Sony G3221 Userguide Manual Danish

G3221 Language

Download Sony G3221 Userguide Manual Danish

Sponsored links


Download Request Is In Process

Brugervejledning - Page 1

Brugervejledning Xperia ™ XA1 Ultra G3221/G3223

..

Indholdsfortegnelse - Page 2

Indholdsfortegnelse Introduktion .................................................................................... 6 Om denne brugervejledning ................................................................ 6 Oversigt .............................................................................................. 6 Samling ............................................................................................... 7 Skærmbeskyttelse .............................................................................. 8 Sådan starter du enheden for første gang ................................

3 - Page 3

Internet- og mms-indstillinger ........................................................... 45 Wi-Fi ................................................................................................. 46 Sådan deler du din mobildataforbindelse ........................................... 48 Sådan styrer du dataforbrug .............................................................. 49 Sådan vælger du mobilnetværk ......................................................... 50 VPN'er (Virtual Private Networks) ....................................................... 51 Synkronisering af data på ..

Konfiguration - Page 4

Tilføjelse af medicinske oplysninger og kontaktoplysninger til nødstilfælde ...................................................................................... 78 Favoritter ........................................................................................... 79 Sådan sender du kontaktoplysninger ................................................ 79 Sådan undgår du dublerede poster i programmet Kontakter ............. 80 Meddelelser og chat ..................................................................... 81 Læsning og sending af beskeder ....................................

filer - Page 5

Overførsel af videoindhold til din enhed ........................................... 111 Administrering af videoindhold ......................................................... 111 Movie Creator ................................................................................. 111 Forbindelse ................................................................................. 113 Trådløs spejling af enhedens skærm på et tv ................................... 113 Sådan får du vist filer på en anden enhed ved brug af Cast ............. 113 Tilslutning af din enhed til USB-tilbehør ......

Begrænsninger i tjenester og funktioner - Page 6

Introduktion Om denne brugervejledning Dette er Xperia™ XA1 Ultra -brugervejledningen til Android™ 7.0 -softwareversionen. Hvis du er usikker på, hvilken softwareversion enheden kører, kan du kontrollere det i menuen Indstillinger. Efter system- og programopdateringer vises funktionerne i din enhed måske på en anden måde end beskrevet i denne brugervejledning. Android™-versionen påvirkes måske ikke af en opdatering. Du kan finde flere oplysninger om softwareopdateringer under Opdaterer din enhed på siden 37. Sådan kontrollerer du din enheds aktuelle softwareversion 1 Åbn d..

Sådan isætter du et nano-SIM-kort og et hukommelseskort - Page 7

1. Opladnings-/beskedindikator 2. Headsetstik 3. Objektiv på frontkamera 4. Anden mikrofon 5. Ørehøjttaler 6. Nærheds-/lyssensor 7. Frontblitz 8. Lydstyrkeknap 9. Til/fra-tast 10. Kameratast 11. Primær mikrofon 12. Højttaler 13. Port til oplader/USB Type-C™-kabel 14. Antenneområde for Wi-Fi/GPS/Bluetooth 15. Objektiv på primært kamera 16. Hovedblitz 17. NFC™-registreringsområde 18. Dæksel over åbning til nano-SIM-/ hukommelseskort 19. Primært antenneområde Samling Enheden understøtter kun nano-SIM-kort. Nano-SIM-kortet og hukommelseskortet har hver deres åbning i den sam..

Sådan fjerner du nano-SIM-kortet - Page 8

1 Træk bakken til nano-SIM-kortet ud ved hjælp af en fingernegl. 2 Anbring SIM-kortet i den rigtige retning, som vist på billedet. 3 Isæt hukommelseskortet i den korrekte retning i åbningen til hukommelseskortet, som vist på billedet. 4 Skub forsigtigt holderen tilbage i åbningen, indtil den sidder korrekt. Sådan fjerner du nano-SIM-kortet 1 Hold enheden nedad, og åbn og træk bakken med nano-SIM-kortet ud ved hjælp af en fingernegl. 2 Fjern nano-SIM-kortet, og skub derefter forsigtigt holderen tilbage i åbningen, indtil den sidder korrekt. Sådan fjerner du et hukommelseskort ..

Hvorfor behøver jeg en Google™-konto? - Page 9

1 Tryk og hold nede på til/fra-tasten , indtil enheden vibrerer. 2 Indtast pinkoden til SIM-kortet, når du bliver bedt om det, og tap derefter på . 3 Vent et øjeblik, mens enheden starter. Du fik oprindeligt pinkoden til SIM-kortet fra netværksoperatøren, men du kan ændre den senere i menuen Indstillinger. Tap på for at rette eventuelle fejl under indtastning af pinkoden til SIM-kortet. Sådan slukker du enheden 1 Tryk på -knappen, og hold den nede, indtil menuen med indstillinger vises. 2 Tap på Sluk i menuen med indstillinger. Det kan tage noget tid, før enheden slukker. Hvorf..

Sådan sikrer du dig, at din enhed er beskyttet - Page 10

Enhedssikkerhed Sådan sikrer du dig, at din enhed er beskyttet Din enhed indeholder flere sikkerhedsindstillinger, som stærkt anbefales, i tilfælde af at du mister din enhed, eller den bliver stjålet. Disse indstillinger er som følger: • Indstil en sikker skærmlås på din enhed ved hjælp af en pinkode, en adgangskode eller et mønster for at forhindre, at en anden person får adgang til eller nulstiller din enhed. • Tilføj en Google™-konto for at forhindre andre i at bruge din enhed, hvis den bliver stjålet, eller indholdet på den bliver slettet. • Aktivér enten "Beskyt..

Nulstilling af glemt skærmlås - Page 11

(Exchange ActiveSync®) på din Xperia™-enhed, begrænser EAS- sikkerhedsindstillingerne måske typen af skærmlås, så du kun kan bruge en pinkode eller adgangskode. Dette forekommer, når din netværksadministrator angiver en bestemt type låseskærm for alle EAS-konti af hensyn til sikkerheden i firmaet. Kontakt netværksadministratoren i dit firma eller din organisation for at finde ud af, hvilke politikker om netværkssikkerhed der gælder for mobilenheder. Hvis du vil have flere indstillinger for hver skærmlåsetype, skal du tappe på ud for Skærmlås . Sådan ændrer du type..

Sådan låser du automatisk din enhed op - Page 12

Sådan nulstiller du skærmlåsen ved hjælp af tjenesten Beskyttelse via my Xperia 1 Sørg for, at du kender brugernavnet og adgangskoden til din Google™-konto, og at tjenesten Beskyttelse via my Xperia er aktiveret på enheden. 2 Gå til myxperia.sonymobile.com fra en enhed med forbindelse til internettet. 3 Log på med den samme Google™-konto, som du har konfigureret på enheden. 4 Klik på billedet af din enhed under Dine enheder . 5 Vælg Lås for at erstatte den aktuelle skærmlås med en ny pinkode. 6 Følg vejledningen på skærmen, der leveres af tjenesten Beskyttelse via my X..

Sådan konfigurerer du en stemme, der er tillid til - Page 13

Sådan konfigurerer du en stemme, der er tillid til 1 Åbn din Startskærm , og tap på . 2 Søg efter og tap på Indstillinger > Låseskærm og sikkerhed > Smart Lock > Stemme, der er tillid til . 3 Følg vejledningen på din enhed. Ulåst enhed, mens du bærer den Ved hjælp af funktionen Registrering på krop kan du angive, at din enhed skal være ulåst, når du har den på dig, f.eks. hvis du bærer den i hånden, i lommen eller i en taske. Accelerometeren i din enhed sørger for, at din enhed er låst op, når den kan mærke, at du bærer den. Enheden låses, når acceleromet..

Beskyttelse, når du bruger enheder, der er tillid til - Page 14

Sådan tilføjer eller fjerner du en Bluetooth®-enhed, der er tillid til 1 Kontrollér, at din enhed er parret med og har forbindelse til den Bluetooth®- enhed, du vil tilføje som en enhed, der er tillid til. 2 Åbn din Startskærm , og tap på . 3 Søg efter og tap på Indstillinger > Låseskærm og sikkerhed > Smart Lock . 4 Tap på Enheder, der er tillid til > TILFØJ ENHED, DER ER TILLID TIL > Bluetooth i Smart Lock-menuen. 5 Tap på et enhedsnavn for at vælge det på listen over tilsluttede og parrede enheder, og tap derefter på JA, TILFØJ . 6 Hvis du vil fjerne en pa..

Brug af brugerdefinerede placeringer - Page 15

Sådan redigerer du din hjemmeplacering 1 Åbn din Startskærm , og tap på . 2 Søg efter og tap på Indstillinger > Låseskærm og sikkerhed > Smart Lock > Steder, der er tillid til . 3 Vælg din hjemmeplacering. 4 Tap på Rediger . 5 På søgelinjen skal du angive den placering, du vil bruge som hjemmeplacering. Hvis der bor andre på samme adresse, kan du tilføje den faktiske placering af dit hjem inden i bygningskomplekset som en brugerdefineret placering. Sådan fjerner du din hjemmeplacering 1 Åbn din Startskærm , og tap på . 2 Søg efter og tap på Indstillinger > L..

Beskyttelse af SIM-kort - Page 16

Beskyttelse af SIM-kort Du kan låse og oplåse alle de SIM-kort, du anvender på enheden, med en pinkode. Når et SIM-kort er låst, beskyttes det abonnement, der er tilknyttet kortet, mod misbrug, og derfor skal du indtaste en pinkode, hver gang du tænder enheden. Hvis du indtaster pinkoden forkert for mange gange, blokeres dit SIM-kort. Du skal så indtaste PUK-koden (Personal Unblocking Key) og en ny pinkode. Pinkoden og PUK- koden leveres af netværksoperatøren. Sådan konfigurerer eller fjerner du en SIM-kortlås 1 Tap på på startskærmen. 2 Søg efter og tap på Indstillinger >..

Søgning efter en mistet enhed - Page 17

1 Åbn dækslet til åbningen til nano-SIM-kortet og hukommelseskortet. 2 Fjern SIM-kortholderen. 3 Træk strimlen udad ved hjælp af en fingernegl. IMEI-nummeret vises på bakken. Du kan også få vist IMEI-nummeret ved at åbne telefontastaturet og taste *#06# . Sådan får du vist IMEI-nummeret via enhedsindstillingerne 1 Åbn din Startskærm , og tap på . 2 Søg efter og tap på Indstillinger > Om telefonen > Status > IMEI-oplysninger . Søgning efter en mistet enhed Hvis du har en Google™-konto, kan webtjenesten "Beskyttelse via my Xperia" hjælpe dig med at finde og sikr..

Sådan aktiverer du Android™-enhedshåndtering - Page 18

• Ringe til eller låse din enhed, slette alt på den eller tilføje et telefonnummer til låseskærmen. Du kan finde flere oplysninger om Android™ Device Manager ved at gå til www.support.google.com . Android™ Device Manager fungerer ikke, hvis din enhed er slukket, eller hvis den ikke har forbindelse til internettet. Android™ Device Manager-tjenesten er måske ikke tilgængelig i alle lande eller områder. Sådan aktiverer du Android™-enhedshåndtering 1 Hvis du deler en enhed med flere brugere, skal du sørge for, at du er logget på som ejer. 2 Kontrollér, at du har en ak..

