Sony G3223 Userguide Manual Czech

G3223 Language

Download Sony G3223 Userguide Manual Czech

Sponsored links


Download Request Is In Process

Uživatelská příručka - Page 1

Uživatelská příručka Xperia ™ XA1 Ultra G3212/G3226

..

identifikačního - Page 2

Obsah Začínáme ........................................................................................ 6 Informace o této uživatelské příručce .................................................. 6 Přehled ............................................................................................... 6 Uvedení do provozu ............................................................................ 7 Ochrana obrazovky ............................................................................. 8 První zapnutí zařízení .............................................................

3 - Page 3

Internet a sítě ............................................................................... 45 Prohlížení webu ................................................................................. 45 Nastavení Internetu a zpráv MMS ..................................................... 45 Wi-Fi ................................................................................................. 46 Sdílení mobilního datového připojení .................................................. 48 Řízení využívání datových přenosů .................................................... ..

Fotografie - Page 4

Přenos kontaktů ................................................................................ 77 Zálohování kontaktů .......................................................................... 78 Přidání informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro případ nouze ..................................................................................... 78 Oblíbené položky .............................................................................. 79 Odesílání informací o kontaktu .......................................................... 79 Zamezení vzniku d..

5 - Page 5

Videoklipy ................................................................................... 111 Aplikace Video ................................................................................ 111 Přenos videí do zařízení ................................................................... 112 Správa videoklipů ............................................................................ 112 Aplikace Movie Creator ................................................................... 112 Možnosti připojení ...................................................................... 114 Zrc..

Kontrola aktuální verze softwaru zařízení - Page 6

Začínáme Informace o této uživatelské příručce Toto je uživatelská příručka k telefonu Xperia™ XA1 Ultra pro verzi softwaru Android™ 7.0 . Pokud si nejste jisti, jaká verze softwaru je v zařízení spuštěna, můžete ji zjistit v nabídce Nastavení. Aktualizace systému a aplikací mohou funkce na vašem zařízení zobrazit jinak, než je popsáno v této uživatelské příručce. Verze systému Android™ nemusí být aktualizací ovlivněna. Další informace naleznete v části Aktualizace zařízení na stránce 37. Kontrola aktuální verze softwaru zařízení..

Uvedení do provozu - Page 7

1. Kontrolka nabíjení/oznamovací kontrolka 2. Konektor náhlavní soupravy 3. Objektiv předního fotoaparátu 4. Druhý mikrofon 5. Sluchátko 6. Čidlo vzdálenosti a osvětlení 7. Přední blesk 8. Tlačítko hlasitosti 9. Tlačítko zapnutí/vypnutí 10. Tlačítko spouště fotoaparátu 11. Hlavní mikrofon 12. Reproduktor 13. Port pro nabíječku/kabel USB Type-C™ 14. Oblast antény Wi-Fi/GPS/Bluetooth 15. Objektiv hlavního fotoaparátu 16. Hlavní blesk 17. Detekční oblast NFC™ 18. Kryt slotu karty nano SIM a paměťové karty 19. Hlavní anténa Uvedení do provozu Zaří..

Vyjmutí karty nano SIM - Page 8

1 Nehtem vytáhněte přihrádku karty nano SIM. 2 Primární kartu nano SIM (SIM 1) umístěte ve správné orientaci do pozice (1) podle obrázku. 3 Druhou kartu nano SIM (SIM 2) umístěte ve správné orientaci do pozice (2) podle obrázku. 4 Ve správné orientaci umístěte paměťovou kartu do prostoru pro paměťovou kartu v držáku, viz obrázek. 5 Jemně zatlačte držák do slotu, dokud nezapadne v místě. Vyjmutí karty nano SIM 1 Otočte zařízení displejem dolů a nehtem vytáhněte držák karty nano SIM. 2 Vyjměte kartu nano SIM a držák jemně zatlačte do slotu, doku..

K čemu potřebuji účet Google™? - Page 9

1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí a podržte ho, dokud zařízení nezavibruje. 2 Při zobrazení výzvy zadejte kód PIN karty SIM 1 a SIM 2 a ťukněte na možnost . 3 Počkejte, než se zařízení spustí. Kód PIN vaší karty SIM vám dodá operátor sítě, ale máte možnost ho později změnit v nabídce Nastavení. Chcete-li opravit chybu při zadávání kódu PIN karty SIM, ťukněte na tlačítko . Vypnutí zařízení 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí a vypnutí a podržte je, dokud se neotevře nabídka možností. 2 V nabídce možností ťukněte na volbu Vyp..

Ověření vlastnictví zařízení - Page 10

Zabezpečení zařízení Zajištění ochrany zařízení Vaše zařízení zahrnuje několik voleb zabezpečení, které jsou důrazně doporučeny v případě ztráty nebo odcizení. K dispozici jsou následující volby: • Nastavit zabezpečený zámek obrazovky v zařízení za použití kódu PIN, hesla nebo vzoru, abyste zabránili přístupu ke svému zařízení nebo jeho resetování. • Přidat účet Google™, abyste zabránili ostatním vaše zařízení používat, když ho zapomenete nebo vám bude odcizeno. • Aktivovat službu „Protection by my Xperia“ nebo webovo..

Zámek obrazovky - Page 11

firmě nebo organizaci a zjistěte, jaké zásady zabezpečení jsou pro mobilní zařízení stanoveny. Další nastavení pro jednotlivé zámky obrazovky zobrazíte ťuknutím na možnost vedle položky Zámek obrazovky . Změna typu zamknutí obrazovky 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Zámek obrazovky . 3 Vyberte položku a postupujte podle pokynů na zařízení. Vytvoření bezpečnostního vzoru pro odemčení obrazovky 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Zámek..

myxperia.sonymobile.com - Page 12

Reset zámku obrazovky pomocí služby Protection by my Xperia 1 Musíte znát své uživatelské jméno a heslo účtu Google™ a služba Protection by my Xperia musí být v zařízení povolena. 2 Přejděte na stránku myxperia.sonymobile.com z jakéhokoli zařízení připojeného k Internetu. 3 Přihlaste se pomocí stejného účtu Google™, který jste nastavili ve svém zařízení. 4 V nabídce Vaše zařízení klikněte na obrázek svého zařízení. 5 Výběrem položky Zamknout nahraďte aktuální zámek obrazovky novým kódem PIN. 6 Postupujte podle pokynů na obrazovce ..

Nastavení funkce Důvěryhodný hlas - Page 13

Nastavení funkce Důvěryhodný hlas 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodný hlas . 3 Postupujte podle pokynů na zařízení. Udržování odemčeného zařízení při nošení Pomocí funkce Detekce nošení na těle můžete mít zařízení stále odemčené, dokud ho nosíte v ruce, v kabelce nebo v kapse. Akcelerometr udržuje zařízení odemčené, když zařízení nosíte. Jakmile ho odložíte, akcelerometr to rozpozná a zařízení uzamkne. Při používání funkce..

14 - Page 14

Přidání nebo odebrání důvěryhodného zařízení NFC 1 Zkontrolujte, zda je vaše zařízení spárováno a připojeno k zařízení Bluetooth®, které chcete přidat jako důvěryhodné. 2 Ťukněte na položky Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock . 3 Ťukněte na možnosti Důvěryhodná zařízení > PŘIDAT DŮVĚRYHODNÉ ZAŘÍZENÍ > NFC . 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce. 5 Chcete-li odebrat spárované zařízení, vyberte je na seznamu a ťukněte na položku ODEBRAT DŮVĚRYHODNÉ ZAŘÍZENÍ . Zabezpečení při používání dův..

Použití vlastních míst - Page 15

Odstranění polohy domova 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná místa > Domovská obrazovka . 3 Ťukněte na možnost Upravit > . Použití vlastních míst Jakékoli místo můžete přidat jako vlastní, důvěryhodné místo, ve kterém může zařízení zůstávat odemčené. Přidání vlastního místa 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná místa . 3 ..

Používání více karet SIM - Page 16

Nastavení nebo odebrání zámku karty SIM 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Nastavit zámek karty SIM . 3 Vyberte kartu SIM. 4 Ťuknutím na posuvník Zamykat kartu SIM zapněte nebo vypněte zámek karty SIM. 5 Zadejte kód PIN karty SIM a ťukněte na položku OK . Zámek karty SIM je nyní aktivní a při každém spouštění zařízení bude vyzváni k zadání tohoto kódu. Změna kódu PIN karty SIM 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Zámek obraz..

Vyhledání čísel IMEI na pásku se štítky - Page 17

Zjištění identifikačního čísla zařízení Vašemu zařízení je přiřazeno jedinečné identifikační číslo. Označuje se jako IMEI (International Mobile Equipment Identity). Toto číslo byste si měli poznamenat. Mohli byste ho potřebovat například při využití služby podpory Xperia™ Care k registraci vašeho zařízení. V případě krádeže zařízení mohou někteří mobilní operátoři ve vaší zemi nebo oblasti pomocí čísla IMEI zablokovat přístup zařízení do své sítě. Zařízení se dvěma kartami SIM mají dvě čísla IMEI, jedno pro každý ..

Aktivace služby Protection by my Xperia - Page 18

• na dálku vymazat vnitřní úložiště zařízení a paměťovou kartu, jako krajní řešení. Pokud vymažete vnitřní paměť zařízení pomocí služby Protection by my Xperia, bude nutné, abyste se při příštím zapnutí zařízení přihlásili do účtu Google™, se kterým bylo naposledy synchronizováno. Služba Protection by my Xperia nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech. Aktivace služby Protection by my Xperia 1 Ujistěte se, že máte aktivní datové připojení a že jsou na vašem zařízení povoleny služby určení polohy. 2 Na obrazovce ..

