang magsimula. Ang lahat ng available na online na album na na- upload mo sa serbisyo ay ipapakita. 4 Tapikin ang anumang album upang tingnan ang nilalaman nito, pagkatapos ay tapikin ang isang litrato sa album. 5 Mag-flick pakaliwa upang tingnan ang susunod na larawan o video. Mag-flick pakanan upang tingnan ang nakaraang la..

114 - Page 114

Upang gumawa ng pagkilos sa mga pangkat ng mga larawan o video sa Album 1 Kapag tinitingnan ang mga thumbnail ng mga larawan at video sa Album, hawakan at tagalan ang isang item hanggang sa ma-highlight ito. 2 Tapikin ang iba pang mga item na gusto mong gamitin upang piliin ang mga ito. Kung gusto mong piliin ang lahat ng item, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang Piliin lahat . 3 Gamitin ang mga tool sa toolbar upang gamitin ang mga napili mong item. Pag-edit sa mga larawan gamit ang application na Editor ng litrato Maaari kang mag-edit o maglapat ng mga effect sa mga orihinal na larawa..

Mag-flick - Page 115

Para itakda ang saturation level ng mga kulay sa isang larawan 1 Kapag tumitingin ka ng larawan, tapikin ang screen para ipakita ang mga toolbar, pagkatapos ay tapikin ang . 2 Kung na-prompt, piliin ang Editor ng litrato . 3 Tapikin ang , pagkatapos ay pumili ng opsyon. 4 Para mag-save ng kopya ng na-edit na larawan, tapikin ang I-SAVE . Pag-e-edit sa mga video gamit ang Video editor application Maaari kang mag-edit ng mga video na kinunan mo gamit ang iyong camera. Halimbawa, maaari kang mag-trim ng video sa gustong haba o i-adjust ang bilis ng isang video. Pagkatapos mong ma-save ang na-e..

Upang alisin sa pagkakatago ang isang litrato o video - Page 116

Upang alisin sa pagkakatago ang isang litrato o video 1 Sa Album, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang Nakatago . 2 Tapikin ang isang larawan o video na gusto mong alisin sa pagkakatago. 3 Tapikin ang screen upang ipakita ang mga toolbar, pagkatapos ay tapikin ang . 4 Tapikin ang Huwag itago . Pagtingin sa iyong mga larawan sa isang mapa Tinatawag na geotagging ang pagdaragdag ng impormasyon ng lokasyon sa mga larawan. Maaari mong tingnan at i-tag ang iyong mga larawan sa isang mapa at ipakita sa mga kaibigan at kapamilya kung nasaan ka noong kumuha ka ng isang partikular na larawan. Tin..

Upang tingnan ang mga na-geotag na larawan sa isang globe - Page 117

Upang tingnan ang mga na-geotag na larawan sa isang globe 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang Album . 3 Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang Mga Lugar > . 4 Tapikin ang litrato na gusto mong tingnan sa isang globe. Upang baguhin ang geotag ng isang larawan 1 Kapag tumitingin ng larawan sa mapa sa Album, i-touch nang matagal ang larawan hanggang sa maging kulay asul ang frame nito, pagkatapos ay tapikin ang gustong lokasyon sa mapa. 2 Tapikin ang OK . Upang baguhin ang view ng mapa • Kapag tinitingnan ang mapa sa Album, tapikin ang , pagkatapos ay mag..

Listahan ng tumutugmang device - Page 118

Mga Video Ang application na Video Gamitin ang application na Video para mag-play ng mga pelikula at iba pang nilalamang video na na-save o na-download mo sa iyong device. Ang application ay nagsisilbi ring gabay sa programa sa TV na may opsyon na magpakita ng detalyadong impormasyon ng programa at nauugnay na nilalaman, kabilang ang mga post sa social media tungkol sa programang gusto mo. Maaari mong gamitin ang application bilang isang ganap na gumaganang remote control sa iyong mga tumutugmang device sa bahay. Maaari mo ring i-play ang iyong mga pelikula sa iba pang mga device na nakakon..

