Sony G3223 Userguide Manual Norwegian

G3223 Language

Download Sony G3223 Userguide Manual Norwegian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Brukerhåndbok - Page 1

Brukerhåndbok Xperia ™ XA1 Ultra G3221/G3223

..

Innhold - Page 2

Innhold Komme i gang ................................................................................ 6 Om denne brukerhåndboken .............................................................. 6 Oversikt ............................................................................................... 6 Montering ............................................................................................ 7 Skjermbeskyttelse ............................................................................... 8 Starte enheten for første gang ............................................................

3 - Page 3

Innstillinger for Internett og MMS ...................................................... 45 Wi-Fi ................................................................................................. 46 Dele mobildatatilkoblingen ................................................................. 48 Slik kontrollerer du databruken .......................................................... 49 Velge mobilnett ................................................................................. 50 Virtuelle private nettverk (VPN-nettverk) ............................................. 51 Synkronisere da..

Konfigurere - Page 4

Legge til informasjon om medisinske tilstander og kontaktinformasjon ved nødstilfeller ................................................... 75 Favoritter ........................................................................................... 76 Slik sender du kontaktinformasjon ..................................................... 76 Slik unngår du duplikatoppføringer i Kontakter-appen ....................... 77 Meldinger og chat ........................................................................ 78 Lese og sende meldinger ...........................................................

filer - Page 5

Overføring av videoinnhold til enheten ............................................. 108 Slik administrerer du videoinnhold ................................................... 108 Movie Creator ................................................................................. 108 Tilkobling .................................................................................... 110 Speile skjermen på enheten trådløst på en TV ................................. 110 Vise filer på en annen enhet med Cast ............................................ 110 Koble enheten til USB-tilbehør ..........

Begrensninger i tjenester og funksjoner - Page 6

Komme i gang Om denne brukerhåndboken Dette er Xperia™ XA1 Ultra -brukerhåndboken for programvareversjonen Android™ 7.0 . Hvis du er usikker på hvilken programvareversjon som kjøres på enheten, kan du kontrollere dette fra Innstillinger-menyen. System- og appoppdateringer kan føre til at funksjonene på enheten vises på en annen måte enn slik det er beskrevet i denne brukerhåndboken. Det kan hende at Android™-versjonen ikke blir berørt av en oppdatering. Hvis du vil ha mer informasjon om programvareoppdateringer, kan du se Oppdatere enheten på siden 36. Slik kontrollerer du..

Slik setter du inn et nano-SIM-kort og et minnekort - Page 7

1. Lade-/varsellampe 2. Hodetelefonkontakt 3. Frontkameralinse 4. Sekundærmikrofon 5. Ørehøytaler 6. Nærhets-/lyssensor 7. Blits foran 8. Volumknapp 9. Strømknapp 10. Kameratast 11. Hovedmikrofon 12. Høyttaler 13. Port for lader/USB Type-C™-kabel 14. Område for Wi-Fi-/GPS-/Bluetooth-antenne 15. Hovedkameralinse 16. Hovedblits 17. NFC™-registreringsområde 18. Deksel for nano-SIM-/minnekortspor 19. Område for hovedantenne Montering Enheten støtter kun nano-SIM-kort. Nano-SIM-kortet og minnekortet har separate spor i samme holder. Pass på at du ikke bruker feil spor. Du kan forh..

Slik tar du ut nano-SIM-kortet - Page 8

Slik tar du ut nano-SIM-kortet 1 Med enheten vendt ned, åpne og trekk ut nano-SIM-kortbrettet med fingerneglen. 2 Fjern nano-SIM-kortet og skyv forsiktig brettet inn i sporet igjen til det klikker på plass. Slik tar du ut et minnekort 1 Slå av enheten. 2 Med enheten vendt ned, trekk ut dekslet for nano-SIM-kortbrettet. 3 Skyv forsiktig og fjern minnekortet, og skyv forsiktig deretter brettet inn i sporet til det klikker på plass. Skjermbeskyttelse Fjern beskyttelsesfilmen før enheten brukes, ved å trekke i fliken som stikker ut. Det anbefales at enheten beskyttes med en skjermbesky..

Hvorfor trenger jeg en Google™-konto? - Page 9

Slik slår du av enheten 1 Trykk og hold nede på/av-tasten inntil valgmenyen åpnes. 2 På valgmenyen tar du hurtig på Slå av . Det kan ta en liten stund før enheten slår seg av. Hvorfor trenger jeg en Google™-konto? Din Xperia™-enhet fra Sony kjører på Android™-plattformen som er utviklet av Google™. Det finnes en rekke Google™-apper og tjenester på enheten når du kjøper den, f.eks. Gmail™, Google Maps™, YouTube™ og Play Store™-appen, som gir deg tilgang til online Google Play™-butikken der du kan laste ned Android™-apper. Du må ha en Google™-konto for ..

Sørge for at enheten er beskyttet - Page 10

Enhetssikkerhet Sørge for at enheten er beskyttet Enheten din har flere sikkerhetsalternativer som du bør bruke, i tilfelle enheten blir borte eller stjålet. Alternativene er som følger: • Angi en sikker skjermlås på enheten ved å bruke PIN-kode, passord eller mønster for å hindre at andre får tilgang til eller tilbakestiller enheten din. • Legg til en Google™-konto for å hindre at andre kan bruke enheten hvis den blir stjålet eller dataene på den blir slettet. • Aktiver nettjenestene «Protection by my Xperia» eller Android™ Device Manager. Hvis du bruker en av dis..

Tilbakestille en glemt skjermlås - Page 11

låseskjermtypen til bare en PIN-kode eller et passord. Dette skjer når nettverksadministratoren angir en skjermlåstype for alle EAS-kontoer av sikkerhetsgrunner for organisasjoner. Kontakt nettverksadministratoren i virksomheten eller organisasjonen for å finne ut hvilke nettverkssikkerhetspolicyer som er implementert for mobilenheter. For å finne ytterligere innstillinger for hver skjermlåstype, trykker du på ved siden av Skjermlås . Slik endrer du skjermlåstypen 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Skjermlås . ..

Låse opp enheten automatisk - Page 12

Slik tilbakestiller skjermlåsen ved bruk av Protection by my Xperia-tjenesten 1 Sjekk at du vet hva brukernavnet og passordet er for Google™-kontoen din og at du har aktivert Protection by my Xperia-tjenesten på enheten. 2 Gå til myxperia.sonymobile.com fra en Internett-tilkoblet enhet. 3 Logg på med Google™-kontoen som du har konfigurert på enheten. 4 Klikk på bildet av enheten din under Dine enheter . 5 Velg Lås for å erstatte skjermlåsen med en ny PIN-kode. 6 Følg instruksjonene på skjermen gitt av Protection by my Xperia-tjenesten. Avhengig av sikkerhetsinnstillingene di..

Slik aktiverer eller deaktiverer påvisning på kroppen - Page 13

Beholde enheten ulåst når du bærer den Når du bruker funksjonen for på kroppen-registrering, kan du beholde enheten ulåst mens du holder den i hånden, eller har den i en lomme eller veske. Akselerometeret i enheten holder enheten ulåst når den registrerer at du bærer den. Enheten låses når akselerometeret registrerer at du har lagt fra deg enheten. Når du bruker funksjonen for på kroppen-registrering, må du være oppmerksom på de følgende virkemåtene: • Hver gang du legger fra deg enheten og den registrerer at du ikke lenger bærer den, låses den automatisk. • Det kan..

Slik legger du til eller fjerner en klarert NFC-enhet - Page 14

Slik legger du til eller fjerner en klarert NFC-enhet 1 Kontroller at enheten er paret med og tilkoblet Bluetooth®-enheten du vil legge til som en klarert enhet. 2 Finn og trykk på Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Smartlås . 3 Trykk på Klarerte enheter > LEGG TIL KLARERT ENHET > NFC . 4 Følg anvisningene på skjermen. 5 For å fjerne en paret enhet velger du den fra listen og trykker på FJERN KLARERT ENHET . Kontrollere at du er sikker når du bruker klarerte enheter Ulike Bluetooth®-enheter støtter ulike Bluetooth®-standarder og sikkerhetsfunksjoner. Det er e..

Bruke egendefinerte posisjoner - Page 15

Slik fjerner du hjemmeposisjonen din 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Smartlås > Klarerte steder > Hjem . 3 Trykk på Rediger > . Bruke egendefinerte posisjoner Du kan legge til en hvilken som helst posisjon som et klarert, egendefinert sted der enheten kan være opplåst. Slik legger du til et egendefinert sted 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Smartlås > Klarerte steder . 3 Trykk på Legg til klarert sted . 4 Hvis du vil bruke den gjel..

Finne ID-nummeret til enheten - Page 16

Slik endrer du PIN-koden for SIM-kortet 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Sett opp SIM-kortlås . 3 Trykk på Endre SIM-PIN-kode . 4 Skriv inn den gamle PIN-koden for SIM-kortet, og trykk på OK . 5 Skriv inn den nye PIN-koden for SIM-kortet, og trykk på OK . 6 Skriv inn den nye PIN-koden for SIM-kortet på nytt, og trykk på OK . Slik låser du opp et låst SIM-kort ved hjelp av PUK-koden 1 Angi PUK-koden, og trykk på . 2 Angi en ny personlig kode, og trykk på . 3 Angi den nye PIN-koden på nytt, og trykk på . Hvis d..

Slik aktiverer du Protection by my Xperia - Page 17

Finne en enhet som har blitt borte Hvis du har en Google™-konto, kan Internett-tjenesten «Protection by my Xperia» hjelpe deg å finne og beskytte enheten hvis du mister den. Hvis du har aktivert denne tjenesten på enheten, kan du: • Finne enheten på et kart. • Spille av en alarm, selv om enheten er i Ikke forstyrr-modus. • Låse enheten eksternt og få enheten til å vise kontaktinformasjonen din til den som eventuelt måtte finne den. • Som en siste utvei slette enhetens interne og eksterne minne eksternt. Hvis du har slettet det interne minnet på enheten med Internett-tj..

Du kan også aktivere Android™ Device Manager fra - Page 18

Slik aktiveres Android™ Device Manager 1 Hvis du deler en enhet med flere brukere, må du være logget på som eieren. 2 Sjekk at du har en aktiv datatilkobling og at stedstjenestene er aktivert. 3 På Startskjerm trykker du på . 4 Finn og trykk på Innstillinger > Google > Sikkerhet . 5 Trykk på glidebryterne ved siden av Finn enheten fra ekstern kilde og Tillat fjernlåsing og -sletting for å aktivere begge funksjonene. 6 Trykk på Aktivér denne enhetsadministratoren for å godta vilkårene og betingelsene hvis du blir bedt om det. 7 Gå til www.android.com/devicemanager og l..

