Sony G3221 Userguide Manual Estonian

G3221 Language

Download Sony G3221 Userguide Manual Estonian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Kasutusjuhend - Page 1

Kasutusjuhend Xperia ™ XA1 Ultra G3212/G3226

..

identifitseerimiskoodi - Page 2

Sisukord Alustamine ...................................................................................... 6 Teave selle kasutusjuhendi kohta ......................................................... 6 Ülevaade ............................................................................................. 6 Kokkupanek ........................................................................................ 7 Ekraanikaitse ....................................................................................... 8 Seadme esmakordne käivitamine ......................................................

3 - Page 3

Internet ja võrgud ......................................................................... 45 Veebilehtede sirvimine ....................................................................... 45 Interneti- ja MMS-i seaded ............................................................... 45 Wi-Fi ................................................................................................. 46 Mobiilandmesideühenduse jagamine ................................................. 48 Andmesidekasutuse hoidmine kontrolli all .......................................... 49 Andmesideks kasutatava SIM-..

4 - Page 4

Kontaktide edastamine ...................................................................... 76 Kontaktide varundamine .................................................................... 77 Terviseteabe ja hädaabi kontaktteabe lisamine .................................. 77 Lemmikud ......................................................................................... 78 Kontaktteabe saatmine ..................................................................... 78 Topeltkirjete vältimine rakenduses Kontaktid ...................................... 79 Sõnumside ja vestlused ..............

5 - Page 5

Videod ........................................................................................ 109 Rakendus Video .............................................................................. 109 Videosisu edastamine seadmesse ................................................... 110 Videosisu haldamine ....................................................................... 110 Rakendus Movie Creator ................................................................. 110 Ühenduvus ................................................................................. 112 Seadme juhtmevaba kuvapeeg..

Seadme praeguse tarkvaraversiooni kontrollimine - Page 6

Alustamine Teave selle kasutusjuhendi kohta See kasutusjuhend on mõeldud seadme Xperia™ XA1 Ultra jaoks, mis töötab tarkvaraversiooniga Android™ 7.0 . Kui te pole kindel, milline tarkvaraversioon teie seadmes töötab, saate seda kontrollida menüüst Seaded. Süsteemi ja rakenduste uuendamise tagajärjel võib muutuda funktsioonide toimimisviis nii, et see erineb selles kasutusjuhendis kirjeldatust. Pärast uuendamist ei pruugi Android™-i versioon muutuda. Lisateavet tarkvarauuenduste kohta vaadake jaotisest Seadme tarkvara uuendamine lk 37. Seadme praeguse tarkvaraversiooni kontr..

Kahe nano-SIM-kaardi ja mälukaardi sisestamine - Page 7

1. Laadimis-/märgutuli 2. Peakomplekti pesa 3. Esikaamera objektiiv 4. Teine mikrofon 5. Kuular 6. Lähedus-/valgusandur 7. Eesmine välklamp 8. Helitugevuse nupp 9. Toiteklahv 10. Kaameraklahv 11. Põhimikrofon 12. Valjuhääldi 13. Laadija/USB Type-C™-kaabli liides 14. Wi-Fi-/GPS-/Bluetooth-antenni ala 15. Põhikaamera objektiiv 16. Peamine välklamp 17. NFC™-tuvastusala 18. Nano-SIM-/mälukaardi pesa kate 19. Peamise antenni ala Kokkupanek Teie seade toetab ainult nano-SIM-kaarte. Seadmes on nano-SIM-kaartide ja mälukaardi jaoks eraldi pesad. Ärge neid pesasid segamini ajage. Andm..

Nano-SIM-kaardi eemaldamine - Page 8

1 Tõmmake nano-SIM-kaardi hoidik sõrmeküüne abil välja. 2 Asetage peamine SIM-kaart (SIM 1) kindlalt õigetpidi õigesse asendisse asukohas (1), nagu on joonisel näidatud. 3 Asetage teine SIM-kaart (SIM 2) kindlalt õigetpidi õigesse asendisse asukohas (2), nagu on joonisel näidatud. 4 Sisestage mälukaart õigetpidi mälukaardi pessa nii, nagu on joonisel näidatud. 5 Lükake hoidik ettevaatlikult tagasi pessa, kuni see paigale sobitub. Nano-SIM-kaardi eemaldamine 1 Keerake ekraan suunaga allapoole ja tõmmake nano-SIM-kaardi hoidik sõrmeküüne abil välja. 2 Eemaldage nano-SIM-k..

Miks on mul vaja Google™-i kontot? - Page 9

1 Vajutage ja hoidke all toiteklahvi , kuni seade hakkab vibreerima. 2 Sisestage vajaduse korral SIM-kaardi 1 ja SIM-kaardi 2 PIN-kood ja koputage seejärel ikooni . 3 Oodake hetk, kuni seade käivitub. SIM-kaardi PIN-koodi on algselt määranud võrguoperaator, kuid seda saab hiljem seadete menüüs muuta. SIM-kaardi PIN-koodi sisestamisel tehtud vea parandamiseks puudutage nuppu . Seadme väljalülitamine 1 Vajutage ja hoidke all toitenuppu , kuni avaneb valikute menüü. 2 Koputage valikute menüüs valikut Toide välja (Toide väljas). Seadme väljalülitamine võib veidi aega võtta. M..

Seadme omanikuõiguse kinnitamine - Page 10

Seadme turvalisus Seadme kaitstuse tagamine Teie seadmes on mitu turbelahendust, mis kaotamise või varguse puhuks on tungivalt soovitatavad. Need lahendused on järgmised. • Teil on võimalik määrata seadmele turvaline PIN-koodi, parooli või mustriga ekraanilukk, mis takistab teistel inimestel juurdepääsu teie seadmele ega lase seda lähtestada. • Teil on võimalik lisada Google™-i konto, mis takistab teistel teie seadet kasutada, kui see varastatakse või kui selle sisu kustutatakse. • Aktiveerige kas teenus Protection by my Xperia või Android™-seadme halduri veebiteenus. ..

Unustatud ekraaniluku lähtestamine - Page 11

lukustuskuva. Küsige oma ettevõtte või asutuse võrguadministraatorilt, milline võrguturbepoliitika on mobiilsideseadmete jaoks kasutusele võetud. Iga ekraaniluku kohta leiate lisaseaded, koputades ikooni valiku Ekraanilukk kõrval. Ekraaniluku tüübi vahetamine 1 Kuval Avakuva koputage . 2 Leidke ja koputage valikuid Seaded > Lukustuskuva ja turve > Ekraanilukk . 3 Tehke valik ja järgige juhiseid ekraanil. Ekraaniluku mustri loomine 1 Kuval Avakuva koputage . 2 Leidke ja koputage valikuid Seaded > Lukustuskuva ja turve > Ekraanilukk > Muster . 3 Tehke valik ja järgig..

Seadme automaatne avamine - Page 12

Ekraaniluku lähtestamine teenuse Protection by my Xperia abil 1 Veenduge, et teate oma Google™-i konto kasutajanime ja parooli ja et olete oma seadmes lubanud teenuse Protection by my Xperia. 2 Külastage veebilehte myxperia.sonymobile.com , kasutades selleks mis tahes Interneti ühendusega seadet. 3 Kasutage sisselogimiseks sama Google™-i kontot, mille olete oma seadmel seadistanud. 4 Klõpsake jaotises Teie seadmed oma seadme pilti. 5 Praeguse ekraaniluku asendamiseks uue PIN-koodiga tehke valik Lukusta . 6 Järgige teenuse Protection by my Xperia poolt ekraanil kuvatavaid juhiseid. ..

Usaldusväärse hääle funktsiooni seadistamine - Page 13

Usaldusväärse hääle funktsiooni seadistamine 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . 2 Leidke valikud Seaded > Lukustuskuva ja turve > Smart Lock > Usaldusväärne hääl ja koputage neid. 3 Järgige juhiseid ekraanil. Seadme hoidmine avatuna, kui kannate seda kaasas Kaasaskandmise tuvastuse funktsiooniga saate ära hoida oma seadme lukustumise, kui kannate seda käes, taskus või kotis. Seni kuni seadme kiirendusmõõtur tuvastab seadme kandmist, hoiab see seadet avatuna. Seade lukustub, kui kiirendusmõõtur tuvastab seadme kuskile asetamise. Kui kasutate kaasaskandmise tuvastuse f..

14 - Page 14

Usaldusväärse Bluetooth®-seadme lisamine või eemaldamine 1 Veenduge, et teie seade oleks seotud ja ühendatud Bluetooth®-seadmega, mille soovite lisada usaldusväärsete seadmete loendisse. 2 Koputage kuval Avakuva ikooni . 3 Leidke ja koputage valikuid Seaded > Lukustuskuva ja turve > Smart Lock . 4 Koputage funktsiooni Smart Lock menüüs valikuid Usaldusväärsed seadmed > LISA USALDUSVÄÄRNE SEADE > Bluetooth . 5 Seadme valimiseks koputage ühendatud ja seotud seadmete loendis selle seadme nime ja seejärel valikut JAH, LISA . 6 Seotud seadme eemaldamiseks valige see l..

Kohandatud asukohtade kasutamine - Page 15

Kodu asukoha muutmine 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . 2 Leidke ja koputage valikuid Seaded > Lukustuskuva ja turve > Smart Lock > Usaldusväärsed kohad . 3 Valige oma kodu asukoht. 4 Koputage valikut Muuda . 5 Sisestage otsinguribale asukoht, mida soovite kasutada oma kodu asukohana. Kui teiega samal aadressil on teisi hooneid, võite lisada kohandatud asukohana oma kodu tegeliku asukoha hoonete kompleksis. Kodu asukoha eemaldamine 1 Koputage kuval Avakuva valikut . 2 Otsige üles ja koputage Seaded > Lukustuskuva ja turve > Smart Lock > Usaldusväärsed kohad > Avak..

Mitme SIM-kaardi kasutamine - Page 16

kaitstud väärkasutamise eest, mis tähendab, et peate iga kord seadme käivitamisel sisestama PIN-koodi. Kui sisestate vale PIN-koodi liiga mitu korda järjest, blokeeritakse SIM-kaart. Sellisel juhul peate sisestama PUK-koodi (isiklik deblokeerimiskood) ja seejärel uue PIN-koodi. Nii PIN- kui ka PUK-koodi saate võrguoperaatorilt. SIM-kaardi luku seadistamine või eemaldamine 1 Koputage avakuval valikut . 2 Otsige üles ja valige Seaded > Lukustuskuva ja turve > Seadista SIM-kaardi lukk . 3 Valige SIM-kaart. 4 Koputage liugurit Lukustage SIM-kaart , et SIM-kaardi lukk lubada või ..

Andmeliiklusega tegeleva SIM-kaardi valimine - Page 17

Andmeliiklusega tegeleva SIM-kaardi valimine 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . 2 Leidke valikud Seaded > SIM-kaardid > Mobiilandmeside ja koputage neid. 3 Valige SIM-kaart, mida soovite andmeliikluseks kasutada. Kiiremaks andmeühenduseks valige SIM-kaart, mis toetab kõige kiiremat mobiilsidevõrku (nt 3G). Seadme identifitseerimiskoodi otsimine Teie seadmel on kordumatu identifitseerimiskood. Seda koodi nimetatakse IMEI-koodiks (IMEI – International Mobile Equipment Identity). Peaksite selle koodi koopia alles hoidma. Teil võib seda vaja minna näiteks Xperia™ Care tugiteenus..

Kadunud seadme leidmine Android™-seadme halduri abil - Page 18

• esitada helimärguande ka siis, kui seade on režiimis Hõivatud; • lukustada seadme kaugjuhtimise teel ja lasta seadmel kuvada teie andmed selle isiku jaoks, kes seadme leiab; • tühjendada viimase abinõuna eemalt nii seadme sise- kui ka välismälu. Kui olete seadme sisemälu veebiteenuse “Protection by my Xperia” kaudu tühjendanud, peate seadme järgmisel sisselülitamiskorral sisse logima samasse Google™-i kontosse, mida selles seadmes viimati sünkroonimiseks kasutati. Teenus "Protection by my Xperia" ei pruugi kõigis riikides või piirkondades saadaval olla. Teenuse P..

