Sony G3221 Userguide Manual Sundanese

G3221 Language

Download Sony G3221 Userguide Manual Sundanese

Sponsored links


Download Request Is In Process

G3221/G3223 - Page 1

Panungtun jang nu maké Xperia ™ XA1 Ultra G3221/G3223

..

Eusi - Page 2

Eusi Ngamulai ........................................................................................ 6 Ngeunaan Buku pituduh ..................................................................... 6 Langlangan ......................................................................................... 6 Pamasangan ....................................................................................... 7 Tangtayungan layar ............................................................................. 8 Ngawitan telepon Anjeun pertama kalina ............................................. 8 Kunaon a..

3 - Page 3

Setelan Internet jeung MMS ............................................................. 45 Wi-Fi ................................................................................................. 46 Ngabagikeun koneksi data seluler anjeun .......................................... 48 Ngadalikeun pamakean data ............................................................. 49 Milih jaringan seluler .......................................................................... 50 Jaringan pribadi virtual (VPN) ............................................................. 51 Nyingkronkeun data dina ..

4 - Page 4

Paporit .............................................................................................. 78 Ngirim inpo kontak ............................................................................ 78 Ngahindarkeun panulisan ganda dina aplikasi Kontak ....................... 78 Talatah jeung chat ........................................................................ 80 Maca jeung ngirim talatah ................................................................. 80 Ngatur talatah anjeun ........................................................................ 81 Nelepon ti Talatah .........

5 - Page 5

Movie Creator ................................................................................. 110 Konektipitas ............................................................................... 112 Ngeunteung layar alat anjeun teu nganggo kabel kana TV ............... 112 Némbongkeun payil dina alat séjén nganggo Cast .......................... 112 Nyambungkeun alat Anjeun ka aksesori USB .................................. 113 NFC ................................................................................................ 114 Teknologi nirkabel Bluetooth® ..............................

Watesan layanan sareng pitur - Page 6

Ngamulai Ngeunaan Buku pituduh Ieu Buku pituduh Xperia™ XA1 Ultra jang versi software Android™ 7.0 . Upami Anjeun teu yakin versi software alat Anjeun, Anjeun bisa ningali versina dina menu Setelan. Apdet sistem jeung aplikasi tiasa ngawanohkeun fitur dina alat anjeun ku cara sejen tibatan dijelaskeun dina Buku pituduh. Versi Android™ manawi moal kapangaruh dina apdet. Kanggo inpo lainna tentang pembaruan software, tingal Ngapdet alat Anjeun di kaca 37. Cara mariksa persi software nu keur dipake dina alat Anjeun 1 Tina Layar mimiti anjeun, ketok . 2 Panggihan Setelan > Ihwal telep..

Keur asupkeun kartu SIM nano jeung kartu memori - Page 7

1. Lampu ngeusi/béwara 2. Jék headset 3. Lénsa kaméra hareup 4. Mikropon kadua 5. Speaker ceuli 6. Sénsor Jarak/Cahaya 7. Lampu kilat hareup 8. Kenop polumeu 9. Kenop daya 10. Kenop kaméra 11. Mikropon utama 12. Speaker tarik 13. Carjer/port kabel USB Type-C™ 14. Wi-Fi/GPS/wewengkon anteneu Bluetooth 15. Lénsa kaméra utama 16. Lampu kilat utama 17. Wewengkon deteksi NFC™ 18. Panutup liang kartu Mémori/SIM nano 19. Wewengkon anteneu utama Pamasangan Alat Anjeun ngan ngarojong kartu SIM nano. Kartu SIM nano jeung kartu memori boga slot nu misah dina panahan nu sami. Pastikeun anj..

Cara nyabut kartu SIM nano - Page 8

1 Nganggo kuku ramo, betot laci kartu SIM nano. 2 Tunda kartu SIM rada kenceng dina arah nu bener sapertos gambar ieu. 3 Asupkeun kartu memori dina orientasi nu bener dina liang kartu memori sapertos nu aya dina gambar. 4 Pencet rada laun tempat balik ka slot dugi ka pas dina layar. Cara nyabut kartu SIM nano 1 Jeung layar ngadep ka handap, buka jeung betot wadah kartu SIM nano make kuku ramo. 2 Cabut kartu SIM nano, teras pencet rada laun tempat balik ka slot dugi ka pas dina layar. Pikeun nyabut kartu memori 1 Pareuman alat Anjeun. 2 Jeung alat nyanghareup ka handap, sered ka luar panutup..

Kunaon abdi butuh akun Google™? - Page 9

1 Pencet terus kenop daya nepi ka alat ngageter. 2 Tulis PIN kartu SIM Anjeun basa ditaros, teras ketok . 3 Antosan sakedap kanggo alat dimimitian. PIN kartu SIM Anjeun asalna disadiakeun ku operator jaringan Anjeun, tapi Anjeun bisa ngarobahna engke tina menu Setelan. Pikeun ngabenerkeun hiji kasalahan nu dijieun basa keur nuliskeun PIN kartu SIM, ketok . Pikeun mareuman alat 1 Pencet jeung tahan kenop daya nepi ka menu pilihan muka. 2 Dina menu pilihan, ketok Mareuman tanaga . Ieu bisa butuh sababaraha lami kanggo alat dipareuman. Kunaon abdi butuh akun Google™? Alat Xperia™ Anjeun ti..

Mariksa kepemilikan alat Anjeun - Page 10

Kaamanan alat Mastikeun alat Anjeun dijagi Alat anjeun nyertakeun sababaraha pilihan kaamanan, disarankeun pisan upami aya kaleungitan atawa kamalingan. Pilihan ieu nyaeta: • Nyetel konci layar aman dina alat Anjeun make PIN, kecap akses, atawa pola pikeun nyegah jalma sejen nyetel ulang alat Anjeun. • Tambah akun Google™ pikeun nyegah jalma sejen pikeun nganggo alat Anjeun upami dipaok atawa dipupus. • Aktipkeun ladenan web “Tangtayungan ku my Xperia” atawa Manajer Alat Android™. Nganggo salah sahiji ladenen ieu, Anjeun tiasa ti jarak jauh manggihan lokasi, ngonci, atawa mupu..

Ngareset konci layar nu poho - Page 11

ka ngan hungkul PIN atawa kecap aksés. Ieu kajadian nalika administrator jaringan anjeun nangtukeun tipeu konci layar keur sadaya akun EAS ku sabab kaamanan pausahaan. Taros administrator jaringan perusahaan atawa organisasi anjeun keur mariksa naha kawijaksanaan kaamanan jaringan diterapkeun keur alat sélulér. Pikeun setelan nu lain pikeun unggal jinis konci layar, ketok di gigireun Konci layar . Cara ngarobah jenis konci layar Anjeun 1 Ti Layar mimiti , ketok . 2 Panggihan tur ketok Setelan > Konci layar & kaamanan > Konci layar . 3 Pilih pilihan tur turutan pitunjuk dina ala..

Muka konci alat anjeun otomatis - Page 12

Pikeun ngareset konci layar make Tangtayungan ku my Xperia 1 Pastikeun anjeun apal ngaran nu make jeung kecap akses akun Google™ jeung Anjeun tos ngaktipkeun ladénan Tangtayungan ku my Xperia dina alat anjeun 2 Buka myxperia.sonymobile.com make alat nu nyambung ka internet. 3 Asup make akun Google™ nu sami nu tos Anjeun setel di alat Anjeun. 4 Klik gambar alat Anjeun di handap Alat Anjeun . 5 Pilih Konci atawa pikeun ngaganti konci layar nu aya make kodeu PIN anyar. 6 Turutan pitunjuk di layar nu disadiakeun ku Tangtayungan ku my Xperia. Dumasar dina setelan, alat Anjeun bakal ngonci s..

Terus muka konci alat anjeun mun anjeun mawa alat - Page 13

Terus muka konci alat anjeun mun anjeun mawa alat Make fitur deteksi Dina awak, anjeun tiasa teteup muka konci alat salila anjeun mawa alat dina leungeun, saku atawa tas. Akselerometer dina alat anjeun terus muka konci alat salila nyensor yen alat nuju dibawa. Alat ngonci upami akselerometer ngadeteksi yen alat tos ditunda. Upami anjeun make fitur deteksi Dina awak, anjeun perlu merhatikeun kabiasaan ieu: • Iraha wae anjeun nunda alat jeung ngadeteksi yen alat henteu dibawa, alat bakal otomatis ngonci. • Alat perlu dugi ka samenit pikeun ngonci. • Saenggeus anjeun asup ka mobil, beu..

Mastikeun anjeun aman mun make alat cangcaya - Page 14

Cara nambah atawa mupus alat NFC cangcaya 1 Pastikeun alat anjeun dipasangkeun jeung nyambung ka alat Bluetooth® nu bade ditambahkeun jadi alat cangcaya. 2 Panggihan tur ketok Setelan > Konci layar & kaamanan > Smart Lock . 3 Ketok Alat nu dipercaya > TAMBAH ALAT CANGCAYA > NFC . 4 Turutan pitunjuk di layar. 5 Pikeun mupus alat nu dipasangkeun, pilih alat ti daptar teras ketok PUPUS ALAT CANGCAYA . Mastikeun anjeun aman mun make alat cangcaya Alat Bluetooth® nu beda ngarojong standar Bluetooth® jeung kamampuan kaamanan nu beda. Aya kamungkinan yen jelema terus muka konci ..

Panangtayungan kartu SIM - Page 15

Pikeun mupus lokasi asal anjeun 1 Tina Layar mimiti , ketok . 2 Panggihan tur ketok Setelan > Konci layar & kaamanan > Smart Lock > Tempat cangcaya > Utama . 3 Ketok Edit > . Make lokasi husus Anjeun tiasa nambah lokasi jadi cangcaya, tempat husus di mana alat anjeun tiasa tetep muka. Cara nambah tempat husus 1 Tina Layar mimiti , ketok . 2 Panggihan tur ketok Setelan > Konci layar & kaamanan > Smart Lock > Tempat cangcaya . 3 Ketok Tambah tempat cangcaya . 4 Jang make lokasi nu ayeuna jadi tempat husus, ketok Pilih lokasi ieu . 5 Alternatipna, pikeun nulis l..

Milari nomer identipikasi alat anjeun - Page 16

Cara ngarobah PIN kartu SIM 1 Tina Layar mimiti , ketok . 2 Panggihan tur ketok Setelan > Konci layar & kaamanan > Setel konci kartu SIM . 3 Ketok Robah PIN SIM . 4 Tulis PIN kartu SIM nu lami terus ketok OK . 5 Tulis PIN kartu SIM nu anyar terus ketok OK . 6 Ketik-deui PIN kartu SIM nu anyar terus ketok OK . Pikeun muka konci kartu SIM anu kablokir make kode PUK 1 Asupkeun kodeu PUK tur ketok . 2 Asupkeun kodeu PIN anyar tur ketok . 3 Asupkeun deui kodeu PIN anyar tur ketok . Lamun anjeun ngasupkeun kode PUK nu salah sababaraha kali, anjeun kudu ngontak operator jaringan pikeun m..

Cara ngaktipkeun Tangtayungan ku my Xperia - Page 17

Néang alat nu leungit Lamun anjeun boga akun Google™, ladén wéb “Tangtayungan ku my Xperia” bisa mantuan anjeun manggihan jeung ngamankeun alat anjeun lamun alat na leungit. Lamun anjeun atos ngaaktipkeun ladénan ieu dina alat anjeun, anjeun tiasa: • Manggihan alat anjeun dina peta. • Ngahurungkeun tanda sora sanajan alat aya dina modeu Tong diganggu. • Ngoncian alat ti jauh jeung ngajieun alat némbongkeun wincik kontak anjeun ka sasaha nu mendakan alatna. • Mupus mémori internal jeung éksternal alat anjeun ti jarak jauh, sabagé jalan terahir. Lamun anjeun mupus mémor..

Anjeun bisa ngaktipkeun Manajer Alat Android™ ti - Page 18

Pikeun ngaktipkeun Manajer Alat Android™ 1 Upami Anjeun babagi alat sareng sababaraha pamake, pastikeun yen Anjeun asup jadi nu gaduh alat. 2 Pastikeun yen Anjeun gaduh sambungan data aktip tur ladenan lokasi diaktipkeun. 3 Tina Layar mimiti anjeun, ketok . 4 Panggihan tur ketok Setelan > Google > Kaamanan . 5 Ketok geseran disisi Neangan lokasi alat ieu ti jarak jauh jeung Idinan konci sareng pupus ti jarak jauh pikeun ngaktipkeun kadua pungsi. 6 Upami dipenta, Anjeun jawab satuju kana sarat sareng katangtuan nu dipintonkeun ku cara ngetok Aktipkeun administrator alat ieu . 7 Pikeu..