Slik bruker du berøringsskjermen - Page 19

Grunnleggende informasjon Slik bruker du berøringsskjermen Ta hurtig på • Åpne eller velg et element. • Merk av for eller fjern merket for avkrysningsboksen eller alternativet. • Skriv inn tekst ved hjelp av skjermtastaturet Berøre og holde nede • Flytt et element. • Aktiver en elementspesifikk meny. • Aktivere valgmodus, for eksempel for å velge flere elementer fra en liste. Slik bruker du knip og spredning • Zoom inn eller ut på websider, bilder og kart og når du tar bilder og tar opp videoer. 19 Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare..

Slik kan du låse og låse opp skjermen - Page 20

Sveipe og rulle • Rulle oppover eller nedover i en liste. • Sveip mot venstre eller høyre, for eksempel mellom startskjermruter. • Sveip mot venstre eller høyre for å vise flere alternativer. Knipsing • Bla raskt i for eksempel en liste eller en webside. Du kan stoppe rullebevegelsen ved å ta hurtig på skjermen. Slik kan du låse og låse opp skjermen Når enheten er slått på, men ikke er i bruk i løpet av et angitt tidsrom, blir skjermen svart for å spare batteristrøm, og skjermen låses automatisk. Skjermlåsen sikrer at du ikke gjør noe på berøringsskjermen ved et u..

Ruter på startskjermen - Page 21

Slik aktiverer du skjermen • Trykk raskt på på/av-tasten . Slik låser du skjermen 1 Trykk kort på av/på-tasten når skjermen er aktiv. 2 Alternativt kan du dobbelttrykke på et tomt område på startskjermen. Hvis du vil aktivere denne funksjonen, berør og hold nede på et hvilket som helst område på startskjermen til enheten vibrerer, og trykk deretter på og på gildebryteren ved siden av Dobbelttrykk for hvilemodus. Startskjerm Startskjermen er startpunktet for å bruke enheten. Den ligner på skrivebordet på en datamaskinskjerm. Startskjermen kan ha opptil tjue ruter, som str..

Innstillinger for startskjermen - Page 22

Slik angir du en rute som hovedrute på startskjermen 1 Berør og hold fingeren på et hvilket som helst område av startskjermen til enheten begynner å vibrere. 2 Knips mot venstre eller høyre for å bla til ruten du vil angi som hovedrute på startskjermen, og trykk deretter på . Når Google-søk og Google Now er aktivert, er ruten til venstre reservert for denne tjenesten, og du kan ikke endre ruten for startskjermen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Google Søk og Nå på siden 116. Slik legger du til et panel på startskjermen 1 Berør og hold nede på et hvilket som helst..

Innstillinger - Page 23

Appskjermen Appskjermen, som du åpner fra startsiden, inneholder både de forhåndsinstallerte appene på enheten og appene du har lastet ned. Slik viser du alle appene på appskjermen 1 Gå til startskjermen og ta hurtig på . 2 Knips mot venstre eller høyre på appskjermen. Slik aktiverer eller deaktiverer du anbefalte applister Første gang du åpner appskjermen kan du velge om du vil aktivere eller deaktivere anbefalte applister. Du kan også aktivere eller deaktivere denne funksjonen ved å følge fremgangsmåten nedenfor: 1 Hold nede på et hvilket som helst område på startskjerme..

Ikke alle apper har en meny. - Page 24

1 Berør og hold fingeren på et hvilket som helst område av appskjermen til enheten begynner å vibrere. Alle apper som kan deaktiveres eller avinstalleres, vises da med . 2 Trykk på den relevante appen, og trykk deretter på DEAKTIVER hvis appen var forhåndsinstallert på enheten eller OK hvis appen var nedlastet og du vil avinstallere den. Slik navigerer du i apper Du kan navigere mellom apper ved å bruke navigasjonstastene og vinduet med nylig brukte apper, der du enkelt kan bytte mellom alle nylig brukte apper. Navigeringstastene er tilbaketasten, hjemtasten og tasten for nylig br..

Slik bruker du modus for delt skjerm - Page 25

1 App 1 i øvre vindu 2 Ramme for delt skjerm – dra for å endre størrelse på vinduene 3 App 2 i nedre vindu 4 Tast for delt skjerm – velg en nylig brukt app 5 Hjemtast – gå tilbake til startskjermen 6 Tilbaketast – gå tilbake til forrige skjerm i appen eller lukk appen Det er ikke alle apper som støtter modus for delt skjerm. Slik bruker du modus for delt skjerm 1 Se til at de to appene du vil bruke i modus for delt skjerm, er åpne og kjører i bakgrunnen. 2 Trykk på , og dra og slipp deretter ønsket app til den øverste delen av skjermen. 3 På den nederste delen av skjerm..

Snarveier og mapper - Page 26

Slik legger du til en modul på startsiden 1 Berør og hold på et tomt område på Startskjerm til enheten vibrerer, og trykk deretter på Moduler . 2 Finn og trykk på modulen som skal legges til. Slik endrer du størrelse på en modul 1 Berør og hold nede en modul til enheten vibrerer. Slipp den deretter. Dersom størrelsen på modulen kan endres, f.eks. Kalender-modulen, vises en uthevet ramme, og størrelsesprikker vises. 2 Dra prikkene innover eller utover for å forminske eller forstørre modulen. 3 Trykk hvor som helst på Startskjerm for å bekrefte den nye modulstørrelsen. Slik ..

Bakgrunn og temaer - Page 27

Slik legger du elementer til en mappe på startskjermen • Berør og hold nede et element til enheten vibrerer. Dra deretter elementet til mappen. Slik gir du en mappe på startskjermen nytt navn 1 Trykk på mappen for å åpne den. 2 Trykk på mappens tittellinje for å vise feltet Mappenavn . 3 Skriv inn det nye mappenavnet, og trykk deretter på FERDIG . Bakgrunn og temaer Enheten kommer med en standard bakgrunn, men du kan tilpasse startskjermen og låseskjermen til din egen stil ved å bruke bakgrunner og temaer med ulike farger og mønstre. En bakgrunn kan brukes uten å endre noen a..

filnedlastinger. - Page 28

Varsler Varsler informerer deg om hendelser som for eksempel nye meldinger og kalendervarsler, samt aktiviteter som pågår, for eksempel filnedlastinger. Varsler vises på følgende steder: • Statuslinjen • Varselpanelet • Låseskjermen Slik åpner eller lukker du varselpanelet 1 Dra statuslinjen nedover for å åpne varselpanelet, eller bare dobbelttrykk på den. 2 Du lukker varselpanelet ved å dra eller knipse panelet oppover. Når du har åpnet varselpanelet, kan du åpne hurtiginnstillingspanelet ved å dra statuslinjen nedover igjen. Slik håndterer du et varsel i varselspanel..

Slik utvider du et varsel på låseskjermen - Page 29

Slik utvider du et varsel på låseskjermen • Dra varslet nedover på skjermen. Ikke alle varsler kan utvides. Behandle varsler på låseskjermen Vis alt innhold i varslene Få alle varsler på låseskjermen. Når denne innstillingen er slått på, må du være klar over at alt innhold (inkludert innholdet i innkommende e-poster og chattemeldinger) blir synlig på låseskjermen, med mindre du angir de aktuelle appene som Skjul sensitivt innhold i Appvarsler -innstillingsmenyen. Skjul sensitivt innhold i varslene Du må ha PIN-kode, passord eller mønster angitt som skjermlås for at denne..

Slik aktiverer eller deaktiverer du varsellampen - Page 30

Slik aktiverer eller deaktiverer du varsellampen 1 Gå til startskjermen, og trykk på . 2 Finn og trykk på Innstillinger > Varsler > . 3 Trykk på glidebryteren ved siden av Varsellampe for å aktivere eller deaktivere funksjonen. Ikoner på statuslinjen Statusikoner Ingen SIM-kort Signalstyrke Ingen signal Roaming Sender og laster ned LTE-data Sender og laster ned GPRS-data Sender og laster ned EDGE-data Sender og laster ned 3G-data Sender og laster ned HSPA+-data En Wi-Fi-tilkobling er aktivert, og data overføres En Wi-Fi-tilkobling er aktivert, men det finnes ikke noen Internet..

Slik håndterer du ikoner på statuslinjen - Page 31

Slik håndterer du ikoner på statuslinjen 1 Gå til startskjermen, og ta hurtig på . 2 Finn og ta hurtig på Innstillinger > Skjerm > Systemikoner . 3 Merk av for de systemikonene du vil skal vises på statuslinjen. Varselikoner Ny tekstmelding eller MMS-melding Aktivt anrop Ubesvart anrop Anrop på vent Viderekobling er aktivert Ny e-postmelding Ny e-postmelding Laster ned data Laster opp data Mobildata er deaktivert Utfør et grunnleggende oppsett på enheten En programvareoppdatering er tilgjengelig Systemoppdateringer er tilgjengelige Laster ned systemoppdateringer Trykk for å ..

Appoversikt - Page 32

Appoversikt Det kan hende at enkelte apper ikke er inkludert på enheten din, eller de støttes ikke av alle nettverk og/eller nettoperatører i alle områder. Bruk Album-appen til å behandle, vise og redigere bildene og videoene dine. Bla gjennom, søk etter og kjøp tusener av produkter direkte fra enheten din. Beskytt enheten din mot virus, skadelig programvare, spionprogrammer, nettfisking og utnyttelse på Internett. Bruk Kalkulator-appen til å utføre enkle regnestykker. Bruk Kalender-appen til å holde orden på arrangementer og avtaler. Bruk Kamera-appen til å ta bilder, og spil..

finne - Page 33

Bruk Play Store™-appen til å finne apper du vil kjøpe eller laste ned gratis. Hold kontakten med spillvenner og spillene du elsker å spille, handle på PlayStation®Store og mer. Optimer innstillingene etter dine egne behov. Opprett, rediger og samarbeid med andre på regneark. Bruk Skisse-appen til å lage og utforske bilder, og del dem deretter med vennene dine. Opprett, rediger og samarbeid med andre på presentasjoner. Bruk Brukerstøtte-appen til å få tilgang til brukerstøtte på enheten. Du kan for eksempel få tilgang til en brukerhåndbok, feilsøkingsinformasjon pluss tips..