Seadme põhifunktsioonid - Page 19

Seadme põhifunktsioonid Puuteekraani kasutamine Koputamine • Üksuse avamine või valimine. • Märkeruudu või valiku märkimine või tühjendamine. • Teksti sisestamine ekraaniklahvistiku abil. Pikalt puudutamine • Üksuse teisaldamine. • Üksuse menüü aktiveerimine. • Valikurežiimi aktiveerimine (nt loendist mitme üksuse valimisel). 19 See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

..

Kahe sõrme kokku- ja laialivedamine - Page 20

Kahe sõrme kokku- ja laialivedamine • Saate suurendada või vähendada veebilehti, fotosid või kaarte või kui pildistate või salvestate videoid. Nipsamine ja kerimine • Saate loendis üles ja alla kerida. • Saate kerida vasakule ja paremale (nt avakuva paanide vahel). • Saate nipsata vasakule või paremale, et näha rohkem valikuid. Libistamine • Saate näiteks loendit või veebilehte kiiresti kerida. Kerimise lõpetamiseks koputage ekraani. 20 See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

..

Ekraani lukustamine ja lukust avamine - Page 21

Ekraani lukustamine ja lukust avamine Kui seade on sisse lülitatud, aga seda ei kasutata määratud aja jooksul, siis ekraan tumeneb aku säästmiseks ja lukustub automaatselt. Ekraanilukk välistab soovimatud toimingud puuteekraanil, kui te oma telefoni ei kasuta. Ostetud seadmel on ekraani tavaline nipsamislukk juba seadistatud. See tähendab, et peate ekraani vabastamiseks sõrme ekraanil vasakule või ülespoole nipsama. Hiljem saate turbeseadeid muuta ja muud tüüpi lukke lisada. Vaadake teemat Ekraanilukk lehel 10. Ekraani aktiveerimine • Vajutage korraks toite sisselülitamise kl..

Avakuva paanid - Page 22

Avakuva sirvimine Avakuva paanid Avakuvale saate uusi paane lisada (kuni kakskümmend paani) ja sealt paane kustutada. Samuti saate määrata paani, mida soovite kasutada avakuva põhipaanina. Paani määramine avakuva põhipaaniks 1 Puudutage avakuval pikalt suvalist ala, kuni seade vibreerib. 2 Nipsake vasakule või paremale, et liikuda sirvides paanile, mille soovite määrata avakuva põhipaaniks, ja koputage siis ikooni . Kui Google’i otsing ja Google Now on lubatud, on kõige vasakpoolsem paan määratud nende teenuste jaoks ning vasakule rohkem paane lisada ei saa. Lisateavet leiat..

Avakuva seaded - Page 23

Avakuva seaded Rakenduse keelamine või desinstallimine avakuval Eelinstallitud rakenduse keelamine kustutab kõik andmed, kuid rakendust saab uuesti lubada, kui valite Seaded > Rakendused . Täielikult saab desinstallida ainult allalaaditud rakendusi. 1 Puudutage avakuval pikalt suvalist ala, kuni seade vibreerib. 2 Paanide sirvimiseks nipsake vasakule või paremale. Kõik rakendused, mida saab keelata või desinstallida, on tähistatud ikooniga . 3 Puudutage rakendust ja seejärel valikut KEELA , kui rakendus oli teie seadmesse eelinstallitud, või valikut OK , kui rakendus oli alla la..

Rakenduste vahel navigeerimine - Page 24

Avakuvale rakenduse otsetee lisamine 1 Avage rakendustekuva, puudutage pikalt soovitud rakenduse ikooni, kuni seade hakkab värisema, ja lohistage seejärel ikoon kuva ülaossa. Avatakse avakuva. 2 Lohistage ikoon avakuval soovitud kohta ja siis eemaldage sõrm ikoonilt. Rakenduse teisaldamine rakendustekuval 1 Kui rakendustekuva on avatud, koputage ikooni . 2 Veenduge, et jaotises Sordi rakendusi oleks valitud Oma järjestus . 3 Puudutage pikalt rakendust, kuni seade väriseb, seejärel lohistage see uude asukohta. Rakenduse keelamine või desinstallimine rakenduste kuval Eelinstallitud ra..

Menüü ei ole kasutatav kõikides rakendustes. - Page 25

Kõigi hiljuti kasutatud rakenduste sulgemine • Puudutage ja seejärel valikut TÜHJENDA KÕIK . Menüü avamine rakenduses • Vajutage rakenduses klahvi . Menüü ei ole kasutatav kõikides rakendustes. Tükeldatud kuva režiim Tükeldatud kuva režiim võimaldab vaadata kaht rakendust korraga, näiteks kui soovite näha oma e-posti sisendkausta ja veebibrauserit samal ajal. 1 Rakendus 1 ülemises aknas 2 Tükeldatud kuva piir – saate lohistada akende suuruse muutmiseks 3 Rakendus 2 ülemises aknas 4 Tükeldatud kuva klahv – saate valida mõne hiljuti kasutatud rakenduse 5 Avakuvakl..

Täisekraanile naasmiseks koputage ikooni - Page 26

Ekraani asukoha kohandamine 1 Ekraani liigutamiseks vasakule või paremale koputage vastavalt kas ikooni või . 2 Ekraani liigutamiseks üles- või allapoole lohistage horisontaalseid triipe. 3 Ekraani suuruse muutmiseks lohistage kolme diagonaalset triipu. Täisekraanile naasmiseks koputage ikooni . Vidinad Vidinad on minirakendused, mida saate kasutada otse avakuval. Vidinad toimivad ka otseteedena. Näiteks pakub ilmateatevidin ilmateate põhiteavet otse avakuval. Kuid kui vidinat koputate, avaneb täielik ilmateaterakendus. Vidinaid saate alla laadida veebipoest Google Play™. Avakuval..

Taust ja teemad - Page 27

Avakuvale rakenduse otsetee lisamine 1 Puudutage pikalt kuva Avakuva tühja ala. 2 Kohandusmenüüs koputage valikuid Vidinad > Otseteed . 3 Sirvige loendit ja valige soovitud rakendus. Valitud rakendus lisatakse kuvale Avakuva . Objekti teisaldamine avakuval • Puudutage objekti pikalt, kuni seade hakkab värisema, siis lohistage objekt uude asukohta. Objekti eemaldamine avakuvalt • Puudutage objekti pikalt, kuni seade väriseb, seejärel lohistage see ekraani ülaosas ikoonile Avakuvalt eemaldamine . Kausta loomine avakuval • Puudutage pikalt rakenduse ikooni või otseteed, kuni s..

Kuvatõmmise tegemine - Page 28

Kuvatõmmise tegemine Seadme igast kuvast saate teha kuvatõmmisena foto. Tehtud kuvatõmmised salvestatakse automaatselt albumisse. Kuvatõmmise tegemine 1 Vajutage pikalt toitenuppu, kuni kuvatakse viibaaken. 2 Koputage valikut . Samuti saate kuvatõmmise tegemiseks vajutada korraga pikalt toitenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu. Kuvatõmmise vaatamine 1 Teavituspaani kuvamiseks koputage kaks korda olekuriba. 2 Koputage kuvatõmmist. Kuvatõmmiseid saate vaadata ka rakendusest Album. Teadaanded Teadaanded teavitavad teid sündmustest (nt uued sõnumid ja kalendri teadaanded ning sam..

Lukustuskuva teadaannete haldamine - Page 29

Teadaannete paneelilt teadaande kõrvaldamine • Nipsake teadaanne vasakule või paremale. Kõiki teadaandeid ei saa kõrvaldada. Teadaannete seadete muutmiseks lohistage teadaannet aeglaselt vasakule või paremale ja koputage seejärel ikooni . Teavituspaanil oleva teadaande laiendamine • Lohistage teadaannet allapoole, et seda laiendada ja rohkem teavet näha, ilma et peaksite selleks rakendust avama. Kõik teadaanded ei ole laiendatavad. Kõikide teadaannete eemaldamine teavituspaanilt • Puudutage valikut TÜHJENDA KÕIK . Teadaandega seotud toimingute tegemine lukustuskuval • Top..

Rakenduse teadaannete taseme määramine - Page 30

Ainult prioriteetsed segajad Võimaldab saada teadaandeid valitud rakenduselt, isegi kui režiimi Mitte segada seadistuseks on määratud Ainult prioriteetsed. Rakenduse teadaannete taseme määramine 1 Puudutage kuval Avakuva ikooni . 2 Otsige üles ja valige Seaded > Teadaanded . 3 Valige soovitud rakendus. 4 Teadaandeseadete kohandamiseks puudutage liugureid. Märgutuli Märgutuli teavitab teid aku laetuse olekust ja muudest sündmustest. Näiteks vilkuv valge tuli teavitab uuest sõnumist või vastamata kõnest. Märgutuli lubatakse vaikimisi, kuid seda saab keelata käsitsi. Kui mä..

Olekuriba ikoonide haldamine - Page 31

Bluetooth®-funktsioon on aktiveeritud Mikrofon on vaigistatud Valjuhääldi on sisse lülitatud Režiim Mitte segada on aktiveeritud Värinarežiim Määratud on äratus GPS on aktiveeritud Toimub sünkroonimine Sisselogimis- või sünkroonimisprobleem Olenevalt teie teenusepakkujast, võrgust või regioonist ei pruugi mõni loetletud ikoonide funktsioon või teenus saadaval olla. Olekuriba ikoonide haldamine 1 Koputage avakuval ikooni . 2 Otsige üles ja valige Seaded > Ekraan > Süsteemiikoonid . 3 Märkige olekuribal kuvatavate süsteemiikoonide ruudud. Teavitusikoonid Uus tekst- ..

Rakenduse teadaannete saatmise blokeerimine - Page 32

Seade on arvutiga ühendatud USB-kaabli abil Sisemälu on 75% ulatuses täis. Puudutage andmete edastamiseks mälukaardile. Hoiatus Veel kuvamata teadaandeid See loend ei sisalda kõiki teie seadme kuvatavaid ikoone. See loend on mõeldud ainult teavitamiseks ning muudatusi võidakse teha ette teatamata. Rakenduse teadaannete saatmise blokeerimine 1 Puudutage avakuval ikooni . 2 Otsige üles ja valige Seaded > Teadaanded . 3 Valige rakendus. 4 Puudutage liugurit Keela kõik . Ülevaade rakendustest Mõnd rakendust ei pruugi teie seadmes olla või rakendust ei toetata kõigis võrkudes v..

filme - Page 33

Saate oma seadmest ja veebist teavet otsida. Võimaldab teil oma seadmega nautida muusikat, videoid, rakendusi ja mänge ning saada eksklusiivne juurdepääs ainulaadsele sisule, mis on saadaval ainult Xperia™ seadmetele. Rakendus Google Maps™ võimaldab teil vaadata oma hetkeasukohta, otsida muid asukohti ja plaanida marsruute. Rakendus Sõnumside võimaldab teil saata ning vastu võtta teksti- ja MMS- sõnumeid. Rakendus Xperia™ Movie Creator loob automaatselt lühikesi videokollaaže, kasutades selleks olemasolevaid fotosid ja videoid. Rakendus Muusika võimaldab teil korrastada ja..

Aku märgutule olek - Page 34

Aku ja hooldus Seadme laadimine Kasutage alati Sony originaallaadijat ja USB Type-C™-kaablit, mis on mõeldud just teie Xperia™ mudelile. Muud laadijad ja kaablid võivad pikendada laadimisaega, üldse mitte laadida või isegi kahjustada teie seadet. Veenduge, et kõik USB-liidesed ja -pistikud oleksid enne USB Type-C™-kaabli sisestamist täiesti kuivad. Pistikupesa kaudu laetakse teie seadet kiiremini kui arvuti kaudu. Oma seadet saate kasutada ka laadimise ajal. Kui aku on tühi, võib kuluda kuni 30 minutit, enne kui seade laadimisele reageerib. Selle aja jooksul võib ekraan olla ..