Anvendelse af berøringsskærmen - Page 19

De grundlæggende funktioner Anvendelse af berøringsskærmen Tap • Åbn eller vælg et element. • Markér et afkrydsningsfelt eller en indstilling, eller fjern markeringen. • Indtast tekst ved hjælp af tastaturet på skærmen. Berøring af elementer, mens du holder ned • Flyt et element. • Aktivér en elementspecifik menu. • Aktivér valgtilstanden for f.eks. at vælge flere elementer på en liste. Samling og spredning • Zoom ind eller ud på websider, fotos og kort, eller når du tager fotos og optager videoer. 19 Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskri..

Låsning og oplåsning af skærmen - Page 20

Strygebevægelser og rulning • Rul op og ned på en liste. • Stryg til venstre eller højre, f.eks. mellem ruderne på startskærmen. • Stryg til venstre eller højre for at se flere indstillinger. Bladring • Rul hurtigt, f.eks. i en liste eller på en webside. Du kan stoppe rullebevægelsen ved at tappe på skærmen. Låsning og oplåsning af skærmen Når enheden er tændt og ikke anvendes i en foruddefineret tidsperiode, slukkes skærmen for at spare på batteriet, og den låses automatisk. Denne lås forhindrer uønskede handlinger på berøringsskærmen, når du ikke anvender..

Startskærm - Page 21

Sådan aktiverer du skærmen • Tryk kortvarigt på tænd/sluk-tasten . Sådan låser du skærmen 1 Tryk, når skærmen er aktiv, kortvarigt på tænd/sluk-tasten . 2 Som alternativ, tap dobbelt på et hvilket som helst tomt område på startskærmen. For at aktivere denne funktion, berør og hold nede på et område på startskærmen, indtil enheden vibrerer, tap derefter på , og tap skyderen ved siden af Dobbelt-tap for slumring. Startskærm Startskærmen er udgangspunktet på din enhed. Det svarer til skrivebordet på en computerskærm. Din startskærm kan have op til 20 ruder, og fyld..

Ruder på startskærm - Page 22

Ruder på startskærm Du kan tilføje nye og slette ruder på din startskærm. Der kan være op til 20 ruder i alt. Du kan også angive, hvilken rude du vil bruge som den primære rude på startskærmen. Sådan indstiller du en rude som den primære rude på startskærmen 1 Berør og hold nede på et tomt område på din startskærm, indtil enheden vibrerer. 2 Bladr til venstre eller højre, indtil du kommer til den rude, du vil indstille som den primære rude på startskærmen, og tap derefter på . Når Google Søgning & Now er aktiveret, er ruden længst til venstre reserveret til de..

Programskærmen - Page 23

Programskærmen Programskærmen, som du åbner fra startskærmen, indeholder de apps, der er forudinstalleret på enheden, samt de apps, du henter. Sådan får du vist alle apps på programskærmen 1 Tap på på din startskærm. 2 Bladr til venstre eller højre på programskærmen. Sådan aktiverer eller deaktiverer du de anbefalede programlister Første gang du åbner programskærmen, får du muligheden for at aktivere eller deaktivere anbefalede programlister. Du kan også aktivere eller deaktivere denne funktion senere ved at følge trinene nedenfor: 1 Berør og hold nede på et område ..

Ikke alle menuer er tilgængelige i alle programmer. - Page 24

1 Berør og hold nede på et hvilket som helst område på programskærmen, indtil enheden vibrerer. Alle programmer, der kan deaktiveres eller fjernes, vises derefter med . 2 Tap på den relevante app, og tap derefter på DEAKTIVER , hvis appen er forudindstillet på din enhed, eller tap på OK , hvis appen er hentet, og du vil fjerne den. Navigation mellem apps Du kan navigere mellem apps ved hjælp af navigeringstasterne og vinduet med de senest anvendte apps, hvor du nemt kan skifte mellem alle de apps, du har brugt for nylig. Navigationstasterne er tilbage-tasten, starttasten og tasten..

Sådan bruger du tilstanden for opdelt skærm - Page 25

1 Program 1 i øverste vindue 2 Linje for opdelt skærm – Træk for at ændre størrelsen på vinduer 3 Program 2 i nederste vindue 4 Tast for opdelt skærm – Vælg en app, du har brugt for nylig 5 Starttast – Gå tilbage til startskærmen 6 Tasten Tilbage – Gå tilbage til den forrige skærm i en app, eller luk appen Ikke alle programmer understøtter tilstanden for opdelt skærm. Sådan bruger du tilstanden for opdelt skærm 1 Kontrollér, at de to programmer, som du vil bruge i tilstanden for opdelt skærm, er åbne og kører i baggrunden. 2 Tap på , og træk og slip derefter de..

Genveje og mapper - Page 26

Sådan tilføjes en widget på Startskærmen 1 Berør og hold nede på et hvilket som helst område på din Startskærm , indtil enheden vibrerer, tap derefter på Widgets . 2 Find og tap på den widget du vil tilføje. Sådan ændrer du størrelsen på en widget 1 Berør en widget, og hold nede, indtil enheden vibrerer, og slip derefter widgetten. Hvis widgetstørrelsen kan ændres, f.eks. Calendar-widgetten, vises der en fremhævet ramme og prikker til ændring af størrelsen. 2 Træk prikkerne indad eller udad for at formindske eller udvide widgetten. 3 Tap et vilkårligt sted på Starts..

Baggrund og temaer - Page 27

Sådan føjer du elementer til en mappe på startskærmen • Berør og hold et element indtil enheden vibrerer, træk derefter elementet til mappen. Sådan omdøber du en mappe på startskærmen 1 Tap på en mappe for at åbne den. 2 Tap på mappens titellinje for at få vist feltet Mappenavn . 3 Indtast et nyt mappenavn, og tap på UDFØRT . Baggrund og temaer Din enhed leveres med en standardbaggrund, men du kan tilpasse startskærmen og låseskærmen til din egen stil ved hjælp af baggrundsbilleder og temaer med forskellige farver og mønstre. Du kan bruge et baggrundsbillede uden at ..

filhentninger. - Page 28

Beskeder Beskeder giver dig besked om hændelser, f.eks. nye meddelelser og kalenderbeskeder, samt igangværende aktiviteter, f.eks. filhentninger. Beskeder vises følgende steder: • på statuslinjen • i meddelelsespanelet • på låseskærmen Sådan åbner og lukker du meddelelsespanelet 1 Du kan åbne meddelelsespanelet ved at trække statuslinjen nedad eller bare tappe to gange. 2 Hvis du vil lukke meddelelsespanelet, skal du trække panelet opad. Når du har åbnet meddelelsespanelet, kan du åbne panelet med hurtige indstillinger ved at trække statuslinjen nedad igen. Sådan rea..

Sådan udvider du en besked på låseskærmen - Page 29

Sådan udvider du en besked på låseskærmen • Træk beskeden nedad. Det er ikke alle beskeder, der kan udvides. Håndtering af beskeder på låseskærmen Vis alt indhold i underretninger Få vist alle beskeder på låseskærmen. Når denne indstilling er slået til, skal du huske, at alt indhold, herunder indhold i indgående mails og chatbeskeder, er synligt på låseskærmen, medmindre du angiver de relevante apps som Sådan skjuler du følsomt indhold i indstillingsmenuen Appunderretninger . Skjul følsomt indhold i underretninger Du skal have en pinkode, en adgangskode eller et møn..

Sådan aktiverer og deaktiverer du beskedindikatoren - Page 30

Sådan aktiverer og deaktiverer du beskedindikatoren 1 Tap på på startskærmen. 2 Søg efter og tap på Indstillinger > Beskeder > . 3 Tap på skyderen ud for Beskedindikator for at aktivere eller deaktivere funktionen. Ikoner på statuslinjen Statusikoner Intet SIM-kort Signalstyrke Intet signal Roaming Sender og henter LTE-data Sender og henter GPRS-data Sender og henter EDGE-data Sender og henter 3G-data Sender og henter HSPA+-data En Wi-Fi-forbindelse er aktiveret, og der sendes data En Wi-Fi-forbindelse er aktiveret, men der er ingen internetforbindelse. Dette ikon vises også,..

Sådan håndterer du ikoner på statuslinjen - Page 31

Sådan håndterer du ikoner på statuslinjen 1 Tap på på startskærmen. 2 Find og tap på Indstillinger > Skærm > Systemikoner . 3 Markér afkrydsningsfelterne på de systemikoner, du vil have vist på statuslinjen. Ikoner for beskeder Ny sms- eller mms-besked Igangværende opkald Ubesvaret opkald Parkeret opkald Viderestilling af opkald er slået til Ny talemeddelelse Ny mail Henter data Overfører data Mobildata er deaktiveret Udfør en basisopsætning af din enhed Der findes en tilgængelig softwareopdatering Der findes tilgængelige softwareopdateringer Henter systemopdaterin..

Programoversigt - Page 32

Programoversigt Nogle programmer er måske ikke inkluderet på din enhed, eller de understøttes muligvis ikke på alle netværk eller af alle tjenesteudbydere i alle områder. Brug programmet Album til at administrere, få vist og redigere dine fotos og videoer. Gennemse, søg og køb tusindvis af produkter fra din enhed. Beskyt din enhed mod virus, malware, spyware, phishingangreb og onlineudnyttelse. Brug programmet Regnemaskine til at udføre grundlæggende beregninger. Brug kalenderprogrammet til at holde styr på begivenheder og håndtere dine aftaler. Brug kameraet til at tage fotos ..

33 - Page 33

Brug Google Play-programmet Film og tv til at se film og tv-udsendelser, der er købt eller lejet i Google Play. Opdag og afspil tusindvis af sange med Google Play-musikprogrammet. Brug Play Store™-programmet til at finde programmer, du kan købe eller hente gratis. Bevar forbindelsen med dine spillevenner og de spil, du elsker, køb spil i PlayStation®Store og meget mere. Optimer indstillinger, så de passer til dine krav. Opret, rediger og samarbejd med andre om regneark. Brug programmet Skitse til at oprette og udforske billeder og derefter dele dem med dine venner. Opret, rediger o..

Sådan oplader du din enhed - Page 34

Batteri og vedligeholdelse Opladning af din enhed Brug altid en original Sony-oplader og et USB Type-C™-kabel, der er beregnet til din specifikke Xperia™-model. Andre opladere og kabler kan øge opladetiden, vil slet ikke oplade eller kan ligefrem beskadige din enhed. Sørg for, at alle USB-porte og stikkene er helt tørre, før du isætter USB Type-C™-kablet. En oplader, der sættes i en stikkontakt, oplader din enhed hurtigere, end hvis du oplader via din computer. Du kan stadig anvende din enhed, mens den oplader. Hvis batteriet er afladet, kan det tage op til 30 minutter, før e..