Batteri og vedlikehold - Page 34

Batteri og vedlikehold Lading av enheten Bruk alltid en original Sony-lader og USB Type-C™-kabel som er beregnet for den bestemte Xperia™-modellen din. Andre ladere og kabler kan øke ladetiden, ikke lade i det hele tatt, eller til og med skade enheten. Se til at alle USB-porter og koblinger er helt tørre før du setter inn USB Type-C™-kabelen. En stikkontakt lader enheten raskere enn lading via datamaskinen. Du kan fortsatt bruke enheten mens den lades. Hvis batteriet er helt tomt, kan det ta opptil 30 minutter før enheten reagerer på ladingen. I løpet av denne perioden kan det h..

Varsellampe for batteristatus - Page 35

Varsellampe for batteristatus Grønn Batteriet lades, og batterikapasiteten er over 90 % Oransje Batteriet lades, og batterikapasiteten er under 90 % Rød Batteriet lades, og batterikapasiteten er under 15 % Batteri- og strømstyring Enheten har et innebygd batteri. Hold følge med batteribruken til ulike apper og funksjoner for å utnytte det best mulig. Funksjoner for bakgrunnsstrømsparing er aktivert som standard for å hjelpe deg med å redusere batteribruken, og det finnes ytterligere strømsparingsmoduser for å hjelpe deg med å redusere batteribruken videre når nødvendig. Strøm..

Oppdatere enheten - Page 36

Slik legger du til unntak i strømsparingsfunksjonene for apper 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på Innstillinger > Batteri . 3 Trykk på og velg Batterioptimalisering . Du vil se en liste med apper som ikke er optimalisert. 4 Trykk på APPER for å legge til eller fjerne apper fra denne listen, og velg eller opphev valget av en app fra listen for å redigere optimaliseringsinnstillingene. 5 Listen med apper som ikke er optimalisert, blir oppdatert i henhold til innstillingene dine. Du kan ikke frita apper fra å bli optimalisert med Ultra STAMINA-modus. Du kan også k..

Slik oppdaterer du enheten trådløst - Page 37

programvareoppdatering er tilgjengelig, vises på statuslinjen. Du kan også lete etter nye oppdateringer manuelt, eller planlegge en oppdatering. Den enkleste måten å installere en programvareoppdatering på, er å gjøre det trådløst direkte fra enheten. Enkelte oppdateringer er imidlertid ikke tilgjengelige for trådløs nedlasting. Deretter må du bruke Xperia™ Companion-programvaren på en PC eller på en Apple ® Mac ® -datamaskin for å oppdatere enheten. Før du oppdaterer enheten, må du vurdere følgende: • Kontroller at du har nok lagringsplass før du prøver å oppdate..

Vedlikehold ved hjelp av en datamaskin - Page 38

Slik aktiverer eller deaktiverer du automatiske oppdateringer av apper 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på Innstillinger > Om telefonen > Programvareoppdatering . 3 Trykk på , og trykk deretter på Innstillinger > Oppdater apper automatisk . 4 Velg det foretrukne valget. Slik oppdaterer du enheten ved bruk av en datamaskin 1 Bruk en USB Type-C™-kabel til å koble enheten til datamaskinen. 2 Kontroller at skjermen på enheten ikke er låst og at USB-tilkoblingsmodusen på enheten er satt til Överføre filer . 3 Åpne Xperia™ Companion hvis det ikke startes a..

Slik bytter du USB-tilkoblingsmodus - Page 39

USB-tilkoblingsmodus Du kan bruke tilkoblingsmodusen Överføre filer til å behandle filer og oppdatere enhetsprogramvaren. Denne USB-modusen brukes med Microsoft ® Windows ® - datamaskiner. Lading er aktivert som standard. Ved bruk av å bruke enheten som MIDI -modus kan enheten fungere som MIDI-inndata for musikkinstrumentapper. Slik bytter du USB-tilkoblingsmodus 1 Koble en USB-kontakt til enheten. 2 Dra statuslinjen nedover, og trykk deretter på å lade denne enheten . 3 Trykk på Överføre filer eller å bruke enheten som MIDI slik du ønsker. Lagring og minne Enheten din har fl..

Sikkerhetskopiere og gjenopprette innhold - Page 40

Slik viser du minnestatusen 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på Innstillinger > Lagring og minne . Slik viser du mengde fri og brukt RAM 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på Innstillinger > Lagring og minne . 3 Trykk på , og trykk deretter på Avansert > Minne . Slik sletter du hurtigbufferminnet for alle appene 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på Innstillinger > Lagring og minne . 3 Trykk på og deretter Avansert > Lagring , og finn og trykk deretter på Bufrede data > OK . Hvis et minnekort er satt inn, velger du ..

Sikkerhetskopiere data til en datamaskin - Page 41

ekstern enhet. Denne metoden anbefales spesielt hvis du oppdaterer enhetens programvare til en nyere Android-versjon. Xperia™ sikkerhetskopiering og gjenoppretting-appen anbefales for å sikkerhetskopiere data før du tilbakestiller enheten til fabrikkinnstillingene. Med denne appen kan du sikkerhetskopiere data til en Internett-konto, et SD-kort eller en ekstern USB- lagringsenhet som du har koblet til enheten med en USB-vertsadapter. Med Google-appen for sikkerhetskopiering og gjenoppretting kan du sikkerhetskopiere data til en Google-server. Sikkerhetskopiere data til en datamaskin Bru..

filene - Page 42

• Wi-Fi-nettverk • enhetsinnstillinger • apper • Xperia™ Home-oppsett Slik konfigurerer du den automatiske sikkerhetskopieringsfunksjonen 1 Hvis du skal sikkerhetskopiere innhold til en USB-lagringsenhet, må du passe på at lagringsenheten er koblet til enheten med en USB-vertsadapter. Hvis du sikkerhetskopierer til et SD-kort, må du sørge for å at SD-kortet er aktivert og satt inn riktig i enheten. Hvis du sikkerhetskopierer innhold fra en Internett-konto, må du kontrollere at du har logget deg på Google™-kontoen din. 2 På Startskjerm trykker du på . 3 Finn og trykk på..

43 - Page 43

Slik gjenoppretter du sikkerhetskopiert innhold 1 Hvis du skal gjenopprette innhold fra en USB-lagringsenhet, må du passe på at lagringsenheten er koblet til enheten med USB-vertsadapteren. Hvis du skal gjenopprette fra et SD-kort, må du passe på at SD-kortet er satt skikkelig inn i enheten. Hvis du gjenoppretter innhold fra Xperia-tjenesten for sikkerhetskopiering og gjenoppretting, må du kontrollere at du har logget deg på Google™-kontoen din. 2 På Startskjerm trykker du på . 3 Finn og trykk på Innstillinger > Sikkerhetskopier/tilbakestilling . 4 Under Xperia™-sikkerhetsko..

Slik laster du ned en app fra Google Play™. - Page 44

Slik laster du ned apper Laste ned apper fra Google Play™ Google Play™ er den offisielle Google-nettbutikken for nedlasting av apper, spill, musikk, filmer og bøker. Her finner du både gratisapper og betalingsapper. Før du begynner å laste ned fra Google Play™, må du kontrollere at du er koblet til Internett, fortrinnsvis over Wi-Fi, slik at du begrenser datatrafikkostnadene. Du må ha en Google™-konto for å bruke Google Play™. Det er ikke sikkert at Google Play™ er tilgjengelig i alle land eller regioner. Slik laster du ned en app fra Google Play™. 1 På Startskjerm..

Slik surfer du på Internett - Page 45

Internett og nettverk Surfe på Internett Nettleseren Google Chrome™ for Android™-enheter er forhåndsinstallert i de fleste markeder. Gå til http://support.google.com/chrome, og klikk på koblingen "Chrome for Mobile" for å få mer detaljert informasjon om hvordan du bruker denne nettleseren. Slik surfer du på Internett 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på . 3 Hvis du bruker Google Chrome™ for første gang, velger du enten å logge på en Google™-konto eller å surfe anonymt med Google Chrome™. 4 Angi et søkeord eller en nettadresse i søke- og adressefelte..

Oppdater - Page 46

Slik viser du nedlastede Internett- og MMS-innstillinger 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på Innstillinger > Mer > Mobilnett . 3 Trykk på Tilgangspunktnavn . 4 Trykk på et hvilket som helst tilgjengelig element for å vise flere detaljer. Wi-Fi Bruk Wi-Fi for å surfe på Internett, laste ned apper og sende og motta e-poster. Når du har koblet til et Wi-Fi-nettverk, husker enheten nettverket og kobler automatisk til neste gang nettverket er innenfor rekkevidde. Enkelte Wi-Fi-nettverk krever at du logger på en nettside før du får tilgang. Kontakt den aktuelle ..

Øke signalstyrken for Wi-Fi - Page 47

Øke signalstyrken for Wi-Fi Du kan gjøre flere ting for å forbedre Wi-Fi-mottaket: • Flytt enheten nærmere Wi-Fi-tilgangspunktet. • Flytt Wi-Fi-tilgangspunktet bort fra alle potensielle hindringer eller forstyrrelser. • Ikke dekk til Wi-Fi-antenneområdet på enheten (det merkede området på illustrasjonen). Wi-Fi®-innstillinger Når du er koblet til et Wi-Fi-nettverk eller når det finnes tilgjengelige Wi-Fi-nettverk i nærheten, kan du se statusen til disse nettverkene. Du kan også få enheten til å varsle deg når et åpent Wi-Fi-nettverk registreres. Slik aktiverer eller..

Dele mobildatatilkoblingen - Page 48

Slik kobler du til et Wi-Fi-nettverk med en WPS-knapp 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på Innstillinger > Wi-Fi . 3 Slå på Wi-Fi hvis det ikke allerede er på. 4 Trykk på og Avansert > Knapp for automatisk WPS-levering , og trykk deretter på WPS-knappen på den WPS-støttede enheten. Slik kobler du til et Wi-Fi-nettverk med en PIN-kode for WPS 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på Innstillinger > Wi-Fi . 3 Slå på Wi-Fi hvis det ikke allerede er på. 4 Trykk på > Avansert > Skriv inn WPS-kode . 5 På den WPS-støttede enheten angir du..

