Sony G3226 Userguide Manual English

G3226 Language

Download Sony G3226 Userguide Manual English

Sponsored links


Download Request Is In Process

G3212/G3226 - Page 1

Uputstvo Xperia ™ XA1 Ultra G3212/G3226

..

identifikacijskog - Page 2

Sadržaj Početak rada .................................................................................. 6 Informacije o Korisničkom vodiču ........................................................ 6 Pregled ............................................................................................... 6 Sklapanje ............................................................................................ 7 Zaštita ekrana ..................................................................................... 8 Pokretanje uređaja po prvi put ..................................................

3 - Page 3

Internet i postavke ........................................................................ 47 Pretraživanje weba ............................................................................ 47 Postavke za internet i MMS .............................................................. 47 Wi-Fi ................................................................................................. 48 Dijeljenje mobilne veze za prijenos podataka ..................................... 50 Upravljanje korištenjem podataka ...................................................... 51 Za odabir SIM kartice z..

Fotografije - Page 4

Prenošenje kontakata ........................................................................ 79 Pravljenje rezervne kopije kontakata .................................................. 80 Dodavanje kontakt informacija o zdravstvenim problemima i za hitne situacije .................................................................................... 80 Omiljeni ............................................................................................. 81 Slanje podataka o kontaktu ............................................................... 81 Izbjegavanje duplikatnih unosa u aplikaciji..

filmova - Page 5

Video zapisi ................................................................................ 112 Aplikacija Video ............................................................................... 112 Prenošenje video sadržaja na uređaj ............................................... 113 Upravljanje video sadržajem ............................................................ 113 Kreator filmova ................................................................................ 113 Povezivost .................................................................................. 115 Prikaz ekrana..

Provjera trenutne verzije softvera uređaja - Page 6

Početak rada Informacije o Korisničkom vodiču Ovo je Xperia™ XA1 Ultra korisnički vodič za verziju softvera Android™ 7.0 . Ako niste sigurni koju verziju softvera koristi vaš uređaj, to možete provjeriti u meniju Postavke. Zbog ažuriranja sistema i aplikacija, funkcije u vašem uređaju mogu biti predstavljene na način drugačiji od onog koji je opisan u ovom vodiču. Moguće je da Android™ verzija neće biti izmijenjena kroz ažuriranje. Više informacija o ažuriranjima softvera potražite u odjeljku Ažuriranje uređaja na stranici 39. Provjera trenutne verzije softvera u..

Umetanje dvije nano SIM kartice i memorijske kartice - Page 7

1. Lampica punjenja/obavještenja 2. Priključak za slušalice 3. Objektiv prednje kamere 4. Drugi mikrofon 5. Slušalica 6. Senzor za blizinu/svjetlo 7. Prednji blic 8. Dugme za jačinu zvuka 9. Tipka za uključivanje/isključivanje 10. Tipka kamere 11. Glavni mikrofon 12. Zvučnik 13. Priključak za punjač/USB Type-C™ kabl 14. Područje antene za Wi-Fi/GPS/Bluetooth 15. Objektiv glavne kamere 16. Glavni blic 17. Područje detektiranja za NFC™ 18. Poklopac utora za nano SIM/memorijsku karticu 19. Područje glavne antene Sklapanje Uređaj podržava samo nano SIM kartice. Nano SIM karti..

Uklanjanje nano SIM kartice - Page 8

1 Noktom izvucite pretinac za nano SIM karticu. 2 Čvrsto postavite primarnu SIM karticu (SIM 1) uz pravilnu orijentaciju u položaj (1) prikazan na ilustraciji. 3 Čvrsto postavite dodatnu SIM karticu (SIM 2) uz pravilnu orijentaciju u položaj (2) prikazan na ilustraciji. 4 Umetnite memorijsku karticu u utor za memorijsku karticu uz pravilnu orijentaciju kako je prikazano na ilustraciji. 5 Lagano gurnite pretinac natrag u utor tako da se uklopi na mjesto. Uklanjanje nano SIM kartice 1 Držite uređaj tako da bude licem okrenut prema dolje i noktom otvorite i izvucite pretinac nano SIM kar..

Zašto trebam Google™ račun? - Page 9

1 Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite je pritisnutom sve dok uređaj ne počne vibrirati. 2 Kada se pojavi upit, unesite PIN za SIM karticu 1 i SIM karticu 2, a zatim kucnite . 3 Pričekajte trenutak dok se uređaj pokrene. PIN za SIM karticu vam prvi put dostavlja operater mreže, ali ga kasnije možete promijeniti iz menija postavki. Da biste ispravili grešku napravljenu tokom unošenja PIN-a za SIM karticu, kucnite . Isključivanje uređaja 1 Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje dok se ne pojavi izbornik sa opcijama. 2 U izborniku s opcijama ..

Uklanjanje Google™ računa - Page 10

Uklanjanje Google™ računa 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Kucnite Postavke > Računi i sinhroniziranje > Google . 3 Odaberite Google™ račun koji želite ukloniti. 4 Kucnite > Ukloni račun . 5 Ponovo kucnite Ukloni račun za potvrdu. Ako uklonite Google™ račun, sva sigurnosna svojstva koja su povezana s Google™ računom više neće biti dostupna. 10 Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

..

Potvrđivanje vlasništva nad uređajem - Page 11

Sigurnost uređaja Pobrinite se da zaštitite svoj uređaj Uređaj ima nekoliko sigurnosnih opcija, čije se korištenje toplo preporučuje u slučaju gubitka ili krađe. Te opcije su sljedeće: • Postavite sigurnosno zaključavanje ekrana koristeći PIN, lozinku ili uzorak za zaključavanje ekrana kako biste spriječili da neko ponovo postavi vaš uređaj. • Dodajte Google™ račun kako biste spriječili da uređaj koriste druge osobe u slučaju da uređaj bude ukraden ili obrisan. • Aktivirajte web uslugu "Zaštita putem my Xperia" ili Upravitelj Android™ uređaja. Korištenjem j..

Ponovno postavljanje zaboravljenog zaključavanja ekrana - Page 12

zaključavanja ekrana samo na PIN ili lozinku. Ovo se dešava kad mrežni administrator iz sigurnosnih razloga odredi tip zaključavanja ekrana za sve EAS račune radi sigurnosti kompanije. Obratite se mrežnom administratoru vaše kompanije ili organizacije da biste provjerili koja su sigurnosna pravila implementirana na mobilnim uređajima. Da biste pristupili dodatnim postavkama za svaku vrstu zaključavanja ekrana, kucnite pored stavke Zaključani ekran . Mijenjanje vrste zaključavanja ekrana 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite Postavke > Zaključani ekran i ..

Automatsko otključavanje uređaja - Page 13

Ponovno postavljanje zaključavanja ekrana koristeći uslugu Zaštitu pruža my Xperia 1 Provjerite da li znate svoje korisničko ime i lozinku za Google™ račun te da li je na uređaju omogućena usluga Zaštitu pruža my Xperia. 2 Otvorite stranicu myxperia.sonymobile.com koristeći uređaj povezan na internet. 3 Prijavite se koristeći isti Google™ račun koji ste postavili za uređaj. 4 Kliknite sliku uređaja pod stavkom Vaši uređaji . 5 Odaberite Zaključaj kako biste zamijenili trenutno zaključavanje ekrana novim PIN kodom. 6 Slijedite upute na ekranu koje daje usluga Zaštitu..

Držanje uređaja otključanim dok ga nosite - Page 14

Postavljanje pouzdanog glasa 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite Postavke > Zaključani ekran i sigurnost > Pametno zaključavanje > Pouzdani glas . 3 Slijedite upute na uređaju. Držanje uređaja otključanim dok ga nosite Korištenjem funkcije otkrivanja na tijelu uređaj možete držati otključan dok ga nosite u ruci, džepu ili torbi. Akcelerometar u uređaju drži uređaj otključanim dok prepoznaje da ga nosite. Uređaj se zaključava kada akcelerometar otkrije da je uređaj spušten na mjesto. Kada koristite funkciju otkrivanja na tijelu, trebate im..

Dodavanje ili uklanjanje pouzdanog Bluetooth® uređaja - Page 15

Dodavanje ili uklanjanje pouzdanog Bluetooth® uređaja 1 Provjerite da li je vaš uređaj uparen i povezan s Bluetooth® uređajem koji želite dodati kao pouzdani uređaj. 2 Na ekranu Početni ekran kucnite . 3 Pronađite i kucnite Postavke > Zaključani ekran i sigurnost > Pametno zaključavanje . 4 U meniju opcije Pametno zaključavanje kucnite Pouzdani uređaji > DODAJ POUZDANI UREĐAJ > Bluetooth . 5 Kucnite naziv uređaja kako biste ga odabrali sa spiska povezanih i uparenih uređaja, a zatim kucnite DA, DODAJ . 6 Da biste uklonili upareni uređaj, odaberite ga na spisku ..

Korištenje prilagođenih lokacija - Page 16

Uređivanje matične lokacije 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite Postavke > Zaključani ekran i sigurnost > Pametno zaključavanje > Pouzdana mjesta . 3 Odaberite matičnu lokaciju. 4 Kucnite Uredi . 5 Na traci za pretraživanje unesite lokaciju koju želite koristiti kao matičnu lokaciju. Ako druge stambene jedinice imaju istu adresu, možete dodati stvarnu lokaciju svog doma unutar stambenog kompleksa kao prilagođeno mjesto. Uklanjanje matične lokacije 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite Postavke > Zaključani ekran i sigurno..

Korištenje više SIM kartica - Page 17

zaštićena od zloupotrebe, što znači da morate unijeti PIN svakog puta kad pokrenete uređaj. Ako unesete pogrešan PIN preveliki broj puta, SIM kartica će se blokirati. Tada će biti potrebno da unesete PUK (Lični ključ deblokiranja) i zatim novi PIN. PIN i PUK dobivate od svog mrežnog operatera. Postavljanje ili uklanjanje zaključavanja SIM kartice 1 Na početnom ekranu kucnite . 2 Pronađite i kucnite Postavke > Zaključani ekran i sigurnost > Postavljanje zaključavanje SIM kartice . 3 Odaberite SIM karticu. 4 Kucnite klizač Zaključati SIM karticu kako biste omogućili i..

Biranje SIM kartice za promet podataka - Page 18

Biranje SIM kartice za promet podataka 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite Postavke > SIM kartice > Mobilni promet podataka . 3 Odaberite SIM karticu koju želite koristiti za promet podataka. Za veće brzine prenosa podataka odaberite SIM karticu koja podržava najbržu mobilnu mrežu, na primjer 3G. Pronalaženje identifikacijskog broja uređaja Vaš uređaj ima jedinstveni identifikacijski broj. Taj broj se naziva IMEI (International Mobile Equipment Identity - Međunarodni identitet mobilne opreme). Trebali biste sačuvati kopiju tog broja. Može vam biti..

Aktiviranje usluge Zaštitu pruža my Xperia - Page 19

• Locirati uređaj na karti. • Oglasiti upozorenje čak i kada je uređaj u načinu rada "Ne uznemiravaj". • Daljinski zaključati uređaj i postaviti uređaj ekrana tako da prikazuje vaše kontakt detalje osobi koja ga pronađe. • Daljinski obrisati internu i eksternu memoriju na uređaju kao krajnje rješenje. Ako obrišete internu memoriju uređaja koristeći web uslugu “Protection by my Xperia” (Zaštita uređajem my Xperia), sljedeći put kad uključite uređaj morat ćete se prijaviti u svoj račun aplikacije Google™ koji je bio prethodno sinkroniziran na uređaju. Mogu..