Status for batteriets beskedindikator - Page 35

Status for batteriets beskedindikator Grøn Batteriet oplades, og batteriniveauet er højere end 90 % Orange Batteriet oplades, og batteriniveauet er lavere end 90 % Rød Batteriet oplades, og batteriniveauet er lavere end 15 % Batteri og strømstyring Enheden har et indbygget batteri. For at få mest muligt ud af det skal du holde styr på, hvor meget strøm de forskellige apps og funktioner har brugt. Strømbesparende baggrundsfunktioner er som standard aktiveret for at hjælpe dig med at reducere batteriforbruget, og yderligere strømbesparende tilstande er tilgængelige for at hjælpe d..

STAMINA-tilstand - Page 36

Sådan opretter du undtagelser for funktioner til strømbesparelse for apps 1 Åbn din Startskærm , og tap på . 2 Søg efter og tap på Indstillinger > Batteri . 3 Tap på , og vælg Batterioptimering . Du kan se en liste med programmer, der ikke optimeres. 4 For at tilføje eller fjerne programmer fra denne liste, skal du tappe på APPS og markere eller fjerne markeringen af et program på listen for at redigere optimeringsindstillingerne. 5 Listen med programmer, der ikke skal optimeres, opdateres i henhold til dine indstillinger. Du kan ikke angive, at programmer skal udelades fra o..

Sådan opdateres enheden trådløst - Page 37

Opdaterer din enhed Du skal opdatere softwaren i din enhed for at få de sidste nye funktioner, forbedringer og fejlrettelser og på den måde sikre, at enheden fungerer optimalt. Når en softwareopdatering er tilgængelig, vises på statuslinjen. Du kan også søge efter nye opdateringer manuelt, eller planlægge en opdatering. Den letteste måde at installere en softwareopdatering på er ved at gøre det trådløst fra din enhed. Nogle opdateringer er dog ikke tilgængelige til trådløs overførsel. I disse tilfælde skal du bruge Xperia™ Companion-softwaren på en pc eller en Apple ®..

Vedligeholdelse af en computer - Page 38

Sådan konfigurerer du automatisk overførsel af systemopdateringer 1 Åbn din Startskærm , og tap på . 2 Søg efter og tap på Indstillinger > Om telefonen > Softwareopdatering . 3 Tap på , og tap derefter på Indstillinger > Hent automatisk systemopdateringer . 4 Vælg en indstilling. Sådan aktiverer eller deaktiverer du automatiske opdateringer for programmer 1 Åbn din Startskærm , og tap på . 2 Søg efter og tap på Indstillinger > Om telefonen > Softwareopdatering . 3 Tap på , og tap derefter på Indstillinger > Opdater apps automatisk . 4 Vælg den ønskede i..

Sådan ændrer du USB-forbindelsestilstand - Page 39

Med Xperia™ Companion kan du få adgang til filsystemet på din enhed. Hvis du ikke har Xperia™ Companion installeret, bliver du bedt om at installere det, når du slutter din enhed til computeren. Brug altid den type USB-kabel, der er beregnet til din Xperia™-model, og sørg for, at kablet er helt tørt. USB-forbindelsestilstand Du kan bruge tilstanden for Overfør filer -forbindelse til håndtering af filer og opdatering af enhedens software. Denne USB-tilstand bruges i forbindelse med Microsoft ® Windows ® - computere. Opladning er som standard aktiveret. Ved brug af Brug enhed..

Håndtering af - Page 40

• Hvis enheden ikke kan læse indhold på hukommelseskortet, kan det være nødvendigt at formatere kortet. Bemærk, at alt indhold på kortet slettes, når du formaterer det. Hvis du deler en enhed med flere brugere, skal du muligvis logge på som ejer, dvs. som den primære bruger, for at udføre visse handlinger, f.eks. overførsel af data til hukommelseskortet og formatering af hukommelseskortet. Sådan får du vist hukommelsesstatus 1 Åbn din Startskærm , tap . 2 Find og tap på Indstillinger > Lager og hukommelse . Sådan får du vist mængden af ledig og brugt RAM 1 Åbn din ..

Sådan tager du backup af og gendanner indhold - Page 41

Sådan tager du backup af og gendanner indhold Som regel bør du ikke gemme fotos, videoer og andet personligt indhold på enhedens interne hukommelse. Hvis du mister enheden, den bliver stjålet eller beskadiget, er det måske ikke muligt at gendanne de data, der er gemt på den interne hukommelse. Det anbefales at anvende Xperia™ Companion-softwaren til at tage backup, da den gemmer dine data sikkert på en ekstern enhed. Denne metode anbefales især, hvis du opdaterer din enheds software til en nyere Android-version. Det anbefales, at du bruger Xperia™-appen til backup og gendannelse..

Sådan konfigurerer du den automatiske backupfunktion - Page 42

tage backup af følgende typer data til en onlinekonto, et SD-kort eller en ekstern USB- lagerenhed, som du har tilsluttet til enheden vha. en USB-værtsadapter: • Kontakter • Samtaler • Opkaldslog • Kalender • Mailkonti • Wi-Fi-netværk • Enhedsindstillinger • Programmer • Layout af Xperia™-startskærm Sådan konfigurerer du den automatiske backupfunktion 1 Hvis du bruger en USB-lagerenhed til at tage backup af indhold, skal du sørge for, at lagerenheden er tilsluttet enheden vha. en USB-værtsadapter. Hvis du laver en backup på et SD-kort, skal du sikre dig, at SD-ko..

43 - Page 43

Sådan gendanner du indhold, du har taget backup af 1 Hvis du bruger en USB-lagerenhed til at gendanne indhold, skal du sørge for, at lagerenheden er tilsluttet enheden vha. en USB-værtsadapter. Hvis du gendanner indhold på et SD-kort, skal du sørge for, at SD-kortet er korrekt indsat i din enhed. Hvis du gendanner indhold fra Xperia-tjenesten til backup og gendannelse, skal du sørge for, at du er logget på din Google™-konto. 2 Åbn din Startskærm , og tap på . 3 Søg efter og tap på Indstillinger > Sikkerhedskopiering & nulstilling . 4 Under Sikkerhedskopiering og gendann..

Sådan henter du et program fra Google Play™ - Page 44

Overførsel af apps Overførsel af apps fra Google Play™ Google Play™ er Googles officielle onlinebutik, hvor du kan hente apps, spil, musik, film og bøger. Her findes både gratis apps og apps, du kan købe. Inden du begynder at hente filer fra Google Play™, skal du sørge for, at du har en fungerende internetforbindelse, helst via Wi-Fi for at reducere udgifterne til datatrafik. Du skal have en Google™-konto for at kunne anvende Google Play™. Google Play™ er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande og områder. Sådan henter du et program fra Google Play™ 1 Åbn din St..

Sådan søger du på internettet - Page 45

Internet og net Surfing på nettet Webbrowseren Google Chrome™ til Android™-enheder leveres forudinstalleret på de fleste markeder. Gå til http://support.google.com/chrome, og klik på linket "Chrome til mobil" for at få mere detaljerede oplysninger om, hvordan du bruger denne webbrowser. Sådan søger du på internettet 1 Åbn din Startskærm , og tap på . 2 Søg efter og tap på . 3 Hvis du anvender Google Chrome™ for første gang, skal du enten vælge at logge på en Google™-konto eller søge anonymt med Google Chrome™. 4 Indtast et søgeord eller en webadresse i søge- o..

fejlfinding - Page 46

Sådan får du vist de hentede internet- og mms-indstillinger 1 Åbn din Startskærm , og tap på . 2 Søg efter og tap på Indstillinger > Mere > Mobilnetværk . 3 Tap på Navn på adgangspunkt . 4 For at få vist flere oplysninger skal du tappe på et hvilket som helst af de tilgængelige elementer. Wi-Fi Brug Wi-Fi-forbindelser til at surfe på internettet, hente apps eller sende og modtage mails. Når du har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, husker enheden netværket og opretter automatisk forbindelse til det, næste gang du er inden for dets rækkevidde. Nogle Wi-Fi-ne..

Sådan forstærker du Wi-Fi -signalstyrken - Page 47

Sådan forstærker du Wi-Fi -signalstyrken Du kan gøre flere forskellige ting for at forbedre modtagelsen af Wi-Fi-signalet: • Flyt enheden tættere på Wi-Fi-adgangspunktet. • Flyt Wi-Fi-adgangspunktet væk fra potentielle forhindringer eller interferenskilder. • Undgå at tildække enhedens Wi-Fi-antenneområde (det fremhævede område på illustrationen). Wi-Fi-indstillinger Når du har forbindelse til et Wi-Fi-netværk, eller hvis der findes tilgængelige Wi-Fi- netværk, der hvor du befinder dig, kan du få vist status på disse netværk. Du kan også aktivere enheden til at ..

Sådan deler du din mobildataforbindelse - Page 48

• Trykknapmetode – tryk blot på en knap på en enhed med WPS-understøttelse, f.eks. en router. • Pinkodemetode – telefonen opretter en tilfældig pinkode (Personal Identification Number), som du indtaster på den WPS-understøttede enhed. Sådan opretter du forbindelse til et Wi-Fi-netværk ved hjælp af en WPS-knap 1 Åbn din Startskærm , og tap på . 2 Søg efter og tap på Indstillinger > Wi-Fi . 3 Slå Wi-Fi til, hvis det ikke allerede er aktiveret. 4 Tap på , tap på Avanceret > WPS-trykknap , og tryk derefter på WPS-knappen på den WPS-understøttede enhed. Sådan ..

Sådan styrer du dataforbrug - Page 49

Sådan deler du din mobildataforbindelse med en anden Bluetooth®-enhed 1 Kontrollér, at din enhed og den anden Bluetooth®-enhed er parret med hinanden, og at mobildatatrafik er aktiveret på din enhed. 2 Din enhed : Åbn din Startskærm , og tap på . 3 Søg efter og tap på Indstillinger > Mere > Int.netd. og bærb. hotspot , og tap derefter på Bluetooth-internetdeling skyderen for at aktivere funktionen. 4 Bluetooth®-enhed : Konfigurer enheden, så den får sin netværksforbindelse ved brug af Bluetooth®. Hvis enheden er en computer, henvises til de relevante instruktioner f..

Sådan vælger du mobilnetværk - Page 50

mobildataforbindelsen, kan du også indstille advarsler om og begrænsninger for dataforbrug for at undgå ekstra gebyrer. Hvis du justerer indstillinger for dataforbrug, kan du bedre styre dataforbruget, men det kan ikke garanteres, at du undgår at betale ekstra gebyrer. Sådan kan du reducere dataforbruget 1 Åbn din Startskærm , og tap på . 2 Søg efter og tap på Indstillinger > Databrug > Datasparefunktion . 3 Tap på skyderen for at aktivere eller deaktivere funktionen. Sådan slår du datatrafik til eller fra 1 Åbn din Startskærm , og tap på . 2 Søg efter og tap på Inds..