Slik kontrollerer du databruken - Page 49

Slik bruker du enheten som et flyttbart Wi-Fi-tilkoblingspunkt 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på Innstillinger > Mer > Tilknytning og mobilt tilkoblingspunkt . 3 Trykk på Innstillinger for flyttbart tilkoblingspunkt > Konfigurer tilkoblingspunkt . 4 Skriv inn Nettverksnavn (SSID) -informasjonen. 5 Trykk på Sikkerhet -feltet for å velge en sikkerhetstype. Angi et passord om nødvendig. 6 Trykk på LAGRE . 7 Trykk på og deretter på Flyttbart tilkoblingspunkt -glidebryteren for å aktivere funksjonen. 8 Hvis du blir bedt om det, trykker du på OK for å bekre..

datatrafikkmengden - Page 50

Slik angir du en advarsel om databruk 1 Kontroller at mobildata er slått på. 2 På Startskjerm trykker du på . 3 Finn og trykk på Innstillinger > Databruk > Faktureringssyklus . 4 Du angir advarselsnivået ved å trykke på Advarsel for dataforbruk , angi ønsket datagrense og trykke på STILL INN . Du mottar et varsel når datatrafikkmengden nærmer seg det angitte nivået. Slik angir du en grense for mobildata 1 Kontroller at mobildata er slått på. 2 På Startskjerm trykker du på . 3 Finn og trykk på Innstillinger > Databruk . 4 Trykk på glidebryteren ved siden av Angi ..

Virtuelle private nettverk (VPN-nettverk) - Page 51

Slik aktiverer du automatisk nettverksvalg 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på Innstillinger > Mer > Mobilnett > Nettoperatører . 3 Trykk på Søkemodus , og velg deretter Automatisk . Virtuelle private nettverk (VPN-nettverk) Bruk enheten til å koble til virtuelle private nettverk (VPN-nettverk), som gir deg tilgang til ressurser i et sikret lokalnettverk fra et offentlig nettverk. VPN-tilkoblinger brukes for eksempel ofte av bedrifter og utdanningsinstitusjoner for å gi brukere tilgang til intranett og andre interne tjenester når de er utenfor det interne n..

Synkronisere med Internett-kontoer - Page 52

Synkronisere data på enheten Synkronisere med Internett-kontoer Synkroniser enheten med kontakter, e-post, kalenderoppføringer og annen informasjon fra Internett-kontoer, for eksempel e-postkontoer som Gmail™ og Exchange ActiveSync, Facebook™ og Flickr™. Du kan synkronisere data automatisk for slike kontoer ved å aktivere funksjonen for automatisk synkronisering, eller du kan synkronisere hver konto manuelt. Slik konfigurerer du en Internett-konto for synkronisering 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Trykk på Innstillinger > Kontoer og synkronisering > Legg til konto , og ..

Slik fjerner du en EAS-konto - Page 53

Slik fjerner du en EAS-konto 1 På Startskjerm trykker du på > Innstillinger > Kontoer og synkronisering . 2 Trykk på Exchange ActiveSync , og velg deretter EAS-kontoen du vil fjerne. 3 Trykk på og deretter på Fjern konto . 4 Trykk på FJERN KONTO en gang til for å bekrefte. 53 Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

..

Slik får du tilgang til innstillinger - Page 54

Grunnleggende innstillinger Slik får du tilgang til innstillinger Du kan vise og endre enhetsinnstillingene fra menyen Innstilinger. Menyen Innstillinger er tilgjengelig fra både appskjermen og hurtiginnstillingspanelet. Slik åpner du menyen for enhetsinnstillinger fra appskjermen 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på Innstillinger . Slik viser du informasjon om enheten din 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på Innstillinger > Om telefonen . Slik åpner du Hurtiginnstillinger-panelet. • Dra statuslinjen nedover med to fingre. Slik velger du innstil..

Angi unntak for Ikke forstyrr-modus - Page 55

Slik angir du en ringetone 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på Innstillinger > Lyd > Ringetone . 3 Velg et alternativ fra listen, eller trykk på og velg en musikkfil som er lagret på enheten. 4 Trykk på Utført for å bekrefte. Slik velger du varsellyden 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på Innstillinger > Lyd > Varsellyd . 3 Velg et alternativ fra listen, eller trykk på og velg en musikkfil som er lagret på enheten. 4 Trykk på Utført for å bekrefte. Noen apper har egne spesifikke varselslyder som kan velges fra appinnstillingene. ..

Smart kontroll av bakgrunnslys - Page 56

• Meldinger • Alarmer Slik tillater du prioritetsvarsler i Ikke forstyrr-modus 1 Gå til startskjermen, og trykk på . 2 Finn og trykk på Innstillinger > Lyd > Ikke forstyrr > Prioritet tillater bare . 3 Trykk på Anrop eller Meldinger . 4 Velg et alternativ. Skjerminnstillinger Slik justerer du lysstyrken på skjermen manuelt uavhengig av lysforhold 1 Gå til startskjermen, og trykk på . 2 Finn og trykk på Innstillinger > Skjerm , og trykk på Lysstyrke som kan tilpasses - glidebryteren for å deaktivere denne funksjonen, hvis den ikke allerede er det. 3 Trykk på Lyssty..

Programinnstillinger - Page 57

Slik aktiverer eller deaktiverer du funksjonen for smart bakgrunnsbelysning 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på Innstillinger > Skjerm > Smart bakgrunnsbelysning . 3 Trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen. Skjermfesting Bruk skjermfesting for å angi at enheten bare skal vise skjermen for en bestemt app. Hvis du for eksempel spiller et spill og tilfeldig berører Hjem-navigasjonstasten, forhindrer funksjonen for skjermfesting at den aktive spillappskjermen minimeres. Du kan også bruke denne funksjonen hvis du låner enheten bort til en ..

Kritiske tillatelser - Page 58

Slik avslår du en tillatelse • Ta hurtig på Ikke tillat når dialogen vises for å avslå en tillatelse. Noen apper kan fremdeles bruke selv om du har avslått tillatelse. Kritiske tillatelser Noen tillatelser er obligatoriske for at appene skal fungere som tiltenkt. Dialogen gir beskjed om dette i slike tilfeller. Slik konfigurerer du apper 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på Innstillinger > Programmer > . 3 Velg et konfigurasjonsalternativ, f.eks. Apptillatelser , velg deretter en app som skal konfigureres. Slik tillater du kritiske rettigheter 1 Trykk på F..

Skjermsparer - Page 59

Slik tilbakestiller du app-preferanser 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på Innstillinger > Programmer . 3 Trykk på , og trykk deretter på Tilbakestill app-innstillingene > Tilbakestill apper . Tilbakestilling av app-preferanser sletter ikke appdata fra enheten. Slik fjerner du appdata 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på Innstillinger > Programmer . 3 Velg en app eller tjeneste, trykk deretter på Lagring > FJERN DATA > OK . Når du fjerner appdata, blir data for den valgte appen slettet permanent fra enheten. Valget for å slette data t..

Dato og klokkeslett - Page 60

Slik endrer du språk 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på Innstillinger > Språk og inndata > Språk > Legg til et språk. 3 Velg et språk. 4 Velg en region. 5 Dra det valgte språket til toppen av listen. Hvis du velger feil språk og ikke kan lese menyteksten, finn og trykk på . Velg deretter teksten ved siden av , og velg den første oppføringen i menyen som åpnes. Velg språket du ønsker å bruke. Dato og klokkeslett Du kan endre datoen og klokkeslettet på enheten. Slik angir du datoen manuelt 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på Inns..

Om Fast bruker-konto - Page 61

Slik forbedrer du lyden automatisk 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på Innstillinger > Lyd > Lydinnstillinger . 3 Aktiver ClearAudio+ -funksjonen ved å trykke på glidebryteren. Slik justerer du lydinnstillingene manuelt 1 Gå til startskjermen, og trykk på . 2 Finn og trykk på Innstillinger > Lyd > Lydinnstillinger . 3 Hvis ClearAudio+ -funksjonen er aktivert, trykker du på glidebryteren for å deaktivere den. 4 Trykk på Lydeffekter > Equalizer . 5 Dra frekvensbåndknappene opp eller ned for å justere lydinnstillingene. Den manuelle justeringen av ly..

Om gjestebrukerkontoen - Page 62

Slik sletter du en Fast bruker-konto fra enheten 1 Sørg for å logge på som eier. 2 På Startskjerm trykker du på . 3 Finn og trykk på Innstillinger > Brukere . 4 Trykk på ved siden av navnet til brukeren som skal slettes, og trykk deretter på Slett brukeren > Slett . Om gjestebrukerkontoen Hvis noen ønsker å bruke enheten midlertidig, kan du aktivere en gjestekonto for denne brukeren. I gjestemodus starter enheten opp som et nyinstallert system og bare med appene som er forhåndsinstallert. Når gjesten er ferdig å bruke enheten, kan du slette økten slik at neste gjest kan ..

Slik skriver du inn tekst - Page 63

Slik skriver du inn tekst Skjermtastaturer Enheten din har flere forhåndsinstallerte tastaturleverandører. Hvilket tastatur som brukes som standard, kan avhenge av regions- eller språkinnstillingene dine. I tillegg er det mulig at en eller flere tastaturleverandører ikke er tilgjengelige i din region. SwiftKey ® -tastatur Du kan skrive inn tekst med det skjermbaserte tastaturet ved å trykke på hver enkelt bokstav, eller du kan bruke SwiftKey ® Flow-funksjonen og skyve fingeren fra bokstav til bokstav for å danne ord. 1 Slett et tegn foran markøren. 2 Trykk for å sette inn linj..

Linje for tekstredigering - Page 64

Slik viser du skjermtastaturet for å skrive inn tekst • Ta hurtig på et tekstfelt. Slik bruker du skjermtastaturet i liggende modus • Når skjermtastaturet er åpent, snur du enheten sideveis. Det kan hende at du må justere innstillingene i enkelte apper for å aktivere liggende modus. Slik legger du inn tekst tegn for tegn 1 Ta hurtig på tegnet for å skrive inn et tegn som vises på tastaturet. 2 Hvis du vil skrive inn en tegnvariant, berører og holder du nede et vanlig tastaturtegn for å vise en liste over tilgjengelige tegn. Velg deretter ønsket tegn fra listen. Hvis du for e..

Slik åpner du ringetastaturet - Page 65

Anrop Telefonsamtaler Du kan ringe ved å slå telefonnummeret manuelt ved å trykke på et nummer som er lagret i kontaktlisten, eller ved å trykke på telefonnummeret i anropslisten. Du kan også bruke funksjonen for smartringing for å finne nummer raskt fra kontaktlisten og anropslogger ved å angi en del av et kontaktnummer eller -navn, og velge fra forslagene som vises. Hvis du vil foreta et videoanrop, kan du bruke Hangouts™-appen for direktemeldinger og videochat på enheten. 1 Vis flere valg 2 Slett nummer 3 Ringetastatur 4 Oppringingsknapp Slik åpner du ringetastaturet 1 På..

