Sony G3221 Userguide Manual Romanian

G3221 Language

Download Sony G3221 Userguide Manual Romanian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Ghidul utilizatorului - Page 1

Ghidul utilizatorului Xperia ™ XA1 Ultra G3221/G3223

..

Cuprins - Page 2

Cuprins Noţiuni de bază .............................................................................. 6 Despre acest Ghid al utilizatorului ........................................................ 6 Prezentare generală ............................................................................ 6 Asamblarea ......................................................................................... 7 Protecţia ecranului ............................................................................... 8 Prima pornire a dispozitivului ............................................................

3 - Page 3

Setările pentru Internet și MMS ........................................................ 47 Wi-Fi ................................................................................................. 48 Partajarea conexiunii de date de telefonie mobilă .............................. 50 Controlul utilizării datelor .................................................................... 51 Selectarea reţelelor de telefonie mobilă .............................................. 52 Reţele virtuale private (VPN) ............................................................... 53 Sincronizarea date..

4 - Page 4

Adăugarea informaţiilor medicale și a celor de contact în caz de urgenţă ............................................................................................. 80 Preferinţe .......................................................................................... 81 Trimiterea informaţiilor despre o persoană de contact ........................ 82 Evitarea intrărilor duble în aplicaţia Persoane de contact .................... 82 Mesagerie și discuţii ..................................................................... 83 Citirea și trimiterea mesajelor .................

5 - Page 5

Transferarea conţinutului video pe dispozitiv .................................... 114 Gestionarea conţinutului video ......................................................... 114 Movie Creator ................................................................................. 115 Suport conectare ........................................................................ 116 Oglindirea ecranului dispozitivului în mod wireless pe un televizor .... 116 Afișarea fișierelor pe alt dispozitiv utilizând caracteristica Cast ......... 116 Conectarea dispozitivului la accesoriile USB .............

Limitări ale serviciilor şi caracteristicilor - Page 6

Noţiuni de bază Despre acest Ghid al utilizatorului Acesta este Ghidul utilizatorului Xperia™ XA1 Ultra pentru versiunea de software Android™ 7.0 . Dacă nu sunteţi sigur ce versiune de software se execută pe dispozitivul dvs., puteţi afla acest lucru accesând meniul Setări. Actualizările sistemului și aplicaţiilor pot prezenta în mod diferit caracteristicile pe dispozitivul dvs. faţă de cele descrise în acest ghid al utilizatorului. Este posibil ca versiunea de Android™ să nu fie afectată în urma unei actualizări. Pentru informaţii suplimentare despre actualizăr..

Asamblarea - Page 7

1. Lumina de încărcare/notificare 2. Conectorul pentru căști 3. Obiectivul aparatului foto frontal 4. Al doilea microfon 5. Casca 6. Senzorul de proximitate/lumină 7. Bliţul frontal 8. Butonul de volum 9. Tasta de pornire/oprire 10. Tasta aparatului foto 11. Microfonul principal 12. Difuzorul de putere 13. Portul pentru cablul de încărcător/USB Type- C™ 14. Zona antenei Wi-Fi/GPS/Bluetooth 15. Obiectivul aparatului foto principal 16. Bliţul principal 17. Zona de detectare NFC™ 18. Capacul pentru fanta cartelei nano SIM/de memorie 19. Zona antenei principale Asamblarea Dispozi..

Pentru a scoate cartela nano SIM - Page 8

1 Trageţi cu unghia suportul cartelei nano SIM. 2 Fixaţi bine cartela SIM în poziţia corectă, așa cum se indică în ilustraţie. 3 Introduceţi cartela de memorie orientată corect în fanta sa, așa cum se indică în ilustraţie. 4 Împingeţi ușor suportul în fantă până când se fixează în poziţie. Pentru a scoate cartela nano SIM 1 Întoarceţi ecranul cu faţa în jos, apoi deschideţi și trageţi afară cartela nano SIM cu ajutorul unghiei. 2 Scoateţi cartela nano SIM, apoi împingeţi ușor suportul în fantă până când se fixează în poziţie. Pentru a scoate ..

De ce am nevoie de un cont Google™? - Page 9

1 Ţineţi apăsată tasta de pornire/oprire până când dispozitivul vibrează. 2 Introduceţi codul PIN al cartelei SIM atunci când este solicitat, apoi atingeţi ușor . 3 Așteptaţi o clipă să pornească dispozitivul. Codul PIN al cartelei SIM este furnizat iniţial de operatorul de reţea, însă îl puteţi schimba ulterior din meniul Setări. Pentru a corecta o greșeală făcută în timp ce aţi introdus codul PIN al cartelei SIM, atingeţi ușor . Pentru a opri dispozitivul 1 Ţineţi apăsată tasta de alimentare până când se deschide meniul cu opţiuni. 2 În meniul de o..

Confirmarea calităţii de proprietar al dispozitivului - Page 10

Securitatea dispozitivului Cum vă asiguraţi că dispozitivul este protejat Dispozitivul are mai multe opţiuni de securitate, recomandate insistent în cazul pierderii sau furtului. Aceste opţiuni sunt: • Setaţi o metodă securizată de blocare a ecranului dispozitivului utilizând un cod PIN sau un traseu pentru a împiedica alte persoane să vă acceseze sau să vă reseteze dispozitivul. • Adăugaţi un cont Google™ pentru a împiedica alte persoane să vă utilizeze dispozitivul dacă este furat sau șters. • Activaţi serviciul „Protecţie asigurată de my Xperia” sau s..

Blocare ecran - Page 11

ActiveSync® (EAS) pe dispozitivul Xperia™, este posibil ca setările de securitate EAS să limiteze tipul ecranului de blocare la un cod PIN sau la o parolă. Acest lucru se întâmplă atunci când administratorul reţelei dvs. specifică un tip de ecran de blocare pentru toate conturile EAS din motive de securitate ale companiei. Contactaţi administratorul reţelei companiei sau organizaţiei dvs. pentru a afla ce politici de securitate a reţelei sunt implementate pentru dispozitivele mobile. Pentru mai multe setări privind fiecare tip de blocare a ecranului, atingeţi ușor lân..

Deblocarea automată a dispozitivului - Page 12

Pentru a reseta funcţia de blocare a ecranului utilizând serviciul Protecţie asigurată de my Xperia 1 Asiguraţi-vă că știţi numele de utilizator și parola contului dvs. Google™ și că aţi activat pe dispozitiv serviciul Protecţie asigurată de my Xperia. 2 Mergeţi la myxperia.sonymobile.com pe orice dispozitiv conectat la internet. 3 Conectaţi-vă utilizând același cont Google™ configurat pe dispozitivul dvs. 4 Faceţi clic pe imaginea dispozitivului dvs. Dispozitivele dvs. . 5 Selectaţi Blocare pentru a înlocui funcţia actuală de blocare a ecranului cu un cod PIN ..

Pentru a configura vocea de încredere - Page 13

Pentru a configura vocea de încredere 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 2 Găsiţi și atingeţi ușor Setări > Ecran de blocare şi securitate > Blocare inteligentă > Voce de încredere . 3 Urmaţi instrucţiunile de pe dispozitiv. Menţinerea deblocată a dispozitivului în timp ce îl purtaţi cu dvs. Utilizând caracteristica Detectare proximitate corp, puteţi menţine dispozitivul deblocat atunci când îl ţineţi în mână, în buzunar sau în geantă. Accelerometrul din dispozitivul dvs. vă menţine dispozitivul deblocat atunci când simte că este purtat. D..

14 - Page 14

Pentru a adăuga sau elimina un dispozitiv Bluetooth® de încredere 1 Asiguraţi-vă că dispozitivul este împerecheat și conectat la dispozitivul Bluetooth® pe care doriţi să îl adăugaţi ca dispozitiv de încredere. 2 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 3 Găsiţi și atingeţi ușor Setări > Ecran de blocare şi securitate > Blocare inteligentă . 4 În meniul Blocare inteligentă, atingeţi ușor Dispozitive de încredere > ADĂUGARE DISPOZITIV DE ÎNCREDERE > Bluetooth . 5 Atingeţi ușor numele unui dispozitiv pentru a-l selecta în lista dispozitivelor cone..

Utilizarea locaţiilor particularizate - Page 15

Pentru a adăuga locaţia domiciliului dvs. 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 2 Găsiţi și atingeţi ușor Setări > Ecran de blocare şi securitate > Blocare inteligentă > Locuri de încredere > Ecran principal . 3 Pentru a introduce locaţia dorită, tastaţi adresa în bara de căutare. Dispozitivul caută locaţia introdusă. Pentru a edita locaţia domiciliului dvs. 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 2 Găsiţi și atingeţi ușor Setări > Ecran de blocare şi securitate > Blocare inteligentă > Locuri de încredere . 3 Selectaţi locaţia do..

Protejarea cartelei SIM - Page 16

Pentru a elimina un loc particularizat 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 2 Găsiţi și atingeţi ușor Setări > Ecran de blocare şi securitate > Blocare inteligentă > Locuri de încredere . 3 Selectaţi locul pe care doriţi să îl eliminaţi. 4 Atingeţi ușor Ştergere . Protejarea cartelei SIM Puteţi să blocaţi și să deblocaţi fiecare cartelă SIM pe care o utilizaţi în dispozitiv cu un cod PIN (Personal Identification Number - Număr personal de identificare). Dacă o cartelă SIM este blocată, abonamentul asociat cartelei este protejat împotriva uti..

Găsirea unui dispozitiv pierdut - Page 17

Pentru a vizualiza numărul dvs. IMEI de pe banda etichetei 1 Deschideţi capacul pentru fanta cartelei nano SIM și al cartelei de memorie. 2 Scoateţi suportul cartelei SIM. 3 Trageţi cu unghia banda în exterior. Numărul IMEI este prezentate pe bandă. Mai puteţi vizualiza numărul IMEI deschizând aplicaţia de apelare și introducând *#06# . Vizualizarea numărului dvs. IMEI prin intermediul setărilor dispozitivului 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 2 Găsiţi și atingeţi ușor Setări > Despre telefon > Stare > Informa ț ii despre IMEI . Găsirea unui dispoz..

Ecran de blocare şi securitate - Page 18

Pentru a activa serviciul Protecţie asigurată de my Xperia 1 Asiguraţi-vă că aveţi o conexiune de date activă și activaţi serviciile de localizare de pe dispozitiv. 2 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 3 Găsiţi și atingeţi ușor Setări > Ecran de blocare şi securitate > Protecţie oferită de my Xperia > ACTIVARE . 4 Marcaţi caseta de selectare pentru a fi de acord cu clauzele și condiţiile utilizării serviciului, apoi atingeţi ușor ACCEPTARE . 5 Dacă vi se solicită, conectaţi-vă la contul Google™ sau creaţi unul nou dacă nu aveţi cont. 6 Pentr..

Utilizarea ecranului tactil - Page 19

Elemente de bază Utilizarea ecranului tactil Atingere uşoară • Deschideţi sau selectaţi un element. • Bifaţi sau debifaţi o casetă de selectare sau o opţiune. • Introduceţi text utilizând tastatura de pe ecran. Atingerea continuă • Mutaţi un element. • Activaţi meniul specific unui element. • Activaţi modul de selectare, de exemplu, pentru a selecta mai multe elemente dintr-o listă. 19 Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

..