Základy práce - Page 19

Základy práce Používání dotykového displeje Ťuknutí • Otevření nebo výběr položky • Zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka nebo volby • Zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce Dotek a podržení • Přesunutí položky • Aktivace nabídky pro určitou položku • Aktivace režimu výběru, například za účelem výběru více položek v seznamu 19 Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

..

Sevření a roztažení prstů - Page 20

Sevření a roztažení prstů • Toto gesto můžete použít k přiblížení nebo oddálení zobrazení na webových stránkách, fotografiích a mapách nebo při pořizování fotografií či videa. Přejíždění prstem a posouvání • Posun nahoru nebo dolů v seznamu • Přejeďte například mezi panely Úvodní obrazovky doleva či doprava. • Přejetím doleva nebo doprava zobrazíte další možnosti. Listování • Tato funkce umožňuje rychle posouvat zobrazení, například v seznamu nebo na webové stránce. Posouvání zastavíte ťuknutím na obrazovku. 20 Toto j..

Zamknutí a odemknutí obrazovky - Page 21

Zamknutí a odemknutí obrazovky Když je vaše zařízení zapnuté a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykovém displeji, když jej nepoužíváte. U nového zařízení je přednastavené základní odemknutí posunutím. To znamená, že obrazovku můžete odemknout tak, že po ní přejedete nahoru. Později můžete změnit nastavení zabezpečení a přidat další druhy zamykání. Viz Zámek obrazovky na stránce 10. Aktivace obrazovky • Krátce stisknět..

Panely obrazovky Plocha - Page 22

Procházení obrazovky Plocha Panely obrazovky Plocha Na plochu můžete přidávat nové panely (maximálně dvacet panelů) nebo z ní panely odstraňovat. Můžete také nastavit panel, který chcete nastavit jako hlavní panel obrazovky Plocha. Nastavení panelu jako hlavního panelu obrazovky Plocha 1 Dotkněte se libovolné oblasti na obrazovce Plocha a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje. 2 Listováním doleva nebo doprava přejděte na panel, který chcete nastavit jako hlavní panel obrazovky Plocha, a ťukněte na položku . Je-li funkce Vyhledávání Google a Chytré kart..

Obrazovka Aplikace - Page 23

Nastavení plochy Zakázání nebo odinstalace aplikace z obrazovky Plocha Zakázáním předinstalované aplikace vymažete všechna data, ale aplikaci můžete později znovu povolit v nabídce Nastavení > Aplikace . Zcela odinstalovat lze pouze stažené aplikace. 1 Dotkněte se libovolné oblasti na obrazovce Plocha a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje. 2 Procházejte panely listováním vlevo nebo vpravo. Všechny aplikace, které lze zakázat nebo odinstalovat, jsou označeny ikonou . 3 Ťukněte na příslušnou aplikaci, a pokud byla aplikace na vašem zařízení předi..

Navigace v aplikacích - Page 24

Uspořádání aplikací na obrazovce aplikací 1 Na otevřené obrazovce Aplikace ťukněte na možnost . 2 Ťukněte na položku Řadit aplikace a vyberte požadovanou možnost. Přidání zkratky aplikace na úvodní obrazovku 1 Na obrazovce Aplikace se dotkněte ikony požadované aplikace, podržte ji, dokud zařízení nezavibruje, a poté přetáhněte ikonu do horní části obrazovky. Otevře se úvodní obrazovka. 2 Přetáhněte ikonu na požadované místo na úvodní obrazovce a poté zvedněte prst. Přesunutí aplikace na obrazovce aplikací 1 Na otevřené obrazovce Aplikace..

Nabídka není k dispozici ve všech aplikacích. - Page 25

Otevření okna naposledy použitých aplikací • Stiskněte . Rychlé přepínání mezi naposledy použitými aplikacemi • Dvakrát rychle stiskněte . Zavření všech naposledy použitých aplikací • Ťukněte na a pak na položku VYMAZAT VŠE . Otevření nabídky v aplikaci • V otevřené aplikaci ťukněte na tlačítko . Nabídka není k dispozici ve všech aplikacích. Režim rozdělené obrazovky Režim rozdělené obrazovky umožňuje zobrazit dvě aplikace současně, například pokud si chcete prohlédnout doručenou poštu a zároveň používat webový prohlížeč...

Widgety - Page 26

Přizpůsobení umístění obrazovky 1 Chcete-li obrazovku přesunout na levou nebo pravou stranu, ťukněte na položku , nebo . 2 Chcete-li obrazovku přesunout nahoru nebo dolů, přetáhněte vodorovné pruhy. 3 Chcete-li změnit velikost obrazovky, přetáhněte tři diagonální pruhy. Chcete-li se vrátit k používání celé obrazovky, ťukněte na položku . Widgety Widgety jsou malé aplikace, které lze používat přímo na obrazovce Plocha. Také fungují jako zkratky. Například widget Počasí umožňuje zobrazit přímo na obrazovce Plocha základní informace o počasí...

Album - Page 27

Přidání zkratky aplikace na obrazovku Plocha 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Plocha a podržte je. 2 V nabídce přizpůsobení ťukněte na možnost Widgety > Zkratky . 3 Posouvejte se v seznamu a vyberte požadovanou aplikaci. Vybraná aplikace bude přidána na obrazovku Plocha . Přesun položky na obrazovce Plocha • Dotkněte se a podržte položku, dokud zařízení nezavibruje, poté položku posuňte do nového umístění. Odstranění položky z plochy • Stiskněte a podržte položku, dokud zařízení nezačne vibrovat. Potom ji přetáhněte na ikonu Od..

Pořízení snímku obrazovky - Page 28

Pořízení snímku obrazovky Můžete pořídit snímek jakékoli obrazovky zařízení a uložit jej jako snímek obrazovky. Pořízené snímky obrazovky jsou automaticky ukládány do složky Album. Pořízení snímku obrazovky 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí a podržte je, dokud se nezobrazí okno s nabídkou. 2 Ťukněte na položku . Snímek obrazovky můžete pořídit také současným stisknutím tlačítek zapnutí/vypnutí a snížení hlasitosti. Prohlížení snímků obrazovky 1 Dvojitým ťuknutím na stavový řádek otevřete panel oznámení. 2 Ťukněte na..

Správa oznámení na zamykací obrazovce - Page 29

Skrytí upozornění na panelu oznámení • Přejeďte po oznámení prstem doleva nebo doprava. Ne všechna oznámení lze zrušit. Chcete-li změnit nastavení pro oznámení, přetáhněte oznámení pomalu doleva nebo doprava a ťukněte na ikonu . Rozbalení oznámení na panelu oznámení • Přetažením oznámení dolů zobrazíte další informace o oznámení bez spuštění aplikace. Ne všechna oznámení lze takto rozbalit. Vymazání všech oznámení z panelu oznámení • Ťukněte na tlačítko VYMAZAT VŠE . Provedení akce pro oznámení zobrazené na zamykací obrazo..

Nastavení úrovně oznámení pro aplikaci - Page 30

Pouze prioritní přerušení Oznámení této aplikace budou přehrávána, i když je režim Nerušit nastaven na možnost Pouze prioritní. Nastavení úrovně oznámení pro aplikaci 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Vyhledejte položky Nastavení > Oznámení a ťukněte na ně. 3 Vyberte požadovanou aplikaci. 4 Chcete-li upravit nastavení oznámení, ťukněte na příslušné jezdce. Oznamovací kontrolka Oznamovací kontrolka upozorňuje na stav baterie a některé další události. Například blikající bílé světlo označuje novou zprávu nebo zmeškaný hovor..

Ikony oznámení - Page 31

Aktivní režim Letadlo Aktivní funkce Bluetooth® Mikrofon je ztlumen Hlasitý odposlech je zapnutý Režim Nerušit je aktivní Režim vibrací Je nastaven budík Systém GPS je aktivní Probíhá synchronizace Problém s přihlášením nebo synchronizací V závislosti na mobilním operátorovi, síti a oblasti nemusí být funkce a služby znázorněné některými ikonami v tomto seznamu k dispozici. Správa ikon stavového řádku 1 Na ploše ťukněte na položku . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Displej > Systémové ikony . 3 Zaškrtněte políčka u systémových ikon..

Blokování oznámení z aplikace - Page 32

Přehrávání skladby Rádio je zapnuté Zařízení je připojeno k počítači prostřednictvím kabelu USB Vnitřní úložiště je ze 75 % plné – ťuknutím přenesete data na paměťovou kartu Varování Další nezobrazená oznámení Nejsou zde uvedeny všechny ikony, které se mohou na zařízení zobrazit. Tento seznam je pouze pro referenční účely a může dojít ke změnám bez předchozího upozornění. Blokování oznámení z aplikace 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku . 2 Vyhledejte položky Nastavení > Oznámení a ťukněte na ně. 3 Vyberte aplikaci...

33 - Page 33

Vyhledávejte informace v zařízení a na webu. Vychutnejte si hudbu, filmy, aplikace a hry na svém zařízení a získejte například exkluzivní přístup k jedinečnému obsahu dostupnému pouze na zařízeních Xperia™. Zobrazte svou aktuální polohu, vyhledávejte další místa a plánujte trasy pomocí služby Google Maps™. K odesílání a příjmu textových zpráv nebo zpráv MMS použijte aplikaci Zprávy. Aplikace Xperia™ Movie Creator automaticky vytváří krátká videa pomocí existujících sbírek fotografií a videí. Pomocí aplikace Hudba si můžete uspoř..

Nabíjení zařízení - Page 34

Baterie a údržba Nabíjení zařízení Vždy používejte pouze originální nabíječku Sony a kabel USB Type-C™ určené pro váš konkrétní model Xperia™. Jiné nabíječky a kabely mohou prodloužit dobu nabíjení, nenabíjet vůbec nebo dokonce vaše zařízení poškodit. Před vložením kabelu USB Type-C™ zkontrolujte, zda jsou všechny porty USB a konektory zcela suché. Nabíječka do zásuvky nabije vaše zařízení rychleji, než když je připojíte k počítači. Zařízení lze používat i během nabíjení. Pokud je baterie zcela vybitá, může trvat až 30 mi..