VPN'er (Virtual Private Networks) - Page 51

Din enhed skifter automatisk mellem mobilnetværk, afhængigt af hvilke mobilnetværk der er tilgængelig der, hvor du er. Du kan også manuelt angive, at enheden skal anvende en bestemt tilstand for mobilnetværk, f.eks. WCDMA eller GSM. Der vises forskellige statusikoner på statuslinjen, afhængigt af typen af eller tilstanden for det netværk du har forbindelse til. Under Statusikoner på siden 30 kan du se, hvordan de forskellige statusikoner ser ud. Sådan vælger du en netværkstilstand 1 Åbn din Startskærm , og tap på . 2 Søg efter og tap på Indstillinger > Mere > Mobilne..

Tap to gange på statuslinjen for at åbne beskedpanelet. - Page 52

Sådan afbryder du forbindelse fra et VPN 1 Tap to gange på statuslinjen for at åbne beskedpanelet. 2 Tap på beskeden om VPN-forbindelsen for at deaktivere forbindelsen. 52 Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

..

Synkronisering af data på enheden - Page 53

Synkronisering af data på enheden Synkronisering med onlinekonti Synkroniser din enhed med kontakter, mail, kalenderhændelser og andre oplysninger fra onlinekonti, f.eks. mailkonti som Gmail™ og Exchange ActiveSync, Facebook™ og Flickr™. Du kan automatisk synkronisere data for disse konti ved at aktivere funktionen til automatisk synkronisering, eller du kan synkronisere de enkelte konti manuelt. Sådan konfigurerer du en onlinekonto til synkronisering 1 Åbn din Startskærm , og tap på . 2 Tap på Indstillinger > Konti og synkronisering > Tilføj konto , og vælg derefter de..

Sådan fjerner du en EAS-konto - Page 54

Sådan fjerner du en EAS-konto 1 Åbn din Startskærm , og tap på > Indstillinger > Konti og synkronisering . 2 Tap på Exchange ActiveSync , og vælg derefter den EAS-konto, du vil fjerne. 3 Tap på , og tap derefter på Fjern konto . 4 Tap på FJERN KONTO igen for at bekræfte. 54 Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

..

Grundlæggende indstillinger - Page 55

Grundlæggende indstillinger Adgang til indstillinger Få vist og skift enhedens indstillinger fra menuen Indstillinger. Der er adgang til menuen Indstillinger både fra appskærmen og meddelelsespanelet. Sådan åbnes enhedsindstillingsmenuen fra programskærmen 1 Åbn din Startskærm , og tap på . 2 Søg efter og tap på Indstillinger . Sådan vises oplysninger om din enhed 1 Åbn din Startskærm , og tap på . 2 Søg efter og tap på Indstillinger > Om telefonen . Sådan får du adgang til panelet Hurtige indstillinger • Træk statuslinjen nedad ved hjælp af to fingre. Sådan væ..

Angivelse af undtagelser for tilstanden Forstyr ikke - Page 56

Sådan indstilles en ringetone 1 Åbn din Startskærm , og tap på . 2 Søg efter og tap på Indstillinger > Lyd > Ringetone for telefon . 3 Vælg en indstilling på listen, eller tap på for at vælge en musikfil, der er gemt på enheden. 4 Tap på Udført for at bekræfte. Sådan vælges beskedlyden 1 Åbn din Startskærm , og tap på . 2 Søg efter og tap på Indstillinger > Lyd > Beskedlyd . 3 Vælg en indstilling på listen, eller tap på for at vælge en musikfil, der er gemt på enheden. 4 Tap på Udført for at bekræfte. Nogle programmer har deres egen specifikke bes..

Smart styring af baggrundslys - Page 57

• Hændelser og påmindelser • Opkald • Meddelelser • Alarmer Sådan tillader du vigtige beskeder i tilstanden Forstyr ikke 1 Tap på på startskærmen. 2 Søg efter og tap på Indstillinger > Lyd > Forstyr ikke > Tillad kun prioritet . 3 Tap på Opkald eller Beskeder . 4 Vælg en indstilling. Skærmindstillinger Sådan justerer du skærmens lysstyrke manuelt uanset lysforholdene 1 Tap på på startskærmen. 2 Find og tap på Indstillinger > Skærm , og tap på skyderen Tilpasset lysstyrke for at deaktivere denne funktion, hvis den ikke allerede er deaktiveret. 3 Tap på..

Fastgørelse af skærm - Page 58

Sådan aktiverer eller deaktiverer du beskedindikatoren 1 Åbn din Startskærm , og tap på . 2 Søg efter og tap på Indstillinger > Skærm > Smart modlys . 3 Tap på skyderen for at aktivere eller deaktivere funktionen. Fastgørelse af skærm Brug fastgørelse af skærm til at indstille enheden til kun at vise skærmen for en bestemt app. Hvis du f.eks. spiller et spil, og du ved en fejl berører navigeringstasten Start, forhindrer funktionen til fastgørelse af skærm, at appens aktive spilskærm minimeres. Du kan også anvende denne funktion, når du låner enheden ud til en anden..

Kritiske tilladelser - Page 59

For at tillade en tilladelse 1 For at tillade en tilladelse, tap på Tillad . 2 Når tilladelsesdialogen vises anden gang, kan du vælge Spørg ikke igen - indstillingen, hvis du ønsker. 3 En dialog vil også forklare hvorfor app'en behøver en tilladelse, og hvad den specifikt bruger den til. For at afvise denne dialog, tap på OK . For at nægte en tilladelse • For at nægte en tilladelse, tap på Afvis når dialogen vises. Nogle programmer kan stadig anvendes, selv efter du har nægtet en tilladelse. Kritiske tilladelser Nogle tilladelser er påkrævet, for at app'en kan fungere efte..

Nulstilling af dine apps - Page 60

For at håndtere app-links fra indstillingsmenuen 1 Åbn din Startskærm , og tap på . 2 Søg efter og tap på Indstillinger > Applikationer . 3 Tap på og søg Åbningslinks . 4 Vælg en app og justér indstillingerne, som ønsket. Nulstilling af dine apps Du kan nulstille en app eller rydde appdata, hvis din app ikke længere reagerer eller forårsager problemer med din enhed. Sådan nulstilles programindstillinger 1 Åbn din Startskærm , og tap på . 2 Søg efter og tap på Indstillinger > Apps . 3 Tap på , og tap derefter på Nulstil app-præferencer > Nulstil apps . Når du..

Sprogindstillinger - Page 61

Sådan vælger du indhold til pauseskærmen 1 Åbn din Startskærm tap på . 2 Søg efter og tap på Indstillinger > Skærm > Pauseskærm . 3 Tap på skyderen for at aktivere funktionen. 4 Vælg, hvad du vil have vist, når pauseskærmen er aktiv. Sådan starter du pauseskærmen manuelt 1 Åbn din Startskærm tap på . 2 Søg efter og tap på Indstillinger > Skærm > Pauseskærm . 3 Tap på skyderen for at aktivere funktionen. 4 Hvis du vil aktivere pauseskærmen med det samme, skal du tappe på og derefter på Start nu . Sprogindstillinger Du kan vælge et standardsprog for din..

Om kontoen for en hyppig bruger - Page 62

Superlevende tilstand Superlevende tilstand forbedrer farveintensiteten og -mætningen af dine fotos og videoer, når du ser dem på enheden. Sådan slår du tilstanden Superlevende til 1 Åbn din Startskærm tap på . 2 Søg efter og tap på Indstillinger > Skærm > Billedforbedring . 3 Tap på alternativknappen Superlevende tilstand , hvis den ikke allerede er markeret. Forbedring af lydoutput Du kan forbedre lyden på enheden ved at aktivere individuelle lydindstillinger manuelt, som f.eks. Equalizer og Surround sound. Du kan aktivere dynamisk normalisering for at minimere forskell..

Om gæstebrugerkontoen - Page 63

Sådan tilføjer du en almindelig brugerkonto 1 Kontrollér, at du er logget på som ejer, dvs. den bruger, som har konfigureret enheden første gang. 2 Åbn din Startskærm , og tap på . 3 Søg efter og tap på Indstillinger > Brugere > Tilføj bruger . 4 Tap på OK . Den nye konto oprettes. 5 Tap på KONFIGURER NU . Skærmlåsene og et ikon, der repræsenterer den nye bruger, der er tilføjet for nylig, vises i øverste højre hjørne. 6 Lås skærmen op ved at stryge opad. 7 Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere en konto til brugeren. Du kan også tilføje en alm..

Indstillinger for konti med flere brugere - Page 64

Indstillinger for konti med flere brugere Der er tre forskellige typer indstillinger på enheder med flere brugere: • Nogle indstillinger kan ændres af alle brugere og påvirker alle brugere. Det gælder f.eks. sprog, Wi-Fi, flytilstand, NFC og Bluetooth®. • Nogle indstillinger påvirker kun en enkelt brugerkonto. Det gælder f.eks. automatisk datasynkronisering, skærmlås, forskellige konti, der tilføjes, samt baggrund. • Nogle indstillinger er kun synlige for ejeren og påvirker alle brugere. Det gælder f.eks. VPN-indstillinger. 64 Dette er en internetudgave af denne publikat..

Tastaturer på skærmen - Page 65

Indtastning af tekst Tastaturer på skærmen Der findes en række forudinstallerede udbydere af tekstindtastning på din enhed. Den udbyder af tekstindtastning, der benyttes som standard, kan afhænge af de regionale eller sproglige indstillinger, du bruger. En eller flere udbydere af tekstindtastning er muligvis ikke tilgængelige i dit område. SwiftKey ® -tastatur Du kan indtaste tekst med tastaturet på skærmen ved at tappe på de enkelte bogstaver, eller du kan bruge SwiftKey ® -flowfunktionen og lade fingeren glide fra bogstav til bogstav for at danne ord. 1 Slet et tegn før m..

Tekstredigeringslinje - Page 66

Visning af tastaturet på skærmen for at indtaste tekst • Tap på et tekstindtastningsfelt. Sådan bruger du tastaturet på skærmen i liggende retning • Drej enheden til siden, når tastaturet på skærmen vises. Du skal evt. justere indstillingen i visse apps for at aktivere liggende retning. Sådan indtaster du tekst tegn for tegn 1 Tap på det tegn, hvis du vil indtaste et tegn, der vises på tastaturet. 2 Hvis du vil indtaste et tegn, der ikke findes på tastaturet, skal du berøre og holde et almindeligt tegn på tastaturet nede for at få vist en oversigt over tilgængelige ind..

For at anvende forstørrelsesglasset - Page 67

For at anvende forstørrelsesglasset • Tap på og hold nede, når du indtaster tekst, tekstfeltet for at få vist teksten forstørret og for at placere markøren hvor du vil i tekstfeltet. 67 Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

..

Sådan åbner du det numeriske tastatur - Page 68

Ringer op Foretagelse af opkald Du kan foretage et opkald ved at ringe op til et telefonnummer manuelt, ved at tappe på et nummer, der er gemt på listen over kontakter, eller ved at tappe på telefonnummeret i opkaldsloggen. Du kan også bruge funktionen Smart Dial til hurtigt at finde numre på din liste over kontakter og opkaldslogge ved at angive en del af et kontaktnummer eller et navn og vælge blandt de forslag, der vises. Du kan bruge appen Hangouts™ til onlinemeddelelser og videochat på enheden til at foretage et videoopkald. 1 Få vist flere indstillinger 2 Slet nummer 3 Num..

