Sony G3221 Userguide Manual Japanese

G3221 Language

Download Sony G3221 Userguide Manual Japanese

Sponsored links


Download Request Is In Process

Buku tuntunan - Page 1

Buku tuntunan Xperia ™ XA1 Ultra G3221/G3223

..

identifikasi - Page 2

Isi Persiyapan ...................................................................................... 6 Babagan Pandhuan pangguna iki ........................................................ 6 Ringkesan ........................................................................................... 6 Ngrakit ................................................................................................ 7 Palindhungan layar .............................................................................. 8 Miwiti piranti nalika sapisanan ...............................................................

3 - Page 3

Setelan Internet lan MMS ................................................................. 45 Wi-Fi ................................................................................................. 46 Nganggo bareng sambungan data seluler ......................................... 48 Ngontrol panggunaan data ................................................................ 49 Milih jaringan seluler .......................................................................... 50 Jaringan pribadi virtual (VPN) ............................................................. 51 Sinkronisasi data ing p..

4 - Page 4

Favorit ............................................................................................... 79 Ngirim informasi kontak ..................................................................... 79 Nyingkiri nggawe duplikat entri ing aplikasi Kontak ............................ 80 Olahpesen lan obrolan ................................................................. 81 Maca lan ngirim pesen ...................................................................... 81 Ngatur pesen .................................................................................... 82 Nelpon saka Olahpesen..

fitur - Page 5

Movie Creator ................................................................................. 111 Konektivitas ................................................................................ 113 Ngilonake layar piranti kanthi nirkabel ing TV ................................... 113 Nuduhake file ing piranti liya nggunakake Cast ................................ 113 Nyambungake piranti menyang aksesori USB ................................. 114 NFC ................................................................................................ 115 Teknologi nirkabel Bluetooth® ..............

Mriksa versi piranti lunak saiki ing piranti - Page 6

Persiyapan Babagan Pandhuan pangguna iki Iki Pandhuan Pangguna Xperia™ XA1 Ultra kanggo versi piranti lunak Android™ 7.0 . Yen ora yakin versi piranti lunak endi sing lumaku ing piranti, sampeyan bisa mriksa versi ing menu Setelan. Panganyaran sistem lan aplikasi bisa nyedhiyakake fitur ing piranti karo cara liyane sing ora dijelasake ing Pandhuan pangguna iki. Versi Android™ uga bisa ora kepengaruh ing panganyaran. Kanggo informasi luwih lengkap babagan panganyaran piranti lunak, deleng Nganyari piranti ing kaca 36. Mriksa versi piranti lunak saiki ing piranti 1 Saka Layar Ngarep , ..

Nglebokake kertu SIM nano lan kertu memori - Page 7

1. Lampu Pangisi Daya/Kabar 2. Colokan headset 3. Lensa kamera ngarep 4. Mikropon kaloro 5. Spiker kuping 6. Sensor Jarak/Cahya 7. Lampu kilat ngarep 8. Tombol volume 9. Tombol daya 10. Tombol kamera 11. Mikropon utama 12. Spiker banter 13. Port kabel pangisi daya/USB Type-C™ 14. Area antena Wi-Fi/GPS/Bluetooth 15. Lensa kamera utama 16. Lampu kilat utama 17. Area deteksi NFC™ 18. Tutup slot kertu SIM Nano/Memori 19. Area antena utama Ngrakit Piranti sampeyan mung ndhukung kertu SIM nano. Kertu SIM nano lan kertu memori nduweni slot sing kapisah ing wadhah sing padha. Pesthekake rong sl..

Nyopot kertu SIM nano - Page 8

1 Nganggo pucuk driji, seret metu wadhah kertu SIM nano. 2 Seleh kertu SIM kanthi rapet ing arah sing bener kaya sing dituduhake ing ilustrasi. 3 Lebokake kertu memori ing arah sing bener menyang slot kertu memori kaya sing dituduhake ing ilustrasi. 4 Surung alon-alon wadhah bali menjero slot nganti pas nyang panggonane. Nyopot kertu SIM nano 1 Karo layar madhep mengisor, bukak lan seret metu wadhah kertu SIM nano nganggo pucuk driji. 2 Copot kertu SIM nano, banjur surung alon-alon wadhah bali menjero slot nganti pas nyang panggonane. Nyopot kertu memori 1 Pateni piranti. 2 Karo piranti mad..

Ngapa aku butuh akun Google™? - Page 9

1 Penet suwe tombol daya nganti piranti kedher. 2 Tik PIN kertu SIM nalika dijaluk, banjur tutul . 3 Enteni sedhela supaya piranti wiwit. PIN kertu SIM kawitane disedhiyakake dening operator jaringan, nanging sampeyan bisa nggenti PIN mengko saka menu Setelan. Kanggo ndandani kasalahan sing digawe nalika ngetik PIN kertu SIM, tutul . Mateni piranti 1 Penet terus tombol daya nganti menu pilihan mbukak. 2 Ing menu pilihan, tutul Daya mati . Butuh sawetara wektu nganti piranti mati. Ngapa aku butuh akun Google™? Piranti Xperia™ saka Sony mlaku ing platform Android™ sing dikembangake deni..

Merivikasi kapamilikan piranti - Page 10

Keamanan piranti Mesthekake piranti kalindhungi Piranti ngamot sawetara pilihan kaamanan, paling disaranake yen ilang utawa dicolong. Pilihane yaiku minangka ing ngisor iki: • Nyetel kunci layar aman ing piranti nggunakake PIN, sandhi, utawa pola kanggo ngalangi sapa wae ngakses utawa mulihake piranti. • Tambah akun Google™ kanggo ngalangi wong liya nggunakake piranti yen dicolong utawa diusap. • Aktifake “Protection by my Xperia” utawa layanan web Manajer Piranti Android™. Nggunakake salah siji layanan iki, sampeyan bisa nggoleki, ngunci, utawa ngresiki piranti sing ilang sak..

Mulihake kunci layar sing kelalen - Page 11

perusahaan utawa organisasi kanggo mriksa kabijakan kaamanan jaringan sing ditrapake kanggo piranti seluler. Kanggo setelan liyane ing saben jinis kunci layar, tutul ing jejere Kunci layar . Nggenti jinis layar kemunci 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul Setelan > Layar kemunci & kaamanan > Kunci layar . 3 Pilih salah siji lan tututi patunjuk ing piranti. Nggawe pola kunci layar 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul Setelan > Layar kemunci & kaamanan > Kunci layar > Pola . 3 Pilih salah siji lan tututi patunjuk ing piranti. Yen nglebokake p..

Mbukak kunci piranti kanthi otomatis - Page 12

Mulihake kunci layar nganggo Palindhungan dening my Xperia 1 Pesthekake sampeyan ngerti jeneng pangguna lan sandhi akun Google™ sampeyan lan wis ngaktifake layanan Protection by my Xperia ing piranti. 2 Bukak myxperia.sonymobile.com nganggo piranti apa wae sing kasambung nyang internet. 3 Mlebu nggunakake akun Google™ sing padha sing wis sampeyan atur ing piranti. 4 Klik gambar piranti sampeyan ing ngisore Piranti sampeyan . 5 Pilih Kunci kanggo nggenti kunci layar saiki nganggo kode PIN anyar. 6 Tututi patunjuk ing layar sing disedhiyakake dening Protection by my Xperia. Gumantung saka..

Ngejarake piranti ora kakunci nalika digawa - Page 13

Ngejarake piranti ora kakunci nalika digawa Nggunakake fitur Deteksi awak, sampeyan bisa ngejarake piranti ora kakunci nalika digawa nganggo tangan, sak, utawa tas. Akselerometer ing piranti ngejarake piranti ora kakunci nalika ngrasakake yen lagi digawa. Piranti ngunci nalika akselerometer ndeteksi yen piranti wis diseleh. Nalika nggunakake fitur Deteksi ing awak, sampeyan perlu waspada karo kelakuan ing ngisor: • Kapan wae sampeyan nyeleh piranti lan piranti krasa yen ora digawa maneh, piranti otomatis ngunci. • Piranti bisa merlokake nganti sak menit supaya ngunci. • Sawise sampe..

Nambah utawa mbusak piranti NFC kapercaya - Page 14

Nambah utawa mbusak piranti NFC kapercaya 1 Pesthekake piranti gathuk lan kasambung nyang piranti Bluetooth® sing arep ditambahake minangka piranti kapercaya. 2 Golek banjur tutul Setelan > Layar kemunci & kaamanan > Smart Lock . 3 Tutul Piranti dipercaya > TAMBAH PIRANTI DIPERCAYA > NFC . 4 Tututi patunjuk ing layar. 5 Kanggo mbusak piranti sing gegandhengan, pilihen saka dhaptar lan tutul BUSAK PIRANTI DIPERCAYA . Masthekake sampeyan aman nalika nggunakake piranti kapercaya Piranti Bluetooth® sing bedha ndhukung standar Bluetooth® lan kapabilitas kaamanan. Ana kamungkin..

Nggunakake panggonan kustom - Page 15

Mbusak panggonan asal 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul Setelan > Layar kemunci & kaamanan > Smart Lock > Panggonan dipercaya > Ngarep . 3 Tutul Owah > . Nggunakake panggonan kustom Sampeyan bisa nambah panggonan apa wae minangka kapercaya, slarasake panggonan ing ngendi piranti bisa tansah ora ngunci. Nambah panggonan kustom 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul Setelan > Layar kemunci & kaamanan > Smart Lock > Panggonan dipercaya . 3 Tutul Tambah panggonan dipercaya . 4 Kanggo nggunakake pangonan saiki minangka panggonan kustom..

Nggoleki nomer - Page 16

Nyetel wiwitan utawa mbusak kunci kertu SIM 1 Saka layar Ngarep, tutul . 2 Golek banjur tutul Setelan > Layar kemunci & kaamanan > Setel kunci kertu SIM . 3 Tutul panggeser Kunci kertu SIM kanggo ngaktifake utawa mateni kunci kertu SIM. 4 Tik PIN kertu SIM, banjur tutul OK . Kunci kertu SIM saiki aktif lan sampeyan kudu nglebokake PIN iki saben miwiti piranti maneh. Nggenti PIN kertu SIM 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul Setelan > Layar kemunci & kaamanan > Setel kunci kertu SIM . 3 Tutul Ganti PIN SIM . 4 Tik PIN kertu SIM lawas, banjur tutul OK . 5 Tik..

Ngaktifake Protection by my Xperia - Page 17

Nggoleki piranti sing ilang Yen nduweni akun Google™, layanan web "Protection by my Xperia" bisa nulung nemokake lan ngamanake piranti yen sampeyan nate kelangan. Yen wis ngaktifake layanan iki ing piranti, sampeyan bisa: • Nemokake piranti ing peta. • Munekake pepenget yen piranti ing mode Aja ngganggu. • Ngunci piranti saka kadohan lan nyetel supaya piranti nuduhake informasi kontak sampeyan kanggo sapa wae sing nemokake piranti kasebut. • Mbusak memori internal lan eksternal ing piranti saka adoh minangka cara trakir. Yen mbusak memori internal piranti nggunakake layanan web "P..

Nguripake Pengatur Piranti Android™ - Page 18

Nguripake Pengatur Piranti Android™ 1 Yen ngandum piranti karo akeh pangguna, pesthekake sampeyan mlebu minangka pamilik. 2 Pesthekake sampeyan nduweni sambungan data aktif lan layanan panggonan aktif. 3 Saka Layar Ngarep , tutul . 4 Golek banjur tutul Setelan > Google > Keamanan . 5 Seret panggeser ing jejere Goleki piranti saka kadohan lan Idini kunci lan busak saka adoh kanggo ngaktifake kabeh fungsi. 6 Yen dijaluk, rujukake sarat lan katemton kanthi nutul Aktifake administrator piranti iki . 7 Kanggo verifikasi yen Pangatur Piranti Android™ bisa nggoleki piranti sawise ngurip..

Nggunakake layar demek - Page 19

Sinau dhasar-dhasar Nggunakake layar demek Nutul • Mbukak utawa milih item. • Menehi utawa mbusak tandha ing kotak centhang utawa opsi. • Ngetik teks nggunakake keyboard layar. Ndemek terus • Mindhah item. • Ngaktifake menu khusus item. • Ngaktifake mode pilihan, misale, kanggo milih sawetara item saka dhaptar. 19 Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

..

