Sony G3223 Userguide Manual Slovenian

G3223 Language

Download Sony G3223 Userguide Manual Slovenian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Používateľská príručka - Page 1

Používateľská príručka Xperia ™ XA1 Ultra G3212/G3226

..

Obsah - Page 2

Obsah Začíname ........................................................................................ 6 O tejto používateľskej príručke ............................................................. 6 Prehľad ............................................................................................... 6 Zostavenie .......................................................................................... 7 Ochrana obrazovky ............................................................................. 8 Prvé spustenie zariadenia ......................................................

3 - Page 3

Internet a siete .............................................................................. 47 Prehľadávanie webu .......................................................................... 47 Nastavenia internetu a správ MMS ................................................... 47 Wi-Fi ................................................................................................. 48 Zdieľanie mobilného dátového pripojenia ........................................... 50 Regulácia spotreby dát ..................................................................... 52 Voľba karty S..

Fotografie - Page 4

Prenos kontaktov .............................................................................. 79 Zálohovanie kontaktov ...................................................................... 80 Pridanie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre prípad núdze ..................................................................................... 80 Obľúbené položky ............................................................................. 81 Odosielanie údajov kontaktu ............................................................. 81 Predchádzanie duplicitným záznamom ..

5 - Page 5

Videá .......................................................................................... 113 Aplikácia Video ................................................................................ 113 Prenos videí do zariadenia ............................................................... 114 Správa videí .................................................................................... 114 Movie Creator ................................................................................. 115 Možnosti pripojenia .................................................................... 116..

O tejto používateľskej príručke - Page 6

Začíname O tejto používateľskej príručke Táto používateľská príručka sa vzťahuje na produkt Xperia™ XA1 Ultra so softvérovou verziou Android™ 7.0 . Ak nie ste si istí, akú verziu softvéru máte v zariadení, môžete to zistiť cez ponuku Nastavenia. Aktualizácie systému a aplikácií môžu funkcie vo vašom zariadení prezentovať iným spôsobom, než sa uvádza v tejto používateľskej príručke. Aktualizácia nemusí mať vplyv na verziu systému Android™. Ďalšie informácie o aktualizáciách softvéru nájdete v časti Aktualizácia zariadenia na strane..

Vloženie dvoch kariet nano SIM a pamäťovej karty - Page 7

1 Indikátor nabíjania a upozornení 2 Konektor náhlavnej súpravy 3 Objektív predného fotoaparátu 4 Druhý mikrofón 5 Reproduktor slúchadla 6 Snímač vzdialenosti/svetelný snímač 7 Predný blesk 8 Tlačidlo hlasitosti 9 Tlačidlo napájania 10 Spúšť fotoaparátu 11 Hlavný mikrofón 12 Reproduktor 13 Port pre nabíjačku/kábel USB Type-C™ 14 Oblasť antény Wi-Fi/GPS/Bluetooth 15 Objektív hlavného fotoaparátu 16 Hlavný blesk 17 Detekčná oblasť NFC™ 18 Kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu 19 Oblasť hlavnej antény Zostavenie Zariadenie podporuje iba..

Vybratie karty nano SIM - Page 8

1 Nechtom vytiahnite držiak karty nano SIM. 2 Primárnu kartu SIM (SIM 1) umiestnite napevno a v správnom smere na miesto (1), ako je uvedené na obrázku. 3 Ďalšiu kartu SIM (SIM 2) umiestnite napevno a v správnom smere na miesto (2), ako je uvedené na obrázku. 4 Pamäťovú kartu vložte do zásuvky na pamäťovú kartu v správnom smere, ako vidíte na obrázku. 5 Držiak opatrne zasuňte späť do zásuvky, kým nezacvakne na miesto. Vybratie karty nano SIM 1 Zariadenie otočte obrazovkou nadol a nechtom otvorte a vytiahnite držiak karty nano SIM. 2 Vytiahnite kartu nano SIM a p..

Prečo potrebujem účet Google™? - Page 9

1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým zariadenie nezačne vibrovať. 2 Po zobrazení výzvy zadajte kód PIN pre kartu SIM 1 a kartu SIM 2 a ťuknite na ikonu . 3 Chvíľu počkajte, kým sa zariadenie nespustí. Prvý kód PIN pre kartu SIM, ktorý poskytuje mobilný operátor, môžete neskôr zmeniť v ponuke nastavení. Ak chcete opraviť chybu pri zadávaní kódu PIN pre kartu SIM, ťuknite na ikonu . Vypnutie zariadenia 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým sa neotvorí ponuka možností. 2 V ponuke možností ťuknite na položku Vypnúť . Vypnutie zariadeni..

Overenie vlastníctva zariadenia - Page 10

Zabezpečenie zariadenia Zabezpečenie ochrany zariadenia Zariadenie má niekoľko možností zabezpečenia, ktoré dôrazne odporúčame používať pre prípad straty alebo odcudzenia zariadenia. Ide o tieto možnosti: • Nastavenie bezpečnostného zámku obrazovky zariadenia použitím kódu PIN, hesla alebo vzoru. Zabránite tak iným, aby vaše zariadenie použili alebo v ňom zmenili nastavenia. • Pridanie účtu Google™, aby ho v prípade krádeže alebo vymazania údajov nemohol použiť nikto cudzí. • Aktivácia webovej služby „Protection by my Xperia“ alebo Správca ..

Uzamknutie obrazovky - Page 11

z dôvodov zabezpečenia firemnej siete určí spôsob uzamknutia obrazovky pre všetky účty EAS. Obráťte sa na správcu siete vašej spoločnosti alebo organizácie, aby ste zistili, ktoré zásady zabezpečenia siete platia pre mobilné zariadenia. Ďalšie nastavenia jednotlivých typov zámkov obrazovky nájdete, keď ťuknete na ikonu vedľa položky Uzamknutie obrazovky . Zmena typu zámku obrazovky 1 V zobrazení Plocha ťuknite na . 2 Vyhľadajte a ťuknite na Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Uzamknutie obrazovky . 3 Vyberte niektorú možnosť a postupu..

myxperia.sonymobile.com - Page 12

Obnovenie zámku obrazovky pomocou služby Protection by my Xperia 1 Potrebujete meno používateľa a heslo pre účet Google™ a v zariadení musíte mať zapnutú službu Protection by my Xperia. 2 Z ľubovoľného zariadenia s pripojením na internet prejdite na stránku myxperia.sonymobile.com . 3 Prihláste sa s rovnakým účtom Google™, aký ste si vytvorili v zariadení. 4 V časti Vaše zariadenia kliknite na obrázok svojho zariadenia. 5 Ak chcete aktuálny zámok obrazovky nahradiť novým kódom PIN, vyberte možnosť Zamknúť . 6 Postupujte podľa pokynov služby Protectio..

fitnes - Page 13

Nastavenie dôveryhodného hlasu 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . 2 Vyhľadajte a ťuknite na Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Smart Lock > Dôveryhodný hlas . 3 Postupujte podľa pokynov v zariadení. Nosenie odomknutého zariadenia Keď nosíte zariadenie pri sebe, napríklad v ruke, vo vrecku či v batohu, môže byť stále odomknuté, a to vďaka funkcii Rozpoznávanie na tele. Akcelerometer v zariadení zistí, že zariadenie nesiete, a postará sa o to, aby sa nezamklo. Keď akcelerometer zistí, že zariadenie sa už nenesie, zamkne ho. Pri použ..

14 - Page 14

Pridanie alebo odstránenie dôveryhodného zariadenia Bluetooth® 1 Skontrolujte, či je vaše zariadenie spárované a pripojené k zariadeniu Bluetooth®, ktoré chcete pridať ako dôveryhodné zariadenie. 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . 3 Vyhľadajte a ťuknite na Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Smart Lock . 4 V ponuke Smart lock ťuknite na položku Dôveryhodné zariadenia > PRIDAŤ DÔVERYHODNÉ ZARIADENIE > Bluetooth . 5 V zozname pripojených a spárovaných zariadení ťuknite na názov zariadenia a potom na položku ÁNO, PRIDAŤ 6 Ak chc..

Používanie vlastných miest - Page 15

Úprava údajov o bydlisku 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . 2 Vyhľadajte a ťuknite na Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Smart Lock > Dôveryhodné miesta . 3 Vyberte miesto svojho bydliska. 4 Ťuknite na položku Upraviť . 5 Do vyhľadávacieho panela zadajte miesto, ktorú chcete použiť ako svoje bydlisko. Ak sú na vašej adrese ďalšie obydlia, môžete konkrétnu polohu vášho domu v rámci komplexu budov pridať ako vlastné miesto. Odstránenie bydliska 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . 2 Vyhľadajte a ťuknite na Nastavenia > Uzamk..

Používanie viacerých kariet SIM - Page 16

Keď viackrát zadáte nesprávny kód PIN, karta SIM sa zablokuje. Na jej odblokovanie potom treba zadať kód PUK (osobný odblokovací kód) a nový kód PIN. Kódy PIN a PUK vám poskytne mobilný operátor. Nastavenie alebo odstránenie zámku karty SIM 1 Na ploche ťuknite na ikonu . 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Nastaviť zámok karty SIM . 3 Vyberte kartu SIM. 4 Ťuknutím na jazdec Zamknúť kartu SIM zapnite alebo vypnite zámok karty SIM. 5 Zadajte kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo OK . Zámok karty SIM je t..

Výber karty SIM na prenos údajov - Page 17

Výber karty SIM na prenos údajov 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . 2 Vyhľadajte a ťuknite na Nastavenia > Karty SIM > Mobilný dátový prenos . 3 Vyberte kartu SIM, ktorú chcete použiť na prenos údajov. Ak chcete používať vyššie prenosové rýchlosti, vyberte kartu SIM podporujúcu najrýchlejšiu mobilnú sieť, napríklad 3G. Vyhľadanie identifikačného čísla zariadenia Vaše zariadenie má jedinečné identifikačné číslo. Toto číslo sa označuje ako číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity – medzinárodná identita mobilného zariade..

Aktivácia služby Protection by my Xperia - Page 18

• vyhľadať svoje zariadenie na mape, • prehrať zvukové upozornenie, ktoré funguje dokonca aj v prípade, že je zariadenie v režime Nerušiť, • zariadenie na diaľku zamknúť a zobraziť na ňom kontaktné údaje osobe, ktorá ho nájde, • na diaľku vymazať internú a externú pamäť zariadenia, čo je už posledná možnosť. Ak ste pomocou webovej služby Protection by my Xperia vymazali internú pamäť zariadenia, pri nasledujúcom zapnutí zariadenia sa musíte prihlásiť do účtu Google™, ktorý bol v tomto zariadení predtým synchronizovaný. Služba Protectio..

Použitie dotykovej obrazovky - Page 19

Základné informácie Použitie dotykovej obrazovky Ťuknutie • Otvorenie alebo výber položky. • Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka alebo možnosti. • Zadanie textu pomocou klávesnice na obrazovke. Dotyk a podržanie • Presuňte položku. • Aktivujte ponuku konkrétnej položky. • Aktivujte režim výberu, ktorý umožňuje napríklad vybrať viacero položiek v zozname. 19 Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

..