Apropierea şi depărtarea a două degete - Page 20

Apropierea şi depărtarea a două degete • Măriţi sau micșoraţi paginile Web, fotografiile și hărţile sau apropiaţi sau depărtaţi atunci când realizaţi fotografii și clipuri video. Deplasarea degetului pe ecran şi derularea • Derulaţi în sus sau în jos într-o listă. • Deplasaţi degetul pe ecran la stânga sau la dreapta, de exemplu, între panourile ecranului principal. • Deplasaţi degetul pe ecran la stânga sau la dreapta pentru a afișa mai multe opţiuni. Atingerea scurtă • Defilaţi rapid într-o listă sau o pagină Web, de exemplu. Puteţi opri mi..

Pentru a activa ecranul - Page 21

Blocarea și deblocarea ecranului Atunci când dispozitivul este pornit și nu este utilizat pentru o perioadă de timp setată, ecranul se întunecă pentru a economisi energia bateriei și se blochează în mod automat. Această blocare împiedică acţiunile nedorite pe ecranul tactil atunci când nu îl utilizaţi. Atunci când cumpăraţi dispozitivul, acesta este deja setat cu o blocare de bază a ecranului prin deplasarea degetului pe ecran. Acest lucru înseamnă că trebuie să deplasaţi degetul pe ecran spre stânga sau în sus pentru a-l debloca. Puteţi să schimbaţi ulterior ..

Panourile ecranului principal - Page 22

Pentru a răsfoi ecranul Pornire Panourile ecranului principal Puteţi să adăugaţi panouri noi la ecranul principal (maximum douăzeci de panouri) și să ștergeţi panouri. De asemenea, puteţi seta panoul pe care doriţi să îl utilizaţi ca panou principal al ecranului principal. Pentru a seta un panou drept panou principal pe ecranul principal 1 Atingeţi continuu orice zonă din ecranul principal până când dispozitivul vibrează. 2 Atingeţi scurt spre stânga sau spre dreapta pentru a răsfoi până la panoul pe care doriţi să îl setaţi drept panou principal în ecranul pr..

Setările ecranului principal - Page 23

Setările ecranului principal Pentru a dezactiva sau dezinstala o aplicaţie din ecranul principal Dezactivarea unei aplicaţii preinstalate presupune ștergerea tuturor datelor acesteia, dar aplicaţia poate fi activată din nou din Setări > Aplicaţii . Numai aplicaţiile descărcate pot fi dezinstalate complet. 1 Atingeţi continuu orice zonă din ecranul principal până când dispozitivul vibrează. 2 Atingeţi scurt la stânga sau la dreapta pentru a răsfoi panourile. Toate aplicaţiile care pot fi dezactivate sau dezinstalate sunt indicate prin . 3 Atingeţi ușor aplicaţia ..

Navigarea între aplicaţii - Page 24

Pentru a aranja aplicaţiile în ecranul Aplicaţii 1 Atunci când ecranul cu aplicaţii este deschis, atingeţi ușor . 2 Atingeţi ușor Sortare aplicaţii , apoi selectaţi o opţiune. Pentru a adăuga în ecranul principal o comandă rapidă pentru o aplicaţie 1 În ecranul cu aplicaţii, atingeţi continuu pictograma unei aplicaţii până când dispozitivul începe să vibreze, apoi trageţi pictograma spre partea superioară a ecranului. Se deschide ecranul principal. 2 Trageţi pictograma în locaţia dorită de pe ecranul principal, apoi eliberaţi-o. Pentru a muta o aplicaţie î..

Nu la toate aplicaţiile este disponibil un meniu. - Page 25

4 Tasta ecranului principal – ieșiţi dintr-o aplicaţie și reveniţi la ecranul principal 5 Tasta de revenire – reveniţi la ecranul anterior dintr-o aplicaţie sau închideţi aplicaţia Pentru a deschide fereastra cu aplicaţiile utilizate recent • Apăsaţi pe . Pentru a comuta rapid între aplicaţiile utilizate recent • Apăsaţi rapid, de două ori, pe . Pentru a închide toate aplicaţiile utilizate recent • Atingeţi ușor și apoi atingeţi ușor GOLIRE TOATE . Pentru a deschide un meniu dintr-o aplicaţie • În timpul utilizării aplicaţiei, atingeţi ușor . Nu la..

Widgeturile - Page 26

Pentru a activa operaţiunile cu o singură mână 1 În ecranul principal, atingeţi ușor > Setări > Operaţiuni cu o singură mână . 2 Atingeţi ușor Redimensionare ecran . 3 Atingeţi ușor , apoi trageţi degetul mare dinspre colţul din dreapta către centrul ecranului. Pentru a regla poziţia ecranului 1 Pentru a deplasa ecranul spre stânga sau spre dreapta, atingeţi ușor sau . 2 Pentru a deplasa ecranul în sus sau în jos, trageţi dungile orizontale. 3 Pentru a redimensiona ecranul, trageţi cele trei dungi diagonale. Pentru a reveni la utilizarea întregului ecran, a..

Fundalul - Page 27

1 Accesaţi o aplicaţie utilizând o comandă rapidă 2 Accesaţi un folder care conţine aplicaţii Pentru a adăuga în ecranul principal o comandă rapidă pentru o aplicaţie 1 Atingeţi continuu o zonă liberă din Ecranul principal . 2 În meniul de personalizare, atingeţi ușor Widgeturi > Comenzi rapide . 3 Derulaţi lista și selectaţi o aplicaţie. Aplicaţia selectată este adăugată în Ecranul principal . Pentru a muta un element în ecranul principal • Atingeţi continuu elementul până când dispozitivul începe să vibreze, apoi trageţi elementul în locaţia nou..

Efectuarea unei capturi de ecran - Page 28

Pentru a schimba tapetul de fundal 1 Atingeţi continuu orice zonă liberă din Ecranul principal până când dispozitivul vibrează. 2 Atingeţi ușor Tapete fundal și selectaţi o opţiune. Mai puteţi modifica tapetul de fundal al ecranului de blocare sau puteţi seta aceeași imagine pentru ecranul principal și ecranul de blocare. Urmaţi pașii de mai sus, apoi atingeţi ușor Album Atingeţi ușor imaginea dorită și alegeţi o opţiune. Pentru a seta o temă 1 Atingeţi continuu o zonă liberă de pe Ecranul principal până când dispozitivul vibrează. 2 Atingeţi ușor Teme ...

GOLIRE TOATE - Page 29

Pentru a deschide sau a închide panoul de notificări 1 Pentru a deschide panoul de notificări, trageţi în jos bara de stare sau atingeţi-o ușor de două ori. 2 Pentru a închide panoul Notificare, trageţi sau atingeţi scurt panoul în sus. După deschidere panoului Notificare, puteţi accesa panoul Setări rapide trăgând din nou, în jos, bara de stare. Pentru a acţiona în cazul unei notificări din panoul de notificări • Atingeţi notificarea. Puteţi răspunde direct mesajelor de discuţii sau e-mail în panoul Notificare. Pentru a respinge o notificare din panoul de ..

Gestionarea notificărilor în ecranul de blocare - Page 30

Gestionarea notificărilor în ecranul de blocare Afi ș a ț i integral con ț inutul notificărilor Primiţi toate notificările în ecranul de blocare. Dacă aţi activat această setare, reţineţi că întregul conţinut (inclusiv conţinutul e-mailurilor și mesajelor de chat care sosesc) vor fi vizibile pe ecranul de blocare, ce excepţia cazului în care desemnaţi aplicaţiile relevante ca fiind Ascundere conţinut sensibil în meniul de setări Notificări despre aplica ț ii . Ascunde ț i con ț inutul confiden ț ial din notificări Trebuie să aveţi configurat un cod PIN,..

Pentru a activa sau dezactiva lumina de notificare - Page 31

Pentru a activa sau dezactiva lumina de notificare 1 În ecranul principal, atingeţi ușor . 2 Găsiţi și atingeţi ușor Setări > Notificări > . 3 Atingeţi ușor cursorul lângă Lumină de notificare pentru a activa sau dezactiva funcţia. Pictogramele din bara de stare Pictograme de stare Lipsă cartelă SIM Puterea semnalului Lipsă semnal Roaming Se trimit și se descarcă date LTE Se trimit și se descarcă date GPRS Se trimit și se descarcă date EDGE Se trimit și se descarcă date 3G Se trimit și se descarcă date HSPA+ O conexiune Wi-Fi este activată și se transmit..

Gestionarea pictogramelor din bara de stare - Page 32

Gestionarea pictogramelor din bara de stare 1 În ecranul principal, atingeţi ușor . 2 Găsiţi și atingeţi ușor Setări > Afişaj > Pictograme sistem . 3 Bifaţi casetele de selectare corespunzătoare pictogramelor de sistem care doriţi să apară în bara de stare. Pictograme de notificare Mesaj text sau mesaj multimedia nou Apel în desfășurare Apel pierdut Apel în așteptare Redirecţionarea apelurilor este activată Mesaj nou de mesagerie vocală Mesaj de e-mail nou Se descarcă date Se încarcă date Date de telefonie mobilă dezactivate Efectuaţi o configurare de baz..

Prezentare generală a aplicaţiilor - Page 33

Prezentare generală a aplicaţiilor Este posibil ca unele aplicaţii să nu fie incluse pe dispozitivul dvs. sau să nu fie acceptate de toate reţelele sau de toţi furnizorii de servicii în toate zonele. Utilizaţi aplicaţia Album pentru a gestiona, vizualiza și edita fotografiile și clipurile video. Răsfoiţi, căutaţi și cumpăraţi mii de produse direct de pe dispozitiv. Protejaţi-vă dispozitivul împotriva virușilor, a programelor malware și spyware, a încercărilor de înșelăciune și a exploatărilor online. Utilizaţi aplicaţia Calculator pentru a efectua calcule..

34 - Page 34

Organizaţi, căutaţi sau răsfoiţi toate fotografiile și clipurile video. Utilizaţi aplicaţia Filme Google Play pentru a viziona filmele și emisiunile TV achiziţionate sau închiriate din Google Play. Descoperiţi și redaţi mii de melodii cu aplicaţia Muzică Google Play. Utilizaţi aplicaţia Play Store™ pentru a găsi aplicaţii pe care să le cumpăraţi sau să le descărcaţi gratuit. Ţineţi legătura cu prietenii cu care jucaţi jocuri și cu jocurile pe care vă place să le jucaţi, faceţi cumpărături pe PlayStation®Store și altele. Optimizaţi setările pentru..

Pentru a încărca dispozitivul - Page 35

Baterie şi întreţinere Încărcarea dispozitivului Utilizaţi întotdeauna un încărcător Sony original și cablul USB Type-C™ destinate modelului dvs. de dispozitiv Xperia™. Este posibil ca alte încărcătoare și cabluri să prelungească durata de încărcare, să nu încarce bateria deloc sau chiar să vă deterioreze dispozitivul. Asiguraţi-vă că toate porturile USB și toţi conectorii sunt perfect uscaţi înainte de a introduce cablul USB Type-C™. Un încărcător de priză de perete va încărca bateria dispozitivului mai repede decât prin intermediul unui computer...