Nganggo layar rampa - Page 19

Diajar dasar-dasar Nganggo layar rampa Ngetok • Buka atau pilih item. • Cirian atawa buka tetengger kotak centang atawa pilihan. • Ngasupkeun teks make kibor di layar. Noel jeung nahan • Mindahkeun item. • Ngaktipkeun menu husus item. • Ngaktipkeun modeu pamilihan, contona, pikeun milih sababaraha item tina daptar. 19 Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

..

Nyiwit jeung ngalegakeun - Page 20

Nyiwit jeung ngalegakeun • Zum kalebet atanapi kaluar dina kaca web, poto yur peta, jeung lamun Anjeun moto atawa ngarekam video. Ngagesek jeung ngagulung • Gulung ka luhur atawa ka handap daptar. • Gesek ka kenca atawa katuhu, contona, antara panel Layar Utama. • Gesek ka kenca atawa ka katuhu pikeun muka pilihan leuwih loba. Nyintreuk • Gulung gancang, contona, dina daptar atawa dina kaca web. Anjeun tiasa nyetop gerakan ngagulung ku cara ngetok layar. 20 Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

..

Ngonci jeung muka konci layar - Page 21

Ngonci jeung muka konci layar Waktos alat Anjeun diaktipkeun teras dianggurkeun sababaraha waktu, layar bakal moekan pikeun ngahemat daya batre, tur otomatis ngonci. Konci ieu nyegah tindakan nu teu dipikahayang dina layar rampa waktos keur teu dipake ku Anjeun. Waktos meuli alat anjeun, konci usap layar dasar tos dipangnyetelken. Artina Anjeun kudu ngagesek layar ka kenca atawa luhur jang muka konci na. Engke Anjeun bisa ngarobah setelan kaamanan jeung nambahkeun jenis setelan konci nu sejen. Tempo Konci layar di halaman 10. Pikeun ngaktipkeun layar • Pencet sakeudeung kenop daya . Cara ..

Google Search & Now - Page 22

Ngotektak Layar Utama Panél layar utama Anjeun tiasa nambahkeun panél anyar ka layar urama (dugi ka paling seueur dua puluh panél) jeung mupus panél. Anjeun oge tiasa nyetel panel nu ku anjeun hayang dipake minangka panel layar Utama. Cara nyetel hiji panel minangka panel Layar Utama 1 Toel jeung tahan wewengkon nu mana wae dina layar Utama Anjeun nepi ka alat ngageter. 2 Sintreuk ka kenca atawa ka katuhu pikeun ngotektak panel nu hayang disetel jadi panel Layar Utama anjeun nu utama, teras ketok . Upami Google Search & Now diaktipkeun, panel palih kenca dipake pikeun laden ieu jeun..

Layar aplikasi - Page 23

Setélan layar utama Cara nganonaktipkeun atawa mupus aplikasi tina layar Utama Nganonaktipkeun aplikasi nu tos dipasang, tapi aplikasi tiasa diaktipkeun deui ti Setelan > Aplikasi . Saukur aplikasi nu diundeur tiasa sapinuhna dipasang. 1 Toel jeung tahan wewengkon nu mana wae dina layar Utama Anjeun nepi ka alat ngageter. 2 Sintreuk ka kenca atawa ka katuhu pikeun ngotektak jandela eta. Sadaya aplikasi nu tiasa dinonaktipkeun atawa dipupus pamasanganna nu ditandaan ku . 3 Ketok aplikasi nu cocog, terus ketok NONAKTIPKEUN upami aplikasi tos dipasang sateuacanna dina alat anjeun atawa OK ..

Aplikasi napigasi - Page 24

Cara nyusun aplikasi dina layar Aplikasi 1 Lamun layar Aplikasi muka, ketok . 2 Ketok Urutkeun aplikasi , teras pilih hiji pilihan. Cara nambahkeun potong kompas aplikasi ka Layar Utama 1 Tina layar Aplikasi, toel jeung tahan ikon aplikasi nepi ka alat ngegeter, teras sered ikon ka palih luhur layar. Layar Utama kabuka. 2 Sered ikon ka lokasi nu dipikahoyong di Layar Utama, teras leupaskeun. Cara mindahkeun hiji aplikasi dina layar Aplikasi 1 Lamun layar Aplikasi muka, ketok . 2 Pastikeun Urutan nyalira dipilih di handapeun Urutkeun aplikasi . 3 Toel jeung tahan aplikasi nepi ka alat ngaget..

Teu sadaya aplikasi aya menuna. - Page 25

Pikeun muka jandela aplikasi anu nembe dipake • Pencet . Pikeun pindah gancang antara aplikasi nu nembe dipake. • Pencet gancang dua kali. Cara nutup sadaya aplikasi nu nembe dipake • Ketok terus ketok PUPUS SADAYA . Cara muka menu di aplikasi • Salila make aplikasi, ketok . Teu sadaya aplikasi aya menuna. Modeu layar misah Modeu layar misah ngamungkinkeun Anjeun pikeun nempo dua aplikasi sakaligus, misalna, mun Anjeun bade nempo koropak surelek jeung browser web babarengan. 1 Aplikasi 1 dina jandela pangluhurna 2 Wates layar misah – Seret pikeun ngarobah ukuran jandela 3 Aplikasi..

Pikeun mulang make layar pinuh deui, ketok - Page 26

Pikeun nyaluyukeun posisi layar 1 Pikeun layar ka sisi kenca atawa katuhu layar, ketok atawa sacekapna. 2 Pikeun mindahkeun layar ka luhur atawa ka handap, sered strip horisontal. 3 Pikeun ngarobah ukuran layar, sered tilu strip diagonal. Pikeun mulang make layar pinuh deui, ketok . Widget Widget nyaeta aplikasi leutik nu bisa Anjeun pake sacara langsung dina di Layar Utama. Widget oge gaduh pungsi minangka potong kompas. Contona, widget Cuaca ngidinan Anjeun nempo inpo cuaca dasar sacara langsung di Layar Utama Anjeun. Upami Anjeun ngetok widget, aplikasi Cuaca lengkep bakal kabuka. Anjeun..

Latar tukang jeung tema - Page 27

Cara nambah potong kompas aplikasi ka layar Utama Anjeun 1 Toel teras hiji widang kosong di Layar mimiti . 2 Di menu kustomisasi, ketok Widget > Potong kompas . 3 Gulung ka daptar tur pilih hiji aplikasi. Aplikasi nu dipilih ditambahkeun ka Layar mimiti . Cara mindahkeun hiji item dina layar Utama • Toel jeung tahan item nepi ka alat ngageter, teras sered item eta ka lokasi nu anyar. Cara mupus hiji item tina layar Utama • Toél jeung tahan hiji item nepi ka alat ngageter, terus séréd item ka Pupus dina layar utama di bagéan luhur layar. Cara nyieun polder dina layar Utama • Toe..

Nyandak potret layar - Page 28

Nyandak potret layar Anjeun tiasa nyandak gambar poto ti layar nu mana wae di alat Anjeun pikeun jadi potret layar. Potret layar nu Anjeun candak bakal otomatis disimpen di Albeum. Pikeun nyandak gambar layar 1 Pencet jeung tahan kenop daya nepi ka jandela konpirmasi nembongan. 2 Ketok . Anjeun bisa oge nyandak gambar layar ku cara mencet jeung nahan babarengan kenop daya jeung kenop ngalaunan polumeu. Cara ningali potret layar Anjeun 1 Ketok dua kali bar status pikeun minton panel Bewara. 2 Ketok gambar layar. Anjeun bisa oge nempo jepretan layar Anjeun dina aplikasi Albeum. Bewara Bewara ..

Tetep pinton bewara dina layar - Page 29

Pikeun miceun bewara ti panel Bewara • Gesek bewara ka kenca atawa katuhu. Teu sadaya bewara bisa dipiceun. Pikeun ngarobah setelan pikeun bewara, sered bewara lalaunan ka kenca atawa katuhu, terus ketok . Jang ngagedean bewara dina Panel bewara • Sered bewara ka handap pikeun ngagedekeun jeung nempo inpormasi nu leuwih loba ngeunaan bewara tanpa muka aplikasi. Teu kabeh bewara bisa digedean. Pikeun mupus sadaya bewara ti panel Bewara • Ketok PUPUS SADAYA . Jang manglaku kana bewara ti layar konci • Ketok bewara na dua kali. Pikeun ngaleungitkeun bewara ti layar konci • Gesek bewa..

Cara nyetel tingkat bewara jang aplikasi - Page 30

Gangguan Utama hungkul Nampa bewara ti aplikasi sanajan Ulah diganggu disetel ka Prioritas wungkul. Cara nyetel tingkat bewara jang aplikasi 1 Tina Layar mimiti anjeun, ketok . 2 Téangan terus ketok Setelan > Bewara . 3 Pilih aplikasi nu dipikahoyong. 4 Ketok panggeser pikeun ngaluyukeun setelan bewara nu dipikahayang. Lampu bewara Lampu bewara ngabejaan Anjeun ngenaan status batre jeung kajadian sejenna. Contona, lampu bodas nu kedip-kedip hartina aya talatah anyar atawa telepon lasut. Lampu bewara diaktipkeun tianggalna tapi bisa dinonaktipkeun ku cara manual. Lamun lampu bewara dinon..

Cara ngatur ikon palang status - Page 31

Pungsi Bluetooth® diaktipkeun Mikropon dijempekeun Sepeker telepon dihurungkeun Modeu Ulah ganggu diaktipkeun Modeu geter Alarm disetel GPS diaktipkeun Singkronisasi keur dijalankeun Masalah dina asup atawa singkronisasi Gumantung kana propaider laden, jaringan atawa wewengkon, fungsi atawa ladenan anu dinyatakeun ku sababaraha ikon dina daptar ieu tiasa wae teu sadia. Cara ngatur ikon palang status 1 Tina layar Utama anjeun, ketok . 2 Panggihan tur ketok Setelan > Layar > Ikon sistem . 3 Cirian kotak céntang jang ikon sistem nu anjeun hoyong némbongan di palang status. Ikon bewara..

Cara ngablokir aplikasi tina ngirim bewara - Page 32

Radio hurung Alat disambungkeun ka komputer liwat kabel USB Panyimpenan internal 75% pinuh — ketok pikeun nransper data ka kartu memori Ati-ati Bewara (nu teu dipintonkeun) nu lain Teu sadaya ikon nu bakal nembongan dina alat Anjeun didaptarkeun di dieu. Daptar ieu ngan kanggo tujuan referensi, tur tiasa berobah tanpa aya bewara. Cara ngablokir aplikasi tina ngirim bewara 1 Tina layar Utama anjeun, ketok . 2 Téangan terus ketok Setelan > Bewara . 3 Pilih hiji aplikasi. 4 Tina geseran Blokir sadayana . Langlangan aplikasi Sababaraha aplikasi manawi moal kaasup dina alat anjeun atawa ie..

33 - Page 33

Ngaraosan musik, pilem, aplikasi, jeung kaulinan dina alat anjeun, jeung meunangkeun akses eksklusip ka eusi unik nu saukur sadia jeung alat Xperia™. Tempo lokasi Anjeun ayeuna, panggihan lokasi nu sejen, tur ngarencanakeun rute make Google Maps™. Paké aplikasi Talatah pikeun ngirim tur nampa talatah téks sareng multimédia. Xperia™ Movie Creator otomatis nyieun kolase video pondok nganggo koleksi poto atawa video nu aya. Paké aplikasi Musik pikeun ngatur tur muter musik jeung buku audio. Ningali wartos berita ti News Suite. Telepon ku cara muter nomer sacara manual atawa ku cara m..

Cara ngeusi batre alat anjeun - Page 34

Rojongan tur pamaliharaan Ngeusi batre alat Anjeun Pake carjer Sony asli jeung kabel USB Type-C™ nu husus pikeun model Xperia™ nu tangtu. Carjer jeung kabel nu sejen bakal ningkatkeun waktos ngeusi batre, teu ngeusi pisan, atawa bakal ngaruksa alat. Pastikeun kabeh port USB jeung konektor sapinuhna garih, sateuacan masang kabel USB Type-C™. Carjer colokan listrik bakal ngeusi batre leuwih cepet dibandingkeun ngeusi batre liwat komputer. Anjeun tiasa make alat Anjeun pas keur di eusi. Upami batre kosong, alat bakal perlu dugi ka 30 menit pikeun ngarespons ka ngeusi batre. Salila waktos..