Korištenje ekrana osjetljivog na dodir - Page 20

Učenje osnova Korištenje ekrana osjetljivog na dodir Kucanje • Otvorite ili odaberite stavku. • Označite okvir za potvrdu ili opciju ili uklonite oznaku. • Unesite teksta pomoću ekranske tastature. Dodirivanje i držanje • Premjestite stavku. • Aktivirajte meni koji se odnosi na datu stavku. • Aktivirajte način odabira, na primjer, kako biste odabrali nekoliko stavki sa spiska. 20 Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

..

Skupljanje i širenje - Page 21

Skupljanje i širenje • Povećajte ili smanjite zumiranje web stranica, fotografija i karata te prilikom fotografiranja ili snimanja videozapisa. Prevlačenje i pomicanje • Pomičite se gore ili dolje na listi. • Prevlačite lijevo ili desno, na primjer, po oknima Početnog ekrana. • Prevlačite ulijevo ili udesno kako biste prikazali više opcija. Listanje • Brzo se pomjerajte, na primjer, na spisku ili na web stranici. Pomjeranje možete zaustaviti kucanjem na ekran. 21 Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

..

Zaključavanje i otključavanje ekrana - Page 22

Zaključavanje i otključavanje ekrana Kada je uređaj uključen i neaktivan određeni vremenski period, ekran se zatamni kako bi se sačuvala energija baterije i zaključava se automatski. To zaključavanje sprečava neželjene aktivnosti na ekranu osjetljivom na dodir kada ga ne koristite. Kad kupite uređaj, osnovno zaključavanje ekrana pokretom prevlačenja je već postavljeno. To znači da morate prevući prstom lijevo ili prema gore na ekranu kako biste ga otključali. Kasnije možete promijeniti sigurnosne postavke i dodati druge vrste zaključavanja. Pogledajte Zaključavanje ekran..

Google Pretraživanje i sada - Page 23

Pretraživanje početnog ekrana Okna Početnog ekrana Možete dodavati nova okna na Početni ekran (maksimalno dvadeset okna) i brisati okna. Također možete postaviti okno koje želite koristiti kao glavno okno Početnog ekrana. Postavljanje okna kao glavnog okna Početnog ekrana 1 Dodirnite i držite bilo koje područje na početnom ekranu dok uređaj ne počne vibrirati. 2 Listajte ulijevo ili udesno kako biste pretražili okno koje želite postaviti kao glavno okno Početnog ekrana, a zatim kucnite . Kada je omogućena usluga Google pretraživanje i sada, okno sasvim lijevo je rezervir..

Postavke početnog ekrana - Page 24

Postavke početnog ekrana Onemogućavanje ili deinstaliranje aplikacije s početnog ekrana Onemogućavanjem unaprijed instalirane aplikacije brišu se svi podaci, ali se aplikacija može ponovo omogućiti u opcijama Postavke > Aplikacije . Potpuno se mogu deinstalirati samo aplikacije koje su preuzete. 1 Dodirnite i držite bilo koje područje na početnom ekranu dok uređaj ne počne vibrirati. 2 Listajte ulijevo ili udesno kako biste pretraživali okna. Sve aplikacije koje se mogu onemogućiti ili deinstalirati su označene sa . 3 Kucnite relevantnu aplikaciju, a zatim kucnite ONEMOGU..

Navigacija po aplikacijama - Page 25

Organiziranje aplikacija na Ekranu aplikacija 1 Kada je otvoren ekran aplikacije, kucnite . 2 Kucnite Sortiraj aplikacije , a zatim odaberite opciju. Dodavanje prečice aplikacije na Početni ekran 1 Na ekranu aplikacija dodirnite i držite ikonu aplikacije dok uređaj ne zavibrira, a zatim ikonu povucite na vrh ekrana. Otvara se Početni ekran. 2 Povucite ikonu na željenu lokaciju na Početnom ekranu, a zatim je pustite. Premještanje aplikacije na ekran aplikacije 1 Dok je otvoren ekran aplikacija, kucnite . 2 Provjerite da li je odabrano Po vlastitom redoslijedu u opciji Sortiraj aplika..

Meni nije dostupan u svim aplikacijama. - Page 26

5 Tipka Nazad – Povratak na prethodni ekran unutar aplikacije ili zatvaranje aplikacije Za otvaranje prozora sa nedavno korištenim aplikacijama • Pritisnite . Brzo prebacivanje s jedne nedavno korištene aplikacije na drugu • Dva puta brzo pritisnite . Zatvaranje svih nedavno korištenih aplikacija • Kucnite i zatim kucnite OBRIŠI SVE . Otvaranje menija u aplikaciji • Dok koristite aplikaciju, kucnite . Meni nije dostupan u svim aplikacijama. Način rada s podijeljenim ekranom Način rada s podijeljenim ekranom vam omogućava da prikazujete dvije aplikacije odjednom, na primjer,..

Kontrole - Page 27

Omogućavanje operacija koje se izvode jednom rukom 1 Na Početnom ekranu kucnite > Postavke > Operacije koje se izvode jednom rukom . 2 Kucnite Promijeni veličinu ekrana . 3 Kucnite , a zatim povucite prst iz desnog ugla na centar ekrana. Prilagođavanje položaja ekrana 1 Da biste premjestili ekran na lijevu ili desnu stranu, kucnite ili po izboru. 2 Da biste ekran premjestili gore ili dolje, povucite horizontalne trake. 3 Da biste promijenili veličinu ekrana, povucite tri dijagonalne trake. Da biste se vratili na korištenje cijelog ekrana, kucnite . Kontrole Kontrole su male apl..

Pozadina i teme - Page 28

1 Pristupite aplikaciji pomoću prečice 2 Pristupite fascikli koja sadrži aplikacije Dodavanje prečice aplikacije na početni ekran 1 Dodirnite i držite prazno područje na ekranu Početni ekran . 2 U meniju za prilagođavanje kucnite Kontrole > Prečice . 3 Pomičite se kroz listu i odaberite aplikaciju. Odabrana aplikacija se dodaje na Početni ekran . Za premještanje stavke na početnom ekranu • Dodirnite i držite stavku dok uređaj ne počne vibrirati, zatim povucite stavku na novu lokaciju. Uklanjanje stavke s početnog ekrana • Dodirnite i držite stavku dok uređaj ne za..

Snimanje zaslona ekrana - Page 29

Postavljanje teme 1 Dodirnite i držite prazno područje na ekranu Početni ekran dok uređaj ne zavibrira. 2 Kucnite Teme . 3 Izaberite opciju: • Da biste koristili postojeću temu, odaberite temu, a zatim kucnite PRIMIJENI TEMU . • Da biste preuzeli novu temu, kucnite PREUZMI JOŠ TEMA . Kada promijenite temu, u nekim aplikacijama mijenja se i pozadina. Snimanje zaslona ekrana Pojedinačne slike svakog ekrana na svom uređaju možete snimiti u vidu zaslona ekrana. Zasloni ekrana koje ste snimili automatske se pohranjuju u Album. Izrada snimka ekrana 1 Pritisnite i držite dugme za ukl..

Upravljanje obavještenjima na zaključanom ekranu - Page 30

1 Da biste otvorili ploču za obavještenja, povucite statusnu traku prema dolje ili je samo kucnite dva puta. 2 Da biste zatvorili ploču za obavještenja, povucite ili listajte ploču prema gore. Nakon otvaranja ploče za obavještenja, ploči za Brze postavke možete pristupiti tako da statusnu traku ponovo povučete prema dolje. Postupanje prema obavještenju u ploči za obavještenja • Kucnite obavještenje. Možete direktno odgovoriti na poruke čavrljanja ili e-pošte u ploči za obavještenja. Odbacivanje obavještenja s ploče za obavještenja • Prevucite obavještenje lijevo i..

Postavljanje nivoa obavještenja za aplikaciju - Page 31

Odabir obavještenjâ za prikazivanje na zaključanom ekranu 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite Postavke > Obavještenja . 3 Kucnite , a zatim kucnite Na zaključanom ekranu . 4 Odaberite opciju. Obavještenja možete držati na zaključanom ekranu dok ne prevučete prstom kako biste ih odbacili. Da biste omogućili ovu funkciju, kucnite klizač Drži obavješ. na zaključanom ekranu . Postavljanje nivoa obavještenja za aplikaciju Blokiraj sve Nikad ne primajte obavještenja iz odabrane aplikacije. Zvuci i vibracije isključeni Primajte obavještenja, ali bez zv..

Upravljanje ikonama na statusnoj traci - Page 32

Slanje i preuzimanje EDGE podataka Slanje i preuzimanje 3G podataka Slanje i preuzimanje HSPA+ podataka Omogućena je Wi-Fi veza i podaci se prenose Omogućena je Wi-Fi veza, ali nema internetske veze. Ova ikona se prikazuje i kada se pokušavate povezati na sigurnu Wi-Fi mrežu. Znak uskličnika nestaje nakon uspješnog prijavljivanja. Ako je Google™ blokiran u vašem području, znak uskličnika može se pojaviti čak i kad je uređaj povezan na Wi-Fi mrežu i kad postoji aktivna internetska veza. Status baterije Baterija se puni Aktiviran je način rada u avionu Aktivirana je funkcija B..

Blokiranje aplikacija za šalju obavještenja - Page 33

Mobilni podaci su onemogućeni Izvršavanje osnovnog postavljanja uređaja Dostupno je ažuriranje softvera Dostupna su ažuriranja sistema Preuzimanje ažuriranja sistema Kucnite da instalirate preuzeta ažuriranja sistema Aktiviran je način rada STAMINA Aktiviran je način rada Ultra STAMINA Napravljen je snimak ekrana Video razgovor s prijateljima pomoću aplikacije Duo™ Pjesma se reproducira Radio je uključen Uređaj je povezan na računar putem USB kabla Interna pohrana je popunjena 75% - kucnite da prenesete podatke na memorijsku karticu Upozorenje Više neprikazanih obavještenja..

34 - Page 34

Aplikaciju Kontakti koristite za upravljanje brojevima telefona, adresama e-pošte i drugim informacijama koje se odnose na vaše kontakte. Kreirajte dokumente, uređujte ih i sarađujte s drugim osobama. Pristup preuzetim aplikacijama, dokumentima i slikama. Koristite aplikaciju Duo™ za upućivanje videopoziva. Sačuvajte dokumente i datoteke radi jednostavnog pristupa s bilo kojeg uređaja, dijelite ih prijateljima i sarađujte s kolegama. Aplikaciju E-pošta koristite za slanje i primanje poruka e-pošte putem ličnog i poslovnog računa. Aplikaciju Facebook™ koristite za društveno ..

35 - Page 35

Pretražujte sadržaj na webu pomoću glasa. Aplikaciju Vrijeme koristite kako biste pregledali prognozu vremena. Aplikaciju Šta je novo koristite za otkrivanje novih igara, aplikacija i medijskog sadržaja. Aplikaciju YouTube™ koristite da gledate videozapise od korisnika širom svijeta i dijelite svoje sadržaje. 35 Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

..