Baterie a správa napájení - Page 35

Indikátor stavu baterie Zelená Baterie se nabíjí a je nabitá na více než 90 %. Oranžová Baterie se nabíjí a je nabitá na méně než 90 %. Červená Baterie se nabíjí a je nabitá na méně než 15 %. Baterie a správa napájení Zařízení je vybaveno vestavěnou baterií. Chcete-li tuto možnost využít na maximum, sledujte spotřebu různých aplikací a funkcí. Funkce úspory energie na pozadí jsou ve výchozím nastavení aktivovány, aby vám pomohly snížit spotřebu energie baterie. K dalšímu snížení spotřeby energie máte v případě potřeby k dispozici d..

Režim STAMINA - Page 36

Přidání výjimek funkcí úspory energie pro aplikace 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Vyhledejte položky Nastavení > Baterie a ťukněte na ně. 3 Ťukněte na ikonu a vyberte možnost Optimalizace výdrže bat. . Zobrazí se seznam neoptimalizovaných aplikací. 4 Chcete-li do toho seznamu přidat aplikace nebo je z něj odebrat, ťukněte na položku APLIKACE a vyberte nebo zrušte výběr aplikace v seznamu, a upravte tak její nastavení optimalizace. 5 Seznam neoptimalizovaných aplikací se aktualizuje podle vašeho nastavení. Aplikace nelze z optimalizace režim..

Bezdrátová aktualizace zařízení - Page 37

Aktualizace zařízení Aktualizaci softwaru vašeho zařízení doporučujeme v zájmu získání nejnovějších funkcí, vylepšení a oprav chyb. Zajistíte tak optimální funkci zařízení. Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, na stavovém řádku se zobrazí ikona . Nové aktualizace lze vyhledat také ručně nebo je lze naplánovat. Nejsnadnější způsob provedení aktualizace softwaru je bezdrátový, přímo ze samotného zařízení. Některé aktualizace však nelze stáhnout prostřednictvím bezdrátového připojení. V tom případě budete k aktualizaci zařízen..

Údržba pomocí počítače - Page 38

Nastavení automatického stažení aktualizací systému 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Informace o telefonu > Aktualizace softwaru . 3 Ťukněte na položku a potom na položku Nastavení > Automaticky stáhnout systémové aktualizace . 4 Vyberte požadovanou možnost. Povolení nebo zákaz automatických aktualizací pro aplikace 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Informace o telefonu > Aktualizace softwaru . 3 Ťukněte na položku a potom na položku Nastavení > Automaticky..

Změna režimu připojení USB - Page 39

S aplikací Xperia™ Companion máte přístup k systému souborů zařízení. Pokud nemáte aplikaci Xperia™ Companion nainstalovánu, budete o instalaci požádáni při připojení zařízení k počítači. Vždy používejte pouze kabel USB určený pro váš konkrétní model Xperia™ a zkontrolujte, zda je zcela suchý. Režim připojení USB Režim připojení Přenos souborů můžete použít pro správu souborů a aktualizaci softwaru zařízení. Tento režim USB se používá při spojení s počítači se systémem Microsoft ® Windows ® . Nabíjení je ve výchozím nas..

Správa souborů pomocí počítače - Page 40

• Pokud vaše zařízení nedokáže číst z paměťové karty, zkuste ji naformátovat. Mějte na paměti, že při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty. Pokud sdílíte zařízení s více uživateli, musíte se přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li provádět určité akce, např. přenášet data na paměťovou kartu nebo ji formátovat. Zobrazení využití paměti 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na . 2 Vyhledejte položky Nastavení > Úložiště a paměť a ťukněte na ně. Zobrazení množství volné a využité paměti RA..

Zálohování a obnovování obsahu - Page 41

Zálohování a obnovování obsahu Obecně byste neměli ukládat videa ani jiný osobní obsah výhradně do interní paměti zařízení. Pokud je zařízení poškozeno, ztratí se či bude ukradeno, data uložená ve vnitřní paměti nemusí být možné obnovit. Doporučuje se použít software Xperia™ Companion k provádění záloh, které ukládají vaše data bezpečně do externího zařízení. Tato metoda se doporučuje zejména v případě, že aktualizujete software zařízení na novou verzi systému Android. Aplikace Zálohování a obnova Xperia™ se doporučuje pro z..

42 - Page 42

• Kontakty • Konverzace • Seznam volání • Kalendář • E-mailové účty • Sítě Wi-Fi • Nastavení zařízení • Aplikace • Rozvržení obrazovky Plocha Xperia™ Nastavení automatického zálohování 1 Pokud provádíte zálohování do úložného zařízení USB, ujistěte se, že je k zařízení připojeno pomocí adaptéru USB Host. Pokud zálohujete na kartu SD, ujistěte se, že je karta SD správně do zařízení vložena. Pokud zálohujete obsah do online účtu, zkontrolujte, zda jste se přihlášeni k vašemu účtu Google™. 2 Na obrazovce Plocha ťuk..

43 - Page 43

Obnovení zálohovaného obsahu 1 Pokud obnovujete obsah z paměťového zařízení USB, ujistěte se, že je k vašemu zařízení připojeno pomocí kabelu typu USB Host. Pokud obnovujete z karty SD, zkontrolujte, zda je karta správně vložena do zařízení. Pokud obnovujete ze služby Xperia Backup & Restore, zkontrolujte, zda jste přihlášeni k vašemu účtu Google™. 2 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 3 Vyhledejte položky Nastavení > Zálohování a obnovení dat a ťukněte na ně. 4 V nabídce Zálohování a obnova Xperia™ ťukněte na položku Obnovit dat..

Stahování aplikací ze služby Google Play™ - Page 44

Stahování aplikací Stahování aplikací ze služby Google Play™ Google Play™ je oficiální obchod online společnosti Google, ze kterého lze stahovat aplikace, hry, hudbu, filmy a knihy. Obsahuje bezplatné i placené aplikace. Než začnete stahovat ze služby Google Play™, ujistěte se, že máte funkční připojení k Internetu, ideálně prostřednictvím sítě Wi-Fi, abyste se vyhnuli vysokým poplatkům za přenos dat. Chcete-li používat službu Google Play™, musíte mít účet Google™. Služba Google Play™ nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblas..

Prohlížení webu - Page 45

Internet a sítě Prohlížení webu Na většině trhů je v zařízení předinstalován webový prohlížeč Google Chrome™ pro zařízení Android™. Podrobnější informace o použití tohoto webového prohlížeče získáte na stránce http://support.google.com/chrome po kliknutí na odkaz „Chrome pro mobily“. Procházení webu 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Najděte položku a ťukněte na ni. 3 Pokud prohlížeč Google Chrome™ používáte poprvé, vyberte, zda se přihlásíte k účtu Google™, nebo zda jej budete používat anonymně. 4 Do pole hledán..

Obnovit - Page 46

Přidání nastavení Internetu a zpráv MMS 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Další > Mobilní sítě . 3 Vyberte kartu SIM. 4 Ťukněte na možnost Názvy přístupových bodů (APN) > . 5 Ťukněte na možnost Jméno , zadejte požadovaný název a ťukněte na tlačítko OK . 6 Ťukněte na položku Název AP , zadejte název přístupového bodu a ťukněte na tlačítko OK . 7 Zadejte všechny požadované informace. Pokud si nejste jisti, jaké údaje je třeba zadat, vyžádejte si podrobnější informace od svého mobilního..

Zlepšení síly signálu Wi-Fi - Page 47

Ruční přidání sítě Wi-Fi® 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Wi-Fi . 3 Posuňte se dolů a na konci seznamu ťukněte na položku . 4 Zadejte údaj Název sítě (SSID) . 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole Zabezpečení . 6 Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo. 7 Chcete-li upravit pokročilá nastavení, například nastavení proxy a IP adresy, ťukněte na možnost Rozšířené možnosti a proveďte požadované úpravy 8 Ťukněte na tlačítko ULOŽIT . Kontaktujte správce sítě Wi-Fi, který vám poskytne s..

Identification - Page 48

Vyhledání adresy MAC zařízení 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Wi-Fi . 3 Ťukněte na položku . Adresa MAC se zobrazí v seznamu. WPS WPS (Wi-Fi Protected Setup™) je standard pro bezdrátové sítě, který pomáhá při navázání bezpečného bezdrátového síťového připojení. Funkce WPS vám usnadní zabezpečení sítě prostřednictvím šifrování Wi-Fi Protected Access® (WPA). Do nové sítě můžete také přidávat nová zařízení bez nutnosti zadávání dlouhých hesel. Funkci WPS lze povolit jednou z následuj..

Sdílení připojení přes Bluetooth - Page 49

Sdílení mobilního datového připojení s jiným zařízením s technologií Bluetooth® 1 Vaše zařízení a druhé zařízení s technologií Bluetooth® musí být navzájem spárovány a mobilní přenos dat musí být v zařízení aktivní. 2 Vaše zařízení : Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 3 Ťukněte na položky Nastavení > Další > Sdílení Internetu a přenosného přístup. bodu a ťuknutím na jezdce Sdílení připojení přes Bluetooth aktivujte funkci. 4 Zařízení Bluetooth® : Nastavte zařízení tak, aby získávalo připojení k síti pomocí te..

Řízení využívání datových přenosů - Page 50

Řízení využívání datových přenosů Můžete získat přehled o množství přenesených dat do a ze zařízení prostřednictvím mobilního datového připojení nebo připojení Wi-Fi za určité období. Můžete například zobrazit množství dat přenesených jednotlivými aplikacemi. V případě dat přenesených pomocí mobilního datového připojení můžete také nastavit upozornění o používání dat a limity, které zamezí dalším poplatkům. Změnou nastavení datových přenosů získáte lepší kontrolu nad množstvím přenesených dat. Tato nastavení ale ..