Aku- ja toitehaldus - Page 35

Punane Akut laetakse ja see on alla 15% laetud. Aku- ja toitehaldus Teie seadmel on sisseehitatud aku. Selle tõhusaks kasutamiseks jälgige erinevate rakenduste ja funktsioonide akukasutust. Taustal olevad energiasäästufunktsioonid on vaikimisi sisse lülitatud, et aidata teil akukasutust vähendada, ja saadaval on täiendavad energiasäästurežiimid, et akukasutust vajaduse korral veelgi vähendada. Energiasäästufunktsioonid alandavad prioriteete sellistel vähemolulistel seadmefunktsioonidel nagu kõrgetasemeline pildiesitus või mõned võrgutegevused (nt asukohateenused, rakendust..

konfigureerida - Page 36

Rakenduste energiasäästufunktsioonides erandite tegemine 1 Koputage kuval Avakuva valikut . 2 Otsige üles ja koputage Seaded > Aku . 3 Valige ja seejärel valige Aku optimeerimine . Kuvatakse optimeerimata rakenduste loend. 4 Loendisse rakenduste lisamiseks või sellest eemaldamiseks koputage valikuid RAKENDUSED ja valige loendist rakendus või tühistage rakenduse valik, mille optimeerimisseadeid soovite muuta. 5 Optimeerimata rakenduste loendit uuendatakse teie sätete järgi. Rakenduste optimeerimist Ultra STAMINA režiimi poolt ei ole võimalik keelata. Valikut Aku optimeerimine s..

Seadme tarkvara uuendamine juhtmevaba ühenduse kaudu - Page 37

Seadme tarkvara uuendamine Seadme optimaalse jõudluse tagamiseks peaksite uusimate funktsioonide, täiustuste ja veaparanduste hankimiseks uuendama seadme tarkvara. Kui tarkvarauuendus on saadaval, kuvatakse olekuribal ikoon . Värskemaid uuendusi saate otsida ka käsitsi või uuendamise ajastada. Lihtsaim viis tarkvarauuenduste installimiseks on teha seda juhtmevabalt oma seadmest. Mõnda uuendust pole siiski võimalik juhtmevabalt alla laadida. Seadme uuendamiseks PC-arvuti või Apple ® Mac ® -arvuti abil peate kasutama tarkvara Xperia™ Companion. Enne seadme tarkvara uuendamist pida..

Süsteemiuuenduste automaatse allalaadimise seadistamine - Page 38

Süsteemiuuenduste automaatse allalaadimise seadistamine 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . 2 Leidke ja koputage valikuid Seaded > Telefoni teave > Tarkvarauuendus . 3 Koputage ikooni ja seejärel valikuid Seaded > Süsteemiuuenduste autom. allalaadimine . 4 Tehke valik. Rakenduste automaatse uuendamise lubamine või keelamine 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . 2 Leidke ja koputage valikuid Seaded > Telefoni teave > Tarkvarauuendus . 3 Koputage ikooni ja seejärel valikuid Seaded > Rakenduste automaatne uuendamine . 4 Tehke sobiv valik. Seadme tarkvara uuendamine arvuti abil..

USB-ühenduse režiimi muutmine - Page 39

Tarkvara Xperia™ Companion abil pääsete ligi seadme failisüsteemile. Kui rakendus Xperia™ Companion on installimata, palutakse teil seda teha, kui ühendate oma seadme arvutiga. Kasutage alati just teie Xperia™ mudelile mõeldud USB-kaablit ning veenduge, et see oleks täiesti kuiv. USB-ühenduse režiim Failide haldamiseks ja seadme tarkvara uuendamiseks saate kasutada ühendusrežiimi Failide teisaldamine . Seda USB-režiimi kasutatakse operatsioonisüsteemiga Microsoft ® Windows ® töötavate arvutite korral. Laadimine on vaikimisi lubatud. Seadme kasutamine MIDI-na -režiimi ..

Failide haldamine arvuti abil - Page 40

• Kui teie seade ei saa mälukaardi sisu lugeda, peate kaardi võib-olla vormindama. Vormindamisel kustutatakse kaardilt kogu sisu. Kui kasutate seadet koos teiste kasutajatega, peate teatud toimingute tegemiseks (nt andmete mälukaardile edastamiseks või mälukaardi vormindamiseks) sisse logima omanikuna ehk peamise kasutajana. Mälu oleku vaatamine 1 Koputage kuval Avakuva . 2 Leidke ja koputage Seaded > Talletuskoht ja mälu . Vaba ja kasutuses oleva muutmälu vaatamine 1 Puudutage kuval Avakuva ikooni . 2 Otsige üles ja valige Seaded > Talletuskoht ja mälu . 3 Puudutage ikoon..

Andmete varundamine arvuti abil - Page 41

Sisu varundamine ja taastamine Üldjuhul ei tohiks fotosid, videoid ja muud isiklikku sisu salvestada ainult seadme sisemällu. Kui seade saab kahjustada, kaob või varastatakse, võib selle sisemällu talletatud andmeid olla võimatu taastada. Varundamiseks on soovitatav kasutada tarkvara Xperia™ Companion, mis salvestab teie andmed ohutult välisesse seadmesse. Seda meetodit soovitame kasutada eriti juhul, kui uuendate seadme Androidi tarkvaraversiooni. Xperia™ varundus- ja taasterakendust on soovitatav kasutada andmete varundamiseks enne algseadete taastamist. Selle rakendusega saate..

42 - Page 42

• kõnelogi; • kalender; • e-posti kontod; • Wi-Fi-võrgud; • seadme seaded; • rakendused; • Xperia™ avakuva paigutus. Automaatse varundamise funktsiooni seadistamine 1 Kui varundate sisu USB-mäluseadmele, veenduge, et mäluseade oleks USB- hostiadapteri abil teie seadmega ühendatud. Kui varundate sisu SD-kaardile, veenduge, et SD-kaart oleks õigesti seadmesse paigutatud. Kui varundate sisu veebikontole, kontrollige, kas olete sisse loginud oma Google™-i kontosse. 2 Koputage kuval Avakuva valikut . 3 Otsige üles ja koputage Seaded > Varundamine ja lähtestamine . 4 ..

Andmete varundamine Google™-i kontole - Page 43

Andmete varundamine Google’i varundus- ja taasterakenduse abil Google’i varundus- ja taasterakenduse abil saate andmed varundada Google’i serverisse. Samuti saate sisse lülitada automaatse taastefunktsiooni, et rakenduse andmed ja seaded rakenduse taasinstallimisel taastada. Selle rakenduse abil saate varundada järgmist tüüpi andmeid: • rakendused; • järjehoidjad; • Wi-Fi-võrgud; • muud seaded. Andmete varundamine Google™-i kontole 1 Koputage kuval Avakuva valikut . 2 Leidke ja koputage Seaded > Varundamine ja lähtestamine . 3 Koputage jaotises Google™’i varund..

Rakenduse allalaadimine teenusest Google Play™ - Page 44

Rakenduste allalaadimine Rakenduste allalaadimine Google Play™-st Google Play™ on Google’i ametlik veebipood rakenduste, mängude, muusika, filmide ja raamatute allalaadimiseks. Seal on nii tasuta kui ka tasulisi rakendusi. Enne kui hakkate Google Play™-st midagi alla laadima, veenduge, et seade oleks Internetiga ühendatud, andmesidetasude piiramiseks eelistatavalt Wi-Fi-ühenduse kaudu. Google Play™ kasutamiseks peab teil olema Google™-i konto. Google Play™ ei pruugi kõikides riikides ja piirkondades saadaval olla. Rakenduse allalaadimine teenusest Google Play™ 1 Koputag..

Veebilehtede sirvimine - Page 45

Internet ja võrgud Veebilehtede sirvimine Veebibrauser Google Chrome™ Android™-i seadmete jaoks on enamikes piirkondades eelinstallitud. Selle veebibrauseri kasutamise kohta lisateabe saamiseks klõpsake veebilehel http://support.google.com/chrome linki „Chrome for Mobile ˮ („Chrome mobiilile ˮ ). Veebi sirvimine 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . 2 Leidke ikoon ja koputage seda. 3 Kui kasutate rakendust Google Chrome™ esimest korda, logige Google™-i kontole sisse või sirvige rakendusega Google Chrome™ anonüümselt. 4 Sisestage otsingu- ja aadressiväljale otsingutekst võ..

Värskenda - Page 46

Interneti- ja MMS-i seadete käsitsi lisamine 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . 2 Leidke ja koputage valikuid Seaded > Rohkem > Mobiilivõrgud . 3 Valige SIM-kaart. 4 Koputage valikut Pöörduspunktinimed > . 5 Puudutage valikut Nimi ja sisestage soovitud nimi ning seejärel puudutage valikut OK . 6 Puudutage valikut APN ja sisestage pöörduspunkti nimi, seejärel puudutage valikut OK . 7 Sisestage muu nõutav teave. Kui te ei tea, missugust teavet sisestada, pöörduge lisateabe saamiseks oma võrguoperaatori poole. 8 Kui olete valmis, koputage nuppu ja seejärel nuppu Salvesta ...

Wi-Fi -võrgu signaali tugevuse suurendamine - Page 47

Wi-Fi-võrgu käsitsi lisamine 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . 2 Leidke valikud Seaded > Wi-Fi ja koputage neid. 3 Kerige alla ja koputage üksuste loendi lõpus olevat ikooni . 4 Sisestage teave valiku Võrgu nimi (SSID) kohta. 5 Turbetüübi valimiseks puudutage välja Turve . 6 Vajaduse korral sisestage parool. 7 Täpsema valiku (nt puhverserveri ja IP seadete) redigeerimiseks valige Täpsemad valikud ja redigeerige neid soovitud viisil. 8 Koputage valikut SALVESTA . Võrgunime (SSID) ja parooli saamiseks pöörduge Wi-Fi-võrgu administraatori poole. Wi-Fi -võrgu signaali tugevuse..

Mobiilandmesideühenduse jagamine - Page 48

Seadme MAC-aadressi leidmine 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . 2 Leidke ja koputage valikuid Seaded > Wi-Fi . 3 Koputage valikut . MAC-aadress kuvatakse loendis. WPS WPS (Wi-Fi Protected Setup™) on juhtmeta võrguühenduse standard, mis aitab teil luua turvalisi juhtmeta võrguühendusi. WPS-iga on andmeturbe protokolli Wi-Fi Protected Access® (WPA) kasutamine oma koduvõrgu kaitsmiseks imelihtne. Samuti saate lisada olemasolevasse võrku uue seadme, ilma et peaksite sisestama pikki paroole. Kasutage WPS-i aktiveerimiseks ühte meetodit järgmistest: • nupule vajutamise meetod – l..

Andmesidekasutuse hoidmine kontrolli all - Page 49

Mobiilandmeside jagamine teise Bluetooth®-seadmega 1 Veenduge, et teie seade ja teine Bluetooth®-seade oleks seotud ning mobiilandmeside oleks teie seadmes aktiveeritud. 2 Teie seade : Koputage kuval Avakuva valikut . 3 Otsige üles ja valige Seaded > Rohkem > Lõastamine ja teisaldatav pääsupunkt ning seejärel puudutage funktsiooni Bluetoothi edasijagamine lubamiseks liugurit. 4 Bluetooth®-seade : Seadistage seade nii, et see looks võrguühenduse Bluetooth®-ühenduse kaudu. Kui kasutate teise seadmena arvutit, uurige seadistamise lõpuleviimiseks sellekohaseid juhiseid. Kui t..

Andmesideks kasutatava SIM-kaardi valimine - Page 50

kaudu edastatavate andmete jaoks saate määrata andmesidekasutuse hoiatused ja piirangud, et vältida lisatasusid. Andmesidekasutuse seadistamine võib aidata teil andmesidekasutust paremini kontrolli all hoida, kuid ei välista tingimata lisakulutusi. Andmesidekasutuse vähendamine 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . 2 Leidke valikud Seaded > Andmesidekasutus > Andmemahu säästja ja koputage neid. 3 Funktsiooni lubamiseks või keelamiseks koputage liugurit. Andmeside sisse- või väljalülitamine 1 Koputage kuval Avakuva valikut . 2 Otsige üles ja koputage Seaded > Andmesidekasut..