Priblíženie a oddialenie - Page 20

Priblíženie a oddialenie • Priblížte alebo oddiaľte webové stránky, fotografie alebo mapy, prípadne túto funkciu použite pri snímaní fotografií a videí. Potiahnutie prstom a posúvanie • Posúvanie nahor alebo nadol v zozname. • Potiahnutie prstom doľava alebo doprava, napríklad medzi tablami na ploche. • Potiahnutím prstom doľava alebo doprava zobrazíte ďalšie možnosti. Rýchly pohyb • K dispozícii je možnosť rýchleho posúvania, napríklad v zozname alebo na webovej stránke. Posúvanie môžete zastaviť ťuknutím na obrazovku. 20 Toto je internetov..

Zamknutie a odomknutie obrazovky - Page 21

Zamknutie a odomknutie obrazovky Ak je vaše zariadenie zapnuté a v určenom čase sa nepoužíva, obrazovka stmavne, aby sa šetrila energia batérie, a automaticky sa zamkne. Tento zámok bráni neželaným úkonom na dotykovej obrazovke, keď ju nepoužívate. Základné zamknutie potiahnutím prstom je nastavené už pri zakúpení zariadenia. Znamená to, že ak chcete obrazovku odomknúť, je potrebné potiahnuť prstom doľava alebo nahor. Toto bezpečnostné nastavenia môžete neskôr zmeniť a pridať iné typy zámkov. Pozrite si tému Zámok obrazovky na strane 10. Aktivácia o..

Tably plochy - Page 22

Prehľadávanie plochy Tably plochy Na plochu môžete pridať nové tably (maximálne dvadsať tabiel) alebo ich odstrániť. Okrem toho môžete nastaviť tablu, ktorú chcete použiť ako hlavnú tablu plochy. Nastavenie tably ako hlavnej tably plochy 1 Dotknite sa ktorejkoľvek časti plochy a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. 2 Rýchlym pohybom prsta doľava alebo doprava vyhľadajte tablu, ktorú chcete nastaviť ako hlavnú tablu plochy, a ťuknite na ikonu . Keď sú zapnuté služby Vyhľadávanie Google a Google Now, tabla úplne vľavo je vyhradená pre ne a hlavná tabla..

Obrazovka aplikácií - Page 23

Nastavenia plochy Vypnutie alebo odinštalovanie aplikácie z plochy Po vypnutí predinštalovanej aplikácie sa odstránia všetky údaje, ale aplikácia sa dá znova zapnúť cez Nastavenia > Aplikácie . Kompletne odinštalovať sa dajú iba prevzaté aplikácie. 1 Dotknite sa ktorejkoľvek časti plochy a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. 2 Rýchlym pohybom doľava alebo doprava prechádzajte tablami. Všetky aplikácie, ktoré sa môžu vypnúť alebo odinštalovať, sú označené symbolom . 3 Ak bola aplikácia v zariadení predinštalovaná, ťuknite na ňu a potom na pol..

Navigácia v aplikáciách - Page 24

Usporiadanie aplikácií na obrazovke aplikácií 1 Na otvorenej obrazovke aplikácií ťuknite na položku . 2 Ťuknite na položku Zoradenie aplikácií a potom vyberte možnosť. Pridanie skratky k aplikácii na plochu 1 Na obrazovke aplikácií sa dotknite ikony aplikácie a podržte ju, kým zriadenie nezavibruje. Potom ikonu presuňte do hornej časti obrazovky. Otvorí sa plocha. 2 Ikonu uchopte, presuňte na požadované miesto na ploche a pustite. Presúvanie aplikácií na obrazovke aplikácií 1 Na otvorenej obrazovke aplikácií ťuknite na ikonu . 2 Skontrolujte, či je vybrat..

Ponuka nie je k dispozícii vo všetkých aplikáciách. - Page 25

Otvorenie naposledy použitých okien aplikácií • Stlačte . Rýchle prepínanie medzi naposledy použitými aplikáciami • Dvakrát rýchlo stlačte . Zatvorenie všetkých nedávno použitých aplikácií • Ťuknite na a potom na položku VYMAZAŤ VŠETKO . Otvorenie ponuky v aplikácii • Počas používania aplikácie ťuknite na tlačidlo . Ponuka nie je k dispozícii vo všetkých aplikáciách. Režim rozdelenej obrazovky V režime rozdelenej obrazovky môžete naraz zobraziť dve aplikácie. Napríklad priečinok prijatých e-mailov a webový prehliadač. 1. Jedna aplikáci..

Widgety - Page 26

Zapnutie ovládania jednou rukou 1 Na ploche ťuknite na ikonu > Nastavenia > Ovládanie jednou rukou . 2 Ťuknite na položku Zmena veľkosti obrazovky . 3 Ťuknite na ikonu a potom potiahnite palec z pravého rohu do stredu obrazovky. Nastavenie pozície obrazovky 1 Ak chcete obrazovku posunúť na ľavú alebo pravú stranu, ťuknite na ikonu alebo na ikonu podľa želanej strany. 2 Ak chcete obrazovku posúvať nahor alebo nadol, potiahnite za vodorovné pruhy. 3 Ak chcete zmeniť veľkosť obrazovky, potiahnite za tri diagonálne pruhy. Ak chcete znova používať celú obrazovku..

Pozadie a motívy - Page 27

1 Prístup k aplikácii pomocou skratky 2 Prístup k priečinku s aplikáciami Pridanie skratky k aplikácii na plochu 1 Dotknite sa prázdnej oblasti v zobrazení Plocha a podržte ju. 2 V ponuke prispôsobenia ťuknite na položky Widgety > Skratky . 3 Pozrite si zoznam aplikácií a niektorú si vyberte. Vybratá aplikácia sa pridá na obrazovku Plocha . Presun položky na ploche • Dotknite sa položky a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. Potom ju presuňte na nové miesto. Odstránenie položky z plochy • Dotknite sa položky a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. Po..

fotografie - Page 28

Nastavenie motívu 1 Dotknite sa prázdnej oblasti v zobrazení Plocha a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. 2 Ťuknite na položku Motívy . 3 Vyberte možnosť: • Ak chcete použiť existujúci motív, vyberte ho a ťuknite na položku POUŽIŤ MOTÍV . • Ak si chcete prevziať nový motív, ťuknite na položku ZÍSKAŤ ĎALŠIE MOTÍVY . Pri zmene motívu sa zmení aj pozadie niektorých aplikácií. Snímanie fotografie obrazovky Môžete nasnímať akúkoľvek obrazovku vášho zariadenia Snímky obrazovky sa automaticky ukladajú do aplikácie Album. Vytvorenie snímky obr..

Spravovanie upozornení na obrazovke uzamknutia - Page 29

1 Ak chcete otvoriť panel upozornení, posuňte stavový riadok nadol alebo naň jednoducho dvakrát ťuknite. 2 Ak chcete panel upozornení zavrieť, presuňte ho uchopením alebo rýchlym pohybom prsta nahor. Keď otvoríte panel upozornení a znova stiahnete stavový riadok nadol, dostanete sa k panelu rýchlych nastavení. Spracovanie upozornenia na paneli upozornení • Ťuknite na upozornenie. Na četové alebo e-mailové správy môžete odpovedať priamo z panela upozornení. Zrušenie upozornenia na paneli upozornení • Prstom potiahnite doľava alebo doprava po upozornení. Ni..

Nastavenie úrovne upozorňovania pre aplikáciu - Page 30

Výber upozornení, ktoré sa majú zobrazovať na obrazovke uzamknutia 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . 2 Vyhľadajte a ťuknite na Nastavenia > Upozornenia . 3 Ťuknite na ikonu a potom na položku Na uzamknutej obrazovke . 4 Vyberte niektorú možnosť. Upozornenia môžete ponechať na obrazovke uzamknutia dovtedy, kým ich potiahnutím prstom neodstránite. Túto funkciu zapnete ťuknutím na jazdec Nechať upozornenia na obr. uzamkn. . Nastavenie úrovne upozorňovania pre aplikáciu Blokovať všetko Z vybraných aplikácií nikdy nebudete dostávať upozornenia. Zvuky a ..

Správa ikon v stavovom riadku - Page 31

Odosielanie a preberanie dát EDGE Odosielanie a preberanie dát 3G Odosielanie a preberanie údajov HSPA+ Je zapnuté pripojenie Wi-Fi a prenášajú sa údaje. Pripojenie Wi-Fi je zapnuté, ale nie je pripojenie k internetu. Táto ikona sa zobrazuje aj vtedy, keď sa snažíte pripojiť k zabezpečenej sieti Wi- Fi. Po úspešnom prihlásení výkričník zmizne. Ak je služba Google™ vo vašej oblasti zablokovaná, výkričník sa môže zobraziť aj vtedy, keď je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi a internetové pripojenie funguje. Stav batérie Batéria sa nabíja Je aktivovaný re..

Blokovanie odosielania upozornení z aplikácie - Page 32

Vypnuté mobilné dáta Spustenie základného nastavenia zariadenia K dispozícii je aktualizácia softvéru K dispozícii sú aktualizácie systému Prevzatie aktualizácií systému Ťuknutím nainštalujte prevzaté aktualizácie systému Režim STAMINA je aktivovaný Režim Ultra STAMINA je aktivovaný Vytvorila sa snímka obrazovky Videočet s priateľmi cez aplikáciu Duo™ Prehráva sa skladba Zapnuté rádio Zariadenie je pripojené k počítaču káblom USB Interný ukladací priestor je využitý na 75 %. Ťuknutím sem prenesiete údaje na pamäťovú kartu. Varovanie Ďalšie ..

33 - Page 33

V aplikácii Kontakty môžete spravovať telefónne čísla, e-mailové adresy a ďalšie informácie súvisiace s kontaktmi. Spolu s ostatnými si vytvorte dokumenty, spoločne ich upravujte a spolupracujte na nich. Cez túto aplikáciu sa dostanete k prevzatým aplikáciám, dokumentom a obrázkom. Videohovory s použitím aplikácie Duo™. Dokumenty a súbory si uložte, aby ste sa k nim ľahko dostali z ktoréhokoľvek zariadenia, mohli ste ich zdieľať s priateľmi a spolupracovať s kolegami. Cez aplikáciu E-mail môžete odosielať a prijímať e-maily cez osobné aj pracovné ú..

finty. - Page 34

Spolu s ostatnými si vytvorte prezentácie, spoločne ich upravujte a spolupracujte na nich. Cez aplikáciu Podpora môžete priamo zo zariadenia získať rôzne pomocné informácie. Dostanete sa napríklad k používateľskej príručke, informáciám o riešení problémov a k tomu získate rôzne užitočné tipy a finty. S aplikáciou Video si môžete v zariadení prehrávať videá alebo zdieľať obsah s priateľmi. Na vyhľadanie obsahu na webe stačí použiť hlas. Aplikácia Počasie prináša predpovede počasia. V aplikácii What’s New objavíte nové hry, aplikácie a med..

Nabíjanie zariadenia - Page 35

Batéria a údržba Nabíjanie zariadenia Vždy používajte originálnu nabíjačku a kábel USB Type-C™ značky Sony určené pre váš konkrétny model zariadenia Xperia™. Iné nabíjačky a káble môžu predlžovať čas nabíjania, vôbec nenabíjať, dokonca môžu zariadenie poškodiť. Pred zapojením kábla USB Type-C™ skontrolujte, či sú všetky USB porty a konektory úplne suché. Zariadenie nabijete rýchlejšie nabíjačkou zapojenou do zásuvky v stene než cez počítač. Zariadenie môžete používať aj počas nabíjania. Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie ..