Starea indicată de lumina de notificare pentru baterie - Page 36

Starea indicată de lumina de notificare pentru baterie Verde Bateria se încarcă, iar nivelul de încărcare a acesteia este mai mare de 90% Portocaliu Bateria se încarcă, iar nivelul de încărcare a acesteia este mai mic de 90% Roșu Bateria se încarcă, iar nivelul de încărcare a acesteia este mai mic de 15% Gestionarea bateriei și a energiei Dispozitivul dvs. are o baterie încorporată. Pentru a o optimiza, ţineţi evidenţa energiei consumate de către diverse aplicaţii și funcţii. Caracteristicile de economisire a bateriei din fundal sunt activate în mod implicit și vă..

Modul STAMINA - Page 37

• Micșoraţi nivelul de luminozitate a ecranului, consultaţi secţiunea Setările pentru ecran la pagina 59. • Dezactivaţi caracteristicile Bluetooth®, Wi-Fi și serviciile de localizare când nu aveţi nevoie de acestea. • Opriţi dispozitivul sau utilizaţi modul pentru avion dacă vă aflaţi într-o zonă cu semnal slab sau fără acoperire de reţea. În caz contrar, dispozitivul va scana în mod repetat după reţelele disponibile, iar acest lucru consumă energie. • Când vă aflaţi în străinătate, utilizaţi o reţea Wi-Fi în locul roamingului. Roamingul face scan..

Pentru a activa modul Ultra STAMINA - Page 38

Modul Ultra STAMINA Durata bateriei este mult prelungită, dar aplicaţiile disponibile sunt limitate, iar datele de telefonie mobilă și conexiunea Wi-Fi sunt dezactivate. Apelarea și SMS-urile sunt disponibile în continuare. Ecranul principal este schimbat și în bara de stare apare . Dacă partajaţi un dispozitiv cu mai mulţi utilizatori, pentru a activa sau dezactiva modul Ultra STAMINA este posibil să fie necesar să vă conectaţi drept proprietar, adică, utilizatorul principal. Pentru a activa modul Ultra STAMINA 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 2 Găsiţi și ati..

Actualizarea dispozitivului în mod fără fir - Page 39

Actualizarea dispozitivului în mod fără fir Utilizaţi aplicaţia Actualizare software pentru a actualiza software-ul dispozitivului în mod fără fir. Actualizările pe care le puteţi descărca printr-o reţea de telefonie mobilă depind de operatorul dvs. Vă recomandăm să utilizaţi reţeaua Wi-Fi în locul unei reţele de telefonie mobilă pentru a descărca software nou, pentru a pute evita costurile traficului de date. Pentru a instala o actualizare de sistem 1 Dacă utilizaţi un dispozitiv în comun cu mai mulţi utilizatori, asiguraţi-vă că sunteţi conectat drept propr..

Întreţinerea utilizând un computer - Page 40

Întreţinerea utilizând un computer Xperia™ Companion Xperia™ Companion este un serviciu software care vă pune la dispoziţie o serie de instrumente și aplicaţii pe care le puteţi utiliza atunci când conectaţi dispozitivul la un computer. Cu Xperia™ Companion, puteţi să: • Actualizaţi sau reparaţi software-ul dispozitivului. • Transferaţi conţinutul de pe un dispozitiv vechi utilizând Xperia™ Transfer. • Creaţi o copie de rezervă și să restauraţi conţinutul de pe computer. • Sincronizaţi conţinutul multimedia – fotografiile, clipurile video, muzica ..

Îmbunătăţirea performanţei memoriei - Page 41

Schimbarea modului de conectare prin USB 1 Atașaţi un conector USB la dispozitiv. 2 Trageţi în jos bara de stare, apoi atingeţi ușor Încărca ț i acest dispozitiv . 3 Atingeţi ușor Transfera ț i fi ș iere sau Folosi ț i dispozitivul ca MIDI , după cum doriţi. Spaţiul de stocare și memoria Dispozitivul dvs. are mai multe opţiuni pentru stocare și memorie: • Memoria internă stochează conţinutul descărcat sau transferat împreună cu setările și datele personale. • Puteţi utiliza o cartelă de memorie amovibilă pentru a obţine un spaţiu de stocare mai mare. Fi..

Crearea unei copii de rezervă a conţinutului - Page 42

Pentru a transfera fişiere media pe cartela de memorie 1 Asiguraţi-vă că aveţi o cartelă de memorie inserată în dispozitiv. 2 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 3 Găsiţi și atingeţi ușor Setări > Stocare şi memorie > Transfer de date . 4 Marcaţi fișierele pe care doriţi să le transferaţi pe cartela de memorie. 5 Atingeţi ușor Transfer . Pentru a opri executarea aplicaţiilor şi a serviciilor 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 2 Găsiţi și atingeţi ușor Setări > Aplicaţii . 3 Selectaţi o aplicaţie sau un serviciu, apoi atingeţi ușor ..

43 - Page 43

• Jurnale de apeluri • Mesaje text • Calendar • Setări • Fișiere media, cum ar fi muzică și clipuri video • Fotografii și imagini Pentru a crea o copie de rezervă a datelor utilizând un computer 1 Deblocaţi ecranul dispozitivul și conectaţi-l la computer utilizând un cablu USB Type-C™. 2 Deschideţi software-ul Xperia™ Companion pe computer dacă nu se lansează automat. Computerul detectează dispozitivul după câteva momente. Asiguraţi-vă că aţi selectat modul Transfera ț i fi ș iere pe dispozitiv. 3 Faceţi clic pe Copie de rezervă în ecranul princip..

44 - Page 44

Pentru a configura funcţia de creare automată a copiei de rezervă 1 Dacă faceţi o copie de rezervă a conţinutului pe un dispozitiv USB de stocare, asiguraţi-vă că acesta este conectat la dispozitivul dvs. printr-un adaptor gazdă USB. Dacă faceţi copia de rezervă pe o cartelă SD, asiguraţi-vă că aceasta este instalată corect în dispozitiv. Dacă faceţi o copie de rezervă a conţinutului dintr-un cont online, asiguraţi-vă că v-aţi conectat la contul dvs. Google™. 2 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 3 Găsiţi și atingeţi ușor Setări > Copie de rezerv..

45 - Page 45

Crearea unei copii de rezervă a datelor cu aplicaţia Creare copie de rezervă şi restaurare Google Utilizând aplicaţia Creare copie de rezervă și restaurare Google puteţi face copii de rezervă ale datelor dvs. pe un server Google. De asemenea, puteţi să activaţi funcţia de restaurare automată pentru a restaura datele și setările unei aplicaţii atunci când o restauraţi. Cu această aplicaţie puteţi face copii de rezervă pentru următoarelor tipuri de date: • Aplicaţii • Marcaje • Reţele Wi-Fi • Alte setări Pentru a face o copie de rezervă a datelor într-un ..

Pentru a descărca o aplicaţie din Google Play™ - Page 46

Descărcarea aplicaţiilor Descărcarea de aplicaţii din Google Play™ Google Play™ este magazinul online oficial al Google pentru descărcarea de aplicaţii, jocuri, muzică, filme și cărţi. Aici există atât aplicaţii gratuite, cât și plătite. Înainte de a începe să descărcaţi din Google Play™, asiguraţi-vă că aveţi o conexiune la internet funcţională, preferabil prin Wi-Fi pentru a limita taxele pentru trafic de date. Pentru a utiliza serviciul Google Play™, aveţi nevoie de un cont Google™. Este posibil ca serviciul Google Play™ să nu fie disponibil ..

Pentru a naviga pe Web - Page 47

Internet şi reţele Navigarea pe Web În majoritatea regiunilor este preinstalată o versiune a browserului Web Google Chrome™ pentru dispozitive Android™. Accesaţi http://support.google.com/chrome și faceţi clic pe legătura „Chrome for Mobile” („Chrome pentru dispozitive mobile”) pentru a obţine informaţii mai detaliate despre utilizarea acestui browser Web. Pentru a naviga pe Web 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 2 Găsiţi și atingeţi ușor . 3 Dacă utilizaţi Google Chrome™ pentru prima dată, selectaţi fie să vă conectaţi la un cont Google™, fi..

Reîmprospătare - Page 48

Pentru a adăuga setările pentru Internet şi MMS 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 2 Găsiţi și atingeţi ușor Setări > Mai multe > Reţele mobile . 3 Atingeţi ușor Nume puncte de acces > . 4 Atingeţi ușor Nume și introduceţi numele dorit, apoi atingeţi ușor OK . 5 Atingeţi ușor APN și introduceţi numele punctului de acces, apoi atingeţi ușor OK . 6 Introduceţi toate celelalte informaţii solicitate. Dacă nu știţi care informaţii sunt necesare, contactaţi operatorul de reţea pentru mai multe detalii. 7 Atunci când terminaţi, atingeţi ușor , ..

Mărirea puterii semnalului Wi-Fi - Page 49

Pentru a adăuga manual o reţea Wi-Fi 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 2 Găsiţi și atingeţi ușor Setări > Wi-Fi . 3 Defilaţi în jos și atingeţi ușor la sfârșitul elementelor listate. 4 Introduceţi informaţiile necesare pentru Nume reţea (SSID) . 5 Pentru a selecta un tip de securitate, atingeţi ușor câmpul Securitate . 6 Dacă se solicită, introduceţi o parolă. 7 Pentru a edita opţiunile avansate precum setările pentru proxy și IP, atingeţi ușor Opţiuni avansate și apoi editaţi-le după cum doriţi. 8 Atingeţi ușor SALVARE . Contactaţi admini..

Partajarea conexiunii de date de telefonie mobilă - Page 50

Pentru a găsi adresa MAC a dispozitivului 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 2 Găsiţi și atingeţi ușor Setări > Wi-Fi . 3 Atingeţi ușor . Adresă MAC este afișată în listă. WPS WPS (Wi-Fi Protected Setup™) este un standard de reţea wireless ce vă ajută să stabiliţi conexiuni de reţea wireless securizate. WPS vă permite să configuraţi cu ușurinţă criptarea Wi-Fi Protected Access® (WPA) pentru a vă securiza reţeaua. De asemenea, puteţi adăuga dispozitive noi într-o reţea existentă fără a introduce parole lungi. Utilizaţi una dintre aceste me..

Conexiune prin disp. mobil Bluetooth - Page 51

Pentru a partaja conexiunea de date de telefonie mobilă cu un alt dispozitiv Bluetooth® 1 Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth® sunt împerecheate unul cu celălalt și că traficul de date de telefonie mobilă este activat pe dispozitivul dvs. 2 Pe dispozitiv : În Ecranul principal , atingeţi ușor . 3 Găsiţi și atingeţi ușor Setări > Mai multe > Tethering şi hotspot portabil , apoi atingeţi ușor cursorul Conexiune prin disp. mobil Bluetooth pentru a activa funcţia. 4 Pe dispozitivul Bluetooth® : Configuraţi dispozitivul pentru a-..

Selectarea reţelelor de telefonie mobilă - Page 52

volumul de date utilizate de aplicaţii individuale. Pentru datele transferate prin conexiunea de date mobilă, puteţi seta și avertismente privind utilizarea de date și limite pentru a evita costuri suplimentare. Reglarea setărilor de utilizare a datelor vă poate ajuta să deţineţi un control mai bun asupra utilizării datelor, dar nu poate garanta evitarea costurilor suplimentare. Pentru a ajuta a reducerea nivelului de utilizare a datelor 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 2 Găsiţi și atingeţi ușor Setări > Utilizare date > Economizor de date . 3 Atingeţi uș..