Mobiilsidevõrkude valimine - Page 51

Andmeliikluseks kasutatava SIM-kaardi vahetamine 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . 2 Leidke valikud Seaded > SIM-kaardid > Mobiilandmeside ja koputage neid. 3 Valige SIM-kaart, mida soovite andmeliikluseks kasutada. Kiiremaks andmeühenduseks valige SIM-kaart, mis toetab kõige kiiremat mobiilsidevõrku (nt 3G). Mobiilsidevõrkude valimine Seade toetab kahe erineva võrgu korraga kasutamist. Kui seadmesse on sisestatud kaks SIM-kaarti, saate valida järgmiste võrgurežiimi kombinatsioonide vahel: • üks WCDMA-võrk • üks GSM-võrk • üks WCDMA- ja üks GSM-võrk • üks LTE-,..

VPN-võrgu lisamine - Page 52

kuidas luua ühendus virtuaalse eravõrguga, saate oma ettevõtte või asutuse võrguadministraatorilt. Mitme kasutajaga seadme kasutamisel võib teil olla vaja VPN-i seadete kohandamiseks sisse logida omanikuna (s.t peamise kasutajana). VPN-võrgu lisamine 1 Koputage kuval Avakuva valikut . 2 Otsige üles ja koputage Seaded > Rohkem > VPN . 3 Koputage valikut . 4 Valige lisatava VPN-võrgu tüüp. 5 Sisestage VPN-võrgu seaded. 6 Koputage valikut SALVESTA . VPN-võrguga ühenduse loomine 1 Koputage kuval Avakuva valikut . 2 Otsige üles ja valige Seaded > Rohkem > VPN . 3 Koput..

Andmete sünkroonimine seadmes - Page 53

Andmete sünkroonimine seadmes Võrgukontodega sünkroonimine Sünkroonige seadmes olevad kontaktid, e-kirjad, kalendrisündmused ja muu teave võrgukontodel (nt Gmail™ ja Exchange ActiveSync, Facebook™ ja Flickr™) olevaga. Selliste kontode puhul saate andmeid automaatselt sünkroonida, kui aktiveerite automaatse sünkroonimise funktsiooni, või saate iga kontot käsitsi sünkroonida. Võrgukonto seadistamine sünkroonimiseks 1 Puudutage kuval Avakuva ikooni . 2 Puudutage valikuid Seaded > Kontod ja sünkroonimine > Lisa konto ja seejärel valige konto, mida soovite lisada. 3 J..

EAS-konto eemaldamine - Page 54

EAS-konto eemaldamine 1 Koputage kuval Avakuva valikuid > Seaded > Kontod ja sünkroonimine . 2 Puudutage valikut Exchange'i ActiveSync ja valige seejärel EAS-konto, mida soovite eemaldada. 3 Koputage valikut ja seejärel valikut Eemalda konto . 4 Kinnitamiseks puudutage valikut EEMALDA KONTO uuesti. 54 See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

..

Seadetele juurdepääsemine - Page 55

Põhiseaded Seadetele juurdepääsemine Seadete menüüs saate vaadata ja muuta seadme seadeid. Seadete menüüle pääsete juurde nii rakenduste kuvalt kui ka kiirseadete paanilt. Seadme seadete menüü avamine rakendustekuval 1 Koputage kuval Avakuva valikut . 2 Otsige üles valik Seaded ja koputage seda. Seadmekohase teabe vaatamine 1 Koputage kuval Avakuva valikut . 2 Otsige üles ja valige Seaded > Telefoni teave . Kiirseadete paneeli avamiseks • Lohistage olekuriba kahe sõrmega allapoole. Kiirseadete paneelil kuvatavate seadete valimine 1 Lohistage olekuriba kahe sõrmega täiel..

Režiimi Hõivatud erandite määramine - Page 56

Helina määramine 1 Puudutage kuval Avakuva ikooni . 2 Otsige üles ja valige Seaded > Heli > Telefoni helin . 3 Valige loendist mõni helin või puudutage ikooni ja valige mõni seadmesse salvestatud muusikafail. 4 Kinnitamiseks puudutage valikut Valmis . Teavitusheli valimine 1 Puudutage kuval Avakuva ikooni . 2 Otsige üles ja valige Seaded > Heli > Teavitusheli . 3 Valige loendist mõni helin või puudutage ikooni ja valige mõni seadmesse salvestatud muusikafail. 4 Kinnitamiseks puudutage valikut Valmis . Mõnedel rakendustel on neile omased teavitushelid, mida saate valid..

Taustvalguse nutikas juhtimine - Page 57

• sündmused ja meeldetuletused; • kõned; • sõnumid; • äratused. Prioriteetsete teadaannete lubamine režiimis Mitte segada 1 Koputage avakuval ikooni . 2 Leidke ja koputage valikuid Seaded > Heli > Mitte segada > Luba ainult prioriteetsed katkestused . 3 Koputage valikut Kõned või Sõnumid . 4 Tehke valik. Kuvaseaded Valgustustingimustest sõltumata ekraani heleduse käsitsi kohandamine 1 Koputage avakuval valikut . 2 Leidke ja koputage valikuid Seaded > Ekraan ja koputage liugurit Kohanduv heledus , et see funktsioon keelata, kui see pole juba keelatud. 3 Koputage..

Rakenduste seaded - Page 58

Nutika taustavalgustuse juhtimisfunktsiooni lubamine või keelamine 1 Koputage kuval Avakuva valikut . 2 Otsige üles ja valige Seaded > Ekraan > Nutikas tagantv. juht. . 3 Koputage liugurit, et funktsioon lubada või keelata. Kuva kinnitamine Kuva kinnitamise funktsiooni saate kasutada selleks, et kuvada seadmes ainult konkreetse rakenduse kuva. Kui puudutate näiteks mängu mängides kogemata avakuvaklahvi, takistab kuva kinnitamise funktsioon aktiivse mängu kuva minimeerimist. Seda funktsiooni saate kasutada ka siis, kui laenate seadme kellelegi teisele. Nii ei saa teised nii liht..

konfigureerimissuvand, - Page 59

Loa keelamine • Loa keelamiseks koputage dialoogi kuvamisel valikut Keelamine . Mõnd rakendust saab kasutada ka siis, kui olete load keelanud. Olulised load Mõni luba on rakenduste õigesti töötamiseks kohustuslik. Sellistel juhtudel kuvatakse vastavasisuline dialoogiboks. Rakenduste konfigureerimine 1 Koputage kuval Avakuva valikut . 2 Otsige üles ja valige Seaded > Rakendused > . 3 Valige konfigureerimissuvand, näiteks Rakenduse load , seejärel valige rakendus, mida soovite konfigureerida. Oluliste lubade andmine 1 Loa andmiseks koputage valikuid Jätka > RAKEND. TEAVE..

Rakenduste lähtestamine - Page 60

Rakenduste lähtestamine Kui mõni rakendus enam ei reageeri või põhjustab seadmes probleeme, saate selle lähtestada või kustutada rakenduse andmed. Rakenduse eelistuste lähtestamine 1 Koputage kuval Avakuva valikut . 2 Otsige üles ja Seaded > Rakendused . 3 Koputage ikooni ja seejärel valikuid Lähtesta rakend-eelistused > Lähtesta rakendused . Rakenduse eelistuste lähtestamisel ei kustutata teie seadmest rakenduse andmeid. Rakenduse andmete tühjendamine 1 Koputage kuval Avakuva valikut . 2 Otsige üles ja Seaded > Rakendused . 3 Valige rakendus või teenus ja koputage v..

Keeleseaded - Page 61

Ekraanisäästja käsitsi käivitamine 1 Puudutage kuval Avakuva ikooni . 2 Otsige üles ja valige Seaded > Ekraan > Ekraanisäästja . 3 Funktsiooni lubamiseks puudutage liugurit. 4 Ekraanisäästja kohe aktiveerimiseks puudutage ikooni ja seejärel valikut Alusta kohe . Keeleseaded Saate valida seadmele vaikekeele ja seda igal ajal muuta. Samuti saate muuta tekstisisestusel kasutatavat kirjutamiskeelt. Keele muutmine 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . 2 Otsige üles ja koputage valikuid Seaded > Keeled ja sisend > Keeled > Lisa keel. 3 Valige keel. 4 Valige piirkond. 5 Lohis..

Väljastatava heli täiustamine - Page 62

Üliereda režiimi sisselülitamine 1 Koputage kuval Avakuva valikut . 2 Otsige üles ja valige Seaded > Ekraan > Pilditäiustus . 3 Koputage raadionuppu Ülielav režiim , kui seda pole veel valitud. Väljastatava heli täiustamine Seadme heli rikastamiseks saate käsitsi sisse lülitada individuaalsed heliseaded, näiteks ekvalaiseri ja ruumilise heli. Laulude või videote vaheliste helitugevuse erinevuste minimeerimiseks saate lubada dünaamilise normaliseerimise. Juhtmega kõrvaklappide kasutamisel aga saate tihendatud muusikafailide kvaliteedi peaaegu suure eraldusvõimega heli k..

Teave külaliskasutaja konto kohta - Page 63

Tavakasutaja konto lisamine. 1 Veenduge, et oleksite sisse logitud omanikuna (s.t kasutajana, kes seadme esimesel korral seadistas). 2 Koputage kuval Avakuva valikut . 3 Otsige üles ja valige Seaded > Kasutajad > Kasutaja lisamine . 4 Koputage valikut OK . Uus konto on loodud. 5 Koputage valikut SEADISTA NÜÜD . Ekraan lukustub ja üles paremasse nurka ilmub äsja lisatud kasutajat esindav ikoon. 6 Avage ekraan ülespoole nipsates. 7 Kasutaja konto seadistamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Tavakasutaja konto võite lisada ka mistahes ekraani olekuribalt. Selleks lohistag..

Mitme kasutajakonto seaded - Page 64

Mitme kasutajakonto seaded Mitme kasutajaga seadmetes on kolme tüüpi seadeid. • Seaded, mida saavad kõik kasutajad muuta ja mis mõjutavad kõiki kasutajaid. Sellised seaded on näiteks keel, Wi-Fi, lennukirežiim, NFC ja Bluetooth®. • Seaded, mis mõjutavad ainult ühe kasutaja kontot. Sellised seaded on näiteks automaatne andmesünkroonimine, ekraanilukk, mitmesugused lisatud kontod ja taustpilt. • Seaded, mis on nähtavad ainult seadme omanikule ning mõjutavad kõiki kasutajaid (nt VPN-i seaded). 64 See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutami..

Ekraaniklaviatuurid - Page 65

Teksti tippimine Ekraaniklaviatuurid Teie seadmesse on eelinstallitud mitmed teksti sisestamise teenuse pakkujad. Teksti sisestamise teenuse vaikepakkuja võib oleneda kasutatavatest piirkondlikest või keeleseadetest. Mõni teksti sisestamise teenuse pakkuja ei pruugi olla teie piirkonnas saadaval. SwiftKey ® klaviatuur Teksti sisestamiseks võite kasutada ekraaniklaviatuuri ja sisestada tähti ühekaupa või kasutada SwiftKey ® sisestuse funktsiooni ja libistada sõnade moodustamiseks sõrme ühelt tähelt teisele. 1 Kursori ees oleva märgi kustutamine. 2 Kursori liigutamine järgmise ..

Teksti muutmine - Page 66

Teksti sisestamiseks ekraaniklaviatuuri kuvamine • Koputage mõnda tekstisisestusvälja. Ekraaniklahvistiku kasutamine rõhtpaigutuse korral • Kui ekraaniklahvistik on avatud, pöörake seade külili. Võimalik, et peate rõhtpaigutuse lubamiseks muutma mõne rakenduse seadeid. Teksti sisestamine märgikaupa 1 Klahvistikul kuvatud tähemärgi sisestamiseks koputage seda tähemärki. 2 Tähemärgi variandi sisestamiseks puudutage klaviatuuril pikalt tavatähemärki. Kuvatakse võimalike valikute loend. Valige loendist soovitud variant. Näiteks tähemärgi "é" sisestamiseks puudutage pi..

Valimisklahvistiku avamine - Page 67

Helistamine Helistamine Helistamiseks valige telefoninumber käsitsi, puudutage kontaktiloendisse salvestatud numbrit või puudutage kõnelogis olevat telefoninumbrit. Samuti saate kasutada kiirvalimisfunktsiooni, et leida kiirelt numbreid oma kontaktiloendist ja kõnelogidest. Selleks sisestage osa kontakti numbrist või nimest ning valige ilmuvate soovituste hulgast sobiv. Videokõne tegemiseks saate kasutada oma seadme kiirsõnumside- ja videovestlusrakendust Hangouts™. 1 Lisavalikute kuvamine 2 Numbri kustutamine 3 Valimisklahvistik 4 Helistamisnupp Valimisklahvistiku avamine 1 Koputa..