36 - Page 36

Indikátor upozornenia na stav batérie Zelená Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je vyššia než 90 % Oranžová Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je nižšia než 90 % Červená Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je nižšia než 15 % Batéria a správa spotreby V zariadení je vložená batéria. Aby ste ju využívali čo najefektívnejšie, pomocou rôznych aplikácií a funkcií si môžete sledovať spotrebu energie. Funkcie na šetrenie energie fungujúce v pozadí sa aktivujú predvolene. Pomáhajú znižovať spotrebu batérie a k dispozícii sú aj ďal..

Vylúčenie aplikácií zo šetrenia energie - Page 37

• Znížte jas obrazovky. Pozrite si časť Nastavenie obrazovky na strane 59. • Ak nepoužívate funkcie Bluetooth®, Wi-Fi a služby určovania polohy, vypnite ich. • Ak sa nachádzate v oblasti bez sieťového signálu alebo je signál slabý, zariadenie vypnite alebo zapnite lietadlový režim. V opačnom prípade zariadenie opakovane vyhľadáva dostupné siete, čo zvyšuje spotrebu. • V zahraničí používajte namiesto roamingu sieť Wi-Fi. V roamingu zariadenie vyhľadáva vašu domácu sieť, čo zvyšuje spotrebu batérie, pretože zariadenie potrebuje na prenos údajov v..

Aktivácia režimu Ultra STAMINA - Page 38

Režim Ultra STAMINA Výrazne predlžuje výdrž batérie, ale obmedzuje niektoré dostupné aplikácie, pričom mobilné dátové pripojenie aj Wi-Fi sú vypnuté. Stále však budete môcť telefonovať a posielať SMS. Zmení sa plocha a v stavovom riadku sa zobrazí ikona . Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi a budete chcieť aktivovať alebo deaktivovať režim Ultra STAMINA, možno sa budete musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ. Aktivácia režimu Ultra STAMINA 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . 2 Vyhľadajte a ťuknite na Nastavenia &g..

Údržba pomocou počítača - Page 39

nového softvéru sa odporúča používať namiesto mobilnej siete sieť Wi-Fi, aby ste nemuseli platiť za prenos dát. Inštalácia aktualizácie systému 1 Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi, musíte sa prihlásiť ako vlastník. 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . 3 Vyhľadajte a ťuknite na Nastavenia > Informácie o telefóne > Aktualizácia softvéru . 4 Ak je k dispozícii aktualizácia systému, ťuknite na tlačidlo POKRAČOVAŤ a potom na príkaz INŠTALOVAŤ . Naplánovanie aktualizácie systému 1 Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľ..

Spravovanie súborov pomocou počítača - Page 40

• synchronizovať multimediálny obsah, t. j. fotografie, videá, hudbu a zoznamy skladieb, medzi zariadením a počítačom. • vyhľadávať súbory v zariadení. Na používanie softvéru Xperia™ Companion potrebujete počítač pripojený na internet, v ktorom je nainštalovaný niektorý z týchto operačných systémov: • Microsoft ® Windows ® 7 alebo novšia verzia • Mac OS ® X 10.11 alebo novšia verzia Prečítajte si ďalšie informácie a prevezmite si softvér Xperia™ Companion pre systém Windows na stránke http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ a..

Zvýšenie výkonu pamäte - Page 41

súvisiacimi údajmi a uvoľniť tak interný ukladací priestor. Niektoré aplikácie, napríklad Fotoaparát, môžu údaje ukladať priamo na pamäťovú kartu. • Dynamická pamäť (RAM) sa na ukladanie nedá použiť. Pamäť RAM má na starosti spustené aplikácie a operačný systém. Pamäťová karta sa dá zakúpiť samostatne. Ďalšie informácie o používaní pamäte v zariadeniach Android nájdete v technickej dokumentácii k zariadeniu, ktorú si prevezmete na stránke www.sonymobile.com/support/ . Zvýšenie výkonu pamäte Pamäť vášho zariadenia sa počas bežného ..

Spravovanie súborov pomocou počítača - Page 42

Formátovanie pamäťovej karty 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . 2 Vyhľadajte a ťuknite na Nastavenia > Úložisko a pamäť . 3 Ťuknite na tlačidlo , potom na Rozšírené > Ukladací priestor > Karta SD > a potom na Nastavenia úložiska > Formátovať > Vymazať a formátovať . Pri formátovaní pamäťovej karty sa vymaže celý jej obsah. Pred formátovaním pamäťovej karty nezabudnite zálohovať všetky dáta, ktoré chcete uložiť. Obsah môžete zálohovať skopírovaním do počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti Spravovanie súborov ..

Zálohovanie údajov pomocou počítača - Page 43

Zálohovanie údajov pomocou počítača 1 Odomknite obrazovku zariadenia a zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB Type-C™. 2 V počítači otvorte nástroj Xperia™ Companion, ak sa nespustí automaticky. Počítač po chvíli zaregistruje prítomnosť vášho zariadenia. V zariadení nezabudnite vybrať režim Prenos súborov . 3 Na hlavnej obrazovke nástroja Xperia™ Companion kliknite na názov Zálohovanie . 4 Pri zálohovaní údajov zo zariadenia postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak nástroj Xperia™ Companion nemáte nainštalovaný a zariadenie pripojíte ..

44 - Page 44

Manuálne zálohovanie obsahu 1 Ak obsah zálohujete do ukladacieho zariadenia USB, ukladacie zariadenie musí byť pripojené k vášmu zariadeniu pomocou hostiteľského USB adaptéra. Ak zálohu vytvárate na karte SD, uistite sa, že karta je v zariadení správne vložená. Ak zálohujete obsah do online účtu, prihláste sa do účtu Google™. 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . 3 Vyhľadajte a ťuknite na Nastavenia > Zálohovať a obnoviť . 4 V ponuke Xperia™ – zálohovanie a obnova ťuknite na možnosť Ďalšie . 5 Ťuknite na tlačidlo Zálohovať manuálne , vybe..

45 - Page 45

Zapnutie alebo vypnutie automatickej obnovy pri preinštalovaní aplikácie 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . 2 Vyhľadajte a ťuknite na Nastavenia > Zálohovať a obnoviť . 3 V časti Google™ – zálohovanie a obnova ťuknite na jazdec Automatické obnovenie . 45 Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

..

Preberanie aplikácií zo služby Google Play™ - Page 46

Preberanie aplikácií Preberanie aplikácií zo služby Google Play™ Google Play™ je oficiálnym online obchodom spoločnosti Google, odkiaľ si môžete prevziať aplikácie, hry, hudbu, filmy alebo knihy. Nájdete v ňom bezplatné aj platené aplikácie. Skôr ako začnete preberať obsah zo služby Google Play™, skontrolujte, či vám funguje internetové pripojenie, najlepšie cez Wi-Fi, aby ste ušetrili na poplatkoch za prenos dát. Ak chcete používať Google Play™, musíte mať účet Google™. Google Play™ nemusí byť k dispozícií vo všetkých krajinách alebo o..

Vyhľadávanie na webe - Page 47

Internet a siete Prehľadávanie webu Vo väčšine krajín je v zariadení vopred nainštalovaný webový prehľadávač Google Chrome™ pre zariadenia so systémom Android™. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o používaní tohto webového prehľadávača, prejdite na stránku http:// support.google.com/chrome a kliknite na prepojenie Chrome pre mobil. Vyhľadávanie na webe 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . 2 Vyhľadajte aplikáciu a ťuknite na ňu. 3 Ako používate prehliadač Google Chrome™ prvýkrát, môžete sa prihlásiť do účtu Google™ alebo vyhľadá..

Obnoviť - Page 48

Pridanie nastavení internetu a správ MMS 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . 2 Vyhľadajte a ťuknite na Nastavenia > Ďalšie > Mobilné siete . 3 Vyberte kartu SIM. 4 Ťuknite na položku Názvy prístupových bodov > . 5 Ťuknite na položku Názov , zadajte ľubovoľný názov a ťuknite na OK . 6 Ťuknite na položku APN , zadajte prístupový bod a ťuknite na OK . 7 Zadajte všetky ďalšie potrebné informácie. Ak neviete, aké informácie sú potrebné, podrobnosti vám poskytne sieťový operátor. 8 Nakoniec ťuknite na položky a Uložiť . Zobrazenie prevzatý..

Zvýšenie intenzity signálu siete Wi-Fi - Page 49

Manuálne pridanie siete Wi-Fi 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . 2 Vyhľadajte a ťuknite na Nastavenia > Wi-Fi . 3 Prejdite nadol a ťuknite na znamienko na konci položiek v zozname. 4 Zadajte informácie v časti Názov siete (SSID) . 5 Ťuknite na pole Zabezpečenie a vyberte typ zabezpečenia. 6 V prípade potreby zadajte heslo. 7 Ak chcete upraviť rozšírené možnosti, napríklad nastavenia servera proxy a adresy IP, ťuknite na položku Rozšírené možnosti a urobte potrebné úpravy. 8 Ťuknite na položku ULOŽIŤ . Ak potrebujete sieťový identifikátor SSID a he..

WPS - Page 50

Vyhľadanie adresy MAC vášho zariadenia 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . 2 Vyhľadajte a ťuknite na Nastavenia > Wi-Fi . 3 Ťuknite na ikonu . Adresa MAC je uvedená v zozname. WPS WPS (Wi-Fi Protected Setup™) je štandard bezdrôtových sietí, ktorý vám pomáha vytvárať zabezpečené bezdrôtové sieťové pripojenia. Pomocou WPS si ľahšie nastavíte šifrovanie Wi-Fi Protected Access® (WPA) na zabezpečenie svojej siete. Do existujúcej siete si môžete pridať aj nové zariadenia bez zadávania dlhých hesiel. WPS môžete zapnúť jedným z týchto spôsobov: ..

Zdieľanie internetu - Page 51

Zdieľanie mobilného dátového pripojenia s iným zariadením s funkciou Bluetooth® 1 Skontrolujte, či je vaše zariadenie spárované s tým druhým zariadením Bluetooth® a či je vo vašom zariadení zapnutý prenos mobilných dát. 2 Zariadenie : V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . 3 Vyhľadajte a ťuknite na Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod . Potom funkciu zapnite ťuknutím na jazdec Zdieľanie internetu cez Bluetooth . 4 Zariadenie s funkciou Bluetooth® : Zariadenie nastavte tak, aby sa k sieti pripájalo cez Bluetooth®. Ak ide o poč..

Regulácia spotreby dát - Page 52

Regulácia spotreby dát Množstvo dát, ktoré sa za určité časové obdobie prenesie do vášho zariadenia alebo z neho cez mobilné dátové pripojenie alebo cez Wi-Fi, si môžete odsledovať. Napríklad si môžete pozrieť, koľko dát spotrebovali jednotlivé aplikácie. Pri dátach prenášaných cez mobilné dátové pripojenie si môžete dokonca nastaviť limity spotreby dát a súvisiace upozornenia, aby ste sa vyhli dodatočným poplatkom. Úprava nastavení spotreby dát vám pomôže lepšie s nimi hospodáriť, čo však nezaručuje, že sa vždy vyhnete dodatočným popla..