Apdet sistem manawi ngarobah - Page 35

Status lampu bewara batre Hejo Batre nuju ngeusi tur tingkat eusian batre leuwih ti 90% Oranyeu Batre nuju ngeusi tur tingkat eusian batre kirang ti 90% Beureum Batre nuju ngeusi tur tingkat eusian batre kirang ti 15% Batre sareng pangaturan daya Alat Anjeun gaduh batre nu dipasangkeun. Pikeun ngamaksimalkeun pamakeanna, tetep lacak daya nu dikonsumsi ku aplikasi jeung fitur nu beda. Fitur ngirit daya latar tukang diakptikeun ku standar pikeun mantuan Anjeun ngurangan konsumsi batre, jeung modeu ngirit daya tambahan sadia pikeun mantuan Anjeun ngurangan konsumsi batre leuwih lanjut upami d..

Modeu STAMINA - Page 36

Pikeun ngadamel pangacualian ka fitur ngirit daya pikeun aplikasi 1 Tina Layar mimiti , ketok . 2 Panggihan tur ketok Setelan > Batre . 3 Ketok jeung pilih Optimasi Batré . Anjeun bakal nempo daptar aplikasi nu teu dioptimalkeun. 4 Pikeun nambahkeun atawa mupus aplikasi ti daptar ieu, ketok APLIKASI jeung pilih aplikasi ti daptar pikeun ngedit setelan pengoptimalanna. 5 Daptar aplikasi nu teu dioptimalkeun bakal di-apdet sasuai ka setelan Anda. Anjeun moal bisa ngiwalkeun optimalisasi aplikasi ku modeu Ultra STAMINA. Anjeun oge bisa ngonpigurasi Optimasi Batré ti Setelan > Aplikasi ..

Ngapdet alat Anjeun sacara nirkabel - Page 37

Ngapdet alat Anjeun Anjeun kudu ngapdet software di alat Anjeun pikeun menangkeun pungsionalitas, peningkatan, sareng perbaikan bug panganyarna supados mastikeun kinerja nu optimal. Lamun apdet software geus sadia, katingali dina bar status. Anjeun oge tiasa mariksa apdet sacara manual, atawa ngajadwalkeun apdet. Cara panggampilna pikeun masang apdet software nyaeta liwat cara nirkabel ti alat Anjeun. Tapi, sababaraha apdet teu sadia kanggo undeuran nirkabel. Mun kitu, Anjeun kudu make aplikasi Xperia™ Companion dina PC atawa dina komputer Apple ® Mac ® pikeun ngapdet alat Anjeun. Sateu..

Pikeun nyetel undeur otomatis apdet sistem - Page 38

Pikeun nyetel undeur otomatis apdet sistem 1 Tina Layar mimiti , ketok . 2 Panggihan tur ketok Setelan > Ihwal telepon > Apdetan software . 3 Ketok , terus ketok Setelan > Apdét sistem undeur otomatis . 4 Pilih hiji pilihan. Pikeun ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun apdet otomatis jang aplikasi 1 Tina Layar mimiti , ketok . 2 Panggihan tur ketok Setelan > Ihwal telepon > Apdetan software . 3 Ketok , terus ketok Setelan > Apdet otomatis aplikasi . 4 Pilih pilihan nu dipikahayang. Cara ngapdet alat Anjeun make komputer 1 Make kabel USB Type-C™, sambungkeun alat Anjeun ka k..

Cara ngarobah modeu koneksi USB - Page 39

Sareng Xperia™ Companion, Anjeun tiasa ngakses sistem payil alat Anjeun. Upami Anjeun can masang Xperia™ Companion, Anjeun dipenta pikeun masang upami nyambungkeun alat ka komputer. Pake jinis kabel USB nu dihususkeun pikeun model Xperia™ jeung pastikeun sapinuhna garing. Modeu Sambungan USB Anjeun bisa make sambungan Transper payil jang ngatur payil, ngapdet software alat. Modeu USB isu dipake jeung komputer Microsoft ® Windows ® . Ngeusi diaktipkeun sacara standar. Make modeu Paké alat jadi MIDI , alat anjeun tiasa ngapungsi jadi input MIDI pikeun aplikasi alat musik. Cara ngarob..

Pambersih pinter - Page 40

• Upami alat anjeun teu tiasa maca eusi kartu memori, bisa wae kartu memorina kudu dipormat. Inget yen kabeh eusi dina kartu memori bakal dipupus lamun kartu Anjeun dipormat. Lamun Anjeun ngabagikeun alat nu boga loba pamake, Anjeun kudu asup jadi nu gaduh alat, nyaeta, pamake utama, jang bisa ngalakukeun tindakan husus, sapertos nransper data kana kartu memori jeung pormat kartu memori. Cara nempo status memori 1 Ti Layar mimiti , ketok . 2 Panggihan tur ketok Setelan > Panyimpenan & mémori . Cara nempo jumlah RAM kosong sareng nu kapake 1 Tina Layar mimiti anjeun, ketok . 2 Téa..

Cara ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun Pambersih pinter - Page 41

Cara ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun Pambersih pinter 1 Tina Layar mimiti anjeun, ketok . 2 Téangan terus ketok Setelan > Panyimpenan & mémori . 3 Ketok geseran di gigireun Pamersih pinter . Anjeun bisa ngarobah, niron, atawa mupus payil ku cara manual upami muka Setelan > Panyimpenan & mémori > > Tingkat lanjut > Panyimpenan > Kotéktak . Nyieun cadangan tur ngabalikkeun eusi Biasana, Anjeun teu meunang nyimpen poto, video sareng eusi pribadi sejen ngan saukur di memori internal alat Anjeun. Upami alat Anjeun ruksak, leungit atawa dicolong, data nu disimpen d..

42 - Page 42

Nyadangkeun data maké aplikasi Xperia™ Cadangan & malikkeun Anjeun bisa maké aplikasi Xperia™ Cadangan & malikkeun pikeun nyadangkeun data online atawa lokal. Ieu bisa dipilampah sacara manual, atawa ngahurungkeun pungsi nyadangkeun otomatis jang nyimpen data dina waktu nu tangtu. Aplikasi Xperia™ Cadangan & malikkeun disarankeun jang nyadangkeun data saacan anjeun ngalakukeun mulangkeun data pabrik. Ku aplikasi ieu anjeun bisa nyadangkeun jinis data ieu kana akun online, kartu SD atawa alat panyimpenan USB éksternal nu geus disambungkeun kana alat anjeun maké adaptor ..

43 - Page 43

Cara malikkeun eusi cadangan 1 Lamun anjeun malikkeun eusi tina alat panyimpenan USB, pastikeun alat panyimpenan disambungkeun kana alat anjeun maké adaptor USB Host. Lamun anjeun malikeun eusi ti kartu SD, pastikeun kartu SD bener diselapkeunna kana alat anjeun. Lamun anjeun malikeun eusi tina ladenan Cadangan & Malikkeun Xperia, pastikeun anjeun atos lebet kana akun Google™ anjeun. 2 Tina Layar mimiti anjeun, ketok . 3 Téangan terus ketok Setelan > Cadangan & reset . 4 Handapeun Jieun & pulangkeun cadangan Xperia™ , ketok Ngabalikkeun data , terus pilih sumber malikke..

Cara ngundeur aplikasi ti Google Play™ - Page 44

Ngundeur aplikasi Ngundeur aplikasi ti Google Play™ Google Play™ teh toko online resmi Google pikeun ngundeur aplikasi, kaulinan, musik, pilem jeung buku. Kaasup aplikasi haratis jeung nu kedah mayar. Sateuacan mimiti ngunder ti Google Play™, pastikeun koneksi internet anjeun jalan, langkung sae ti Wi-Fi kanggo ngawatesan beaya patalimarga data. Pikeun make Google Play™, Anjeun kudu gaduh akun Google™. Google Play™ bisa jadi teu sadia di sadaya nagara atawa kawasan. Cara ngundeur aplikasi ti Google Play™ 1 Tina Layar mimiti , ketok . 2 Panggihan terus ketok Play Store . 3 Pang..

Internet jeung jaringan - Page 45

Internet jeung jaringan Ngotektak web Pangotektak web Google Chrome™ pikeun alat Android™ geus dipasang samamehna kanggo kalolobaan pasar. Buka http://support.google.com/chrome tur klik kakait "Chrome for Mobile" pikeun meunangkan inpo wincik ngeunaan cara make pangotektak web ieu. Pikeun ngotektak web 1 Tina Layar mimiti , ketok . 2 Téangan tur ketok . 3 Upami Anjeun nganggo Google Chrome™, pilih salasa hiji antara asup kana akun Google™ atawa ngotektak tanpa ngaran make Google Chrome™. 4 Asupkeun istilah paneangan atawa alamat web dina widang paneangan jeung alamat, teras ketok..

Refresh - Page 46

Pikeun nambahkeun setelan internet jeung MMS 1 Tina Layar mimiti , ketok . 2 Panggihan tur ketok Setelan > Nu sejen > Jaringan mobile . 3 Ketok Ngaran Titik Akses > . 4 Ketok Nami terus tuliskeun nami nu dipilih, terus ketok OK . 5 Ketok APN jeung tulis ngaran titik wasa, terus ketok OK . 6 Tulis kabeh inpormasi sejen nu dibutuhkeun. Upami Anjeun teu terang naon inpormasi nu dibutuhkeun, kontak operator jaringan Anjeun jang inpo nu wincik. 7 Sawaktos Anjeun geus rengse, ketok , teras ketok Simpen . Pikeun nempo setelan Internet jeung MMS nu diundeur 1 Tina Layar mimiti , ketok . 2 ..

Ningkatkeun kakuatan sinyal Wi-Fi - Page 47

Cara nambahkeun jaringan Wi-Fi kalayan manual 1 Tina Layar mimiti , ketok . 2 Téangan tur ketok Setelan > Wi-Fi . 3 Gulung ka handap, terus ketok di ahir item nu kadaptar. 4 Asupkeun inpormasi Ngaran jaringan (SSID) . 5 Pikeun milih jinis kaamanan, toel widang Kaamanan . 6 Lamun disuhunkeun, tuliskeun kecap akses. 7 Jang ngedit sababaraha pilihan lanjutan sapertos setelan proksi jeung IP, ketok Pilihan maher terus edit pilihan nu dipikahayang. 8 Ketok SIMPEN . Kontak administrator jaringan Wi-Fi Anjeun pikeun meunangkeun SSID jaringan jeung kecap akses. Ningkatkeun kakuatan sinyal Wi-Fi..

Ngabagikeun koneksi data seluler anjeun - Page 48

Pikeun manggihan alamat MAC pikeun alat anjeun 1 Tina Layar mimiti , ketok . 2 Téangan terus ketok Setelan > Wi-Fi . 3 Ketok . Alamat MAC dipinton dina daptar. WPS WPS (Wi-Fi Protected Setup™) nyaeta standar jaringan nirkabel nu mantuan anjeun nyieun sambungan jaringan nirkabel nu aman. WPS ngagampilkeun kanggo Anjeun pikeun nyetel enkripsi Wi-Fi Protected Access® (WPA) pikeun ngamankeun jaringan Anjeun. Anjeun oge tiasa nambah alat anyar ka jaringan nu tos aya tanpa kudu nuliskeun kecap akses nu panjang. Pake salah sahiji metodeu ieu pikeun ngaktipkeun WPS: • Metodeu kenop pencet ..

Ngadalikeun pamakean data - Page 49

Cara ngabagikeun sambungan data seluler Anjeun sareng alat Bluetooth® nu sejen 1 Pastikeun yen alat Anjeun sareng alat Bluetooth® nu sejen eta tos disapasangkeun tur patalimarga data seluler eta diaktipkeun dina alat Anjeun. 2 Alat Anjeun : Tina Layar mimiti , ketok . 3 Teangan terus ketok geseran Setelan > Nu sejen > Nranggitkeunt & hotspot port terus ketok geseran Ranggitan Bluetooth pikeun ngaktipkeun pungsi. 4 Alat Bluetooth® : Setel alat supados alat eta tiasa meunangkeun koneksi jaringan make Bluetooth®. Upami alat eta komputer, tingal parentah nu sasuai pikeun ngarengse..

Milih jaringan seluler - Page 50

sambungan data seluler, Anjeun oge tiasa nyetel ati-ati sareng wates pamakean data supados teu aya bea tambahan. Nyaluyukeun setelan pamakean data tiasa mantuan Anjeun pikeun ngadalikeun pamakean data tapi teu bisa ngajamin pencegahan beaya tambahan. Cara mantuan ngurangan pamakean data 1 Tina Layar mimiti , ketok . 2 Panggihan tur ketok Setelan > Pamakean data > Panghemat Data . 3 Ketok geseran pikeun ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun pungsi. Cara ngahurungkeun atanapi mareuman patalimarga data 1 Tina Layar mimiti , ketok . 2 Panggihan tur ketok Setelan > Pamakean data . 3 Ketok g..