Paglilipat ng nilalamang video sa iyong device - Page 119

1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang Video . 2 Tapikin ang upang buksan ang menu ng home screen, pagkatapos ay tapikin ang Magdagdag ng device . 3 Piliin ang device sa bahay mula sa listahan. 4 Ipasok ang numero ng pagrehistro sa device sa bahay at sundin ang mga tagubilin upang tapusin ang pagpapares. 5 Pagkatapos ng tagumpay na pagpapares, lalabas ang icon na para sa function na remote control. Maaari mo nang gamitin ang iyong device bilang isang ganap na gumaganang remote control para sa device sa bahay. Upang palitan ang mga setting 1 Mula sa ..

Pamamahala sa nilalamang video - Page 120

Pamamahala sa nilalamang video Upang tingnan ang impormasyon ng pelikula 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang Video . 2 Tapikin ang upang buksan ang menu ng home screen, pagkatapos ay tapikin ang Mobile device . 3 Mag-browse sa iba't ibang kategorya at hanapin ang gustong video. 4 Tapikin ang thumbnail ng video. Upang magtanggal ng video 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang Video . 2 Tapikin ang upang buksan ang menu ng home screen, pagkatapos ay tapikin ang Mobile device . 3 Mag-browse sa iba't ibang ka..

121 - Page 121

Upang gumawa ng Highlight Movie mula sa mga event sa Facebook 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang Movie Creator . 3 Tapikin ang > Mga setting . 4 Tapikin ang slider sa tabi ng I-link ang Facebook . • Naka-link na ang Movie Creator sa iyong account sa Facebook kung naka-log in ka na sa Facebook. • Kung hindi ka pa naka-log in sa Facebook, sundin ang mga tagubilin sa screen. 5 Tapikin ang , pagkatapos ay mag-scroll pababa para i-browse ang iyong mga event sa Facebook. 6 Pumili ng event na gagawan mo ng Highlight Movie at tapikin ang GAWIN . 121 Ito ay i..

Connectivity - Page 122

Connectivity Pag-mirror ng screen ng iyong device nang wireless sa isang TV Maaari mong gamitin ang feature na Pag-mirror ng screen para ipakita ang screen ng iyong device sa isang TV o iba pang malaking display nang hindi gumagamit ng koneksyon ng kable. Ang teknolohiyang Wi-Fi Direct™ ay gumagawa ng wireless na koneksyon sa pagitan ng dalawang device, para magawa mong mag-relax at tingnan ang iyong mga paboritong larawan habang nakaupo sa iyong sofa. Magagamit mo rin ang feature na ito para makinig sa musika mula sa iyong device gamit ang mga speaker ng TV. Kapag gumagamit ng pag-mirror..

Pagkonekta ng iyong device sa mga USB accessory - Page 123

Para mag-play ng track ng musika sa isang device ng client gamit ang Cast 1 Tiyaking na-set up mo nang tama ang DMR client device at nakakonekta ito sa iisang Wi-Fi network gaya ng iyong device. 2 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang . 3 Pumili ng kategorya ng musika at mag-browse sa track na gusto mong ibahagi, pagkatapos ay tapikin ang track. 4 Tapikin ang at pumili ng device ng client kung saak ka magbabahagi ng iyong nilalaman. Magsisimulang mag-play ang track sa device na napili mo. 5 Upang idiskonekta sa device ng client, tapikin ang at pagkat..

file - Page 124

Upang magkonekta ng USB Type-C™ accessory gamit ang isang USB Type-C connector 1 Ikabit ang USB Type-C connector ng USB Type-C accessory sa iyong device. 2 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang . 3 Hanapin at tapikin ang Mga Setting > Koneksyon ng device > Connectivity sa USB > Maghanap ng USB device . Hindi ginagarantiya ng Sony na ang lahat ng USB Type-C accessory na may USB Type-C connector ay sinusuportahan ng iyong device. NFC Gamitin ang Near Field Communication (NFC) upang magbahagi ng data sa iba pang mga device, gaya ng mga video, larawan, address ng web page, file ng..

Pag-scan ng mga tag ng NFC - Page 125

Upang magbahagi ng file ng musika sa isa pang device gamit ang NFC 1 Tiyaking parehong naka-on ang function na NFC sa iyong device at sa device na tatanggap, at aktibo at naka-unlock ang parehong screen. 2 Upang buksan ang application na Musika, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang . 3 Pumili ng kategorya ng musika at mag-browse patungo sa track na gusto mong ibahagi. 4 Tapikin ang track upang i-play ito. Maaari mong tapikin ang upang i-pause ang track. Gagana ang paglipat kahit pine-play o naka-pause ang track. 5 Tiyaking ipinapakita sa full screen ang track. 6 Pagtabihin ang..