Voľba karty SIM pre prenos údajov - Page 53

Voľba karty SIM pre prenos údajov K spracovaniu prenosu údajov je možné vybrať ktorúkoľvek z dvoch kariet SIM v zariadení, no súčasne môže byť na tento účel používaná iba jedna karta SIM. Kartu SIM môžete vybrať na použitie pre prenos údajov pri počiatočnom nastavení zariadenia alebo ju môžete zvoliť či zmeniť neskôr v ponuke Nastavenia. Zmena karty SIM používanej na dátový prenos 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . 2 Vyhľadajte a ťuknite na Nastavenia > Karty SIM > Mobilný dátový prenos . 3 Vyberte kartu SIM, ktorú chcete používať n..

Pridanie virtuálnej súkromnej siete - Page 54

Virtuálne súkromné siete (siete VPN) Pomocou svojho zariadenia sa môžete pripájať k virtuálnym súkromným sieťam (sieťam VPN) na prístup k zdrojom v zabezpečenej lokálnej sieti prostredníctvom verejnej siete. Pripojenia k sieťam VPN napríklad bežne používajú spoločnosti a vzdelávacie inštitúcie pre používateľov, ktorí potrebujú prístup k intranetu a ďalším interným službám, keď sa nachádzajú mimo internej siete, napríklad na cestách. V závislosti od siete existuje mnoho spôsobov, ako nastaviť pripojenie k sieti VPN. Niektoré siete môžu vyžado..

Synchronizácia údajov v zariadení - Page 55

Synchronizácia údajov v zariadení Synchronizácia s online účtami So svojím zariadením si môžete synchronizovať kontakty, e-mail, kalendárové udalosti a ďalšie informácie z online účtov, napríklad e-mailových účtov, ako sú Gmail™ a Exchange ActiveSync, Facebook™ a Flickr™. Dáta v takýchto účtoch môžete synchronizovať automaticky tak, že si aktivujete funkciu automatickej synchronizácie. Prípadne si synchronizujete každý účet manuálne. Nastavenie účtu na synchronizáciu 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . 2 Ťuknite na Nastavenia > Účty..

Odstránenie účtu EAS - Page 56

Odstránenie účtu EAS 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu > Nastavenia > Účty a synchronizácia . 2 Ťuknite na položku Exchange ActiveSync a vyberte účet EAS, ktorý chcete odstrániť. 3 Ťuknite na ikonu a potom na položku Odstrániť účet . 4 Príkaz potvrďte opätovným ťuknutím na položku ODSTRÁNIŤ ÚČET . 56 Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

..

Prístup k nastaveniam - Page 57

Základné nastavenia Prístup k nastaveniam V ponuke Nastavenia môžete zobraziť a zmeniť nastavenie zariadenia. Ponuka Nastavenie je prístupná z obrazovky aplikácií aj z panela rýchlych nastavení. Otvorenie ponuky nastavení zariadenia z obrazovky aplikácií 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . 2 Vyhľadajte položku Nastavenia a ťuknite na ňu. Zobrazenie informácií o zariadení 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenia > Informácie o telefóne . Prístup k panelu rýchlych nastavení • Dvomi prstami potiahnite stavo..

Režim Nevyrušovať - Page 58

Nastavenie signálu zvonenia 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . 2 Vyhľadajte a ťuknite na Nastavenia > Zvuk > Signál zvonenia telefónu . 3 V zozname vyberte niektorú možnosť alebo ťuknite na znamienko a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení. 4 Výber potvrďte ťuknutím na tlačidlo Hotovo . Výber zvuku upozornení 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . 2 Vyhľadajte a ťuknite na Nastavenia > Zvuk > Zvuk upozornenia . 3 V zozname vyberte niektorú možnosť alebo ťuknite na znamienko a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení. 4 Výber potvr..

Nastavenie výnimiek v režime Nerušiť - Page 59

Nastavenie výnimiek v režime Nerušiť Môžete vybrať, ktoré typy upozornení majú povolené vydávať zvukové signály v režime Nerušiť, a výnimky môžete filtrovať podľa toho, od koho upozornenie prichádza. Medzi najbežnejšie typy výnimiek patria: • udalosti a pripomienky, • hovory, • správy, • budíky. Povolenie prioritných upozornení v režime Nevyrušovať 1 Na ploche ťuknite na ikonu . 2 Vyhľadajte a ťuknite na Nastavenia > Zvuk > Nerušiť > Povoliť iba prioritné . 3 Ťuknite na položku Hovory alebo Správy . 4 Vyberte niektorú možnosť...

Nastavenia aplikácie - Page 60

Inteligentné ovládanie podsvietenia Vďaka inteligentnému ovládaniu podsvietenia zostane obrazovka zapnutá, kým budete zariadenie držať v ruke. Po odložení zariadenia sa obrazovka vypne podľa nastavení režimu spánku. Zapnutie alebo vypnutie funkcie na ovládanie podsvietenia 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenia > Displej > Inteligentné podsvietenie . 3 Príslušnú funkciu zapnite alebo vypnite ťuknutím na jazdec. Pripnutie obrazovky Pomocou pripnutia obrazovky môžete nastaviť, aby sa v zariadení zobrazovala len..

Povolenie alebo zakázanie povolení - Page 61

Povolenie alebo zakázanie povolení Po zobrazení tohto dialógového okna si môžete vybrať, či chcete povolenia povoliť, alebo zakázať. Ak ste predtým používali inú verziu systému Android, väčšina aplikácií už získala potrebné povolenia. Udelenie povolení 1 Na udelenie povolení ťuknite na položku Povoliť . 2 Keď sa druhýkrát zobrazí dialógové okno s potvrdením, môžete si, ak chcete, zvoliť možnosť Nabudúce sa nepýtať . 3 V dialógovom okne sa dozviete dôvod, prečo aplikácia potrebuje povolenia a spôsob, akým ich konkrétne využije. Dialógové..

Prepojenie aplikácií - Page 62

Zapnutie alebo vypnutie automatických aktualizácií pre všetky aplikácie v aplikácii What’s New 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu. 2 Ťuknite na ikonu a potom na Nastavenia > Automatická aktualizácia aplikácií . 3 Vyberte požadovanú možnosť. Prepojenie aplikácií Zariadenie určí aplikáciu, ktorá bude predvolene spracúvať konkrétny odkaz na webovú stránku. Znamená to, že v prípade, ak je nastavené prepojenie, nebudete musieť po každom otvorení odkazu vyberať aplikáciu. Predvolenú aplikáciu si môžete..

Šetrič obrazovky - Page 63

Šetrič obrazovky Nastavte si interaktívny šetrič obrazovky, ktorý automaticky zobrazuje farebné obrazce, fotografie alebo prezentácie, keď je zariadenie v doku alebo sa nabíja a obrazovka je nečinná. Ak zariadenie používa viacero používateľov, každý z nich si môže nastaviť vlastný šetrič obrazovky. Zapnutie alebo vypnutie šetriča obrazovky 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . 2 Vyhľadajte a ťuknite na Nastavenia > Displej > Šetrič obrazovky . 3 Funkciu zapnite alebo vypnite ťuknutím na jazdec. Výber obsahu pre šetrič obrazovky 1 V zobrazení P..

Režim Super-vivid - Page 64

Manuálne nastavenie času 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenia > Dátum a čas . 3 Ťuknutím na jazdec vypnite funkciu Automatický dátum a čas . 4 Ťuknite na Nastaviť čas . 5 Nastavte príslušné hodnoty hodín a minút. 6 Ťuknite na položku OK . Nastavenie časového pásma 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenia > Dátum a čas . 3 Funkciu Automatické časové pásmo vypnete ťuknutím na jazdec. 4 Ťuknite na položku Vybrať časové pásmo . 5 Vyberte požadovanú mo..

Informácie o bežnom používateľskom účte - Page 65

výhodné v prípadoch, keď zariadenie zdieľate s inými ľuďmi alebo ak zariadenie niekomu požičiate, aby ho mohol chvíľu používať. Používateľ, ktorý nastaví zariadenie ako prvý, sa stáva jeho vlastníkom. Iba vlastník má možnosť spravovať účty ostatných používateľov. Okrem účtu vlastníka existujú dva rôzne typy účtov: • Bežný používateľ: Tento typ účtu je vhodný pre niekoho, kto zariadenia pravidelne používa. • Používateľ – hosť: Možnosť hosťovského účtu zapnite pre osobu, ktorá chce zariadenie používať iba dočasne. Niektor..

Prepínanie medzi účtami viacerých používateľov - Page 66

Vymazanie dát z relácie hosťa 1 Skontrolujte, či ste prihlásení do hosťovského účtu. 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenia > Používatelia . 4 Vyhľadajte položku Odstrániť hosťa a ťuknite na ňu. 5 Ťuknite na Odstrániť . Reláciu hosťa môžete vymazať aj zo stavového riadka na ľubovoľnej obrazovke. Musíte sa však prihlásiť do hosťovského účtu. Stačí stavový riadok posunúť nadol, ťuknúť na ikonu používateľa a potom na položku Odstrániť hosťa . Prepínanie medzi účtami viacerých použív..

Klávesnice na obrazovke - Page 67

Písanie textu Klávesnice na obrazovke V zariadení je viacero predinštalovaných nástrojov na zadávanie textu. Predvolený nástroj na zadávanie textu môže závisieť od regionálnych alebo jazykových nastavení, ktoré používate. Niektoré z týchto nástrojov nemusia byť vo vašom regióne dostupné. Klávesnica SwiftKey ® Text môžete zadávať pomocou klávesnice na obrazovke ťukaním na jednotlivé písmená alebo môžete použiť funkciu SwiftKey ® a slová písať posúvaním prsta medzi písmenami. 1 Odstránenie znaku pred kurzorom 2 Ťuknutím na kláves zadáte k..

Panel na úpravu textu - Page 68

Zobrazenie klávesnice na obrazovke na zadávanie textu • Ťuknite do poľa na zadávanie textu. Použitie klávesnice na obrazovke v orientácii na šírku • Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, otočte zariadenie doprava alebo doľava. V niektorých aplikáciách bude možno potrebné upraviť nastavenia a povoliť orientáciu na šírku. Zadávanie jednotlivých znakov textu 1 Ak chcete zadať znak uvedený na klávesnici, ťuknite naň. 2 Ak chcete zadať variant znaku, dotknite sa príslušného znaku na klávesnici a podržte na ňom prst, čím sa zobrazí zoznam dostupn..

Otvorenie klávesnice na vytáčanie - Page 69

Telefonovanie Telefonovanie Telefonovať môžete manuálnym vytočením telefónneho čísla, ťuknutím na telefónne číslo uložené v zozname kontaktov alebo ťuknutím na telefónne číslo v denníku hovorov. Môžete použiť aj funkciu inteligentného vytáčania a rýchlo tak vyhľadať čísla v zozname kontaktov a denníku hovorov. Stačí zadať časť čísla alebo mena kontaktu a vybrať si zo zobrazených návrhov. Ak chcete urobiť videohovor, môžete použiť aplikáciu Hangouts™ na odosielanie okamžitých správ a videočetovanie, ktorú máte v zariadení. 1. Zobraz..