Sådan viser eller skjuler du dit telefonnummer - Page 69

Sådan foretager du et internationalt opkald 1 Åbn din Startskærm , og tap på . 2 Søg efter og tap på . Opkaldsloggen vises. 3 Tap på for at få vist det numeriske tastatur. 4 Berør 0, og hold nede, indtil der vises et "+"-tegn. 5 Tast landekoden, områdenummeret uden nuller foran, efterfulgt af telefonnummeret. Tap derefter på . Sådan føjer du et hurtigopkaldsnummer til startskærmen 1 Berør og hold nede på et tomt område på din Startskærm , indtil enheden vibrerer, og tilpasningsmenuen vises. 2 Tap på Widgets > Genveje i tilpasningsmenuen. 3 Rul gennem listen over apps,..

Sådan afviser du et opkald med en sms - Page 70

Sådan afviser du et opkald med en sms Du kan afvise et opkald med en sms, der automatisk sendes til den, der ringer op, og som gemmes under samtalen med kontakten i Meddelelser. Du kan vælge mellem adskillige forudindstillede meddelelser på enheden, eller du kan oprette en ny meddelelse. Du kan også oprette dine egne, personlige meddelelser ved at redigere de forudindstillede meddelelser. Sådan afviser du et opkald med en sms, når skærmen er inaktiv 1 Når du får et indgående opkald, tap på SVARINDSTILLINGER . 2 Vælg en forudindstillet meddelelse, eller tap på Skriv ny meddelels..

Brug af opkaldsloggen - Page 71

Brug af opkaldsloggen I opkaldsloggen kan du få vist ubesvarede opkald , besvarede opkald og opkald, du har foretaget . Sådan åbner du opkaldsloggen 1 Åbn din Startskærm , og tap på . 2 Find og tap på . Sådan får du vist dine ubesvarede opkald 1 vises på statuslinjen, når du har et ubesvaret opkald. Træk statuslinjen nedad. 2 Tap på Ubesvaret opkald . Sådan ringer du op til et nummer fra din opkaldslog 1 Åbn din Startskærm , og tap på . 2 Søg efter og tap på . Opkaldsloggen vises. 3 Tap på ud for et nummer for at ringe til nummeret direkte fra opkaldsloggen. Hvis du vil ..

verificere, - Page 72

abonnement omfatter en talemeddelelsestjeneste, kan du sende alle indgående opkald fra en bestemt kontakt direkte til talemeddelelsestjenesten. FDN understøttes ikke af alle netværksoperatører. Kontakt din netværksoperatør for at verificere, at dit SIM-kort eller din netværkstjeneste understøtter denne funktion. Sådan blokerer du opkald og beskeder fra et bestemt nummer 1 Åbn din Startskærm , og tap på . 2 Søg efter og tap på > Indstillinger > Bloker numre > Tilføj et nummer . 3 Indtast det telefonnummer, som du vil blokere opkald og sms'er fra, og tap derefter på ..

Konferenceopkald - Page 73

Sådan afviser du et andet opkald • Træk til venstre, når du hører gentagne bip efter hinanden under et opkald. Sådan foretager du et andet opkald 1 Tap på under et igangværende opkald. Opkaldsloggen vises. 2 Tap på for at få vist det numeriske tastatur. 3 Indtast nummeret til modtageren, og tap på . Det første opkald parkeres. Sådan skifter du mellem flere opkald • Tap på Parkeret for at skifte til et andet opkald og parkere det aktuelle opkald. Konferenceopkald Med et konferenceopkald eller et opkald med flere deltagere kan du føre en samtale med to eller flere personer..

NØDSTILFÆLDE - Page 74

Sådan ringer du op til talemeddelelsestjenesten 1 Åbn det numeriske tastatur. 2 Berør og hold nede på 1 , indtil der er ringet til nummeret til din talemeddelelsestjeneste. Første gang du ringer til nummeret til din talemeddelelsestjeneste, beder din netværksoperatørs talemeddelelsessystem dig som regel om at konfigurere talemeddelelsestjenesten. Du bliver f.eks. bedt om at indtale en hilsen og angive en adgangskode. Nødopkald Enheden understøtter de internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 eller 911. Du kan normalt bruge disse numre til nødopkald i alle lande, med eller uden ..

Søgning efter og visning af kontakter - Page 75

Kontakter Søgning efter og visning af kontakter 1 Søg efter kontakter 2 Rediger og få vist medicinske oplysninger og kontaktoplysninger til nødstilfælde 3 Få vist flere indstillinger 4 Fanerne Favoritter og Alle kontakter 5 Få vist kontaktoplysninger 6 Brug skyderen til at gå til kontakter, der starter med det valgte bogstav 7 Tilføj en kontakt Sådan søger du efter en kontakt 1 Åbn din Startskærm , tap på , og tap derefter på . 2 Tap på , og indtast et telefonnummer, navn eller andre oplysninger i feltet Find kontaktpersoner . Listen med resultater filtreres, efterhånden ..

Tilføjelse og redigering af kontakter - Page 76

Tilføjelse og redigering af kontakter Sådan tilføjer du en kontakt 1 Åbn din Startskærm , tap på , og tap derefter på . 2 Tap på . 3 Hvis du har synkroniseret dine kontakter med en eller flere konti, og du tilføjer en kontakt første gang, skal du vælge en konto, som kontakten skal tilføjes på. Du kan også tappe på Telefonkontakt , hvis du kun vil anvende og gemme denne kontakt på enheden. 4 Indtast eller vælg de ønskede oplysninger for kontakten. 5 Tap på GEM , når du er færdig. Når du har gemt en kontakt på en konto, vises denne konto som standardkonto til lagring a..

Sådan undgår du dublerede poster i programmet Kontakter - Page 77

Sådan sletter du kontakter 1 Åbn din Startskærm , tap på , og tap derefter på . 2 Berør og hold nede på den kontakt, du vil slette. 3 Hvis du vil slette flere eller alle kontakter, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for de kontakter, du vil slette. 4 Tap på , og tap derefter på Slet kontakt . 5 Tap på SLET for at bekræfte. Sådan redigerer du kontaktoplysninger om dig selv 1 Åbn din Startskærm , tap på , og tap derefter på . 2 Tap på MIG , og tap derefter på . 3 Indtast de nye oplysninger, eller foretag de ønskede ændringer. 4 Tap på GEM , når du er færdig. Sådan ..

Sådan tager du backup af kontakter - Page 78

At importere kontaktpersoner fra et hukommelseskort 1 Åbn din Startskærm , tap på , og tap derefter på . 2 Tryk på , og tap derefter på Importér/eksportér > Importér fra SD-kort eller internt lager (.vcf-fil) . 3 Vælg, hvor du vil gemme dine kontakter. 4 Tap på SD-kort . 5 Vælg de filer, du vil importere, ved at tappe på dem. Sådan importerer du kontakter ved hjælp af Bluetooth ® -teknologi 1 Kontrollér at Bluetooth ® -funktionen er slået til, og at enheden er indstillet til synlig. 2 Når du får en besked om en indgående fil på din enhed, skal du trække statusli..

Favoritter - Page 79

1 Gå tilbage til hovedskærmbilledet Kontakter. 2 Få vist flere indstillinger 3 Fane med medicinske og personlige oplysninger samt kontaktoplysninger til nødstilfælde 4 Medicinske og personlige oplysninger Sådan indtaster du dine medicinske oplysninger 1 Åbn din Startskærm , tap på , og tap derefter på . 2 Tap på . 3 Rediger de relevante oplysninger. Sådan tilføjer du en ny kontakt til nødstilfælde 1 Åbn din Startskærm , tap på , og tap derefter på . 2 Tap på , og tap derefter på KONTAKTER > Tilføj kontaktperson . 3 Tap på den kontakt, du vil bruge som kontakt til ..

Sådan undgår du dublerede poster i programmet Kontakter - Page 80

Sådan sender du en kontakt 1 Åbn din Startskærm , tap på , og tap derefter på . 2 Tap på den kontakt, hvis oplysninger du vil sende. 3 Tap på , og tap derefter på Del . 4 Vælg en af de tilgængelige overførselsmetoder og følg anvisningerne på skærmen. Sådan sender du flere kontakter samtidig 1 Åbn din Startskærm , tap på , og tap derefter på . 2 Berør og hold nede på en kontakt, og markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ud for de kontakter, du vil dele. 3 Tap på , og tap derefter på Del . 4 Vælg en af de tilgængelige overførselsmetoder og følg anvisni..

Sådan opretter og sender du en meddelelse - Page 81

Meddelelser og chat Læsning og sending af beskeder I appen Meddelelser vises dine meddelelser som samtaler, hvilket betyder, at alle meddelelser til eller fra en bestemt person er grupperet sammen. Antallet af tegn, som du kan sende i en enkelt besked, varierer afhængigt af operatøren og det anvendte sprog. Maksimumstørrelsen for en mms, som omfatter mediefilernes størrelse, afhænger også af operatøren. Kontakt din netværksoperatør for at få flere oplysninger. 1 Gå tilbage til listen over samtaler 2 Ring op til meddelelsens afsender 3 Få vist flere indstillinger 4 Sendte og ..

Organisering af dine meddelelser - Page 82

Sådan videresender du en meddelelse 1 Åbn din Startskærm , tap på , og søg så efter og tap på . 2 Tap på den samtale, der indeholder den meddelelse, du vil videresende. 3 Berør og hold nede på den meddelelse, du vil videresende, og tap derefter på Videresend besked . 4 Indtast modtagerens navn eller telefonnummer, og vælg derefter blandt de forslag, der vises. Hvis modtageren ikke står på listen som en kontakt, kan du indtaste modtagerens nummer manuelt. 5 Rediger evt. meddelelsen, og tap derefter på . Sådan gemmer du en fil vedhæftet i en modtaget meddelelse 1 Åbn din Sta..

Indstillinger for meddelelser - Page 83

Sådan gemmer du en afsenders nummer som en kontakt 1 Åbn din Startskærm , tap på , og søg så efter og tap på . 2 Tap på ikonet ud for telefonnummeret, og tap derefter på GEM . 3 Vælg en eksisterende kontakt, eller tap på Opret ny kontakt . 4 Rediger kontaktoplysningerne, og tap på GEM . Indstillinger for meddelelser Sådan ændres indstillingerne for meddelelsesbeskeder 1 Åbn din Startskærm , tap på , og søg så efter og tap på . 2 Tap på , og tap derefter på Indstillinger . 3 Hvis du vil vælge en lyd for beskeder, skal du tappe på Meddelelseslyd og vælge en indstillin..

Sådan konfigurerer du en mailkonto - Page 84

E-mail Konfiguration af e-mail Brug enhedens e-mailapp til at sende og modtage e-mails via dine e-mailkonti. Du kan have én konto eller bruge flere samtidig, herunder din virksomheds Microsoft Exchange ActiveSync-konti. Sådan konfigurerer du en mailkonto 1 Åbn din Startskærm , og tap på . 2 Find og tap på Mail . 3 Følg den vejledning, der vises på skærmen for at fuldføre konfigurationen. I forbindelse med nogle mailtjenester skal du muligvis kontakte udbyderen af mailtjenesten for at få oplysninger om de detaljerede indstillinger for mailkontoen. Sådan tilføjer du en ekstra ..