Njiwit lan mbiyak - Page 20

Njiwit lan mbiyak • Nggedhekake utawa nyilikake kaca web, foto, peta, utawa nalika sampeyan motret utawa ngrekam video. Ngusap lan nggulung • Nggulung munggah utawa mudhun dhaptar. • Ngusap ngiwa utawa nengen, misale, antarane panel layar Ngarep. • Usap ngiwa utawa nengen kanggo mbukak pilihan liya. Nggulung cepet • Nggulung cepet, misale, ing dhaptar utawa kaca web. Sampeyan bisa ngendhegake gulungan kanthi nutul layar. 20 Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

..

Ngunci lan mbukak kunci layar - Page 21

Ngunci lan mbukak kunci layar Nalika piranti urip lan dinengake sawetara wektu, layar dadi peteng kanggo ngirit daya baterei, lan ngunci kanthi otomatis. Kunci iki ngalangi tumindak sing ora sengaja ing layar demekan nalika lagi ora nggunakake telpon. Nalika piranti dituku, kunci geser layar dhasar wis disetel. Iki tegese sampeyan kudu ngusap ngiwa utawa munggah ing layar kanggo mbukak kunci. Sampeyan bisa ngowahi setelan pangamanan liya wektu lan nambah jinis kunci liyane. Deleng Kunci layar ing kaca 10. Ngaktifake layar • Penet sedhela tombol daya . Ngunci layar 1 Nalika layar aktif, pe..

Google Search & Now - Page 22

Kanggo nelusur layar Ngarep Panel layar Ngarep Sampeyan bisa nambah panel anyar menyang layar Ngarep (nganti maksimal rong puluh panel) lan mbusak panel. Sampeyan uga bisa nyetel panel sing pengin digunakake minangka panel layar Ngarep. Nyetel panel minangka panel layar Ngarep 1 Tutul terus area ing layar Ngarep nganti piranti kedher. 2 Gulung cepet ngiwa utawa nengen menyang panel sing arep disetel minangka panel layar Ngarep, banjur tutul . Nalika Google Search & Now diaktifake, panel paling kiwa disimpen kanggo layanan iki lan tambahan panel layar Ngarep utama ora bisa diowahi. Kangg..

Setelan layar Ngarep - Page 23

Setelan layar Ngarep Mateni utawa mbusak instalan aplikasi saka layar Ngarep Mateni aplikasi sing diinstal sadurunge bisa mbusak kabeh data, nanging aplikasi bisa diaktifake maneh saka Setelan > Aplikasi . Mung aplikasi undhuhan sing bisa dibusak kabeh instalane. 1 Tutul terus area ing layar Ngarep nganti piranti kedher. 2 Gulung cepet ngiwa utawa nengen kanggo njlajah panel. Kabeh aplikasi sing bisa dipateni utawa dibusak instalane dituduhake dening . 3 Tutul aplikasi sing cocog, banjur tutul PATENI yen aplikasi wis diinstal sadurunge ing piranti utawa OK yen aplikasi wes diunduh lan pe..

Navigasi aplikasi - Page 24

Nambahake trabasan aplikasi menyang layar Ngarep 1 Saka layar Aplikasi, demek terus lambang aplikasi nganti piranti kedher, banjur seret lambang menyang bageyan ndhuwur layar. Layar Ngarep mbukak. 2 Seret lambang menyang panggonan sing dipengini ing layar Ngarep, banjur culake. Mindhah aplikasi ing layar Aplikasi 1 Nalika layar Aplikasi mbukak, tutul . 2 Pesthekake yen Urutan saiki wis dipilih ing ngisore Urutake aplikasi . 3 Demek terus aplikasi nganti piranti kedher, banjur seret aplikasi menyang panggonan anyar. Mateni utawa mbusak instalan aplikasi saka layar Aplikasi Mateni aplikasi si..

Menu ora kasadhiya ing kabeh aplikasi. - Page 25

Ngoper antarane aplikasi sing bubar dianggo kanthi cepet • Penet kaping pindho kanthi cepet. Nutup kabeh aplikasi sing bubar digunakake • Tutul banjur tutul RESIKI KABEH . Mbukak menu ing aplikasi • Nalika nggunakake aplikasi, tutul . Menu ora kasadhiya ing kabeh aplikasi. Mode bagi layar Mode bagi layar ngidinake sampeyan ndeleng rong aplikasi bebarengan, contohne, yen pengin ndeleng kothak mlebu email lan pramban web kanthi bebarengan. 1 Aplikasi 1 ing jendhela ndhuuwr 2 Wates mbagi layar – Seret kanggo ngowahi ukuran jendhela 3 Aplikasi 2 ing jendhela ngisor 4 Tombol mbagi layar ..

Kanggo bali nggunakake layar utuh, tutul - Page 26

Ngatur posisi layar 1 Kanggo mindhahake layar menyang sisih kiwa utawa tengen, tutul utawa . 2 Kanggo mindhah layar munggah utawa mudhun, seret garis mujur. 3 Kanggo ngowahi ukuran layar, seret telu garis miring. Kanggo bali nggunakake layar utuh, tutul . Widget Widget iku aplikasi cilik sing bisa langsung digunakake ing layar Ngarep. Widget uga fungsi minangka trabasan. Contone, widget Cuaca ngidini sampeyan ndeleng informasi cuaca dhasar kanthi langsung ing layar Ngarep. Nalika nutul widget, aplikasi Cuaca wutuh bakal mbukak. Sampeyan bisa ngundhuh widget tambahan saka Google Play™. Nam..

Latar mburi lan irah - Page 27

Nambahake trabasan aplikasi menyang layar Ngarep 1 Tutul terus bageyan kothong ing Layar Ngarep . 2 Ing menu kustomisasi, tutul Widget > Trabasan . 3 Gulung dhaptar lan pilih salah siji. Aplikasi sing dipilih ditambahake menyang Layar Ngarep . Mindhah item ing layar Ngarep • Tutul terus item nganti piranti kedher, banjur seret item menyang panggonan anyar. Mbusak item saka layar Ngarep • Tutul terus item nganti piranti kedher, banjur seret item menyang Busak saka layar ngarep ing sisih ndhuwur layar. Nggawe folder ing layar Ngarep • Tutul terus lambang aplikasi utawa trabasan ngant..

file. - Page 28

Njupuk potret layar 1 Penet terus tombol daya nganti menu pilihan mbukak. 2 Tutul . Sampeyan uga bisa njupuk potret layar kanthi menet terus tombol daya lan volume mudhun kanthi bareng. Ndeleng potret layar 1 Tutul kaping pindho garis status kanggo nuduhake panel Kabar. 2 Tutul potret layar. Sampeyan uga bisa ndeleng potret layar ing aplikasi Album. Kabar Kabar ngandhani sampeyan babagan prastawa kayata pesen anyar lan kabar tanggalan, uga kagiyatan sing lagi mlaku, misale undhuhan file. Kabar muncul ing panggonan iki: • Garis status • Panel Kabar • Layar kemunci Mbukak utawa nutup p..

Simpen kabar ing layar pangunci - Page 29

Nggedhekake kabar ing panel Kabar • Seret kabar mengisor kanggo nggedhekake lan ndeleng luwih akeh informasi babagan kabar tanpa mbukak aplikasi. Ora kabeh kabar bisa digedhekake. Mbusak kabeh kabar saka panel Kabar • Tutul RESIKI KABEH . Nanggapi kabar saka layar kunci • Tutul kabar ping pindho. Nolak kabar saka layar kunci • Usap kabar ngiwa utawa nengen. Nggedhekake kabar ing layar kunci • Seret kabar mengisor. Ora kabeh kabar bisa digedhekake. Ngatur kabar ing layar kunci Tudhuhake kabeh isi kabar Entuk kabeh kabar ing layar kunci. Nalika nguripake setelan iki, elinga yen kabe..

Ngaktifake utawa mateni lampu kabar - Page 30

Lampu kabar Lampu kabar nuduhake sampeyan babagan status baterei lan prastawa liyane. Umpamane lampu putih kelip-kelip tegese ana pesen anyar utawa telpon ora kejawab. Lampu kabar diaktifake kanthi gawan nanging bisa dipateni kanthi manual. Yen dipateni, lampu kabar mung murup yen ana peringatan status baterai, misale, yen tingkat baterei ing ngisore 15 persen. Ngaktifake utawa mateni lampu kabar 1 Saka layar Ngarep, tutul . 2 Golek banjur tutul Setelan > Kabar > . 3 Tutul panggeser ing sisihe Lampu kabar kanggo ngaktifake utawa mateni fungsi kasebut. Lambang ing garis status. Lambang..

Ngatur lambang ing garis status - Page 31

Weker disetel GPS diaktifake Panylarasan lagi lumaku Masalah nalika mlebu utawa panylarasan Gumantung panyedhiya layanan, jaringan, utawa wilayah, fungsi utawa layanan sing diwakili sawetara lambang ing dhaptar iki bisa ora kasedhiya. Ngatur lambang ing garis status 1 Saka layar Ngarep, tutul . 2 Golek banjur tutul Setelan > Tampilan > Ikon sistem . 3 Centhang kothak kanggo lambang sistem sing arep dituduhake ing garis status. Lambang kabar Pesen teks utawa pesen multimedia anyar Telpon aktif Telpon ora kejawab Telpon ditahan Terusan telpon diuripake Pesen surat swara anyar Pesen emai..

Ngalangi aplikasi saka ngirim kabar - Page 32

Kabar liyane sing ora ditampilake Ora kabeh lambang sing katon ing piranti kadhaftar ing kene. Dhaptar iki mung kanggo rujukan, lan bisa digenti tanpa warta sadurunge. Ngalangi aplikasi saka ngirim kabar 1 Saka layar Ngarep, tutul . 2 Golek banjur tutul Setelan > Kabar . 3 Pilih aplikasi. 4 Tutul panggeser Blokir kabeh . Ringkesan aplikasi Sawetara aplikasi uga bisa disartakake ing piranti utawa uga bisa ora didhukung dening kabeh jaringan utawa panyedhiya layanan ing kabeh wilayah. Gunakake aplikasi Album kanggo ngatur, ndeleng, lan ngowahi foto lan video. Tlusuri, goleki, lan tuku ewon..

film - Page 33

Xperia™ Movie Creator otomatis nggawe kolase video cendhak nganggo koleksi foto lan video sing ana. Gunakake aplikasi Musik kanggo ngatur lan muter lagu lan buku audio. Ndeleng carita warta saka News Suite. Nelpon kanthi menet nomer manual utawa kanthi nggunakake fungsi menet nomer pinter. Ngatur, nlusuri, utawa njlajahi kabeh foto lan video. Gunakake aplikasi Google Play Movies & TV kanggo ndeleng film lan acara TV sing dituku utawa disewa ing Google Play. Temokake lan puter ewonan lagu nganggo aplikasi Google Play Music. Gunakake aplikasi Play Store™ kanggo nggoleki aplikasi sing..

Baterei lan pangrumatan - Page 34

Baterei lan pangrumatan Ngisi daya piranti Tansah anggo pangisi daya Sony asli lan kabel USB Type-C™ sing digawe khusus kanggo model Xperia™ tartamtu. Pangisi daya dan kabel liya bisa ningkatake wektu isi daya, ora ngisi daya babar blas, utawa uga bisa ngrusak piranti. Pesthekake kabeh port USB lan konektor garing banget, sadurunge nglebokake kabel USB Type-C™. Pangisi daya soket tembok bakal ngisi daya piranti luwih cepet tinimbang ngisi daya liwat komputer. Sampeyan isih bisa nggunakake piranti nalika ngisi daya. Yen baterei kothong, bisa merlokake nganti 30 menit supaya piranti nan..