Výběr mobilních sítí - Page 51

SIM můžete vybrat k použití pro přenos dat během úvodního nastavení zařízení nebo ji můžete zvolit či změnit později v nabídce Nastavení. Změna karty SIM používané pro datové přenosy 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Karty SIM > Mobilní přenos dat . 3 Vyberte kartu SIM, kterou chcete používat pro přenos dat. Chcete-li používat vyšší datové rychlosti, vyberte kartu SIM, která podporuje nejrychlejší mobilní síť, například 3G. Výběr mobilních sítí Vaše zařízení podporuje použití dvou růz..

Přidání virtuální privátní sítě (VPN) - Page 52

Připojení pomocí sítě VPN lze v závislosti na síti uskutečnit mnoha různými způsoby. Některé sítě mohou vyžadovat přenesení a instalaci certifikátu zabezpečení do zařízení. Podrobné informace o uskutečnění připojení k síti VPN získáte u správce sítě vaší společnosti nebo organizace. Pokud používáte zařízení s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li upravovat nastavení VPN. Přidání virtuální privátní sítě (VPN) 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na pol..

Nastavení online účtu pro synchronizaci - Page 53

Synchronizace dat v zařízení Synchronizace s online účty Kontakty, e-maily, události v kalendáři a další informace ve svém zařízení můžete synchronizovat s různými online účty, například s e-mailovými účty, jako je Gmail™ a Exchange ActiveSync, Facebook™ a Flickr™. Aktivujete-li funkci automatické synchronizace, můžete data pro všechny účty synchronizovat automaticky, nebo pro jednotlivé účty ručně. Nastavení online účtu pro synchronizaci 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Účty a synchronizace >..

Nastavení účtu EAS pro synchronizaci - Page 54

Nastavení účtu EAS pro synchronizaci 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Účty a synchronizace > Přidat účet > Exchange ActiveSync . 3 Zadejte podnikovou e-mailovou adresu a heslo. 4 Ťukněte na položku DALŠÍ . Pokud dojde k chybě, informace o serveru a doméně pro daný účet zadejte ručně a pak ťukněte na položku DALŠÍ . 5 Ťuknutím na položku OK povolte podnikovému serveru kontrolovat vaše zařízení. 6 Vyberte způsob a interval synchronizace a data, která chcete synchronizovat se zařízením. 7 Ťukněte n..

Přístup k nastavení - Page 55

Základní nastavení Přístup k nastavení Nabídka Nastavení umožňuje zobrazit a změnit různé položky nastavení zařízení. Nabídku Nastavení lze otevřít z obrazovky Aplikace nebo z panelu Rychlá nastavení. Otevření nabídky nastavení zařízení z obrazovky Aplikace 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Najděte položku Nastavení a ťukněte na ni. Zobrazení informací o zařízení 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Vyhledejte položku Nastavení > Informace o telefonu a ťukněte na ni. Přístup na panel Rychlá nastavení • Dvěma prsty př..

Nastavení výjimek z režimu Nerušit - Page 56

Nastavení vyzvánění 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Zvuk > Vyzváněcí tón telefonu . 3 Vyberte možnost v seznamu nebo ťukněte na ikonu a vyberte hudební soubor uložený v zařízení. 4 Potvrďte akci ťuknutím na možnost Hotovo . Výběr zvuků oznámení 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Zvuk > Zvuk oznámení . 3 Vyberte možnost v seznamu nebo ťukněte na ikonu a vyberte hudební soubor uložený v zařízení. 4 Potvrďte akci ťuknutím na možnost Hotovo . Někter..

Inteligentní podsvícení - Page 57

• Zprávy • Budíky Povolení prioritních oznámení v režimu Nerušit 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Zvuk > Nerušit > Povolit pouze prioritní . 3 Ťukněte na položku Volání nebo Zprávy . 4 Vyberte požadovanou možnost. Nastavení obrazovky Přizpůsobení jasu obrazovky ručně bez ohledu na osvětlení 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku . 2 Vyhledejte položku Nastavení > Displej a ťukněte na ni a ťuknutím na přepínač Adaptivní jas tuto funkci zakažte, pokud již zakázaná není. 3 Ťukněte ..

Nastavení aplikací - Page 58

Vypnutí nebo zapnutí funkce Inteligentní podsvícení 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Displej > Chytré řízení podsvícení . 3 Ťuknutím na přepínač zapněte nebo vypněte funkci. Připnutí obrazovky Pomocí funkce připnutí obrazovky můžete zajistit, aby stále zůstala zobrazena určitá aplikace. Například když hrajete hru a omylem stisknete tlačítko Domů, funkce připnutí obrazovky zabrání minimalizaci probíhající hry. Tuto funkci můžete také použít, když zařízení někomu půjčujete a chcete znesn..

Kritická oprávnění - Page 59

Odepření oprávnění • Chcete-li odepřít oprávnění, ťukněte na možnost Odmítnout , když je zobrazeno dialogové okno. Některé aplikace bude možné používat, i když jim odepřete oprávnění. Kritická oprávnění Některá oprávnění jsou nutná k tomu, aby aplikace fungovaly tak, jak mají. V takových případech o tom dostanete informaci v dialogovém okně. Konfigurace aplikací 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Aplikace > . 3 Vyberte možnost konfigurace, např. Oprávnění aplikací , a poté zvolte aplikac..

Resetování aplikací - Page 60

Resetování aplikací Pokud některé aplikace přestanou reagovat nebo způsobují potíže se zařízením, můžete je resetovat nebo vymazat jejich data. Resetování předvoleb aplikace 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Vyhledejte položky Nastavení > Aplikace a ťukněte na ně. 3 Ťukněte na položku a potom na položku Obnovit předvolby aplikace > Obnovit aplikace . Resetováním předvoleb aplikace neodstraníte ze zařízení žádná data související s danou aplikací. Vymazání dat aplikace 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Vyhledejte položky ..

Nastavení jazyka - Page 61

Manuální spuštění spořiče obrazovky 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Displej > Spořič obrazovky . 3 Ťuknutím na jezdce zapněte funkci. 4 Chcete-li spořič obrazovky aktivovat ihned, ťukněte na volbu a poté na tlačítko Spustit . Nastavení jazyka V zařízení můžete nastavit výchozí jazyk a později jej kdykoli změnit. Také můžete změnit jazyk psaní při zadávání textu. Změna jazyka 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Jazyky a zadávání > Jazyky > Přid..

Zlepšení přehrávání zvuku - Page 62

Zapnutí režimu pro vylepšení obrazové kvality 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Displej > Vylepšení snímku . 3 Ťukněte na přepínač Super živý režim , pokud již není vybraný. Zlepšení přehrávání zvuku Zvuk reprodukovaný vaším zařízením můžete zlepšit ručním povolením některých funkcí, např. Ekvalizér nebo Prostorový zvuk. Můžete použít dynamickou normalizaci pro zmenšení rozdílů v hlasitosti různých skladeb nebo videí. Při použití kabelové náhlavní soupravy můžete zlepšit zvukov..

Účet hosta - Page 63

Přidání běžného uživatelského účtu 1 Ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník, tj. uživatel, který spustil zařízení jako první. 2 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 3 Ťukněte na položky Nastavení > Uživatelé > Přidat uživatele . 4 Ťukněte na tlačítko OK . Nový účet byl vytvořen. 5 Ťukněte na tlačítko NASTAVIT . Obrazovka se uzamkne a v pravém horním rohu se zobrazí ikona znázorňující nově přidaného uživatele. 6 Obrazovku odemknete tak, že po ní přejedete prstem směrem nahoru. 7 Chcete-li nastavit účet pro uživatele..

Nastavení více uživatelských účtů - Page 64

Nastavení více uživatelských účtů Na zařízení s více uživatelskými účty se nastavení rozdělují do tří skupin: • Nastavení, která může změnit každý uživatel a která ovlivňují všechny uživatele. Například nastavení jazyka, Wi-Fi, režim Letadlo, NFC a Bluetooth®. • Nastavení, která ovlivňují pouze aktuální uživatelský účet. Sem patří například nastavení synchronizace dat, zamykání obrazovky, správa účtů a nastavení tapety. • Nastavení, která jsou viditelná pouze pro vlastníka zařízení a ovlivňují všechny uživatele, na..

Klávesnice na obrazovce - Page 65

Zadávání textu Klávesnice na obrazovce Vaše zařízení zahrnuje několik předinstalovaných poskytovatelů zadávání textu. Výchozí poskytovatel může záviset na použitém místním nebo jazykovém nastavení. Ve vaší oblasti nemusejí být k dispozici všichni poskytovatelé. Klávesnice SwiftKey ® Na klávesnici na obrazovce můžete zadávat text ťuknutím na každé jednotlivé písmeno nebo s využitím funkce SwiftKey ® , která umožňuje sestavovat slova tažením prstu z písmene na písmeno. 1 Odstranění znaku před kurzorem 2 Vložení nového řádku ťuknut..

Panel pro úpravu textu - Page 66

Zobrazení klávesnice na obrazovce pro zadání textu • Ťukněte na pole pro zadání textu. Použití klávesnice na obrazovce při orientaci na šířku • Když je otevřena klávesnice na obrazovce, otočte zařízením do strany. V nastavení některých aplikací může být nutné povolit orientaci na šířku. Zadávání textu po jednotlivých znacích 1 Chcete-li zadat znak viditelný na klávesnici, ťukněte na něj. 2 Chcete-li zadat variantu znaku, dotkněte se standardního znaku na klávesnici a podržte jej. Zobrazí se seznam dostupných možností, ve kterém můžet..