Upang i-on o i-off ang function na Bluetooth - Page 126

Pagkonekta sa isang device na tumutugma sa NFC Maaari mong ikonekta ang iyong device sa iba pang mga device na tumutugma sa NFC na ginagawa ng Sony, gaya ng isang speaker o headphone. Kapag isinasagawa ang ganitong uri ng koneksyon, sumangguni sa User guide ng tumutugmang device para sa higit pang impormasyon. Maaaring kailanganin mong i-aktibo ang Wi-Fi o Bluetooth® sa dalawang device upang gumana ang koneksyon. Bluetooth® wireless technology Gamitin ang function na Bluetooth® para magpadala ng mga file sa iba pang mga device na tugma sa Bluetooth®, o para kumonekta sa mga handsfree n..

file - Page 127

Upang ipares ang iyong device sa isa pang Bluetooth ® device 1 Tiyaking isinaaktibo ang function ng Bluetooth ® sa device kung saan mo gustong magpares at nakikita ito ng iba pang mga Bluetooth ® device. 2 Mula sa Home screen ng iyong device, tapikin ang . 3 Hanapin at tapikin ang Mga Setting > Bluetooth . 4 Tapikin ang slider na Bluetooth upang i-enable ang function. Lalabas ang isang listahan ng mga available na Bluetooth ® device. 5 Tapikin ang Bluetooth ® device kung saan mo gustong magpares. 6 Magpasok ng passcode, kung kinakailangan, o kumpirmahin ang parehong passcode sa pare..

Upang tumanggap ng mga item gamit ang Bluetooth - Page 128

Upang tumanggap ng mga item gamit ang Bluetooth ® 1 Tiyaking naka-on ang function ng Bluetooth ® at nakikita sa iba pang mga Bluetooth ® device. 2 Sinisimulan na ngayon ng nagpapadalang device ang pagpapadala ng data sa iyong device. 3 Kung na-prompt, ipasok ang parehong passcode sa dalawang device, o kumpirmahin ang iminungkahing passcode. 4 Kapag inabisuhan ka tungkol sa isang papasok na file sa iyong device, i-drag ang status bar pababa at tapikin ang notification upang tanggapin ang paglipat ng file. 5 Tapikin ang Tanggapin upang simulan ang paglipat ng file. 6 Upang tingnan ang ..

Upang paganahin o i-disable ang Iyong feed - Page 129

Mga smart app at feature na makakatipid sa iyo ng oras Google Search at Now Gamitin ang Google app para maghanap sa internet. Maaari mo ring i-enable ang isang feed para sa mga regular na update ‒ halimbawa, maaari kang kumuha ng impormasyon ng trapiko bago ka mag-commute patungo sa trabaho, humanap ng mga sikat na restaurant sa lugar mo, tingnan ang kasalukuyang score ng paborito mong team, at higit pa. Maaaring i-access ang app sa pamamagitan ng pagtatapik sa sa listahan ng application, o maaari kang magreserba ng pane sa iyong Home screen para sa mabilis na pag-access at madaling pagba..

Upang pamahalaan ang mga serbisyo sa pagbabayad - Page 130

Upang pamahalaan ang mga serbisyo sa pagbabayad 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang Mga Setting > Higit pa > Mag-tap at magbayad . Lalabas ang listahan ng mga serbisyo sa pagbabayad. 3 Pamahalaan ang mga serbisyo sa pagbabayad gaya ng gusto mo, halimbawa, maaari mong baguhin ang iyong default na serbisyo sa pagbabayad. 130 Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

..