Baterija i održavanje - Page 36

Baterija i održavanje Punjenje uređaja Uvijek koristite originalni Sony punjač i USB Type-C™ kabl predviđen za vaš određeni model uređaja Xperia™. Korištenjem drugih punjača i kablova može se produžiti vrijeme punjenja, može se desiti da se uređaj uopće ne puni ili čak da se ošteti. Prije umetanja USB Type-C™ kabla provjerite da li su svi USB priključci i poveznici sasvim suhi. Priključivanjem na zidnu utičnicu uređaj će se napuniti brže nego preko računara. Uređaj možete koristiti za vrijeme punjenja. Ako je baterija ispražnjena, može proteći do 30 minuta ..

Status svjetla obavještenja za bateriju - Page 37

Status svjetla obavještenja za bateriju Zelena Baterija se puni i nivo napunjenosti baterije je veći od 90% Narandžasta Baterija se puni i nivo napunjenosti baterije je manji od 90% Crvena Baterija se puni i nivo napunjenosti baterije je manji od 15% Baterija i upravljanje energijom Uređaj ima ugrađenu bateriju. Da biste je maksimalno iskoristili, pratite količinu energije koju troše različite aplikacije i funkcije. Funkcije štednje energije u pozadini se aktiviraju po zadanoj vrijednosti kako biste lakše smanjili potrošnju bateriju, a dostupni su dodatni načini štednje energij..

Način rada STAMINA - Page 38

Dodavanje izuzetaka za funkcije štednje energije za aplikacije 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite Postavke > Baterija . 3 Kucnite i odaberite Optimizacija baterije . Vidjet ćete spisak aplikacija koje nisu optimizirane. 4 Da biste dodali ili uklonili aplikacije sa ove liste, kucnite APLIKACIJE i odaberite aplikaciju ili poništite njen odabir sa liste kako biste uredili njene postavke optimizacije. 5 Lista aplikacija koje nisu optimizirane ažurirat će se u skladu s vašim postavkama. Ne možete izuzeti aplikacije iz optimiziranje u načinu rada Ultra STAMINA...

Bežično ažuriranje uređaja - Page 39

Ažuriranje uređaja Softver na uređaju trebate ažurirati kako biste imali najnovije funkcije, poboljšanja i ispravke grešaka radi osiguravanja optimalnih performansi. Kada je dostupno ažuriranje softvera, na statusnoj traci se pojavljuje . Nova ažuriranja možete potražiti i ručno ili možete zakazati ažuriranje. Najjednostavniji način za instaliranje ažuriranja softvera je bežično s uređaja. Međutim, neka ažuriranja nisu dostupna za bežično preuzimanje. U takvom slučaju trebate koristiti aplikaciju Xperia™ Companion na PC računaru ili računaru Apple ® Mac ® kako b..

Postavljanje automatskog preuzimanja ažuriranja sistema - Page 40

Postavljanje automatskog preuzimanja ažuriranja sistema 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite Postavke > O telefonu > Ažuriranje softvera . 3 Kucnite , a zatim kucnite Postavke > Automat. preuzimanje sistemskih ažuriranja . 4 Odaberite opciju. Omogućavanje ili onemogućavanje automatskih ažuriranja za aplikacije 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite Postavke > O telefonu > Ažuriranje softvera . 3 Kucnite , a zatim kucnite Postavke > Automatski ažuriraj aplikacije . 4 Odaberite željenu opciju. Ažuriranje uređaja putem ra..

Promjena načina USB povezivanja - Page 41

Uz pomoć aplikacije Xperia™ Companion možete pristupiti sistemu datoteka na uređaju. Ako nemate instaliranu aplikaciju Xperia™ Companion, od vas će se tražiti da je instalirate kad povežete uređaj s računarom. Uvijek koristite tip USB kabla koji je predviđen za vaš model Xperia™ i pazite da bude sasvim suh. USB način povezivanja Možete koristiti način povezivanja Prenosi fajlove za upravljanje datotekama i ažuriranje softvera uređaja. Ovaj način rada USB veze se koristi s Microsoft ® Windows ® računarima. Punjenje je omogućeno po zadanoj vrijednosti. U načinu rada..

Upravljanje datotekama pomoću - Page 42

• Ako uređaj ne može pročitati sadržaj na memorijskoj kartici, možda trebate formatirati karticu. Cjelokupni sadržaj na kartici se briše prilikom formatiranja. Ako dijelite uređaj s više korisnika, morate se prijaviti kao vlasnik, odnosno kao primarni korisnik, da biste mogli izvršiti određene radnje, kao što je prenošenje podataka na memorijsku karticu i formatiranje memorijske kartice. Prikazivanje statusa memorije 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite Postavke > Pohrana i memorija . Za prikazivanje količine slobodnog i iskorištenog RAM-a 1 Na ekr..

Pravljenje rezervne kopije podataka putem računara - Page 43

Pravljenje rezervne kopije i obnavljanje sadržaja Uopćeno govoreći, fotografije, videozapise ili drugi sadržaj lične prirode ne biste trebali sačuvati samo u internu memoriju uređaja. Ukoliko se vaš uređaj ošteti, ako ga izgubite ili ako ga neko ukrade, može se dogoditi da neće biti moguće obnoviti podatke pohranjene u internoj memoriji. Preporučujemo vam da koristite softver Xperia™ Companion da biste napravili rezervne kopije kojim će se vaši podaci bezbjedno sačuvati na eksternom uređaju. Taj metod se posebno preporučuje ako ažurirate softver uređaja na noviju And..

44 - Page 44

SD kartici ili eksternom USB uređaju za pohranu koji ste s uređajem povezali preko glavnog USB adaptera: • Kontakti • Razgovori • Registar poziva • Kalendar • Računi e-pošte • Wi-Fi mreže • Postavke uređaja • Aplikacije • Raspored Xperia™ početnog ekrana Postavljanje funkcije automatskog pravljenja rezervne kopije 1 Ako pravite rezervnu kopiju sadržaja na USB uređaju za pohranu, provjerite da li je uređaj za pohranu povezan s uređajem preko glavnog USB adaptera. Ako pravite rezervnu kopiju na SD kartici, SD kartica mora biti pravilno aktivirana u uređaju. Ako..

45 - Page 45

Obnavljanje sadržaja za koji je napravljena rezervna kopija 1 Ako obnavljate sadržaj s USB uređaja za pohranu, provjerite da li je uređaj za pohranu povezan na vaš uređaj preko odgovarajućeg kabla uz USB host adapter. Ako obnavljate sadržaj sa SD kartice, provjerite da li je SD kartica pravilno umetnuta u uređaj. Ako obnavljate sadržaj s usluge Xperia Rezervna kopija i obnavljanje, provjerite da li ste se prijavili na Google™ račun. 2 Na ekranu Početni ekran kucnite . 3 Pronađite i kucnite Postavke > Rez. kopija i ponovno postavlj. . 4 Pod stavkom Xperia™ rezervna kopija..

Preuzimanje aplikacija s usluge Google Play™ - Page 46

Preuzimanje aplikacija Preuzimanje aplikacija s usluge Google Play™ Google Play™ je zvanična Google prodavnica na mreži za preuzimanje aplikacija, igara, muzike, filmova i knjiga. Ona obuhvata besplatne aplikacije i aplikacije koje se plaćaju. Prije nego što započnete preuzimanje s usluge Google Play™, provjerite imate li aktivnu internetsku vezu, po mogućnosti preko Wi-Fi mreže, kako biste ograničili troškove za promet podataka. Da biste koristili Google Play™, potrebno je da imate Google™ račun. Google Play™ možda nije dostupan u svim zemljama ili regijama. Preuzim..

Internet i postavke - Page 47

Internet i postavke Pretraživanje weba Web pretraživač Google Chrome™ za Android™ uređaje je unaprijed instaliran na većini tržišta. Idite na http://support.google.com/chrome i kliknite vezu "Chrome for Mobile" kako biste pronašli više informacija o načinu korištenja tog web pretraživača. Pretraživanje weba 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite . 3 Ako prvi put koristite Google Chrome™, odaberite da se prijavite na Google™ račun ili da anonimno pretražujete internet u programu Google Chrome™. 4 Unesite izraz za traženje ili web adresu u polje..

Osvježiti - Page 48

Dodavanje postavki za internet i MMS 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite Postavke > Više > Mobilne mreže . 3 Odaberite SIM karticu. 4 Kucnite Nazivi pristupnih tačaka > . 5 Kucnite Ime i unesite željeno ime, a zatim kucnite U redu . 6 Kucnite Naziv pristupne tačke i unesite naziv pristupne tačke, a zatim kucnite U redu . 7 Unesite sve druge tražene informacije. Ukoliko ne znate koje informacije su potrebne, obratite se operateru mreže za više detalja. 8 Kad završite, kucnite , a zatim kucnite Sačuvaj . Prikazivanje preuzetih postavki za internet i..

Povećavanje jačine Wi-Fi signala - Page 49

Ručno dodavanje Wi-Fi mreže 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite Postavke > Wi-Fi . 3 Pomaknite se dolje i kucnite na kraju spiska stavki. 4 Unesite informacija za Naziv mreže (SSID) . 5 Da biste odabrali vrstu sigurnosti, kucnite polje Sigurnost . 6 Ako je potrebno unesite lozinku. 7 Da biste uredili napredne opcije kao što su postavke za proksi server i IP, kucnite Napredne opcije i uredite opcije po želji. 8 Kucnite SAČUVAJ . Obratite se administratoru Wi-Fi mreže kako biste dobili SSID mreže i lozinku. Povećavanje jačine Wi-Fi signala Nekoliko je stva..

Dijeljenje mobilne veze za prijenos podataka - Page 50

Pronalaženje MAC adrese za uređaj 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite Postavke > Wi-Fi . 3 Kucnite . Na spisku se prikazuje MAC adresa . WPS WPS (Wi-Fi Protected Setup™) je standard bežičnog umrežavanja koji vam pomaže da uspostavite sigurne bežične mrežne veze. WPS vam olakšava da postavite kodiranje za Wi-Fi Protected Access™ (WPA) kako biste osigurali mrežu. Također možete dodati nove uređaje u postojeću mrežu bez da unosite duge lozinke. Koristite jedan od ovih načina da omogućite WPS: • Pritisak na dugme – jednostavno pritisnite dugm..

Upravljanje korištenjem podataka - Page 51

Dijeljenje mobilne veze za prijenos podataka s drugim Bluetooth® uređajem 1 Provjerite da li su vaš uređaj i drugi Bluetooth® uređaj upareni te da li je na vašem uređaju aktiviran mobilni promet podataka. 2 Vaš uređaj : Na ekranu Početni ekran kucnite . 3 Pronađite i kucnite Postavke > Više > Tel. kao modem i prijenosna pristupna tačka , a zatim kucnite klizač Bluetooth dijeljenje veze kako biste omogućili funkciju. 4 Bluetooth® uređaj : Postavite uređaj tako da mrežnu vezu dobije putem funkcije Bluetooth®. Ako je uređaj računar, pogledajte relevantne upute kako..