Panganyaran sistem uga bisa ngowahi - Page 35

Status lampu kabar baterei Ijo Baterei lagi diisi daya lan level pangisian baterei luwih akeh saka 90% Oranye Baterei lagi diisi daya lan level pangisian baterei luwih sithik saka 90% Abang Baterei lagi diisi daya lan level pangisian baterei luwih sithik saka 15% Baterei lan pangaturan daya Piranti wis dipasangi baterei. Kanggo entuk fungsi sing paling apik, terus lacak daya sing dianggo dening aplikasi lan fitur liya. Fitur irit daya ing latar mburi diaktifake dening gawan kanggo mbiyantu ngurangi panggunaan baterei, lan mode irit daya tambahan kasedhiya kanggo mbiyantu ngurangi panggunaa..

Nganyari piranti - Page 36

Nambah pangejaba menyang fitur irit daya kanggo aplikasi 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul Setelan > Baterei . 3 Tutul , banjur pilih Optimisasi baterei . Sampeyan bakal ndeleng dhaptar aplikasi sing ora dioptimalake. 4 Kanggo nambah utawa mbusak aplikasi saka dhaptar iki, tutul APLIKASI lan pilih utawa ora pilih aplikasi saka dhaptar kanggo ngowahi setelan optimisasi. 5 Dhaptar aplikasi sing ora dioptimalake bakal dianyari miturut setelan sampeyan. Sampeyan ora bisa ngajabakake aplikasi saka dioptimalake dening mode Ultra STAMINA. Sampeyan uga bisa ngatur Optimisasi bat..

Nganyarake piranti kanthi nirkabel - Page 37

piranti lunak, katon ing garis status. Sampeyan uga bisa mriksa panganyaran kanthi manual, utawa njadwalake anyaran. Cara paling gampang kanggo nginstal anyaran piranti lunak kanggo nindakake nirkabel saka piranti. Sawetara anyaran ora kasedhiya kanggo diundhuh kanthi nirkabel. Sampeyan kudu nggunakake piranti lunak Xperia™ Companion ing PC utawa komputer Apple ® Mac ® kanggo nganyari piranti. Sadurunge nganyari piranti, penggalih ing ngisor iki: • Pesthekake yen kapasitas simpenan cukup sadurunge nyoba nganyari. • Yen nggunakake piranti mawa pangguna akeh, sampeyan kudu mlebu minan..

Ngaktifake utawa mateni anyaran otomatis kanggo aplikasi - Page 38

Ngaktifake utawa mateni anyaran otomatis kanggo aplikasi 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul Setelan > Babagan telpon > Nganyari piranti lunak . 3 Tutul , banjur tutul Setelan > Anyari otomatis aplikasi . 4 Pilih opsi sing disenengi. Nganyari piranti nggunakake komputer 1 Sambungake piranti menyang komputer nggunakake kabel USB Type-C™. 2 Pesthekake yen layar piranti ora kekunci, lan yen mode sambungan USB ing piranti disetel menyang Pamindhahan file . 3 Bukak Xperia™ Companion, yen ora otomatis diluncurake. 4 Pesthekake yen komputer bisa ngakses internet. 5 Komp..

Nggenti mode sambungan USB - Page 39

Mode Sambungan USB Sampeyan bisa nggunakake mode Pamindhahan file kanggo ngatur file lan nganyari piranti lunak piranti. Mode USB iki dienggo karo komputer Microsoft ® Windows ® . Pangisian daya diaktifake kanthi gawan. Nggunakake mode Gunakake piranti minangka MIDI , piranti bisa fungsi minangka input MIDI kanggo aplikasi instrumen musik. Nggenti mode sambungan USB 1 Pasang sambungan USB menyang piranti. 2 Seret mudhun garis Status, banjur tutul Isi daya piranti iki . 3 Tutul Pamindhahan file utawa Gunakake piranti minangka MIDI kaya sing dipengini. Simpenan lan memori Piranti duwe sawe..

Nggawe serep lan mulihake isi - Page 40

Ndeleng status memori 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul Setelan > Panyimpenan & memori . Ndeleng akehing RAM sing bebas lan dienggo 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul Setelan > Panyimpenan & memori . 3 Tutul , banjur tutul Canggih > Memori . Mbusak memori cache kanggo kabeh aplikasi 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul Setelan > Panyimpenan & memori . 3 Tutul , banjur tutul Canggih > Panyimpenan , banjur goleki lan tutul Data cache > OK . Yen kertu memori wis dilebokake, pilih Anggo brg simpenan internal sawise nut..

Nggawe serep data nggunakake komputer - Page 41

eksternal. Cara iki utamané dianjurake yen sampeyan nganyari piranti lunak ing piranti menyang versi Android sing luwih anyar. Aplikasi Serep & pamulihan Xperia™ disaranake kanggo nggawe serep data sadurunge sampeyan mulihake data pabrik. Nganggo aplikasi iki, sampeyan bisa nggawe serep data menyang akun online, kertu SD, utawa piranti simpenan USB eksternal sing wis disambungake menyang piranti nganggo adaptor Host USB. Nggunakake aplikasi Serep & pamulihan saka Google, sampeyan bisa nggawe serep data menyang server Google. Gawe serep data menyang komputer Gunakake piranti lunak..

file - Page 42

• jaringan Wi-Fi • Setelan piranti • Aplikasi • Tata panggon Ngarep Xperia™ Nyetel fungsi nggawe serep otomatis 1 Yen nggawe serep isi menyang piranti simpenan USB, pesthekake piranti simpenan wis nyambung menyang piranti nganggo adaptor host USB. Yen nggawe serep menyang kertu SD, pesthekake kertu SD wis dilebokake kanthi bener ing piranti. Yen nggawe serep isi saka akun online, pesthekake wis mlebu nyang akun Google™ sampeyan. 2 Saka Layar Ngarep , tutul . 3 Golek banjur tutul Setelan > Gawe serep & pamulihan . 4 Ing Cadhangan & pamulihan Xperia™ , tutul Gawe sere..

Nggawe serep data menyang akun Google ™ - Page 43

Nggawe serep data nganggo aplikasi Serep & pamulihan saka Google Nggunakake aplikasi Serep & pamulihan saka Google, sampeyan bisa nggawe serep data menyang server Google. Sampeyan uga bisa nguripake fungsi pamulihan otomatis kanggo mulihake data lan setelan aplikasi nalika sampeyan masang maneh aplikasi. Nganggo aplikasi iki, sampeyan bisa nggawe serep jinis data ing ngisor iki: • Aplikasi • Tetenger • jaringan Wi-Fi • Setelan liyane Nggawe serep data menyang akun Google ™ 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul Setelan > Gawe serep & pamulihan . 3 Ing Ca..

Ngundhuh aplikasi saka Google Play™ - Page 44

Ngundhuh aplikasi Ngundhuh aplikasi saka Google Play™ Google Play™ iku toko online resmi Google kanggo ngundhuh aplikasi, dolanan, musik, film, lan buku. Iki kalebu aplikasi sing gratis lan sing mbayar. Sadurunge wiwit ngundhuh saka Google Play™, pesthekake sampeyan nduweni sambungan Internet, luwih apik liwat Wi-Fi kanggo matesi prabeya kiriman data. Kanggo nggunakake Google Play™, sampeyan perlu nduweni akun Google™. Google Play™ bisa uga ora kasedhiya ing kabeh nagari utawa wilayah. Ngundhuh aplikasi saka Google Play™ 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul Play..

Internet lan jaringan - Page 45

Internet lan jaringan Njelajah web Browser web Google Chrome™ kanggo piranti Android™ wis diinstal ing akeh pasar. Bukak http://support.google.com/chrome lan klik tautan "Chrome for Mobile" kanggo entuk informasi luwih rinci babagan cara nggunakake browser web iki. Njlajah web 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul . 3 Yen nggunakake Google Chrome™ kaping pisanan, pilih mlebu ing akun Google™ utawa njlajah nganggo Google Chrome™ tanpa jeneng. 4 Tik istilah tlusuran utawa alamat web ing kolom tlusuran lan alamat, banjur tutul ing kibor. Setelan Internet lan MMS Kanggo n..

Segerake - Page 46

Nambah setelan internet lan MMS 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul Setelan > Liyane > Jaringan mobile . 3 Tutul Jeneng Titik Akses > . 4 Tutul Jeneng lan tik jeneng pilihan sampeyan, banjur tutul OK . 5 Tutul APN banjur tik jeneng jalur akses, banjur tutul OK . 6 Tik kabeh informasi liya sing diperlokake. Yen ora weruh apa wae informasi sing diperlokake, hubungi operator jaringan kanggo rincian luwih pepak. 7 Yen wis rampung, tutul , banjur tutul Simpen . Ndeleng setelan internet lan MMS sing diundhuh 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul Setelan > L..

Nambah kakuwatan sinyal Wi-Fi - Page 47

Nambah jaringan Wi-Fi kanthi manual 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul Setelan > Wi-Fi . 3 Gulung mengisor lan tutul ing akhir dhaptar item. 4 Tik informasi Jeneng jaringan (SSID) . 5 Kanggo milih jinis pangamanan, tutul kolom Keamanan . 6 Yen dijaluk, tik sandhi. 7 Kanggo ngowahi opsi sabanjure kayata proxy lan setelan IP, tutul Pilihan canggih banjur owahi pilihan kaya sing dikarepake. 8 Tutul SIMPEN . Hubungi administrator jaringan Wi-Fi kanggo njaluk SSID jaringan lan sandhi. Nambah kakuwatan sinyal Wi-Fi Ana macem-macem cara sing bisa dilakoni kanggo nambah panriman ..

Nganggo bareng sambungan data seluler - Page 48

Nemokake alamat MAC kanggo piranti 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul Setelan > Wi-Fi . 3 Tutul . Alamat MAC ditampilake ing dhaptar. WPS WPS (Wi-Fi Protected Setup) iku standar jaringan nirkabel sing mitulungi netepake sambungan jaringan nirkabel aman. WPS nggampangake ngatur wiwitan enkripsi Wi-Fi Protected Access® (WPA) kanggo ngamanake jaringan. Sampeyan uga bisa nambah piranti menyang jaringan sing ana tanpa ngetik sandhi sing dawa. Gunakake salah siji cara iki kanggo ngaktifake WPS: • Cara menet tombol – cukup menet tombol ing piranti sing didhukung WPS, conton..

Ngontrol panggunaan data - Page 49

Nganggo bareng sambungan data seluler karo piranti Bluetooth® liya 1 Pesthekake yen piranti sampeyan lan piranti Bluetooth® wis dipasangake lan kiriman data seluler diaktifake ing piranti. 2 Piranti sampeyan : Saka Layar Ngarep , tutul . 3 Golek banjur tutul Setelan > Liyane > Sambung jaringan & hotspot portebel , banjur seret panggeser Nyambungake Bluetooth kanggo ngaktifake fungsi kasebut. 4 Piranti Bluetooth® : Atur wiwitan piranti supaya kasinungan sambungan jaringan nganggo Bluetooth®. Yen piranti iku komputer, deleng informasi sing cocog kanggo ngrampungake atur wiwitan...

Milih jaringan seluler - Page 50

liwat sambungan data seluler, sampeyan uga bisa nyetel tandha pepenget lan wates panggunaan data supaya ora kena prabeya tambahan. Nyetel setelan panggunaan data bisa mbiyantu supaya sampeyan tetep luwih bisa ngontrol panggunaan data, nanging ora bisa njamin nyingkiri prabeya tambahan. Mbiyantu ngurangi panggunaan data 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul Setelan > Panggunan data > Saver Data . 3 Tutul panggeser kanggo ngaktifake utawa mateni fungsi kasebut. Nguripake utawa mateni kiriman data 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul Setelan > Panggunan data..

Jaringan pribadi virtual (VPN) - Page 51

Piranti kanthi otomatis nggenti saka antarane jaringan seluler gumantung ing jaringan seluler apa sing kasadhiya ing wilayah kasebut. Sampeyan uga bisa kanthi manual nyetel piranti kanggo ngakses mode jaringan seluler tartamtu, contone, WCDMA utawa GSM. Lambang status sing beda ditampilake ing garis status gumantung jinis utawa mode jaringan sing sampeyan gawe nyambung. Deleng Lambang status ing kaca 30 kanggo ndeleng kepriye katone lambang status sing beda. Milih mode jaringan 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul Setelan > Liyane > Jaringan mobile . 3 Tutul Jinis jaring..