Paggamit ng mga serbisyo ng lokasyon - Page 131

Biyahe at mga mapa Paggamit ng mga serbisyo ng lokasyon Pinapayagan ng mga serbisyo sa lokasyon ang mga application gaya ng Mga Mapa at ng camera na gumamit ng impormasyon mula sa iyong mobile o Wi-Fi network pati na rin ang impormasyon sa Global Positioning System (GPS) para matukoy ang iyong tinatayang lokasyon. Kung wala kang line of sight sa mga GPS satellite, maaaring tukuyin ng iyong device ang iyong lokasyon gamit ang function ng Wi-Fi. Gayundin, kung wala ka sa sakop ng isang network, maaaring tukuyin ng iyong device ang iyong lokasyon gamit ang iyong mobile network. Para gamitin an..

Paggamit ng trapiko sa data kapag naglalakbay - Page 132

Upang gamitin ang Google Maps™ 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang Google > Mga Mapa . Paggamit ng trapiko sa data kapag naglalakbay Kapag naglalakbay ka sa labas ng iyong lokal na mobile network, maaaring kailangan mo ng access sa Internet gamit ang trapiko sa mobile data. Kung gayon, kailangan mong i- aktibo ang data roaming sa iyong device. Maaari kang magkaroon ng mga karagdagang pagsingil kapag isinaaktibo mo ang data roaming. Inirerekomenda na tingnan nang maaga ang mga nauugnay na pagsingil sa paglilipat ng data. Kung gumagamit ka ng device na ma..

Upang matuto nang higit pa tungkol sa Kalendaryo - Page 133

Orasan at Kalendaryo Kalendaryo Gamitin ang application na Kalendaryo para pamahalaan ang iskedyul ng iyong oras. Kung nag-sign in ka at nag-sychronize ang iyong device sa isa o maraming online na account na may kasamang mga kalendaryo, halimbawa, ang iyong Google™ account, lalabas din ang mga kaganapan sa kalendaryo mula sa mga account na ito sa application na Kalendaryo. Maaari mong piliin kung aling mga kalendaryo ang gusto mong isama sa pinagsamang view ng Kalendaryo. Kapag malapit na ang oras ng appointment, magpe-play ang iyong device ng tunog ng notification para paalalahanan ka. ..

Mga setting ng volume - Page 134

1 I-access ang tab na mga alarma 2 I-access ang tab ng pandaigdigang orasan 3 I-access ang tab na stopwatch 4 I-access ang tab na timer 5 Tingnan ang mga opsyon para sa kasalukuyang tab 6 Buksan ang mga setting ng petsa at oras 7 I-on o i-off ang isang alarma 8 Magdagdag ng bagong alarma Upang magtakda ng bagong alarma 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang Orasan . 3 Tapikin ang . 4 Tapikin ang Oras at piliin ang gustong value. 5 Tapikin ang OK . 6 Kung gusto mo, i-edit ang iba pang mga setting ng alarma. 7 Tapikin ang I-SAVE . Para i-snooze ang alarma kapag tu..

135 - Page 135

Upang ayusin ang lakas ng volume para sa isang alarma 1 Hanapin at tapikin ang Orasan , pagkatapos ay tapikin ang alarma na gusto mong i-edit. 2 I-drag ang slider ng volume sa ilalim ng Lakas ng alarma patungo sa gustong posisyon. 3 Tapikin ang I-SAVE . Upang magtakda ng umuulit na alarma 1 Hanapin at tapikin ang Orasan , pagkatapos ay tapikin ang alarma na gusto mong i-edit. 2 Tapikin ang Ulitin . 3 Markahan ang mga checkbox para sa mga nauugnay na araw, pagkatapos ay tapikin ang OK . 4 Tapikin ang I-SAVE . Upang isaaktibo ang function na pag-vibrate para sa isang alarma 1 Hanapin at tapik..

magnification - Page 136

Accessibility Mga gesture ng magnification Pinapayagan ka ng gesture ng magnification na mag-zoom in sa mga bahagi ng screen sa pamamagitan ng pagtapik sa isang bahagi ng touchscreen nang tatlong beses nang sunud-sunod. Upang i-enable o i-disable ang Gesture ng magnification 1 Sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang Mga Setting > Pagiging maa-access > Galaw sa pag- magnify . 3 Tapikin ang slider sa ilalim ng Galaw sa pag-magnify . Upang mag-magnify ng lugar at mag-pan sa screen 1 Tiyaking naka-enable ang Galaw sa pag-magnify . 2 Upang pansamantalang i-magnify a..