Telefoninumbri kuvamine ja peitmine - Page 68

Rahvusvahelise kõne tegemine 1 Puudutage kuval Avakuva ikooni . 2 Otsige üles ja valige . Teile kuvatakse kõnelogi. 3 Valimisklahvistiku kuvamiseks puudutage ikooni . 4 Puudutage pikalt klahvi 0, kuni kuvatakse märk +. 5 Sisestage riigi suunakood, piirkonna suunakood ilma numbri ees olevate nullideta ning telefoninumber. Seejärel puudutage ikooni . 6 Valitud konto dialoogi vahendusel valige SIM-kaart. Avakuvale otsevalimisnumbrite lisamine 1 Puudutage pikalt kuva Avakuva tühja ala, kuni seade vibreerib ja kuvatakse kohandusmenüü. 2 Kohandusmenüüs koputage valikuid Vidinad > Ots..

Kõnest keeldumine tekstsõnumiga - Page 69

Sissetuleva kõne helina vaigistamine • Kui olete kõne vastu võtnud, vajutage helitugevusnuppu. Kõnest keeldumine tekstsõnumiga Kui keeldute kõnest tekstisõnumit kasutades, saadetakse sõnum automaatselt helistajale ja salvestatakse kontaktiga seotud sõnumsidevestluses. Valida saate seadmes saadaolevate eelmääratletud sõnumite hulgast või saate ise uue sõnumi luua. Samuti võite eelmääratletud sõnumeid redigeerides luua oma isikupärastatud sõnumi. Sissetulevast kõnest tekstisõnumiga keeldumine mitteaktiivse ekraani korral 1 Sissetuleva kõne saabudes koputage valikut VA..

Kõnelogi kasutamine - Page 70

Kõnelogi kasutamine Kõnelogis saate vaadata vastamata kõnesid SIM-kaardiga või SIM-kaardiga , mis näitab, millisele SIM-kaardile kõne oli suunatud. Samuti saate vaadata vastuvõetud kõnesid ja tehtud kõnesid . Kõnelogi avamine 1 Koputage kuval Avakuva valikut . 2 Leidke valik ja koputage seda. Vastamata kõnede vaatamine 1 Vastamata kõne korral kuvatakse olekuribal ikoon . Lohistage olekuriba allapoole. 2 Koputage valikut Vastamata kõne . Kõnelogis oleval numbril helistamine 1 Puudutage kuval Avakuva ikooni . 2 Otsige üles ja valige . Teile kuvatakse kõnelogi. 3 Kõnelogis ole..

Kõnede piiramine - Page 71

Kahe SIM-kaardi kättesaadavuse lubamine 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . 2 Leidke valikud Seaded > SIM-kaardid > Kaksik SIM-kaardi kättesaadavus ja koputage neid. 3 Funktsiooni lubamiseks koputage liugurit menüüs Kaksik SIM-kaardi kättesaadavus . 4 Toimingu lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kui kahe SIM-kaardi kättesaadavuse funktsioon pärast selle lubamist ei tööta, kontrollige, kas olete mõlema SIM-kaardi puhul sisestanud telefoninumbrid õigesti. Mõnel juhul tuvastatakse numbrid häälestamise ajal automaatselt. Muidu palutakse teil need käsitsi s..

Mitu kõnet - Page 72

Mitu kõnet Kui olete telefonis aktiveerinud koputuse, saate samaaegselt hallata mitut kõnet. Kui koputus on aktiveeritud, teavitatakse teid teise kõne vastuvõtmisest piiksuga. Mobiilandmeside on kõnede ajal keelatud. E-post, Internet ja suhtlusvõrgustiku rakendused toimivad, kui on loodud ühendus Wi-Fi-võrguga. Koputuse sisse- ja väljalülitamine 1 Koputage kuval Avakuva valikut . 2 Otsige üles ja valige Seaded > Kõne . 3 Valige SIM-kaart. 4 Koputage valikut Lisaseaded . 5 Koputuse sisse- või väljalülitamiseks koputage valikut Koputus . Teise kõne vastuvõtmine ja käimaso..

Kõnepost - Page 73

Kõnepost Kui teie liitumisleping sisaldab kõneposti teenust, saavad helistajad juhul, kui te ei saa kõnele vastata, jätta teile häälsõnumeid. Kõnepostiteenuse number on tavaliselt salvestatud SIM-kaardile. Kui see pole nii, saate selle numbri oma võrguoperaatorilt ja saate selle käsitsi sisestada. Kõnepostinumbri sisestamine 1 Koputage kuval Avakuva valikut . 2 Otsige üles ja valige Seaded > Kõne > Kõnepost > Kõneposti seaded > Kõnepostinumber . 3 Sisestage oma kõneposti number. 4 Koputage valikut OK . Kõnepostiteenusele helistamine 1 Avage valimisklahvistik. 2..

Kontaktide otsimine ja vaatamine - Page 74

Kontaktid Kontaktide otsimine ja vaatamine 1 Kontaktide otsimine 2 Terviseteabe ja hädaabi kontaktteabe muutmine ja vaatamine 3 Lisavalikute kuvamine 4 Lemmikute ja kõikide kontaktide vahekaardid 5 Kontakti andmete vaatamine 6 Kasutage liugurit, et liikuda valitud tähega algavate kontaktide juurde 7 Kontakti lisamine Kontakti otsimine 1 Koputage kuval Avakuva valikut ja seejärel valikut . 2 Koputage ikooni ja sisestage telefoninumber, nimi või muu teave väljale Otsige kontakte . Tulemite loendit filtreeritakse iga märgi sisestamisel. Rakenduses Kontaktid kuvatavate kontaktide valimi..

Kontaktide lisamine ja muutmine - Page 75

Kontaktide lisamine ja muutmine Kontakti lisamine 1 Puudutage kuval Avakuva ikooni ja seejärel ikooni . 2 Puudutage ikooni . 3 Kui olete oma kontaktid ühe või mitme kontoga sünkrooninud ja lisate kontakti esimest korda, peate valima konto, millele soovite selle kontakti lisada. Puudutage valikut Telefoni kontaktkirje , kui soovite kontakti ainult seadmesse salvestatult kasutada. 4 Sisestage või valige kontakti kohta soovitud teave. 5 Kui olete lõpetanud, puudutage valikut SALVESTA . Kui salvestate kontakti kontole, kuvatakse see konto järgmine kord kontakti lisamisel salvestamise vai..

Kontaktide edastamine - Page 76

Kontaktide kustutamine 1 Puudutage kuval Avakuva ikooni ja seejärel ikooni . 2 Puudutage pikalt kontakti, mida soovite kustutada. 3 Mitme või kõikide kontaktide kustutamiseks märkige nende kontaktide kõrval olevad ruudud. 4 Puudutage ikooni ja seejärel valikut Kustuta kontakt . 5 Kinnitamiseks puudutage valikut KUSTUTA . Oma kontaktteabe muutmine 1 Puudutage kuval Avakuva ikooni ja seejärel ikooni . 2 Puudutage valikut MINA ja seejärel ikooni . 3 Sisestage uus teave või tehke soovitud muudatused. 4 Kui olete lõpetanud, puudutage valikut SALVESTA . Uue kontakti loomine tekstsõnumi..

Kontaktide varundamine - Page 77

Kontaktide importimine mälukaardilt 1 Puudutage kuval Avakuva ikooni ja seejärel ikooni . 2 Puudutage ikooni , seejärel valige Impordi/ekspordi > Importimine SD-kaardilt või sisemälust (VCF-failist) . 3 Valige kontaktide salvestamiseks koht. 4 Puudutage valikut SD-kaart . 5 Puudutage faile, mida soovite importida. Kontaktide importimine Bluetooth ® -tehnoloogia abil 1 Veenduge, et Bluetooth ® -funktsioon oleks sisse lülitatud ja seade on määratud nähtavaks. 2 Kui seadmes teavitatakse sissetulevast failist, lohistage olekuriba allapoole ja koputage teadaannet failiedastusega n..

Lemmikud - Page 78

1 Naasmine kontaktide põhikuvale 2 Lisavalikute kuvamine 3 Terviseteabe ja isiklike andmete ja hädaabi kontaktteabe vahekaart 4 Terviseteave ja isiklikud andmed Terviseteabe sisestamine 1 Puudutage kuval Avakuva ikooni ning seejärel ikooni . 2 Puudutage ikooni . 3 Muutke soovitud teavet. Uue hädaabikontakti lisamine 1 Puudutage kuval Avakuva ikooni ja seejärel ikooni . 2 Puudutage ikooni ja seejärel valikuid KONTAKTID > Kontakti lisamine . 3 Puudutage kontakti, mida soovite kasutada hädaabikontaktina. Hädaabikontaktil peab olema vähemalt telefoninumber, millel hädaabitöötajad..

Topeltkirjete vältimine rakenduses Kontaktid - Page 79

Kontakti saatmine 1 Koputage kuval Avakuva valikut , seejärel valikut . 2 Koputage selle kontakti nime, kelle üksikasju soovite saata. 3 Koputage ikooni ja seejärel valikut Jaga . 4 Valige kasutatav edastusviis ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Mitme kontakti korraga saatmine 1 Puudutage kuval Avakuva ikooni ja seejärel ikooni . 2 Puudutage pikalt mõnda kontakti ja täitke või tühjendage seejärel märkeruudud nende kontaktide kõrval, mida soovite jagada. 3 Puudutage ikooni ja seejärel valikut Jaga . 4 Valige sobiv edastusviis ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid. Kõi..

Sõnumite lugemine ja saatmine - Page 80

Sõnumside ja vestlused Sõnumite lugemine ja saatmine Sõnumsiderakenduses kuvatakse sõnumid vestlustena. See tähendab, et ühele isikule saadetud ja temalt saadud sõnumid rühmitatakse. Tähemärkide arv, mida saate ühe sõnumiga saata, oleneb operaatorist ja kasutatavast keelest. Multimeediumsõnumi maksimaalne suurus koos lisatud meediumfailide suurusega sõltub samuti operaatorist. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma võrguoperaatoriga. 1 Vestluste loendisse naasmine 2 Sõnumi saatjale helistamine 3 Lisavalikute kuvamine 4 Saadetud ja vastu võetud sõnumid 5 Lõpetatud sõnum..

Sõnumite korraldamine - Page 81

Sõnumi edastamine 1 Koputage kuval Avakuva ikooni , seejärel leidke ikoon ja koputage seda. 2 Koputage vestlust, mis sisaldab sõnumit, mida soovite edastada. 3 Puudutage pikalt sõnumit, mida soovite edastada, ja koputage valikut Edasta sõnum . 4 Sisestage adressaadi nimi või telefoninumber ja tehke seejärel valik soovituste hulgast. Kui adressaat pole kontaktiloendis, sisestage adressaadi number käsitsi. 5 Muutke vajaduse korral sõnumit ja koputage seejärel üht ikoonidest selle alusel, millist SIM-kaarti soovite kasutada. Vastuvõetud sõnumis oleva faili salvestamine 1 Koputage ..

Sõnumside seaded - Page 82

Saatja numbri salvestamine kontaktina 1 Puudutage kuval Avakuva ikooni ja seejärel otsige üles ja puudutage ikooni . 2 Puudutage telefoninumbri kõrval olevat ikooni ja seejärel puudutage käsku SALVESTA . 3 Valige olemasolev kontakt või puudutage valikut Uue kontakti loomine . 4 Muutke kontakti teavet ja puudutage valikut SALVESTA . Sõnumside seaded Sõnumiteadaannete seadete muutmine 1 Koputage kuval Avakuva ikooni , seejärel leidke ikoon ja koputage seda. 2 Koputage ikooni ja seejärel valikut Seaded . 3 Teavitusheli määramiseks koputage valikut Märguandeheli , seejärel tehke s..