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla - Page 70

Medzinárodný hovor 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . 2 Vyhľadajte ikonu a ťuknite na ňu. Zobrazí sa denník hovorov. 3 Ťuknutím na ikonu zobrazíte klávesnicu na vytáčanie. 4 Dotknite sa čísla 0 a podržte ho, kým sa nezobrazí znak +. 5 Zadajte smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti bez počiatočných núl a potom telefónne číslo. Potom ťuknite na ikonu . 6 V dialógovom okne na výber účtu vyberte kartu SIM. Pridanie čísla na priame vytáčanie na plochu 1 Dotknite sa prázdnej oblasti v zobrazení Plocha a podržte ju, kým zariadenie nezavibruj..

Odmietnutie hovoru správou SMS - Page 71

Odmietnutie hovoru na aktívnej obrazovke • Keď dostanete hovor, v okne s upozornením, ktoré sa zobrazí v hornej časti obrazovky, ťuknite na tlačidlo ODMIETNUŤ . Namiesto odmietnutia hovoru môžete ťuknúť na okno s upozornením a prejsť na hlavnú obrazovku aplikácie telefón. Takto získate viac možností na spravovanie hovoru. Hovor môžete odmietnuť napríklad správou . Stíšenie signálu zvonenia prichádzajúceho hovoru • Pri prichádzajúcom hovore stlačte tlačidlo hlasitosti. Odmietnutie hovoru správou SMS Hovor môžete odmietnuť správou SMS, ktorá sa au..

Používanie denníka hovorov - Page 72

3. Podržanie aktuálneho hovoru alebo obnovenie podržaného hovoru 4. Počas hovoru zadajte číslice DTMF 5. Vypnutie mikrofónu počas hovoru 6. Zapnutie reproduktora počas hovoru Zmena hlasitosti počas hovoru • Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol. Používanie denníka hovorov V denníku hovorov si môžete pozrieť zmeškané hovory s ikonou alebo označujúcou kartu SIM, pre ktorú bol hovor určený, prijaté hovory a odchádzajúce hovory . Otvorenie denníka hovorov 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . 2 Vyhľadajte položku a ťuknite na ňu. Z..

Blokovanie hovorov - Page 73

Vypnutie presmerovania hovoru 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . 2 Vyhľadajte a ťuknite na Nastavenia > Hovor . 3 Vyberte kartu SIM. 4 Ťuknite na Presmerovanie hovorov > Hlas . 5 Vyberte niektorú možnosť a ťuknite na tlačidlo Vypnúť . Zapnutie funkcie zastihnutia pomocou dvoch kariet SIM 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . 2 Vyhľadajte a ťuknite na Nastavenia > Karty SIM > Dostupnosť duálnej karty SIM . 3 Funkciu zapnite ťuknutím na jazdec v časti Dostupnosť duálnej karty SIM . 4 Podľa pokynov na obrazovke dokončite celý postup. Ak funkcia zast..

Viac hovorov naraz - Page 74

Odoslanie prichádzajúcich hovorov od konkrétneho kontaktu priamo do hlasovej schránky 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . 2 Vyhľadajte aplikáciu a ťuknite na ňu. 3 Vyberte požadovaný kontakt. 4 Ťuknite na > . 5 Začiarknite políčko vedľa položky Všetky hovory do hlas. schr. . 6 Ťuknite na položku ULOŽIŤ . Viac hovorov naraz Ak máte zapnutú funkciu čakajúceho hovoru, môžete naraz obsluhovať viacero hovorov. Po zapnutí tejto funkcie vás na ďalší prichádzajúci hovor upozorní pípnutie. Počas hovorov nie sú k dispozícii mobilné dáta. Aplikácie a..

Hlasová schránka - Page 75

Súkromný hovor s účastníkom konferenčného hovoru 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na položku Spravovať konferenciu . 2 Ťuknite na číslo konkrétneho účastníka, s ktorým si chcete pohovoriť súkromne. 3 Ak chcete súkromný hovor ukončiť a vrátiť sa ku konferenčnému hovoru, ťuknite na tlačidlo . Uvoľnenie účastníka z konferenčného hovoru 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na položku Spravovať konferenciu . 2 Ťuknite na ikonu vedľa účastníka, ktorého chcete uvoľniť. Ukončenie konferenčného hovoru • Po..

Potiahnutie prstom - Page 76

Tiesňové hovory zo zamknutej obrazovky 1 Ak je typ uzamknutia aktívnej obrazovky Potiahnutie prstom , prstom potiahnite nahor a ťuknite na ikonu , potom ťuknutím na ikonu otvorte klávesnicu na vytáčanie. Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na tlačidlo . 2 Ak je obrazovka zamknutá vzorom, kódom PIN alebo heslom, prstom potiahnite nahor a ťuknite na položku TIESŇOVÉ VOLANIE . Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na tlačidlo . 76 Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

..

Hľadanie a zobrazenie kontaktov - Page 77

Kontakty Hľadanie a zobrazenie kontaktov 1. Vyhľadávanie kontaktov 2. Úprava a zobrazenie údajov o zdravotnom stave a tiesňových kontaktných údajov 3. Zobrazenie ďalších možností 4. Karty Obľúbené položky a Všetky kontakty 5. Zobrazenie podrobností o kontaktoch 6. Prechod na kontakty začínajúce konkrétnym písmenom pomocou jazdca 7. Pridanie kontaktu Vyhľadávanie kontaktov 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu a potom na ikonu . 2 Ťuknite na ikonu a v poli Nájsť kontakty zadajte telefónne číslo, meno alebo iný údaj. Pri pridávaní jednotlivých znakov sa..

Pridanie a úprava kontaktov - Page 78

Pridanie a úprava kontaktov Pridanie kontaktu 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu a potom na tlačidlo . 2 Ťuknite na ikonu . 3 Ak ste kontakty synchronizovali aspoň s jedným účtom a kontakt pridávate prvýkrát, musíte vybrať účet, do ktorého sa má tento kontakt pridať. Ak chcete kontakt uložiť a používať iba v zariadení, ťuknite na položku Kontakt v telefóne . 4 Zadajte alebo vyberte požadované informácie o kontakte. 5 Po dokončení ťuknite na položku ULOŽIŤ . Keď kontakt uložíte do nejakého účtu, daný účet sa pri pridávaní ďalšieho kontaktu..

Prenos kontaktov - Page 79

Odstránenie kontaktov 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu a potom na tlačidlo . 2 Dotknite sa kontaktu, ktorý chcete odstrániť, a podržte ho. 3 Ak chcete odstrániť viac alebo všetky kontakty, začiarknite políčka vedľa tých, ktoré chcete odstrániť. 4 Ťuknite na ikonu a potom na položku Odstrániť kontakt . 5 Výber potvrďte ťuknutím na položku ODSTRÁNIŤ . Úprava vlastných kontaktných informácií 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu a potom na ikonu . 2 Ťuknite na položku JA a potom na ikonu . 3 Zadajte nové informácie alebo vykonajte požadované zmen..

Zálohovanie kontaktov - Page 80

Import kontaktov z pamäťovej karty 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu a potom na tlačidlo . 2 Stlačte tlačidlo a ťuknite na položky Importovať alebo exportovať > Importovať z karty SD alebo z interného ukladacieho priestoru (súbor s príponou .vcf) . 3 Vyberte miesto na ukladanie kontaktov. 4 Ťuknite na položku Karta SD . 5 Ťuknite na súbory, ktoré chcete importovať. Import kontaktov pomocou technológie Bluetooth ® 1 Skontrolujte, či máte funkciu Bluetooth ® zapnutú a zariadenie je nastavené ako viditeľné. 2 Ak sa v zariadení zobrazí upozornenie o prich..

81 - Page 81

1. Návrat na hlavnú obrazovku kontaktov 2. Zobrazenie ďalších možností 3. Karta s informáciami o zdravotnom stave, osobnými údajmi a tiesňovými kontaktmi 4. Informácie o zdravotnom stave a osobné údaje Zadanie informácií o zdravotnom stave 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu a potom na tlačidlo . 2 Ťuknite na ikonu . 3 Informácie podľa potreby upravte. Pridanie nového tiesňového kontaktu 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu a potom na ikonu . 2 Ťuknite na ikonu a potom na položku KONTAKTY > Pridať kontakt . 3 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete použiť a..

82 - Page 82

Odoslanie kontaktu 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu a potom na názov . 2 Ťuknite na kontakt, ktorého údaje chcete odoslať. 3 Ťuknite na ikonu a potom na položku Zdieľať . 4 Vyberte dostupný spôsob prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Odoslanie viacerých kontaktov naraz 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu a potom na tlačidlo . 2 Dotknite sa kontaktu, podržte ho a potom začiarknite alebo odčiarknite políčka vedľa kontaktov, ktoré chcete zdieľať. 3 Ťuknite na ikonu a potom na položku Zdieľať . 4 Vyberte dostupný spôsob prenosu a postupujte po..

Čítanie a odosielanie správ - Page 83

Správy a konverzácia chat Čítanie a odosielanie správ Aplikácia Správy zobrazuje správy ako konverzácie, čo znamená, že všetky správy prijaté od určitej osoby alebo jej odoslané sa zoskupia. Počet znakov, ktoré môžete odoslať v jednej správe, sa líši v závislosti od operátora a jazyka, ktorý používate. Maximálna veľkosť správy MMS, ktorá zahrňuje veľkosť pridaných mediálnych súborov, rovnako závisí od operátora. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora. 1. Návrat na zoznam konverzácií 2. Zavolanie odosielateľovi s..

Usporiadanie správ - Page 84

Odpovedanie na správu 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu. 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu danú správu. 3 Napíšte odpoveď a ťuknite na niektoré z tlačidiel podľa toho, ktorú kartu SIM chcete použiť. Preposlanie správy 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu. 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú chcete poslať ďalej. 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete poslať ďalej, podržte ju a potom ťuknite na položku Poslať správu ďalej . 4 Zadajte názov alebo..

Volanie z aplikácie Správy - Page 85

Hľadanie správ 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu. 2 Ťuknite na ikonu . 3 Zadajte hľadané kľúčové slová. Výsledky vyhľadávania sa zobrazia v zozname. Volanie z aplikácie Správy Volanie odosielateľovi správy 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu. 2 Ťuknite na konverzáciu, na tlačidlo a vyberte kartu SIM. Uloženie čísla odosielateľa do kontaktov 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu. 2 Ťuknite na ikonu vedľa telefónneh..

Nastavenia internetu a správ MMS - Page 86

E-mail Nastavenie e-mailu Pomocou e-mailovej aplikácie v zariadení môžete odosielať a prijímať e-mailové správy cez e-mailové účty. Môžete používať jeden alebo viac e-mailových účtov súčasne vrátane firemného účtu Microsoft Exchange ActiveSync. Nastavenie e-mailového účtu 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . 2 Vyhľadajte položku Odoslať e-mail a ťuknite na ňu. 3 Pri nastavení postupujte podľa pokynov na obrazovke. Pri niektorých e-mailových službách možno budete musieť kontaktovať poskytovateľa e- mailových služieb a získať od neho všet..