notification - Page 137

Upang i-enable ang Pagtatama sa kulay 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang Mga Setting > Pagiging maa-access > Pagtatama ng kulay . 3 Tapikin ang slider sa ilalim ng Pagtatama ng kulay . 4 Tapikin ang Mode ng pagtatama , pagkatapos ay piliin ang naaangkop na sensitivity ng kulay. Sa kasalukuyan, ang pagwawasto ng kulay ay isang pang-eksperimentong feature na maaaring makaapekto sa pagganap ng device. TalkBack Ang TalkBack ay isang serbisyo ng screen reader para sa mga user na may kapansanan sa paningin. Gumagamit ang TalkBack ng sinasalitang feedback up..

Upang i-enable ang TTY mode - Page 138

TTY (Teletypewriter) mode Ang feature na TTY (Teletypewriter) sa iyong device ay nagbibigay-daan sa mga taong bingi, may problema sa pandinig, o na may mga kapansanan sa pagsasalita o wika, na makipag-ugnayan gamit ang isang TTY device o isang relay service. Upang i-enable ang TTY mode 1 Sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang Mga Setting > Tawag . 3 Tapikin ang Pagiging Naa-access > TTY mode . 4 Pumili ng naaangkop na TTY mode. Access sa Switch Gamit ang Lumipat ng Access, maaari kang makipag-ugnayan sa iyong Xperia™ device gamit ang isa o higit pang switch. A..

Para ma-access ang application na Suporta - Page 139

Suporta at legal Application na Suporta Gamitin ang application na Suporta sa iyong device upang mag-browse ng mga User guide, mga gabay sa troubleshooting, at upang maghanap ng impormasyon tungkol sa mga update ng software at iba pang impormasyong nauugnay sa produkto. Para ma-access ang application na Suporta 1 Mula sa iyong Home screen , tapikin ang . 2 Hanapin at tapikin ang , pagkatapos ay piliin ang kinakailangang item ng suporta. Kumonekta sa internet kapag ginagamit ang application na Suporta para sa pinakamahusay na available na suporta. Xperia™ Tips Gamit ang Xperia™ Tips maka..

Upang i-restart ang iyong device - Page 140

memory. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Pagba-back up at pagbabalik ng nilalaman sa pahina ng 44. Kung hindi mag-o-on ang iyong device o gusto mong i-reset ang software ng iyong device, maaari mong gamitin ang Xperia™ Companion upang maayos ang iyong device. Para sa higit pang impormasyon sa paggamit ng Xperia™ Companion, tingnan ang Xperia™ Companion sa pahinang 41. Kung maraming user ang gumagamit sa device, maaaring kailanganin mong mag-log in bilang may-ari, ang ibig sabihin, bilang pangunahing user, upang ma-reset ang iyong device sa mga orihinal na factory setting ni..

Tulungan kaming pagandahin ang aming software - Page 141

Kung hindi mo ma-off ang iyong device bago magsagawa ng pagkumpuni ng software, puwersahin itong mag-shut down. Kapag nakatanggap ka ng bagong username o passwordsa Google™ account , maaaring hindi mo magamit ang mga iyon para mag-log in at mabawi ang iyong device nang 72 oras. Upang ayusin ang software ng device gamit ang Xperia™ Companion Bago magsagawa ng pag-aayos ng software, siguraduhing alam mo ang username at password ng iyong Google™ account. Depende sa iyong mga setting na panseguridad, maaaring kailanganin mong ipasok ang mga ito upang muling simulan ang device pagkatapos n..

Legal na impormasyon - Page 142

Legal na impormasyon Sony G3221/G3223 Ang User guide na ito ay inilimbag ng Sony Mobile Communications Inc. o ng lokal na kaakibat na kumpanya nito, nang walang anumang warranty. Ang mga pagpapabuti at pagbabago sa User guide na ito na dulot ng mga typographical na error, mga pagkakamali sa kasalukuyang impormasyon, o mga pagpapabuti sa mga program at/o kagamitan, ay maaaring gawin ng Sony Mobile Communications Inc. anumang oras at nang walang abiso. Gayunpaman, ang mga naturang pagbabago ay maaaring isama sa mga bagong edisyon ng User guide na ito. Ang lahat ng larawan ay para lang sa pagl..

Sponsored links

Latest Update