Interneti- ja MMS-i seaded - Page 83

E-post E-posti seadistamine Seadmes oleva meilirakenduse kaudu saate saata ja vastu võtta e-kirju oma e-posti kontode kaudu. Saate korraga kasutada ühte või mitut meilikontot, sealhulgas oma ettevõtte Microsoft Exchange ActiveSynci kontot. E-posti konto seadistamine 1 Koputage kuval Avakuva valikut . 2 Leidke valik E-post ja koputage seda. 3 Seadistamise lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Mõne e-posti operaatori teenuste kasutamisel on teil vaja võtta ühendust oma e-posti võrguoperaatoriga, et saada üksikasjalikku teavet e-posti konto seadistuste kohta. E-posti..

E-kirjade korraldamine - Page 84

E-kirjade lugemine 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . 2 Leidke valik E-post ja koputage seda. 3 Kui kasutate mitut e-posti kontot, koputage ikooni ja seejärel ikooni ning valige konto, mille soovite üle vaadata. Kui soovite korraga üle vaadata kõik e- posti kontod, koputage ikooni , seejärel ikooni ja valige Kombineeritud sisendkast . 4 Liikuge e-posti sisendkastis kerides üles või alla ja koputage e-kirja, mida soovite lugeda. E-kirja koostamine ja saatmine 1 Koputage kuval Avakuva ikooni , seejärel leidke valik E-post ja koputage seda. 2 Kui kasutate mitut e-posti kontot, koputage ..

E-posti kontoseaded - Page 85

E-kirjade otsimine 1 Koputage kuval Avakuva ikooni , seejärel leidke valik E-post ja koputage seda. 2 Kui kasutate mitut e-posti kontot, koputage ikooni ja seejärel ikooni ning valige konto, mida soovite otsinguks kasutada. Kui soovite korraga otsida kõigilt e- posti kontodelt, koputage ikooni , seejärel ikooni ja valikut Kombineeritud sisendkast . 3 Koputage ikooni . 4 Sisestage otsingutekst. 5 Otsingutulemused kuvatakse kuupäeva järgi sorditud loendis. Koputage e-kirja, mille soovite avada. Ühe e-posti konto kõigi kaustade kuvamine 1 Koputage kuval Avakuva ikooni , seejärel leidk..

Lisateave Gmail™-i kohta - Page 86

Gmail™ Kui teil on Google™-i konto, saate e-kirjade lugemiseks ja kirjutamiseks kasutada rakendust Gmail™. 1 Kõigi Gmaili kontode ja kaustade loendi kuvamine 2 E-kirjade otsimine 3 E-kirjade loend 4 E-kirja kirjutamine Lisateave Gmail™-i kohta • Kui rakendus Gmail on avatud, koputage ikooni ning seejärel otsige üles ja koputage valikut Abi ja tagasiside . 86 See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

..

Failide haldamine arvuti abil - Page 87

Muusika ja FM-raadio Muusika edastamine seadmesse Muusika edastamiseks arvutist seadmesse on kaks võimalust. • Seadmega kaasas olevaUSB Type-C™-kaabli abil saate edastada muusikat oma seadme ja arvuti vahel. Pärast ühendamist valige seadmes Failide teisaldamine ning seejärel lihtsalt kopeerige ja kleepige või pukseerige failid, kasutades arvutit. Lugege teemat Failide haldamine arvuti abil leheküljel 38. • Saate kasutada tarkvara Xperia™ Companion oma meediumfailide edastamiseks arvuti ja seadme vahel. Vaadake lisateavet ja laadige alla Xperia™ Companion for Windows aadressi..

Muusika avakuva - Page 88

Muusika avakuva 1 Muusikamenüü avamiseks koputage vasakus ülanurgas valikut 2 Sisu vaatamiseks liikuge kerides üles- või allapoole 3 Muusikapala esitamine rakendusega Muusika 4 Laulude esitamine juhuesitusrežiimis 5 Naasmine muusikamängija kuvale Laulu esitamine rakendusega Muusika 1 Koputage kuval Avakuva valikut , seejärel leidke valik ja koputage seda. 2 Koputage valikut . 3 Valige muusikakategooria. 4 Laulu esitamiseks koputage seda. Autorikaitsega üksuste esitamine ei pruugi olla võimalik. Veenduge, et teil on kasutatava sisu jaoks vajalikud õigused. Lauluga seotud teabe ots..

Rakenduse Muusika menüü - Page 89

Rakenduse Muusika menüü Rakenduse Muusika menüü annab ülevaate kõikidest seadmes olevatest lauludest. See võimaldab teil hallata oma albumeid ja esitusloendeid. 1 Rakenduse Muusika avakuvale naasmine 2 Praeguse esitusjärjekorra kuvamine 3 Kõigi esitusloendite sirvimine 4 Kõigi esitajate sirvimine 5 Kõigi albumite sirvimine 6 Kõigi muusikapalade sirvimine 7 Kõigi stiilide sirvimine 8 Kõigi kaustade sirvimine 9 Muusikarakenduse seadete menüü avamine 10 Muusikarakenduse toemenüü avamine Muusikamenüü avamine 1 Koputage kuval Avakuva valikut , seejärel leidke valik ja koputa..

Nutiesitusloendeid ei saa kustutada. - Page 90

Oma esitusloendite esitamine 1 Avage muusikamenüü ja koputage seejärel valikut Esitusloendid . 2 Valige jaotises Esitusloendid esitusloend, mille soovite avada. 3 Kui soovite esitada kõiki laule, koputage mis tahes laulu või ikooni Juhuesita kõik . Laulude lisamine esitusloendisse 1 Avage rakenduse Muusika avakuva ja leidke sirvides üles muusikapala või album, mida soovite esitusloendisse lisada. 2 Puudutage pikalt muusikapala või albumi pealkirja ja seejärel koputage valikut Lisa esitusloendisse . 3 Koputage selle esitusloendi nime, millesse soovite albumi või laulu lisada. Albu..

Esita kõrvaklappides - Page 91

1 Lemmikute loend 2 Raadio sisse-/väljalülitusnupp 3 Menüüvalikute kuvamine 4 Häälestatud sagedus 5 Raadiokanali salvestamine lemmikuna või lemmikute hulgast eemaldamine 6 Häälestusnupp 7 Sagedusriba – kanalite vahel liikumiseks lohistage vasakule või paremale 8 Raadiokanali otsimiseks sagedusribal edasi liikumine 9 Salvestatud lemmikkanal 10 Raadiokanali otsimiseks sagedusribal tagasi liikumine FM-raadio kuulamine 1 Ühendage seadmega peakomplekt või kõrvaklapid. 2 Koputage kuval Avakuva . 3 Leidke valik ja koputage seda. Jaamade sageduste ribal liikudes kuvatakse saadaolevad..

Lemmikraadiojaamad - Page 92

Lemmikraadiojaamad Kanali lemmikuks salvestamine 1 Kui raadio on avatud, otsige üles kanal, mille soovite lemmikuks salvestada. 2 Koputage ikooni . 3 Sisestage kanali nimi ja valige selle värv, seejärel vajutage SALVESTA . Lemmikraadiojaama kuulamine 1 Koputage valikut . 2 Tehke valik. Kanali eemaldamine lemmikute hulgast 1 Kui raadio on avatud, otsige üles kanal, mille soovite eemaldada. 2 Puudutage ikooni ja seejärel valikut KUSTUTA . Raadio heliseaded Ümberlülitamine mono ja stereoheli režiimi vahel 1 Kui raadio on avatud, vajutage . 2 Koputage Luba stereoheli . 3 Raadio kuulamis..

Pildistamine ja videote salvestamine - Page 93

Kaamera Pildistamine ja videote salvestamine 1 Esikaamera objektiiv 2 Salvestusrežiimi valimine 3 Esikaamera ja põhikaamera vaheldumisi aktiveerimine 4 Suumimine (suurendamine ja vähendamine) 5 Kaameranupp – kaamera aktiveerimine / pildistamine / videoklippide salvestamine 6 Fotode ja videote vaatamine 7 Asukoha salvestamine 8 Katikunupp – pildistamine või videote salvestamine 9 Ühe toimingu võrra tagasi liikumine või kaamera sulgemine 10 Salvestusrežiimi seaded 11 Välklambi seaded Pildistamine lukustatud kuva korral 1 Ekraani aktiveerimiseks vajutage korraks toiteklahvi . 2 Ka..

Salvestusrežiimide ülevaade - Page 94

Video salvestamine kaameraklahvi kasutades 1 Aktiveerige kaamera. 2 Ikooni valimiseks nipsake ekraanil. 3 Video salvestamise käivitamiseks vajutage kaameraklahvi. 4 Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti kaameraklahvi. Video salvestamine 1 Aktiveerige kaamera. 2 Kui videorežiimi pole valitud, nipsake ikooni valimiseks ekraanil. 3 Suunake kaamera sellele, mida soovite filmida. 4 Filmimise alustamiseks puudutage ikooni . 5 Filmimise peatamiseks puudutage ikooni . Filmimise jätkamiseks puudutage ikooni . 6 Filmimise lõpetamiseks puudutage ikooni . Pildistamine video salvestamise ajal ..

Panoraamfoto tegemine - Page 95

Loov efekt Lisage fotodele või videotele efekte. Sound Photo Tehke fotosid taustaheliga. Panoraamfotod Tehke lainurk- ja panoraamfotosid. Timeshift burst Valige sarivõttega tehtud piltide seast välja parim. Panoraamfoto Saate teha lainurk- ja panoraamfotosid lihtsa vajutus- ja libistusliigutusega. Panoraamfoto tegemine 1 Aktiveerige kaamera. 2 Nipsake ekraanil, et valida , ja valige seejärel . 3 Vajutage kaameraklahvi ning liigutage kaamerat aeglaselt ja sujuvalt ekraanil näidatud suunas. Automaatne näotuvastus Kaamera tuvastab näod automaatselt ja tõstab need raamidega esile. Värv..

See funktsioon on saadaval ainult režiimis - Page 96

Viitpäästiku sisselülitamine 1 Aktiveerige kaamera. 2 Aktiveerige esikaamera. Selleks koputage ikooni 3 Koputage valikut . 4 Koputage valikut Veel . 5 Leidke ja koputage Automaatne jäädvustamine > Käsipäästik . Foto geograafilise asukoha salvestamine Fotodele asukohasildi lisamiseks lülitage sisse asukoha salvestusfunktsioon, mis pildistamise ajal salvestab ligikaudse geograafilise asukoha. Geograafiline asukoht määratletakse traadita sidevõrkude ja GPS-tehnoloogia abil. Kui kaameraekraanil kuvatakse , on asukoha salvestamine sisse lülitatud, kuid asukohateavet pole leitud..

Värvi ja heleduse kohandamine - Page 97

suumimiseks Kasutage helitugevusklahvi sisse või välja suumimiseks. helitugevuse reguleerimiseks Kasutage helitugevusklahvi teadaannete, helinate ja muusika helitugevuse reguleerimiseks. pildistamiseks Kasutage helitugevusklahvi fotode tegemiseks. Heli Kui pildistate või hakkate videot salvestama, teeb kaamerarakendus katikuheli. Kui kasutate automaattaimerit, teeb see pildistamiseni jäänud aja lugemisel mitu piiksu. Saate valida, kas need helid on sisse või välja lülitatud. Andmete salvestamine Saate valida, kas salvestada andmed eemaldatavale SD-mälukaardile või seadme sisemäll..

Fotokaamera seadete määramine - Page 98

Valge tasakaal Automaatne Värvitasakaalu reguleeritakse automaatselt. Hõõglamp Värvitasakaalu reguleeritakse soojade valgustingimuste korral (nt lambivalguses). Luminofoorlamp Värvitasakaalu reguleeritakse fluorestseeriva valguse korral. Päevavalgus Värvitasakaalu reguleeritakse päikesepaisteliste välitingimuste korral. Pilvine Värvitasakaalu reguleeritakse pilvise taevaga valgusolude korral. Fookus AF Fookust saate reguleerida automaatselt. Fookus MF Fookust saate reguleerida käsitsi. SS auto Säriaega saate reguleerida automaatselt. SS 1/8 Säriaega saate reguleerida käsitsi...