Za odabir SIM kartice za promet podataka - Page 52

možete prikazati količinu podataka koje koriste pojedinačne aplikacije. Za podatke prenesene preko vaše mobilne veze za prijenos podataka također možete postaviti upozorenja i ograničenja za upotrebu podataka kako biste izbjegli dodatne troškove. Prilagođavanje postavki za korištenje podataka vam može pomoći da zadržite veću kontrolu nad korištenjem podataka, ali vam ne može garantirati sprečavanje dodatnih troškova. Pomoć u smanjivanju korištenja podataka 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite Postavke > Korištenje podataka > Ušteda podataka..

Odabir mobilnih mreža - Page 53

Promjena SIM kartice koja se koristi za promet podataka 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite Postavke > SIM kartice > Mobilni promet podataka . 3 Odaberite SIM karticu koju želite koristiti za promet podataka. Za veće brzine prenosa podataka odaberite SIM karticu koja podržava najbržu mobilnu mrežu, na primjer 3G. Odabir mobilnih mreža Vaš uređaj podržava istovremeno korištenje dvije različite mreže. Možete odabrati među sljedećim kombinacijama načina rada mreže kad su dvije SIM kartice umetnute u uređaj: • Jedna WCDMA mreža • Jedna GSM mr..

Dodavanje virtuelne privatne mreže - Page 54

VPN-Virutalne privatne mreže se mogu postaviti na razne načine, ovisno o mreži. Pojedine mreže mogu iziskivati da prenesete i instalirate sigurnosni certifikat u uređaj. Za detaljne informacije o tome kako da postavite vezu na vašu virtualnu privatnu mrežu, obratite se administratoru mreže u vašem preduzeću ili organizaciji. Ako koristite uređaj s više korisnika, za prilagođavanje postavki za VPN možda će biti potrebno da se prijavite kao vlasnik, odnosno primarni korisnik. Dodavanje virtuelne privatne mreže 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite Postav..

Postavljanje računa na mreži za sinhroniziranje - Page 55

Sinhroniziranje podataka na uređaju Sinhroniziranje s računima na mreži Sinhronizirajte uređaj s kontaktima, e-poštom, događajima u kalendaru i drugim informacijama s računa na mreži, npr. s računa e-pošte kao što su Gmail™ i usluge Exchange ActiveSync, Facebook™ i Flickr™. Podatke za takve račune možete sinhronizirati automatski aktiviranjem funkcije automatskog sinhroniziranja ili možete ručno sinhronizirati svaki račun. Postavljanje računa na mreži za sinhroniziranje 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Kucnite Postavke > Računi i sinhroniziranje > Dodaj ..

Postavljanje EAS računa za sinhroniziranje - Page 56

Postavljanje EAS računa za sinhroniziranje 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Kucnite Postavke > Računi i sinhroniziranje > Dodaj račun > Exchange ActiveSync . 3 Unesite poslovnu adresu e-pošte i lozinku. 4 Kucnite DALJE . Ako postupak ne uspije, ručno unesite detalje o domeni i serveru za svoj račun i zatim kucnite DALJE . 5 Kucnite U redu kako biste dozvolili serveru kompanije da kontrolira vaš uređaj. 6 Odaberite način sinhroniziranja, interval sinhroniziranja te podatke koje želite sinhronizirati s uređajem. 7 Kucnite DALJE , a zatim odaberite kako želite primat..

Pristupanje postavkama - Page 57

Osnovne postavke Pristupanje postavkama Prikažite i promijenite postavke uređaja iz menija Postavke. Meniju Postavke se može pristupiti iz Ekrana aplikacija i ploče za Brze postavke. Otvaranje menija postavki uređaja iz Ekrana aplikacija 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite Postavke . Prikazivanje informacija o uređaju 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite Postavke > O telefonu . Pristupanje ploči za brze postavke • Povucite statusnu traku prema dolje s dva prsta. Odabir postavki koje će se prikazivati na ploči brzih postavki 1 Povu..

Postavljanje izuzetaka u načinu rada "Ne uznemiravaj" - Page 58

Postavljanje melodije zvona 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite Postavke > Zvuk > Melodija zvona telefona . 3 Odaberite opciju sa spiska ili kucnite i odaberite muzičku datoteku sačuvanu na uređaju. 4 Da biste potvrdili, kucnite Gotovo . Odabir zvuka obavještenja 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite Postavke > Zvuk > Zvuk obavještenja . 3 Odaberite opciju sa spiska ili kucnite i odaberite muzičku datoteku sačuvanu na uređaju. 4 Da biste potvrdili, kucnite Gotovo . Neke aplikacije imaju sopstvene specifične zvukove za obavj..

Pametna kontrola pozadinskog svjetla - Page 59

• Događaji i podsjetnici • Pozivi • Poruke • Alarmi Dopuštanje prioritetnih obavještenja u načinu rada Ne uznemiravaj 1 Na početnom ekranu kucnite . 2 Pronađite i kucnite Postavke > Zvuk > Ne uznemiravaj > Dozvoli samo prioritetne . 3 Kucnite Pozivi ili Poruke . 4 Odaberite opciju. Postavke ekrana Ručno podešavanje svjetline ekrana bez obzira na uvjete osvjetljenja 1 Na Početnom ekranu kucnite . 2 Pronađite i kucnite > Postavke > Prikaz i kucnite klizač Prilagodljivo osvjetljenje kako biste onemogućili ovu funkciju ako već nije onemogućena. 3 Kucnite Niv..

Postavke aplikacije - Page 60

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije pametne kontrole pozadinskog osvjetljenja 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite Postavke > Prikaz > Pametna kontr. pozad. svj . 3 Kucnite klizač kako biste omogućili ili onemogućili funkciju. Kačenje ekrana Koristite kačenje ekrana kako biste postavili uređaj da prikazuje samo ekran za određenu aplikaciju. Na primjer, ako igrate igru i slučajno dodirnete navigacijsku tipku Početak, funkcija kačenja ekrana sprječava minimiziranje ekrana aktivne aplikacije. Tu funkciju možete koristiti i kada posuđujete uređa..

konfiguracijsku - Page 61

Za dozvoljavanje dozvola 1 Da biste dozvolili dozvolu, kucnite na Dopusti . 2 Kad se po drug put pojavi dijaloški okvir za potvrdu, možete izabrati opciju Ne pitaj ponovo , ako želiite. 3 U dijaloškom okviru će se objasniti i zašto su aplikaciji potrebne dozvole i za šta ih ona koristi. Za odbacivanje dijaloškog okvira, kucnite na U redu . Za odbijanje dozvole • Da biste odbili dozvolu, kucnite na Odbij kad je prikazan dijaloški okvir. Neke aplikacije još uvijek se mogu koristiti čak i kad ste odbili dozvole. Važne dozvole Neke dozvole obavezne su da bi aplikacije funkcioniral..

Vraćanje aplikacija na početne vrijednosti - Page 62

Upravljanje vezama aplikacije iz menija Postavke 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite Postavke > Aplikacije . 3 Kucnite i pronađite Otvaranje linkova . 4 Odaberite aplikaciju i prilagodite postavke po želji. Vraćanje aplikacija na početne vrijednosti Možete vratiti aplikaciju na početne vrijednosti ili možete obrisati podatke aplikacije ukoliko aplikacija prestane reagirati ili izazove probleme u radu s uređajem. Vraćanje željenih postavki aplikacije na početne vrijednosti 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite Postavke > Aplikaci..

Postavke jezika - Page 63

Odabir sadržaja za čuvar ekrana 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite Postavke > Prikaz > Čuvar ekrana . 3 Kucnite klizač kako biste omogućili funkciju. 4 Odaberite šta želite da se prikazuje kada je aktivan čuvar ekrana. Ručno pokretanje čuvara ekrana 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite Postavke > Prikaz > Čuvar ekrana . 3 Kucnite klizač kako biste omogućili funkciju. 4 Da biste odmah aktivirali čuvara ekrana, kucnite , a zatim kucnite Pokreni sada . Postavke jezika Možete odabrati zadani jezik za uređaj i promijenit..

Informacije o računu za redovnog korisnika - Page 64

Način rada za izuzetno žive boje U načinu rada za izuzetno žive boje poboljšavaju se osvjetljenje i zasićenost boje na fotografijama i u videozapisima dok ih prikazujete na uređaju. Uključivanje načina rada za izuzetno žive boje 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite Postavke > Prikaz > Poboljšavanje slike . 3 Kucnite Super-živopisni način rada dugme za radio, ako već nije odabrano. Poboljšavanje izlaza zvuka Zvuk uređaja možete poboljšati na način da ručno omogućite pojedinačne postavke zvuka, kao što su Ekvalizator i Surround zvuk. Možet..

Informacije o računu za gostujućeg korisnika - Page 65

Dodavanje računa redovnog korisnika 1 Provjerite da li ste prijavljeni kao vlasnik, odnosno korisnik koji je izvršio prvo postavljanje uređaja. 2 Na ekranu Početni ekran kucnite . 3 Pronađite i kucnite Postavke > Korisnici > Dodaj korisnika . 4 Kucnite OK . Kreiran je novi račun. 5 Kucnite POSTAVI SADA . Ekran se zaključava, a ikona koja predstavlja novododanog korisnika pojavljuje se u gornjem desnom uglu. 6 Otključajte ekran prevlačenjem prema gore. 7 Slijedite upute na ekranu da biste postavili račun za tog korisnika. Račun redovnog korisnika možete dodati i iz statusne..

Postavke za višestruke korisničke račune - Page 66

Postavke za višestruke korisničke račune Postoje tri različite vrste postavki na uređajima s više korisnika: • Postavke koje može promijeniti bilo koji korisnik i koje utječu na sve korisnike. Primjeri obuhvataju jezik, Wi-Fi, način rada u avionu, NFC i Bluetooth®. • Postavke koje utječu samo na pojedinačni korisnički račun. Primjeri obuhvataju automatsko sinhroniziranje podataka, zaključavanje ekrana, različite dodane račune te pozadine. • Postavke koje su vidljive samo vlasniku i utječu na sve korisnike, npr. postavke za VPN. 66 Ovo je Internet izdanje ove publikac..

Ekranske tastature - Page 67

Kucanje teksta Ekranske tastature Na uređaju možete koristiti određeni broj unaprijed instalianih davalaca usluga unosa teksta. Zadani davalac usluga unosa teksta može ovisiti o regionalnim ili jezičkim postavkama koje koristite. Može se desiti da jedan ili više davalaca usluga unosa teksta ne budu dostupni u vašem regionu. Tastatura SwiftKey ® Tekst možete unositi koristeći ekransku tastature dodirivanjem svakog slova pojedinačno ili možete koristiti funkciju SwiftKey ® i klizno pomjerati prst od slova do slova radi formiranja riječi. 1 Brisanje znaka ispred kursora. 2 Kucni..

Traka za uređivanje teksta - Page 68

7 Kucnite da prebacite između malih slova, velikih početnih slova i svih velikih slova. Prikaz ekranske tastature radi unosa teksta • Kucnite polje za unos teksta. Korištenje ekranske tastature u položenoj orijentaciji • Kada je prikazana ekranska tastatura, okrenite uređaj ustranu. Možda ćete trebati prilagoditi postavke u nekim aplikacijama kako biste omogućili položenu orijentaciju. Unos teksta znak po znak 1 Da biste unijeli znak koji je vidljiv na tastaturi, kucnite dati znak. 2 Da biste unijeli varijantu znaka, dodirnite i držite znak regularne tastature kako biste dobil..