Medhot sambungan saka jaringan pribadi virtual - Page 52

Medhot sambungan saka jaringan pribadi virtual 1 Tutul kaping pindho garis status kanggo mbukak panel Kabar. 2 Tutul kabar sambungan VPN kanggo mateni. 52 Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

..

Sinkronisasi data ing piranti - Page 53

Sinkronisasi data ing piranti Nylarasake karo akun online Nylarasake piranti karo kontak, email, acara tanggalan, lan informasi liyane saka akun online, contone, akun email kayata Gmail™ lan Exchange ActiveSync, Facebook™, lan Flickr™. Sampeyan bisa otomatis nylarasake data kanggo akun kasebut kanthi ngaktifake fungsi slaras-otomatis, utawa nylarasake saben akun kanthi manual. Nyetel wiwitan akun online kanggo panylarasan 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Tutul Setelan > Akun & panyelarasan > Tambah akun , banjur pilih akun sing arep ditambahake. 3 Tututi patunjuk kanggo nggaw..

Mbusak akun EAS - Page 54

Mbusak akun EAS 1 Saka Layar Ngarep , tutul > Setelan > Akun & panyelarasan . 2 Tutul Exchange ActiveSync , banjur pilih akun EAS sing arep dibusak. 3 Tutul , banjur tutul Busak akun . 4 Tutul BUSAK AKUN maneh kanggo negesake. 54 Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

..

Ngakses setelan - Page 55

Setelan dhasar Ngakses setelan Deleng lan ganti setelan piranti saka menu Setelan. Menu Setelan bisa diakses saka layar Aplikasi lan panel setelan Cepet. Mbukak menu setelan piranti saka layar Aplikasi 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul Setelan . Ndeleng informasi babagan piranti 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul Setelan > Babagan telpon . Ngakses panel Setelan cepet • Seret mudhun garis status nganggo driji loro. Milih setelan sing dituduhake ing panel Setelan cepet 1 Nganggo driji loro, Seret mudhun kabeh garis status, banjur tutul OWAHI . 2 Kanggo na..

Ngejabakake setelan kanggo Mode aja ngganggu - Page 56

Nyetel dering 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul Setelan > Swara > Nada dering telpon . 3 Pilih salah siji saka dhaptar utawa tutul lan pilih file lagu sing disimpen ing piranti. 4 Kanggo ngonfirmasi, tutul Rampung . Milih swara kabar 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul Setelan > Swara > Swara kabar . 3 Pilih salah siji saka dhaptar utawa tutul lan pilih file lagu sing disimpen ing piranti. 4 Kanggo ngonfirmasi, tutul Rampung . Sawetara aplikasi duwe swara kabar dhewe, sing bisa dipilih saka setelan aplikasi. Ngaktifake nada demek 1 Saka Layar ..

Kontrol lampu latar pinter - Page 57

• Telpon • Pesen • Weker Ngidini kabar prioritas ing mode Aja ganggu 1 Saka layar Ngarep, tutul . 2 Golek banjur tutul Setelan > Swara > Aja ganggu > Idini mung kanggo prioritas . 3 Tutul Telpon utawa Pesen . 4 Pilih salah siji. Setelan layar Ngatur padhange layar kanthi manual tanpa nggatekake kahanan cahya 1 Saka layar Ngarep, tutul . 2 Golek banjur tutul Setelan > Tampilan lan tutul panggeser Kapadhangan adaptif kanggo mateni fungsi iki, yen durung dipateni. 3 Tutul Tingkat kapadhangan . 4 Seret panggeser kanggo ngatur pepadhangan. Nyuda tingkat pepadhang bakal nulung s..

Setelan aplikasi - Page 58

Ngaktifake utawa mateni fungsi Kontrol lampu latar pinter 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul Setelan > Tampilan > Kontrol cahya latar pinter . 3 Tutul panggeser kanggo ngaktifake utawa mateni fungsi kasebut. Penyematan layar Gunakake panyematan layar kanggo nyetel supaya piranti sampeyan mung nampilake layar kanggo aplikasi tartamtu. Misale, yen sampeyan dulinan game lan ora sengaja nutul tombol navigasi Ngarep, fitur panyematan layar ngalangi supaya layar aplikasi game sing aktif ora dicilikake. Sampeyan uga bisa nggunakake fitur iki nalika nyilihake piranti menyang..

Ijin penting - Page 59

Menehi ijin 1 Kanggo menehi ijin, tutul Idinake . 2 Nalika dialog konfirmasi katon kapindho, sampeyan bisa milih Aja takon maneh yen gelem. 3 Dialog uga bakal nerangake sebabe aplikasi butuh ijin lan gunane kanthi khusus. Kanggo ngilangi dialog iki, tutul OKE . Nolak ijin • Kanggo nolak ijin, tutul Tolak nalika dialog katon. Sawetara aplikasi isih bisa digunakake senajan sempeyan nolak ijin. Ijin penting Sawetara ijin sipate wajib kanggo aplikasi supaya bisa dioperasiake kaya karepe. Ing kasus kaya mengkene, dialog bakal menehi weruh sampeyan. Ngatur aplikasi 1 Saka Layar Ngarep , tutul ..

Nyetel maneh aplikasi - Page 60

Ngatur tautan aplikasi saka menu Setelan 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul Setelan > Aplikasi . 3 Tutul lan goleki Mbukak tautan . 4 Pilih aplikasi, banjur setel setelan kaya sing dikepengini. Nyetel maneh aplikasi Sampeyan bisa nyetel maneh aplikasi utawa mbusak data aplikasi yen aplikasi ora nanggepi utawa nyababake masalah karo piranti sampeyan. Nyetel maneh preferensi aplikasi 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul Setelan > Aplikasi . 3 Tutul , banjur tutul Pulihake pilihan aplikasi > Pulihake aplikasi . Nyetel maneh preferensi aplikasi ora mbusak ..

Setelan basa - Page 61

Miwiti Screen saver kanthi manual 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul Setelan > Tampilan > Palindhung layar . 3 Tutul panggeser kanggo ngaktifake fungsi kasebut. 4 Kanggo langsung ngaktifake Screen saver, tutul , banjur tutul Wiwiti saiki . Setelan basa Sampeyan bisa milih basa gawan kanggo piranti lan ngganti basa maneh mengko. Sampeyan uga bisa nggenti basa tulis kanggo input teks. Nggenti basa 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul Setelan > Basa & input > Basa > Tambah basa. 3 Pilih basa. 4 Pilih wilayah. 5 Seret basa sing dipilih menyang dh..

Babagan akun Pangguna Reguler - Page 62

Nguripake mode Super-vivid 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul Setelan > Tampilan > Pangapikan gambar . 3 Tutul tombol radio Mode super-urip yen durung dipilih sadurunge. Ngapiki output swara Sampeyan bisa ngapiki swara piranti kanthi ngaktifake setelan kapisah kanthi manual, kayata Equaliser lan swara Surround. Sampeyan bisa ngaktifake Dynamic normaliser kanggo minimalake bedane volume antarane lagu utawa video. Sampeyan uga bisa ningkatake kwalitas file lagu sing dikompres nyedhaki kwalitas Audio Resolusi dhuwur nalika nggunakake piranti kuping tanpa kabel. Mbanterak..

Babagan akun Pangguna Tamu - Page 63

Nambahake akun pangguna reguler 1 Pesthekake yen sampeyan mlebu minangka pamilik, yaiku, pangguna sing nyetel piranti saka kawitan. 2 Saka Layar Ngarep , tutul . 3 Golek banjur tutul Setelan > Pangguna > Tambah pangguna . 4 Tutul OK . Akun anyar wis digawe. 5 Tutul SETEL SAIKI . Kunci layar lan lambang sing makili pangguna anyar sing lagi wae ditambahake katon ing pojok tengen dhuwur. 6 Bukak kunci layar kanthi ngusap munggah. 7 Tututi patunjuk ing layar kanggo nyetel wiwitan akun pangguna. Sampeyan uga bisa nambahake akun pangguna biyasa saka garis status sembarang layar. Seret wae g..

Setelan akun pangguna akeh - Page 64

Setelan akun pangguna akeh Ana telung jinis setelan ing piranti mawa pangguna akeh: • Setelan sing bisa digenti karo kabeh pangguna lan mengaruhi kabeh pangguna. Contone basa, Wi-Fi®, Wi-Fi, mode Pesawat, NFC, lan Bluetooth®. • Setelan sing mung mengaruhi siji akun pangguna. Contone panylarasan data otomatis, kunci layar, maneka akun sing ditambahake, lan wallpaper. • Setelan sing mung bisa dideleng pamilik lan mengaruhi kabeh pangguna, misale, setelan VPN. 64 Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

..

Kibor SwiftKey - Page 65

Ngetik teks Kibor layar Ana sawetara penyedhiya entri teks sing diinstal sadurunge ing piranti sampeyan. Panyedhiya entri teks gawan uga gumantung ing setelan wilayah utawa basa sing dianggo. Siji utawa akeh panyedhiya entri teks uga bisa ora sumadhiya ing daerah sampeyan. Kibor SwiftKey ® Sampeyan bisa ngetik teks nganggo kibor layar kanthi nutul saben aksara, utawa nganggo fitur SwiftKey ® lan nggeser driji nutul aksara siji-siji kanggo nulis tembung. 1 Busak karakter sadurunge kursor. 2 Tutul kanggo nglebokake baline gegawan, utawa ndemek terus kanggo ngakses eseman. 3 Tik tandha waca..

Garis kanggo ngowahi teks - Page 66

Nuduhake keyboard layar kanggo ngetik teks • Tunyuk kolom entri teks. Nggunakake keyboard layar ing orientasi malang • Nalika keyboard layar ditampilake, puter piranti kanthi dimiringake. Sampeyan perlu ngatur setelan ing sawetara aplikasi supaya bisa nggunakake orientasi malang. Ngetik teks karakter kanthi karakter siji-siji 1 Kanggo ngetik karakter sing ana ing keyboard, tutul karakter kasebut. 2 Kanggo ngetik varian karakter, tutul terus karakter keyboard reguler kanggo entuk dhaptar pilihan sing kasedhiya, banjur pilih saka dhaptar. Umpamane, kanggo ngetik "é", tutul terus "e" ngan..

Nggunakake fungsi nggedhekake - Page 67

Nggunakake fungsi nggedhekake • Nalika sampeyan ngetik teks, tutul terus kolom teks kanggo ndeleng teks sing digedhekake lan kanggo nyelehake kursor ing panggonan sing dipengini sakjrone kolom teks. 67 Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

..

Kanggo mbusak nomer sing salah diketik, tutul - Page 68

Nelpon Nelpon Sampeyan bisa nelpon kanthi menet nomer telpon manual, yaiku nutul nomer sing disimpen ing dhaptar kontak, utawa nutul nomer telpon ing rekaman telpon. Sampeyan uga bisa nggunakake fungsi panelpon pinter kanggo nggoleki nomer saka dhaptar kontak lan dhaptar telpon kanthi cepet dening ngetik bageyan nomer utawa jeneng kontak lan milih saka saran sing muncul. Kanggo nelpon video, sampeyan bisa nggunakake olahpesen instan Hangouts™ lan aplikasi obrolan video ing piranti. 1 Deleng opsi liyane 2 Busak nomer 3 Tombol angka 4 Tombol telpon Mbukak papan telpon 1 Saka Layar Ngarep , ..

Nuduhake utawa ndhelikake nomer telpon - Page 69

Nelpon nomer internasional 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul . Cathetan telpon ditampilake. 3 Tutul kanggo nampilake tombol telpon. 4 Tutul terus 0 nganti tandha “+” ditampilake. 5 Ketik kode nagari, kode wilayah tanpa nul awalan, banjur nomer telpon. Banjur tutul . Nambahake nomer telpon cepet menyang layar Ngarep 1 Tutul terus bageyan kothong ing Layar Ngarep nganti piranti kedher lan menu kustomisasi muncul. 2 Ing menu kustomisasi, tutul Widget > Trabasan . 3 Gulung dhaptar aplikasi lan pilih Telpon Langsung . 4 Pilih kontak lan nomer sing pengin digunakake minang..