Usporiadanie e-mailových správ - Page 87

Čítanie e-mailových správ 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . 2 Vyhľadajte aplikáciu Odoslať e-mail a ťuknite na ňu. 3 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, ťuknite na ikonu , potom na ikonu a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na ikonu , potom na ikonu a vyberte Kombin. prijaté správy . 4 Posúvajte sa medzi prijatými e-mailovými správami nahor alebo nadol. Ak si chcete niektorý e-mail prečítať, ťuknite naň. Vytvorenie a odoslanie e-mailovej správy 1 V zobrazení Plocha ťuknite..

88 - Page 88

Hľadanie e-mailov 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku Odoslať e-mail a ťuknite na ňu. 2 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, ťuknite na ikonu , potom na ikonu a vyberte účet, v ktorom chcete vyhľadávať. Ak chcete prehľadať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na ikonu , potom na ikonu a vyberte položku Kombin. prijaté správy . 3 Ťuknite na ikonu . 4 Zadajte hľadaný text. 5 Zobrazí sa zoznam výsledkov vyhľadávania zoradených podľa dátumu. Ťuknite na e-mailovú správu, ktorú chcete otvoriť. Zobrazenie všetkých prie..

Gmail™ - Page 89

Nastavenie automatickej odpovede „Mimo kancelárie“ v účte Exchange ActiveSync 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku Odoslať e-mail a ťuknite na ňu. 2 Ťuknite na ikonu a potom na Nastavenia . 3 Vyberte účet EAS (Exchange ActiveSync), pre ktorý chcete nastaviť automatickú odpoveď Mimo kancelárie. 4 Ťuknite na položku Mimo pracoviska . 5 Funkciu zapnite ťuknutím na jazdec. 6 Ak je to potrebné, začiarknite políčko Nastaviť časový rozsah a nastavte časový rozsah pre automatickú odpoveď. 7 Do textového poľa zadajte obsah pre správ..

Spravovanie súborov pomocou počítača - Page 90

Hudba a rádio FM Prenos hudby do zariadenia Sú dva spôsoby, ako preniesť hudbu z počítača do zariadenia: • Hudobné súbory môžete zo zariadenia do počítača preniesť pomocou dodaného kábla USB Type-C™. Po pripojení vyberte v zariadení položku Prenos súborov a potom pomocou počítača súbory jednoducho skopírujte a prilepte alebo presuňte potiahnutím. Pozrite si časť Spravovanie súborov pomocou počítača na strane 40. • Na prenos mediálnych súborov medzi počítačom a zariadením môžete použiť softvér Xperia™ Companion. Prečítajte si ďalšie in..

Plocha aplikácie Hudba - Page 91

14 . Ťuknutím prejdete na predchádzajúcu skladbu v poradí na prehratie. Dotknutím sa a podržaním rýchlo posuniete aktuálne prehrávanú skladbu dozadu. 15 . Prehrávanie skladieb čakajúcich na prehratie v náhodnom poradí Plocha aplikácie Hudba 1. Ťuknutím na ikonu v ľavom hornom rohu otvoríte ponuku aplikácie Hudba. 2. Prezeranie obsahu posúvaním nahor alebo nadol 3. Prehratie skladby v aplikácii Hudba 4. Prehratie všetkých skladieb v režime náhodného poradia 5. Návrat na obrazovku prehrávača hudby Prehratie skladby v aplikácii Hudba 1 V zobrazení Plocha ťu..

Ponuka aplikácie Hudba - Page 92

Otvorenie aplikácie Hudba prehrávajúcej na pozadí • Počas prehrávania skladby na pozadí presuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na aplikáciu Hudba. • Prípadne v zobrazení Plocha ťuknite na ikonu a potom vyhľadajte tlačidlo a ťuknite naň. Ponuka aplikácie Hudba Ponuka aplikácie Hudba poskytuje prehľad všetkých skladieb v zariadení. Tu môžete spravovať svoje albumy a zoznamy skladieb. 1 Návrat na plochu aplikácie Hudba 2 Zobrazenie aktuálneho poradia prehrávania 3 Vyhľadávanie vo všetkých zoznamoch skladieb 4 Vyhľadávanie ľubovoľných interpre..

Zdieľanie hudby - Page 93

Vytvorenie vlastných zoznamov skladieb 1 Na ploche aplikácie Hudba sa dotknite názvu albumu alebo skladby, ktorú chcete pridať do zoznamu skladieb, a podržte ju. 2 V ponuke, ktorá sa otvorí, ťuknite na položky Pridať do zoznamu skladieb > Vytvoriť nový zoznam skladieb . 3 Zadajte názov zoznamu skladieb a ťuknite na OK . Prípadne môžete otvoriť ponuku na ploche aplikácie Hudba, ťuknúť na položku Zoznamy skladieb , potom na ikonu a vytvoriť nový zoznam skladieb. Prehrávanie vlastných zoznamov skladieb 1 Otvorte ponuku aplikácie Hudba a ťuknite na položku Zozn..

Počúvanie rádia - Page 94

Zapnutie funkcie priestorového zvuku 1 Otvorte ponuku aplikácie Hudba a ťuknite na položky Nastavenia > Nastavenia zvuku > Zvukové efekty > Priestorový zvuk (VPT) . 2 Rýchlym pohybom prsta doľava alebo doprava vyberte nastavenie a výber potvrďte ťuknutím na OK . Počúvanie rádia Rádio FM vo vašom zariadení funguje ako akékoľvek iné rádio FM. Môžete napríklad prehľadávať a počúvať stanice rádia FM a ukladať ich ako obľúbené položky. Ak chcete používať rádio, treba k zariadeniu pripojiť káblovú náhlavnú súpravu alebo slúchadlá. Náhlavn..

Prehrávať v slúchadlách - Page 95

Spustenie nového vyhľadávania rozhlasových staníc 1 Keď je otvorené rádio, ťuknite na ikonu . 2 Ťuknite na položku Hľadať stanice . Rádio prehľadá celé frekvenčné pásmo a označí všetky dostupné kanály. Prepnutie zvuku rádia do reproduktora 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo . 2 Ťuknite na položku Prehrať cez reproduktor . Prepnutie zvuku späť do káblovej náhlavnej súpravy alebo slúchadiel dosiahnete stlačením tlačidla a ťuknutím na položku Prehrávať v slúchadlách . Obľúbené rozhlasové stanice Uloženie obľúbenej stanice 1 Keď j..

Fotografovanie a nahrávanie videí - Page 96

Fotoaparát Fotografovanie a nahrávanie videí 1 Objektív predného fotoaparátu 2 Výber režimu snímania 3 Prepínanie medzi predným a hlavným fotoaparátom 4 Priblíženie alebo vzdialenie 5 Spúšť fotoaparátu – aktivácia fotoaparátu, fotografovanie, nahrávanie videí 6 Zobrazenie fotografií a videí 7 Uloženie polohy 8 Tlačidlo uzávierky – fotografovanie alebo nahrávanie videí 9 Návrat o krok späť alebo ukončenie práce s fotoaparátom 10 Nastavenia režimu snímania 11 Nastavenia blesku Fotografovanie z obrazovky uzamknutia 1 Ak chcete zapnúť obrazovku, krá..

Ďalšie informácie o tom, ako robiť lepšie - Page 97

Použitie funkcie lupy • Keď je fotoaparát otvorený, na jeho obrazovke urobte gesto stiahnutia alebo oddialenia prstov. • Môžete použiť aj tlačidlo hlasitosti, stlačte ho nahor alebo nadol. Funkciu aktivujete ťuknutím na ikonu a potom na položky Ďalšie položky > Tlačidlo hlasit. používať na . Nahrávanie videa pomocou spúšte fotoaparátu 1 Zapnite fotoaparát. 2 Potiahnutím prstom po obrazovke vyberte ikonu . 3 Ak chcete začať nahrávať video, stlačte spúšť fotoaparátu. 4 Ak chcete nahrávanie zastaviť, znova stlačte spúšť fotoaparátu. Nahrávanie ..

Ručná uzávierka - Page 98

Aplikácie fotoaparátu Efekt AR Umožňuje fotografovať alebo nahrávať videá s virtuálnymi scénami a postavami. Kreatívny efekt Umožňuje použiť vo fotografiách a videách rôzne efekty. Sound Photo Umožňuje fotografovať so zvukom v pozadí. Panoramatické obrázky Umožňuje snímať širokouhlé a panoramatické fotografie. Timeshift burst Umožňuje nájsť najlepšiu fotografiu zo sekvenčného snímania. Panoráma Jednoduchým stlačením a posúvaním môžete vytvárať širokouhlé a panoramatické fotografie. Panoramatické fotografovanie 1 Zapnite fotoaparát. 2..

Táto funkcia je dostupná iba v režime - Page 99

Zapnutie funkcie Smile Shutter™ 1 Zapnite fotoaparát. 2 Ťuknite na ikonu . 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky Automatické snímanie > Smile Shutter . 4 Keď je fotoaparát otvorený a je zapnutá funkcia Smile Shutter , nasmerujte fotoaparát na snímaný objekt. Fotoaparát si vyberie tvár, na ktorú zaostrí. 5 Tvár sa zobrazí vo farebnom rámčeku a fotografia sa urobí automaticky hneď po nájdení tváre. 6 Ak nezaregistruje žiadny úsmev, urobte fotografiu manuálne stlačením tlačidla fotoaparátu. Zapnutie manuálnej uzávierky 1 Zapnite fotoaparát. 2 Ťuknutím ..

fotografii - Page 100

Zapnuté Po nasnímaní fotografie alebo videa sa v pravom dolnom rohu obrazovky na 3 sekundy zobrazí jeho ukážka. Iba predný fotoaparát Po nasnímaní fotografie alebo videa predným fotoaparátom sa v pravom dolnom rohu obrazovky na 3 sekundy zobrazí jeho ukážka. Vypnutý Fotografia alebo video sa po nasnímaní uloží bez zobrazenia ukážky. Využitie tlačidla hlasitosti Vyberte si, ako chcete tlačidlo hlasitosti využívať pri fotografovaní. Priblíženie Použitie tlačidla hlasitosti na priblíženie alebo vzdialenie obrazu. Hlasitosť Použitie tlačidla hlasitosti n..

Nastavenia fotoaparátu - Page 101

Nastavenie farby a jasu 1 Zapnite fotoaparát. 2 Ťuknite na položky > Farba a jas . 3 Posunutím jazdcov do želaných pozícií nastavte farbu a jas. Toto nastavenie je dostupné iba v režimoch Superior Auto a Videokamera. Vyváženie bielej farby, zaostrenie, expozícia a rýchlosť uzávierky Funkcia vyváženia bielej, ktorá je dostupná iba v režime snímania Manuálne , upravuje vyváženie farieb podľa svetelných podmienok. Expozíciu môžete upraviť aj manuálne v rozsahu –2,0 EV až +2,0 EV. Keď je zobrazená ikona , môžete napríklad zvýšiť jas obrázka alebo z..