Jaringan pribadi virtual (VPN) - Page 51

Alat anjeun sacara otomatis pindah antara jaringan sélulér gumantung ka jaringan sélulér naon nu sadia di wewengkon anjeun. Anjeun oge tiasa sacara manual nyetel alat Anjeun pikeun make modeu jaringan seluler , contona, WCDMA atawa GSM. Ikon status nu beda dipintonkeun dina bar status gumantung kana tipeu atawa modeu jaringan nu Anjeun sambungkeun. Buka Ikon status di kaca 30 keur ningali ikon status anu béda katingalina. Cara milih modeu jaringan 1 Tina Layar mimiti , ketok . 2 Panggihan tur ketok Setelan > Nu sejen > Jaringan mobile . 3 Ketok Jinis jaringan pilihan , terus pili..

Nyingkronkeun data dina alat Anjeun - Page 52

Nyingkronkeun data dina alat Anjeun Nyingkronkeun jeung akun online Nyingkronkeun alat Anjeun jeung kontak, surelek, kajadian almenak, jeung inpo sejen ti akun online, contona, akun surelek sapertos Gmail™ jeung Exchange ActiveSync, Facebook™, jeung Flickr™. Anjeun bisa nyingkronkeun data sacara otomatis jang akun eta ku cara ngaktipkeun pungsi sinkronisasi otomatis atawa anjeun bisa nyingkronkeun akun ku cara manual. Cara nyetel akun online pikeun singkronisasi 1 Tina Layar mimiti anjeun, ketok . 2 Ketok Setelan > Akun & singkronisasi > Tambahkeun akun , terus pilih akun nu..

Cara mupus akun EAS - Page 53

Cara mupus akun EAS 1 Tina Layar mimiti Anjeun, ketok > Setelan > Akun & singkronisasi . 2 Ketok Exchange ActiveSync , teras pilih akun EAS nu ku Anjeun hoyong pupus. 3 Ketok , terus ketok Pupus akun . 4 Ketok PUPUS AKUN deui pikeun ngonpirmasi. 53 Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

..

Ngakses setelan - Page 54

Setelan dasar Ngakses setelan Tempo jeung robah setelan alat anjeun ti menu Setelan. Menu setelan bisa diakses tina Layar aplikasi jeung Panel setelan gancang. Pikeun ngabuka menu setelan alat ti layar Aplikasi 1 Tina Layar mimiti anjeun, ketok . 2 Panggihan terus ketok Setelan . Pikeun ningali inpo ngeunaan alat Anjeun 1 Tina Layar mimiti anjeun, ketok . 2 Téangan terus ketok Setelan > Ihwal telepon . Pikeun ngakses panel setelan Gancang. • Sered bar status ka handap nganggo dua ramo. Pikeun milih setelan nu dipintonkeun dina panel Setelan gancang 1 Nganggo dua ramo, Sered bar status..

Modeu Ulah ganggu - Page 55

Pikeun nyetel rington 1 Tina Layar mimiti anjeun, ketok . 2 Panggihan tur ketok Setelan > Sora > Rington telepon . 3 Pilih hiji pilihan tina daptar atawa ketok terus pilih payil musik nu disimpen dina alat anjeun. 4 Pikeun ngonpirmasi, ketok Rengse . Pikeun milih sora bewara 1 Tina Layar mimiti anjeun, ketok . 2 Panggihan tur ketok Setelan > Sora > Bewara sora . 3 Pilih hiji pilihan tina daptar atawa ketok terus pilih payil musik nu disimpen dina alat anjeun. 4 Pikeun ngonpirmasi, ketok Rengse . Sababaraha aplikasi gaduh sora bewarana sorangan nu husus, nu tiasa Anjeun pilih ti ..

Kadali lampu latar pinter - Page 56

• Kajadian jeung panginget • Telepon • Talatah • Alarm Pikeun ngidinan bewara prioritas dina modeu Ulah diganggu 1 Tina layar Utama, ketok . 2 Panggihan tur ketok Setelan > Sora > Ulah ganggu > Prioritas wungkul diidinan . 3 Ketok Telepon atawa Talatah . 4 Pilih hiji pilihan. Setélan layar Cara nyaluyukeun kacaangan layar sacara manual tanpa nempo kondisi cahya 1 Tina layar Utama anjeun, ketok . 2 Panggihan tur ketok Setelan > Layar teras ketok geseran Caang adaptif jang nganonaktipkeun pungsi ieu, mun teu acan dinonaktipkeun. 3 Ketok Tingkat kacaangan . 4 Sered slaider..

Ngabitingan layar - Page 57

Pikeun ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun pungsi kadali lampu latar Pinter 1 Tina Layar mimiti anjeun, ketok . 2 Panggihan tur ketok Setelan > Layar > Kadali lampu tkng Smart . 3 Ketok geseran pikeun ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun pungsi. Ngabitingan layar Pake ngabitingan layar jang nyetel alat Anjeun pikeun ngan mintonkeun layar aplikasi husus. Contona, lamun Anjeun maenkeun kaulinan jeung teu kahaja noel kenop napigasi Utama, pitur ngabitingan layar nyegah layar aplikasi kaulinan nu aktip pikeun disumputkeun. Anjeun bisa oge make pitur ieu lamun Anjeun nginjeumkeun alat ka jelema..

spesifikna. - Page 58

Pikeun ngidinan idin 1 Pikeun ngidinan idin, ketok Idinan . 2 Basa dialog konpirmasi nembongan kanggo kadua kalina, Anjeun tiasa milih pilihan Ulah nanya deui upami Anjeun hoyong. 3 Dialog oge ngajelaskeun naha aplikasi eta perlu idin tur keur naon idin eta dipake sacara spesifikna. Pikeun ngaleungitkeun dialog ieu, ketok OKE . Pikeun nampik idin • Pikeun nampik idin, ketok Tampik basa dialog dipintonkeun. Sabaraha aplikasi masih tiasa dipake sanajan Anjeun tos nampik idin. Idin penting Sababaraha idin wajib supados aplikasi tiasa berpungsi sasuai tujuanna. Dina kasus ieu, dialog bakal m..

Nga-reset aplikasi anjeun - Page 59

Pikeun ngator kakait aplikasi tina menu Setelan 1 Tina Layar mimiti anjeun, ketok . 2 Téangan terus ketok Setelan > Aplikasi . 3 Ketok terus teangan Kakait pamuka . 4 Pilih aplikasi, terus saluyukeun setelan ka nu dipikahoyong. Nga-reset aplikasi anjeun Anjeun tiasa nga-reset aplikasi atawa mupus data aplikasi mun aplikasi eureun ngarespons atawa nyebabkeun misalah jeung alat anjeun. Pikeun ngareset preferensi aplikasi 1 Tina Layar mimiti anjeun, ketok . 2 Téangan terus ketok Setelan > Aplikasi . 3 Ketok , terus ketok Reset preferensi aplikasi > Reset aplikasi . Nga-reset prefere..

Setelan basa - Page 60

Pikeun milih eusi jang Tutup layar 1 Tina Layar mimiti anjeun, ketok . 2 Panggihan tur ketok Setelan > Layar > Screen saver . 3 Ketok geseran pikeun ngaktipkeun pungsi. 4 Pilih nu ku Anjeun hoyong dipintonkeun lamun tutup layar diaktipkeun. Pikeun ngamimitian tutup layar ku cara manual 1 Tina Layar mimiti anjeun, ketok . 2 Panggihan tur ketok Setelan > Layar > Screen saver . 3 Ketok geseran pikeun ngaktipkeun pungsi. 4 Pikeun langsung ngaktipkeun Tutup layar, ketok , terus ketok Mimiti ayeuna . Setelan basa Anjeun tiasa milih basa standar pikeun alat anjeun tur ngarobah eta deui..

Ihwal akun Pamake Biasa - Page 61

Modeu super jelas Modeu super jelas ningkatkeun kacaangan tur saturasi warna poto jeung video Anjeun pas ditingali dina alat. Cara ngaktipkeun modeu Super-vivid 1 Tina Layar mimiti anjeun, ketok . 2 Panggihan tur ketok Setelan > Layar > Paningkatan gambar . 3 Ketok kenop radio Modeu Super hirup upami ieu teu acan dipilih. Ningkatkeun kaluaran sora Anjeun bisa ningkatkeun sora alat anjeun ku cara ngaktipkeun setélan sora sacara manual sapertos Ekualiser jeung sora Sakuriling. Anjeun bisa ngaktipkeun normalkeun Dinamis jang ngaleutikan béda polumeu antawis lagu atawa vidéo. Anjeun og..

Ihwal akun Pamake Tamu - Page 62

Pikeun nambah akun pamake reguler 1 Pastikeun Anjeun tos asup sabage nu gaduh alat, nyaeta, pamake nu nyetel alat di mimiti. 2 Tina Layar mimiti anjeun, ketok . 3 Panggihan tur ketok Setelan > Nu make > Tambah nu make . 4 Ketok OKE . Akun anyar dijieun. 5 Ketok SETEL AYEUNA . Layar bakal ngonci tur ikon nu ngagambarkeun pamake nu nembe ditambahkeun bakal nembongan di pojok katuhu luhur. 6 Buka konci layar ku cara ngegesek ka luhur. 7 Turutan parentah di layar pikeun nyetel akun kanggo pamake eta. Anjeun oge tiasa nambah akun pamake reguler ti bar status di layar nu mana wae. Séréd b..

Setelan pikeun sababaraha akun pamake - Page 63

Setelan pikeun sababaraha akun pamake Aya tilu jinis setelan nu beda dina alat nu gaduh sababaraha pamake: • Setelan nu bisa dirobah ku pamake mana wae tur bisa mangaruhan kabeh pamake. Contona kaasup basa, Wi-Fi, Modeu pesawat, NFC jeung Bluetooth®. • Setelan nu ngan mangaruhan hiji akun pamake. Contona kaasup nyingkronkeun data otomatis, konci layar, nambahkeun sababaraha akun, jeung wallpaper. • Setelan nu ngan katingali ku nu boga na jeung bisa mangaruhan kabeh pamake, contona, setelan VPN. 63 Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.Kibor SwiftKey - Page 64

Ngetik teks Kibor di layar Aya sababaraha panyadia entri teks bawaan dina alat. Panyadia entri teks standar manawi dumasar dina setelan kawasan atawa basa nu dipake. Hiji atawa sababaraha panyadia entri teks bisa jadi can sadia di kawasan Anjeun. Kibor SwiftKey ® Anjeun tiasa ngasupkeun teks make kibor di layar ku cara ngetok unggal hurup, atawa anjeun tiasa make fitur alur SwiftKey ® tur ngegeser ramo anjeun ti hurup ka hurup pikeun nyieun kecap. 1 Pupus hiji karakter samemeh kursor. 2 Ketok pikeun asup kenop mulang, atawa toel tur tahan pikeun ngakses senyum. 3 Tulis tanda baca. 4 Tuli..

Wagel ngedit teks - Page 65

Mintonkeun tuts na-layar pikeun ngasupkeun teks • Ketok widang entri teks. Make kibor di layar dina orientasi lanskap • Sawaktos kibor di layar dipintonkeun, balikkeun alat ka gigir. Anjeun meureun perlu ngaluyukeun setelan di sababaraha aplikasi pikeun ngaktipkeun orientasi lanskap. Ngasupkeun teks hiji-hiji karakter 1 Pikeun nuliskeun karakter nu bisa ditingali dina kibor, ketok karakter nu dimaksud. 2 Pikeun ngalebetkeun jinis karakter, toél jeung tahan karakter kibor umum pikeun ningali daptar pilihan nu sadia, teras pilih tina daptar. Contona, pikeun nulis "é", toél jeung tahan ..

Pikeun make alat panggede - Page 66

Pikeun make alat panggede • Sawaktos Anjeun nuliskeun teks, ketok jeung tahan widang teks pikeun nempo teks nu digedekeun tur pikeun nyimpen kursor di tempat nu Anjeun hoyong di jero widang teks eta. 66 Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

..

Jang mupus nomer nu teu kahaja katuliskeun, ketok - Page 67

Nelepon Nelepon Anjeun bisa nelepon sacara manual ku cara mencet nomer telepon, ku cara ngetok nomer nu disimpen dina daptar kontak Anjeun, atawa ku cara ngetok nomer telepon nu aya nu di panempoan log telepon Anjeun. Anjeun tiasa make pungsi pencet pinten pikeun gancang manggihan nomer ti daptar kontak jeung log telepon ku ngasupkeun bagean nomer kontak atawa ngaran jeung milih ti saran nu nembongan. Pikeun make telepon video, Anjeun bisa make aplikasi talatah instan jeung chat video Hangouts™ di alat Anjeun. 1 Tempo pilihan nu lain 2 Pupus nomer 3 Papan kenop 4 Kenop telepon Cara muka p..