Nolak telpon nganggo sms - Page 70

Nolak telpon nganggo sms Sampeyan bisa nolak telpon nganggo sms, dikirim otomatis menyang panelpon lan disimpen ing obrolan Olahpesen karo kontak kasebut. Sampeyan bisa milih saka pirang-pirang sms sing wis disetel saka piranti, utawa bisa nggawe dhewe sing anyar. Sampeyan uga bisa nggawe sms pribadhi kanthi ngowahi saka sing ana ing setelan. Nolak telpon nganggo pesen sms nalika layar ora aktif 1 Nalika ana telpon mlebu, tutul PILIHAN TANGGEPAN . 2 Pilih pesen sing wis ditemtokake dhisik utawa tutul Tulis pesen anyar . Nolak telpon nganggo pesen sms nalika layar aktif 1 Nalika ana telpon m..

Nerusake telpon - Page 71

Mbukak cathetan telpon 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul . Ndeleng telpon ora kejawab 1 Nalika ana telpon ora kejawab, katon ing bar status. Seret mudhun baris status. 2 Tutul Telpon sing ora kajawab . Nelpon nomer saka cathetan telpon 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul . Cathetan telpon ditampilake. 3 Kanggo nelpon nomer langsung saka cathetan telpon, tutul ing jejere nomer. Kanggo ngowahi nomer sadurunge nelpon, demek terus nomer kasebut, banjur tutul Owahi nomer sadurunge telpon . Nambahake nomer saka cathetan telpon menyang kontak 1 Saka Layar Ngarep , t..

Konfirmasi - Page 72

Mblokir telpon lan pesen saka nomer tartamtu 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul > Setelan > Blokir nomer > Tambah nomer . 3 Tik nomer telpon sing pengin diblokir telpon lan tekse, banjur tutul BLOKIR . Ngaktifake utawa mateni telpon tetep 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul Setelan > Telpon > Nomer telpon tetep . 3 Yen sampeyan pengin ngaktifake telpon tetep, pilih Aktifake telpon winates . Yen sampeyan pengin mateni telpon tetep, pilih Pateni telpon winates . 4 Tik PIN2 banjur tutul OK . Ngakses dhaptar panampa telpon sing dijawab 1 Saka Layar ..

Telpon konferensi - Page 73

Ngoper antarane pirang-pirang telpon • Kanggo ngoper menyang telpon liya lan nahan telpon aktif, tutul Ditahan . Telpon konferensi Kanthi telpon konferensi utawa multi peserta, sampeyan bisa nggabung obrolan karo rong peserta utawa luwih. Kanggo rincian babagan cacahe peserta sing bisa ditambahake menyang telpon konferensi, hubungi operator jaringan. Nggawe telpon konperensi 1 Nalika lagi nelpon, tutul . Cathetan telpon ditampilake. 2 Kanggo nampilake tombol telpon, tutul . 3 Penet nomer paserta kaloro, banjur tutul . Paserta kapisan ditahan telpone sauntara. 4 Kanggo nambahake paserta ka..

Nelpon nomer dharurat - Page 74

Telpon darurat Piranti ndhukung nomer darurat internasional, contone 112 utawa 911. Biasane, sampeyan bisa nggunakake nomer kasebut kanggo telpon darurat ing negara endi wae, nganggo utawa tanpa nglebokake kertu SIM yen sampeyan ana ing jangkoan jaringan. Nelpon nomer dharurat 1 Bukak papan telpon. 2 Ketik nomer dharurat, banjur tutul . Sampeyan bisa nelpon nomer dharurat sanajan ora ana kertu SIM sing dipasang utawa yen telpon metu dialangi. Nelpon nomer dharurat yen kertu SIM dikunci 1 Tutul DHARURAT . 2 Tik nomer dharurat, banjur tutul . Nelpon nomer dharurat yen layar dikunci 1 Yen jini..

Nggoleki lan ndeleng kontak - Page 75

Kontak Nggoleki lan ndeleng kontak 1 Nlusuri kontak 2 Ngowahi lan ndeleng informasi kontak medis lan dharurat 3 Deleng opsi liyane 4 Favorit and Kabeh tab kontak 5 Deleng rincian kontak 6 Gunakake panggeser kanggo ngalih menyang kontak sing diwiwiti aksara sing dipilih 7 Nambah kontak Nlusuri kontak 1 Saka Layar Ngarep , tutul , banjur tutul . 2 Tutul lan ketik nomer telpon, jeneng, utawa informasi liyane ing kolom Temokake kontak . Dhaptar kasil disaring nalika sampeyan ngetik saben karakter. Milih kontak sing arep ditampilake ing aplikasi Kontak 1 Saka Layar Ngarep , tutul , banjur tutul ..

Nambah lan ngowahi kontak - Page 76

Nambah lan ngowahi kontak Nambah kontak 1 Saka Layar Ngarep , tutul , banjur tutul . 2 Tutul . 3 Yen wis nylarasake kontak karo sak akun utawa luwih lan nambahake kontak sing kapisanan, sampeyan kudu milih akun sing arep ditambahi kontak iki. Cara liyane, tutul Kontak telpon yen mung arep nganggo lan nyimpen kontak iki ing piranti. 4 Tik utawa pilih informasi sing dipengini kanggo kontak kasebut. 5 Yen wis rampung, tutul SIMPEN . Sawise nyimpen kontak ing akun, akun kasebut bakal katon minangka akun gawan sing kudu disimpen liya wektu yen nambah kontak. Yen pengin ngowahi akun sing arep dia..

Nyingkiri nggawe duplikat entri - Page 77

Mbusak kontak 1 Saka Layar Ngarep , tutul , banjur tutul . 2 Tutul terus kontak sing arep dibusak. 3 Kanggo mbusak sawetara utawa kabeh kontak, centhang kothak ing jejere kontak sing pengin dibusak. 4 Tutul , banjur tutul Busak kontak . 5 Tutul BUSAK kanggo negesake. Ngowahi informasi kontak bab sampeyan dhewe 1 Saka Layar Ngarep , tutul , banjur tutul . 2 Tutul AKU , banjur tutul . 3 Ketik informasi anyar utawa owahi kaya sing dipengini. 4 Yen wis rampung, tutul SIMPEN . Nggawe kontak anyar saka pesen teks 1 Saka Layar Ngarep , tutul , banjur goleki lan tutul . 2 Tutul lambang ing jejere n..

Nggawe serep kontak - Page 78

Ngimpor kontak nganggo teknologi Bluetooth ® 1 Priksa manawa sampeyan wis nguripake fungsi Bluetooth ® lan piranti wis disetel supaya katon. 2 Yan sampeyan nampa kabar ana file sing mlebu menyang piranti, seret baris status mudhun banjur tutul kabar kanggo nampa kiriman file. 3 Tutul Tampa kanggo wiwit ngirim file. 4 Seret mudhun baris status. Yen transfer wis rampung, tutul kabare. 5 Tutul file sing ditampa lan pilih panggonan kanggo nyimpen kontak. Nggawe serep kontak Sampeyan bisa nggunakake simpenan internal, kertu memori, utawa kertu SIM kanggo gawe serep kontak. Ngekspor kabeh k..

Favorit - Page 79

1 Bali menyang layar Kontak utama 2 Deleng opsi liyane 3 Informasi medis lan pribadhi sarta tab kontak dharurat 4 Informasi medis lan pribadhi Nglebokake informasi medis 1 Saka Layar Ngarep , tutul , banjur tutul . 2 Tutul . 3 Owahi informasi sing dikarepake. Nambah kontak dharurat anyar 1 Saka Layar Ngarep , tutul , banjur tutul . 2 Tutul , banjur tutul KONTAK > Tambah kontak . 3 Tutul kontak sing arep dianggo minangka kontak dharurat. Kontak dharurat kudu paling sithik duwe sak nomer telpon sing bisa ditelpon petugas dharurat. Yen piranti dikunci dening kunci layar kaamanan, petugas dh..

Nyingkiri nggawe duplikat entri ing aplikasi Kontak - Page 80

Ngirim kabeh kontak 1 Saka Layar Ngarep , tutul , banjur tutul . 2 Penet , banjur tutul Impor/ekspor > Andum kabeh kontak kanggo wiwit ngekspor kabeh kontak. 3 Seret mudhun garis status. Yen ekspor wis rampung, tutul kabare. 4 Pilih cara transfer sing kasedhiya banjur tututi patunjuk ing layar. Nyingkiri nggawe duplikat entri ing aplikasi Kontak Yen sampeyan nyelarasake kontak karo akun anyar utawa ngimpor informasi kontak kanthi nganggo cara liyane, sampeyan akhire bisa nggawe entri duplikat ing aplikasi Kontak. Yen iki kedadeyan, sampeyan bisa nyambungake duplikat kuwi kanggo nggawe si..

Nggawe lan ngirim pesen - Page 81

Olahpesen lan obrolan Maca lan ngirim pesen Aplikasi Olahpesen nuduhake pesen sampeyan minangka obrolan, sing ateges kabeh pesen menyang lan saka wong tartamtu didadekake sak kelompok. Jumlah karakter sing bisa dikirim ing sak pesen bisa ora padha gumantung operator lan basa sing digunakake. Ukuran maksimal pesen multimedia, kalebu ukuran file sing ditambahake, uga gumantung marang operator. Hubungi operator jaringan kanggo informasi liyane. 1 Bali menyang dhaptar obrolan 2 Telpon pangirim pesen 3 Deleng opsi liyane 4 Pesen sing dikirim lan ditampa 5 Kirim pesen sing wis rampung 6 Nambah l..

Ngatur pesen - Page 82

Nerusake pesen 1 Saka Layar Ngarep , tutul , banjur golek lan tutul . 2 Tutul obrolan sing ngamot pesen sing arep diterusake. 3 Demek terus pesen sing arep diterusake, banjur tutul Terusake pesen . 4 Tik jeneng utawa nomer telpon panampa, utawa pilih saka dhaptar sing muncul. Yen panampa durung kadhaptar minangka kontak, tik nomer panampa kanthi manual. 5 Owahi pesen, yen perlu, banjur tutul . Nyimpen file sing ana ing pesen mlebu 1 Saka Layar Ngarep , tutul , banjur goleki lan tutul . 2 Yen pesen durung kaundhuh, tutulen. 3 Demek terus pesen sing arep disimpen, banjur pilih opsi sing dipen..

Nggenti setelan kabar pesen - Page 83

Setelan olahpesen Nggenti setelan kabar pesen 1 Saka Layar Ngarep , tutul , banjur golek lan tutul . 2 Tutul , banjur tutul Setelan . 3 Kanggo nyetel swara kabar, tutul Swara kabar , banjur pilih opsi utawa tutul lan pilih file lagu sing disimpen ing piranti. 4 Kanggo ngonfirmasi, tutul RAMPUNG . 5 Kanggo ngatur setelan kabar tambahan, tutul panggeser. Ngaktifake utawa mateni lapuran pangiriman kanggo pesen metu 1 Saka Layar Ngarep , tutul , banjur golek lan tutul . 2 Tutul , banjur tutul Setelan . 3 Tutul panggeser Laporan kiriman kanggo ngaktifake utawa mateni fungsi kasebut. Sawise fun..

Nyetel wiwitan akun email - Page 84

Email Nyiyapake email Gunakake aplikasi email ing piranti kanggo ngirim lan nampa pesen email liwat akun email. Sampeyan bisa nduweni siji utawa akeh akun email bebarengan, kalebu akun perusahaan Microsoft Exchange ActiveSync. Nyetel wiwitan akun email 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul Email . 3 Tututi patunjuk sing muncul ing layar kanggo ngrampungake nyetel wiwitan. Kanggo sawetara layanan email, sampeyan bisa uga kudu ngubungi panyadhiya layanan kanggo informasi bab setelan rinci akun email. Nambahake akun email tambahan 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul..

