Sony G3226 Userguide Manual Macedonian

G3226 Language

Download Sony G3226 Userguide Manual Macedonian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Упатство за корисникот - Page 1

Упатство за корисникот Xperia ™ XA1 Ultra G3212/G3226

..

Содржина - Page 2

Содржина За почеток .................................................................................... 7 Информации за упатството за корисникот ............................................................. 7 Преглед ..................................................................................................................... 7 Составување ............................................................................................................. 8 Заштита на екранот .................................

3 - Page 3

Интернет и мрежи ..................................................................... 47 Пребарување на веб .............................................................................................. 47 Поставки за интернет и MMS ............................................................................... 47 Wi-Fi ......................................................................................................................... 48 Споделување на конекцијата со мобилни податоци ..............

4 - Page 4

Пренесување контакти ........................................................................................... 79 Правење резервна копија од контактите .............................................................. 80 Додавање медицински информации и контакти за итни случаи ........................ 80 Омилени .................................................................................................................. 81 Испраќање информации за контак..

5 - Page 5

Видеа ......................................................................................... 113 Апликација Видео ................................................................................................. 113 Пренесување видео содржина во уредот ........................................................... 114 Управување со видео содржини .......................................................................... 114 Movie Creator ................................................................................

Правни информации - Page 6

Правни информации ............................................................................................ 133 6

..

Ажурирање на уредот - Page 7

За почеток Информации за упатството за корисникот Ова е упатство за корисникот на Xperia™ XA1 Ultra за верзијата на софтверот на Android™ 7.0 . Доколку не сте сигурни која верзија на софтверот се извршува на вашиот уред, може да проверите во менито Поставки. Ажурирањата на системот и апликациите може да ги прикажуваат функциите во уредо..

Составување - Page 8

1. Светло за полнење/известување 2. Приклучок за слушалка 3. Леќи на предната камера 4. Втор микрофон 5. Слушалка за уво 6. Сензор за близина/светло 7. Преден блиц 8. Копче за јачина на звукот 9. Копче за вклучување 10. Копче за камерата 11. Главен микрофон 12. Звучник 13. Порта за полначот/USB Type-C™ кабелот 14. Област со антена за Wi-Fi/GPS/Bluetooth 15. Л..

Заштита на екранот - Page 9

1 Извлечете го држачот на нано SIM-картичката со помош на нокотот од прстот. 2 Цврсто поставете ја примарната SIM-картичка (SIM 1) во точната ориентација во местоположба (1), како што е покажано на илустрацијата. 3 Цврсто поставете ја дополнителната SIM-картичка (SIM 2) во точната ориентација во местоположба (2), како што е покажано на илуст..

Зошто ми треба сметка на Google™? - Page 10

1 Притиснете го и задржете го копчето за вклучување додека уредот не завибрира. 2 Внесете го PIN-кодот за SIM-картичката 1 и SIM-картичката 2 кога ќе се побара, па допрете . 3 Почекајте малку за да се вклучи уредот. Мрежниот оператор најпрво ќе ви го обезбеди PIN-кодот на SIM-картичката, но подоцна може да го промените од менито Поставки. З..

Безбедност на уредот - Page 11

Безбедност на уредот Заштита на уредот Вашиот уред вклучува неколку безбедносни опции што се препорачуваат во случај на губење или кражба. Тоа се следниве опции: • Поставете безбедно заклучување на екранот од вашиот уред со помош на PIN, лозинка или шема за да спречите пристап или ресетирање на уредот. • Додајте сметка на Google..

Заклучување екран - Page 12

причини за организацијата. Контактирајте со администраторот на мрежата од вашата компанија или организација за да проверите кои мрежни безбедносни правила се имплементирани за мобилните уреди. За повеќе поставки за секој тип заклучување на екранот допрете на покрај Заклучување екран . Промена на типот заклучување на екра..

Доверливо лице - Page 13

Ресетирање на заклучувањето на екранот со помош на Заштита со my Xperia 1 Проверете дали ги знаете корисничкото име и лозинката за сметката на Google™ и дали е вклучена услугата Заштита со my Xperia на уредот. 2 Појдете на myxperia.sonymobile.com користејќи уред поврзан на интернет. 3 Пријавете со помош на истата сметка на Google™ којашто сте ја постав..

Поставување доверлив глас - Page 14

Поставување доверлив глас 1 Од својот Почетен екран , допрете . 2 Пронајдете и допрете Поставки > Екран при заклучув. и безбедност > Паметно заклучување > Доверлив глас . 3 Следете ги инструкциите на уредот. Одржување на уредот отклучен додека го носите Со помош на функцијата за телесна детекција, може да го одржувате уредот ..