Nampa telepon - Page 68

Cara milampah telepon internasional 1 Tina Layar mimiti anjeun, ketok . 2 Téangan terus ketok . Daptar telepon kumplit dipintonkeun. 3 Ketok jang mintonkeun papan tombol. 4 Toel jeung tahan 0 nepikeun tanda a “+” nembongan. 5 Asupkeun kode nagara, kode wewengkon teu make nol di mimitina jeung nomer telepon. Terus ketok . Cara nambah nomer pencet langsung ka Layar utama Anjeun 1 Toel jeung tahan wewengkon nu kosong di Layar mimiti nepi ka alat ngegeter tur menu kustomisasi nembongan. 2 Di menu kustomisasi, ketok Widget > Potong kompas . 3 Gulung dina daptar aplikasi terus pilih Sambu..

Nampik telepon ku talatah teks - Page 69

Nampik telepon ku talatah teks Anjeun bisa nampik telepon ku talatah teks, talatah otomatis dikirim ka nu nelepon tur disimpen dina Paguneman talatah jeung kontak eta. Anjeun bisa milih tina sababaraha hiji talatah nu geus jadi dina alat Anjeun, atawa Anjeun bisa nyieun talatah anyar. Anjeun oge bisa nyieun talatah nu luyu jeung kahayang Anjeun ku cara ngedit talatah nu geus jadi. Cara nampik telepon ku talatah teks upami layar teu aktip 1 Lamun aya telepon asup, ketok PILIHAN JAWABAN . 2 Pilih talatah siap pake atawa ketok Tulis talatah anyar . Cara nampik telepon ku talatah teks upami lay..

Make log telepon - Page 70

Make log telepon Dina log teleponn, Anjeun tiasa ningali sauran nu kaliwat , nu katampi sareng nu kaputer . Cara muka log telepon 1 Tina Layar mimiti anjeun, ketok . 2 Panggihan tur ketok . Nempo telepon lasut 1 Pas anjeun boga telepon lasut, ditembongkeun dina bar status. Sered bar status ka handap. 2 Ketok Telepon lasut . Cara nelepon nomer ti log telepon Anjeun 1 Tina Layar mimiti anjeun, ketok . 2 Téangan terus ketok . Daptar telepon kumplit dipintonkeun. 3 Pikeun nelepon hiji nomer sacara langsung tina daptar telepon kumplit, ketok di sisi nomer. Jang ngedit eta nomer samemeh nelepon,..

Sauran nu langkung ti hiji - Page 71

asup. Lamun paket langganan Anjeun geus kaasup laden suratsora, Anjeun bisa ngirim kabeh telepon asup tina kontak husus langsung kana suartsora. FDN teu dirojong ku kabeh operator jaringan. Tanyakeun ka operator jaringan Anjeun jang mariksa yen kartu SIM Anjeun atawa ladenan jaringan ngarojong pitur ieu. Pikeun ngablokir telepon jeung talatah ti nomer husus 1 Tina Layar mimiti , ketok . 2 Panggihan tur ketok > Setelan > Blokir nomer > Tambah nomer . 3 Tulis nomer nu telepon jeung teksna hoyong diblokir, teras ketok BLOKIR . Cara ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun telepon maneuh 1 Ti..

Telepon konprensi - Page 72

Pikeun nampik telepon anu kadua • Sawaktos ngadangu sora bip deudeuian, sered ka kenca. Cara ngadamel telepon kadua 1 Basa keur nelepon, ketok . Daptar telepon kumplit dipintonkeun. 2 Ketok jang mintonkeun papan tombol. 3 Asupkeun panampi teras toel . Telepon nu pertama ditahan heula. Cara pindah antara telepon ganda • Pikeun pindah ka telepon sejenna tur nyimpen telepon nu ayeuna dina posisi dagoan, ketok Nuju ditahan . Telepon konprensi Sareng hiji konprensi atanapi sauran multipartai, Anjeun tiasa gaduh hiji paguneman gabungan sareng dua atanapi leuwih jalmi. Kanggo wincik tentang ju..

Telepon darurat - Page 73

Pikeun nelepon ladenan talatah sora Anjeun 1 Buka papan kenop 2 Toel tur tahan 1 dugi ka nomer talatah sora dipencet. Mimiti anjeun nelepon nomer surat sora, sistem surat sora operator jaringan anjeun biasana menta anjeun nyetel surat sora. Contona, anjeun bakal dipenta ngarekam salam jeung nyetel kecap akses. Telepon darurat Alat Anjeun ngarojong nomer darurat internasional, contona, 112 atawa 911. Anjeun tiasa nganggo nomor ieu kanggo ngadamel telepon darurat dina sadaya nagara, nganggo atawa teu nganggo kartu SIM, upami Anjeun aja dina jangkauan jaringan. Cara milampah telepon darurat 1 ..

Neangan jeung nempo kontak - Page 74

Kontak Neangan jeung nempo kontak 1 Teangan kontak 2 Ngedit jeung ningali inpormasi kontak medis jeung darurat 3 Tempo pilihan nu lain 4 Tab paporit jeung Kabeh kontak 5 Nempo wincik kontak 6 Pake geseran jang luncat ka kontak nu dimimitian ku hurup nu tangtu 7 Tambahkeun kontak Cara neangan hiji kontak 1 Tina Layar mimiti , ketok , terus ketok . 2 Ketok teras tulis nomer telepon, nami, jeung inpo sejen dinu widang Teang kontak . Daptar hasilna disaring ti saprak anjeun nulis unggal karakter. Cara milih kontak nu mana nu bade dipintonkeun di aplikasi Kontak 1 Tina Layar mimiti Anjeun, ketok..

Albeum - Page 75

ngarobah akun nu dipake nyimpen kontak, Anjeun kudu nyieun deui kontak jeung nyimpen ka akun nu bener. Upami Anjeun nambahkeun hiji tanda tambah jeung kodeu nagara saencan nomer telepon kontak, Anjeun teu kudu ngedit nomer deui lamun Anjeun nelepon ti saluruh dunya. Cara ngedit kontak 1 Tina Layar mimiti Anjeun, ketok , terus ketok . 2 Ketok kontak nu hayang diedit ku anjeun, terus ketok . 3 Edit inpo anu dimaksud. 4 Sawaktos Anjeun rengse, ketok SIMPEN . Sababaraha ladenan singkronisasi henteu ngidinan anjeun ngedit wincik kontak. Cara nambahkeun gambar ka kontak 1 Tina Layar mimiti Anjeun..

Ngahindarkeun panulisan - Page 76

Cara nyieun kontak anyar ti talatah téks 1 Tina Layar mimiti anjeun, ketok , terus téangan jeung ketok . 2 Ketok ikon di sabeulah nomer telepon, terus ketok SIMPEN . 3 Pilih kontak nu aya, atawa ketok Damel kontak anyar . 4 Robah inpo kontak tur ketok SIMPEN . Nransper kontak Aya sababaraha cara pikeun nransferkuen kontak ka alat anyar Anjeun. Anjeun bisa nyingkronkeun kontak tina akun online atawa langsung ngimpor kontak tina alat sejen. Upami anjeun nyingkronkeun kontak di alat anjeun nu lila make akun online, contona, Google Sync™, atawa Microsoft ® Exchange ActiveSync ® , anjeun t..

Nyieun cadangan kontak - Page 77

Nyieun cadangan kontak Anjeun tiasa make panyimpenan interna, kartu memori atawa kartu SIM pikeun nyieun cadangan kontak. Pikeun ngekspor sadaya kontak ka panyimpenan internal 1 Tina Layar mimiti , ketok , terus ketok . 2 Pencet , teras ketok Impor/ekspor > Ékspor ka kartu SD atawa panyimpenan internal (payil .vcf) . 3 Ketok > Pinton panyimpenan internal . 4 Ketok , terus ketok nomer model alat di sisi . 5 Pilih polder nu dituju atawa ketok SIMPEN . Pikeun ngekspor sadaya kontak ka kartu memori 1 Tina Layar mimiti , ketok , terus ketok . 2 Pencet , teras ketok Impor/ekspor > Éksp..

Paporit - Page 78

Pikeun nambah kontak Darurat anyar 1 Tina Layar mimiti , ketok , terus ketok . 2 Ketok , terus ketok KONTAK > Tambah kontak . 3 Ketok kontak anu Anjeun hoyong pake jadi kontak darurat. Kontak darurat kudu boga sakurangna hiji nomer telepon supaya pagawe kasehatan bisa nelepon. Upami alat Anjeun dikonci ku konci layar kaamanan, pagawe kasehatan ngan bisa ningali nomer telepon kontak darurat, sanajan aya inpo sejen di aplikasi Kontak. Paporit Kontak nu Anjeun cirian jadi paporit nembongan di handapeun tab paporit dina aplikasi Kontak babarengan jeung kontak nu paling sering Anjeun telepon ..

Cara ngaitkeun kontak - Page 79

Cara ngaitkeun kontak 1 Tina Layar mimiti , ketok , terus ketok . 2 Ketok jeung tahan kontak nu hayang dikaitkeun ka kontak nu sejen. 3 Cirian kotak di gigireun kontak nu bade dikaitkeun. 4 Ketok , terus ketok Kakait . Inpormasi ti kontak kahiji dihijikeun sareng kontak kadua, tur kontak nu dikaitkeun kahiji dipintonkeun minangka hiji kontak dina daptar Kontak. 5 Ketok Kakait pikeun ngonpirmasi. Cara misahkeun kontak kakait 1 Tina Layar mimiti , ketok , terus ketok . 2 Ketok kontak kakait nu hayang diedit ku anjeun, teras ketok . 3 Ketok , terus ketok Bolay Kakait . 4 Ketok PUPUS KAKAIT pik..

Pikeun nyieun sareng ngirim talatah - Page 80

Talatah jeung chat Maca jeung ngirim talatah Aplikasi Talatah nempokeun talatah Anjeun sapertos peguneman, nu hartina yen sadaya talatah ka sareng tina jalma nu tangtu bakal digrupkeun. Jumlah karakter nu Anjeun bisa kirim dina hiji talatah teks tunggal beda-beda tergantung kana operator jeung basa nu Anjeun pake. Ukuran maksimum talatah multimedia, nu nyartakeun ukuran payil media tambahan, tergantung oge ka operatorna. Kontak operator jaringan Anjeun kanggo inpo nu lain. 1 Mulang ka daptar paguneman 2 Telepon ka nu ngirim talatah 3 Tempo pilihan nu lain 4 Talatah nu dikirim jeung nu ditam..

Ngatur talatah anjeun - Page 81

Cara neruskeun talatah 1 Tina Layar mimiti , ketok , terus téangan tur ketok . 2 Ketok paguneman nu ngandung talatah nu hayang diteruskeun ku anjeun. 3 Toel jeung tahan talatah nu hayang diteruskeun ku anjeun, teras ketok Teraskeun talatah . 4 Tulis ngaran atawa nomer telepon panarima, teras pilih ti saran nu nembongan. Upami panarima teu kadaptar na kontak, asupkeun nomer panarima sacara manual. 5 Edit talatah, upami peryogi, teras ketok . Cara nyimpen payil dina talatah nu ditampi 1 Tina Layar mimiti anjeun, ketok , terus téangan jeung ketok . 2 Upami talatah teu acan diundeur, ketok ta..

Setelan talatah - Page 82

Cara nyimpen nomer nu ngirim minangka kontak 1 Tina Layar mimiti anjeun, ketok , terus téangan jeung ketok . 2 Ketok ikon di sabeulah nomer telepon, terus ketok SIMPEN . 3 Pilih kontak nu aya, atawa ketok Damel kontak anyar . 4 Robah inpo kontak tur ketok SIMPEN . Setelan talatah Pikeun ngarobah setelan bewara talatah 1 Tina Layar mimiti , ketok , terus téangan tur ketok . 2 Ketok , terus ketok Setelan . 3 Pikeun nyetel sora bewara, ketok Sora bewara , terus pilih hiji pilihan atawa ketok jang milih musik nu disimpen dina alat anjeun. 4 Pikeun ngonpirmasi, ketok RENGSE . 5 Pikeun nyaluyuk..

Setelan Internet jeung MMS - Page 83

Surelek Nyetel surelek Pake aplikasi surelek di alat anjeun pikeun ngirim jeung nampa talatah surelek make akun surelek anjeun. Anjeun tiasa gaduh hiji atawa sababaraha akun surelek dina waktos nu sami, kaasup akun Microsoft Exchange ActiveSync pausahaan. Cara nyetel akun surelek 1 Tina Layar mimiti anjeun, ketok . 2 Panggihan tur ketok Surelek . 3 Turutan pitunjuk nu nembongan di layar pikeun ngarengsekeun setelan. Kanggo sababaraha ladenan surelek, Anjeun bisa jadi kudu ngontak propaider laden surelek Anjeun kanggo meunangkeun inpo tentang setelan nu wincik keur akun surelek eta. Cara nam..