Za korištenje povećala - Page 69

Za korištenje povećala • Kada unesete tekst, kucnite i držite polje teksta da prikažete uvećani tekst i da stavite kursor gdje želite unutar polja teksta. 69 Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

..

Otvaranje brojčane tastature - Page 70

Pozivanje Upućivanje poziva Poziv možete uputiti ručnim biranjem telefonskog broja, kucanjem na broj koji je sačuvan na listi kontakata ili kucanjem na broj telefona u registra poziva. Također možete koristiti funkciju pametnog biranja da brzo pronađete brojeve na spisku kontakata i u registrima poziva unošenjem dijela broja ili imena kontakta i biranjem nekog od prijedloga koji se prikažu. Da biste uputili video poziv, možete koristiti aplikaciju Hangouts™ za razmjenu trenutnih poruka i video razgovore na uređaju. 1 Prikaz više opcija 2 Brisanje broja 3 Brojčana tastatura 4 ..

Prikazivanje ili sakrivanje telefonskog broja - Page 71

Upućivanje međunarodnog poziva 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite . Prikazuje se registar poziva. 3 Kucnite da bi se prikazala brojčana tastatura. 4 Dodirnite i držite 0 dok se ne pojavi znak “+”. 5 Unesite pozivni broj zemlje, pozivni broj bez početnih nula i telefonski broj. Zatim kucnite . 6 Odaberite SIM karticu u dijalogu za odabir računa. Dodavanje broja za direktno biranje na početni ekran 1 Dodirnite i držite prazno područje na ekranu Početni ekran dok uređaj ne zavibrira i ne pojavi se meni za prilagođavanje. 2 U meniju za prilagođavanje ku..

Odbijanje poziva tekstualnom porukom - Page 72

Za isključivanje tona melodije zvona za dolazni poziv • Kada primite poziv pritisnite tipku za jačinu zvuka. Odbijanje poziva tekstualnom porukom Poziv možete odbiti tekstualnom porukom koja se automatski šalje pozivaocu i sačuva u razgovoru u Razmjeni poruka s kontaktom. Možete odabrati neku od unaprijed definiranih poruka dostupnih na uređaju ili možete kreirati novu poruku. Također možete kreirati vlastite personalizirane poruke uređivanjem unaprijed definiranih poruka. Odbijanje poziva tekstualnom porukom kada ekran nije aktivan 1 Kada stigne dolazni poziv, kucnite OPCIJE..

Korištenje registra poziva. - Page 73

Korištenje registra poziva. U registru poziva možete prikazati propuštene pozive koristeći ili s indikacijom o tome kojoj SIM kartici je poziv bio namijenjen, primljene pozive i upućene pozive . Otvaranje registra poziva 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite . Prikaz propuštenih poziva 1 Kada ste propustili poziv, na statusnoj traci se pojavljuje . Povucite statusnu traku prema dolje. 2 Kucnite Propušteni poziv . Pozivanje broja iz registra poziva 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite . Prikazuje se registar poziva. 3 Da biste direktno pozv..

Ograničavanje poziva - Page 74

Omogućavanje funkcije dostupnosti dvojnog SIM-a 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite Postavke > SIM kartice > Funkcija dostupnosti dvostruke SIM . 3 Pod stavkom Funkcija dostupnosti dvostruke SIM kucnite klizač kako biste omogućili funkciju. 4 Slijedite upute na ekranu kako biste dovršili postupak. Ako funkcija dostupnosti dvojnog SIM-a ne radi kada je omogućite, provjerite da li ste tačno unijeli telefonske brojeve za obje SIM kartice. U nekim slučajevima, brojevi se otkrivaju automatski tokom postavljanja. U suprotnom, pojavit će se upit da ih unesete ..

Višestruki pozivi - Page 75

Višestruki pozivi Ako imate aktiviranu funkciju poziva na čekanju, možete upravljati višestrukim pozivima u isto vrijeme. Kada je ta funkcija aktivirana, bit ćete obaviješteni bipom ako primite drugi poziv. Mobilni podaci nisu dostupni za vrijeme poziva. Aplikacije kao što su e-pošta, internet i društveno umrežavanje će raditi ako se povežete na Wi-Fi mrežu. Aktiviranje ili deaktiviranje poziva na čekanju 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite Postavke > Poziv . 3 Odaberite SIM karticu. 4 Kucnite Dodatne postavke . 5 Da biste aktivirali ili deaktivirali..

Govorna pošta - Page 76

Završavanje konferencijskog poziva • Tokom konferencijskog poziva, kucnite . Govorna pošta Ako vaša pretplata obuhvata uslugu glasovne pošte, pozivatelji vam mogu ostavljati govorne poruke kada niste u mogućnosti odgovorati na pozive. Vaš broj usluge glasovne pošte obično je sačuvan na vašoj SIM kartici. Ako to nije slučaj, broj možete dobiti od vašeg operatera mreže i ručno ga unijeti. Unošenje broja govorne pošte 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite Postavke > Poziv > Glasovna pošta > Postavke glasovne pošte > Broj glasovne pošte . ..

Traženje i prikazivanje kontakata - Page 77

Kontakti Traženje i prikazivanje kontakata 1 Traženje kontakata 2 Uređivanje i prikaz medicinskih informacija i informacija o hitnim kontaktima 3 Prikaz više opcija 4 Kartice Omiljeni i Svi kontakti 5 Prikaz detalja o kontaktu 6 Koristite klizač da pređete na kontakte koji započinju odabranim slovom 7 Dodavanje kontakta Traženje kontakta 1 Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim kucnite . 2 Kucnite i unesite broj telefona, ime ili druge informacije u polje Pronađi kontakte . Spisak rezultata se filtrira dok unosite pojedinačne znakove. Odabir kontakata za prikazivanje u aplika..

Album - Page 78

će se račun sačuvati kontakt, trebate ponovo kreirati kontakt i sačuvati ga na odgovarajućem računu. Ukoliko dodate znak plus i pozivni broj zemlje ispred telefonskog broja kontakta, ne morate ponovo uređivati broj kada upućujete pozive iz inostranstva. Uređivanje kontakta 1 Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim kucnite . 2 Kucnite kontakt koji želite urediti, a zatim kucnite . 3 Uredite željene informacije. 4 Kada završite, kucnite SAČUVAJ . Neke usluge sinhroniziranja ne dozvoljavaju uređivanje detalja kontakta. Dodavanje slike kontaktu 1 Na ekranu Početni ekran kucnit..

Prenošenje kontakata - Page 79

Kreiranje novog kontakta iz tekstualne poruke 1 Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite . 2 Kucnite ikonu pored broja telefona, a zatim kucnite SAČUVAJ . 3 Odaberite postojeći kontakt ili kucnite Kreirati novi kontakt . 4 Uredite informacije o kontaktu i kucnite SAČUVAJ . Prenošenje kontakata Kontakte na novi uređaj možete prenijeti na nekoliko načina. Možete sinhronizirati kontakte s računa na mreži ili uvesti kontakte direktno s drugog uređaja. Ako sinhronizirate kontakte na starom uređaju s računom na mreži, na primjer s računom na usluzi Google Syn..

Izvoz svih kontakata na internu pohranu - Page 80

Pravljenje rezervne kopije kontakata Za pravljenje rezervne kopije kontakata možete koristiti internu pohranu, memorijsku karticu ili SIM karticu. Izvoz svih kontakata na internu pohranu 1 Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim kucnite . 2 Pritisnite , a zatim kucnite Uvoz/izvoz > Izvezi na SD karticu ili internu pohranu (.vcf datoteka) . 3 Kucnite > Prikaži internu pohranu . 4 Kucnite , a zatim kucnite broj modela uređaja pored stavke . 5 Odaberite odredišnu fasciklu ili jednostavno kucnite SAČUVAJ . Izvoz svih kontakata na memorijsku karticu 1 Na ekranu Početni ekran kucni..

Omiljeni - Page 81

Unošenje medicinskih informacija 1 Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim kucnite . 2 Kucnite . 3 Uredite željene informacije. Dodavanje novog kontakta za hitne situacije 1 Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim kucnite . 2 Kucnite , a zatim kucnite KONTAKTI > Dodaj kontakt . 3 Kucnite kontakt koji želite koristiti kao kontakt za hitne situacije. Kontakt za hitne situacije mora imati najmanje jedan broj telefona na koji osoblje za hitne situacije može uputiti poziv. Ako je uređaj zaključan sigurnosnim zaključavanjem ekrana, osoblje za hitne situacije može vidjeti samo bro..

Izbjegavanje duplikatnih unosa u aplikaciji Kontakti - Page 82

Izbjegavanje duplikatnih unosa u aplikaciji Kontakti Ako kontakte sinhronizirate s novim računom ili na neki drugi način uvozite informacije o kontaktu, na kraju biste mogli imati duplikatne unose u aplikaciji Kontakti. Ako se to desi, takve duplikate možete povezati kako biste kreirali jedan unos. Ako unose povežete greškom, možete ih ponovo razdvojiti kasnije. Povezivanje kontakata 1 Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim kucnite . 2 Kucnite i držite kontakt koji želite povezati s drugim kontaktom. 3 Označite potvrdni okvir pored kontakta kojeg želite povezati. 4 Kucnite , a..

Razmjenjivanje poruka i čavrljanje - Page 83

Razmjenjivanje poruka i čavrljanje Čitanje i slanje poruka Aplikacija Razmjena poruka prikazuje vaše poruke kao razgovore, što znači da su sve poruke koje su poslane ili koje su stigle od određene osobe grupisane zajedno. Broj znakova koji možete poslati unutar jedne poruke razlikuje se zavisno od operatera i jezika kojeg koristite. Maksimalna veličina multimedijalne poruke, koja uključuje veličinu dodanih multimedijalnih datoteka, također zavisi od operatera. Obratite se svom operateru mreže za više informacija. 1 Povratak na spisak razgovora 2 Poziv za pošiljaoca poruke 3 Pr..

Organiziranje poruka - Page 84

Odgovaranje na poruku 1 Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite . 2 Kucnite razgovor koji sadrži poruku. 3 Unesite odgovor i kucnite bilo koje od dugmadi u skladu s tim koju SIM karticu želite koristiti. Prosljeđivanje poruke 1 Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite . 2 Kucnite razgovor koji sadrži poruku koju želite proslijediti. 3 Dodirnite i držite poruku koju želite proslijediti, a zatim kucnite Proslijediti poruku . 4 Unesite ime ili broj telefona primaoca, a zatim odaberite među prijedlozima koji se prikažu. Ako primalac nije n..

Postavke razmjenjivanja poruka - Page 85

Čuvanje broja pošiljaoca u stavci kontakta 1 Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite . 2 Kucnite ikonu pored broja telefona, a zatim kucnite SAČUVAJ . 3 Odaberite postojeći kontakt ili kucnite Kreirati novi kontakt . 4 Uredite informacije o kontaktu i kucnite SAČUVAJ . Postavke razmjenjivanja poruka Mijenjanje postavki obavještenja o poruci 1 Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite . 2 Kucnite , a zatim kucnite Postavke . 3 Da biste postavili zvuk obavještenja, kucnite Zvuk obavještenja , a zatim odaberite opciju ili kucnite i odaberit..