Vise eller skjule telefonnummeret - Page 66

Slik ringer du til utlandet 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på . Anropslisten vises. 3 Trykk på for å vise ringetastaturet. 4 Berør og hold 0 til det vises et «+»-tegn. 5 Tast inn landsnummeret og retningsnummeret (uten innledende nuller) etterfulgt av telefonnummeret. Trykk deretter på . Slik legger du til et direktenummer på startskjermen 1 Hold fingeren på et tomt område av Startskjerm til enheten begynner å vibrere og tilpasningsmenyen vises. 2 I tilpasningsmenyen trykker du på Moduler > Snarveier . 3 Bla gjennom listen over apper, og velg Direkte oppr..

Avvise et anrop med en tekstmelding - Page 67

Avvise et anrop med en tekstmelding Du kan avvise et anrop med en tekstmelding, som sendes automatisk til innringeren og lagres i Meldinger-samtalen med kontakten. Du kan velge blant en rekke forhåndsdefinerte meldinger som ligger på enheten, eller du kan opprette en ny melding. Du kan også opprette dine egne tilpassede meldinger ved å redigere de forhåndsdefinerte meldingene. Slik avviser du et anrop med en tekstmelding når skjermen er inaktiv 1 Når det kommer et innkommende anrop, trykker du på SVARALTERNATIVER . 2 Velg en forhåndsdefinert melding eller trykk på Skriv ny meld..

Bruke anropslisten - Page 68

Bruke anropslisten I anropsloggen kan du vise nylig ubesvarte , mottatte og oppringte anrop. Slik åpner du anropslisten 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på . Slik viser du ubesvarte anrop 1 Når du har ubesvarte anrop, vises på statuslinjen. Dra statuslinjen nedover. 2 Ta hurtig på Ubesvart anrop . Slik ringer du et nummer fra anropslisten 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på . Anropslisten vises. 3 Hvis du vil ringe et nummer direkte fra anropslisten, trykker du på ved siden av nummeret. Hvis du vil redigere et nummer før du ringer det, berører du..

Flere anrop - Page 69

Slik blokkerer du anrop og meldinger fra et bestemt nummer 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på > Innstillinger > Blokker numre > Legg til et nummer . 3 Tast inn telefonnummeret du vil blokkere anrop og tekstmeldinger fra, og trykk deretter på BLOKKÉR . Slik aktiverer eller deaktiverer du faste numre 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på Innstillinger > Anrop > Faste numre . 3 Velg Slå på faste nummer hvis du vil aktivere faste numre. Velg Slå av faste nummer hvis du vil deaktivere faste numre. 4 Skriv inn PIN2-koden, og trykk på OK . ..

Konferanseanrop - Page 70

Slik foretar du et anrop til 1 Trykk på under et aktivt anrop. Anropslisten vises. 2 Trykk på for å vise ringetastaturet. 3 Tast inn nummeret til mottakeren, og trykk på . Det første anropet settes på vent. Slik veksler du mellom flere anrop • Hvis du vil bytte til et annet anrop og sette det gjeldende anropet på vent, trykker du på På vent . Konferanseanrop Med konferanse- eller gruppeanrop kan du snakke med to eller flere personer samtidig. Kontakt den lokale nettoperatøren for å få detaljer om antall deltakere som kan legges til et konferanseanrop. Slik starter du et konfe..

NØDSSITUASJON - Page 71

Slik ringer du mobilsvartjenesten 1 Åpne ringetastaturet. 2 Berør og hold 1 mobilsvarnummeret blir slått. Den første gangen du ringer mobilsvarnummeret ditt, får du vanligvis beskjed fra nettoperatørens mobilsvarsystem om å konfigurere mobilsvareren din. Du kan for eksempel bli bedt om å registrere en hilsen og angi et passord. Nødanrop Enheten støtter internasjonale nødnumre, f.eks. 112 eller 911. Den kan normalt brukes til å ringe disse nødnumrene i alle land, med eller uten SIM-kort, hvis et nett er innen rekkevidde. Slik ringer du til nødnumre 1 Åpne ringetastaturet. 2 T..

Slik søker du i og viser kontakter - Page 72

Kontakter Slik søker du i og viser kontakter 1 Søk etter kontakter 2 Rediger og vis informasjon om medisinske tilstander og kontaktinformasjon ved nødstilfeller 3 Vis flere valg 4 Fanene Favoritter og Alle kontakter 5 Vis kontaktinformasjon 6 Bruk glidebryteren til å gå til kontakter som starter med en valgt bokstav 7 Legg til en kontakt Slik søker du etter en kontakt 1 På Startskjerm trykker du på og deretter på . 2 Trykk på og skriv inn telefonnummer, navn eller annen informasjon i feltet Finn kontakter . Listen over resultater filtreres etter hvert som du skriver inn tegn. Sl..

Slik legger du til og redigerer kontakter - Page 73

Slik legger du til og redigerer kontakter Slik legger du til en kontakt 1 På Startskjerm trykker du på og deretter på . 2 Trykk på . 3 Hvis du har synkronisert kontaktene dine med én eller flere kontoer, og du legger til en kontakt for første gang, må du velge kontoen du vil legge kontakten til i. Alternativt kan du ta hurtig på Telefonkontakt hvis du bare vil bruke og lagre denne kontakten på enheten. 4 Skriv inn eller velg ønsket informasjon for kontakten. 5 Når du er ferdig, trykker du på LAGRE . Når du har lagret en kontakt til en konto, vises denne kontoen som standardkon..

Slik unngår du duplikatoppføringer i - Page 74

Slik sletter du kontakter 1 På Startskjerm trykker du på og deretter på . 2 Berør og hold nede den kontakten du vil slette. 3 Hvis du vil slette flere eller alle kontakter, merker du av for kontaktene du vil slette. 4 Trykk på og deretter på Slett kontakt . 5 Trykk på SLETT for å bekrefte. Slik redigerer du kontaktinformasjon om deg selv 1 På Startskjerm trykker du på og deretter på . 2 Trykk på MEG og deretter på . 3 Skriv inn ny informasjon, eller foreta endringene du vil ha. 4 Når du er ferdig, trykker du på LAGRE . Slik oppretter du en ny kontakt fra en tekstmelding 1 P..

Slik sikkerhetskopierer du kontakter - Page 75

Slik importerer du kontakter fra et minnekort 1 På Startskjerm trykker du på og deretter på . 2 Trykk på og deretter på Importering/eksportering > Import fra SD-kort eller intern lagring (VCF-fil) . 3 Velg hvor du vil lagre kontaktene. 4 Trykk på SD-kort . 5 Velg filene du vil importere, ved å trykke på dem. Slik importerer du kontakter ved hjelp av Bluetooth ® -teknologi 1 Kontroller at Bluetooth ® -funksjonen er aktivert og at enheten er angitt som synlig. 2 Når du blir varslet om en innkommende fil til enheten din, drar du statuslinjen nedover og tar hurtig på varselet f..

Favoritter - Page 76

1 Gå tilbake til hovedskjermen for Kontakter 2 Vis flere valg 3 Fane for medisinsk og personlig informasjon samt kontaktinformasjon ved nødstilfeller 4 Medisinsk og personlig informasjon Slik angir du medisinsk informasjon 1 På Startskjerm trykker du på og deretter på . 2 Trykk på . 3 Rediger den ønskede informasjonen. Slik legger du til en ny nødkontakt 1 På Startskjerm trykker du på og deretter på . 2 Trykk på , og trykk deretter på KONTAKTER > Legg til kontakt . 3 Trykk på kontakten du vil bruke som nødkontakt. Nødkontakten må minst ha et telefonnummer som hjelpemann..

Slik unngår du duplikatoppføringer i Kontakter-appen - Page 77

Slik sender du en kontakt 1 På Startskjerm trykker du på og deretter på . 2 Trykk på kontakten du vil sende detaljer om.. 3 Trykk på og deretter på Del . 4 Velg en tilgjengelig overføringsmetode, og følg instruksjonene på skjermen. Slik sender du flere kontakter samtidig 1 På Startskjerm trykker du på og deretter på . 2 Berør og hold nede en kontakt, og merk av eller fjern avmerkingen for kontaktene du vil dele. 3 Trykk på og deretter på Del . 4 Velg en tilgjengelig overføringsmetode, og følg instruksjonene på skjermen. Slik sender du alle kontakter 1 På Startskjerm trykk..

Slik oppretter og sender du en melding - Page 78

Meldinger og chat Lese og sende meldinger Meldinger-appen viser meldingene som samtaler, noe som innebærer at alle meldingene som er sendt til eller mottatt fra en bestemt mottaker, vises samlet. Antall tegn som kan sendes i en enkel melding, varierer og er avhengig av operatøren og språket som brukes. Den maksimale størrelsen på en MMS-melding som inkluderer størrelsen på mediefiler som legges til, er avhengig av operatøren. Kontakt mobiloperatøren hvis du vil ha mer informasjon. 1 Gå tilbake til samtalelisten 2 Ring meldingssenderen 3 Vise flere valg 4 Send og motta meldinger ..

Slik organiserer du meldinger - Page 79

Slik videresender du en melding 1 På Startskjerm trykker du på , og deretter finner du og trykker på . 2 Trykk på samtalen som inneholder meldingen du vil videresende. 3 Trykk på og hold nede meldingen du vil videresende, og trykk deretter på Videresend melding . 4 Skriv inn mottakerens navn eller telefonnummer, og velg deretter fra forslagene som vises. Hvis mottakeren ikke ligger inne i kontaktlisten, angir du nummeret manuelt. 5 Rediger eventuelt meldingen, og trykk deretter på . Slik lagrer du en fil som er mottatt i en melding 1 På Startskjerm trykker du på , og deretter fin..

Innstillinger for meldinger - Page 80

Slik lagrer du en avsenders nummer som en kontakt 1 På Startskjerm trykker du på , og deretter finner du og trykker på . 2 Trykk på ikonet ved siden av telefonnummeret, og trykk deretter på LAGRE . 3 Velg en eksisterende kontakt, eller trykk på Opprett ny kontakt . 4 Rediger kontaktopplysningene, og trykk på LAGRE . Innstillinger for meldinger Slik endrer du innstillingene for meldingsvarslinger 1 På Startskjerm trykker du på , og deretter finner du og trykker på . 2 Trykk på og deretter på Innstillinger . 3 Hvis du vil angi en varsellyd, trykker du på Varsellyd , velger et a..

Slik konfigurerer du en e-postkonto - Page 81

E-post Konfigurere e-post Bruk e-postappen på enheten til å sende og motta e-postmeldinger via e-postkontoene dine. Du kan ha én eller flere e-postkontoer samtidig, inkludert bedriftsbaserte Microsoft Exchange ActiveSync-kontoer. Slik konfigurerer du en e-postkonto 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på E-post . 3 Følg instruksjonene som vises på skjermen, for å fullføre oppsettet. Ved noen e-posttjenester kan det være nødvendig å kontakte leverandøren av e-posttjenesten for å få informasjon om detaljerte innstillinger i forbindelse med e-postkontoen. Slik leg..