Použití nástroje Lupa - Page 67

Použití nástroje Lupa • Po zadání textu ťukněte na příslušné textové pole a podržte jej. Zobrazí se zvětšený text. Bude také možné umístit kurzor na libovolné místo v rámci textového pole. 67 Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

..

Otevření telefonního číselníku - Page 68

Volání Volání Hovor lze uskutečnit ručním zadáním telefonního čísla, výběrem čísla uloženého v seznamu kontaktů v zařízení nebo ťuknutím na telefonní číslo v seznamu volání. Můžete rovněž použít funkci chytrého vytáčení k rychlému nalezení čísel ze seznamu kontaktů a seznamů volání tím, že zadáte část jména nebo čísla kontaktu a vyberete požadovanou položku z nabídnutého seznamu. K videohovorům můžete využít aplikaci Hangouts™ pro textové, hlasové a video konverzace. 1 Zobrazení dalších možností 2 Smazání čísla 3 ..

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla - Page 69

Uskutečnění mezinárodního hovoru 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Najděte položku a ťukněte na ni. Zobrazí se seznam volání. 3 Ťuknutím na ikonu zobrazte číselník. 4 Dotkněte se tlačítka 0 a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí znaménko +. 5 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodních nul) a telefonní číslo. Potom ťukněte na tlačítko . 6 V dialogovém okně výběru účtu vyberte kartu SIM. Přidání čísla přímé volby na plochu 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Plocha a podržte je, dokud zař..

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS - Page 70

Vypnutí vyzváněcího tónu u příchozího hovoru • Při příjmu hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti. Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS Můžete odmítnout hovor pomocí textové zprávy, která je automaticky odeslána volajícímu a uložena v konverzaci s daným kontaktem. Můžete vybírat z několika přednastavených zpráv, které jsou v zařízení k dispozici, nebo můžete vytvořit vlastní zprávu. Vlastní přizpůsobené zprávy můžete rovněž vytvořit úpravou předdefinovaných zpráv. Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS, když je obrazovka..

Používání seznamu volání - Page 71

Používání seznamu volání V seznamu volání můžete zobrazit zmeškané hovory s ikonou nebo , která udává kartu SIM, pro kterou byl hovor určen, přijaté hovory a volaná čísla . Otevření seznamu volání 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Najděte položku a ťukněte na ni. Zobrazení zmeškaných hovorů 1 Když zmeškáte hovor, na stavovém řádku se zobrazí ikona . Přetáhněte stavový řádek směrem dolů. 2 Ťukněte na možnost Zmeškaný hovor . Volání na číslo ze seznamu volání 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Najděte položku a ..

Omezení hovorů - Page 72

Povolení dostupnosti obou karet SIM 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Karty SIM > Dostupnost duální karet SIM . 3 Ťuknutím na přepínač Dostupnost duální karet SIM zapněte funkci. 4 Postup dokončete podle pokynů na obrazovce. Pokud funkce dostupnosti obou karet SIM nepracuje poté, co ji zapnete, zkontrolujte, zda jste pro obě karty SIM správně zadali telefonní čísla. V některých případech budou čísla rozpoznána automaticky při úvodním nastavení. Jinak budete vyzváni k jejich zadání. Omezení hovorů Můžet..

Více hovorů - Page 73

Více hovorů Jestliže máte aktivovanou funkci čekajícího hovoru, můžete současně přijmout více hovorů. Pokud je tato funkce aktivována, uslyšíte při dalším příchozím hovoru pípnutí. Mobilní data nejsou během hovorů k dispozici. Aplikace, například e-mail, Internet a sociální sítě, budou po připojení k síti Wi-Fi fungovat. Aktivace a deaktivace funkce čekajících hovorů 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Vyhledejte položku Nastavení > Hovor a ťukněte na ni. 3 Vyberte kartu SIM. 4 Ťukněte na tlačítko Další nastavení . 5 Chcete-li ..

Hlasová schránka - Page 74

Ukončení konferenčního hovoru • Během konferenčního hovoru ťukněte na položku . Hlasová schránka Pokud váš tarif zahrnuje službu hlasové schránky, mohou vám volající v případě, že nemůžete přijmout hovor, nechávat hlasové zprávy. Číslo služby hlasové schránky bývá většinou uloženo na kartě SIM. Pokud tomu tak není, můžete toto číslo získat od svého mobilního operátora a zadat je ručně. Zadání čísla hlasové schránky 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Hovor > Hlasová schránka > ..

Hledání a zobrazení kontaktů - Page 75

Kontakty Hledání a zobrazení kontaktů 1 Hledání kontaktů 2 Úprava a zobrazení informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro případ nouze 3 Zobrazení dalších možností 4 Karty Oblíbené položky a Všechny kontakty 5 Zobrazení podrobností o kontaktu 6 Přechod na kontakty začínající vybraným písmenem pomocí jezdce 7 Přidání kontaktu Vyhledání kontaktu 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku . 2 Ťukněte na a zadejte telefonní číslo, jméno nebo jiné údaje do pole Najít kontakty . Seznam výsledků se při zadávání..

Přidávání a úpravy kontaktů - Page 76

Přidávání a úpravy kontaktů Přidání kontaktu 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku . 2 Ťukněte na položku . 3 Pokud jste synchronizovali kontakty s jedním nebo více účty a přidáváte určitý kontakt poprvé, je třeba vybrat účet, do kterého chcete daný kontakt přidat. Případně můžete ťuknout na položku Kontakt v telefonu , pokud chcete kontakt uložit pouze do zařízení. 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu. 5 Po dokončení ťukněte na možnost ULOŽIT . Po uložení kontaktu do účtu se tento účet při př..

Přenos kontaktů - Page 77

Odstranění kontaktů 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku . 2 Ťukněte na kontakt, který chcete odstranit, a podržte jej. 3 Zaškrtněte políčko vedle kontaktů, které chcete odstranit. 4 Ťukněte na a potom na položku Smazat kontakt . 5 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu SMAZAT . Úpravy kontaktních informací o vaší osobě 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku . 2 Ťukněte na JÁ a potom na položku . 3 Zadejte nové informace nebo proveďte požadované změny. 4 Po dokončení ťukněte na možnost ULOŽIT . Vytvořen..

Zálohování kontaktů - Page 78

Import kontaktů z paměťové karty 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku . 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost Importovat/Exportovat > Importovat z karty SD nebo z vnitřního úložiště (soubor .vcf) . 3 Vyberte, kam chcete kontakty uložit. 4 Ťukněte na tlačítko Karta SD . 5 Ťuknutím vyberte soubory, které chcete importovat. Import kontaktů pomocí technologie Bluetooth ® 1 V zařízení musí být zapnutá funkce Bluetooth ® a zařízení musí být viditelné pro ostatní. 2 Po zobrazení oznámení příchozího souboru přet..

79 - Page 79

1 Návrat k hlavní obrazovce Kontakty 2 Zobrazení dalších možností 3 Karta s informacemi o zdravotním stavu, osobními údaji a kontaktními informacemi pro případ nouze 4 Informace o zdravotním stavu a osobní údaje Zadání informací o zdravotním stavu 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku . 2 Ťukněte na položku . 3 Upravte požadované údaje. Přidání nového kontaktu pro případ nouze 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku . 2 Ťukněte na položku a potom na KONTAKTY > Přidat kontakt . 3 Ťukněte na kontakt, kt..

80 - Page 80

Odeslání kontaktu 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku . 2 Ťukněte na kontakt, jehož podrobnosti chcete odeslat. 3 Ťukněte na a potom na položku Sdílet . 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce. Odeslání několika kontaktů současně 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku . 2 Dotkněte se kontaktu a podržte jej a zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček vedle kontaktů, které chcete sdílet. 3 Ťukněte na a potom na položku Sdílet . 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupu..

Vytvoření a odeslání zprávy - Page 81

Zasílání zpráv a chat Čtení a odesílání zpráv Aplikace Zprávy zobrazuje zprávy v podobě konverzací, což znamená, že jsou zde seskupeny všechny zprávy odeslané určité osobě a od této osoby přijaté. Počet znaků, který lze odeslat v jedné zprávě, se liší podle operátora sítě a používaného jazyka. Maximální velikost zprávy MMS, která zahrnuje velikost přidaných souborů médií, se liší v závislosti na mobilním operátorovi. Další informace získáte u svého mobilního operátora. 1 Návrat na seznam konverzací 2 Zavolání odesílateli zpr..

Uspořádání zpráv - Page 82

Odpověď na zprávu 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost . 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu. 3 Zadejte odpověď a ťukněte na jedno z tlačítek podle toho, kterou kartu SIM chcete použít. Předání zprávy 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost . 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete předat. 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete předat dál, podržte ji a následně ťukněte na položku Předat zprávu . 4 Zadejte jméno nebo telefonní číslo příjemce a vyberte jej ze zobrazeného seznamu. Poku..

Uskutečnění hovoru ze zpráv - Page 83

Uskutečnění hovoru ze zpráv Volání odesilateli zprávy 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost . 2 Ťukněte na konverzaci, poté na ikonu a vyberte kartu SIM. Uložení čísla odesílatele ke kontaktu 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost . 2 Ťukněte na ikonu vedle telefonního čísla a pak na položku ULOŽIT . 3 Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na možnost Vytvořit nový kontakt . 4 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku ULOŽIT . Nastavení zpráv Změna nastavení oznámení o zprávách 1 Na obrazovce Ploc..

Nastavení Internetu a zpráv MMS - Page 84

E-mail Nastavení e-mailu Pomocí e-mailové aplikace v zařízení můžete prostřednictvím svých e-mailových účtů odesílat a přijímat e-maily. Můžete mít jeden či více e-mailových účtů současně, včetně účtů Microsoft Exchange ActiveSync. Nastavení e-mailového účtu 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Najděte položku E-mail a ťukněte na ni. 3 Dokončete nastavení podle pokynů zobrazených na obrazovce. U některých e-mailových služeb může být potřeba, abyste se obrátili na poskytovatele e- mailové schránky a požádali jej o podrobné i..