Organisering af dine e-mails - Page 85

Sådan læser du mails 1 Åbn din Startskærm , og tap på . 2 Søg efter og tap på Mail . 3 Hvis du bruger flere mailkonti, skal du tappe på , tappe på og derefter vælge den konto, du vil kontrollere. Hvis du vil kontrollere alle din mailkonti på én gang, skal du tappe på , tappe på og derefter vælge Kombineret indbakke . 4 Rul op eller ned i mailindbakken, og tap på den mail, du vil læse. Sådan opretter og sender du en mail 1 Åbn din Startskærm , tap på , og søg så efter og tap på Mail . 2 Hvis du anvender flere mailkonti, skal du tappe på , tappe på og derefter væl..

Indstillinger for e-mailkonto - Page 86

Sådan søger du efter mails 1 Åbn din Startskærm , tap på , og søg så efter og tap på Mail . 2 Hvis du bruger flere mailkonti, skal du tappe på , tappe på og derefter vælge den konto, du vil søge i. Hvis du vil søge i alle dine mailkonti på én gang, skal du tappe på , tappe på og derefter vælge Kombineret indbakke . 3 Tap på . 4 Indtast søgeteksten. 5 Søgeresultaterne vises på en liste sorteret efter dato. Tap på den mail, du vil åbne. Sådan får du vist alle mapper for en e-mailkonto 1 Åbn din Startskærm , tap på , og søg så efter og tap på Mail . 2 Tap på ,..

Sådan får du mere at vide om Gmail™ - Page 87

1 Få vist en liste over alle Gmail-konti og mapper 2 Søg efter mails 3 Liste over mails 4 Skriv en mail Sådan får du mere at vide om Gmail™ • Når appen Gmail er åben, tap på , find og tap derefter på Hjælp og feedback . 87 Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

..

Overførsel af musik til din enhed - Page 88

Musik og FM-radio Overførsel af musik til din enhed Der er to måder at overføre musik fra en computer til en enhed: • Du kan overføre musikfiler mellem din enhed og en computer, ved brug af det medfølgende USB Type-C™-kabel. Når du har oprettet forbindelse, skal du vælge Overfør filer på din enhed og derefter bare kopiere og indsætte eller trække og slippe filerne ved hjælp af computeren. Se Håndtering af filer vha. en computer på siden 38. • Du kan bruge Xperia™ Companion-softwaren til at overføre mediefiler mellem computeren og din enhed. Få mere at vide, og he..

Startskærm for Musik - Page 89

Startskærm for Musik 1 Tap på i hjørnet øverst til venstre for at åbne menuen for Musik 2 Rul op eller ned for at få vist indhold 3 Afspil en sang ved hjælp af musikprogrammet 4 Afspil alle sange i shuffle-tilstand 5 Tilbage til skærmen for musikafspiller Sådan afspiller du en sang med Musik-programmet 1 Åbn din Startskærm , tap på , og søg så efter og tap på . 2 Tap på . 3 Vælg en musikkategori. 4 Tap på en sang for at afspille den. Du kan måske ikke afspille ophavsretligt beskyttede elementer. Sørg for, at du har de nødvendige rettigheder til det indhold, du vil brug..

Afspilningslister - Page 90

Menuen Musik I menuen for Musik får du en oversigt over alle sangene på din enhed. Herfra kan du håndtere dine albummer og afspilningslister. 1 Vend tilbage til startskærmen for Musik. 2 Få vist den aktuelle afspilningskø 3 Gennemse alle afspilningslister 4 Gennemse alle kunstnere 5 Gennemse alle albummer 6 Gennemse alle sange 7 Gennemse all genre 8 Gennemse alle mapper 9 Åbn indstillingsmenuen til programmet Musik 10 Åbn supportmenuen til programmet Musik Sådan åbner du menuen for Musik 1 Åbn din Startskærm , tap på , og søg så efter og tap på . 2 Tap på . Sådan går du t..

Du kan ikke slette Smart-afspilningslister. - Page 91

Sådan afspiller du dine egne afspilningslister 1 Åbn menuen for Musik, og tap derefter på Afspilningslister . 2 Vælg den afspilningsliste, som du vil åbne, under Afspilningslister . 3 Hvis du vil afspille alle sangene, skal du tappe på en hvilken som helst sang eller Bland alle . Sådan føjer du sange til en afspilningsliste 1 Gå til startskærmen for Musik, og find den sang eller det album, du vil føje til en afspilningsliste. 2 Berør og hold nede på sang- eller albumtitlen. Tap derefter på Føj til afspilningsliste . 3 Tap på navnet på den afspilningsliste, hvor du vil tilf..

Afspil i høretelefoner - Page 92

er, at headsettet eller høretelefonerne fungerer som antenne. Når du har tilsluttet en af disse enheder, kan du derefter skifte lyden til højttaleren, hvis du vil. 1 Liste over favoritter 2 Tænd/sluk-knap til radio 3 Få vist menuindstillinger 4 Indstillet frekvens 5 Gem eller fjern en kanal som favorit 6 Indstillingshjul 7 Frekvensbånd – træk til venstre eller højre for at skifte mellem kanaler 8 Flyt opad i frekvensbåndet for at søge efter en kanal 9 En gemt favoritkanal 10 Flyt nedad i frekvensbåndet for at søge efter en kanal Sådan lytter du til FM-radio 1 Slut et headset ..

Favoritradiokanaler - Page 93

Favoritradiokanaler Sådan gemmer du en kanal som en favorit 1 Når radioen er åben, skal du navigere til den kanal, du vil gemme som favorit. 2 Tap på . 3 Indtast et navn og vælg en farve for kanalen, tryk derefter på GEM . Sådan lytter du til din favoritradiokanal 1 Tap på . 2 Vælg en indstilling. At fjerne en kanal som favorit 1 Når radioen er åben, skal du navigere til den kanal, du vil fjerne. 2 Tap på , og tap derefter på SLET . Radio-lydindstilling For at skifte mellem mono- og stereolydtilstand 1 Når radioen er åben, skal du trykke på . 2 Tap på Aktivér stereolyd . 3..

Fotografering og videooptagelse - Page 94

Kamera Fotografering og videooptagelse 1 Objektiv på frontkamera 2 Vælg optagetilstand 3 Skift mellem front- og hovedkameraet 4 Zoom ind eller ud 5 Kameratast – Aktivér kameraet/tag fotos/optag videoer 6 Se fotos og videoer 7 Gem placering 8 Lukkerknappen – Tag fotos , eller optag videoer 9 Gå et trin tilbage, eller afslut kameraet 10 Indstillinger for optagetilstand 11 Blitzindstillinger Sådan tager du et foto fra låseskærmen 1 Hvis du vil aktivere skærmen, skal du trykke kortvarigt på til/fra-tasten . 2 Berør og hold nede på , og stryg den derefter i en vilkårlig retning f..

Generelle indstillinger for kamera - Page 95

Sådan bruger du zoomfunktionen • Når kameraet er åbent, skal du klemmer ind eller klemme ud på kameraskærmen. • Du kan også bruge volumentasten ved at trykke den op eller ned. Du kan aktivere denne funktion ved at tappe på og derefter tappe på Mere > Brug lydstyrketast til . Sådan optager du en video ved hjælp af kameratasten 1 Aktivér kameraet. 2 Stryg på skærmen for at vælge . 3 Tryk på kameratasten for at starte optagelsen af en video. 4 Tryk på kameratasten igen for at stoppe optagelsen. Sådan optager du en video 1 Aktivér kameraet. 2 Hvis videotilstand ikke er ..

-funktionen er kun tilgængelig til selvportrætter. - Page 96

Kamera-apps AR-effekt Tag fotos, eller optag videoer med virtuelle motiver og personer. Kreativ effekt Brug effekter på fotos eller i videoer. Sound Photo Tag fotos med baggrundslyd. Panorama Tag vidvinkel- og panoramafotos. Timeshift burst Find det bedste foto i en billedsekvens. Panorama Du kan tage vidvinkel- og panoramafotos med en nem tryk og stryg-bevægelse. For at tage et panoramafoto 1 Aktivér kameraet. 2 Stryg på skærmen for at vælge , og vælg derefter . 3 Tryk på kameratasten, og flyt kameraet langsomt og roligt i den retning, som vises på skærmen. Automatisk registreri..

Denne funktion er kun tilgængelig i - Page 97

Sådan slår du Smile Shutter™ til 1 Aktivér kameraet. 2 Tap på . 3 Find og tap på Automatisk optagelse > Smiludløser . 4 Når kameraet er åbent, og Smiludløser er aktiveret, skal du rette kameraet mod dit objekt. Kameraet vælger, hvilket ansigt der skal være i fokus. 5 Ansigtet vises inden i en farvet ramme og fotoet tages automatisk så snart der registreres at smil. 6 Hvis smilet ikke registreres, kan du trykke på kameraknappen for at tage fotoet manuelt. Sådan slår du Hand Shutter til 1 Aktivér kameraet. 2 Skift til frontkameraet ved at tappe på 3 Tap på . 4 Tap på M..

flytbart - Page 98

Tændt Efter du har skudt et foto eller en video, vil en forhåndsvisning vises i det nederste højre hjørne, i 3 sekunder. Kun frontkamera Efter du har skudt et foto eller video med frontkameraet, vil en forhåndsvisning vises i det nederste højre hjørne, i 3 sekunder. Slukket Dine fotos eller videoer gemmes, når du har taget dem, og de vises ikke. Brug volumentast som Du kan vælge, hvordan du vil bruge volumentasten, når du tager billeder. Zoom Brug volumentasten til at zoome ind eller ud. Lydstyrke Anvend volumentasten til at justere lydstyrken på beskeder, ringetoner og musik. Lu..

Hvidbalance, fokus, eksponering og lukkertid - Page 99

Sådan justerer du farve og lysstyrke 1 Aktivér kameraet. 2 Tap på > Farve og lysstyrke . 3 Træk skyderne til de ønskede positioner for at justere farve og lysstyrke. Denne indstilling er kun tilgængelig i tilstandene Optimal auto og Videokamera. Hvidbalance, fokus, eksponering og lukkertid Hvidbalance, som kun er tilgængelig i optagetilstanden Manuelt , justerer farvebalancen i henhold til lysforholdene. Du kan også justere eksponeringen manuelt i intervallet -2,0 EV til +2,0 EV. Du kan f.eks. øge lysstyrken for billedet eller reducere den generelle eksponering ved at tappe på ..

Selvudløser - Page 100

20MP 5984×3376 (16:9) Opløsning på 20 megapixel i højde-bredde-forholdet 16:9. Velegnet til fotos, der skal vises på en skærm i bredformat. 12MP 4000×3008 (4:3) Opløsning på 12 megapixel i højde-bredde-forholdet 4:3. Velegnet til fotos, der skal vises på skærme, som ikke er i bredformat, eller udskrives med høj opløsning. 12MP 4624×2608 (16:9) Opløsning på 12 megapixel i højde-bredde-forholdet 16:9. Velegnet til fotos, der skal vises på skærme i bredformat. Frontkamera: 16MP 5344×3008 (16:9) Opløsning på 16 megapixel i højde-bredde-forholdet 16:9. Velegnet til fotos,..