Samospúšť - Page 102

23MP 5520×4144 (4:3) Rozlíšenie 23 megapixlov s pomerom strán 4 : 3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na displeji bez širokouhlého formátu alebo tlačiť vo vysokom rozlíšení. 20MP 5984×3376 (16:9) Rozlíšenie 20 megapixlov s pomerom strán 16 : 9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokouhlom displeji. 12MP 4000×3008 (4:3) Rozlíšenie 12 megapixlov s pomerom strán 4 : 3. Vhodné pre fotografie, ktoré si chcete prezerať na displejoch bez širokouhlého formátu alebo tlačiť vo vysokom rozlíšení. 12MP 4624×2608 (16:9) Rozlíšeni..

fotografie - Page 103

Sledovanie objektov Ak cez hľadáčik dotykom vyberiete nejaký objekt, fotoaparát ho bude za vás sledovať. HDR Nastavenie HDR (High Dynamic Range, vysoké dynamické rozpätie) použite na snímanie fotografie v prípade silného protisvetla alebo v podmienkach s ostrým kontrastom. Nastavenie HDR kompenzuje stratu detailu a vytvára obrázky, ktoré sú reprezentatívne v tmavých aj svetlých oblastiach. Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Manuálne . ISO Úprava citlivosti ISO sa dá nastaviť automaticky, prípadne sa nastavenia citlivosti môžu upraviť manu..

Prehľad nastavení videokamery - Page 104

Blesk pri nočnom portréte Toto nastavenie používajte pri fotografovaní portrétov v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať pevne, bez pohybu alebo ho položiť na stabilný povrch. Nastavenia videokamery Úprava nastavení videokamery 1 Zapnite fotoaparát. 2 Potiahnutím prstom po obrazovke vyberte ikonu . 3 Ak chcete zobraziť nastavenia, ťuknite na položku . 4 Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a urobte potrebné zmeny. Prehľad nastavení videokamery Rozlíšenie videa Prispôsobte rozlíšenie videa rôzn..

Zapnutie funkcie Smile Shutter™ (video) - Page 105

Správa MMS Nahrajte si videoklipy vhodné na odosielanie v správach MMS. Čas nahrávania tohto formátu je limitovaný tak, aby ste videosúbor mohli odoslať v správe MMS. Automatické snímanie (video) Ak chcete pri nahrávaní videa automaticky snímať fotografie, zapnite funkciu automatického snímania. Počas nahrávania videa fotoaparát robí pomocou funkcie Smile Shutter™ automatické zábery usmievajúcich sa tvárí. Zapnutie funkcie Smile Shutter™ (video) 1 Zapnite fotoaparát. 2 Ťuknite na ikonu . 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky Automatické snímanie (video) &g..

Zobrazenie fotografií a videí - Page 106

Fotografie a videá v albume Prezeranie fotografií a videí V aplikácii Album si môžete prezerať fotografie a prehrávať videá nasnímané fotoaparátom alebo zobrazovať podobný obsah, ktorý ste do zariadenia uložili. Všetky fotografie a videá sa zobrazujú v chronologicky usporiadanej mriežke. 1. Ťuknutím na ikonu sa otvorí ponuka na ploche aplikácie Album. 2. Zobrazenie možností ponuky 3. Prezentácia všetkých vašich fotografií a videí alebo tých, ktoré ste si pridali medzi obľúbené 4. Otvorenie ponuky na ploche aplikácie Album posunutím ľavého okraja..

Ponuka na ploche aplikácie Album - Page 107

Zobrazenie prezentácie fotografií 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie otvorte panel s nástrojmi a ťuknutím na ikonu > Prezentácia spustite prehrávanie všetkých fotografií v albume. 2 Prezentáciu ukončíte ťuknutím na fotografiu. Prehrávanie videa 1 V Albume vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň. 2 Ťuknite na položku . 3 Ak nie sú zobrazené žiadne tlačidlá na ovládanie prehrávania, zobrazte ich ťuknutím na obrazovku. Ak chcete ovládacie prvky skryť, znova ťuknite na obrazovku. Pozastavenie videa 1 Pri prehrávaní videa ..

Spravovanie súborov pomocou počítača - Page 108

Zobrazenie fotografií z online služieb v aplikácii Album 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . 2 Nájdite a ťuknite na položku Album a potom na ikonu . 3 Ťuknite na požadovanú online službu a podľa pokynov na obrazovke ju začnite používať. Zobrazia sa všetky dostupné online albumy, ktoré ste odovzdali do príslušnej služby. 4 Ťuknutím na ľubovoľný album zobrazte jeho obsah a potom ťuknite na fotografiu v albume. 5 Rýchlym pohybom prsta doľava zobrazíte ďalšiu fotografiu alebo video. Rýchlym pohybom prsta doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu al..

fotografií - Page 109

Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor Pôvodné fotografie nasnímané pomocou fotoaparátu môžete upravovať a aplikovať na ne efekty. Môžete napríklad zmeniť svetelné efekty. Po uložení upravenej fotografie zostane pôvodná nezmenená verzia fotografie uložená v zariadení. Úprava fotografie • Pri prezeraní fotografie zobrazte panel nástrojov ťuknutím na obrazovku a potom ťuknite na ikonu . Orezanie fotografie 1 Pri prezeraní fotografie ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazili panely s nástrojmi, a potom ťuknite na ikonu . 2 Ak sa zobrazí výzva..

fotografií - Page 110

Orezanie videa 1 V Albume vyhľadajte video, ktoré chcete upraviť, a ťuknite naň. 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na ikonu . 3 Ak sa zobrazí výzva, vyberte možnosť Editor videa a ťuknite na položku Orezať . 4 Ak chcete presunúť rám orezania do inej časti časovej osi, dotknite sa okraja rámu a podržte ho. Potom ho posuňte do požadovanej polohy a ťuknite na položku Použiť . 5 Ak chcete uložiť kópiu orezaného videa, ťuknite na položku ULOŽIŤ . Nastavenie rýchlosti videa 1 V Albume vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať,..

fotografií - Page 111

1. Zobrazenie fotografií s geoznačkami v zobrazení zemegule 2. Vyhľadanie miesta na mape 3. Zobrazenie možností ponuky 4. Dvojitým ťuknutím zobrazenie priblížite. Stiahnutím prstov ho oddialite. Potiahnutím zobrazíte rôzne časti mapy 5. Skupina fotografií alebo videí s geoznačkami z rovnakého miesta 6. Miniatúry vybratej skupiny fotografií alebo videí. Ťuknutím položku zobrazíte na celú obrazovku Pridanie alebo úprava goeznačky vo fotografii 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panely s nástrojmi. 2 Ťuknite na ikonu a potom ťuknut..

Zmena zobrazenia mapy - Page 112

Zmena zobrazenia mapy • Ak si mapu prezeráte v aplikácii Album, ťuknite na ikonu a vyberte Klasické zobrazenie alebo Satelitné zobrazenie . 112 Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

..

so zoznamom kompatibilných zariadení - Page 113

Videá Aplikácia Video V aplikácii Video môžete prehrávať filmy a videá, ktoré ste si uložili alebo prevzali do zariadenia. Aplikácia zároveň slúži ako televízny programový sprievodca s možnosťou zobrazenia podrobných informácií o programoch a súvisiacom obsahu vrátane príspevkov o vašich preferovaných programoch v sociálnych médiách. Aplikáciu môžete zároveň používať ako plne funkčný diaľkový ovládač ku kompatibilnému zariadeniu, ktoré máte doma. Môžete prehrávať aj filmy uložené v iných zariadeniach pripojených v rovnakej sieti alebo..

Spravovanie súborov pomocou počítača - Page 114

Zmena nastavení 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku Video a ťuknite na ňu. 2 Ťuknutím na ikonu otvorte ponuku na ploche a ťuknite na položku Nastavenia . 3 Nastavenia upravte podľa potreby. Prehrávanie videa 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku Video a ťuknite na ňu. 2 Vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň. Ak sa video na obrazovke nezobrazuje, ťuknutím na ikonu otvorte ponuku na ploche a potom vyhľadajte a ťuknite na video, ktoré chcete prehrať. 3 Ťuknutím na obrazovku zobrazte alebo sk..

Movie Creator - Page 115

Movie Creator Aplikácia Xperia™ Movie Creator automaticky vytvorí z existujúcich fotografií a videí krátke filmy. Aplikácia pri tvorbe filmu automaticky určí časovú os. Môže napríklad vytvoriť film z vybraných fotografií a videí z výletu v sobotu popoludní, prípadne z nahrávok za posledný týždeň, mesiac, ba dokonca rok. Po dokončení filmu s výberom toho najlepšieho sa vám zobrazí upozornenie. Film si môžete podľa potreby upraviť. Môžete napríklad upraviť názov, odstrániť scény, zmeniť hudbu alebo pridať ďalšie fotografie a videá. Hig..

Zrkadlenie obrazovky zariadenia na obrazovke televízora - Page 116

Možnosti pripojenia Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore Funkcia Zrkadlenie obrazovky sa používa na zobrazenie obrazovky vášho zariadenia na televíznej obrazovke alebo inej veľkej obrazovke bez káblového pripojenia. Technológia Wi-Fi Direct™ tieto dve zariadenia bezdrôtovo prepája, takže sa môžete pohodlne usadiť a vychutnať si svoje obľúbené fotografie. Túto funkciu môžete využiť aj na počúvanie hudby zo zariadenia cez reproduktory televízora. Pri používaní zrkadlenia obrazovky môže na kvalitu obrazu negatívne vplývať rušenie z ..

Pripojenie zariadenia k USB príslušenstvu - Page 117

Prehrávanie skladieb v klientskom zariadení pomocou funkcie Cast 1 Skontrolujte, či ste klientske zariadenie DMR správne nastavili a či je pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi ako vaše zariadenie. 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu. 3 Vyberte hudobnú kategóriu, vyhľadajte skladbu, ktorú chcete zdieľať, a ťuknite na ňu. 4 Ťuknite na ikonu a vyberte klientske zariadenie, s ktorým chcete zdieľať obsah. Skladba sa začne prehrávať v zariadení, ktoré si vyberiete. 5 Ak sa chcete od klientskeho zariadenia odpojiť, ťuknite na..

fotografie, - Page 118

Pripojenie USB Type-C™ príslušenstva pomocou USB Type-C konektora 1 USB Type-C konektor na USB Type-C príslušenstve pripojte k zariadeniu. 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . 3 Vyhľadajte a ťuknite na Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Možnosti pripojenia USB > Vyhľadať USB zariadenie . Spoločnosť Sony nezaručuje, že vaše zariadenie podporuje všetky typy USB Type-C príslušenstva s konektorom USB Type-C. NFC Pomocou technológie Near Field Communication (NFC) môžete s inými zariadeniami zdieľať dáta, ako sú videá, fotografie, adresy webových str..

Skenovanie značiek NFC - Page 119

Zdieľanie hudobných súborov s iným zariadením cez NFC 1 Uistite sa, že vaše zariadenie aj prijímajúce zariadenie, majú zapnutú funkciu NFC a že obe obrazovky sú aktívne a odomknuté. 2 Ak chcete otvoriť aplikáciu Hudba, ťuknite na ikonu , vyhľadajte ikonu a ťuknite na ňu. 3 Vyberte hudobnú kategóriu a prejdite na skladbu, ktorú chcete zdieľať. 4 Ťuknite na skladbu, ktorú chcete prehrať. Prehrávanie skladby pozastavíte ťuknutím na ikonu . Prenos funguje bez ohľadu na to, či sa skladba prehráva alebo je pozastavená. 5 Skladba musí byť zobrazená na celej ..