Ngatur pesen email - Page 85

Maca pesen email 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul Email . 3 Yen sampeyan nggunakake sawetara akun email, tutul , banjur tutul lan pilih akun sing arep dipriksa. Yen arep mriksa kabeh akun email saknalika, tutul , banjur tutul lan pilih Kothak mlebu gabungan , 4 Ing kothak mlebu email, gulung munggah utawa mudhun banjur tutul pesen email sing arep diwaca. Nggawe lan ngirim pesen email 1 Saka Layar Ngarep , tutul , banjur golek lan tutul Email . 2 Yen nggunakake sawetara akun email, tutul , banjur tutul lan pilih akun sing arep digawe ngirim email. 3 Tutul , banjur ketik jen..

Setelan akun email - Page 86

Nlusuri email 1 Saka Layar Ngarep , tutul , banjur golek lan tutul Email . 2 Yen sampeyan nggunakake sawetara akun email, tutul , banjur tutul lan pilih akun sing arep ditlusuri. Yen pengin nggoleki ing kabeh akun email saknalika, tutul , banjur tutul lan pilih Kothak mlebu gabungan . 3 Tutul . 4 Tik teks telusur. 5 Kasil tlusuran katon ing dhaptar sing diurutake miturut tanggal. Tutul pesen email sing arep dibukak. Ndeleng kabeh folder kanggo sak akun email 1 Saka Layar Ngarep , tutul , banjur golek lan tutul Email . 2 Tutul banjur tutul lan pilih akun sing pengin diperiksa. 3 Ing akun sin..

Sinau luwih lengkap babagan Gmail™ - Page 87

1 Deleng dhaptar akun Gmail lan folder 2 Goleki pesen email 3 Dhaptar pesen email 4 Tulis pesen email Sinau luwih lengkap babagan Gmail™ • Nalika aplikasi Gmail mbukak, tutul , banjur goleki lan tutul Pitulung & tanggepan . 87 Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

..

Mindhah lagu menyang piranti - Page 88

Musik lan Radio FM Mindhah lagu menyang piranti Ana rong cara kanggo mindhah lagu saka komputer menyang piranti: • Sampeyan bisa ngirim file ing antarane piranti lan komputer nggunakake kabel USB Type-C™ sing sadhiya. Sawise nyambung, pilih Pamindhahan file ing piranti banjur salin lan templekake utawa seret lan seleh file nggunakake komputer. Deleng Ngatur file nggunakake komputer ing kaca 38. • Sampeyan bisa nggunakake piranti lunak Xperia™ Companion kanggo mindhah file media antarane komputer lan piranti. Sinau salengkape lan undhuh Xperia™ Companion kanggo Windows ing http..

Layar ngarep Musik - Page 89

Layar ngarep Musik 1 Tutul ing pojok ndhuwur sisih kiwa kanggo mbukak menu Musik 2 Gulung munggah utawa mudhun kanggo ndeleng isi 3 Puter lagu nganggo aplikasi Musik 4 Puter kabeh lagu ing mode acak 5 Bali menyang layar pamuter musik Muter lagu nganggo aplikasi Musik 1 Saka Layar Ngarep , tutul , banjur goleki lan tutul . 2 Tutul . 3 Pilih kategori lagu. 4 Tutul lagu kanggo diputer. Sampeyan uga ora bisa muter item sing kalindhungi hak ciptane. Pesthekake yen wis nduweni hak sing dibutuhake kanggo isi sing arep dianggo. Nggoleki informasi online sing gegandhengan karo lagu • Nalika lagu l..

Sampeyan ora bisa mbusak lagu sing lagi diputer. - Page 90

Menu Musik Menu Musik menehi ringkesan kabeh lagu ing piranti. Saka kene sampeyan bisa ngatur album lan dhaptar lagu. 1 Bali menyang layar ngarep Musik 2 Deleng antrean puter sing saiki 3 Jlajah kabeh dhaptar lagu 4 Jlajah kabeh artis 5 Jlajah kabeh album 6 Jlajah kabeh lagu 7 Jlajah kabeh genre 8 Jlajah kabeh folder 9 Bukak menu setelan kanggo aplikasi Musik 10 Bukak menu dhukungan kanggo aplikasi Musik Mbukak menu Musik 1 Saka Layar Ngarep , tutul , banjur goleki lan tutul . 2 Tutul . Bali menyang layar ngarep Musik • Nalika menu Musik mbukak, tutul Ngarep utawa tutul wae layar ing sisi..

Nuduhake musik - Page 91

Nggawe dhaptar lagu dhewe 1 Saka layar ngarep Musik, tutul terus jeneng album utawa lagu sing pengin ditambahake menyang dhaptar lagu. 2 Ing menu sing mbukak, tutul Tambahake menyang dhaptar lagu > Gawe dhaptar lagu anyar . 3 Ketik jeneng kanggo dhaptar lagu, banjur tutul OK . Sampeyan uga bisa mbukak menu layar ngarep Musik, nutul Dhaptar lagu , banjur tutul kanggo nggawe dhaptar lagu anyar. Muter dhaptar lagu sampeyan dhewe 1 Bukak menu Musik, banjur tutul Dhaptar lagu . 2 Ing Dhaptar lagu , pilih dhaptar lagu sing arep dibukak. 3 Yen pengin muter kabeh lagu, tutul lagu utawa Acak kabe..

Nguripake fitur swara Surround - Page 92

Nguripake fitur swara Surround 1 Bukak menu Musik, banjur tutul Setelan > Setelan audio > Efek swara > Swara surround (VPT) . 2 Gulung cepet ngiwa utawa nengen kanggo milih setelan, banjur tutul OK kanggo ngonfirmasi. Ngrungokake radio Radio FM ing piranti sampeyan mlaku kaya radio FM liyane. Misale, sampeyan bisa nggoleki lan ngrungokake stasiun radio FM, lan nyimpen minangka favorit. Sampeyan kudu nyambungake headset utawa headphone sing nganggo kabel menyang piranti supaya bisa nggunakake radio. Iki amarga headset utawa headphone fungsi minangka antena. Sawise salah siji pirant..

Puter ing piranti kuping - Page 93

Miwiti tlusuran saluran radio anyar 1 Nalika radio mbukak, tutul . 2 Tutul Tlusuri saluran . Radio mindai kabeh pita frekwensi, lan menehi tandha kabeh saluran sing kasedhiya. Ngoper swara radio menyang spiker 1 Nalika radio mbukak, penet . 2 Tutul Puter ing spiker . Kanggo ngoper swara bali menyang piranti tanpa nyekel utawa piranti kuping nganggo kabel, penet lan tutul Puter ing piranti kuping . Saluran radio favorit Nyimpen saluran minangka favorit 1 Nalika radio mbukak, navigasi menyang saluran sing pengin disimpen minangka favorit. 2 Tutul . 3 Tik jeneng lan pilih warna kanggo saluran,..

Motret lan ngrekam video - Page 94

Kamera Motret lan ngrekam video 1 Lensa kamera ngarep 2 Pilih mode motret 3 Ngoper antarane kamera ngarep lan kamera utama 4 Zoom digedhekake utawa dicilikake 5 Tombol kamera – Ngaktifake kamera/Motret/Ngrekam video 6 Ndeleng foto lan video 7 Simpen panggonan 8 Tombol rana – Motret utawa ngrekam video 9 Mundur sak jangkah utawa metu saka kamera 10 Setelan mode motret 11 Setelan lampu kilat Njepret foto saka layar kunci 1 Kanggo ngaktifake layar, penet sedhela tombol daya . 2 Kanggo ngaktifake kamera, demek terus , banjur usap ing ngendi wae. 3 Sawise kamera mbukak, tutul . Sampeyan bisa..

support.sonymobile.com - Page 95

Ngrekam video kanthi nggunakake tombol kamera 1 Aktifake kamera. 2 Usap layar kanggo milih . 3 Kanggo wiwit ngrekam video, penet tombol kamera. 4 Kanggo mungkasi ngrekam, penet tombol kamera maneh. Ngrekam video 1 Aktifake kamera. 2 Yen mode video ora dipilih, usap layar kanggo milih . 3 Arahake kamera menyang subyek. 4 Kanggo wiwit ngrekam, tutul . 5 Kanggo ngaso nalika ngrekam video, tutul . Kanggo nerusake ngrekam, tutul . 6 Kanggo mandheg ngrekam, tutul . Motret foto nalika ngrekam video • Kanggo motret foto nalika ngrekam video, tutul . Foto dijepret saknalika ngeculake tombol kamera..

Jepretan Tangan - Page 96

Sound Photo Jepret foto karo swara latar mburi. Panorama Jepret foto sudhut amba lan panorama. Timeshift burst Golek foto paling apik saka akeh gambar. Panorama Sampeyan bisa motret sudhut amba lan panorama kanthi obahan gampang penet-lan- usap. Motret panorama 1 Aktifake kamera. 2 Usap layar kanggo milih , banjur tutul . 3 Pencet tombol kamera banjur pindhah kamera alon lan kanthi ajeg menyang arah saka gerakan dituduhake ing layar. Deteksi otomatis pasuryan Kamera otomatis ndeteksi pasuryan lan nuduhake karo pigura. Pigura werna nuduhake pasuryan sing dipilih kanggo fokus. Fokus diset men..

Fungsi iki mung kasedhiya ing mode - Page 97

Nyimpen panggonan geografis saka foto Aktifake fungsi Simpen panggonan kanggo menehi tandha panggonan geografis - nyimpen kira-kira panggonan geografis nalika dijepret. Panggonan geografis ditemtokake nganggo jaringan nirkabel lan teknologi GPS. Nalika muncul ing layar kamera, Simpen panggonan diuripake nanging posisi geografis durung ditemokake. Nalika muncul, Simpen panggonan diuripake lan kasedhiya panggonan geografis, mula geografis panggonan bisa ditambahake menyang foto. Yen salah siji saka kaloro simbol iki muncul, Simpen panggonan dipateni. Ngaktifake panandha panggonan 1 Akti..

Ngatur werna lan pepadhang - Page 98

Swara Nalika motret utawa ngrekam video, Kamera nggawe swara njepret. Yen nggunakake timer foto, swara bakal muni pirang-pirang bip kanggo nandhani itungan mundur. Sampeyan bisa milih kanggo nguripake utawa mateni swara iki. Panyimpenan data Sampeyan bisa milih arep nyimpen data ing kertu SD sing bisa dipindhah-pindhah utawa menyang panyimpenan internal piranti. Simpenan internal Potret utawa video sing disimpen ing memori piranti. Kertu SD Potret utawa video sing disimpen ing kertu SD. Garis pinggir Sampeyan bisa nggunakake garis pinggir minangka pitulungan visual nalika motret kanggo mbiy..

Ringkesan setelan kamera potret - Page 99

Fluoresensi Nyetel imbangan werna kanggo cahya lampu neon. Awan Padhang Nyetel imbangan werna kanggo kahanan njaba ruangan karo srengenge. Mendhung Nyetel imbangan werna kanggo langit mendhung. Fokus AF Ngatur fokus kanthi otomatis. Fokus MF Ngatur fokus kanthi manual. SS auto Ngatur kacepetan rana kanthi otomatis. SS 1/8 Ngatur kacepetan rana kanthi manual. Setelan kamera foto Ngatur setelan kamera foto 1 Aktifake kamera. 2 Kanggo nuduhake kabeh setelan, tutul . 3 Pilih setelan sing pengin disetel, banjur owahi kaya sing dipengini. Ringkesan setelan kamera potret Resolusi Pilih ing antaran..

selfie - Page 100

16MP 5344×3008 (16:9) Resolusi 16 megapiksel kanthi rasio aspek 16:9. Cocog kanggo foto sing pengin dideleng ing tampilan layar amba. 12MP 3968×2976 (4:3) Resolusi 12 megapiksel kanthi rasio aspek 4:3. Cocog kanggo foto sing arep dideleng ing tampilan non-layar amba utawa dicithak kanthi resolusi dhuwur. 12MP 4608×2592 (16:9) Resolusi 12 megapiksel kanthi rasio aspek 16:9. Cocog kanggo foto sing pengin dideleng ing tampilan layar amba. Timer foto Nganggo timer foto, sampeyan bisa motret tanpa nyekeli piranti. Gunakake fungsi iki kanggo njupuk potret dhewe utawa foto gugus supaya kabeh bi..