Uspořádání e-mailových zpráv - Page 85

Čtení e-mailových zpráv 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Najděte položku E-mail a ťukněte na ni. 3 Používáte-li několik e-mailových účtů, ťukněte na položku , na a vyberte účet, který chcete zkontrolovat. Pokud chcete zkontrolovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položky a a vyberte možnost Všechny přijaté zprávy . 4 Posouvejte se ve složce doručených e-mailů nahoru nebo dolů a ťukněte na e- mailovou zprávu, kterou si chcete přečíst. Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a pot..

Zprávu můžete odstranit i listováním doprava. - Page 86

Vyhledávání e-mailů 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost E-mail . 2 Používáte-li několik e-mailových účtů, ťukněte na položku , na a vyberte účet, který chcete vyhledat. Pokud chcete prohledat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položky a a vyberte možnost Všechny přijaté zprávy . 3 Ťukněte na položku . 4 Zadejte hledaný text. 5 Zobrazí se výsledky hledání seřazené podle data. Ťukněte na e-mail, který chcete otevřít. Zobrazení všech složek v jednom e-mailovém účtu 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a po..

Další informace o aplikaci Gmail™ - Page 87

Gmail™ Pokud máte účet Google™, můžete ke čtení a psaní e-mailových zpráv použít aplikaci Gmail™. 1 Zobrazení seznamu všech účtů Gmail a složek 2 Hledání e-mailových zpráv 3 Seznam e-mailových zpráv 4 Napsání e-mailové zprávy Další informace o aplikaci Gmail™ • Je-li otevřena aplikace Gmail, ťukněte na tlačítko a pak na možnost Nápověda a zpětná vazba . 87 Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

..

Správa souborů pomocí počítače - Page 88

Hudba a rádio FM Přenos hudby do zařízení Existují dva způsoby, jak přenést hudbu z počítače do zařízení: • Hudební soubory mezi vaším zařízením a počítačem můžete přenést prostřednictvím poskytnutého kabelu USB Type-C™. Po připojení vyberte na zařízení možnost Přenos souborů a pak soubory zkopírujte a vložte nebo přetáhněte pomocí počítače. Další informace naleznete v tématu Správa souborů pomocí počítače na stránce 38. • K přenosu souborů médií mezi počítačem a zařízením můžete použít software Xperia™ Companio..

Úvodní obrazovka aplikace Hudba - Page 89

15 Přehrávání skladeb v aktuální frontě přehrávání v náhodném pořadí Úvodní obrazovka aplikace Hudba 1 Ťuknutím na ikonu v levém horním rohu otevřete nabídku aplikace Hudba 2 Posunem nahoru nebo dolů se zobrazí obsah 3 Přehrávání skladby v aplikaci Hudba 4 Přehrávání všech skladeb v režimu náhodného přehrávání 5 Návrat na obrazovku přehrávače hudby Přehrávání skladby v aplikaci Hudba 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost . 2 Ťukněte na položku . 3 Vyberte hudební kategorii. 4 Ťuknutím na skladbu zahájíte její p..

Právě přehrávanou skladbu nelze odstranit. - Page 90

Otevření aplikace Hudba, pokud přehrává na pozadí • Zatímco se na pozadí přehrává skladba, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na aplikaci Hudba. • Případně na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost . Nabídka aplikace Hudba Nabídka aplikace Hudba poskytuje přehled o všech skladbách v zařízení. Zde můžete spravovat alba a seznamy skladeb. 1 Návrat na úvodní obrazovku aplikace Hudba 2 Zobrazení aktuálního seznamu přehrávaných skladeb 3 Procházení všech seznamů skladeb 4 Procházení všech interpretů 5 Procházen..

Seznamy skladeb - Page 91

Vytváření vlastních seznamů skladeb 1 Na úvodní obrazovce aplikace Hudba dlouze stiskněte název alba nebo skladby, které chcete přidat do seznamu skladeb. 2 V otevřené nabídce ťukněte na možnost Přidat na seznam skladeb > Vytvořit nový seznam skladeb . 3 Zadejte název seznamu skladeb a ťukněte na možnost OK . Můžete také otevřít úvodní obrazovku aplikace Hudba a vytvořit nový seznam skladeb ťuknutím na položky Seznamy skladeb a . Přehrávání vlastních seznamů skladeb 1 Otevřete nabídku aplikace Hudba a ťukněte na položku Seznamy skladeb . 2 V..

Poslech rádia - Page 92

Zapnutí funkce prostorového zvuku 1 Otevřete nabídku aplikace Hudba a ťukněte na položky Nastavení > Nastavení zvuku > Zvukové efekty > Prostorový zvuk (VPT) . 2 Listujte vlevo nebo vpravo a vyberte nastavení. Poté potvrďte ťuknutím na tlačítko OK . Poslech rádia Rádio FM v zařízení funguje stejným způsobem, jako kterékoli jiné rádio FM. Můžete například procházet a poslouchat FM stanice a ukládat je jako oblíbené položky. Před použitím rádia je třeba připojit k zařízení kabelovou náhlavní soupravu nebo sluchátka. Důvodem je skuteč..

Přehrát ve sluchátkách - Page 93

Spuštění nového hledání kanálů rádia 1 Když je spuštěné rádio, ťukněte na volbu . 2 Ťukněte na tlačítko Hledat kanály . Rádio prohledá celé frekvenční pásmo a označí všechny dostupné kanály. Přepnutí zvuku rádia do reproduktoru 1 Stiskněte při zapnutém rádiu tlačítko . 2 Ťukněte na volbu Přehrát v reproduktoru . Chcete-li přepnout zvuk zpět do kabelové náhlavní soupravy nebo sluchátek, stiskněte tlačítko a ťukněte na položku Přehrát ve sluchátkách . Oblíbené kanály rádia Uložení kanálu do oblíbených položek 1 Když je r..

Fotografování a nahrávání videí - Page 94

Fotoaparát Fotografování a nahrávání videí 1 Objektiv předního fotoaparátu 2 Volba režimu záznamu 3 Přepnutí mezi předním a hlavním fotoaparátem 4 Přiblížení a oddálení 5 Tlačítko spouště fotoaparátu – Aktivuje fotoaparát / pořizuje fotografie / nahrává videoklipy 6 Prohlížení fotografií a videoklipů 7 Umístění uložení 8 Tlačítko závěrky – Pořizování fotografií nebo nahrávání videa 9 Návrat k předchozímu kroku nebo ukončení režimu fotoaparátu 10 Nastavení režimu záznamu 11 Nastavení blesku Fotografování ze zamykací o..

Přehled režimů záznamu - Page 95

Použití funkce přiblížení či oddálení • Stáhněte prsty na obrazovce fotoaparátu k sobě nebo od sebe. • Můžete také použít tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení. Chcete-li tuto funkci povolit, ťukněte na položku a na položku Více > Použít tlačítka hlasitosti jako . Záznam videa pomocí tlačítka spouště fotoaparátu 1 Aktivujte fotoaparát. 2 Přejetím prstem po obrazovce vyberte položku . 3 Chcete-li zahájit záznam videa, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu. 4 Záznam zastavíte opětovným stisknutím tlačítka s..

Ruční závěrka - Page 96

Aplikace fotoaparátu Efekt AR Pořizování fotografií nebo videí s virtuálními scénami a postavami Kreativní efekt Použití různých efektů na fotografie i video Sound Photo Pořizování fotografií se zvukem na pozadí Panorama Pořizování širokoúhlých a panoramatických fotografií Timeshift burst Umožňuje výběr nejlepšího snímku ze série záběrů. Panorama Můžete pořizovat širokoúhlé a panoramatické fotografie snadným pohybem ťuknutí a posunu. Pořízení panoramatické fotografie 1 Aktivujte fotoaparát. 2 Vyberte položku a poté možnost . 3 St..

Tato funkce je dostupná pouze v režimu - Page 97

Zapnutí funkce Smile Shutter™ 1 Aktivujte fotoaparát. 2 Ťukněte na tlačítko . 3 Vyhledejte položky Automatický záznam > Snímání úsměvu a ťukněte na ně. 4 Když je spuštěn fotoaparát a je zapnuta funkce Snímání úsměvu , namiřte fotoaparát na fotografovaný objekt. Fotoaparát vybere, který obličej bude zaostřen. 5 Obličej se orámuje barevně a fotografie bude pořízena automaticky, jakmile fotoaparát detekuje úsměv. 6 Není-li rozpoznán žádný úsměv, stiskem tlačítka spouště fotoaparátu pořídíte fotografii ručně. Zapnutí ruční záv..

fotografií - Page 98

Zapnuto Po pořízení fotografie nebo videa se po dobu tří sekund v pravém dolním rohu obrazovky zobrazí náhled. Pouze přední fotoaparát Po pořízení fotografie nebo videa pomocí předního fotoaparátu se po dobu tří sekund v pravém dolním rohu obrazovky zobrazí náhled. Vypnuto Po pořízení se fotografie nebo video uloží a nezobrazí se žádný náhled. Použití tlačítka ovládání hlasitosti Tlačítko ovládání hlasitosti můžete při pořizování fotografií používat k různým účelům. Přiblížení Použití tlačítka ovládání hlasitosti pr..