Reţele virtuale private (VPN) - Page 53

• O reţea WCDMA și o reţea GSM • O reţea LTE, o reţea WCDMA și o reţea GSM Dispozitivul dvs. comută între reţele de telefonie mobilă în funcţie de reţelele de telefonie mobilă disponibile în locul în care vă afla±i. Aveţi posibilitatea, de asemenea, să setaţi manual dispozitivul dvs. să utilizeze un anumit tip de reţea de telefonie mobilă, de exemplu WCDMA sau GSM. În bara de stare sunt afișate diverse pictograme de stare, în funcţie de tipul sau de modul de reţea la care v-aţi conectat. Consultaţi Pictograme de stare la pagina 31 pentru a vedea cum ara..

54 - Page 54

Pentru deconectare de la o reţea virtuală privată (VPN) 1 Atingeţi ușor de două ori bara de stare pentru a deschide panoul Notificare. 2 Atingeţi ușor notificarea conexiunii VPN pentru a o dezactiva. 54 Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

..

Pentru a configura un cont online pentru sincronizare - Page 55

Sincronizarea datelor de pe dispozitiv Sincronizarea cu conturile online Sincronizaţi-vă dispozitivul cu persoane de contact, mesaje de e-mail, evenimente din calendar și alte informaţii din conturi online precum conturi de e-mail ca Gmail™ și Exchange ActiveSync și conturi de Facebook™ și Flickr™. Puteţi sincroniza datele automat pentru astfel de conturi activând funcţia de sincronizare automată sau puteţi sincroniza manual fiecare cont în parte. Pentru a configura un cont online pentru sincronizare 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 2 Atingeţi ușor Setări &..

Pentru a configura un cont EAS pentru sincronizare - Page 56

Pentru a configura un cont EAS pentru sincronizare 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 2 Atingeţi ușor Setări > Conturi şi sincronizare > Adăugare cont > Exchange ActiveSync . 3 Introduceţi adresa de e-mail și parola corespunzătoare contului de la serviciu. 4 Atingeţi ușor URMĂTORUL . Dacă apare o eroare, introduceţi manual detaliile pentru domeniu și server aferente contului dvs., apoi atingeţi ușor URMĂTORUL . 5 Atingeţi ușor OK pentru a-i permite serverului de la serviciu să vă controleze dispozitivul. 6 Selectaţi o metodă de sincronizare, un inter..

Accesarea setărilor - Page 57

Setările de bază Accesarea setărilor Vizualizaţi și modificaţi setările pentru dispozitivul dvs. în meniul Setări. Meniul Setări poate fi accesat atât din ecranul cu aplicaţii, cât și din panoul Setări rapide. Pentru a deschide meniul cu setările dispozitivului din ecranul cu aplicaţii 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 2 Găsiţi și atingeţi ușor Setări . Vizualizarea informaţiilor despre dispozitiv 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 2 Găsiţi și atingeţi ușor Setări > Despre telefon . Pentru a accesa panoul Setări rapide • Trageţi în ..

Setarea excepţiilor pentru modul Nu deranjaţi - Page 58

Pentru a seta un ton de apel 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 2 Găsiţi și atingeţi ușor Setări > Sunet > Ton de apel telefon . 3 Selectaţi o opţiune din listă sau atingeţi ușor și selectaţi un fișier de muzică salvat pe dispozitiv. 4 Pentru confirmare, atingeţi ușor Efectuat . Pentru a selecta sunetul de notificare 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 2 Găsiţi și atingeţi ușor Setări > Sunet > Sunet notificări . 3 Selectaţi o opţiune din listă sau atingeţi ușor și selectaţi un fișier de muzică salvat pe dispozitiv. 4 Pentru c..

Controlul inteligent al retroiluminării - Page 59

• Evenimente și memento-uri • Apeluri • Mesaje • Alarme Pentru a permite notificările prioritare în modul Nu deranjaţi 1 În ecranul principal, atingeţi ușor . 2 Găsiţi și atingeţi ușor Setări > Sunet > Nu deranja > Se permite doar prioritatea . 3 Atingeţi ușor Apeluri sau Mesaje . 4 Selectaţi o opţiune. Setările pentru ecran Pentru a regla manual luminozitatea ecranului, indiferent de condiţiile de iluminare 1 În ecranul principal, atingeţi ușor . 2 Găsiţi și atingeţi ușor Setări > Afişaj și atingeţi ușor cursorul Luminozitate adaptivă pe..

Setări pentru aplicaţii - Page 60

Pentru a activa sau dezactiva funcţia de control inteligent al retroiluminării 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 2 Găsiţi și atingeţi ușor Setări > Afişaj > Control intel. lum. fundal . 3 Atingeţi ușor cursorul pentru a activa sau dezactiva funcţia. Fixarea ecranului Utilizaţi opţiunea de fixare a ecranului pentru a seta dispozitivul să afișeze numai ecranul unei anumite aplicaţii. De exemplu, dacă jucaţi un joc și atingeţi întâmplător tasta de navigare a ecranului principal, caracteristica de fixare a ecranului împiedică minimizarea ecranului ap..

Permisiuni esenţiale - Page 61

Pentru a acorda o permisiune 1 Pentru a acorda o permisiune, atingeţi ușor Permite ț i . 2 Atunci când caseta de dialog de confirmare apare pentru a doua oară, puteţi alege opţiunea Nu mai întreba dacă doriţi. 3 De asemenea, o casetă de dialog va explica motivul pentru care aplicaţia are nevoie de permisiuni și pentru ce le utilizează în mod specific. Pentru a respinge această casetă de dialog, atingeţi ușor OK . Pentru a refuza o permisiune • Pentru a refuza o permisiune, atingeţi ușor Refuza ț i atunci când se afișează caseta de dialog. Totuși, anumite aplic..

Reiniţializarea aplicaţiilor - Page 62

Pentru a gestiona legăturile la aplicaţii din meniul Setări 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 2 Găsiţi și atingeţi ușor Setări > Aplicaţii . 3 Atingeţi ușor și găsiţi Deschiderea linkurilor . 4 Selectaţi o aplicaţie și reglaţi setările în funcţie de preferinţe. Reiniţializarea aplicaţiilor Puteţi reiniţializa o aplicaţie sau puteţi goli datele aplicaţiei dacă aplicaţia nu mai răspunde sau provoacă probleme dispozitivului. Pentru a reiniţializa preferinţele pentru aplicaţii 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 2 Găsiţi și atingeţi ..

Setări de limbă - Page 63

Pentru a selecta conţinutul protectorului de ecran 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 2 Găsiţi și atingeţi ușor Setări > Afişaj > Economizor de ecran . 3 Atingeţi ușor cursorul pentru a activa funcţia. 4 Selectaţi ceea ce doriţi să se afișeze atunci când protectorul de ecran este activ. Pentru a porni manual protectorul de ecran 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 2 Găsiţi și atingeţi ușor Setări > Afişaj > Economizor de ecran . 3 Atingeţi ușor cursorul pentru a activa funcţia. 4 Pentru a activa imediat protectorul de ecran, atingeţi ..

Despre contul de utilizator obişnuit - Page 64

Mod Foarte intens Modul foarte intens accentuează luminozitatea și saturaţia culorilor fotografiilor și clipurilor video în timp ce le vizualizaţi pe dispozitiv. Pentru a activa modul Super-realist 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 2 Găsiţi și atingeţi ușor Setări > Afişaj > Îmbunătăţire imagine . 3 Atingeţi ușor butonul radio Mod foarte intens , dacă nu s-a selectat deja. Îmbunătăţirea redării sunetului Puteţi să optimizaţi sunetul emis de dispozitiv prin activarea manuală a setărilor de sunet cum ar fi Equaliser (Egalizator) și Surround (Sp..

Despre contul de utilizator invitat - Page 65

cu muzică și fotografii. Puteţi adăuga pe dispozitiv până la șapte conturi de utilizator obișnuit. Pentru a adăuga un cont de utilizator obişnuit 1 Asiguraţi-vă că sunteţi conectat drept proprietar, adică utilizatorul care a configurat dispozitivul prima dată. 2 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 3 Găsiţi și atingeţi ușor Setări > Utilizatori > Adăugare utilizator . 4 Atingeţi ușor OK . Noul cont este creat. 5 Atingeţi ușor CONFIGURA Ț I . Ecranul se blochează și în colţul din dreapta sus apare o pictogramă care reprezintă utilizatorul recent..

Pentru a comuta între mai multe conturi de utilizator - Page 66

Comutarea între mai multe conturi de utilizator Pentru a comuta între mai multe conturi de utilizator 1 Pentru a vizualiza lista utilizatorilor, trageţi în jos bara de stare cu două degete, apoi atingeţi ușor pictograma de utilizator din partea dreaptă sus a ecranului. 2 Atingeţi ușor pictograma care reprezintă contul de utilizator la care doriţi să comutaţi. Apare ecranul de blocare pentru respectivul cont de utilizator. Atunci când comutaţi la un cont de invitat, atingeţi ușor De la început dacă doriţi să ștergeţi sesiunea anterioară sau atingeţi ușor Da, se con..

Tastaturi pe ecran - Page 67

Tastarea textului Tastaturi pe ecran Pe dispozitiv există câteva modalităţi preinstalate pentru introducerea textului. Modalitatea implicită de introducere a textului poate să depindă de setările regionale sau ale limbii pe care o utilizaţi. Este posibil ca una sau mai multe modalităţi de introducere a textului să nu fie disponibile în regiunea dvs. Tastatura SwiftKey ® Puteţi să introduceţi text cu tastatura de pe ecran atingând ușor fiecare literă pe rând sau să utilizaţi caracteristica SwiftKey ® Flow și să glisaţi degetul de la o literă la alta pentru a for..

Bara de editare a textului - Page 68

Pentru a afişa tastatura de pe ecran pentru a introduce text • Atingeţi ușor un câmp de intrare text. Pentru a utiliza tastatura de pe ecran în orientarea tip vedere • Atunci când tastatura de pe ecran este afișată, întoarceţi dispozitivul pe lateral. Este posibil să fie necesar să ajustaţi setările din anumite aplicaţii pentru a permite orientarea tip vedere. Pentru a introduce text caracter cu caracter 1 Pentru a introduce un caracter vizibil pe tastatură, atingeţi-l ușor. 2 Pentru a introduce o variantă de caracter, atingeţi continuu un caracter obișnuit de pe ..

Pentru a utiliza lupa - Page 69

Pentru a utiliza lupa • Când introduceţi text, atingeţi ușor și continuu câmpul de text pentru a vizualiza textul mărit și a plasa cursorul în locul dorit în cadrul câmpului de text. 69 Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

..