Ngatur talatah surelek anjeun - Page 84

Cara maca talatah surelek Anjeun 1 Tina Layar mimiti , ketok . 2 Téangan tur ketok Surelek . 3 Upami Anjeun nganggo sababaraha akun surelek, ketok , teras ketok tur pilih akun koropak nu Anjeun hoyong dipariksa. Upami Anjeun hoyong mariksa sadaya akun surelek Anjeun sakaligus, ketok , terus ketok tur pilih Koropak gabungan . 4 Dina koropak surelek, gulung ka luhur atawa ka handap tur ketok talatah surelek nu Anjeun hoyong baca. Cara nyieun jeung ngirim talatah surelek 1 Tina Layar mimiti , ketok , terus téangan tur ketok Surelek . 2 Upami Anjeun nganggo sababaraha akun surelek, ketok , te..

Setelan akun surelek - Page 85

Cara neangan surelek 1 Tina Layar mimiti , ketok , terus téangan tur ketok Surelek . 2 Upami Anjeun nganggo sababaraha akun surelek, ketok , teras ketok tur pilih akun koropak nu Anjeun hoyong teangan. Upami Anjeun hoyong mariksa sadaya akun surelek Anjeun sakaligus, ketok , terus ketok teras pilih Koropak gabungan . 3 Ketok . 4 Tuliskeun teks nu diteang. 5 Hasil teangan nembongan dina daptar nu disortir berdasarkeun kaping. Ketok talatah surelek nu hayang Anjeun buka. Cara nempo sadaya polder kanggo hiji akun surelek 1 Tina Layar mimiti , ketok , terus téangan tur ketok Surelek . 2 Ketok..

Cara diajar leuwih lengkep ihwal Gmail™ - Page 86

Gmail™ Upami anjeun gaduh akun Google™, anjeun tiasa make aplikasi Gmail™ pikeun maca jeung nulis talatah surelek. 1 Nempo daptar kabeh akun Gmail jeung polder 2 Neangan talatah surelek 3 Daftar talatah surelek 4 Tulis talatah surelek Cara diajar leuwih lengkep ihwal Gmail™ • Sawaktos aplikasi Gmail kabuka, ketok , teras panggihan jeung ketok Pitulung & eupan balik . 86 Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

..

Nransperkeun musik ka alat Anjeun - Page 87

Musik jeung Radio FM Nransperkeun musik ka alat Anjeun Aya dua cara pikeun nransperkeun musik ti komputer ka alat Anjeun: • Anjeun bisa nransper payil musik antara alat jeung komputer Anjeun make kabel USB Type-C™ nu disadiakeun. Saenggeus nyambung, pilih Transper payil dina alat, teras tiron jeung tempel atawa sered jeung tunda payil make komputer. Tingali Ngatur payil nganggo komputer di kaca 38. • Anjeun tiasa make software Xperia™ Companion pikeun nransper payil media Anjeun antara komputer sareng alat Anjeun. Diajar salengkepna tur undeur Xperia™ Companion jang Windows dina h..

Layar utama musik - Page 88

15 Ngacak lagu di antayan puteran lagu kiwari Layar utama musik 1 Ketok dina pojok kenca luhur pikeun muka menu Musik. 2 Gulung ka luhur atawa ka handap pikeun nempo eusi 3 Puter lagu make aplikasi Musik 4 Puter sadaya lagu dina modeu acak 5 Mulang ka layar pamuter musik Cara muter lagu make aplikasi Musik 1 Tina Layar mimiti anjeun, ketok , terus téangan jeung ketok . 2 Ketok . 3 Pilih hiji kategori musik. 4 Ketok tembang nu bade diputer. Anjeun meureunan teu bisa muterkeun item nu dijagi hak ciptana. Pastikeun yen anjeun gaduh hak nu diperlukan ka eusi nu bade dipake. Manggihan inpormasi..

Daptar puter - Page 89

Menu Musik Menu Musik mere Anjeun langlangan tentang sadaya lagu nu aya di alat Anjeun. Ti dieu, Anjeun tiasa ngatur albeum sareng daptar puter Anjeun. 1 Mulang ka layar utama Musik 2 Nempo antayan puteran lagu kiwari 3 Kotektak sadaya daptar puter 4 Kotektak sadaya artis 5 Kotektak sadaya albeum 6 Kotektak sadaya lagu 7 Kotektak sadaya genre 8 Kotektak sadaya polder 9 Muka menu setelan kanggo aplikasi Musik 10 Muka menu rojongan kanggo aplikasi Musik Cara muka menu Musik 1 Tina Layar mimiti anjeun, ketok , terus téangan jeung ketok . 2 Ketok . Cara balik deui ka layar utama Musik • Lamu..

Anjeun teu bisa mupus daptar puter pinter. - Page 90

Cara muter daptar puter nu Anjeun sorangan 1 Buka menu Musik, terus ketok Daptar puter . 2 Dina Daptar puter , pilih daptar puter nu ku Anjeun hoyong dibuka. 3 Lamun Anjeun hoyong muter kabeh lagu, ketok lagu naon wae atawa Acak kabeh . Nambahkeun lagu ka daptar puter 1 Ti layar utama Musik, kotektak lagu atawa albeum ku Anjeun bade ditambahkeun kana daptar puter. 2 Toel atawa tahan judul lagu atawa albeum, teras ketok Tambah ka daptar puter . 3 Ketok ngaran daptar puter tempat hayang nambahkeun albeum atawa lagu tea. Albeum atawa lagu ayeuna ditambahkeun ka daptar puter. Pikeun mupus lagu ..

Layar mimiti - Page 91

salah sahiji alat ieu disambungkeun, anjeun bisa mindahkeun audio ka speaker, upami hoyong. 1 Daptar paporit 2 Kenop on/off radio 3 Nempo pilihan menu 4 Prekuensi nu dipasang 5 Simpen atawa cabut hiji saluran minangka paporit 6 Pilih nomer 7 Pita prekuensi – sered ka kenca atawa ka katuhu pikeun mindahkeun saluran 8 Pindahkeun pita prekuensi ka luhur pikeun neangan saluran 9 Saluran paporit nu disimpen 10 Pindahkeun pita prekuensi ka handap pikeun neangan saluran Cara ngadangukeun ka radio FM 1 Sambungkeun headset atawa headphone ka alat. 2 Ti Layar mimiti , ketok . 3 Panggihan tur ketok ..

Saluran radio paporit - Page 92

Saluran radio paporit Cara nyimpen hiji saluran jadi paporit 1 Sawaktos radio dibuka, navigasi ka saluran nu Anjeun simpen jadi paporit. 2 Ketok . 3 Tulis nami tur pilih hiji warna kanggo saluran eta, teras pencet SIMPEN . Cara ngadangukeun saluran radio paporit 1 Ketok . 2 Pilih hiji pilihan. Cara miceun hiji saluran paporit 1 Mun radio kabuka, arahkeun ka saluran anu ku Anjeun hoyong piceun. 2 Ketok , terus ketok PUPUS . Setelan sora radio Pikeun pindah antara mode sora mono sareng stereo 1 Sawaktos radio dibuka, pencet . 2 Ketok Aktipkeun sora stereo . 3 Pikeun ngadengekeun radio dina mo..

Nyandak poto sareng ngarekam video - Page 93

Kamera Nyandak poto sareng ngarekam video 1 Lénsa kaméra hareup 2 Pilih modeu motret 3 Pindah antara kamera hareup jeung kamera utama 4 Zoom gede atawa leutik 5 Kenop kamera – Aktipkeun kamera/Candak poto/Rekam video 6 Tempo poto jeung video 7 Simpen lokasi 8 Kenop jepret – Moto atawa rekam video 9 Mulang hiji lengkah atawa kaluar ti kamera 10 Setelan modeu motret 11 Setelan lampu kilat Pikeun nyandak poto ti layar konci 1 Pikeun ngaktipkeun layar, pencet sakeudeung kenop daya . 2 Pikeun ngaktipkeun kamera, toel jeung tahan , terus gesek ka mana wae. 3 Sanggeus kamera muka, ketok . An..

Pikeun diajar ihwal cara moto nu alus, buka - Page 94

Pikeun ngarekam video nganggo kenop kamera 1 Aktipkeun kamera. 2 Gesek layar jang milih . 3 Pikeun ngamimitian ngarekam video, pencet kenop kamera. 4 Pikeun eureun ngarekam, pencet deui kenop kamera eta. Cara ngarekam video 1 Aktipkeun kamera. 2 Upami modeu video teu dipilih, gesek layar pikeun milih . 3 Arahkeun kamera ka arah subjek. 4 Jang ngamimitian ngarekam, ketok . 5 Jang reureuh ngarekam video, ketok . Jang neruskeun ngarekam, ketok . 6 Jang ngeureunkeun ngarekam, ketok . Cara nyandak poto lamun nuju ngarékam pidéo • Pikeun nyandak poto salila ngarekam video, ketok . Poto dicand..

Pikeun nyandak poto panoramik - Page 95

Epek kreatip Terapkeun epek ka poto atau video Sound Photo Moto sareng sora latar tukang. Panorama Moto sudut lebar sareng panoramik. Timeshift burst Teang poto nu panghadena di antawis urutan gambar. Panorama Anjeun bisa moto sudut lebar sareng panoramik make gerakan pencet jeung seka. Pikeun nyandak poto panoramik 1 Aktipkeun kamera. 2 Gesek layar jang milih , teras pilih . 3 Pencet kenop kamera tur pindahkeun kamera lalaunan tur ajeg dina arah gerakan nu dituduhkeun di layar. Deteksi raray otomatis Kamera otomatis ngadeteksi raray jeung minton raray make bingkai. Pigura nu warnaan nempok..

Cara ngahurungkeun Jepret Leungeun - Page 96

Cara ngahurungkeun Jepret Leungeun 1 Aktipkeun kamera. 2 Pindah ka kamera hareup ku cara ngetok 3 Ketok . 4 Ketok Deui . 5 Panggihan tur ketok Téwak otomatis > Pamoto Panangan . Nyimpen lokasi geograpis poto Aktipkeun pungsi Simpen lokasi pikeun nambahkeun pikeun mere geotag poto - nyimpen perkiraan lokasi geograpis mun anjeun moto. Lokasi geograpis ditangtukeun ku jaringan nirkabel jeung teknologi GPS. Pas mucunghul dina layar kamera, Nyimpen lokasi dihurungkeun tapi posisi geograpis can kapanggih. Lamun mucunghul, Nyimpen lokasi dihurungkeun tur lokasi geografis sadia, jadi lokasi ge..

Cara ngatur warna sareng kacaangan - Page 97

Pake kenop polumeu ngazum gede atawa leutik. Polumeu Pake kenop polumeu pikeun ngatur polumeu bewara, rington jeung musik. Jepret Pake kenop polumeu pikeun moto. Sora Upami Anjeun nyandak poto atawa mimitian ngarekam video, Kamera ngaluarkeun sora jepret. Upami Anjeun make pangatur waktu otomatis, ieu bakal ngaluarkeun sora bip pikeun nyirian ngitung mundur. Anjeun bisa milih pikeun ngaktipkeun atawa mareuman sora ieu. Panyimpenan data Anjeun tiasa milih pikeun nyimpen data Anjeun ka kartu SD nu tiasa dicabut atawa ka panyimpenan internal alat Anjeun. Panyimpenan internal Poto atawa video d..

Pikeun nyaluyukeun setelan kamera tetep - Page 98

Imbangan bodas Otomatis Ngaluyukeun kasaimbangan warna ku cara otomatis. Pijer Saluyukeun kasaimbangan warna kanggo kaayaan kacaangan nu haneut, saperti di handapeun bohlam. Caang Ngaluyukeun kasaimbangan warna jang lampu neon. Beurang Ngaluyukeun kasaimbangan warna jang kondisi di luar nu caang ku panonpoe. Mendung Ngaluyukeun kasaimbangan warna jang langit nu keur mendung. Pokus AF Nyaluyukeun kanggo pokus sacara otomatis Pokus MF Nyaluyukeun pokus ku cara manual SS auto Nyaluyukeun kagancangan jepret ku cara otomatis SS 1/8 Nyaluyukeun kagancangan jepret ku cara manual Setelan kamera pot..

Setelan ieu ngan sadia di - Page 99

12MP 4624×2608 (16:9) Resolusi 12 megapiksel sareng perbandingan aspek 16:9. Cocog kanggo poto nu rek ditempo dina layar lega. Kamera hareup: 16MP 5344×3008 (16:9) Resolusi 16 megapiksel sareng perbandingan aspek 16:9. Cocog kanggo poto nu rek ditempo dina layar lega. 12MP 3968×2976 (4:3) Resolusi 12 megapiksel sareng perbandingan aspek 4:3. Cocog jeung poto nu Anjeun hoyong tempo dina layar nu teu lega atawa dicitak dina resolusi luhur. 12MP 4608×2592 (16:9) Resolusi 12 megapiksel sareng perbandingan aspek 16:9. Cocog kanggo poto nu rek ditempo dina layar lega. Pangatur waktu otomatis ..