Slik organiserer du e-postmeldinger - Page 82

Slik leser du e-postmeldinger 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på E-post . 3 Hvis du bruker flere e-postkontoer, trykker du på og deretter på og velger kontoen du vil sjekke. Hvis du vil sjekke alle e-postkontoene samtidig, trykker du på , deretter på og velger Kombinert innboks . 4 Rull opp eller ned i e-postinnboksen og trykk på e-posten som du vil lese. Slik oppretter og sender du en e-postmelding 1 På Startskjerm trykker du på , og deretter finner du og trykker på E-post . 2 Hvis du bruker flere e-postkontoer, trykk på og deretter på , og velg kontoen som..

Innstillinger for e-postkonto - Page 83

Slik søker du etter e-postmeldinger 1 På Startskjerm trykker du på , og deretter finner du og trykker på E-post . 2 Hvis du bruker flere e-postkontoer, trykker du på og deretter på og velger kontoen du vil søke i. Hvis du vil søke i alle e-postkontoene samtidig, trykker du på og deretter på og velger Kombinert innboks . 3 Trykk på . 4 Skriv inn søketeksten. 5 Søkeresultatene vises i en liste sortert etter dato. Trykk på e-postmeldingen du vil åpne. Slik viser du alle mapper for en e-postkonto 1 På Startskjerm trykker du på , og deretter finner du og trykker på E-post . ..

Slik finner du mer informasjon om Gmail™ - Page 84

1 Vis en liste over alle Gmail-kontoer og mapper 2 Søke etter e-postmeldinger 3 Liste over e-postmeldinger 4 Skrive en e-postmelding Slik finner du mer informasjon om Gmail™ • Mens Gmail-appen er åpen, trykker du på , og deretter finner du og trykker du på Hjelp og tilbakemelding . 84 Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

..

Overføre musikk til enheten - Page 85

Musikk og FM-radio Overføre musikk til enheten Du kan overføre musikk fra en datamaskin til enheten på to måter: • Du kan overføre filer mellom enheten og en datamaskin via den medfølgende USB Type- C™-kabelen. Etter at du er tilkoblet velger du Överføre filer på enheten og kopierer og limer inn eller drar og slipper filene ved bruk av datamaskinen. Se Behandle filer ved hjelp av en datamaskin på siden 38. • Du kan bruke Xperia™ Companion-programvaren til å overføre dine mediefiler mellom datamaskinen og enheten. Lær mer og last ned Xperia™ Companion for Windows f..

Musikk-startskjerm - Page 86

Musikk-startskjerm 1 Trykk på øverst i venstre hjørne for å åpne Musikk-menyen 2 Rull opp eller ned for å vise innhold 3 Spill av en sang med Musikk-appen 4 Spill alle sangene i modus med tilfeldig rekkefølge 5 Gå tilbake til musikkspillerskjermen Slik spiller du av en sang med Musikk-appen 1 På Startskjerm trykker du på , og deretter finner du og trykker på . 2 Trykk på . 3 Velg en musikkategori. 4 Trykk på en sang for å spille den av. Du kan kanskje ikke spille av opphavsrettsbeskyttede elementer. Kontroller at du har de nødvendige rettighetene til innhold du ønsker å de..

Spillelister - Page 87

Musikk-meny Musikk-menyen gir deg en oversikt over alle sangene på enheten. Her kan du håndtere dine albumer og spillelister. 1 Gå tilbake til startsiden for musikk 2 Vis den gjeldende avspillingskøen 3 Bla gjennom alle spillelister 4 Bla gjennom alle artister 5 Bla gjennom album 6 Bla gjennom alle sanger 7 Bla gjennom alle sjangere 8 Bla gjennom alle mapper 9 Åpne innstillingsmenyen for Musikk-appen. 10 Åpne støttemenyen for Musikk-appen. Slik åpner du Musikk-menyen 1 På Startskjerm trykker du på , og deretter finner du og trykker på . 2 Trykk på . Slik går du tilbake til mus..

Du kan ikke slette smarte spillelister. - Page 88

Slik spiller du av egne spillelister 1 Åpne Musikk-menyen, og trykk deretter på Spillelister . 2 Under Spillelister velger du den spillelisten du ønsker å åpne. 3 Hvis du vil spille av alle sangene, trykker du på en sang eller på Tilfeldig rekkefølge . Slik legger du til sanger i en spilleliste 1 Fra musikkstartskjermen blar du til sangen eller albumet som du vil legge til i en spilleliste. 2 Berør og hold sang- eller albumtittelen, og ta deretter hurtig på Legg til i spilleliste . 3 Ta hurtig på navnet til spillelisten som albumet eller sangen skal legges til i. Albumet eller sa..

Startskjerm - Page 89

1 Favoritter-listen 2 På/av-knapp for radioen 3 Vis menyvalg 4 Valgt frekvens 5 Lagre en kanal i favoritter eller fjerne en kanal fra favoritter 6 Søkeknapp 7 Frekvensbånd – dra mot venstre eller høyre for å bytte kanal 8 Gå oppover frekvensbåndet for å søke etter en kanal 9 En lagret favorittkanal 10 Gå nedover frekvensbåndet for å søke etter en kanal Slik lytter du til FM-radioen 1 Koble til hodetelefoner til enheten. 2 På Startskjerm trykker du på . 3 Finn og trykk på . De tilgjengelige kanalene vises når du ruller gjennom frekvensbåndet. Når du starter FM-radioen, v..

Favorittradiokanaler - Page 90

Favorittradiokanaler Slik lagrer du en kanal i favoritter 1 Når radioen er åpen, navigerer du til den kanalen du vil lagre i favoritter. 2 Trykk på . 3 Skriv et navn på kanalen, og trykk deretter på LAGRE . Slik lytter du til en favorittradiokanal 1 Trykk på . 2 Velg et alternativ. Slik fjerner du en kanal fra favoritter 1 Når radioen er åpen, navigerer du til den kanalen du vil fjerne. 2 Trykk på og deretter på SLETT . Radiolydinnstillinger Slik veksler du mellom mono- og stereolydmodus 1 Når radioen er åpen, trykker du på . 2 Ta hurtig på Aktiver stereolyd . 3 Trykk på , og..

Ta bilder og spille inn videoer - Page 91

Kamera Ta bilder og spille inn videoer 1 Frontkameralinse 2 Velg opptaksmodus 3 Bytt mellom front- og hovedkamera 4 Zoom inn eller ut 5 Kameratast – Aktiver kameraet / ta bilder / spill inn videoer 6 Vis bilder og videoer 7 Lagre sted 8 Utløserknapp – Ta bilder eller spill inn videoer 9 Gå ett trinn tilbake, eller avslutt kameraet 10 Innstillinger for opptaksmodus 11 Blitsinnstillinger Slik tar du et bilde fra låseskjermen 1 Du aktiverer skjermen ved å trykke raskt på strømknappen . 2 Du aktiverer kameraet ved å berøre og holde nede og deretter sveipe hvor som helst. 3 Når kame..

Generelle kamerainnstillinger - Page 92

Slik spiller du inn en video ved hjelp av kameratasten 1 Aktiver kameraet. 2 Sveip på skjermen for å velge . 3 Trykk på kameratasten for å spille inn en video. 4 Stopp innspillingen ved å trykke en gang til på kameratasten. Spille inn et videoklipp 1 Aktiver kameraet. 2 Hvis videomodus ikke er valgt, sveiper du skjermen for å velge til . 3 Rett kameraet mot motivet. 4 Trykk på for å starte innspillingen. 5 Trykk på for å stanse midlertidig mens du spiller inn en video. Trykk på for å fortsette innspillingen. 6 Trykk på for å stoppe innspillingen. Slik tar du et bilde mens du ..

Slik tar du et panoramabilde - Page 93

Kreativ effekt Bruk effekter på bilder eller videoer. Sound Photo Ta bilder med bakgrunnslyd. Panorama Ta panoramabilder og vidvinklede bilder. Timeshift burst Finn det beste bildet i en bildeserie. Panorama Du kan ta vidvinkel- og panoramabilder med en enkel trykk-og-sveip-bevegelse. Slik tar du et panoramabilde 1 Aktiver kameraet. 2 Sveip på skjermen for å velge , og velg deretter . 3 Trykk på kameratasten, og flytt kameraet sakte og støtt i bevegelsesretningen som vises på skjermen. Automatisk ansiktsgjenkjenning Kameraet gjenkjenner automatisk ansikter og viser dem med rammer. En..

Denne funksjonen er bare tilgjengelig for - Page 94

Slik slår du av Håndlukker 1 Aktiver kameraet. 2 Bytt til frontkameraet ved å trykke på 3 Trykk på . 4 Trykk på Mer . 5 Finn og trykk på Automatisk bildetaking > Håndlukker . Lagre den geografiske posisjonen for et bilde Aktiver Lagre sted-funksjonen for å geotagge bildene dine – og legge til den omtrentlige geografiske posisjonen når du tar bilder. Den geografiske plasseringen avgjøres ved hjelp av trådløse nettverk og GPS-teknologi. Når vises på kameraskjermen, er Lagre sted aktivert, men den geografiske posisjonen er ikke funnet. Når vises, er Lagre sted aktivert,..

Slik justerer du farger og lysstyrke - Page 95

Zoom Bruk volumtasten til å zoome inn eller ut. Volum Bruk volumtasten til å justere volumet for varsler, ringetoner og musikk. Lukker Bruk volumtasten til å ta bilder. Lyd Når du tar et bilde eller starter innspillingen av en video, lager kameraet en lukkerlyd. Hvis du bruker selvutløserfunksjonen, vil den lage en serie med pipelyder for å markere nedtellingen. Du kan velge om du vil slå av disse lydene eller ikke. Datalagring Du kan velge å lagre data enten på et fjernbart SD-kort eller på enhetens intern lagring. Intern lagring Bilder og videoer lagres på enhetens minne. SD-ko..