Pentru a deschide tastatura virtuală - Page 70

Apelarea Efectuarea apelurilor Puteţi efectua un apel formând manual un număr de telefon, atingând ușor un număr salvat în lista de persoane de contact sau atingând ușor numărul de telefon în jurnalul de apeluri. De asemenea, puteţi utiliza funcţia de apelare inteligentă pentru a găsi rapid numere în listele de persoane de contact și în jurnalele de apeluri introducând o parte a numărului persoanei de contact și selectând dintre sugestiile care apar. Pentru a efectua un apel video, puteţi să utilizaţi aplicaţia de mesagerie instantanee și chat video Hangouts™ de..

Afişarea sau ascunderea numărului de telefon - Page 71

Pentru a efectua un apel internaţional 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 2 Găsiţi și atingeţi ușor . Se afișează jurnalul de apeluri. 3 Atingeţi ușor pentru a afișa tastatura virtuală. 4 Atingeţi continuu 0 până când apare semnul „+”. 5 Introduceţi codul de ţară, prefixul interurban fără zerourile iniţiale, urmat de numărul de telefon. Apoi atingeţi ușor . Pentru a adăuga în ecranul principal un număr cu formare directă 1 Atingeţi continuu o zonă liberă din Ecranul principal până când dispozitivul vibrează și apare meniul de personalizar..

Refuzarea unui apel prin intermediul unui mesaj text - Page 72

Pentru a seta la fără sonor tonul de apel pentru un apel în aşteptare • Când primiţi apelul, apăsaţi tasta de volum. Refuzarea unui apel prin intermediul unui mesaj text Cu ajutorul unui mesaj text puteţi refuza un apel, îl puteţi trimite automat către apelant și îl puteţi stoca în conversaţia din Mesagerie pe care o purtaţi cu persoana de contact respectivă. Puteţi fie să selectaţi unul dintre mesajele predefinite disponibile pe dispozitiv, fie să creaţi un mesaj nou. De asemenea, puteţi să vă creaţi propriile mesaje editându-le pe cele predefinite. Pentr..

Mai puteţi accesa setările generale de apelare urmând - Page 73

Pentru a modifica volumul în timpul unui apel • Apăsaţi pe tasta de volum în sus sau în jos. Utilizarea jurnalului de apeluri În jurnalul de apeluri, aveţi posibilitatea să vizualizaţi apeluri pierdute , apeluri primite și apeluri efectuate . Pentru a deschide jurnalul de apeluri 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 2 Găsiţi și atingeţi ușor . Pentru a vizualiza apelurile pierdute 1 Dacă aveţi un apel pierdut, în bara de stare apare . Trageţi în jos bara de stare. 2 Atingeţi ușor Apel pierdut . Pentru a apela un număr din jurnalul de apeluri 1 În Ecranul pri..

Apelurile multiple - Page 74

apelare fixată (FDN - Fixed Dialling Numbers) pentru a restricţiona apelurile expediate. Dacă abonamentul dvs. include un serviciu de mesagerie vocală, puteţi trimite toate apelurile sosite de la o anumită persoană de contact direct la mesageria vocală. Nu toţi operatorii de reţea acceptă FDN. Contactaţi operatorul reţelei dvs. pentru a verifica dacă serviciul de reţea sau cartela SIM acceptă această funcţie. Pentru a bloca apelurile şi mesajele de la un anumit număr 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 2 Găsiţi și atingeţi ușor > Setări > Blocare nu..

Apeluri pentru conferinţă - Page 75

Pentru a răspunde la al doilea apel şi a pune apelul în curs în aşteptare 1 Dacă auziţi bipuri repetate în timpul unui apel, trageţi spre dreapta. 2 Atingeţi ușor Reţinere apel . Pentru a refuza un al doilea apel • Dacă auziţi bipuri repetate în timpul unui apel, trageţi spre stânga. Pentru a efectua un al doilea apel 1 În timpul unui apel în desfășurare, atingeţi ușor . Se afișează jurnalul de apeluri. 2 Atingeţi ușor pentru a afișa tastatura virtuală. 3 Introduceţi numărul destinatarului și atingeţi ușor . Primul apel este pus în așteptare. Pentru a..

Apelurile de urgenţă - Page 76

Pentru a introduce numărul de mesagerie vocală 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 2 Găsiţi și atingeţi ușor Setări > Apelare > Mesagerie vocală > Setări mesagerie vocală > Număr mesagerie vocală . 3 Introduceţi numărul de mesagerie vocală. 4 Atingeţi ușor OK . Pentru a apela serviciul de mesagerie vocală 1 Deschideţi tastatura virtuală. 2 Atingeţi continuu 1 până când se formează numărul mesageriei vocale. În general, prima dată când apelaţi numărul mesageriei vocale, sistemul de mesagerie vocală al operatorului de reţea vă solicită s..

Pentru a căuta o persoană de contact - Page 77

Persoane de contact Căutarea și vizualizarea contactelor 1 Căutaţi persoane de contact 2 Editaţi și vizualizaţi informaţii medicale și informaţii de contact în caz de urgenţă 3 Vizualizaţi mai multe opţiuni 4 Fila Preferinţe și Toate persoanele de contact 5 Vizualizaţi detaliile persoanelor de contact 6 Utilizaţi cursorul pentru a trece direct la persoanele de contact ale căror nume încep cu litera selectată 7 Adăugaţi o persoană de contact Pentru a căuta o persoană de contact 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor , apoi . 2 Atingeţi ușor și introduceţi un..

Adăugarea - Page 78

Adăugarea și editarea contactelor Pentru a adăuga o persoană de contact 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor , apoi . 2 Atingeţi ușor . 3 Dacă aţi sincronizat persoanele de contact cu unul sau mai multe conturi și adăugaţi o persoană de contact pentru prima dată, trebuie să selectaţi contul la care doriţi să adăugaţi persoana de contact. Alternativ, atingeţi ușor Pers. de contact telefon dacă doriţi să utilizaţi și să salvaţi această persoană de contact numai pe dispozitiv. 4 Introduceţi sau selectaţi informaţiile dorite pentru persoana de contact. 5 Du..

Transferarea persoanelor de contact - Page 79

Pentru a şterge persoane de contact 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor , apoi . 2 Atingeţi continuu persoana de contact pe care doriţi să o ștergeţi. 3 Pentru a șterge mai multe sau toate persoanele de contact, marcaţi casetele de selectare alăturate persoanelor de contact pe care doriţi să le ștergeţi. 4 Atingeţi ușor , apoi atingeţi ușor Ştergere contact . 5 Atingeţi ușor ŞTERGEŢI pentru a confirma. Pentru a edita informaţiile de contact despre dvs. 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor , apoi . 2 Atingeţi ușor EU , apoi atingeţi ușor . 3 Introduceţ..

și - Page 80

Pentru a importa persoane de contact de pe o cartelă de memorie 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor , apoi . 2 Apăsaţi pe , apoi atingeţi ușor Importare/exportare > Importare de pe cartela SD sau din memoria internă (fişier .vcf) . 3 Selectaţi locul de stocare a persoanelor dvs. de contact. 4 Atingeţi ușor Cartelă SD . 5 Selectaţi atingând ușor fișierele pe care doriţi să le importaţi. Pentru a importa persoane de contact utilizând tehnologia Bluetooth ® 1 Asiguraţi-vă că funcţia Bluetooth ® este activată și că dispozitivul este detectabil. 2 Atunci câ..

Preferinţe - Page 81

1 Reveniţi la ecranul Persoane de contact principal 2 Vizualizaţi mai multe opţiuni 3 Fila informaţiilor medicale, personale și a celor de contact în caz de urgenţă 4 Informaţii medicale și personale Pentru a introduce informaţii medicale 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor , apoi . 2 Atingeţi ușor . 3 Editaţi informaţiile dorite. Pentru a adăuga o nouă persoană de contact în caz de urgenţă 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor , apoi . 2 Atingeţi ușor , apoi CONTACTE > Adăuga ț i o persoană de contact . 3 Atingeţi ușor persoana de contact pe care do..

Trimiterea informaţiilor despre o persoană de contact - Page 82

Trimiterea informaţiilor despre o persoană de contact Pentru a trimite cartea dvs. de vizită 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor , apoi . 2 Atingeţi ușor EU . 3 Atingeţi ușor , apoi atingeţi ușor Partajare . 4 Selectaţi o metodă de transfer disponibilă și urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Pentru a trimite o persoană de contact 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor , apoi . 2 Atingeţi ușor persoana de contact ale cărei detalii doriţi să le trimiteţi. 3 Atingeţi ușor , apoi atingeţi ușor Partajare . 4 Selectaţi o metodă de transfer disponibilă și urma..

Pentru a crea şi trimite un mesaj - Page 83

Mesagerie şi discuţii Citirea și trimiterea mesajelor Aplicaţia Mesagerie vă arată mesajele sub formă de conversaţii, adică toate mesajele trimise la și primite de la o anumită persoană sunt grupate la un loc. Numărul de caractere pe care le puteţi trimite într-un singur mesaj diferă în funcţie de operator și limba utilizată. De asemenea, dimensiunea maximă a unui mesaj multimedia, care include dimensiunea fișierelor media adăugate, depinde de operator. Contactaţi operatorul de reţea pentru informaţii suplimentare. 1 Reveniţi la lista de conversaţii 2 Apelaţi e..

Organizarea mesajelor - Page 84

Pentru a redirecţiona un mesaj 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor , apoi găsiţi și atingeţi ușor . 2 Atingeţi ușor conversaţia care conţine mesajul pe care doriţi să îl redirecţionaţi. 3 Atingeţi continuu mesajul pe care doriţi să-l redirecţionaţi, apoi atingeţi ușor Redirecţionare mesaj . 4 Introduceţi numele sau numărul de telefon al destinatarului, apoi selectaţi din sugestiile apărute. Dacă destinatarul nu este listat ca persoană de contact, introduceţi manual numărul acestuia. 5 Editaţi mesajul dacă este necesar, apoi atingeţi ușor . Pentru a s..

După activarea rapoartelor de livrare, se - Page 85

Pentru a salva numărul unui expeditor drept persoană de contact 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor , apoi găsiţi și atingeţi ușor . 2 Atingeţi ușor pictograma alăturată numărului de telefon, apoi atingeţi ușor SALVARE . 3 Selectaţi o persoană de contact existentă sau atingeţi ușor Creare contact nou . 4 Editaţi informaţiile despre persoana de contact și atingeţi ușor SALVARE . Setările pentru schimbul de mesaje Pentru a modifica setările pentru notificările privind mesajele 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor , apoi găsiţi și atingeţi ușor . 2 At..

Pentru a configura un cont de e-mail - Page 86

E-mail Configurarea serviciilor de email Utilizaţi aplicaţia de email de pe dispozitiv pentru a trimite și primi mesaje de email prin conturile dvs. de email. Puteţi avea simultan unul sau mai multe conturi de email, inclusiv conturi Microsoft Exchange ActiveSync de organizaţie. Pentru a configura un cont de e-mail 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 2 Găsiţi și atingeţi ușor Trimitere e-mail . 3 Urmaţi instrucţiunile care apar pe ecran pentru a finaliza configurarea. Pentru unele servicii de e-mail, este posibil să fie necesar să contactaţi furnizorul de servicii..