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth - Page 120

Pripojenie ku kompatibilnému zariadeniu NFC Zariadenie môžete pripájať k ďalším zariadeniam kompatibilným s technológiou NFC od Sony, ako je napríklad reproduktor alebo slúchadlá. Ďalšie informácie o tomto type pripojenia nájdete v používateľskej príručke k danému kompatibilnému zariadeniu. Aby pripojenie fungovalo, možno budete musieť v obidvoch zariadeniach aktivovať funkciu Wi- Fi alebo Bluetooth®. Bezdrôtová technológia Bluetooth® Pomocou funkcie Bluetooth® môžete odosielať súbory do iných zariadení kompatibilných s technológiou Bluetooth® alebo..

Fotografie - Page 121

Párovanie zariadenia s iným zariadením Bluetooth ® 1 Zariadenie, s ktorým chcete párovať, musí mať aktivovanú funkciu Bluetooth ® a musí byť viditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth ® . 2 V zobrazení Plocha zariadenia ťuknite na . 3 Vyhľadajte a ťuknite na Nastavenia > Bluetooth . 4 Ťuknutím na jazdec Bluetooth zapnite príslušnú funkciu. Zobrazí sa zoznam dostupných zariadení Bluetooth ® . 5 Ťuknite na zariadenie Bluetooth ® , s ktorým chcete párovať. 6 V prípade potreby zadajte prístupový kód alebo potvrďte rovnaký prístupový kód v oboch zar..

Príjem položiek pomocou technológie Bluetooth - Page 122

Príjem položiek pomocou technológie Bluetooth ® 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth ® zapnutá a viditeľná pre ďalšie zariadenia s technológiou Bluetooth ® . 2 Vysielacie zariadenie začne odosielať údaje do vášho zariadenia. 3 Ak sa zobrazí výzva, v obidvoch zariadeniach zadajte ten istý prístupový kód alebo potvrďte ponúkaný prístupový kód. 4 Ak sa v zariadení zobrazí upozornenie o prichádzajúcom súbore, presuňte stavový riadok smerom nadol a prenos súboru prijmite ťuknutím na upozornenie. 5 Ak chcete začať s presunom súboru, ťuknite na polož..

Vyhľadávanie Google a Google Now - Page 123

Inteligentné aplikácie a funkcie šetriace čas Vyhľadávanie Google a Google Now Na vyhľadávanie na internete môžete použiť aplikáciu Vyhľadávanie Google. Prípadne si môžete zapnúť kanál a zabezpečiť si prísun pravidelných informácií, napríklad o dopravnej situácii pred odchodom do práce, o dobrých reštauráciách v okolí, výsledkoch obľúbeného športového tímu a ďalšie veci. Do aplikácie sa dostanete ťuknutím na ikonu v zozname aplikácií. Prípadne si pre ňu môžete kvôli rýchlejšiemu prístupu a pohodlnejšiemu čítaniu vyhradiť okno na p..

Povolenie alebo zakázanie služieb určovania polohy - Page 124

Cestovanie a mapy Používanie služieb určovania polohy Služby určovania polohy umožňujú aplikáciám, ako napríklad Mapy, alebo fotoaparátu používať informácie z vašej mobilnej siete alebo siete Wi-Fi, ako aj z globálneho lokalizačného systému (GPS) na určovanie vašej približnej polohy. Ak sa nenachádzate v zornom poli GPS satelitov, zariadenie môže vašu polohu určiť pomocou funkcie Wi-Fi. Ak nie ste ani v dosahu siete, zariadenie dokáže vašu polohu určiť cez mobilnú sieť. Aby zariadenie mohlo zistiť, kde sa nachádzate, musíte zapnúť služby určovani..

Využitie dát pri cestovaní - Page 125

Využitie dát pri cestovaní Ak vycestujete mimo svoju domácu mobilnú sieť, možno budete potrebovať prístup na internet cez mobilné dátové pripojenie. V tom prípade si v zariadení budete musieť aktivovať dátový roaming. Pri aktivácii dátového roamingu sa môžu účtovať ďalšie poplatky. Odporúčame vám, aby ste si vopred pozreli príslušné poplatky za prenos dát. Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, na aktiváciu alebo deaktiváciu dátového roamingu sa možno budete musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ. Zapnutie alebo..

Ďalšie informácie o aplikácii Kalendár - Page 126

Hodiny a Kalendár Kalendár Aplikáciu Kalendár môžete používať na plánovanie času pre svoje aktivity. Ak ste sa prihlásili do jedného alebo viacerých online účtov, ktoré obsahujú kalendáre, napríklad do účtu Google™, a synchronizovali s nimi svoje zariadenie, kalendárové záznamy z týchto účtov sa zobrazia aj v aplikácii Kalendár. Môžete si vybrať, ktoré kalendáre začleníte do kombinovaného zobrazenia Kalendár. Keď sa priblíži čas plánovanej činnosti, zariadenie vás na to upozorní prehraním krátkeho zvukového upozornenia. 1 Prístup k nastav..

Nastavenia hlasitosti - Page 127

3. Prístup na kartu stopiek 4. Prístup na kartu časovača 5. Zobrazenie možností pre aktuálnu kartu 6. Otvorenie nastavení dátumu a času 7. Zapnutie alebo vypnutie budíka 8. Pridanie nového budíka Nastavenie nového budíka 1 Na ploche ťuknite na ikonu . 2 Vyhľadajte aplikáciu Hodiny a ťuknite na ňu. 3 Ťuknite na ikonu . 4 Ťuknite na položku Čas a vyberte požadovanú hodnotu. 5 Ťuknite na položku OK . 6 V prípade potreby upravte ďalšie nastavenia budíka. 7 Ťuknite na položku ULOŽIŤ . Odloženie zvonenia budíka • Ťuknite na položku ODLOŽIŤ . Vypnutie zv..

Nastavenie opakovania budíka - Page 128

Nastavenie opakovania budíka 1 Vyhľadajte a ťuknite na položku Hodiny a potom na budík, ktorý chcete upraviť. 2 Ťuknite na položku Opakovať . 3 Začiarknite políčka pre príslušné dni a ťuknite na tlačidlo OK . 4 Ťuknite na položku ULOŽIŤ . Aktivácia funkcie vibrovania pre budík 1 Vyhľadajte a ťuknite na položku Hodiny a potom na budík, ktorý chcete upraviť. 2 Funkciu vibrovania zapnete alebo vypnete ťuknutím na jazdec Vibrovať . 3 Ťuknite na položku ULOŽIŤ . Nastavenie správania bočných tlačidiel 1 Vyhľadajte a ťuknite na položku Hodiny a potom vyb..

Zjednodušenie ovládania - Page 129

Zjednodušenie ovládania Gesto priblíženia Gesto priblíženia umožňuje priblížiť časti obrazovky tým, že na dotykovej obrazovke trikrát za sebou ťuknete na príslušnú oblasť. Zapnutie alebo vypnutie gesta priblíženia 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . 2 Vyhľadajte a ťuknite na Nastavenia > Prístupnosť > Gesto priblíženia . 3 Ťuknite na jazdec v časti Gesto priblíženia . Zväčšenie obrazovky a posúvanie po obrazovke 1 Skontrolujte, či je zapnutá možnosť Gesto priblíženia . 2 Ak chcete oblasť dočasne zväčšiť, trikrát na ňu ťuknite. 3..

Nastavenia - Page 130

TalkBack TalkBack je služba na čítanie z obrazovky pre osoby so zrakovým poskytnutím. Funkcia TalkBack pomocou hovorenej spätnej väzby popisuje všetky udalosti a akcie vykonané v zariadení s Androidom. Funkcia TalkBack popisuje používateľské rozhranie a nahlas číta softvérové chyby, upozornenia a správy. Zapnutie funkcie TalkBack 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . 2 Vyhľadajte a ťuknite na Nastavenia > Prístupnosť > TalkBack . 3 Ťuknite na jazdec a potom na tlačidlo OK . Ak chcete zmeniť reč, spätnú väzbu a predvoľby dotykového ovládania pre Tal..

Zapnutie alebo vypnutie prístupu pomocou prepínačov - Page 131

pomocou prepínačov nájdete v ponuke Nastavenia > Prístupnosť > Prístup pomocou prepínačov > NASTAVENIA > Pomoc a odozva . Zapnutie alebo vypnutie prístupu pomocou prepínačov 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . 2 Vyhľadajte a ťuknite na Nastavenia > Prístupnosť > Prístup pomocou prepínačov . 3 Funkciu zapnite alebo vypnite ťuknutím na jazdec a potom ťuknite na OK . 131 Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

..

Zálohovanie a obnovenie obsahu - Page 132

Podpora a právne informácie Aplikácia Podpora S aplikáciou Podpora v zariadení môžete vyhľadávať informácie v používateľských príručkách, v pokynoch na riešenie problémov, nájsť informácie o softvérových aktualizáciách a iné údaje súvisiace s produktom. Používanie aplikácie podpory 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . 2 Vyhľadajte ikonu , ťuknite na ňu a vyberte oblasť, s ktorou potrebujete poradiť. Pri používaní aplikácie podpory sa pripojte k internetu, aby ste mohli využiť všetky formy podpory. Xperia™ tipy Pomocou funkcie Xperia™ tip..

Nástroj Xperia™ Companion - Page 133

používaní softvéru Xperia™ Companion nájdete v časti Nástroj Xperia™ Companion na strane 39. Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi a chcete obnoviť výrobné nastavenia zariadenia, možno sa budete musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ. Reštartovanie zariadenia Ak je batéria slabá, zariadenie sa nemusí dať reštartovať. Zariadenie pripojte k nabíjačke a znova ho skúste reštartovať. 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania . 2 V ponuke, ktorá sa zobrazí, ťuknite na tlačidlo Reštartovať . Zariadenie sa automaticky reštartu..

Povolenie odosielania informácií o používaní - Page 134

problém pretrváva, zariadenie natvrdo vypnite a vykonajte opravu softvéru podľa uvedených pokynov: 1 Overte, či máte v PC alebo v počítači Mac ® nainštalovanú aplikáciu Xperia™ Companion. 2 Otvorte aplikáciu Xperia™ Companion v počítači a na hlavnej obrazovke kliknite na položku . 3 Pri preinštalovaní a oprave softvéru sa riaďte pokynmi na obrazovke. Pomôžte nám zlepšiť náš softvér Máte možnosť povoliť odosielanie informácií o používaní vášho zariadenia, aby spoločnosť Sony Mobile mohla prijímať anonymné chybové hlásenia a štatistické ..

certifikátov. - Page 135

kopírovanie chráneného obsahu. Zrušenie nemá vplyv na nechránený obsah. Pri preberaní licencií na chránený obsah súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže s licenciami uvádzať aj zoznam zrušených certifikátov. Vlastníci obsahu môžu požadovať, aby ste na prístup k ich obsahu inovovali softvér WMDRM. V opačnom prípade nebudete mať prístup k obsahu, v ktorom sa táto inovácia požaduje. Tento výrobok je licencovaný v rámci licencií MPEG-4 Visual a AVC Patent Portfolio na súkromné a nekomerčné používanie spotrebiteľom na (i) kódovanie videa v..

Sponsored links

Latest Update