Nastavení fotoaparátu - Page 99

Nastavení barvy a jasu 1 Aktivujte fotoaparát. 2 Ťukněte na možnost > Barva a jas . 3 Přetáhněte jezdce do požadované polohy a upravte nastavení barvy a jasu. Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Super auto a Videokamera. Vyvážení bílé, ostření, expozice a rychlost závěrky Vyvážení bílé je dostupné pouze v režimu Ručně a umožňuje nastavit vyvážení bílé podle barvy okolního světla. Umožňuje také ručně upravit úroveň expozice v rozsahu -2,0 až +2,0 EV. Je-li zobrazena ikona , můžete zvýšit nebo snížit jas snímku ťuknutím na iko..

Samospoušť - Page 100

20MP 5984×3376 (16:9) Rozlišení 20 megapixelů a poměr stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce. 12MP 4000×3008 (4:3) Rozlišení 12 megapixelů a poměr stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na standardní obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení. 12MP 4624×2608 (16:9) Rozlišení 12 megapixelů a poměr stran 16:9. Hodí se pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce. Přední fotoaparát: 16MP 5344×3008 (16:9) Rozlišení 16 megapixelů a poměr stran 16:9. Hodí se pro fotogr..

fotografie - Page 101

HDR Nastavení HDR (High Dynamic Range) můžete použít při fotografování se silným protisvětlem nebo v podmínkách s ostrým kontrastem. Technologie HDR kompenzuje ztrátu detailů a vytváří obraz, který vykresluje jak tmavé, tak světlé oblasti. Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Ručně . ISO Citlivost ISO lze nastavit na automatickou úpravu, nebo ji lze nastavit ručně na hodnoty od 50 do 3200. Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Ručně . Měření expozice Tato funkce změří množství světla dopadajícího na scénu, kterou ..

Přizpůsobení nastavení videokamery - Page 102

Nastavení videokamery Přizpůsobení nastavení videokamery 1 Aktivujte fotoaparát. 2 Přejetím prstem po obrazovce vyberte položku . 3 Chcete-li zobrazit nastavení, ťukněte na volbu . 4 Vyberte nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte. Přehled nastavení videokamery Rozlišení videa Rozlišení videa můžete přizpůsobit různým formátům. HD označuje vysoké rozlišení a FPS počet snímků za sekundu. Vyšší hodnota snímků za sekundu zajistí plynulejší video, ale soubor bude větší. Hlavní fotoaparát: Full HD (30 sn./s) 1920×1080 (16:9) F..

Zapnutí funkce Smile Shutter™ (video) - Page 103

Automatický záznam (video) Po zapnutí automatického záznamu můžete během nahrávání videa automaticky pořizovat snímky. Pomocí funkce Smile Shutter™ fotoaparát během nahrávání videa automaticky pořídí snímky umívajících se tváří. Zapnutí funkce Smile Shutter™ (video) 1 Aktivujte fotoaparát. 2 Ťukněte na tlačítko . 3 Vyhledejte položky Automatický záznam (video) > Snímání úsměvu a ťukněte na ně. SteadyShot™ Při natáčení videa může být obtížné udržet zařízení v klidu. Stabilizátor pomáhá kompenzovat nepatrné pohyby ruky. ..

Fotografie a videa v aplikaci Album - Page 104

Fotografie a videa v aplikaci Album Prohlížení fotografií a videí Pomocí aplikace Album si můžete prohlížet fotografie a přehrávat videoklipy pořízené fotoaparátem zařízení nebo prohlížet podobný obsah, který jste si do zařízení uložili. Všechny fotografie a videa se zobrazují v chronologicky seřazené mřížce. 1 Ťuknutím na ikonu otevřete obrazovku nabídky aplikace Album. 2 Zobrazení nabídky možností 3 Prezentace všech fotografií a videí nebo těch, které jste přidali jako oblíbené 4 Přetažením levého okraje obrazovky doprava otevřete..

Obrazovka nabídky aplikace Album - Page 105

Přehrávání videa 1 V aplikaci Album najděte video, které chcete přehrát, a ťukněte na něj. 2 Ťukněte na tlačítko . 3 Pokud se ovládací prvky nezobrazují, zobrazte je ťuknutím na obrazovku. Chcete-li ovládací prvky skrýt, ťukněte na obrazovku znovu. Pozastavení videoklipu 1 Při přehrávání videa zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky. 2 Ťukněte na tlačítko . Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad 1 Při přehrávání videa zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky. 2 Posunutím indikátoru průběhu vlevo zahajte rychlé posunutí zp..

Správa souborů pomocí počítače - Page 106

Zobrazení fotografií ze služeb online v aplikaci Album 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Vyhledejte položku Album , ťukněte na ni a pak stiskněte tlačítko . 3 Ťukněte na požadovanou online službu a nastavte ji podle pokynů na obrazovce. Zobrazí se všechna dostupná alba online, která jste do dané služby odeslali. 4 Ťuknutím na libovolné album zobrazíte jeho obsah. Potom ťukněte na některou fotografii. 5 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava. Sdílení a správ..

fotografií - Page 107

Úprava fotografií pomocí aplikace Editor fotografií Fotografie, které jste pořídili fotoaparátem, můžete upravovat a používat na ně efekty. Můžete například změnit světelné efekty. Po uložení upravené fotografie zůstane v zařízení její původní, nezměněná verze. Úprava fotografie • Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost . Oříznutí fotografie 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost . 2 Zobrazí-li se výzva,..

fotografií - Page 108

Střih videa 1 V aplikaci Album najděte video, které chcete upravit, a ťukněte na něj. 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku . 3 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost Video Editor a ťukněte na položku Oříznout . 4 Chcete-li rámeček oříznutí přesunout na jiné místo na časové ose, podržte jeho okraj, přetáhněte ho na požadované místo a ťukněte na tlačítko Použít . 5 Chcete-li uložit kopii zkráceného videa, ťukněte na volbu ULOŽIT . Úprava rychlosti přehrávání videa 1 V aplikaci Album najděte video, kter..

fotografií - Page 109

1 Zobrazení fotografií obsahujících zeměpisné souřadnice v režimu zeměkoule 2 Hledání místa na mapě 3 Zobrazení nabídky možností 4 Dvojitým ťuknutím zobrazení přiblížíte. Sevřením prstů jej oddálíte. Tažením zobrazíte další části mapy. 5 Skupina fotografií nebo videoklipů se stejnými zeměpisnými souřadnicemi 6 Miniatury vybrané skupiny fotografií nebo videoklipů. Ťuknutím na položku ji zobrazíte přes celou obrazovku. Přidání nebo úprava zeměpisných značek fotografie 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte..

Změna zobrazení mapy - Page 110

Změna zobrazení mapy • Během prohlížení mapy v albu ťukněte na tlačítko a přepněte mezi možností Klasické zobrazení a Satelitní zobrazení . 110 Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

..

seznamu kompatibilních zařízení - Page 111

Videoklipy Aplikace Video V aplikaci Video můžete přehrávat filmy a videoklipy, které jste si uložili nebo stáhli do zařízení. Aplikace také slouží jako televizní program s možností zobrazení podrobných informací o pořadech a souvisejícím obsahu, včetně příspěvků o pořadech, které vás zajímají, v sociálních médiích. Aplikaci můžete použít jako plně funkční dálkové ovládání pro kompatibilní domácí zařízení. Můžete navíc přehrávat filmy ze zařízení připojených ke stejné síti nebo filmy uložené v cloudu. Některé soubory ..

Správa souborů pomocí počítače - Page 112

Změna nastavení 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost Video . 2 Ťuknutím na ikonu otevřete nabídku obrazovky Plocha a ťukněte na položku Nastavení . 3 Podle potřeby změňte nastavení. Přehrávání videa 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost Video . 2 Najděte video, které chcete přehrát, a ťukněte na něj. Pokud se video na obrazovce nezobrazí, ťuknutím na položku otevřete nabídku obrazovky Plocha a vyhledejte a ťukněte na video, které chcete přehrát. 3 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte nebo skryjete ovládací pr..

113 - Page 113

například vzít výběr fotografií a videí ze sobotní procházky nebo z období jednoho týdne, měsíce či dokonce roku a automaticky z nich vytvořit film. Jakmile bude tento shrnující film připraven, zobrazí se oznámení. Podle potřeby ho poté můžete upravit. Můžete například upravit název, odstranit některé záběry, změnit hudbu nebo přidat další fotografie a videa. Filmy s výběrem fotek můžete také vytvořit ručně výběrem fotek a videí. Po přihlášení k síti Facebook můžete vytvořit filmy s výběrem fotek z událostí sítě Facebook a ..

Možnosti připojení - Page 114

Možnosti připojení Zrcadlení obrazovky zařízení na bezdrátově připojeném televizoru Funkce Zrcadlení obrazovky umožňuje zobrazit obrazovku vašeho zařízení na televizní obrazovce nebo jiném velkém displeji bez kabelového připojení. Technologie Wi-Fi Direct™ vytvoří mezi oběma zařízeními bezdrátové připojení, takže se můžete usadit a vychutnat si své oblíbené fotografie z pohodlí pohovky. Pomocí této funkce můžete také poslouchat hudbu ze zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru. Pokud používáte funkci zrcadlení obrazovky, kva..

Připojení zařízení k příslušenství USB - Page 115

Přehrávání hudební skladby na klientském zařízení pomocí funkce Cast 1 Ujistěte se, že jste klientské zařízení DMR správně nastavili a že je připojeno ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení. 2 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost . 3 Vyberte kategorii hudby, vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet, a ťukněte na ni. 4 Ťukněte na položku a vyberte klientské zařízení, se kterým chcete sdílet obsah. Skladba se automaticky začne přehrávat na vybraném zařízení. 5 Chcete-li se od klientského zařízení odpojit, ťukněte na pol..

fotografie, - Page 116

Připojení příslušenství USB Type-C™ pomocí konektoru USB Type-C. 1 Připojte konektor USB Type-C příslušenství USB Type-C k zařízení. 2 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 3 Ťukněte na položky Nastavení > Připojení zařízení > Připojitelnost USB > Vyhledat zařízení USB . Společnost Sony nezaručuje, že je veškeré příslušenství USB Type-C s konektorem USB Type- C kompatibilní s vaším zařízením. NFC Díky technologii NFC (Near Field Communications) můžete s dalšími zařízeními sdílet data, jako jsou videa, fotografie, adresy webo..