See seade on saadaval ainult pildistamisrežiimis - Page 99

12MP 4624×2608 (16:9) 12-megapikslise eraldusvõimega pilt kuvasuhtega 16 : 9. Sobib fotodele, mida vaadatakse laiekraanidel. Esikaamera: 16MP 5344×3008 (16:9) 16-megapikslise eraldusvõimega pilt kuvasuhtega 16 : 9. Sobib fotodele, mida vaadatakse laiekraanidel. 12MP 3968×2976 (4:3) 12-megapikslise eraldusvõimega pilt kuvasuhtega 4 : 3. Sobib fotodele, mida vaadatakse tavakuvaril või prinditakse suure eraldusvõimega printeris. 12MP 4608×2592 (16:9) 12-megapikslise eraldusvõimega pilt kuvasuhtega 16 : 9. Sobib fotodele, mida vaadatakse laiekraanidel. Automaattaimer Automaattaimeri a..

Videokaamera seadete kohandamine - Page 100

ISO ISO-tundlikkust saab määrata automaatselt reguleerima või käsitsi reguleerida tundlikkuse seadete järgi, mis on vahemikus 50 kuni 3200. See seade on saadaval ainult salvestusrežiimis Käsitsi . Mõõtmine See funktsioon määratleb automaatselt hästi tasakaalustatud särituse, mõõtes kaadrisse jäävale objektile langeva valguse hulka. Nägu Mõõdab valguse hulka pildistatava näol ja kohandab säritust, et nägu poleks liiga tume ega liiga hele. Keskel Määrab pildi keskme ja määrab särituse seal asuva objekti heleduse põhjal. Punktmõõtmine Kohandab särituse jäädvus..

Funktsiooni Smile Shutter™ sisselülitamine (video) - Page 101

Videokaamera seadete ülevaade Video eraldusvõime Saate video eraldusvõimet kohandada erinevate vormingute jaoks. HD viitab kõrglahutusele ja FPS kaadrite arvule sekundis. Suurem kaadrite arv sekundis tähendab sujuvamat videot, aga ka mahukamat faili. Põhikaamera: Täis-HD (30 kaadrit/s) 1920×1080 (16:9) 30 kaadrit/s täis-HD-vorming (täiskõrglahutus) kuvasuhtega 16 : 9. HD 1280×720 (16:9) HD-vorming (kõrglahutus) kuvasuhtega 16 : 9. VGA 640×480 (4:3) VGA-vorming kuvasuhtega 4 : 3. MMS-sõnum Saate salvestada videoid, mis sobivad MMS-sõnumiga saatmiseks. Selle vormingu salvestus..

Lisateave kaamerarakenduse toe kohta - Page 102

SteadyShot™ Video salvestamise ajal võib olla keeruline seadet paigal hoida. Stabilisaator aitab kompenseerida käevärinaid. Taskulamp Nõrgas valguses või tagantvalgustuse korral kasutage videote tegemisel taskulampi. Video välklambi ikoon on saadaval videokaamera ekraanil. Pidage meeles, et vahel võib video kvaliteet halbades valgustingimustes olla valguse täieliku puudumise korral isegi parem. Sees Väljas Lisateave kaamerarakenduse toe kohta Kaamerarakendusega seotud testide ja muu kasuliku teabe otsimiseks kasutage spikrimenüüd. Toe juurde pääsemiseks järgige juhiseid allp..

Fotod ja videod rakenduses Album - Page 103

Fotod ja videod rakenduses Album Fotode ja videote vaatamine Rakenduses Album saate vaadata kaameraga salvestatud fotosid ja videoid või muud sellist seadmesse salvestatud sisu. Kõik fotod ja videod kuvatakse ruudustikvaates kronoloogilises järjekorras. 1 Albumi avakuvamenüü avamiseks koputage ikooni 2 Menüüvalikute vaatamine 3 Kõikide fotode ja videote või lemmikute hulka lisatud piltide ja fotode slaidiseanss 4 Albumi avakuvamenüü avamiseks lohistage kuva vasakut serva paremale 5 Rühmas olevate üksuste kuupäev 6 Foto või video vaatamiseks koputage seda 7 Sisu vaatamiseks li..

Albumi avakuva menüü - Page 104

Video esitamine 1 Otsige rakenduses Album üles video, mida soovite esitada, ja koputage seda. 2 Koputage valikut . 3 Kui esituse juhtnuppe ei kuvata, koputage nende kuvamiseks ekraani. Juhtnuppude peitmiseks koputage uuesti ekraani. Video peatamine 1 Juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraani. 2 Koputage valikut . Video kiire edasi- ja tagasikerimine 1 Juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraani. 2 Tagasikerimiseks lohistage edenemisriba vasakule, edasikerimiseks paremale. Video helitugevuse reguleerimine • Vajutage ülemist või alumist helitugevusklah..

Fotode ja videote jagamine ja haldamine - Page 105

Fotode ja videote jagamine ja haldamine Saate jagada seadmesse salvestatud fotosid ja videoid. Samuti saate neid mitmel moel hallata. Näiteks saate töötada fotode komplektidega, fotosid kustutada ja neid kontaktidega linkida. Kui teie seadmesse on salvestatud palju fotosid, võiksite need regulaarselt arvutisse või välisesse mäluseadmesse teisaldada, et vältida andmete ootamatut kaotsiminekut. Nii vabastatakse seadmes rohkem ruumi. Lugege teemat Failide haldamine arvuti abil leheküljel 38. Autorikaitsega üksuste kopeerimine, saatmine ega edastamine ei pruugi olla võimalik. Mõnda ..

Videote töötlemine videotöötlusrakendusega - Page 106

Foto kärpimine 1 Foto vaatamise ajal koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejärel koputage valikut . 2 Kui küsitakse, valige Fotoredaktor . 3 Koputage valikut > Kärbi . 4 Valimiseks koputage valikut Kärbi . 5 Kärpimisraami kohandamiseks puudutage pikalt kärpimisraami serva. Kui nurkadesse ilmuvad ringid, lohistage pilti raami suuruse muutmiseks. 6 Kärpimisraami kõigi servade üheaegseks suuruse muutmiseks puudutage pikalt üht neljast nurgast. Kui servades kuvatakse ringid, lohistage nurki soovitud suunas. 7 Kärpimisraami nihutamiseks fotol mõnda teise kohta puudu..

Fotode ja videote peitmine - Page 107

Video kiiruse reguleerimine 1 Leidke rakendusest Album video, mida soovite esitada, ja koputage seda. 2 Tööriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejärel koputage valikut . 3 Kui küsitakse, valige Videoredaktor , seejärel koputage valikut Kiirus . 4 Tehke soovitud valik, siis puudutage pikalt ajajoone serva ja lohistage see soovitud kohta ning koputage valikut Rakenda . 5 Muudetud video koopia salvestamiseks koputage valikut SALVESTA . Videost foto jäädvustamine 1 Leidke rakendusest Album video, mida soovite esitada, ja koputage seda. 2 Tööriistaribade kuvamiseks koputage ekraa..

108 - Page 108

1 Asukohasiltidega fotode kuvamine gloobusevaates 2 Asukoha otsimine kaardil 3 Menüüvalikute vaatamine 4 Suurendamiseks tehke topeltkoputus. Vähendamiseks vedage sõrmed kokku. Kaardi erinevate osade vaatamiseks lohistage sõrme ekraanil 5 Samade asukohasiltidega fotode või videote rühm 6 Valitud fotode või videote rühma pisipildid. Täisekraanil vaatamiseks koputage üksust. Foto asukohasildi lisamine või muutmine 1 Tööriistaribade kuvamiseks koputage foto vaatamise ajal ekraani. 2 Kaardikuva avamiseks koputage valikut ja seejärel valikut Lisa asukohasilt või Muuda asukohasilti..

Seadme kasutamine kaugjuhtimispuldina - Page 109

Videod Rakendus Video Rakendusega Video saate esitada filme ja muid videofaile, mille olete seadmesse salvestanud või alla laadinud. Rakendus toimib ka teleri saatekavana, kus on valik saate üksikasjaliku teabe ja seotud sisu nägemiseks, sh suhtlusvõrgustiku postitused saadete kohta, mis teid huvitavad. Saate rakendust kasutada ühilduva koduseadme täisfunktsionaalse kaugjuhtimispuldina. Samuti saate selle kaudu esitada filme, mis on salvestatud muudesse samasse võrku ühendatud seadmetesse või pilveteenusesse. Mõnda videofaili ei saa rakenduses Video esitada. Teleri saatekava ja ..

Videosisu edastamine seadmesse - Page 110

Seadete muutmine 1 Koputage kuval Avakuva valikut , seejärel leidke valik Video ja koputage seda. 2 Avakuva menüü avamiseks koputage valikut ja seejärel koputage valikut Seaded . 3 Muutke seadeid soovi järgi. Video esitamine 1 Koputage kuval Avakuva valikut , seejärel leidke valik Video ja koputage seda. 2 Leidke esitatav video ja koputage seda. Kui kuval ei kuvata soovitud videot, siis koputage avakuva menüü avamiseks valikut ning otsige üles ja koputage esitatavat videot. 3 Juhtnuppude kuvamiseks või peitmiseks koputage ekraani. 4 Esitamise peatamiseks koputage ikooni . Esitamis..

111 - Page 111

perioodist nädala, kuu või isegi aasta jooksul ning luua teie jaoks video. Kui see esiletõstetud piltidest ja videotest koosnev film on valmis, saate selle kohta teate. Seejärel saate filmi soovikohaselt töödelda. Näiteks saate muuta pealkirja, kustutada stseene, vahetada muusikat või lisada veel fotosid ja videoid. Saate luua esiletõstufilme, valides fotosid ja videoid käsitsi. Kui logite sisse Facebooki kontosse, saate oma Facebooki sündmustest luua esiletõstufilmid, mis sisaldavad sündmuse fotosid, sõprade nimesid ja palju muud. Rakenduse Movie Creator avamine 1 Koputag..

Seadme juhtmevaba kuvapeegeldus teleris - Page 112

Ühenduvus Seadme juhtmevaba kuvapeegeldus teleris Kuvapeegeldusfunktsiooni abil saate seadme ekraanipildi kuvada teleriekraanil või muul suurel ekraanil ilma kaabliühenduseta. Wi-Fi Direct™-tehnoloogia loob kahe seadme vahel juhtmevaba ühenduse ning te saate mugavalt tugitoolis istudes vaadata oma lemmikfotosid. Samuti saate selle funktsiooni abil kuulata seadmesse salvestatud muusikat teleri kõlaritest. Kui kasutate kuvapeegeldust, võivad teiste Wi-Fi-võrkude põhjustatud häired pildikvaliteeti halvendada. Seadme kuva peegeldamine teleriekraanil 1 Teler : järgige kuvapeegeldusfu..

Seadme ühendamine USB-lisaseadmetega - Page 113

Muusikapalade esitamine klientseadmes funktsiooni Cast abil 1 Veenduge, et oleksite DMR-klientseadme õigesti seadistanud ja et see oleks teie seadmega samasse Wi-Fi-võrku ühendatud. 2 Koputage kuval Avakuva ikooni , seejärel leidke ikoon ja koputage seda. 3 Valige muusikakategooria ja otsige üles muusikapala, mida soovite jagada, ning seejärel puudutage seda. 4 Puudutage ikooni ja valige klientseade, millega soovite sisu jagada. Muusikapala hakatakse esitama valitud seadmes. 5 Klientseadmega ühenduse katkestamiseks puudutage ikooni ja seejärel valikut Peata ülekanne . Kui puudutate..

NFC-funktsiooni lubamine või keelamine - Page 114

NFC Lähiväljaside (NFC) abil saate teiste seadmetega jagada andmeid (nt videoid, fotosid, veebilehtede aadresse, muusikafaile või kontakte). NFC abil saate ka skannida silte lisateabe saamiseks toote või teenuse kohta ja silte, mis aktiveerivad seadme mõne funktsiooni. NFC on traadita side tehnoloogia, mille maksimaalne leviala on üks sentimeeter. Seega tuleb andmeid vahetavaid seadmeid hoida lähestikku. NFC kasutamiseks tuleb NFC- funktsioon sisse lülitada ja seadme ekraan peab olema aktiivne. NFC tuvastusala asub seadme tagaküljel. Hoidke oma seadet teise seadme või NFC- skanner..