Organizarea mesajelor de email - Page 87

Pentru a citi mesaje de e-mail 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 2 Găsiţi și atingeţi ușor Trimitere e-mail . 3 Dacă utilizaţi mai multe conturi de e-mail, atingeţi ușor , apoi și selectaţi contul pe care doriţi să îl verificaţi. Dacă doriţi să verificaţi simultan toate conturile de e-mail, atingeţi ușor , apoi și selectaţi Inbox combinat . 4 Derulaţi în sus sau în jos în cutia poștală de primire a mesajelor de e-mail și atingeţi ușor mesajul de e-mail pe care doriţi să-l citiţi. Pentru a crea şi a trimite un mesaj de e-mail 1 În Ecranul prin..

Setările contului de email - Page 88

Pentru a căuta mesaje de e-mail 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor , apoi găsiţi și atingeţi ușor Trimitere e-mail . 2 Dacă utilizaţi mai multe conturi de e-mail, atingeţi ușor , apoi și selectaţi contul în care doriţi să căutaţi. Dacă doriţi să căutaţi simultan în toate conturile de e-mail, atingeţi ușor , apoi și selectaţi Inbox combinat . 3 Atingeţi ușor . 4 Introduceţi textul de căutare. 5 Rezultatele căutării apar într-o listă sortată după dată. Atingeţi ușor mesajul de e- mail pe care doriţi să îl deschideţi. Pentru a vizualiza toate ..

Pentru a afla mai multe despre Gmail™ - Page 89

Gmail™ Dacă aveţi un cont Google™, puteţi utiliza aplicaţia Gmail™ pentru a citi și scrie mesaje de e-mail. 1 Vizualizaţi o listă cu toate conturile și folderele Gmail 2 Căutaţi mesaje de e-mail 3 Lista de mesaje de e-mail 4 Scrieţi un mesaj de e-mail Pentru a afla mai multe despre Gmail™ • Atunci când aplicaţia Gmail este deschisă, atingeţi ușor , apoi găsiţi și atingeţi ușor Ajutor şi păreri . 89 Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

..

Transferarea muzicii pe dispozitiv - Page 90

Muzică şi radio FM Transferarea muzicii pe dispozitiv Există două moduri de a transfera muzica de pe un computer pe dispozitiv: • Puteţi transfera fișiere muzicale între dispozitiv și un computer utilizând cablul USB Type- C™ furnizat. După conectare, selectaţi Transfera ț i fi ș iere pe dispozitiv și apoi copiaţi și lipiţi sau trageţi și fixaţi fișierele utilizând computerul. Consultaţi Gestionarea fișierelor utilizând un computer la pagina 40. • Puteţi utiliza software-ul Xperia™ Companion pentru a transfera fișierele media între computer și dispo..

Ecranul principal al aplicaţiei Muzică - Page 91

15 Redaţi în mod aleatoriu melodiile din lista actuală de așteptare pentru redare Ecranul principal al aplicaţiei Muzică 1 Atingeţi ușor în colţul din stânga sus pentru a deschide meniul aplicaţiei Muzică 2 Defilaţi în sus sau în jos pentru a vizualiza conţinutul 3 Redaţi o melodie utilizând aplicaţia Muzică 4 Redaţi toate melodiile în mod aleatoriu 5 Reveniţi la ecranul aplicaţiei de redare a muzicii Pentru a reda o melodie utilizând aplicaţia Muzică 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor , apoi găsiţi și atingeţi ușor . 2 Atingeţi ușor . 3 Selectaţi..

Pentru a deschide meniul aplicaţiei Muzică - Page 92

Meniul aplicaţiei Muzică Meniul aplicaţiei Muzică vă oferă o prezentare generală a tuturor melodiilor de pe dispozitiv. De aici puteţi gestiona albumele și listele de redare. 1 Reveniţi la ecranul principal al aplicaţiei Muzică 2 Vizualizaţi lista actuală de așteptare pentru redare 3 Răsfoiţi toate listele de redare 4 Răsfoiţi toţi artiștii 5 Răsfoiţi toate albumele 6 Răsfoiţi toate melodiile 7 Răsfoiţi toate genurile 8 Răsfoiţi toate folderele 9 Deschideţi meniul de setări pentru aplicaţia Muzică 10 Deschideţi meniul de asistenţă pentru aplicaţia Muzic..

Partajarea muzicii - Page 93

Pentru a crea propriile liste de redare 1 În ecranul de pornire al aplicaţiei Muzică, atingeţi continuu numele melodiei sau al albumului pe care doriţi să îl adăugaţi într-o listă de redare. 2 În meniul care se deschide, atingeţi ușor Adăugare la lista de redare > Creare listă de redare . 3 Introduceţi un nume pentru lista de redare și atingeţi ușor OK . Sau puteţi să deschideţi meniul din ecranul principal al aplicaţiei Muzică și să atingeţi ușor Liste de redare , apoi pentru a crea o listă de redare nouă. Pentru a reda listele de redare proprii 1 Deschide..

Pentru a activa caracteristica de sunet surround - Page 94

Pentru a activa caracteristica de sunet surround 1 Deschideţi meniul aplicaţiei Muzică, apoi atingeţi ușor Setări > Setări audio > Efecte sonore > Sunet surround (VPT) . 2 Atingeţi scurt spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta o setare, apoi atingeţi ușor OK pentru confirmare. Ascultarea la radio Funcţia Radio FM de pe dispozitiv funcţionează precum orice radio FM. De exemplu, aveţi posibilitatea să răsfoiţi și să ascultaţi posturi de radio FM și să le salvaţi ca preferinţe. Pentru a putea utiliza aplicaţia radio, trebuie să conectaţi la dispoziti..

Canale radio preferate - Page 95

Pentru a porni o căutare nouă pentru canalele radio 1 Atunci când radioul este pornit, atingeţi ușor . 2 Atingeţi ușor Căutare canale . Radioul scanează întreaga bandă de frecvenţe și marchează toate canalele disponibile. Pentru a comuta redarea sunetului radioului la difuzor 1 Atunci când radioul este pornit, apăsaţi pe . 2 Atingeţi ușor Redare în difuzor . Pentru a comuta înapoi redarea sunetului la setul de căști sau la perechea de căști cu fir, apăsaţi pe și atingeţi ușor Redare în căşti . Canale radio preferate Pentru a salva un canal ca preferinţă 1..

înregistrarea de clipuri video - Page 96

Aparat foto Fotografierea și înregistrarea de clipuri video 1 Obiectivul aparatului foto frontal 2 Selectaţi modul de fotografiere 3 Comutaţi între aparatul foto frontal și cel principal 4 Măriţi sau micșoraţi 5 Tasta aparatului foto – activaţi aparatul foto/fotografiaţi/înregistraţi clipuri video 6 Vizualizaţi fotografii și clipuri video 7 Salvarea locaţiei 8 Buton de declanșare – fotografiaţi sau înregistraţi clipuri video 9 Mergeţi înapoi cu un pas sau ieșiţi din aparatul foto 10 Setările pentru modul de fotografiere 11 Setările pentru bliţ Pentru a ..

Prezentarea generală a modurilor de capturare - Page 97

Pentru a utiliza funcţia de mărire/micşorare • Când aparatul foto este deschis, apropiaţi sau depărtaţi două degete pe ecranul aparatului foto. • Mai puteţi utiliza tasta de volum, apăsând în sus sau în jos. Pentru a activa această funcţie, atingeţi ușor , apoi Mai multe > Utilizare tastă de volum ca . Pentru a înregistra un clip video utilizând tasta aparatului foto 1 Activaţi aparatul foto. 2 Deplasaţi degetul pe ecran pentru a selecta . 3 Pentru a porni înregistrarea unui clip video, apăsaţi pe tasta aparatului foto. 4 Pentru a opri înregistrarea, apăsa..

Pentru a face o fotografie panoramică - Page 98

Aplicaţii aparat foto Selectaţi manual aplicaţiile aparatului foto. Pentru informaţii suplimentare despre realizarea unor fotografii mai bune, accesaţi support.sonymobile.com . Aplicaţiile aparatului foto Efect AR Realizaţi fotografii sau clipuri video cu scene și personaje virtuale. Efect creativ Aplicaţi efecte fotografiilor sau clipurilor video. Sound Photo Fotografiaţi cu sunet de fundal. Panoramă Realizaţi fotografii panoramice și cu unghi larg. Timeshift burst Găsiţi cea mai bună fotografie într-o serie de imagini. Panoramă Puteţi realiza fotografii panoramic..

Această funcţie este disponibilă numai în modul - Page 99

Pentru a activa funcţia Smile Shutter™ 1 Activaţi aparatul foto. 2 Atingeţi ușor . 3 Găsiţi și atingeţi ușor Captură automată > Declanşator zâmbet . 4 Dacă aparatul foto este deschis și opţiunea Declanşator zâmbet este activată, îndreptaţi aparatul foto către subiect. Aparatul foto selectează faţa pe care să se focalizeze. 5 Faţa apare într-un chenar colorat, iar fotografia este realizată automat imediat ce este detectat un zâmbet. 6 Dacă nu se detectează niciun zâmbet, puteţi apăsa pe tasta aparatului foto pentru a realiza manual fotografia. Pentru ..

100 - Page 100

Activat După ce faceţi o fotografie sau un clip video, examinarea se poate face în colţul din dreapta jos al ecranului timp de 3 secunde. Numai aparatul foto frontal După ce faceţi o fotografie sau un clip video cu aparatul foto frontal, examinarea se poate face în colţul din dreapta jos al ecranului timp de 3 secunde. Dezactivat Fotografia sau clipul video este salvat după ce îl realizaţi și nu se poate examina. Utilizarea tastei de volum în diverse scopuri Puteţi să stabiliţi ce funcţie îndeplinește tasta de volum când faceţi fotografii. Zoom Utilizaţi tasta de v..

Pentru a regla culorile şi luminozitatea - Page 101

Pentru a regla culorile şi luminozitatea 1 Activaţi aparatul foto. 2 Atingeţi ușor > Culorile şi luminozitatea . 3 Trageţi cursoarele de volum în poziţiile dorite pentru a regla culorile și luminozitatea. Această setare este disponibilă numai în modurile Autoreglare superioară și Cameră video. Balansul de alb, focalizarea, expunerea şi viteza de declanşare Balansul de alb, care este disponibil numai în modul de fotografiere Manual , reglează echilibrul cromatic în funcţie de condiţiile de lumină. De asemenea, puteţi să reglaţi manual expunerea în intervalul -2..

Temporizator automat - Page 102

23MP 5520×4144 (4:3) O rezoluţie de 23 megapixeli cu un raport de aspect de 4:3. Adecvată pentru fotografii pe care doriţi să le vizualizaţi pe afișaje fără ecran lat sau să le imprimaţi la rezoluţie înaltă. 20MP 5984×3376 (16:9) O rezoluţie de 20 megapixeli cu un raport de aspect de 16:9. Adecvată pentru fotografii pe care doriţi să le vizualizaţi pe afișaje cu ecran lat. 12MP 4000×3008 (4:3) O rezoluţie de 12 megapixeli cu un raport de aspect de 4:3. Adecvată pentru fotografii pe care doriţi să le vizualizaţi pe afișaje fără ecran lat sau să le imprima..

fotografiere - Page 103

Efect piele fină Puteţi activa opţiunea Efect piele fină pe dispozitiv pentru ca tonurile pielii să fie puţin mai fine când faceţi selfie-uri în modurile de fotografiere Manual și Autoreglare superioară . Urmărirea unui subiect Atunci când selectaţi un subiect atingându-l în vizor, aparatul foto îl urmărește. HDR Utilizaţi setarea HDR (High Dynamic Range - Interval dinamic ridicat) pentru a fotografia în contre-jour puternic sau în condiţii în care contrastul este clar. HDR compensează pierderea detaliului și produce o imagine reprezentativă atât pentru zone..