Skenování značek NFC - Page 117

Sdílení hudebního souboru s jiným zařízením pomocí technologie NFC 1 Zkontrolujte, zda je ve vašem i v přijímajícím zařízení zapnuta funkce NFC a zda jsou obrazovky obou zařízení aktivní a odemčené. 2 Otevřete aplikaci Hudba ťuknutím na ikonu a poté na . 3 Vyberte kategorii hudby a vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet. 4 Ťuknutím na některou skladbu zahájíte její přehrávání. Pokud ťuknete na tlačítko , přehrávání skladby se pozastaví. Přenos funguje bez ohledu na to, zda se skladba přehrává nebo je pozastavena. 5 Zkontrolujte, zda je skla..

Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth - Page 118

Bezdrátová technologie Bluetooth® Bluetooth® slouží k odesílání souborů do jiných zařízení Bluetooth® nebo k připojení příslušenství soupravy handsfree. Připojení Bluetooth® pracují nejlépe na vzdálenost do 10 metrů (33 stop) při přímé viditelnosti zařízení neomezené překážkami. V některých případech budete muset provést ruční párování zařízení s dalšími zařízeními Bluetooth®. Slučitelnost a kompatibilita zařízení Bluetooth® se může lišit. Pokud používáte zařízení s více uživateli, každý z nich může měnit nastave..

Fotografie - Page 119

Připojení vašeho zařízení k jinému zařízení Bluetooth ® 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Vyhledejte položky Nastavení > Bluetooth a ťukněte na ně. 3 Ťukněte na zařízení Bluetooth ® , ke kterému se chcete připojit. Zrušení spárování zařízení Bluetooth ® 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Vyhledejte položky Nastavení > Bluetooth a ťukněte na ně. 3 U nastavení Párovaná zařízení ťukněte na položku vedle názvu zařízení, jehož spárování chcete zrušit. 4 Ťukněte na tlačítko ZAPOMENOUT . Odesílání a přijím..

NFC - Page 120

Inteligentní aplikace a funkce, které šetří čas Vyhledávání a Chytré karty Google K procházení Internetu můžete využít aplikaci Google. Pro pravidelné aktualizace můžete také aktivovat informační kanál ‒ například před odjezdem do práce můžete získat informace o dopravě, vyhledat oblíbené restaurace v okolí, zobrazit si aktuální výsledek svého oblíbeného týmu a další informace. Aplikaci spustíte ťuknutím na ikonu v seznamu aplikací. Pro rychlý přístup a snadné čtení si můžete také vyhradit panel na obrazovce Plocha. Povolení nebo z..

Povolení nebo vypnutí služeb zjišťování polohy - Page 121

Cestování a mapy Použití služeb určování polohy Služby pro učení polohy umožňují aplikacím, jako jsou Mapy nebo fotoaparát, používat informace z mobilní sítě nebo ze sítě Wi-Fi a systém GPS (globální poziční systém) k určení vaší přibližné polohy. Jestliže se nenacházíte v přímém zorném poli satelitů systému GPS, vaše zařízení může polohu určit za použití funkce Wi-Fi. A pokud nejste v dosahu žádné sítě, vaše zařízení určí přibližnou polohu podle mobilní sítě. Abyste pomocí svého zařízení mohli zjistit, kde jste, mus..

Využívání přenosu dat na cestách - Page 122

Využívání přenosu dat na cestách Když cestujete mimo svou domovskou mobilní síť, možná budete muset získávat přístup k Internetu pomocí mobilního přenosu dat. V takovém případě bude třeba aktivovat si v zařízení datový roaming. Při aktivaci datového roamingu možná budete muset platit poplatky navíc. Doporučujeme předem si ověřit příslušné poplatky za přenos dat. Pokud používáte zařízení s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li aktivovat nebo deaktivovat datový roaming. Povolen..

Další informace o aplikaci Kalendář - Page 123

Hodiny a kalendář Kalendář Pomocí aplikace Kalendář můžete pohodlně plánovat svůj čas. Pokud jste své zařízení přihlásili k různým online účtům, které obsahují rovněž kalendář, např. Google™, a aktivovali jste synchronizaci, objeví se události z těchto kalendářů také v aplikaci Kalendář. Můžete přitom zvolit, které kalendáře chcete zobrazit ve sloučeném zobrazení. Jakmile se přiblíží čas schůzky, zařízení přehraje zvuk oznámení, aby vám ji připomnělo. 1 Přechod do nastavení a výběr typu zobrazení a kalendáře, které ch..

Nastavení hlasitosti - Page 124

3 Přechod na kartu Stopky 4 Přechod na kartu Časovač 5 Zobrazení možností pro aktuální kartu 6 Otevření nastavení data a času 7 Vypnutí nebo zapnutí budíku 8 Přidání nového budíku Nastavení nového budíku 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku . 2 Najděte položku Hodiny a ťukněte na ni. 3 Ťukněte na položku . 4 Ťukněte na volbu Čas a vyberte požadovanou hodnotu. 5 Ťukněte na tlačítko OK . 6 V případě potřeby upravte další nastavení budíku. 7 Ťukněte na tlačítko ULOŽIT . Odložení zvonícího budíku • Ťukněte na položku ODLOŽIT ..

125 - Page 125

Nastavení opakovaného buzení 1 Ťukněte na položku Hodiny a poté na budík, který chcete upravit. 2 Ťukněte na tlačítko Opakovat . 3 Zaškrtněte políčka u požadovaných dnů a potom ťukněte na možnost OK . 4 Ťukněte na tlačítko ULOŽIT . Aktivace vibrací pro budík 1 Ťukněte na položku Hodiny a poté na budík, který chcete upravit. 2 Ťuknutím na jezdce Vibrovat zapněte nebo vypněte funkci. 3 Ťukněte na tlačítko ULOŽIT . Nastavení chování bočních tlačítek 1 Ťukněte na položku Hodiny a poté na budík, který chcete upravit. 2 Ťukněte na možno..

Usnadnění - Page 126

Usnadnění Gesto pro zvětšení Gesto zvětšení umožňuje přiblížit část obrazovky trojím rychlým ťuknutím na požadované místo na dotykové obrazovce. Aktivace a deaktivace gesta pro zvětšení 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Usnadnění > Gesto přiblížení . 3 Ťukněte na jezdce v nabídce Gesto přiblížení . Přiblížení oblasti a posouvání zobrazené části obrazovky 1 Ověřte, zda je povolena funkce Gesto přiblížení . 2 Chcete-li dočasně zvětšit oblast, třikrát na ni ťukněte. 3 Oblast přesu..

Nastavení - Page 127

TalkBack TalkBack je čtečka obrazovky pro zrakově postižené uživatele. Aplikace TalkBack poskytuje mluvenou zpětnou vazbu k jakýmkoli událostem nebo akcím provedeným na zařízení Android. TalkBack popisuje uživatelské rozhraní a čte chybové zprávy, oznámení a zprávy. Zapnutí funkce TalkBack 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Usnadnění > TalkBack . 3 Ťukněte na posuvník a poté na tlačítko OK . Chcete-li změnit předvolby hlasu, zpětné vazby a dotyků pro funkci TalkBack, ťukněte na možnost Nastavení a po..

Povolení nebo zákaz funkce Switch Access - Page 128

Povolení nebo zákaz funkce Switch Access 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Usnadnění > Přepnout přístup . 3 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci a ťukněte na tlačítko OK . 128 Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

..

Zálohování a obnovování obsahu - Page 129

Podpora a právní informace Aplikace Podpora Pomocí aplikace Podpora v zařízení lze procházet uživatelské příručky a průvodce odstraňováním potíží a hledat informace o aktualizacích softwaru a další informace související s produktem. Přístup k aplikaci podpory 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Najděte ikonu , ťukněte na ni a vyberte požadovanou položku podpory. Nejlepších výsledků při použití aplikace podpory dosáhnete, budete-li připojeni k Internetu. Tipy Xperia™ Pomocí Tipů Xperia™ získáte užitečné informace pro své zařízen..

Oprava softwaru zařízení - Page 130

Restartování zařízení Pokud není baterie dostatečně nabitá, nemusí se restart zařízení podařit. Připojte zařízení k nabíječce a zkuste je restartovat znovu. 1 Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí . 2 V nabídce, která se otevře, ťukněte na možnost Restartovat . Zařízení se automaticky restartuje. Vynucené restartování nebo vypnutí zařízení 1 Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí a tlačítko hlasitosti po dobu 10 sekund. 2 Vaše zařízení jednou zavibruje. Postupujte podle kroků níže v závislosti na tom, zda ..

Povolení odesílání informací o používání - Page 131

1 Ověřte, zda je na počítači PC nebo Mac ® nainstalována aplikace Xperia™ Companion. 2 Spusťte aplikaci Xperia™ Companion na počítači a na hlavní obrazovce klikněte na tlačítko Oprava softwaru . 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce, a restartujte tak software a dokončete opravu. Pomozte nám vylepšit náš software Můžete zapnout odesílání informací o využití ze zařízení, aby mohla společnost Sony Mobile přijímat anonymní zprávy o chybách a statistiky, které umožňují vylepšovat software. Žádné ze shromažďovaných informací neobsahují jak..

132 - Page 132

nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG- 4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem při osobních a nekomerčních činnostech nebo získaného od poskytovatele vlastnícího licenci společnosti MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena k jiným způsobům užití a nezahrnuje je. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání, můžete získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Viz web www.mpegla.com . Licenci k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytly společnost..

Sponsored links

Latest Update