Slik justerer du innstillingene for stillbildekameraet - Page 96

Glødelampe Juster lysbalansen for varme lysforhold, for eksempel under lyspærer. Fluorescerende Justerer fargebalansen for lysstoffbelysning. Dagslys Justerer fargebalansen for sollys. Overskyet Justerer fargebalansen for overskyet vær. Fokus AF Juster fokus automatisk. Fokus MF Juster fokus manuelt. SS auto Juster lukkerhastighet automatisk. SS 1/8 Juster lukkerhastighet manuelt. Innstillinger for stillbildekameraet Slik justerer du innstillingene for stillbildekameraet 1 Aktiver kameraet. 2 For å vise alle innstillingene tar du hurtig på . 3 Velg innstillingen du vil justere, og redi..

selfier - Page 97

16MP 5344×3008 (16:9) 16 megapiksler oppløsning med 16:9-sideforhold. Egnet for bilder du vil vise på skjermer med bredskjerm. 12MP 3968×2976 (4:3) 12 megapiksler oppløsning med 4:3-sideforhold. Egnet til bilder du vil vise på skjermer som ikke er i bredformat eller skrive ut i høy oppløsning. 12MP 4608×2592 (16:9) 12 megapiksler oppløsning med 16:9-sideforhold. Egnet for bilder du vil vise på skjermer med bredskjerm. Selvutløser Med selvutløseren kan du ta et bilde uten å holde enheten. Bruk denne funksjonen til å ta selvportretter eller gruppebilder med alle i bildet. Du ka..

Slik justerer du innstillingene for videokameraet - Page 98

Bestemmer midten av bildet og angir eksponeringen basert på lysstyrken til motivet der. Punkt Justerer eksponeringen i en svært liten del av motivet du skal ta. Berøring Justerer eksponeringen til ønsket del av motivet når du berører skjermen. Denne innstillingen er bare tilgjengelig i opptaksmodusen Manuelt . Blits Bruk blitsen til å ta bilder under dårlige lysforhold eller når det er bakgrunnsbelysning. Du får tilgang til følgende alternativer når trykker på blitsikonet på kameraskjermen: Auto Kameraet fastslår automatisk om lysforholdene gjør det nødvendig å bruke blits..

Slik slår du på Smile Shutter™ (video) - Page 99

HD 1280×720 (16:9) HD-format (høydefinisjon) med et sideforhold på 16:9. VGA 640×480 (4:3) VGA-format med 4:3-sideforhold. MMS Spill inn videoer som kan sendes i MMS-meldinger. Opptakstiden for dette formatet er begrenset, slik at videofilen kan få plass i en MMS-melding. Frontkamera: Full HD 1920×1080 (16:9) Full HD-format (full høydefinisjon) med et sideforhold på 16:9. HD 1280×720 (16:9) HD-format (høydefinisjon) med et sideforhold på 16:9. VGA 640×480 (4:3) VGA-format med 4:3-sideforhold. MMS Spill inn videoer som kan sendes i MMS-meldinger. Opptakstiden for dette format..

Mer informasjon om brukerstøtte for kameraet - Page 100

Mer informasjon om brukerstøtte for kameraet Bruk Hjelp-menyen til å søke etter kamerarelaterte tester og annen nyttig informasjon. Følg fremgangsmåten nedenfor for å få tilgang til kundestøtte. 1 Åpne Kamera-appen. 2 Trykk på , og trykk deretter på Mer > Hjelp . 100 Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

..

Slik viser du bilder og videoer - Page 101

Bilder og videoer i Album Slik viser du bilder og videoer Bruk albumappen til å vise bilder og spille av videoer som du har spilt inn med kameraet, eller for å vise lignende innhold som er lagret på enheten. Alle bildene og videoene vises i et kronologisk sortert rutenett. 1 Trykk på for å åpne Album-startskjermmenyen 2 Vis menyvalg 3 En fremvisning av alle bildene eller videoene dine, eller de som er lagt til i favoritter 4 Dra den venstre kanten av skjermen til høyre for å åpne Album-startskjermmenyen 5 Datoen for elementene i gruppen 6 Trykk på bildet eller videoen du ønsker ..

Startskjermmeny for Album - Page 102

Slik spiller du av en video 1 Finn og trykk på videoen i albumet som du vil spille av. 2 Trykk på . 3 Hvis ingen avspillingskontroller vises, trykker du på skjermen for å vise dem. Trykk på skjermen igjen for å skjule kontrollene. Slik stanser du en video midlertidig 1 Når et videoklipp spilles, trykker du på skjermen for å vise kontrollene. 2 Trykk på . Slik spoler du en video fremover og tilbake 1 Når et videoklipp spilles, trykker du på skjermen for å vise kontrollene. 2 Dra indikatoren i fremdriftsfeltet mot venstre for å spole tilbake, og mot høyre for å spole fremover...

Dele og administrere bilder og videoer - Page 103

Slik viser du bilder fra Internett-tjenester i albumet 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på Album , og trykk deretter på . 3 Trykk på den ønskede Internett-tjenesten og følg instruksjonene på skjermen for å komme i gang. Alle tilgjengelige nettalbumer som du har lastet opp til tjenesten, vises. 4 Trykk på et hvilket som helst album for å vise innholdet, og trykk deretter på et bilde i albumet. 5 Knips mot venstre for å vise neste bilde eller video. Knips mot høyre for å vise forrige bilde eller video. Dele og administrere bilder og videoer Du kan dele bilder og..

Slik redigerer du bilder med bilderedigeringsappen - Page 104

Slik redigerer du bilder med bilderedigeringsappen Du kan redigere og bruke effekter på originalbilder du har tatt med kameraet. Du kan for eksempel endre lyseffektene. Originalversjonen forblir uendret på enheten når du har lagret det redigerte bildet. Slik redigerer du et bilde • Når du viser et bilde, ta hurtig på skjermen for å vise verktøylinjen, ta deretter hurtig på . Slik beskjærer du et bilde 1 Når du viser et bilde, trykk på skjermen for å vise verktøylinjen, og trykk deretter på . 2 Hvis du blir bedt om det, velger du Bilderedigering . 3 Trykk på > Beskjær . ..

Slik skjuler du bilder og videoer - Page 105

Slik klipper du en video 1 Finn og trykk på videoen i albumet som du vil redigere. 2 Trykk på skjermen for å vise verktøylinjene, og trykk deretter på . 3 Hvis du blir bedt om det, velger du Videoredigering og trykker deretter på Klipp . 4 Hvis du vil flytte klipperammen til en annen del av tidslinjen, berører du og holder kanten på klipperammen og drar den til den ønskede posisjonen. Deretter trykker du på Bruk . 5 Trykk på LAGRE for å lagre en kopi av den klipte videoen. Slik justerer du hastigheten for en video 1 Finn og trykk på videoen i albumet som du vil spille av. 2 Tr..

geografisk - Page 106

1 Vis geografisk merkede bilder i globusvisning 2 Søk etter et sted på kartet 3 Vis menyvalg 4 Dobbelttrykk for å zoome inn. Knip for å zoome ut. Dra for å vise forskjellige deler av kartet 5 En gruppe bilder eller videoer som er geotagget med samme sted 6 Miniatyrer av den valgte gruppen med bilder eller videoer. Trykk på et element for å vise det i fullskjermvisning Slik legger du til eller redigerer geotaggen for et bilde 1 Når du viser et bilde, trykker du på skjermen for å vise verktøylinjene. 2 Trykk på og deretter på Legg til geotag eller Rediger geotag for å åpne kar..

Slik bruker du enheten som en fjernkontroll - Page 107

Videoer Video-appen Bruk Video-appen for å spille av filmer og annet videoinnhold som er lagret på eller lastet ned til enheten. Appen fungerer også som en TV-programguide som kan vise detaljert programinformasjon og relatert innhold, inkludert innlegg fra sosiale medier om programmet du er interessert i. Du kan bruke appen som en fullstendig fungerende fjernkontroll sammen med en kompatibel hjemmeenhet. Du kan også spille av filmer på andre enheter som er koblet til det samme nettverket eller lagret i nettskyen. Det kan hende at enkelte videofiler ikke kan spilles av i Video-appen...

Overføring av videoinnhold til enheten - Page 108

Slik endrer du innstillinger 1 På Startskjerm trykker du på , og deretter finner du og trykker på Video . 2 Trykk på for å åpne startskjermmenyen, og trykk deretter på Innstillinger . 3 Endre innstillingene slik du ønsker. Slik spiller du av en video 1 På Startskjerm trykker du på , og deretter finner du og trykker på Video . 2 Finn og trykk på videoen som du vil spille av. Hvis videoen ikke vises på skjermen, trykker du på for å åpne startskjermmenyen, og deretter finner du videoen du vil spille av og trykker på den. 3 Trykk på skjermen for å vise eller skjule kontrol..

109 - Page 109

for eksempel redigere tittelen, endre musikken eller legge til flere bilder og videoer. Du kan lage høydepunktsfilmer ved å velge bilder og videoer manuelt. Hvis du logger på en Facebook-konto, kan du opprette høydepunktsfilmer fra Facebook-arrangementene dine, som benytter bilder fra arrangementet, navn på venner og mer. Slik åpner du Movie Creator 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på Movie Creator . Slik aktiverer eller deaktiverer du varsler fra Movie Creator 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på Movie Creator . 3 Trykk på , deretter Innstilli..

Speile skjermen på enheten trådløst på en TV - Page 110

Tilkobling Speile skjermen på enheten trådløst på en TV Du kan bruke skjermspeiling til å vise enhetens skjerm på en TV eller en annen stor skjerm uten å bruke kabeltilkobling. Wi-Fi Direct™-teknologi oppretter en trådløs forbindelse mellom de to enhetene, slik at du kan slappe av med yndlingsbildene dine i sofaen. Du kan også bruke denne funksjonen til å lytte til musikk fra enheten via TV-ens høyttalere. Hvis skjermspeiling brukes, kan det noen ganger ha negativ innvirkning på bildekvaliteten hvis det forekommer interferens fra andre Wi-Fi-nettverk. Slik speiler du enhetens..

Koble enheten til USB-tilbehør - Page 111

Slik spiller du et musikkspor på en klientenhet ved bruk av Cast 1 Kontroller at DMR-klienten er riktig konfigurert, og at den er koblet til samme Wi- Fi-nettverk som enheten din. 2 På Startskjerm trykker du på , og deretter finner du og trykker på . 3 Velg en musikkategori, og bla til sporet som du vil dele, trykk deretter på sporet. 4 Trykk på og velg en klientenhet å dele innholdet med. Sporet starter på enheten du velger. 5 Du kobler fra klientenheten ved å trykke på og velge Stopp castingen . Du kan også se Google Cast-enheter på listen når du trykker på . Koble enheten..

Slik aktiverer eller deaktiverer du NFC-funksjonen - Page 112

NFC Bruk NFC (Near Field Communication) for å dele data med andre enheter, som f.eks. videoer, bilder, nettsideadresser, musikkfiler eller kontakter. Du kan også bruke NFC til å skanne tagger som gir deg mer informasjon om et produkt eller en tjeneste samt etter tagger som aktiverer visse funksjoner på enheten din. NFC er en trådløs teknologi med en maksimal rekkevidde på en centimeter. Enhetene som deler data, må derfor holdes tett inntil hverandre. Før du kan bruke NFC, må du først slå på NFC-funksjonen, og enhetens skjerm må være aktivert. NFC-deteksjonsområdet er plasse..