Manuelt - Page 101

HDR Brug indstillingen HDR (High Dynamic Range) til at tage et foto mod stærkt baggrundslys eller under forhold med skarp kontrast. HDR kompenserer for tab af detaljer og danner et billede, der er repræsentativt for både mørke og lyse områder. Denne indstilling er kun tilgængelig i optagetilstanden Manuelt . ISO ISO-følsomheden kan indstilles til at blive justeret automatisk, eller den kan justeres manuelt til følsomhedsindstillinger, der går fra 50 til 3200. Denne indstilling er kun tilgængelig i optagetilstanden Manuelt . Måling Funktionen beregner automatisk den optimale ekspo..

Sådan justerer du indstillingerne for videokameraet - Page 102

Indstillinger for videokamera Sådan justerer du indstillingerne for videokameraet 1 Aktivér kameraet. 2 Stryg på skærmen for at vælge . 3 Tap på for at få vist indstillingerne. 4 Vælg den indstilling, du vil justere, og foretag de ønskede ændringer. Oversigt over indstillinger for videokamera Videoopløsning Juster videoopløsningen i forhold til forskellige formater. HD står for High Definition, og b/ sek. står for billeder i sekundet. En højere b/sek. giver en mere jævn video, men filstørrelsen bliver større. Hovedkamera: Fuld HD (30 b/sek.) 1920×1080 (16:9) Formatet fu..

Sådan slår du Smile Shutter™ til (video) - Page 103

Auto-optagelse (video) Slå auto-optagelse til for automatisk at tage fotos, mens du optager en video. Ved brug af Smile shutter™-funktionen tager kameraet automatisk snapshots af smilende ansigter, mens du fortsat optager din video. Sådan slår du Smile Shutter™ til (video) 1 Aktivér kameraet. 2 Tap på . 3 Find og tap på Automatisk optagelse (video) > Smiludløser . SteadyShot™ Det kan være vanskeligt at holde enheden stille, når du skal optage en video. Stabilisatoren medvirker til at kompensere for håndens små bevægelser. Lygte Brug lygten til at give lys til videoer un..

Visning af fotos og videoer - Page 104

Fotos og videoer i Album Visning af fotos og videoer Anvend appen Album til at få vist fotos og afspille videoer, du har taget med dit kamera, eller til at få vist tilsvarende indhold, du har gemt på din enhed. Alle fotos og videoer vises i et kronologisk sorteret gitter. 1 Tap på for at åbne startskærmsmenuen for Album 2 Se menuindstillinger 3 Et diasshow af alle dine fotos eller videoer, eller af disse, der er tilføjet som favoritter 4 Træk den venstre kant af skærmen til højre for at åbne startskærmsmenuen for Album 5 Datoen for elementerne i gruppen 6 Tap på et foto eller e..

menuen Album på startskærm - Page 105

Sådan afspiller du en video 1 Søg efter den video, du vil afspille, i Album og tap på den. 2 Tap på . 3 Hvis der ikke vises afspilningskontrolelementer, skal du tappe på skærmen for at få dem vist. Tap på skærmen igen for at skjule kontrolelementerne. Sådan stopper du et videoklip midlertidigt 1 Når et videoklip afspilles, skal du tappe på skærmen for at få vist kontrolelementerne. 2 Tap på . Sådan spoles der hurtigt frem og tilbage i et videoklip 1 Når et videoklip afspilles, skal du tappe på skærmen for at få vist kontrolelementerne. 2 Træk skyderen på statuslinjen t..

Sådan deler og håndterer du fotos og videoer - Page 106

Sådan får du vist fotos fra onlinetjenester i Album 1 Åbn din Startskærm , og tap på . 2 Find og tap på Album , tap derefter på . 3 Tap på den ønskede onlinetjeneste, og følg vejledningen på skærmen for at komme i gang. Alle tilgængelige onlinealbum, du har overført til tjenesten, vises. 4 Tap på et album for at få vist indholdet, og tap derefter på et foto i albummet. 5 Bladr til venstre for at få vist næste foto eller video. Bladr til højre for at få vist forrige foto eller video. Sådan deler og håndterer du fotos og videoer Du kan dele fotos og videoer, som du har ..

Redigering af fotos med appen Photo editor - Page 107

Redigering af fotos med appen Photo editor Du kan redigere og anvende effekter på originale fotos, som du har taget med dit kamera. Du kan f.eks. ændre lyseffekterne. Når du gemmer det redigerede foto, bevares den oprindelige uændrede version af fotoet på enheden. Sådan redigeres et foto • Når du får vist et foto, skal du tappe på skærmen for at få vist værktøjslinjerne og derefter tappe på . Sådan beskærer du et foto 1 Når du får vist et foto, skal du tappe på skærmen for at få vist værktøjslinjerne og derefter tappe på . 2 Vælg Billedredigering , hvis du bliver ..

Redigering af videoer med videoredigeringsprogrammet - Page 108

Redigering af videoer med videoredigeringsprogrammet Du kan redigere videoer, du har optaget med dit kamera. Du kan fx beskære din video til en ønsket længde eller justere videoens hastighed. Når du gemmer den redigerede video, bevares den oprindelige uændrede version af videoen i enheden. Sådan beskærer du en video 1 I albummet skal du søge efter og tappe på den video, du vil redigere. 2 Tap på skærmen for at få vist værktøjslinjerne, og tap derefter på . 3 Vælg Videoeditor , og tap derefter på Beskær , hvis du bliver bedt om det. 4 Hvis du vil flytte beskæringsrammen t..

fingrene - Page 109

1 Få vist geotaggede fotos i globusvisning 2 Søg efter en placering på kortet 3 Få vist menuindstillinger 4 Tap to gange for at zoome ind. Saml fingrene for at zoome ud. Træk for at få vist andre dele af kortet 5 En gruppe fotos eller videoer, der er geotagget med den samme placering 6 Miniaturer af den valgte gruppe af fotos eller videoer. Tap på et element for at få vist det i fuld skærm Sådan redigerer du et geotag for et foto i Album 1 Når du får vist et foto, skal du tappe på skærmen for at få vist værktøjslinjerne. 2 Tap på , og tap derefter på Tilføj geotag eller..

Sådan bruger du enheden som fjernbetjening - Page 110

Videoer Videoprogrammet Brug appen Video til at afspille film og andet videoindhold, som du har gemt eller hentet på din enhed. Programmet fungerer også som oversigt over tv-programmer med mulighed for at få vist detaljerede programoplysninger og relateret indhold, herunder indlæg på sociale medier om det program, du er interesseret i. Du kan bruge programmet som en fuldt funktionsdygtig fjernbetjening sammen med din kompatible hjemmeenhed. Du kan også afspille dine film på andre enheder, der er tilsluttet samme netværk eller gemt i skyen. Nogle videofiler kan måske ikke afspill..

Overførsel af videoindhold til din enhed - Page 111

Sådan ændrer du indstillinger 1 Åbn din Startskærm , tap på , og søg så efter og tap på Video . 2 Tap på for at åbne menuen på startskærmen, og tap derefter på Indstillinger . 3 Skift indstillingerne efter behov. Sådan afspiller du en video 1 Åbn din Startskærm , tap på , og søg så efter og tap på Video . 2 Find den video, du vil afspille, og tap på den. Hvis videoen ikke vises på skærmen, skal du tappe på for at åbne menuen på startskærmen. Derefter skal du finde og tappe på den video, du vil afspille. 3 Tap på skærmen for at få vist eller for at skjule vær..

112 - Page 112

Du får besked, når denne film med højdepunkter er klar. Du kan derefter redigere, som du ønsker. Du kan f.eks. redigere titlen, slette scener, ændre musikken eller tilføje flere fotos og videoer. Du kan oprette film med højdepunkter ved at vælge fotos og videoer manuelt. Hvis du logger på en Facebook-konto, kan du skabe Highlight Film fra dine Facebook-aktiviteter, inklusiv fotos fra begivenheder, venners navne med mere. Sådan åbner du Movie Creator 1 Åbn din Startskærm , og tap på . 2 Find og tap på Movie Creator . Sådan aktiverer eller deaktiverer du meddelelser fra Mov..

Trådløs spejling af enhedens skærm på et tv - Page 113

Forbindelse Trådløs spejling af enhedens skærm på et tv Brug funktionen Skærmspejling til at få vist enhedens skærm på et tv eller en anden stor skærm uden at tilslutte et kabel. Med Wi-Fi Direct™-teknologien oprettes der en trådløs forbindelse mellem to enheder, så du kan slappe af og nyde dine favoritfotos fra sofaen. Du kan også bruge funktionen til at høre musik fra enheden via tv'ets højttalere. Når der anvendes skærmspejling, kan billedkvaliteten nogen gange blive negativt påvirket af interferens fra andre Wi-Fi-netværk. At spejle enhedens skærm på en tv-skærm ..

Tilslutning af din enhed til USB-tilbehør - Page 114

Sådan spiller du musik på en klientenhed vha. Cast 1 Sørg for, at du har konfigureret DMR-klientenheden korrekt, og at den har oprettet forbindelse til samme Wi-Fi-netværk som din enhed. 2 Åbn din Startskærm , tap på , og søg så efter og tap på . 3 Vælg en musikkategori, find det nummer, du vil dele, og tap derefter på nummeret. 4 Tap på og vælg en klientenhed du vil dele dit indhold med. Nummeret begynder at spille på den enhed, du vælger. 5 Hvis du vil afbryde forbindelsen til en klientenhed, skal du tappe på og derefter vælge Stop med at caste . Du får muligvis også..

musikfiler - Page 115

Sådan tilslutter du USB Type-C™-tilbehør ved hjælp af en USB Type-C-værtsadapter 1 Tilslut USB Type-C-tilbehørets USB Type-C-stik til din enhed. 2 Åbn din Startskærm , og tap på . 3 Søg efter og tap på Indstillinger > Enhedsforbindelse > USB-forbindelse > Søg efter USB-enhed . Sony garanterer ikke, at alt USB Type-C-tilbehør med et USB Type-C-stik understøttes af din enhed. NFC Anvend NFC (Near Field Communications) til at dele data med andre enheder, f.eks. videoer, fotos, websideadresser, musikfiler eller kontakter. Du kan også anvende NFC til at scanne tags, der..

Sådan scanner du NFC-tags - Page 116

Sådan deler du en musikfil med en anden enhed vha. NFC 1 Sørg for, at NFC-funktionen er aktiveret på både din enhed og den modtagende enhed, og at begge skærme er aktive og oplåste. 2 Hvis du vil åbne Musik-programmet, skal du tappe på og derefter søge efter og tappe på . 3 Vælg en musikkategori, og søg efter det nummer, du vil dele. 4 Tap på nummeret for at afspille det. Du kan derefter tappe på for at stoppe afspilningen midlertidigt. Overførslen fungerer, uanset om nummeret afspilles eller er sat på pause. 5 Sørg for, at nummeret vises på fuld skærm. 6 Hold din enhed o..