NFC-siltide lugemine - Page 115

Muusikafaili jagamine teise seadmega lähiväljaside (NFC) abil 1 Veenduge, et NFC-funktsioon oleks sisse lülitatud nii teie seadmes kui ka vastuvõtvas seadmes ja et mõlema seadme ekraanid oleksid aktiivsed ja avatud. 2 Rakenduse Muusika avamiseks puudutage ikooni ning seejärel otsige üles ikoon ja puudutage seda. 3 Valige muusikakategooria ja otsige üles muusikapala, mida soovite jagada. 4 Muusikapala esitamiseks puudutage seda. Puudutage ikooni , kui soovite muusikapala esituse peatada. Edastamine toimub nii muusikapala esitamise ajal kui ka siis, kui pala esitamine on peatatud. 5 V..

Bluetooth®-i traadita side tehnoloogia - Page 116

Bluetooth®-i traadita side tehnoloogia Bluetooth®-i funktsiooni abil saate e-kirju saata teise Bluetooth®-iga ühilduvasse seadmesse või ühendada vabakäetarvikuid. Bluetooth®-ühendus töötab kõige paremini kuni 10 meetri ulatuses ja kohas, kus ei ole monoliitseid takistusi. Mõnikord on vaja oma seade teiste Bluetooth®-seadmetega käsitsi siduda. Bluetooth®-seadmete koostalitlusvõime ja ühilduvus võivad erineda. Mitme kasutajaga seadme kasutamisel võivad kõik kasutajad Bluetooth®-i seadeid muuta ja need muudatused mõjutavad kõiki kasutajaid. Bluetooth ® -funktsiooni sis..

Objektide saatmine ja vastuvõtmine Bluetooth - Page 117

Seadme ja mõne muu Bluetooth ® -seadme vahel ühenduse loomine 1 Koputage kuval Avakuva valikut . 2 Leidke ja koputage Seaded > Bluetooth . 3 Koputage selle Bluetooth ® -seadet, millega soovite ühenduse luua. Bluetooth ® -seadme sidumise tühistamine 1 Puudutage kuval Avakuva ikooni . 2 Otsige üles ja puudutage valikuid Seaded > Bluetooth . 3 Seadme sidumise tühistamiseks puudutage loendis Seotud seadmed selle seadme nime kõrval olevat ikooni . 4 Puudutage valikut UNUSTA . Objektide saatmine ja vastuvõtmine Bluetooth ® -tehnoloogiat kasutades Kasutage Bluetooth ® -tehnoloog..

Nutikad, aega säästvad rakendused ja - Page 118

Nutikad, aega säästvad rakendused ja funktsioonid Google’i otsing ja Google Now Kasutage Internetist teabe otsimiseks Google’i rakendust. Regulaarsete uuenduste jaoks saate kasutada ka veebikanalit. Näiteks saate enne tööle sõitmist hankida teavet liikluse kohta, otsida oma piirkonnas populaarseid restorane, vaadata lemmikvõistkonna hetkeskoori ja palju muud. Rakenduse avamiseks puudutage rakenduste loendis ikooni või määrake paan kiireks juurdepääsuks ja hõlpsaks lugemiseks avakuvale. Oma veebikanali lubamine või keelamine 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . 2 Leidke ja kop..

Asukohateenuste lubamine või keelamine - Page 119

Reisimine ja kaardid Asukohateenuse kasutamine Asukohateenused võimaldavad rakendustel, nagu Kaardid või kaamera, kasutada teie ligikaudse asukoha määramiseks nii mobiilside- ja Wi-Fi-võrkudelt kui ka globaalselt positsioneerimissüsteemilt (GPS) saadavat teavet. Kui te pole GPS-satelliitide vaateväljas, saab seade teie asukoha määrata Wi-Fi-funktsiooni abil. Kui te ei ole võrgu levialas, saab seade teie asukoha määrata mobiilsidevõrgu abil. Seadme kasutamiseks oma asukoha määramisel peate te lubama asukohateenused. Interneti-ühenduse loomisega seadme kaudu võivad kaasneda a..

Andmeliikluse kasutamine reisimisel - Page 120

Andmeliikluse kasutamine reisimisel Kui reisite koduriigi mobiilsidevõrgust väljapoole, peate Internetti pääsemiseks kasutama võib-olla mobiilset andmeliiklust. Sellisel juhul peate oma seadmes aktiveerima andmesiderändluse. Andmesiderändluse aktiveerimisega võivad kaasneda lisatasud. Soovitame eelnevalt kontrollida asjakohaseid andmeedastustasusid. Mitme kasutajaga seadme kasutamisel võib teil olla vaja andmesiderändluse aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks sisse logida omanikuna (st peamise kasutajana). Rändluse lubamine või keelamine 1 Koputage kuval Avakuva valikut . 2 Ots..

Lisateave rakenduse Kalender kohta - Page 121

Kell ja kalender Kalender Rakendus Kalender võimaldab teil hallata oma ajakava. Kui olete sisse loginud ühte või mitmesse kalendriga võrgukontosse (nt Google™-i kontosse) ja oma seadme nendega sünkrooninud, kuvatakse nende kontode kalendrisündmused ka rakenduses Kalender. Teil on võimalik valida, millised kalendrid ühendatud kalendrivaatesse integreeritakse. Kui kohtumise aeg on kätte jõudmas, esitab telefon meeldetuletuseks lühikese märguandeheli. 1 Avage seaded, valige vaate tüüp ja kalendrid, mida soovite kuvada 2 Saage ülevaade käesolevast kuust 3 Pöörduge tagasi pra..

Helitugevuse - Page 122

3 Stopperi saki avamine 4 Taimeri saki avamine 5 Praeguse saki suvandite vaatamine 6 Kuupäeva ja kellaaja seadete avamine 7 Äratuse sisse- või väljalülitamine 8 Uue äratuse lisamine Uue äratuse määramine 1 Koputage avakuval ikooni . 2 Leidke valik Kell ja koputage seda. 3 Koputage ikooni . 4 Koputage valikut Kellaaeg ja valige soovitud väärtus. 5 Koputage valikut OK . 6 Soovi korral muutke muid äratuse seadeid. 7 Koputage valikut SALVESTA . Äratuse edasilükkamine selle kõlamisel • Koputage valikut LÜKKA EDASI . Äratuse väljalülitamine selle kõlamisel • Lohistage liug..

Korduva äratuse määramine - Page 123

Korduva äratuse määramine 1 Leidke valik Kell ja koputage seda, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta. 2 Koputage valikut Korda . 3 Märkige soovitud päevade ruudud ja seejärel koputage valikut OK . 4 Koputage valikut SALVESTA . Äratuse värinafunktsiooni aktiveerimine 1 Leidke valik Kell ja koputage seda, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta. 2 Funktsiooni lubamiseks või keelamiseks koputage valiku Värin liugurit. 3 Koputage valikut SALVESTA . Küljenuppude käitumise seadistamine 1 Otsige üles ja koputage valikut Kell , seejärel valige äratus, mida soovite ..

Hõlbustus - Page 124

Hõlbustus Suurendamisliigutus Suurendamisliigutus võimaldab ekraanil kuvatavat ositi suurendada. Mingi ala suurendamiseks puudutage seda ekraanil kolm korda järjest. Suurendamisliigutuste lubamine või keelamine 1 Puudutage kuval Avakuva ikooni . 2 Otsige üles ja valige Seaded > Hõlbustus > Suurendamise liigutus . 3 Puudutage jaotises Suurendamise liigutus olevat liugurit. Ekraanil mingi ala suurendamine ja panoraamimine 1 Veenduge, et funktsioon Suurendamise liigutus oleks lubatud. 2 Mingi ala ajutiseks suurendamiseks puudutage seda kolm korda järjest. 3 Selle ala liigutamiseks..

Seaded - Page 125

TalkBack TalkBack on ekraanilugeja teenus nägemispuudega kasutajatele. TalkBack kasutab suulist tagasisidet, et kirjeldada kõiki teie Androidi seadme sündmusi ja selles tehtavaid toiminguid. TalkBack kirjeldab kasutajaliidest ja loeb ette tarkvara tõrked, teavitused ja sõnumid. Funktsiooni TalkBack lubamine 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . 2 Leidke ja koputage valikuid Seaded > Hõlbustus > TalkBack . 3 Koputage liugurit ja seejärel valikut OK . Funktsiooni TalkBack kõne-, tagasiside- ja puute-eelistuste muutmiseks koputage valikut Seaded ning seejärel koputage kaks korda ekr..

Lülitiga juurdepääsu lubamine või keelamine - Page 126

lisateabe saamiseks valige Seaded > Hõlbustus > Lülitiga juurdepääs > SEADED > Abi ja tagasiside . Lülitiga juurdepääsu lubamine või keelamine 1 Puudutage kuval Avakuva ikooni . 2 Otsige üles ja valige Seaded > Hõlbustus > Lülitiga juurdepääs . 3 Funktsiooni lubamiseks või keelamiseks puudutage liugurit ja seejärel valikut OK . 126 See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

..

Sisu varundamine ja taastamine - Page 127

Tugi ja juriidiline teave Tugirakendus Kasutage seadmes olevat tugirakendust kasutusjuhendite ja tõrkeotsingu juhendite sirvimiseks ning tarkvarauuenduste ja tootega seotud teabe leidmiseks. Juurdepääs tugirakendusele 1 Koputage kuval Avakuva valikut . 2 Leidke valik ja koputage seda, seejärel valige soovitud tugiteabeüksus. Parima saadaoleva tugiteenuse saamiseks ühendage tugiteaberakendus Internetiga. Xperia™ näpunäited Kui kasutate Xperia™ näpunäiteid, saate teadaannete kaudu kasulikku teavet oma seadme kohta ja uurida kõike, mida vajate alustamiseks. Xperia™ näpunäide..

Seadme tarkvara parandamine - Page 128

Seadme taaskäivitamine Teie seade ei pruugi taaskäivituda, kui aku hakkab tühjaks saama. Ühendage oma seade laadijaga ja proovige uuesti taaskäivitada. 1 Vajutage ja hoidke all toiteklahvi . 2 Avanevas menüüs puudutage valikut Taaskäivitamine . Seade taaskäivitub automaatselt. Seadme sunniviisiline taaskäivitamine või sulgemine 1 Vajutage ja hoidke all toitenuppu ja helitugevuse suurendamise nuppu samal ajal umbes 10 sekundit. 2 Seade vibreerib ühe korra. Olenevalt sellest, kas soovite seadme sunniviisiliselt taaskäivitada või sulgeda, jätkake järgmiselt. • Kui soovite sea..

Kasutusteabe saatmise lubamine - Page 129

1 Veenduge, et rakendus Xperia™ Companion oleks installitud teie PC- või Mac ® - arvutisse. 2 Avage arvutis tarkvara Xperia™ Companion ja klõpsake põhikuval valikut . 3 Järgige tarkvara taasinstallimiseks ja paranduse lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhtnööre. Aidake meil tarkvara täiustada Saate lubada seadme kasutusteabe saatmise, et Sony Mobile saaks anonüümseid veaaruandeid ja statistikat, mis aitavad meie tarkvara täiustada. Kogutav teave ei sisalda mingeid isiklikke andmeid. Kasutusteabe saatmise lubamine 1 Koputage kuval Avakuva valikut . 2 Leidke ja koputage Sead..

130 - Page 130

Vaadake veebisaiti www.mpegla.com . Audiodekodeerimise tehnoloogia MPEG Layer-3 on litsentsitud ettevõtetelt Fraunhofer IIS ja Thomson. SONY MOBILE EI VASTUTA SEADMESSE SALVESTATUD ISIKUANDMETE EGA FAILIDE (SH KONTAKTID, MUUSIKAPALAD JA PILDID) KAOTSIMINEKU, KUSTUTAMISE EGA ÜLEKIRJUTAMISE EEST, MIS ON TINGITUD SEADME VÄRSKENDAMISEST SELLES KASUTUSJUHENDIS VÕI DOKUMENTATSIOONIS KIRJELDATUD VIISIDE KOHASELT. SONY MOBILE’I EGA TEMA TARNIJATE TÄIELIK VASTUTUS TEIE EES MIS TAHES KAHJUTASUDE, KAHJUDE EGA HAGI ALUSE EEST (NII LEPINGULISED KUI KA LEPINGUVÄLISED KAHJUD, SEALHULGAS HOOLETUSES..

Sponsored links

Latest Update