Postavljanje računa e-pošte - Page 86

E-pošta Postavljanje e-pošte Koristite aplikaciju za e-poštu na uređaju kako biste slali i primali poruke e-pošte preko svojih računa e-pošte. Možete koristiti jedan ili više računa e-pošte odjednom, uključujući poslovne račune Microsoft Exchange ActiveSync. Postavljanje računa e-pošte 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite E-pošta . 3 Slijedite upute koje se prikazuju na ekranu kako biste završili postavljanje. Za neke usluge e-pošte će možda biti potrebno da kontaktirate pružaoca usluga e-pošte radi detaljnih postavki računa e-pošte. Dodavanje..

Organiziranje poruka e-pošte - Page 87

Čitanje poruka e-pošte 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite E-pošta . 3 Ako koristite nekoliko računa e-pošte, kucnite , a zatim kucnite i odaberite račun koji želite provjeriti. Ako želite provjeriti sve račune e-pošte odjednom, kucnite , a zatim kucnite i odaberite Kombinirane dolazne por. . 4 U dolaznim porukama e-pošte, pomaknite se prema gore ili prema dolje i kucnite poruku e-pošte koju želite pročitati. Kreiranje i slanje poruke e-pošte 1 Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite E-pošta . 2 Ako koristite nekoliko računa e..

Postavke računa e-pošte - Page 88

Traženje poruka e-pošte 1 Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite E-pošta . 2 Ako koristite nekoliko računa e-pošte, kucnite , a zatim kucnite i odaberite račun koji želite pretražiti. Ako želite pretražiti sve račune e-pošte odjednom, kucnite , a zatim kucnite i odaberite Kombinirane dolazne por. . 3 Kucnite . 4 Unesite tekst za pretraživanje. 5 Rezultati pretraživanja pojavljuju se na spisku razvrstanom po datumima. Kucnite poruku e-pošte koju želite otvoriti. Prikazivanje svih fascikli jednog računa e-pošte 1 Na ekranu Početni ekran kucnite , a ..

Dok je aplikacija Gmail otvorena, kucnite - Page 89

1 Prikaz liste računa Gmail i fascikli 2 Pretraživanje poruka e-pošte 3 Spisak poruka e-pošte 4 Pisanje poruke e-pošte Saznajte više o usluzi Gmail™ • Dok je aplikacija Gmail otvorena, kucnite , a zatim pronađite i kucnite Pomoć i povratne informacije . 89 Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

..

Prenošenje muzike na uređaj - Page 90

Muzika i FM radio Prenošenje muzike na uređaj Muziku s računara na uređaj možete prenijeti na dva načina: • Možete prenositi muzičke datoteke između uređaja i računara koristeći priloženi USB Type-C™ kabl. Nakon povezivanja odaberite Prenosi fajlove na uređaju i zatim kopirajte i zalijepite ili povucite i ispustite datoteke koristeći računar. Pogledajte Upravljanje datotekama pomoću računara na stranici 40. • Za prenošenje multimedijalnih datoteka sa računara na uređaj i obrnuto možete koristiti softver Xperia™ Companion. Saznajte više i preuzmite Xperia™ Co..

Početni ekran aplikacije Muzika - Page 91

Početni ekran aplikacije Muzika 1 Kucnite u gornjem lijevom uglu kako biste otvorili meni Muzika 2 Pomicanje prema gore ili prema dolje radi prikazivanja sadržaja 3 Reproducirajte pjesmu pomoću aplikacije Muzika 4 Reproducirajte sve pjesme u načinu rada Miješanje 5 Vratite se na ekran muzičkog playera Reproduciranje pjesme pomoću aplikacije Muzika 1 Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite . 2 Kucnite . 3 Odaberite muzičku kategoriju. 4 Kucnite pjesmu kako biste je reproducirali. Možda nećete biti u mogućnosti reproducirati stavke zaštićene autorskim prav..

Ne možete izbrisati pjesmu koja se trenutno reproducira. - Page 92

Meni Muzika Meni Muzika daje vam pregled svih pjesama na uređaju. Odatle možete upravljati albumima i listama reprodukcije. 1 Vraćanje na početni ekran aplikacije Muzika 2 Prikazivanje trenutnog redoslijeda reprodukcije 3 Pretraživanje svih listi reprodukcije 4 Pretraživanje svih izvođača 5 Pretraživanje svih albuma 6 Pretraživanje svih pjesama 7 Pretraživanje svih žanrova 8 Pretraživanje svih fascikli 9 Otvaranje menija postavki za aplikaciju Muzika 10 Otvaranje menija za podršku za aplikaciju Muzika Otvaranje menija Muzika 1 Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim pronađ..

Liste reprodukcije - Page 93

Kreiranje vlastitih listi reprodukcije 1 Na početnom ekranu aplikacije Muzika dodirnite i držite naziv albuma ili pjesme koju želite dodati na listu reprodukcije. 2 U meniju koji se otvori, kucnite Dodaj na listu reprodukcije > Kreiraj novu listu reprodukcije . 3 Unesite ime za listu reprodukcije i kucnite OK . Možete i otvoriti meni početnog ekrana aplikacije Muzika, kucnuti Liste reprodukcije i zatim kucnuti kako biste kreirali novu listu izvođenja. Reproduciranje vlastitih listi reprodukcije 1 Otvorite meni Muzika, a zatim kucnite Liste reprodukcije . 2 Pod stavkom Liste reprodu..

Uključivanje svojstva okružujućeg zvuka - Page 94

Uključivanje svojstva okružujućeg zvuka 1 Otvorite meni Muzika, a zatim kucnite Postavke > Postavke zvuka > Zvučni efekti > Poboljš. kvalitet zv. (VPT) . 2 Listajte lijevo ili desno da odaberete postavku, a zatim kucnite OK da potvrdite. Slušanje radija FM radio na vašem uređaju radi kao i svaki drugi FM radio. Na primjer, možete pretraživati i slušati FM radio stanice te ih sačuvati kao omiljene. Morate povezati žične slušalice sa mikrofonom ili slušalice na uređaj kako biste mogli koristiti radio. To je zato što slušalice sa mikrofonom ili slušalice funkcionir..

Reproduciraj na slušalice - Page 95

Pokretanje novog traženja radio kanala 1 Kada je radio otvoren, kucnite . 2 Kucnite Pretražiti radio stanice . Radio pretražuje cjelokupni frekventni opseg i označava sve dostupne kanale. Za prebacivanje zvuka radija na zvučnik 1 Kada je radio otvoren, pritisnite . 2 Kucnite na Reproducir. na zvučnik . Da biste zvuk prebacili natrag na žične slušalice sa mikrofonom ili slušalice, pritisnite i kucnite na Reproduciraj na slušalice . Omiljene radio stanice Čuvanje stanice kao omiljene 1 Kada je radio otvoren, pomjerite se na stanicu koju želite sačuvati kao omiljenu. 2 Kucnite . ..

fotografija/Snimanje - Page 96

Kamera Snimanje fotografija i videozapisa 1 Objektiv prednje kamere 2 Odabir načina snimanja 3 Prebacivanje s prednje kamere na glavnu i obratno 4 Povećavanje ili smanjivanje prikaza 5 Tipka kamere – Aktiviranje kamere/Snimanje fotografija/Snimanje videozapisa 6 Prikazivanje fotografija i videozapisa 7 Čuvanje lokacije 8 Dugme okidača – Snimanje fotografija ili videozapisa 9 Vraćanje korak unatrag ili izlazak iz kamere 10 Postavke načina snimanja 11 Postavke blica Snimanje fotografije iz zaključanog ekrana 1 Da biste aktivirali ekran, kratko pritisnite tipku za uključivanje ..

Više informacija o snimanju boljih - Page 97

Snimanje videozapisa koristeći tipku kamere 1 Aktivirajte kameru. 2 Prevucite prstom preko ekrana da odaberete . 3 Da biste pokrenuli snimanje videozapisa, pritisnite tipku kamere. 4 Da biste zaustavili snimanje, ponovo pritisnite tipku kamere. Snimanje video zapisa 1 Aktivirajte kameru. 2 Ako nije odabran video način rada, prevucite preko ekrana da odaberete . 3 Usmjerite kameru prema predmetu. 4 Da biste počeli snimati, kucnite . 5 Da biste aktivirali pauzu prilikom snimanja videozapisa, kucnite . Da biste nastavili snimanje, kucnite . 6 Da biste zaustavili snimanje, kucnite . Fotograf..

Snimanje panoramske fotografije - Page 98

Kreativni efekt Primijenite efekte na fotografije ili videozapise. Sound Photo Snimajte fotografije s pozadinskim zvukom. Panorama Snimajte fotografije širokog ugla i panoramske fotografije. Timeshift burst Pronađite najbolju fotografiju u brzom nizu slika. Panorama Jednostavnim pokretom pritiska i prevlačenja možete snimiti fotografije širokog ugla i panoramske fotografije. Snimanje panoramske fotografije 1 Aktivirajte kameru. 2 Prevucite prstom preko ekrana da odaberete , a zatim odaberite . 3 Pritisnite tipku kamere i polako i mirno pomjerajte kameru u smjeru kretanja prikaza..

Ova funkcija je dostupna samo u načinu rada - Page 99

Uključivanje funkcije Hand Shutter 1 Aktivirajte kameru. 2 Prebacite se na prednju kamerom kucanjem na 3 Kucnite . 4 Kucnite Više . 5 Pronađite i kucnite Autom. snimanje > Okidanje rukom . Čuvanje geografske lokacije fotografije Omogućite funkciju Sačuvaj lokaciju kako biste geografski označili fotografije, tj. sačuvali približnu geografsku lokaciju dok snimate. Geografska lokacija utvrđuje se korištenjem bežičnih mreža i GPS tehnologije. Kada se na ekranu kamere pojavi , funkcija čuvanja lokacije je uključena, ali geografska pozicija nije pronađena. Kada se pojavi , fu..

Podešavanje boje i osvjetljenja - Page 100

Korištenje tipke za jačinu zvuka kao Možete izabrati kako želite koristiti tipku za jačinu zvuka prilikom snimanja fotografija. Zum Koristite tipku za jačinu zvuka za povećavanje ili smanjivanje prikaza. Jačina zvuka Koristite tipku za jačinu zvuka kako biste prilagodili jačinu zvuka obavještenja, melodija zvona i muzike. Okidač Koristite tipku za jačinu zvuka za snimanje fotografija. Zvuk Kad snimite fotografiju ili počnete snimati video, Kamera će reproducirati zvuk okidača. Ako koristite automatsko odbrojavanje, reproducirat će se niz bipova kako bi se označilo odbro..

Za prilagođavanje postavki fotoaparata - Page 101

kucanjem komandi plus ili minus kada je prikazano . Fokus i brzina blende se mogu postaviti za ručno ili automatsko podešavanje. Balans bijelog Automatski Automatsko prilagođavanje balansa boje. Svjetlo sa žarnom niti Prilagođavanje balansa boje za uvjete toplog osvjetljenja, kao što je osvjetljenje ispod sijalica. Fluorescentno Prilagođavanje balansa boje za fluorescentno osvjetljenje. Dnevno svjetlo Prilagođavanje balansa boje za sunčane vanjske uvjete. Oblačno Prilagođavanje balansa boje za oblačno nebo. Fokus AF Automatsko prilagođavanje fokusa. Fokus MF Ručno prilagođav..