Setelan iki mung kasedhiya ing mode potret - Page 101

Pusat Nemtokake tengah gambar, lan nyetel cahya miturut padhange subyek ing kana. Spot Ngatur cahya ing bageyan cilik saka subyek sing pengin dijepret. Demek Ngatur cahya menyang bageyan sing dipengini saka subyek nalika ndemek layar. Setelan iki mung kasedhiya ing mode potret Manual . Lampu kilat Gunakake lampu kilat kanggo motret nalika kahanan cahya surem utawa yen ana cahya saka mburi. Opsi ing ngisor iki kasedhiya nalika sampeyan nutul lambang lampu kilat ing layar kamera: Otomatis Kamera otomatis nemtokake manawa kahanan cahya mbutuhake panggunaan lampu kilat. Lampu kilat pangisi Guna..

Nguripake Smile Shutter™ (video) - Page 102

Full HD (30 fps) 1920×1080 (16:9) Format full HD (Full High Definition) nganggo 30 FPS lan rasio aspek 16:9. HD 1280×720 (16:9) Format HD (High Definition) kanthi rasio aspek 16:9. VGA 640×480 (4:3) Format VGA kanthi aspek rasio 4:3. MMS Rekam video sing cocog kanggo dikirim ing pesen multimedia. Wektu ngrekam kanggo format iki diwatesi supaya file video bisa pas karo pesen multimedia. Kamera ngarep: Full HD 1920×1080 (16:9) Format Full HD (Full High Definition) kanthi rasio aspek 16:9. HD 1280×720 (16:9) Format HD (High Definition) kanthi rasio aspek 16:9. VGA 640×480 (4:3) Form..

Informasi dhukungan Kamera Luwih Lanjut - Page 103

Aktif Mati Informasi dhukungan Kamera Luwih Lanjut Gunakake menu Pitulung kanggo nlusuri uji gegayut kamera lan informasi liya sing migunani. Kanggo ngakses dhukungan, tututi jangkah-jangkah ing ngisor. 1 Bukak aplikasi kamera. 2 Tutul , banjur tutul Liyane > Pitulung . 103 Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

..

Foto lan video ing Album - Page 104

Foto lan video ing Album Ndeleng foto lan video Gunakake Album kanggo ndeleng foto lan muter video sing dijupuk nganggo kamera, utawa ndeleng isi sing padha sing disimpen ing piranti. Kabeh foto lan video ditampilake ing tampilan kothak kanthi urutan kronologis. 1 Tutul kanggo mbukak menu layar ngarep Album. 2 Deleng opsi menu. 3 Slideshow kabeh foto lan video, utawa sing ditambahake menyang favorit 4 Seret pinggir kiri layar menyang tengen kanggo mbukak menu layar ngarep Album 5 Tanggal item ing gugus 6 Tutul foto utawa video kanggo dideleng 7 Gulung munggah utawa mudhun kanggo ndeleng isi..

Menu layar ngarep album - Page 105

Muter video 1 Ing Album, golek banjur tutul video sing arep diputer. 2 Tutul . 3 Yen kontrol pamuteran ora ditampilake, tutul layar kanggo nampilake. Kanggo ndelikake kontrol, tutul layar maneh. Ngaso video 1 Nalika video lagi diputer, tutul layar kanggo nampilake kontrol. 2 Tutul . Maju lan mundur cepet video 1 Nalika video lagi diputer, tutul layar kanggo nampilake kontrol. 2 Seret panandha garis progres ngiwa kanggo mundur cepet, utawa nengen kanggo maju cepet. Ngatur volume swarane video • Penet tombol volume munggah utawa mudhun. Menu layar ngarep album Saka menu layar ngarep Album, ..

Ngandum lan ngatur foto lan video - Page 106

Ndeleng foto saka layanan online ing Album 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek lan tutul Album lagu , banjur tutul . 3 Tutul layanan online sing dipengini, banjur tututi patunjuk ing layar kanggo miwiti. Kabeh album sing kasedhiya online lan diunggah menyang layanan iku bakal ditampilake. 4 Tutul album kanggo ndeleng isine, banjur tutul foto ing album kasebut. 5 Gulung cepet ngiwa kanggo ndeleng potret utawa video sabanjure. Gulung cepet nengen kanggo ndeleng foto utawa video sadurunge. Ngandum lan ngatur foto lan video Sampeyan bisa ngandum foto lan video sing disimpen ing piranti. Sampe..

Ngedit foto nganggo aplikasi Photo editor - Page 107

Ngedit foto nganggo aplikasi Photo editor Sampeyan bisa ngedit lan nrapake efek menyang foto asli sing dijupuk nganggo kamera. Misale, sampeyan bisa ngowahi efek cahya. Sawise nyimpen foto sing wis diowahi, versi foto asli sing ora diowahi bakal kesimpen ing piranti. Ngowahi foto • Nalika ndeleng potret, tutul layar kanggo nampilake toolbar, banjur tutul . Ngethok foto 1 Nalika ndeleng foto, tutul layar kanggo nampilake toolbar, banjur tutul . 2 Yen dijaluk, pilih Editor foto . 3 Tutul > Tugel . 4 Tutul Tugel kanggo milih opsi. 5 Kanggo ngatur pigura potong, tutul terus pinggiran pigur..

Ndhelikake foto lan video - Page 108

Ngethok video 1 Ing Album, golek banjur tutul video sing arep diowahi. 2 Tutul layar kanggo nampilake toolbar, banjur tutul . 3 Yen dijaluk, pilih Panyunting Video , banjur tutul Kethok . 4 Kanggo mindhahake bingkai sing dikethok menyang bagean liya ing garis wektu, tutul terus pinggire bingkai sing dipotong menyang posisi sing dipengini, banjur tutul Trapake . 5 Kanggo nyimpen salinan video sing wis dikethok, tutul SIMPEN . Ngatur kacepetan video 1 Ing Album, golek banjur tutul video sing arep diputer. 2 Tutul layar kanggo nampilake toolbar, banjur tutul . 3 Yen dijaluk, pilih Panyunting V..

109 - Page 109

1 Ndeleng foto sing diwenehi tandha panggonan ing layar Globe 2 Golek panggonan ing peta 3 Deleng opsi menu 4 Tutul ping pindho kanggo nggedhekake. Jiwit kanggo nyilikake. Seret kanggo ndeleng bageyan sing beda ing peta 5 Sakgugus foto utawa video sing diwenehi tandha panggonan karo panggonan sing padha 6 Gambar cilik grup foto utawa video sing dipilih. Tutul salah siji item kanggo dideleng ing layar wutuh Nambah utawa ngowahi tandha panggonan foto 1 Nalika ndeleng foto, tutul layar kanggo nampilake toolbar. 2 Tutul , banjur tutul Tambah weneh tandha pan. utawa Owahi weneh tandha pangg. kan..

Nggunakake piranti minangka kontrol saka adoh - Page 110

Video Aplikasi Video Gunakake aplikasi Video kanggo muter film lan konten video liyane sing wis disimpen utawa diundhuh ing piranti. Aplikasi uga dadi minangka pandhuan program TV karo pilihan kanggo nampilake informasi program rinci lan isi sing gegandhengan, kalebu posting media sosial babagan program sing disenengi. Sampeyan bisa nggunakake aplikasi kasebut minangka kontrol saka adoh fungsi pepak karo piranti omahan sing cocog. Sampeyan uga bisa muter film ing piranti liya sing nyambung menyang jaringan sing padha utawa disimpen ing awan. Sawetara file video bisa uga ora bisa diputer ..

Mindhah konten video menyang piranti - Page 111

Ngowahi setelan 1 Saka Layar Ngarep , tutul , banjur goleki lan tutul Video . 2 Tutul kanggo mbukak menu layar ngarep, banjur tutul Setelan . 3 Owahi setelan kaya sing dikepengini. Muter video 1 Saka Layar Ngarep , tutul , banjur goleki lan tutul Video . 2 Golek banjur tutul video sing arep diputer. Yen video ora ditampilake ing layar, tutul kanggo mbukak menu layar ngarep, banjur golek lan tutul video sing pengin diputer. 3 Kanggo nampilake utawa ndhelikake kontrol, tutul layar. 4 Kanggo ngaso, tutul . Kanggo nerusake muter, tutul . 5 Kanggo nggulung mundhur cepet, seret panandha garis pro..

112 - Page 112

nggenti lagu, utawa nambah foto lan video maneh. Sampeyan bisa nggawe Sorotan Film kanthi milih manual foto lan video. Yen mlebu menyang akun Facebook, sampeyan bisa nggawe Sorotan Film saka prastawa Facebook, ngunggulake foto saka prastawa, jeneng kanca, lan liya-liyane. Mbukak Movie Creator 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul Movie Creator . Ngaktifake utawa mateni kabar Movie Creator 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul Movie Creator . 3 Tutul , banjur tutul Setelan , lan tutul panggeser Kabar kanggo ngaktifake utawa mateni kabar kasebut. Ngaktifake utawa mat..

Ngilonake layar piranti kanthi nirkabel ing TV - Page 113

Konektivitas Ngilonake layar piranti kanthi nirkabel ing TV Sampeyan bisa nggunakake fitur Pangilonan layar kanggo nuduhake layar piranti ing TV utawa layar sing amba tanpa nganggo sambungan kabel. Teknologi Wi-Fi Direct™ nggawe sambungan nirkabel antarane rong piranti supaya sampeyan bisa nglaras nyengsemi foto-foto kasenengan sampeyan sinambi teturon kepenak. Sampeyan uga bisa nggunakake fitur iki kanggo ngrungokake lagu saka piranti liwat spiker TV. Nalika nggunakake Pangilonan layar, kwalitas gambar kala-kala bisa kena pengaruh negatif yen ana gangguan saka jaringan Wi-Fi liyane. Ng..

Nyambungake piranti menyang aksesori USB - Page 114

Muter trek lagu ing piranti klien nggunakake Cast 1 Pesthekake manawa piranti klien DMR wis disiyapake kanthi bener lan wis nyambung menyang jaringan Wi-Fi sing padha karo piranti. 2 Saka Layar Ngarep , tutul , banjur golek lan tutul . 3 Pilih kategori lagu lan jlajahi trek sing arep diandum, banjur tutul trek. 4 Tutul banjur pilih piranti klien kanggo ngandum isi. Trek wiwit muter ing piranti sing dipilih. 5 Kanggo medhot sambungan saka piranti klien, tutul banjur pilih Endhegi nglebokake . Sampeyan uga bisa ndeleng piranti Google Cast sing dituduhake ing dhaptar nalika nutul . Nyambungake..

fitur - Page 115

Nyambung aksesori USB Type-C™ nggunakake konektor USB Type-C 1 Encepake konektor USB Type-C aksesori USB Type-C menyang piranti. 2 Saka Layar Ngarep , tutul . 3 Golek banjur tutul Setelan > Sambungan piranti > Sambungan USB > Ndeteksi piranti USB . Sony ora njamin yen kabeh aksesori USB Type-C karo konektor USB Type-C kadhukung dening piranti. NFC Gunakake Near Field Communications (NFC) kanggo ngandum data karo piranti liya, kayata video, foto, alamat kaca web, file lagu, utawa kontak. Sampeyan uga bisa nggunakake NFC kanggo mindai tandha sing menehi informasi babagan prodhuk u..

Maca cepet label NFC - Page 116

Ngandum file lagu karo piranti liya nganggo NFC 1 Pesthekake yen piranti sampeyan lan piranti panampa wis nguripake fungsi NFC, lan layar loro-lorone aktif sarta ora kekunci. 2 Kanggo mbukak aplikasi Musik, tutul , banjur golek lan tutul . 3 Pilih kategori lagu lan tlusuri trek sing arep diandum. 4 Tutul trek kanggo diputer. Sampeyan bisa nutul supaya trek ngaso. Kiriman bisa lumaku manawa trek diputer utawa ngaso. 5 Pesthekake trek dituduhake ing layar kebak. 6 Cekel piranti sampeyan lan piranti panampa ungkur-ungkuran supaya area deteksi NFC saben piranti bisa kagayut. Nalika piranti nyam..