Skanne NFC-tagger - Page 113

Slik deler du en musikkfil med en annen enhet ved hjelp av NFC 1 Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på din enhet og mottakerenheten, og at begge skjermene er aktive og ulåste. 2 Trykk på , og finn deretter og trykk på for å åpne Musikk-appen. 3 Velg en musikkategori, og bla til sporet som skal deles. 4 Trykk på sporet for å spille det av. Deretter kan du trykke på for å stanse sporet midlertidig. Overføringen virker, selv om sporet spilles av eller er stanset. 5 Kontroller at sporet vises i fullskjerm. 6 Hold enheten din og mottakerenheten i nærheten av hverandre, slik a..

Trådløs Bluetooth®-teknologi - Page 114

Trådløs Bluetooth®-teknologi Bruk Bluetooth®-funksjonen for å sende filer til andre Bluetooth®-kompatible enheter eller koble til håndfritilbehør. Bluetooth®-tilkoblinger fungerer best innenfor en avstand på 10 meter (33 fot), uten mellomliggende hindringer. Av og til må du pare manuelt med andre Bluetooth®-enheter. Interoperabiliteten og kompatibiliteten mellom Bluetooth®-enheter kan variere. Hvis du bruker en enhet med flere brukere, kan hver bruker endre Bluetooth®-innstillingene, og endringene vil gjelde alle brukere. Slik slår du Bluetooth ® -funksjonen på eller av 1..

Slik sender og mottar du elementer ved hjelp av Bluetooth - Page 115

Slik kobler du enheten til en annen Bluetooth ® -enhet 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på Innstillinger > Bluetooth . 3 Trykk på Bluetooth ® -enheten du vil koble til. Slik sletter du paringen av en Bluetooth ® -enhet 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på Innstillinger > Bluetooth . 3 Under Sammenkoblede enheter trykker du på ved siden av navnet på enheten du vil slette paringen for. 4 Trykk på GLEM . Slik sender og mottar du elementer ved hjelp av Bluetooth ® teknologi Bruk Bluetooth ® -teknologi for å dele elementer med andre Bluetooth ..

Smarte apper og funksjoner som hjelper - Page 116

Smarte apper og funksjoner som hjelper deg med å spare tid Google Søk og Nå Bruk Google-appen til å søke på Internett. Du kan også aktivere en feed for jevnlige oppdateringer. Du kan for eksempel få trafikkinformasjon før du drar på jobb, finne populære restauranter i nærheten, se stillingen til favorittlaget ditt med mer. Du får tilgang til appen ved å trykke på i applisten, eller du kan reservere en rute på startskjermen for hurtig tilgang og enkel lesing. Slik aktiverer eller deaktiverer du Feeden din 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på Innstillinger ..

Slik aktiverer eller deaktiverer du stedstjenester - Page 117

Reise og kart Slik bruker du stedstjenester Stedstjenester lar apper som Kart og kameraet bruke informasjon fra mobilnett, Wi-Fi- nettverk samt GPS (Global Positioning System) for å finne ut omtrent hvor du befinner deg. Hvis du ikke har klar siktlinje til en GPS-satellitt, kan enheten finne ut hvor du befinner deg, ved hjelp av Wi-Fi-funksjonen. Og hvis du ikke er innen rekkevidde til et nettverk, kan enheten finne ut hvor du befinner deg, ved hjelp av mobilnettet. Stedtjenestene må aktiveres for at du skal kunne bruke enheten til å finne ut hvor du befinner deg. Det kan påløp..

Slik aktiverer eller deaktiverer du dataroaming - Page 118

Bruk av datatrafikk når du er på reise Når du reiser utenfor hjemmenettet, trenger du kanskje tilgang til Internett ved bruk av mobil datatrafikk. Hvis det er tilfellet, må dataroaming aktiveres på enheten. Det kan oppstå tilleggskostnader når dataroaming aktiveres. Det anbefales at du sjekker de aktuelle dataoverføringskostnadene på forhånd. Hvis du bruker en enhet med flere brukere, må du kanskje logge inn som eier, dvs. den primære brukeren, for å aktivere eller deaktivere dataroaming. Slik aktiverer eller deaktiverer du dataroaming 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Fi..

Slik finner du mer informasjon om Kalender - Page 119

Klokke og Kalender Kalender Bruk Kalender-appen til å holde oversikt over tidsplanene dine. Hvis du har logget på og synkronisert enheten med en eller flere Internett-kontoer som inneholder kalendere, for eksempel Google™-kontoen din, vises kalenderoppføringene fra disse kontoene i kalenderprogrammet. Du kan velge hvilke kalendere du vil bruke i den kombinerte kalendervisningen. Når et avtaletidspunkt nærmer seg, spiller enheten av en varsellyd som påminnelse. 1 Gå til innstillingene og velg en visningstype og kalenderne du vil vise 2 Gå til en oversikt over den gjeldende månede..

Voluminnstillinger - Page 120

3 Gå til stoppeklokke-fanen 4 Gå til tidsur-fanen 5 Vis alternativer for den gjeldende fanen 6 Åpne innstillinger for dato og klokkeslett 7 Slå en alarm på eller av 8 Legg til en ny alarm Slik stiller du inn en ny alarm 1 Gå til startskjermen, og trykk på . 2 Finn og trykk på Klokke . 3 Trykk på . 4 Trykk på Tid og velg deretter den ønskede verdien. 5 Trykk på OK . 6 Du kan redigere andre alarminnstillinger hvis du ønsker det. 7 Trykk på LAGRE . Slik utsetter du en alarm når den går • Trykk på SLUMRE . Slik slår du av en alarm når den går • Dra til høyre. Du kan ogs..

Slik aktiverer du vibrasjonsfunksjonen for en alarm - Page 121

Slik aktiverer du vibrasjonsfunksjonen for en alarm 1 Finn og trykk på Klokke , og trykk deretter på alarmen du vil redigere. 2 Trykk på Vibrering -glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen. 3 Trykk på LAGRE . Slik angir du sidetastenes virkemåte 1 Finn og trykk på Klokke , og velg deretter alarmen du vil redigere. 2 Trykk på Virkemåte sideknapper og velg ønsket virkemåte for sidetastene når du trykker på dem under alarmen. 3 Trykk på LAGRE . 121 Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

..

Tilgjengelighet - Page 122

Tilgjengelighet Forstørrelsesbevegelse Med forstørrelsesbevegelsen kan du zoome inn på deler av skjermen ved å trykke på et område på berøringsskjermen tre ganger etter hverandre. Slik aktiverer eller deaktiverer du forstørrelsesbevegelser 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på Innstillinger > Tilgjengelighet > Forstørrelsesbevegelse . 3 Trykk på glidebryteren under Forstørrelsesbevegelse . Slik forstørrer du et område og panorerer over skjermen 1 Kontroller at Forstørrelsesbevegelse er aktivert. 2 Hvis du vil midlertidig forstørre et område, trykker d..

Innstillinger - Page 123

TalkBack TalkBack er en skjermlesertjeneste for synshemmede brukere. TalkBack bruker tale for å beskrive hendelser eller handlinger som utføres på Android-enheten. TalkBack beskriver brukergrensesnittet og leser opp programvarefeil, varsler og meldinger. Slik aktiverer du TalkBack 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på Innstillinger > Tilgjengelighet > TalkBack . 3 Trykk på glidebryter og trykk deretter på OK . Hvis du vil endre innstillingene for tale, tilbakemelding eller berøring for TalkBack, trykker du på Innstillinger og deretter to ganger på skjermen. Ta..

Slik aktiverer eller deaktiverer du brytertilgang - Page 124

Slik aktiverer eller deaktiverer du brytertilgang 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på Innstillinger > Tilgjengelighet > Brytertilgang . 3 Trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen, og trykk deretter på OK . 124 Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

..

Slik får du tilgang til Brukerstøtte-appen - Page 125

Kundestøtte og juridisk Brukerstøtte-app Bruk Brukerstøtte-appen på enheten for å bla gjennom brukerhåndbøker og feilsøkingshåndbøker og til å finne informasjon om programvareoppdateringer og annen produktrelatert informasjon. Slik får du tilgang til Brukerstøtte-appen 1 På Startskjerm trykker du på . 2 Finn og trykk på . Deretter velger du ønsket brukerstøtteelement. Koble til Internett når du bruker Brukerstøtte-appen for beste tilgjengelige støtte. Xperia™-tips Med Xperia™-tips kan du få nyttig informasjon om enheten via varsler, og lære alt du trenger for å ..

Reparere enhetsprogramvaren - Page 126

Hvis enheten ikke slår seg på eller du vil tilbakestille programvaren på enheten, kan du bruke Xperia™ Companion til å reparere enheten. Du finner mer informasjon om bruk av Xperia™ Companion i Xperia™ Companion på siden 38. Hvis du deler en enhet med flere brukere, må du kanskje logge på som eier, dvs. primær bruker, for å tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene. Slik starter du enheten på nytt Enheten klarer kanskje ikke å starte på nytt hvis batterinivået er lavt. Koble enheten til en lader, og prøv å starte på nytt. 1 Trykk på og hold nede strømknappen ..

Slik tillater du at bruksinformasjon sendes - Page 127

Hvis enheten ser ut til å ha frosset, starter på nytt gjentatte ganger eller ikke starter i det hele tatt etter at du har oppdatert Xperia™-programvaren eller etter at du har utført en programvarereparasjon eller en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene, kan du prøve å tvinge enheten til å slå seg av, og deretter slå den på igjen. Hvis problemet vedvarer, tvinger du enheten til å slå seg av, og utfører deretter en programvarereparasjon ved å følge trinnene nedenfor: 1 Kontroller at Xperia™ Companion er installert på PC-en eller Mac ® -en. 2 Åpne Xperia™ Companion-..

128 - Page 128

oppheve programvarens mulighet til å bruke WMDRM til avspilling eller kopiering av beskyttet innhold. Denne opphevelsen påvirker ikke ubeskyttet innhold. Når du laster ned lisenser for beskyttet innhold, godtar du at Microsoft kan inkludere en opphevelsesliste i lisensene. Eiere av innhold kan kreve at du oppgraderer WMDRM for å få tilgang til innholdet. Hvis du avslår å oppgradere, vil du ikke få tilgang til innhold som krever en slik oppgradering. Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual- og AVC Patent Portfolio-lisensene for personlig og ikke- kommersiell bruk av en forb..

Sponsored links

Latest Update