Prezentarea generală a setărilor pentru camera video - Page 104

Dezactivat Bliţul este dezactivat. Uneori, calitatea fotografiei poate fi mai bună fără bliţ, chiar și atunci când condiţiile de iluminare sunt slabe. Pentru a face o fotografie bună fără a utiliza bliţul, trebuie să aveţi o mână stabilă. Utilizaţi temporizatorul automat pentru a evita fotografiile neclare. Lanternă Bliţul rămâne aprins în timpul fotografierii. Bliţ pentru portret nocturn Utilizaţi această setare pentru portrete realizate pe timp de noapte sau în medii slab iluminate. Din cauza timpului mare de expunere, aparatul foto trebuie ţinut nemișcat..

Pentru a activa funcţia Smile Shutter™ (video) - Page 105

HD 1280×720 (16:9) Format HD (Înaltă definiţie) cu raport de aspect 16:9. VGA 640×480 (4:3) Format VGA cu raport de aspect 4:3. MMS Înregistraţi clipuri video adecvate pentru trimiterea în mesaje multimedia. Durata de înregistrare caracteristică acestui format este limitată pentru ca fișierul video să încapă într-un mesaj multimedia. Captura automată (video) Activaţi captura automată pentru a realiza automat fotografii în timp ce înregistraţi un clip video. Folosind caracteristica Smile Shutter™, aparatul foto realizează automat instantanee cu feţe zâmbitoare ..

Pentru a vizualiza fotografii şi clipuri video - Page 106

Fotografii şi clipuri video în Album Vizualizarea fotografiilor și a clipurilor video Utilizaţi aplicaţia Album pentru a vizualiza fotografii și a reda clipuri video realizate cu aparatul foto sau pentru a vizualiza conţinut similar pe care l-aţi salvat pe dispozitiv. Toate fotografiile și clipurile video se afișează într-o grilă ordonată cronologic. 1 Atingeţi pentru a deschide meniul ecranului principal al aplicaţiei Album 2 Vizualizaţi opţiunile de meniu 3 O expunere de diapozitive cu toate fotografiile și clipurile video sau cu cele adăugate la preferinţe 4 Tra..

Meniul ecranului principal al aplicaţiei Album - Page 107

Pentru a viziona o expunere de diapozitive cu fotografiile dvs. 1 Când vizualizaţi o fotografie, atingeţi ușor ecranul pentru a afișa barele de instrumente, apoi atingeţi ușor > Diaporamă pentru a începe redarea tuturor fotografiilor dintr-un album. 2 Atingeţi ușor o fotografie pentru a termina expunerea de diapozitive. Pentru a reda un clip video 1 Găsiţi și atingeţi ușor în Album clipul video pe care doriţi să îl redaţi. 2 Atingeţi ușor . 3 Dacă nu se afișează comenzile de redare, atingeţi ușor ecranul pentru a le afișa. Pentru a ascunde comenzile, at..

fișierelor - Page 108

9 Vizualizaţi fotografii de la servicii online Pentru a vizualiza în Album fotografii din servicii online 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 2 Găsiţi și atingeţi ușor Album , apoi atingeţi ușor . 3 Atingeţi ușor serviciul online dorit, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a începe să îl utilizaţi. Se afișează toate albumele online disponibile pe care le-aţi încărcat în serviciu. 4 Atingeţi ușor orice album pentru a-i vizualiza conţinutul, apoi atingeţi ușor o fotografie din album. 5 Atingeţi scurt spre stânga pentru a vizualiza fotografia ..

fotografiilor - Page 109

Pentru a lucra cu seturi de fotografii sau de clipuri video în aplicaţia Album 1 Atunci când vizualizaţi miniaturi de fotografii și clipuri video în aplicaţia Album, atingeţi continuu elementul până când se evidenţiază. 2 Atingeţi ușor alte elemente cu care doriţi să lucraţi pentru a le selecta. Dacă doriţi să selectaţi toate elementele, atingeţi ușor , apoi Selectare toate . 3 Utilizaţi instrumentele din bara de instrumente pentru a lucra cu elementele selectate. Editarea fotografiilor cu aplicaţia Photo editor Puteţi edita și aplica efecte la fotografiile or..

Editarea clipurilor video cu aplicaţia Editor video - Page 110

Pentru a seta nivelul de saturare a culorilor dintr-o fotografie 1 Când vizualizaţi o fotografie, atingeţi ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeţi ușor . 2 Dacă vi se solicită, selectaţi Editor foto . 3 Atingeţi ușor , apoi selectaţi o opţiune. 4 Pentru a salva o copie a fotografiei editate, atingeţi ușor SALVARE . Editarea clipurilor video cu aplicaţia Editor video Puteţi edita clipurile video înregistrate cu aparatul foto. De exemplu, puteţi să ajustaţi un clip video pentru a avea durata dorită sau să reglaţi viteza unui clip video. După..

Salvarea locaţiei - Page 111

Pentru a anula ascunderea unei fotografii sau a unui clip video 1 În Album, atingeţi ușor , apoi atingeţi ușor Ascunse . 2 Atingeţi ușor o fotografie sau un clip video pentru care doriţi să anulaţi ascunderea. 3 Atingeţi ușor ecranul pentru a afișa barele de instrumente, apoi atingeţi ușor . 4 Atingeţi ușor Nu se ascunde . Vizualizarea fotografiile pe o hartă Adăugarea de informaţii despre locaţii la fotografii este denumită și geoetichetare. Puteţi să vizualizaţi și să etichetaţi fotografiile pe o hartă, arătându-le prietenilor și familiei locul în ca..

Pentru a vizualiza fotografii geoetichetate pe un glob - Page 112

Pentru a vizualiza fotografii geoetichetate pe un glob 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 2 Găsiţi și atingeţi ușor Album . 3 Atingeţi ușor , apoi Locuri > . 4 Atingeţi ușor o fotografie pe care doriţi să o vizualizaţi pe un glob. Pentru a modifica geoeticheta unei fotografii 1 Când vizualizaţi o fotografie pe hartă în Album, atingeţi continuu fotografia până când cadrul devine albastru, apoi atingeţi ușor locaţia dorită de pe hartă. 2 Atingeţi ușor OK . Pentru a modifica vizualizarea hărţii • Când vizualizaţi harta în Album, atingeţi ușor ..

Utilizarea dispozitivului ca telecomandă - Page 113

Clipurile video Aplicaţia Video Utilizaţi aplicaţia Video pentru a reda filme și alt conţinut video salvat sau descărcat pe dispozitiv. Aplicaţia mai are și funcţia de ghid al programelor TV cu opţiune de afișare detaliată a informaţiilor despre programe și a conţinutului asociat, inclusiv postările din mediile sociale despre programele care vă interesează. Puteţi utiliza aplicaţia ca telecomandă pe deplin funcţională cu dispozitivul compatibil din locuinţă. De asemenea, puteţi să redaţi filme pe alte dispozitive conectate la aceeași reţea sau salvate în cl..

Transferarea conţinutului video pe dispozitiv - Page 114

Pentru a modifica setările 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor , apoi găsiţi și atingeţi ușor Video . 2 Atingeţi ușor pentru a deschide meniul ecranului principal, apoi atingeţi ușor Setări . 3 Modificaţi setările în funcţie de preferinţe. Pentru a reda un clip video 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor , apoi găsiţi și atingeţi ușor Video . 2 Găsiţi și atingeţi ușor clipul video pe care doriţi să îl redaţi. În cazul în care clipul video nu este afișat pe ecran, atingeţi ușor pentru a deschide meniul ecranului principal, apoi găsiţi și atin..

Movie Creator - Page 115

Movie Creator Serviciul Xperia™ Movie Creator permite crearea automată a clipurilor video scurte prin utilizarea fotografiilor și clipurilor video existente. Aplicaţia stabilește în mod automat cronologia pentru a crea filmul. De exemplu, poate lua o selecţie de fotografii și clipuri video dintr-o ieșire de duminică după-amiază sau dintr-o perioadă săptămânală, lunară sau chiar anuală pentru a crea un film. Când acest film reprezentativ este realizat, primiţi o notificare. Apoi îl puteţi edita după cum doriţi. De exemplu, puteţi edita titlul, puteţi șterge..

Suport conectare - Page 116

Suport conectare Oglindirea ecranului dispozitivului în mod wireless pe un televizor Puteţi să utilizaţi caracteristica Oglindire ecran pentru a afișa ecranul dispozitivului pe un televizor sau pe un alt afișaj de dimensiuni mari fără a utiliza o conexiune prin cablu. Tehnologia Wi-Fi Direct™ creează o conexiune fără fir între cele două dispozitive, astfel încât puteţi să vă relaxaţi și să vă bucuraţi de fotografiile preferate stând confortabil pe canapea. De asemenea, puteţi utiliza această caracteristică pentru a asculta muzică de pe dispozitiv utilizând..

Conectarea dispozitivului la accesoriile USB - Page 117

Pentru a reda o piesă muzicală pe un dispozitiv client utilizând caracteristica Cast 1 Asiguraţi-vă că aţi configurat corect dispozitivul client DMR și că acesta este conectat la aceeași reţea Wi-Fi ca și dispozitivul. 2 În Ecranul principal , atingeţi ușor , apoi găsiţi și atingeţi ușor . 3 Selectaţi o categorie muzicală și răsfoiţi la piesa pe care doriţi să o partajaţi, apoi atingeţi ușor piesa. 4 Atingeţi ușor și selectaţi un dispozitiv client cu care să partajaţi conţinutul. Piesa începe să se redea pe dispozitivul selectat. 5 Pentru deconectare ..

fie - Page 118

Pentru a conecta un accesoriu USB Type-C™ cu ajutorul unui conector USB Type-C 1 Atașaţi conectorul USB Type-C al accesoriului USB Type-C la dispozitiv. 2 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 3 Găsiţi și atingeţi ușor Setări > Conectare dispozitiv > Conectivitate USB > Detectare dispozitiv USB . Sony nu garantează că dispozitivul dvs. acceptă toate accesoriile USB Type-C cu conector USB Type-C. NFC Utilizaţi tehnologia NFC (Near Field Communication - Comunicaţii în câmp apropiat) pentru a partaja cu alte dispozitive date precum un clipuri video, fotografii, a..

Scanarea etichetelor NFC - Page 119

Pentru a partaja un fişier de muzică cu un alt dispozitiv utilizând funcţia NFC 1 Asiguraţi-vă că atât dispozitivul dvs., cât și dispozitivul receptor au funcţia NFC activată și că ecranele ambelor dispozitive sunt active și deblocate. 2 Pentru a deschide aplicaţia Muzică, atingeţi ușor , apoi găsiţi și atingeţi ușor . 3 Selectaţi o categorie muzicală și răsfoiţi până la piesa pe care doriţi să o partajaţi. 4 Atingeţi ușor piesa pentru a o reda. Apoi puteţi să atingeţi ușor pentru a întrerupe piesa. Transferul funcţionează dacă piesa este în curs..