Sådan aktiverer eller deaktiverer du Bluetooth - Page 117

Sådan opretter du forbindelse til en NFC-kompatibel enhed Du kan oprette forbindelse mellem enheden og andre NFC-kompatible enheder, der er produceret af Sony, f.eks. en højtaler eller hovedtelefoner. Når du opretter denne form for forbindelse, kan du finde flere oplysninger i brugervejledningen til den kompatible enhed. Wi-Fi eller Bluetooth® skal måske være aktiveret på begge enheder, for at forbindelsen virker. Trådløs Bluetooth®-teknologi Anvend funktionen Bluetooth® til at sende filer til andre Bluetooth®-kompatible enheder eller oprette forbindelse til håndfrit tilbeh..

Sådan sendes og modtages elementer vha. Bluetooth - Page 118

Sådan parrer du enheden med en anden Bluetooth ® -enhed 1 Kontrollér, at Bluetooth ® -funktionen er aktiveret og synlig for andre Bluetooth ® - enheder på den enhed, du vil parre enheden med. 2 Fra din enheds Startskærm , tap på . 3 Find og tap på Indstillinger > Bluetooth . 4 Tap på Bluetooth -skyderen for at aktivere funktionen. En liste over de tilgængelige Bluetooth ® -enheder vises. 5 Tap på den Bluetooth ® -enhed, du vil parre enheden med. 6 Indtast eventuelt en adgangskode, eller bekræft den samme adgangskode på begge enheder. Sådan opretter du forbindelse mellem ..

Sådan modtager du elementer med Bluetooth - Page 119

Sådan modtager du elementer med Bluetooth ® 1 Sørg for, at Bluetooth ® -funktionen er slået til og er synlig for andre Bluetooth ® - enheder. 2 Sendeenheden starter nu med at sende data til din enhed. 3 Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste den samme adgangskode på begge enheder eller bekræfte den foreslåede adgangskode. 4 Når du får en besked om en indgående fil på din enhed, skal du trække statuslinjen nedad og tappe på beskeden for at acceptere filoverførslen. 5 Tap på Accepter for at starte filoverførslen. 6 Hvis du vil have vist overførslens status, kan du ..

Smart-apps og funktioner, der sparer dig - Page 120

Smart-apps og funktioner, der sparer dig tid Google Søgning & Now Anvend Google-appen til søgning på internettet. Du kan også aktivere et feed for regelmæssige opdateringer – du kan f.eks. få oplysninger om trafik, før du tager på arbejde, finde populære restauranter i dit område, se dit yndlingsholds nuværende placering og meget mere. Du kan få adgang til appen ved at tappe på på programlisten, eller du kan bruge en rude på din startskærm for hurtig adgang og nem læsning. Sådan aktiverer eller deaktiverer du dit feed 1 Åbn din Startskærm , og tap på . 2 Søg ef..

Sådan aktiverer eller deaktiverer du placeringstjenester - Page 121

Rejser og kort Sådan anvender du placeringstjenester Placeringstjenester gør det muligt for apps som Maps og kameraet at bruge oplysninger fra mobil- eller Wi-Fi-netværk samt GPS-oplysninger (Global Positioning System) til at bestemme din omtrentlige placering. Hvis du ikke er inden for GPS-satellitternes dækningsområde, kan enheden bestemme din placering vha. Wi-Fi-funktionen. Hvis du ikke er inden for et netværks dækningsområde, kan enheden bestemme din placering vha. mobilnetværket. Hvis du vil bruge enheden til at finde ud af, hvor du er, skal du aktivere placeringstjenesterne..

Sådan aktiverer eller deaktiverer du dataroaming - Page 122

Brug af datatrafik under rejser Når du rejser uden for dit hjemmemobilnetværk, skal du måske bruge mobildata, når du har adgang til internettet. Hvis det er tilfældet, skal du aktivere dataroaming på din enhed. Du skal muligvis betale ekstra gebyrer, når du aktiverer dataroaming. Det anbefales, at du på forhånd kontrollerer de relevante takster for dataoverførsel. Hvis du anvender en enhed med flere brugere, skal du muligvis logge på som ejer, dvs. som den primære bruger for at aktivere eller deaktivere dataroaming. Sådan aktiverer eller deaktiverer du dataroaming 1 Åbn din ..

Sådan får du mere at vide om kalenderen - Page 123

Ur og kalender Kalender Brug kalenderprogrammet til at håndtere din tidsplan. Hvis du er logget på og har synkroniseret din enhed med en eller flere onlinekonti, som omfatter kalendere, f.eks. din Google™-konto, vises kalenderbegivenhederne fra disse konti også i kalenderprogrammet. Du kan vælge, hvilke kalendere du vil integrere i den kombinerede kalendervisning. Når et aftaletidspunkt nærmer sig, afspilles der en lyd på enheden som påmindelse. 1 Åbn indstillinger, og vælg en visningstype og de kalendere, du vil have vist 2 Få adgang til en oversigt over den aktuelle måned 3..

Volumenindstillinger - Page 124

3 Adgang til stopursfanen 4 Adgang til timerfanen 5 Visning af indstillinger for den aktuelle fane 6 Sådan åbner du indstillinger for dato og klokkeslæt 7 Slå en alarm til eller fra 8 Tilføj en ny alarm Sådan indstiller du en ny alarm 1 Tap på på startskærmen. 2 Søg efter og tap på Ur . 3 Tap på . 4 Tap på Klokkeslæt , og vælg den ønskede værdi. 5 Tap på OK . 6 Rediger evt. andre alarmindstillinger. 7 Tap på GEM . Sådan udskyder du en alarm, mens den lyder • Tap på UDSKYD . Sådan slår du en alarm fra, når den lyder • Træk til højre. Hvis du vil slå en udskudt ..

Sådan aktiverer du vibreringsfunktionen for en alarm - Page 125

Sådan aktiverer du vibreringsfunktionen for en alarm 1 Søg efter og tap på Ur , og tap derefter på den alarm, som du vil redigere. 2 Tap på skyderen ud for Vibrér for at aktivere eller deaktivere funktionen. 3 Tap på GEM . Sådan angiver du funktionsmåden for tasterne på siden 1 Søg efter og tap på Ur , og vælg derefter den alarm, som du vil redigere. 2 Tap på Adfærd for sidetaster , og vælg derefter den ønskede funktionsmåde for tasterne på siden, når du trykker på dem under alarmen. 3 Tap på GEM . 125 Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til..

Tilgængelighed - Page 126

Tilgængelighed Forstørrelsesbevægelse Du kan bruge forstørrelsesbevægelser til at zoome ind på dele af skærmen ved at tappe tre gange på et område på berøringsskærmen. Sådan aktiverer eller deaktiverer du forstørrelsesbevægelser 1 Åbn din Startskærm , og tap på . 2 Søg efter og tap på Indstillinger > Tilgængelighed > Forstørrelsesbevægelse . 3 Tap skyderen under Forstørrelsesbevægelse . Sådan forstørrer du et område og panorerer på tværs af skærmen 1 Sørg for, at Forstørrelsesbevægelse er aktiveret. 2 Hvis du vil forstørre et område midlertidigt, sk..

Indstillinger - Page 127

TalkBack TalkBack er en skærmlæsertjeneste til brugere med nedsat syn. TalkBack bruger indtalt feedback til at beskrive hændelser eller handlinger, der udføres på din Android-enhed. TalkBack beskriver brugergrænsefladen og læser softwarefejl, beskeder og meddelelser højt. Sådan aktiverer du TalkBack 1 Åbn din Startskærm , og tap på . 2 Søg efter og tap på Indstillinger > Tilgængelighed > TalkBack . 3 Tap på skyderen, og tap derefter på OK . Du kan ændre indstillinger for hastighed, feedback og berøring for TalkBack ved at tappe på Indstillinger og derefter tappe p..

Sådan aktiverer eller deaktiverer du Switch Access - Page 128

finde flere oplysninger om Switch Access under Indstillinger > Tilgængelighed > Switch Access > INDSTILLINGER > Hjælp og feedback . Sådan aktiverer eller deaktiverer du Switch Access 1 Åbn din Startskærm , og tap på . 2 Søg efter og tap på Indstillinger > Tilgængelighed > Switch Access . 3 Tap på skyderen for at aktivere eller deaktivere funktionen, og tap derefter på OK . 128 Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

..

Sådan tager du backup af og gendanner indhold - Page 129

Support og juridisk meddelelse Supportprogram Brug supportprogrammet på din enhed til at gennemse brugervejledninger og vejledningerne til fejlfinding og til at søge efter oplysninger om softwareopdateringer og andre produktrelaterede oplysninger. Sådan får du adgang til supportprogrammet 1 Åbn din Startskærm , og tap på . 2 Find og tap på , og vælg derefter det ønskede supportelement. Opret forbindelse til internettet, når supportprogrammet anvendes, og opnå den bedst tilgængelige support. Xperia™-tips Vha. af Xperia™-tips kan du, via meddelelser, få brugbar information ..

Xperia™ Companion - Page 130

Hvis enheden ikke kan tændes, eller du vil nulstille enhedens software, kan du bruge Xperia™ Companion til at reparere enheden. Du kan finde flere oplysninger om brug af Xperia™ Companion under Xperia™ Companion på siden 38. Hvis du deler en enhed med flere brugere, skal du muligvis logge på som ejer, dvs. som den primære bruger, for at nulstille enheden til fabriksindstillingerne. Sådan genstarter du din enhed Enheden kan muligvis ikke genstarte, hvis batteriniveauet er lavt. Slut enheden til en oplader, og prøv at genstarte den igen. 1 Tryk og hold nede på til/fra-tasten ...

Sådan tillader du, at der sendes brugeroplysninger - Page 131

Hvis din enhed fryser, genstarter flere gange eller slet ikke starter, når du har opdateret Xperia™-softwaren, eller når du har udført en softwarereparation eller en nulstilling til standardindstillinger, kan du prøve at tvinge din enhed til at lukke ned og derefter prøve at tænde den igen. Hvis problemet stadig er der, kan du tvinge enheden til at lukke ned og derefter udføre en softwarereparation ved at følge trinnene nedenfor: 1 Sørg for, at Xperia™ Companion er installeret på din pc eller Mac ® . 2 Åbn Xperia™ Companion-softwaren på computeren, og klik på Softwarere..

flere - Page 132

enhed anvender WMDRM-software til at åbne WMDRM-beskyttet indhold. Hvis WMDRM-softwaren ikke beskytter indholdet, kan indholdsejerne bede Microsoft om at tilbagekalde softwarens evne til at anvende WMDRM til afspilning eller kopiering af beskyttet indhold. Tilbagekaldelsen påvirker ikke ubeskyttet indhold. Når du henter licenser til beskyttet indhold, accepterer du samtidig, at Microsoft kan sende en tilbagekaldelsesliste med licenserne. Ejerne af indholdet kan forlange, at du opgraderer WMDRM for at få adgang til deres indhold. Hvis du afviser at opgradere, kan du ikke få adgang til i..

Sponsored links

Latest Update