Nguripake utawa mateni fungsi Bluetooth - Page 117

kaya mangkene iki, waca Pandhuan pangguna piranti sing kompatibel kanggo informasi liyane. Sampeyan perlu nguripake Wi-Fi utawa Bluetooth® ing piranti loro-lorone supaya sambungan aktif. Teknologi nirkabel Bluetooth® Gunakake fungsi Bluetooth® kanggo ngirim file menyang piranti liyane sing kompatibel karo Bluetooth®, utawa kanggo nyambung menyang aksesori tanpa nyekel. Sambungan Bluetooth® fungsi luwih apik ing jangkoan 10 meter (33 kaki), tanpa ana objek pasek sing ngalangi. Ing sawetara kahanan, sampeyan kudu nggathukake piranti karo piranti Bluetooth® liya kanthi manual. Interoper..

Ngirim lan nampa item nggunakake teknologi Bluetooth - Page 118

Nggathukake piranti karo piranti Bluetooth ® liya 1 Pesthekake yen piranti sing arep digathukake duwe fungsi Bluetooth ® sing wis diaktifake lan katon tumrap piranti Bluetooth ® liyane. 2 Saka Layar Ngarep piranti sampeyan, tutul . 3 Golek banjur tutul Setelan > Bluetooth . 4 Tutul panggeser Bluetooth kanggo ngaktifake fungsi kasebut. Dhaptar piranti Bluetooth ® sing kasedhiya bakal ditampilake. 5 Tutul piranti Bluetooth ® sing arep digathukake. 6 Ketik sandhi, yen dijaluk, utawa tegesake sandhi sing padha ing piranti loro-lorone. Nyambungake piranti sampeyan karo piranti Bluetooth ..

Nampa item nganggo Bluetooth - Page 119

Nampa item nganggo Bluetooth ® 1 Pesthekake yen fungsi Bluetooth ® urip lan bisa dideteksi dening piranti Bluetooth ® liyane. 2 Piranti sing ngirim saiki wiwit ngirim data menyang piranti sampeyan. 3 Yen disaranake, ketik sandhi sing padha ing piranti loro mau, utawa konfirmasi sandhi sing disaranake. 4 Yan sampeyan nampa kabar ana file sing mlebu menyang piranti, seret baris status mudhun banjur tutul kabar kanggo nampa kiriman file. 5 Tutul Tampa kanggo wiwit ngirim file. 6 Kanggo ndeleng proses pangiriman, seret mudhun garis status. 7 Kanggo mbukak item sing ditampa, seret mudhun ..

Aplikasi lan fitur pinter sing bisa ngiritake - Page 120

Aplikasi lan fitur pinter sing bisa ngiritake wektu Google Search & Now Gunakake aplikasi Google kanggo nlusuri internet. Sampeyan uga bisa ngaktifake umpan kanggo panganyaran ajeg ‒ contone, sampeyan bisa entuk informasi kiriman data sadurunge budhal megawe, nggoleki restoran misuwur ing wilayah sampeyan, ndeleng skor saiki saka tim favorit, lan liya-liyane. Aplikasi kasebut bisa diakses dening nutul ing dhaptar aplikasi, utawa sampeyan bisa nyimpen panel ing layar Ngarep kanggo akses cepet lan maca kanthi gampang. Ngaktifake utawa mateni Umpan sampeyan 1 Saka Layar Ngarep , tutul . ..

Ngaktifake utawa mateni layanan panggonan - Page 121

Lelungan lan peta Gunakake layanan panggonan Layanan panggonan ngidini aplikasi kayata Peta lan kamera kanggo nggunakake informasi saka jaringan seluler utawa Wi-Fi, uga informasi Global Positioning System (GPS) kanggo namtokake prakira panggonan sampeyan. Yen sampeyan ora bisa dideleng saka satelit GPS kanthi jelas, piranti bisa namtokake panggonan sampeyan nganggo fungsi Wi-Fi. Yen sampeyan ora ana ing jangkoan jaringan, piranti bisa namtokake panggonan sampeyan nganggo jaringan seluler. Supaya bisa gunakake piranti kanggo nggoleki panggonan sampeyan, sampeyan kudu ngaktifake layanan pang..

Gunakake lalu lintas data nalika lelungan - Page 122

Gunakake lalu lintas data nalika lelungan Nalika sampeyan lunga metu saka jaringan seluler omah, sampeyan bisa entuk akses internet gunakake kiriman data. Yen mengkono, sampeyan kudu ngaktifake roaming data ing piranti. Sampeyan bisa kena prabeya nalika ngaktifake roaming data. Disaranake supaya sadurunge mriksa prabeya transmisi data sing gegandhengan. Yen nggunakake piranti mawa pangguna akeh, sampeyan kudu mlebu minangka pamilik, yaiku pangguna utama, kanggo ngaktifake utawa mateni roaming data. Ngaktifake utawa mateni roaming data 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul Setel..

Sinau salengkape bab Tanggalan - Page 123

Jam lan Tanggalan Tanggalan Gunakake aplikasi Tanggalan kanggo ngatur jadwal wektu. Yen sampeyan wis mlebu lan nyelarasake piranti karo siji utawa sawetara akun online sing ngamot tanggalan, contone, akun Google™, banjur tanggalan acara saka akun kasebut uga bakal katon ing aplikasi Tanggalan. Sampeyan bisa milih tanggalan sing arep diintegrasi menyang tampilan Tanggalan gabungan. Nalika wektu janjian wis cedhak, piranti bakal muter swara kabar kanggo ngelingake sampeyan. 1 Setelan akses, pilih jinis lan tanggalan sing arep sampeyan deleng 2 Bukak ringkesan sasi iki 3 Bali menyang tanggal..

Setelan volume - Page 124

3 Ngakses tab itung wektu 4 Ngakses tab atur wektu 5 Deleng pilihan tab saiki 6 Bukak setelan tanggal lan wektu 7 Uripake utawa pateni weker 8 Tambah weker anyar Nyetel weker anyar 1 Saka layar Ngarep, tutul . 2 Golek banjur tutul Jam . 3 Tutul . 4 Tutul Wektu lan pilih nilai sing dikarepake. 5 Tutul OK . 6 Yen pengin, owahi setelan weker liyane. 7 Tutul SIMPEN . Nundha weker nalika muni • Tutul TUNDHA ALARM . Mateni weker nalika muni • Seret nengen. Kanggo mateni weker sing ditundha, sampeyan bisa nyeret mudhun garis status kanggo mbukak panel Kabar, banjur tutul . Ngowahi weker sing a..

Nyetel weker ambalan - Page 125

Nyetel weker ambalan 1 Golek banjur tutul Jam , banjur tutul weker sing arep diowahi. 2 Tutul Baleni . 3 Tandhani kothak centhang kanggo dina sing cocog, banjur tutul OK . 4 Tutul SIMPEN . Ngaktifake fungsi kedher kanggo weker 1 Golek banjur tutul Jam , banjur tutul weker sing arep diowahi. 2 Tutul panggeser Kedher kanggo ngaktifake utawa mateni fungsi kasebut. 3 Tutul SIMPEN . Nyetel paripolah tombol iringan 1 Golek banjur tutul Jam , banjur pilih weker sing arep diowahi. 2 Tutul Tumindak tmbol pinggir , banjur pilih paripolah tombol iringan yen dipenet nalika weker muni. 3 Tutul SIMPEN . ..

Aksesibilitas - Page 126

Aksesibilitas Wiraga panggedhen Wiraga panggedhen ngidinake sampeyan nggedhekake bageyane layar kanthi nutul kaping telu ing daerah layar demek kanthi urut. Ngaktifake utawa mateni Obahan penggedhen 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul Setelan > Aksesibilitas > Obahan panggedhen . 3 Tutul panggeser ing Obahan panggedhen . Nggedhekake area lan geser nglintasi layar 1 Pesthekake yen Obahan panggedhen diaktifake. 2 Kanggo nggedhekake sawijining bageyan, tutulen kaping telu. 3 Pindhahen bageyan kanthi nyeret karo loro utawa akeh driji. 4 Kanggo metu saka mode atur ukuran, tu..

Setelan - Page 127

TalkBack TalkBack yaiku layanan pamaca layar kanggo pangguna cacat sacara visual. TalkBack nggunakake tanggepan wicara kanggo nggambarake prastawa utawa tumindak sing dilakokake ing piranti Android. TalkBack nggambarak antarmuka pangguna lan macakake kasalahan piranti lunak, kabar, lan pesen. Ngaktifake TalkBack 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul Setelan > Aksesibilitas > TalkBack . 3 Tutul penggeser banjur tutul OK . Kanggo ngowahi ujaran, tanggepan, lan pilihan demekan kanggo TalkBack, tutul Setelan , banjur tutul layar kaping pindho. TalkBack ngaktifake tutorial san..

Ngaktifake utawa mateni Genti Akses - Page 128

Ngaktifake utawa mateni Genti Akses 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul Setelan > Aksesibilitas > Oper Akses . 3 Tutul panggeser kanggo ngaktifake utawa mateni fungsi kasebut, banjur tutul OK . 128 Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

..

Ngakses aplikasi Dhukungan - Page 129

Dhukungan lan hukum Aplikasi dhukungan Gunakake aplikasi Dhukungan ing piranti kanggo njlajah Pandhuan pangguna, pandhuan ngatasi masalah, lan golek katrangan babagan anyaran piranti lunak lan katrangan liyane sing gegandhengan karo produk. Ngakses aplikasi Dhukungan 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul , banjur pilih item dhukungan sing diperlokake. Sambungake menyang internet nalika nganggo aplikasi Dhukungan kanggo dhukungan paling apik. Xperia™ Tips Kanthi nggunakake Xperia™ Tips, sampeyan bisa entuk informasi migunani kanggo piranti liwat kabar lan sinau kabeh sing di..

Ndandani piranti lunak piranti - Page 130

lengkap babagan nggunakake Xperia™ Companion, deleng Xperia™ Companion ing kaca 38. Yen nganggo bareng piranti mawa pangguna akeh, sampeyan kudu mlebu minangka pamilik, yaiku pangguna utama, kanggo mulihake piranti menyang setelan asli pabrik. Miwiti maneh piranti Piranti bisa ora bisa wiwit maneh yen baterei sithik. Sambungake piranti menyang pangisi daya lan coba wiwit maneh. 1 Penet terus tombol daya . 2 Ing menu sing mbukak, tutul Wiwiti maneh . Piranti wiwit maneh kanthi otomatis. Meksa piranti supaya wiwit maneh utawa mati 1 Penet terus tombol daya lan volume munggah bebarengan sa..

Ngidini pangiriman info panggunaan - Page 131

1 Pesthekake yen Xperia™ Companion wis diinstal ing PC utawa Mac ® . 2 Bukak piranti lunak Xperia™ Companion ing komputer lan klik ing layar utama. 3 Tututi patunjuk sing muncul ing layar kanggo masang maneh piranti lunak lan ngrampungake ndandani. Tulung kita ngapiki piranti lunak Sampeyan bisa ngidinake pangiriman info panggunaan saka piranti supaya Sony Mobile bisa nampa lapuran bug anonim lan statisktik sing nulung ngapiki piranti lunak kita. Informasi sing diklumpukake ora kalebu data pribadhi. Ngidini pangiriman info panggunaan 1 Saka Layar Ngarep , tutul . 2 Golek banjur tutul S..

132 - Page 132

panggunaan liyane. Informasi tambahan kalebu babagan panggunaan promosi, internal lan komersial, lan lisensi bisa dipikolehi saka MPEG LA, L.L.C. Deleng www.mpegla.com . Teknologi dekoding audio MPEG Layer-3 dilisensi saka Fraunhofer IIS and Thomson. SONY MOBILE ORA TANGGUNG JAWAB MARANG DATA UTAWA FILE SING KASIMPEN ING TELPON (KALEBU NANGING ORA DIWATESI MENYANG KONTAK, TREK MUSIK, LAN GAMBAR) SING ILANG, KEBUSAK LAN/ UTAWA KETUMPUK AMARGA PANGANYARAN APA WAE SAKA PIRANTI SAMPEYAN KANTHI SALAH SIJI CARA SING DIJELASAKE ING PANDHUAN PANGGUNA UTAWA DOKUMENTASI IKI. SONY MOBILE LAN PANYEDHIY..

Sponsored links

Latest Update