Manual - Page 100

ISO Sensitipitas ISO tiasa disetel jang disaluyukeun otomatis, atau bisa ku cara manual disaluyukeun ka setelan sensitipitas dina rentang 50 dugi ka 3200. Setelan ieu ngan sadia di Manual modeu motrét. Pangukuran Pungsi ieu sacara otomatis nangtukeun paparan nu saimbang-sae ku cara ngukur cahya nu ngahalangan subjek nu Anjeun hoyong candak. Raray Ngukur jumlah cahaya dina raray subjek, tur nyaluyukeun paparan cahaya supados beungeut teu poek teuing atawa caang teuing. Tengah Nangtukeun bagean tengah gambar, tur nyetel cahya dumasar kacaangan subjek. Spot Saluyukeun paparan cahaya di bagean..

Pikeun nyaluyukeun setelan kamera video - Page 101

Setelan kamera video Pikeun nyaluyukeun setelan kamera video 1 Aktipkeun kamera. 2 Gesek layar jang milih . 3 Pikeun mintonkeun setelan, ketok . 4 Pilih setelan nu Anjeun hoyong saluyukeun, teras jieun perobahan Anjeun. Tinjauan setelan kamera video Resolusi video Saluyukeun resolusi video kanggo pormat nu beda-beda. HD ngacu ka Definisi Luhur, upami FPS ngacu ka Susunan Per Detik. Tingkat FPS nu leuwih luhur mere video nu leuwih lemes, nanging ukuran payil leuwih gede. Kamera utama: HD Pinuh (30 fps) 1920×1080 (16:9) Pormat Full HD (Depinisi Gede Full) sareng 30 fps jeung perbandingan as..

Cara ngaktipkeun Smile Shutter™ (video) - Page 102

Cara ngaktipkeun Smile Shutter™ (video) 1 Aktipkeun kamera. 2 Ketok . 3 Panggihan tur ketok Téwak otomatis (vidéo) > Smile Shutter . SteadyShot™ Sawaktos ngarekam video, nyekel alat sing ajeg hese dilampahkeun. Pangajeg mantuan anjeun ku cara nahan gideg leungeun nu panglaunna. Senter Pake senter pikeun nyayagikeun cahya jang video sawaktos pencahyaan kirang atawa sawaktos teu aya lampu tukang. Ikon lampu kilat video sadia di layar kamera video. Perhatoskeun yen kadang-kadang kualitas video bisa langkung sae tanpa aya cahya sanajan kondisi cahya kirang. Hurung Pareum Inpormasi rojo..

Poto sareng video di Albeum - Page 103

Poto sareng video di Albeum Nempo poto sareng video Pake aplikasi Albeum pikeun nempo poto sareng muter video nu tos dicandak make kamera Anjeun, atawa pikeun nempo eusi nu sami nu tos disimpen ka alat Anjeun. Sadaya poto sareng video dipintonkeun dina grid nu disusun sacara kronologis. 1 Ketok pikeun muka menu layar utama Albeum 2 Tempo pilihan menu 3 Pintonan slaid kabeh poto sareng video Anjeun, atawa nu ku Anjeun tambahkeun kana paporit 4 Sered bagen pinggir kenca layar ka katuhu pikeun muka menu layar utama Albeum 5 Kaping item dina grup 6 Ketok hiji poto atawa video pikeun nempokeunan..

Menu layar utama albeum - Page 104

Pikeun muter hiji video 1 Dina Albeum, panggihan tur ketok video nu hayang diputer. 2 Ketok . 3 Upami taya kadali puter balik nu ditembongkeun, ketok layar pikeun mintonkeunana. Pikeun nyumputkeun kadali, ketok layar deui. Cara ngareureuhkeun video 1 Basa video nuju diputer, ketok layar kanggo mintonkeun kadali. 2 Ketok . Pikeun ngamajukeun gancang sareng ngamundurkeun video 1 Basa video nuju diputer, ketok layar kanggo mintonkeun kadali. 2 Sered pananda wagel video nu keur diputer ka kenca pikeun ngamundurkeun, atawa ka katuhu kanggo ngamajukeun-gancang. Cara nyetél sora polumeu video •..

Babagi jeung ngatur poto sareng video - Page 105

Cara nempo poto ti ladenan online di Albeum 1 Tina Layar mimiti anjeun, ketok . 2 Panggihan tur ketok Albeum , teras ketok . 3 Ketok ladenan online nu dipikahayang, terus turutan pituduh na layar jang ngamimitianna. Sadaya albeum online nu sadia nu ku Anjeun geus diundeur dipintokeun. 4 Ketok albeum nu mana wae pikeun nempo eusina, teras ketok hiji poto dina Albeum eta. 5 Sintreuk kenca pikeun nempo poto atawa video salajengna. Sintreuk ka katuhu pikeun nempo video atawa poto nu samemehna. Babagi jeung ngatur poto sareng video Anjeun bisa ngabagikeun poto jeung video nu disimpen dina alat A..

Ngedit poto make aplikasi editor Poto - Page 106

Ngedit poto make aplikasi editor Poto Anjeun tiasa ngedit jeung nerapkeun epek ka poto asli nu dicandak ku anjeun make kamera. Contona, anjeun tiasa ngarobah epek cahya. Sanggeus nyimpen poto nu diedit, versi asli poto nu teu dirobah tetap aya dina alat anjeun. Ngedit poto • Sawaktos Anjeun keur nempo hiji poto, ketok layar pikeun mintonkeun tulbar, teras ketok . Pikeun motong poto 1 Sawaktos Anjeun keur nempo hiji poto, ketok layar pikeun mintonkeun tulbar, teras ketok . 2 Upami ditaroskeun, pilih Editor poto . 3 Ketok > Potong . 4 Ketok Potong pikeun milih pilihan. 5 Pikeun nyaluyuke..

Nyimpen lokasi geograpis poto - Page 107

Sanggeus nyimpen video nu diedit, versi asli video nu teu dirobah tetap aya dina alat Anjeun. Pikeun motong video 1 Dina Albeum, panggihan tur ketok video nu hayang edit. 2 Ketok layar nu bade dipintonkeun di tulbar, teras ketok . 3 Upami ditaroskeun, pilih Editor video teras pilih Potong . 4 Pikeun midanhkeun pigura pamotongan ka widang nu lian dina timeline, toel jeung tahan tungtung pigura nu dipotong terus sered kana posisi nu dipikahoyong, terus ketok Terapkeun . 5 Jang nyimpen video nu tos dipotong, ketok SIMPEN . Pikeun nyetel kagancangan video 1 Dina Albeum, panggihan tur ketok vide..

108 - Page 108

1 Tempo poto nu geus di-geotag dina panempoan Globe 2 Teang lokasi dina peta 3 Tempo pilihan menu 4 Ketok dua kali jang ngagedekeun. Ketok dua kali jang ngaleutikan. Sered jang ningali bagian peta nu lian 5 Grup poto atawa video nu digeotag dina tempat nu sarua 6 Gambar leutik tina grup poto atawa video nu dipilih. Ketok hiji item pikeun nempokeunana dina salayar Cara nambah atawa ngedit geotag poto 1 Sawaktos Anjeun keur nempo hiji poto, ketok layar pikeun mintonkeun tulbar. 2 Ketok , terus ketok Tambahkeun geotag atawa Edit geotag jang muka layar peta. 3 Ketok dina peta jang nyetel lokasi..

Cara make alat Anjeun jadi kadali jauh - Page 109

Video Buka aplikasi Video Pake aplikasi Video jang mutar pilem tur eusi video nu sejen nu geus disimpen atawa diundeur ka na alat Anjeun. Aplikasi ieu ngaladenan pituduh program TV jeung pilihan pikeun minton inpormasi program nu wincik jeung eusi nu pakait, kaasup kiriman media sosial ngeunaan nu anjeun resep. Anjeun bisa make aplikasi jadi kadali jauh jeung alat imah nu kompatibel. Anjeun oge bisa muter pilem dina alat nu sejen nu disambungkeun ka jaringan nu sami atawa disimpen di panyimpenan awan. Sababaraha fayil video bisa jadi teu bisa diputer di aplikasi Video. Kasadiaan pituduh pro..

Nransperkeun eusi video ka alat Anjeun - Page 110

Cara ngarobah setelan 1 Tina Layar mimiti anjeun, ketok , terus téangan jeung ketok Video . 2 Ketok buka menu layar utama, teras ketok Setelan . 3 Robah setelan sasuai ka nu dipikahoyong. Cara muter hiji video 1 Tina Layar mimiti anjeun, ketok , terus téangan jeung ketok Video . 2 Teangan terus ketok video nu ku Anjeun hayang diputer. Lamun video teu dipintonkeun dina layar, ketok jang muka menu layar utama teras panggihan tur ketok video nu hayang diputer. 3 Pikeun nembongkeun atawa nyumputkeun kadali, ketok layar eta. 4 Pikeun ngareureuhkeun puteran, ketok . Pikeun hanca muter, ketok . ..

111 - Page 111

nambahkeun poto jeung video. Anjeun bisa nyieun Pilem Sorotan ku milih poto sareng video sacara manual: Upami Anjeun asup ka akun Facebook, Anjeun bisa nyieun Pilem Sorotan ti acara Facebook, mintonkeun poto ti acara, ngaran rerencangan, jeung leuwih loba. Cara muka Movie Creator 1 Tina Layar mimiti anjeun, ketok . 2 Panggihan tur ketok Movie Creator . Cara ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun Movie Creator 1 Tina Layar mimiti anjeun, ketok . 2 Panggihan tur ketok Movie Creator . 3 Ketok , teras ketok Setelan , sareng ketok geseran Bewara pikeun ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun bewara. Cara n..

Ngeunteung layar alat anjeun teu nganggo kabel kana TV - Page 112

Konektipitas Ngeunteung layar alat anjeun teu nganggo kabel kana TV Anjeun tiasa nganggo fitur Pangeunteungan layar jang nembongkeun layar alat Anjeun di TV atawa pintonan lega sejenna tanpa make sambungan kabel. Teknologi Wi-Fi Direct™ ngadamel sambungan nirkabel antara dua alat, jadi Anjeun bisa diuk jeung nempo poto paporit Anjeun tina tempat diuk Anjeun nu empuk. Anjeun tiasa oge make fitur ieu pikeun ngadengekeun musik ti alat Anjeun make speaker TV. Basa make Pangeunteungan layar, kualitas gambar kadang-kadang tiasa kapangaruhan negatip upami aya gangguan ti jaringan Wi-Fi sejen. ..

Nyambungkeun alat Anjeun ka aksesori USB - Page 113

Cara muter trek musik dina alat klien nganggo Cast 1 Patikeun anjeun geus bener nyeting alat DMR klien tur pastikeun kahubung kana jaringan Wi-Fi nu sarua jeung alat Anjeun. 2 Tina Layar mimiti anjeun, ketok , terus téangan jeung ketok . 3 Pilih kategori musik tur kotektak ka trek nu Anjeun hoyong bagikeun, terus ketok trek eta. 4 Ketok terus pilih alat klien jang ngabagikeun payil Anjeun. Trek mimiti diputer di alat nu Anjeun pilih. 5 Pikeun megatkeun sambungan ti alat klien, ketok terus pilih Eureun siaran . Anjeun oge bakal nempo alat Google Cast dipinton dina daptar upami ngetok . Nyam..

fitur - Page 114

Pikeun nyambungkeun aksesori USB Type-C™ nganggo konektor USB Type-C 1 Pasangkeun konektor USB Type-C ti aksesori USB Type-C ka alat Anjeun. 2 Tina Layar mimiti anjeun, ketok . 3 Panggihan tur ketok Setelan > Sambungan alat > Sambungan USB > Deteksi alat USB . Sony heunteu ngajamin yen sadaya aksesori USB Type-C sareng konektor USB Type-C bakal dirojong ku alat Anjeun. NFC Pake Near Field Communication (NFC-Komunikasi Widang Caket) pikeun ngabagi data sareng alat nu sejen, kawas video, poto, alamat kaca web, payil musik atawa kontak. Anjeun oge tiasa make NFC pikeun nyeken tag nu..

Nyeken tag NFC - Page 115

Cara ngabagikeun payil musik jeung alat sejen make NFC 1 Pastikeun yen alat Anjeun jeung alat nu narima geus ngaktipkeun pungsi NFC, sareng yen layar duanana aktip jeung dibuka. 2 Pikeun muka aplikasi Musik, ketok , teras panggihan jeung ketok . 3 Pilih kategori musik tur kotektak ka lagu nu Anjeun hayang bagikeun. 4 Ketok lagu pikeun muterkeunana. Anjeun tiasa ngetok pikeun ngareureuhkeun lagu. Transper tetep jalan sanajan lagu diputer atawa direureuhkeun. 5 Pastikeun yen trek dipinton dina layar pinuh. 6 Tahan alat Anjeun jeung alat nu narimanasilih deukeut jadi wewengkon deteksi NFC di u..