Pentru a activa sau dezactiva funcţia Bluetooth - Page 120

Conectarea la un dispozitiv compatibil NFC Puteţi conecta dispozitivul la alte dispozitive compatibile NFC produse de Sony, cum ar fi un difuzor sau căști. Când stabiliţi acest tip de conexiune, consultaţi ghidul utilizatorului al dispozitivului compatibil pentru mai multe informaţii. Este posibil să fiţi nevoit să activaţi funcţia Wi-Fi sau Bluetooth® pe ambele dispozitive astfel încât conexiunea să funcţioneze. tehnologie fără fir Bluetooth® Utilizaţi funcţia Bluetooth® pentru a trimite fișiere către alte dispozitive compatibile Bluetooth® sau pentru a conect..

121 - Page 121

Pentru a împerechea dispozitivul dvs. cu alt dispozitiv Bluetooth ® 1 Asiguraţi-vă că dispozitivul cu care doriţi să efectuaţi împerecherea are funcţia Bluetooth ® activată și că poate fi detectat de către alte dispozitive Bluetooth ® . 2 Pe dispozitiv, în Ecranul principal , atingeţi ușor . 3 Găsiţi și atingeţi ușor Setări > Bluetooth . 4 Atingeţi ușor cursorul Bluetooth pentru a activa funcţia. Apare o listă cu dispozitivele Bluetooth ® disponibile. 5 Atingeţi ușor dispozitivul Bluetooth ® pe care doriţi să îl împerecheaţi. 6 Introduceţi un cod d..

Pentru a primi elemente utilizând funcţia Bluetooth - Page 122

Pentru a primi elemente utilizând funcţia Bluetooth ® 1 Asiguraţi-vă că funcţia Bluetooth ® este activată și că dispozitivul poate fi detectat de alte dispozitive Bluetooth ® . 2 Acum, dispozitivul transmiţător începe trimiterea datelor pe dispozitivul dvs. 3 Dacă vi se solicită, introduceţi același cod de trecere pe ambele dispozitive sau confirmaţi codul de trecere sugerat. 4 Atunci când sunteţi notificat despre primirea unui fișier pe dispozitiv, trageţi în jos bara de stare și atingeţi ușor notificarea pentru a accepta transferul fișierului. 5 Atingeţ..

Aplicaţiile şi caracteristicile inteligente - Page 123

Aplicaţiile şi caracteristicile inteligente care vă economisesc timp Google Search și Now Utilizaţi aplicaţia Google pentru a căuta pe internet. Mai puteţi activa un flux pentru actualizări regulate ‒ de exemplu, puteţi obţine informaţii despre trafic înainte de a merge la serviciu, puteţi găsi restaurante renumite din zona dvs., puteţi vedea scorul actual al echipei preferate și altele. Aplicaţia poate fi accesată atingând ușor în lista aplicaţiilor sau puteţi rezerva un panou în ecranul principal al dispozitivului pentru a o accesa rapid și pentru a citi mai..

Pentru a activa sau dezactiva serviciile de localizare - Page 124

Călătorie şi hărţi Utilizarea serviciilor de localizare Serviciile de localizare permit aplicaţiilor cum ar fi Hărţi și aparatului foto să utilizeze informaţii de la reţeaua de telefonie mobilă sau Wi-Fi, dar și de la Sistemul de poziţionare globală (GPS) pentru a stabili locaţia dvs. aproximativă. Dacă semnalul sateliţilor GPS este obstrucţionat, dispozitivul vă poate stabili locaţia utilizând funcţia Wi-Fi. Dacă nu sunteţi în raza unei reţele, dispozitivul poate stabili locaţia dvs. utilizând reţeaua de telefonie mobilă. Pentru a utiliza dispozitivul cu s..

Pentru a activa sau dezactiva roamingul de date - Page 125

Utilizarea traficului de date atunci când călătoriţi Atunci când călătoriţi în afara reţelei de telefonie mobilă de reședinţă, probabil va trebui să accesaţi internetul utilizând traficul de date de telefonie mobilă. În acest caz, trebuie să activaţi roamingul de date pe dispozitiv. Este posibil să suportaţi costuri suplimentare atunci când activaţi roamingul de date. Este recomandabil să verificaţi în prealabil taxele corespunzătoare pentru transmitere de date. Dacă utilizaţi un dispozitiv împreună cu mai mulţi utilizatori, pentru a activa sau a dezacti..

Pentru a afla mai multe despre Calendar - Page 126

Ceas şi calendar Calendarul Utilizaţi aplicaţia Calendar pentru a gestiona programul. Dacă v-aţi conectat și aţi sincronizat dispozitivul cu unul sau mai multe conturi online care includ calendare, de exemplu, contul Google™, atunci în aplicaţia Calendar vor apărea și evenimentele din calendarele aferente acestor conturi. Puteţi selecta calendarele pe care doriţi să le integraţi în vizualizarea combinată a Calendarului. Atunci când se apropie ora unei rezervări, dispozitivul redă un sunet de notificare care să vă reamintească despre rezervare. 1 Accesaţi setările..

Setări de volum - Page 127

3 Accesaţi fila de cronometru 4 Accesaţi fila de temporizator 5 Vizualizaţi opţiuni pentru fila curentă 6 Deschideţi setările pentru dată și oră 7 Activaţi sau dezactivaţi o alarmă 8 Adăugaţi o alarmă nouă Pentru a seta o alarmă nouă 1 În ecranul principal, atingeţi ușor . 2 Găsiţi și atingeţi ușor Ceas . 3 Atingeţi ușor . 4 Atingeţi ușor Oră și selectaţi valoarea dorită. 5 Atingeţi ușor OK . 6 Dacă doriţi, editaţi și alte setări pentru alarmă. 7 Atingeţi ușor SALVARE . Pentru a amâna o alarmă atunci când aceasta sună • Atingeţi ușor A..

Pentru a seta o alarmă periodică - Page 128

Pentru a seta o alarmă periodică 1 Găsiţi și atingeţi ușor Ceas , apoi atingeţi ușor alarma pe care doriţi să o editaţi. 2 Atingeţi ușor Repetare . 3 Marcaţi casetele de selectare corespunzătoare zilelor relevante, apoi atingeţi ușor OK . 4 Atingeţi ușor SALVARE . Pentru a activa funcţia de vibrare pentru o alarmă 1 Găsiţi și atingeţi ușor Ceas , apoi atingeţi ușor alarma pe care doriţi să o editaţi. 2 Atingeţi ușor cursorul Vibrare pentru a activa sau dezactiva funcţia. 3 Atingeţi ușor SALVARE . Pentru a seta comportamentul tastelor laterale 1 Găsiţi ..

măriţi/micșoraţi - Page 129

Accesibilitate Gest de mărire Gestul de mărire vă permit să măriţi porţiuni ale ecranului atingând ușor, de trei ori și succesiv, zona ecranului tactil. Pentru a activa sau a dezactiva gestul de mărire 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 2 Găsiţi și atingeţi ușor Setări > Accesibilitate > Gest pentru mărire . 3 Atingeţi ușor cursorul de sub Gest pentru mărire . Pentru a mări o zonă şi pentru a o panorama pe tot ecranul 1 Asiguraţi-vă că este activată caracteristica Gest pentru mărire . 2 Pentru a mări temporar o zonă, atingeţi ușor de trei ori...

Setări - Page 130

TalkBack TalkBack este un serviciu de citire a ecranului pentru utilizatorii cu handicap de vedere. TalkBack utilizează răspunsul vocal pentru a descrie toate evenimente sau acţiunile efectuate pe dispozitivul Android. TalkBack descrie interfaţa de utilizare și citește cu voce tare erorile de software, notificările și mesajele. Pentru a activa aplicaţia TalkBack 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 2 Găsiţi și atingeţi ușor Setări > Accesibilitate > TalkBack . 3 Atingeţi ușor cursorul, apoi atingeţi ușor OK . Pentru a modifica preferinţele pentru vorbire, ..

Pentru a activa sau dezactiva comutarea accesului - Page 131

accesului, consultaţi Setări > Accesibilitate > Comutare acces > SETĂRI > Ajutor şi păreri . Pentru a activa sau dezactiva comutarea accesului 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 2 Găsiţi și atingeţi ușor Setări > Accesibilitate > Comutare acces . 3 Atingeţi ușor cursorul pentru a activa sau dezactiva funcţia, apoi a atingeţi ușor OK . 131 Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

..

Pentru a accesa aplicaţia Asistenţă - Page 132

Asistenţă şi informaţii juridice Aplicaţia Asistenţă Utilizaţi aplicaţia Asistenţă de pe dispozitivul dvs. pentru a răsfoi un ghid de utilizare, ghiduri de depanare și pentru a găsi informaţii despre actualizări software și alte informaţii legate de produs. Pentru a accesa aplicaţia Asistenţă 1 În Ecranul principal , atingeţi ușor . 2 Găsiţi și atingeţi ușor , apoi selectaţi elementul de asistenţă dorit. Conectaţi-vă la internet când utilizaţi aplicaţia Asistenţă pentru a beneficia de cea mai bună asistenţă disponibilă. Sfaturi Xperia™ Utilizân..

Repararea software-ul dispozitivului - Page 133

suplimentare despre utilizarea software-ului Xperia™ Companion, consultaţi secţiunea Xperia™ Companion la pagina 40. Dacă utilizaţi un dispozitiv în comun cu mai mulţi utilizatori, pentru a reiniţializa dispozitivul la setările iniţiale din fabrică, este posibil să fie necesar să vă conectaţi drept proprietar, adică utilizatorul principal. Pentru a reporni dispozitivul Este posibil ca dispozitivul să nu repornească dacă nivelul de încărcare a bateriei este scăzut. Conectaţi dispozitivul la un încărcător și încercaţi din nou să îl reporniţi. 1 Ţineţi ap..

Sony G3221/G3223 - Page 134

Dacă dispozitivul pare să se fi blocat, repornește în mod repetat sau nu pornește deloc după ce aţi actualizat software-ul Xperia™ sau după ce aţi efectuat reparaţia software- ului sau o restaurare a datelor din fabrică, forţaţi închiderea dispozitivului, apoi încercaţi să îl redeschideţi. Dacă problema nu s-a rezolvat, forţaţi închiderea dispozitivului, apoi efectuaţi repararea software-ului urmând pașii de mai jos: 1 Asiguraţi-vă că aplicaţia Xperia™ Companion este instalată pe PC sau Mac ® . 2 Deschideţi software-ul Xperia™ Companion pe computer ș..

135 - Page 135

Acest produs este protejat prin anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft. Utilizarea sau distribuirea unei astfel de tehnologii în afara acestui produs este interzisă în absenţa unei licenţe de la Microsoft. Proprietarii conţinutului utilizează tehnologia de administrare a drepturilor digitale Windows Media (WMDRM) pentru a proteja proprietatea intelectuală a acestuia, inclusiv drepturile de autor. Acest dispozitiv utilizează software WMDRM pentru a accesa conţinut protejat prin WMDRM. Dacă software-ul WMDRM nu reușește să protejeze conţinutul, proprietarii..

Sponsored links

Latest Update