Ova postavka dostupna je samo u načinu snimanja - Page 102

12MP 4624×2608 (16:9) Rezolucija od 12 megapiksela uz omjer širine i visine 16:9. Prikladno za fotografije koje želite prikazati na ekranima širokog formata. Prednja kamera: 16MP 5344×3008 (16:9) Rezolucija od 16 megapiksela uz omjer širine i visine 16:9. Prikladno za fotografije koje želite prikazati na ekranima širokog formata. 12MP 3968×2976 (4:3) Rezolucija od 12 megapiksela uz omjer širine i visine 4:3. Prikladno za fotografije koje želite prikazati na ekranima koji nemaju široki format ili za štampanje u visokoj rezoluciji. 12MP 4608×2592 (16:9) Rezolucija od 12 megap..

Ručno - Page 103

ISO ISO osjetljivost se može postaviti na automatsko podešavanje ili se može podesiti ručno na postavke osjetljivosti u rasponu od 50 do 3200. Ova postavka dostupna je samo u načinu snimanja Ručno . Mjerenje Ova funkcija automatski određuje dobro izbalansiranu ekspoziciju mjerenjem količine svjetlosti koja pada na objekt koji želite snimiti. Lice Mjeri količinu svjetla na licu osobe koju snimate i prilagođava ekspoziciju tako da lice nije ni presvijetlo ni pretamno. U središtu Određuje središte slike i postavlja ekspoziciju na osnovu osvjetljenja objekta. Spot Prilagođava eks..

Prilagođavanje postavki video kamere - Page 104

Postavke video kamere Prilagođavanje postavki video kamere 1 Aktivirajte kameru. 2 Prevucite prstom preko ekrana da odaberete . 3 Da biste prikazali postavke, kucnite . 4 Odaberite postavku koju želite prilagoditi, a zatim izvršite promjene. Pregled postavki video kamere Video rezolucija Prilagodite video rezoluciju za različite formate. HD je skraćenica za High Definition (Visoka definicija), dok se FPS odnosi na Frames Per Second (Kadrovi u sekundi). Što je FPS broj veći, videozapis teče uglađenije, ali je i datoteka veća. Glavna kamera: Puni HD (30 fps) 1920×1080 (16:9) Form..

Uključivanje funkcije Smile Shutter™ (video) - Page 105

Uključivanje funkcije Smile Shutter™ (video) 1 Aktivirajte kameru. 2 Kucnite . 3 Pronađite i kucnite Autom. snimanje (video) > Smile Shutter . SteadyShot™ Prilikom snimanja video zapisa, može biti teško uređaj držati nepomičnim. Stabilizator vam pomaže tako što kompenzira male pokrete ruke. Lampa Koristite lampu da obezbijedite osvjetljenje za videozapise kada su uslovi osvjetljenja loši ili kada postoji pozadinsko osvjetljenje. Ikona blica za video dostupna je na ekranu video kamere. Imajte na umu da kvalitet videa ponekad može biti bolji vez svjetla, čak i ako su uslovi..

Fotografije i video snimci u Albumu - Page 106

Fotografije i video snimci u Albumu Prikazivanje fotografija i video zapisa Koristite aplikaciju Album da prikažete fotografije i reproducirate videozapise koje ste snimili kamerom ili da prikažete sličan sadržaj koji ste sačuvali na uređaj. Sve fotografije i videozapisi prikazuju se na mreži po hronološkom redoslijedu. 1 Kucnite da biste otvorili meni na početnom ekranu aplikacije Album 2 Prikaz opcija menija 3 Prezentacija svih fotografija i videozapisa ili onih koje ste dodali u omiljene 4 Povucite lijevu ivicu ekrana udesno kako biste otvorili meni početnog ekrana aplikaci..

Meni početnog ekrana aplikacije Album - Page 107

Reproduciranje video zapisa 1 U Albumu pronađite i kucnite videozapis koji želite reproducirati. 2 Kucnite . 3 Ako komande za reproduciranje nisu prikazane, kucnite ekran da ih prikažete. Da biste sakrili komande, ponovno kucnite ekran. Pauziranje videozapisa 1 Dok se reproducira video zapis, kucnite ekran kako biste prikazali komande. 2 Kucnite . Premotavanje video zapisa naprijed i natrag 1 Dok se reproducira video zapis, kucnite ekran kako biste prikazali komande. 2 Povucite marker progresne trake ulijevo da biste premotali unazad ili udesno da biste premotali unaprijed. Prilagođavan..

Upravljanje datotekama pomoću računara - Page 108

Prikazivanje fotografija s usluga na mreži u aplikaciji Album 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite Album , a zatim kucnite . 3 Kucnite željenu uslugu na mreži, a zatim slijedite upute na ekranu kako biste započeli s radom. Prikazat će se svi dostupni albumi na mreži koje ste prenijeli na datu uslugu. 4 Kucnite bilo koji album da prikažete njegov sadržaj, a zatim kucnite fotografiju u albumu. 5 Listajte ulijevo kako biste prikazali sljedeću fotografiju ili videozapis. Listajte udesno kako biste prikazali prethodnu fotografiju ili videozapis. Dijeljenje foto..

fotografija - Page 109

Uređivanje fotografija aplikacijom Uređivač fotografija Možete uređivati originalne fotografije koje snimite kamerom te primjenjivati efekte na njih. Na primjer, možete mijenjati svjetlosne efekte. Nakon što sačuvate uređene fotografiju, originalna neizmijenjena verzija fotografije ostaje na uređaju. Uređivanje fotografije • Kada prikazujete fotografiju, kucnite ekran da prikažete alatnu traku, a zatim kucnite . Izrezivanje fotografije 1 Kada prikazujete fotografiju, kucnite ekran kako biste prikazali alatne trake, a zatim kucnite . 2 Ako se pojavi upit, odaberite Uređ..

Čuvanje geografske lokacije - Page 110

Skraćivanje videa 1 U Albumu pronađite i kucnite videozapis koji želite urediti. 2 Kucnite ekran kako biste prikazali alatne trake, a zatim kucnite . 3 Ako se pojavi upit, odaberite Uređivač video zapisa i zatim kucnite Skrati . 4 Da biste premjestili okvir za skraćivanje na drugi dio vremenskog slijeda, dodirnite i držite ivicu okvira za skraćivanje i prevucite ga u željeni položaj, a zatim kucnite Primijeni . 5 Da biste sačuvali kopiju skraćenog videa, kucnite SAČUVAJ . Prilagođavanje brzine video zapisa 1 U Albumu pronađite i kucnite videozapis koji želite reproducirati. ..

fotografija - Page 111

1 Prikaz fotografija s geografskim oznakama u Globalnom prikazu 2 Traženje lokacije na karti 3 Prikaz opcija menija 4 Dva puta kucnite kako biste povećali prikaz. Primaknite prste kako biste smanjili prikaz. Povlačite prstom kako biste prikazali različite dijelove karte 5 Grupa fotografija ili videozapisa geografski označenih istom lokacijom 6 Sličice odabrane grupe fotografija ili video snimaka. Kucnite stavku kako biste je prikazali preko cijelog ekrana Dodavanje ili uređivanje geografske oznake fotografije 1 Kada prikazujete fotografiju, kucnite ekran kako biste prikazali alat..

Korištenje uređaja kao daljinskog upravljača - Page 112

Video zapisi Aplikacija Video Koristite aplikaciju Video da reproducirate filmove i drugi video sadržaj koji ste sačuvali ili preuzeli na uređaj. Aplikacija služi i kao vodič za TV program s opcijom za prikazivanje detaljnih informacija o programu u povezanom sadržaju, uključujući komentare na društvenim mrežama o programu koji vas interesira. Aplikaciju možete koristiti kao potpuno funkcionalan daljinski upravljač uz kompatibilni kućni uređaj. Filmove možete reproducirati i na drugim uređajima koji su povezani na istu mrežu ili sačuvani na oblaku. Moguće je da se neke v..

Upravljanje datotekama pomoću računara - Page 113

Mijenjanje postavki 1 Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite Video . 2 Kucnite da biste otvorili meni na početnom ekranu, a zatim kucnite Postavke . 3 Promijenite postavke po želji. Reproduciranje videozapisa 1 Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite Video . 2 Pronađite i kucnite video koju želite reproducirati. Ako video nije prikazan na ekranu, kucnite kako biste otvorili meni početnog ekrana, a zatim pronađite i kucnite videozapis koji želite reproducirati. 3 Da biste prikazali ili sakrili kontrole, kucnite ekran. 4 Da biste pauzira..

114 - Page 114

kreiranje svog filma. Na primjer, može uzeti odabrane fotografije i video snimke sa subotnjeg poslijepodnevnog izleta ili iz sedmično, mjesečnog i čak i godišnjeg perioda te kreirati film za vas. Kada film s najboljim snimcima bude spreman, primit ćete obavještenje. Zatim ga možete urediti po želji. Na primjer, možete urediti naslov, izbrisati scene, promijeniti muziku ili dodati još fotografija ili video zapisa. Filmove s najboljim snimcima možete kreirati ručnim odabirom fotografija i videa zapisa. Ako se prijavite u Facebook račun, možete kreirati filmove s najbolji..

Prikazivanje ekrana uređaja na ekranu TV prijemnika - Page 115

Povezivost Prikaz ekrana uređaja na TV-u bežičnim putem Možete koristiti svojstvo Prikaz ekrana na drugom uređaju kako biste ekran uređaja prikazali na TV-u ili drugom velikom ekranu bez korištenja kablovske veze. Tehnologija Wi-Fi Direct™ kreira bežičnu vezu između dva uređaja tako da se možete ugodno smjestiti i s udobnog kauča uživati u omiljenim fotografijama. Tu funkciju možete koristiti i da slušate muziku iz uređaja koristeći zvučnike TV-a. Kada koristite prikazivanje ekrana na drugom uređaju, ponekad može doći do negativnog uticaja na kvalitet slike ukoliko ..

Povezivanje uređaja s USB priborom - Page 116

Reproduciranje muzičke numere na klijentskom uređaju pomoću funkcije Cast 1 Provjerite jeste li pravilno postavili DMR klijentski uređaj i je li on povezan na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš uređaj. 2 Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite . 3 Odaberite muzičku kategoriju i pretražite numeru koju želite podijeliti, a zatim kucnite numeru. 4 Kucnite i odaberite klijentski uređaj s kojim želite podijeliti sadržaj. Na uređaju se pokreće reproduciranje numere koju odaberete. 5 Da biste prekinuli vezu s klijentskim uređajem, kucnite i zatim odaberite Zaustavi ..

fotografije, - Page 117

Povezivanje USB Type-C™ pribora pomoću USB Type-C konektora 1 Povežite USB Type-C konektor USB Type-C pribora na uređaj. 2 Na ekranu Početni ekran kucnite . 3 Pronađite i kucnite Postavke > Povezivanje uređaja > USB povezivost > Pronađi USB uređaj . Sony ne garantira da vaš uređaj podržava sav USB Type-C pribor s USB Type-C konektorom. NFC Koristite Komunikaciju bliskog polja (NFC) da podijelite podatke s drugim uređajima, kao što su videozapisi, fotografije, adrese web stranica, muzičke datoteke ili kontakti. NFC također možete koristiti da očitate oznake koje ..