Cara ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun pungsi Bluetooth - Page 116

Teknologi nirkabel Bluetooth® Pake pungsi Bluetooth® pikeun ngirim payil ka alat-alat sejen nu kompatibel ka Bluetooth®, atawa pikeun nyambung ka aksesori handsfree. Sambungan Bluetooth® tiasa dianggo leuwih sae dina jarak 10 meter (33 suku), tur taya objek padet nu ngahalangan. Dina sababaraha kasus Anjeun kudu nyapasangkeun alat Anjeun sacara manual ka alat Bluetooth® sejen. Kamampuan interoperasi sareng kasaluyuan diantara alat-alat Bluetooth® bisa beda-beda. Upami Anjeun make alat nu bisa dipake ku sababaraha pamake, unggal pamake tiasa ngarobah setelan Bluetooth®, tur perobahan ..

Ngirim jeung nampa item nganggo teknologi Bluetooth - Page 117

Cara masangkeun alat anjeun jeung alat Bluetooth ® nu sejen 1 Pastikeun alat nu hayang dipasangkeun ku anjeun nu gaduh pungsi Bluetooth ® diaktipkeun tur tiasa katingal ku alat Bluetooth ® nu sejen. 2 Ti Layar mimiti alat anjeun, ketok . 3 Panggihan tur ketok Setelan > Bluetooth . 4 Ketok geseran Bluetooth pikeun ngaktipkeun pungsi. Daptar alat Bluetooth ® nu aya nembongan. 5 Ketok alat Bluetooth ® nu hayang dipasangkeun ku Anjeun. 6 Tulis kodeu akses, upami diperlukeun, atawa konfirmasikeun kodeu akses nu sami kanggo kadua alat. Cara nyambungkeun alat anjeun ka alat Bluetooth ® n..

Nama item make Bluetooth - Page 118

Nama item make Bluetooth ® 1 Pastikeun pungsi Bluetooth ® aktip jeung tiasa katingali ku alat Bluetooth ® nu sejen. 2 Alat nu ngirim ayeuna mimitian ngirim data ka alat anjeun. 3 Upami dipenta, tuliskeun kode akses nu sami kanggo kadua alat, atawa kopirmasikeun kode akses nu disarankeun. 4 Waktu anjeun dibere beja ihwal payil nu bakal masuk ka alat anjeun, sered bar status ka handap jeung ketok bewara pikeun nampa payill nu keur ditransper. 5 Ketok Tampa pikeun ngamimitian transper payil. 6 Pikeun nempo kamajuan transper, sered bar status ka handap. 7 Pikeun muka item nu tos ditampa, ser..

Aplikasi jeung pitur pinter nu bakal ngirit - Page 119

Aplikasi jeung pitur pinter nu bakal ngirit waktu Anjeun Google Search & Now Pake aplikasi Google pikeun neangan di internet. Anjeun bisa ngaktipkeun eupan pikeun apdet biasa ‒ contona, Anjeun bisa meunangkeun inpormasi lalar liwat sateuacan angkat damel, manggihan restoran nu sohor di wilayah anjeun, nempo skor ayeuna tim paporit, jeung leuwih loba. Aplikasi bisa diakses ku ngetok dina daptar aplikasi, atawa anjeun bisa nempatan panel dina layar Utama pikeun akses gancangan jeung gampang macana. Ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun eupan Anjeun 1 Tina Layar mimiti , ketok . 2 Panggihan ..

Cara ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun laden lokasi. - Page 120

Lalampahan jeung peta Make laden lokasi Laden lokasi ngidinan aplikasi sapertos Peta jeung kamera jang make inpo tina jaringan seluler atawa Wi-Fi sareng inpo Global Positioning System (GPS) jang nangtukeun perkiraan lokasi Anjeun. Lamun lokasi Anjeun teu katingali ku satelit GPS, alat Anjeun bisa nangtukeun lokasi Anjeun make pungsi Wi-Fi. Jeung lamun Anjeun taya dina wewengkon jaringan, alat Anjeun bisa nangtukeun lokasi make jaringan seluler. Supados bisa make alat Anjeun pikeun manggihan lokasi Anjeun, Anjeun kudu ngaktipkeun laden lokasi. Anjeun bisa jadi kudu mayar bea koneksi data sa..

Cara ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun roaming data - Page 121

Make patalimarga data bari iinditan Lamun Anjeun iinditan di luar jaringan seluler asal, Anjeun bisa jadi kudu ngakses internet make data seluler. Jadi, Anjeun kudu ngaktipkeun roaming data dina alat Anjeun. Anjeun bisa jadi kudu mayar beaya tambahan lamun Anjeun ngaktipkeun roaming data. Direkomendasikeun pikeun mariksa heula beaya transmisi data nu cocog. Upami Anjeun make alat nu bisa dipake ku sababaraha pamake, Anjeun kudu asup jadi nu gaduh alat, nyaeta, pamake utama, pikeun ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun roaming data. Cara ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun roaming data 1 Tina Laya..

Cara diajar salengkepna ihwal Almenak - Page 122

Jam sareng Almenak Almenak Pake aplikasi Almenak pikeun ngatur jadwal waktu Anjeun. Upami Anjeun tos asup tur tos nyaluyukeun alat Anjeun ka hiji atawa sababaraha akun online nu gaduh almenak, misalna, akun Google™, teras acara almenak ti akun-akun ieu oge nembongan di aplikasi Almenak. Anjeun bisa milih almenak mana nu hayang dihijikeun kana panempoan Almenak gabungan. Upami waktuna pasini eta geus datang, alat Anjeun muterkeun hiji sora bewara pikeun ngingetkeun Anjeun. 1 Setelan akses, pilih jinis panempoan sareng almenak nu ku Anjeun hoyong ditempo 2 Akses langlangan sasih ayeuna 3 Mu..

Setelan polumeu - Page 123

2 Akses tab jam dunya 3 Akses tab stopwatch 4 Akses tab pangatur waktu 5 Tempo pilihan pikeun tab nu ayeuna 6 Buka setelan kaping sareng waktu 7 Aktipkeun atawa pareuman alarm 8 Tambahkeun alarm anyar Cara nyetel alarm anyar 1 Tina Layar utama anjeun, ketok . 2 Téangan tur ketok Jam . 3 Ketok . 4 Ketok Waktu terus pilih nilei nu dipikahayang. 5 Ketok OK . 6 Upami hoyong, edit setelan alarm sejenna. 7 Ketok SIMPEN . Pikeun snooze alarm basa keur disada • Ketok SNOOZE . Pikeun mareuman alarm basa keur disada • Sered ka katuhu. Jang mareuman alarm nu geus di-snooze, Anjeun bisa nyered bar..

Pikeun nyetel alarm nu diulang deui - Page 124

Pikeun nyetel alarm nu diulang deui 1 Teang jeung ketok Jam , terus ketok alarm nu hayang diedit ku anjeun. 2 Ketok Ulang . 3 Cirian kotak centang jang poe nu cocog, terus ketok OK . 4 Ketok SIMPEN . Cara ngaktipkeun pungsi geter kanggo alarm 1 Teang jeung ketok Jam , terus ketok alarm nu hayang diedit ku anjeun. 2 Ketok geseran Geter pikeun ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun pungsi. 3 Ketok SIMPEN . Cara nyetel sipat konci sisi 1 Teang jeung ketok Jam , terus pilih alarm nu hayang diedit ku anjeun. 2 Ketok Sipat kenop sisi , teras pilih sipat nu dipilih ti kenop sisi upami kenop dipencet sa..

Aksesibilitas - Page 125

Aksesibilitas Gerakan ngagedean Gerakan ngagedean ngidinan anjeun pikeun zum ka bagean layar ku cara ngetok wewengkon layar toel tilu kali dina urutan. Cara ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun gerakan Gedekeun 1 Tina Layar mimiti anjeun, ketok . 2 Panggihan tur ketok Setelan > Aksesibilitas > Gerakan ngagedékeun . 3 Tina geseran di handap Gerakan ngagedékeun . Cara ngagedean wewengkon jeung puter nyilangan layar 1 Pastikeun yen Gerakan ngagedékeun diaktipkeun. 2 Pikeun saheulaanan ngagedekeun widang, ketok widang tilu kali. 3 Pindahkeun widang ku cara nyered make dua ramo atawa leuwi..

Setelan - Page 126

TalkBack TalkBack nyaeta laden nu maca layar jang pamake nu kaganggu titingalian. TalkBack make eupan balik ngomong pikeun ngajelaskeun unggal kajadian atawa aksi nu dipilampah dina alat Android anjeun. TalkBack ngajelaskeun antar muka jeung maca misalah software, bewara jeung talatah. Cara ngaktipkeun TalkBack 1 Tina Layar mimiti , ketok . 2 Panggihan tur ketok Setelan > Aksesibilitas > TalkBack . 3 Ketok geseran teras ketok dua kali OKE . Jang ngarobah ngomong, eupan balik jeung preferensi toel pikeun TalkBack, ketok Setelan terus ketok layar dua kali. TalkBack langsung muka tutoria..

Cara ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun Akses Sakelar - Page 127

Cara ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun Akses Sakelar 1 Tina Layar mimiti anjeun, ketok . 2 Panggihan tur ketok Setelan > Aksesibilitas > Akses Sakelar . 3 Ketok geseran pikeun ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun pungsi, terus ketok OKE . 127 Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

..

Nyieun cadangan tur ngabalikkeun eusi - Page 128

Rojongan jeung hukum Aplikasi Rojongan Pake aplikasi Rojongan di alat Anjeun pikeun ngotektak Buku pituduh, panduan cara ngungkulan, tur panggihan inpo tentang apdet software sareng inpo sejen kakait produk. Pikeun ngakses aplikasi Rojongan 1 Tina Layar mimiti , ketok . 2 Panggihan tur ketok , teras pilih item nu diperlukeun. Sambung ka internet mun make aplikasi Rojongan pikeun rojongan pangalusna nu sadia. Xperia™ Tips Make Xperia™ Tips Anjeun bisa meunangkeun inpormasi pikeun alat liwat bewara, jeung diajar kabeh nu Anjeun butuh pikeun ngamimitian. Cara ngaktipkeun atawa nganonaktipk..

Ngalereskeun software alat - Page 129

nu lain tentang cara make Xperia™ Companion, tingal Xperia™ Companion dina kaca 38. Upami Anjeun babagi alat sareng sababaraha pamake, Anjeun kudu asup jadi nu gaduh alat, nyaeta, pamake utama, pikeun nga-reset alat ka setelan pabrik asalna. Pikeun ngareset alat Anjeun. Alat Anjeun bisa gagal balikan deui lamun batrena lemah. Sambungkeun alat Anjeun kana carjer terus cobaan balikan deui. 1 Pencet jeung tahan kenop daya . 2 Di menu nu muka, ketok Mimitian deui . Alat ngareset sacara otomatis. Pikeun maksa alat balikan deui atawa pareum 1 Pencet jeung tahan kenop volumeu jeung kenop polum..

Cara ngidinan ngirim inpo pamakean - Page 130

reset data pabrik, coba pareuman paksa alat terus hurungkeun deui. Mun masih aya misalah, pareuman paksa alat, terus milampah ngabenerkeun software ku nuturkeun lengkah-lengkah di handap: 1 Pastikeun yen Xperia™ Companion dipasang dina PC atawa Mac ® . 2 Buka software Xperia™ Companion dina komputer terus klik dina dina layar utama. 3 Turutan parentah nu nembongan dina layar pikeun masang ulang software tur ngarengsekeun perbaikan. Bantu kami ningkatkeun software Anjeun tiasa ngaktipkeun pangiriman inpo pamakean ti alat Anjeun supados Sony Mobile tiasa nampa laporan bug anonim sareng s..

131 - Page 131

WMDRM pikeun ngaksés eusi anjeunna. Upami anjeun nampik pamutahiran, anjeun moal tiasa ngaksés eusi nu meryogikeun pamutahiran. Produk ieu dilisénsikeun dina lisénsi portofolio visual MPEG-4 sareng patén AVC pikeun pamakéan pribados sareng non-komérsil konsumén kanggo (i) nyandiaksarakeun vidéo supados matuh ka standar visual MPEG-4 ("MPEG-4 video") atanapi standar AVC ("AVC video") sareng/atanapi (ii) ngawasandikeun vidéo MPEG- 4 atanapi AVC anu disandiaksarakeun ku konsumén nu dina aktipitas pribados sareng non-komérsil sareng/atawa anu dicandak ti panyadia vidéo anu dilisén..

Sponsored links

Latest Update