Skeniranje NFC oznaka - Page 118

Dijeljenje muzičke datoteke s drugim uređajem koristeći NFC 1 Provjerite da li je NFC funkcija uključena i na vašem uređaju i na uređaju koji prima sadržaj, te da li su ekrani oba uređaja aktivni i otključani. 2 Da biste otvorili aplikaciju Muzika, kucnite , a zatim pronađite i kucnite . 3 Odaberite muzičku kategoriju i pretražite do numere koju želite podijeliti. 4 Kucnite numeru kako biste je reproducirali. Zatim možete kucnuti da pauzirate numeru. Prijenos funkcionira kada se numera reproducira ili je pauzirana. 5 Provjerite da li se numera prikazuje preko cijelog ekrana. ..

Bežična tehnologija Bluetooth® - Page 119

Bežična tehnologija Bluetooth® Koristite Bluetooth® funkciju da biste poslali datoteke na druge Bluetooth® kompatibilne uređaje ili da biste se povezali na handsfree pribor. Bluetooth® veze imaju bolji učinak unutar raspona od 10 metara (33 stope), bez čvrstih predmeta između. U pojedinim slučajevima potrebno je ručno upariti uređaj s drugim Bluetooth® uređajima. Interoperabilnost i kompatibilnost među Bluetooth® uređajima može varirati. Ako koristite uređaj s više korisnika, svaki korisnik može mijenjati postavke za Bluetooth®, a izvršene promjene utiču na sve kori..

Slanje i primanje stavki pomoću Bluetooth - Page 120

Povezivanje uređaja s drugim Bluetooth ® uređajem 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite Postavke > Bluetooth . 3 Kucnite Bluetooth ® uređaj s kojim želite izvršiti uparivanje. Ukidanje uparivanja s Bluetooth ® uređajem 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite Postavke > Bluetooth . 3 U opciji Upareni uređaji kucnite pored naziva uređaja za koji želite ukinuti uparivanje. 4 Kucnite ZABORAVI . Slanje i primanje stavki pomoću Bluetooth ® tehnologije Bluetooth ® tehnologiju koristite za dijeljenje stavki s drugim Bluetooth ® kompati..

Pametne aplikacije i funkcije koje vam - Page 121

Pametne aplikacije i funkcije koje vam štede vrijeme Google Pretraživanje i sada Koristite aplikaciju Google za pretraživanje interneta. Također možete omogućiti sažetak sadržaja za redovna ažuriranja, npr. možete dobiti informacije o saobraćaju prije polaska na posao, pronaći popularne restorane u svom području, pregledati trenutni rezultat za omiljeni tim itd. Aplikaciji možete pristupiti ako kucnete na spisku aplikacija ili možete rezervirati okno na početnom ekranu radi brzog pristupanja i lakog čitanja Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Vaš sažetak sadržaja ..

Omogućavanje i onemogućavanje usluga lociranja - Page 122

Putovanje i karte Korištenje usluga lociranja Usluge lociranja omogućavaju aplikacijama kao što je Karte te kameri da koriste informacije s mobilne ili Wi-Fi mreže, kao i informacije s Globalnog sistema pozicioniranja (GPS) kako bi utvrdile vašu približnu lokaciju. Ako niste na liniji jasnog vida prema GPS satelitima, uređaj može ustanoviti vašu lokaciju koristeći funkciju Wi-Fi. Ako niste u dometu mreže, uređaj može utvrditi vašu lokaciju pomoću mobilne mreže. Da biste uređaj koristili za pronalaženje mjesta na kojem se nalazite, potrebno je da omogućite usluge lociranja..

Omogućavanje ili onemogućavanje rominga podataka - Page 123

Korištenje prometa podataka tokom putovanja Kad putujete izvan svoje matične mobilne mreže, možda ćete morati pristupiti internetu putem mobilnog prometa podataka. U tom slučaju, potrebno je da na uređaju aktivirate roming podataka. Kad aktivirate roming podataka, moguće je zaračunavanje dodatnih troškova. Preporučuje se da unaprijed provjerite relevantne troškove prijenosa podataka. Ako koristite uređaj s više korisnika, za aktiviranje ili deaktiviranje prijenosa rominga podataka će možda biti potrebno da se prijavite kao vlasnik, odnosno primarni korisnik. Omogućavanje il..

Više informacija o Kalendaru - Page 124

Sat i kalendar Kalendar Aplikaciju Kalendar koristite kako biste upravljali svojim rasporedom vremena. Ako ste se prijavili na jedan ili nekoliko računa na mreži koji obuhvataju kalendare i sinhronizirali uređaj s njima, na primjer svoj Google™ račun, događaji u kalendaru s tih računa pojavljivat će se i u aplikaciji Kalendar. Možete odabrati koje kalendare želite integrirati u kombinirani prikaz Kalendara. Kada se približi vrijeme obaveze, uređaj reproducira zvuk obavještenja kako bi vas podsjetio na datu obavezu. 1 Pristup postavkama, odabir načina prikaza i kalendara koje ..

Postavke jačine zvuka - Page 125

3 Pristupanje kartici štoperice 4 Pristupanje kartici tajmera 5 Prikaz opcija za trenutnu karticu 6 Otvaranje postavki za datum i vrijeme 7 Uključivanje ili isključivanje alarma 8 Dodavanje novog alarma Postavljanje novog alarma 1 Na početnom ekranu kucnite . 2 Pronađite i kucnite Sat . 3 Kucnite . 4 Kucnite Vrijeme i odaberite željenu vrijednost. 5 Kucnite U redu . 6 Ako želite, uredite ostale postavke alarma. 7 Kucnite SAČUVAJ . Odlaganje alarma kada se oglasi • Kucnite ODLOŽI . Isključivanje alarma kada se oglasi • Povucite udesno. Da biste isključili odloženi alarm, mož..

Postavljanje ponavljajućeg alarma - Page 126

Postavljanje ponavljajućeg alarma 1 Pronađite i kucnite Sat , a zatim kucnite alarm koji želite urediti. 2 Kucnite Ponoviti . 3 Označite okvire za izbor za relevantne dane i zatim kucnite U redu . 4 Kucnite SAČUVAJ . Aktiviranje funkcije vibriranja za alarm 1 Pronađite i kucnite Sat , a zatim kucnite alarm koji želite urediti. 2 Kucnite klizač Vibracija kako biste omogućili ili onemogućili funkciju. 3 Kucnite SAČUVAJ . Definiranje ponašanja tipki sa strane uređaja 1 Pronađite i kucnite Sat , a zatim odaberite alarm koji želite urediti. 2 Kucnite Ponašanje tipki sa strane , a..

Dostupnost - Page 127

Dostupnost Pokret za povećavanje Pokret za povećavanje vam omogućava da zumirate dijelove ekrana kucanjem na područje ekrana osjetljivog na dodir tri puta zaredom. Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Pokret za uvećavanje 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite Postavke > Dostupnost > Potez za uvećavanje . 3 Kucnite klizač pod stavkom Potez za uvećavanje . Povećavanje područja i pomjeranje preko ekrana 1 Provjerite da li je omogućena funkcija Potez za uvećavanje . 2 Da biste privremeno uvećali područje, kucnite ga tri puta. 3 Premjestite područ..

Postavke - Page 128

TalkBack TalkBack je usluga čitača sadržaja ekrana za korisnike s poremećajima vida. TalkBack koristi govorne povratne informacije za opisivanje događaja ili radnji koje izvršavate na svom Android uređaju. TalkBack opisuje korisnički interfejs i naglas iščitava softverske greške, obavještenja i poruke. Omogućavanje aplikacije TalkBack 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite Postavke > Dostupnost > TalkBack . 3 Kucnite klizač i zatim kucnite OK . Da biste promijenili željene postavke za govor, povratne informacije i dodir za TalkBack, kucnite Postavke..

129 - Page 129

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Prebacivanje pristupa 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite Postavke > Dostupnost > Prebaci pristup . 3 Kucnite klizač kako biste omogućili ili onemogućili funkciju, a zatim kucnite OK . 129 Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

..

Pravljenje rezervne kopije i obnavljanje sadržaja - Page 130

Podrška i pravna pitanja Aplikacija Podrška Aplikaciju Podrška na uređaju koristite za pretraživanje korisničkih vodiča, čitanje vodiča o rješavanju problema i pronalaženje informacija o ažuriranjima softvera i drugih informacija koje se odnose na proizvod. Pristupanje aplikaciji Podrška 1 Na ekranu Početni ekran kucnite . 2 Pronađite i kucnite , a zatim odaberite željenu stavku podrške. Povežite se na internet kada koristite aplikaciju Podrška kako biste dobili najbolju dostupnu podršku. Xperia™ Tips Uz pomoć aplikacije Xperia™ Tips možete dobiti korisne informaci..

Popravljanje softvera na uređaju - Page 131

informacija o korištenju aplikacije Xperia™ Companion potražite u odjeljku Xperia™ Companion na stranici 40. Ako uređaj dijelite s više korisnika, za vraćanje uređaja na originalne fabričke postavke će možda biti potrebno da se prijavite kao vlasnik, odnosno primarni korisnik. Ponovno pokretanje uređaja Moguće je da se uređaj neće ponovo pokrenuti ako je nivo napunjenosti baterije nizak. Povežite uređaj na punjač i pokušajte ga ponovo pokrenuti. 1 Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje . 2 U meniju koji se otvori kucnite Pokrenite ponovno . Uređaj s..

Dozvoljavanje slanja podataka o korištenju - Page 132

Ako se čini da se uređaj zamrznuo, ako se stalno ponovo pokreće ili se uopće ne pokreće nakon što ste ažurirali Xperia™ softver ili nakon što ste izvršili popravljanje softvera ili vraćanje na fabričke postavke, pokušajte prisilno isključiti uređaj i zatim ga ponovo uključiti. Ako se problem nije otklonio, prisilno isključite uređaj i zatim izvršite popravljanje softvera kroz sljedeće korake: 1 Provjerite da li je aplikacija Xperia™ Companion instalirana na vaš PC ili Mac ® . 2 Otvorite softver Xperia™ Companion na računaru i kliknite na glavnom ekranu. 3 Slijedi..

133 - Page 133

ukidanja. Vlasnici sadržaja mogu od vas zahtijevati da ažurirate WMDRM kako biste pristupili njihovom sadržaju. Ukoliko odbijete izvršiti nadogradnju, nećete moći pristupiti sadržaju koji iziskuje nadogradnju. Licenca za ovaj proizvod daje se prema patentnom portfelju licenci za MPEG-4 i AVC vizuelne sadržaje za lično i nekomercijalno korištenje od strane potrošača za (i) kodiranje video zapisa u skladu s MPEG-4 vizuelnim standardom ("MPEG-4 video") ili AVC standardom ("AVC video") i/ili (ii) dekodiranje MPEG- 4 ili AVC video zapisa koji je kodiran u okviru aktivnosti potrošač..

Sponsored links

Latest Update