15 - Page 15

Додавање или отстранување доверлив NFC уред 1 Проверете дали уредот е спарен и поврзан со Bluetooth® уредот којшто сакате да го додадете како доверлив уред. 2 Пронајдете и допрете Поставки > Екран при заклучув. и безбедност > Паметно заклучување . 3 Допрете Доверливи уреди > ДОДАЈ ДОВЕРЛИВ УРЕД > NFC . 4 Следете ги упатствата на екр..

Заштита на SIM-картичката - Page 16

Отстранување на домашната локација 1 Од својот Почетен екран , допрете . 2 Пронајдете и допрете Поставки > Екран при заклучув. и безбедност > Паметно заклучување > Доверливи места > Почеток . 3 Допрете Уреди > . Користење приспособени локации Може да ја додадете која било локација како приспособено доверливо место, каде шт..

Користење повеќе SIM-картички - Page 17

Поставување или отстранување на заклучувањето на SIM-картичката 1 Од почетниот екран, допрете . 2 Пронајдете и допрете Поставки > Екран при заклучув. и безбедност > Постави заклучување на SIM-картичка . 3 Одберете SIM-картичка. 4 Допрете го лизгачот Заклучи SIM-картич. за да го вклучите или исклучите заклучувањето на SIM-картичката. 5 ..

*#06# - Page 18

Наоѓање на идентификацискиот број на уредот Вашиот уред има единствен идентификациски број. Овој број се спомнува како IMEI (International Mobile Equipment Identity). Треба да чувате копија од овој број. Може да ви треба, на пример, кога ќе пристапите до услугата за поддршка Xperia™ Care да го регистрирате својот уред. Исто така, доколку ви го украдат у..

Екран при заклучув. и - Page 19

• Далечински да ја избришете внатрешната и надворешната меморија на уредот како последна опција. Доколку ја избришавте внатрешната меморија на уредот со помош на веб-услугата „Заштита со my Xperia“, мора да се пријавите со сметката на Google™ што претходно била синхронизирана на овој уред при неговото следно вклучување. Услугат..

Користење на екранот на допир - Page 20

Учење на основните работи Користење на екранот на допир Допирање • Отворете или изберете ставка. • Обележете или отстранете ја ознаката од поле за избирање или опција. • Внесете текст користејќи ја тастатурата на екранот Допирање и држење • Преместете го објектот. • Активирајте го менито за објекти. • Активирајте режим на..

Штипнување и ширење - Page 21

Штипнување и ширење • Зумирајте или одзумирајте веб-страници, фотографии и мапи, а и кога фотографирате и снимате видеа. Поминување со прстот и лизгање • Лизгајте нагоре или надолу во списокот. • Поминувајте со прстот налево или надесно, на пример, помеѓу окната на почетниот екран. • Поминувајте со прстот налево или надесно ..

За да се активира екранот - Page 22

Заклучување и отклучување на екранот Кога уредот е вклучен и е ставен во мирување определен временски период, екранот се затемнува за да заштеди батерија и автоматски се заклучува. Ова заклучување спречува несакани активности на екранот на допир кога не го користите. Кога ќе го купите уредот, поставено е основно заклучување..

Окна на почетниот екран - Page 23

Пребарување на почетниот екран Окна на почетниот екран Може да додавате нови окна на почетниот екран (максимум дваесет) и да ги бришете. Исто така, може да поставите окно што ќе го користите како главно на почетниот екран. Поставување окно како главно окно на почетниот екран 1 Допрете и држете каде било на почетниот екран доде..

Поставки на почетниот екран - Page 24

Поставки на почетниот екран Исклучување или деинсталирање апликација од почетниот екран Со исклучување на претходно инсталираната апликацијата се бришат сите податоци, но таа може повторно да се вклучи од Поставки > Апликации . Само преземените апликации може целосно да се деинсталираат. 1 Допрете и држете каде било на по..

Навигација на апликации - Page 25

Додавање кратенка за апликацијата на почетниот екран 1 На екранот со апликации, допрете и задржете икона на апликација сè додека уредот не почне да вибрира, потоа влечете ја до врвот на екранот. Ќе се отвори почетниот екран. 2 Влечете ја иконата до потребната локација на почетниот екран, потоа отпуштете ја. Преместување аплика..

Режим на поделен екран - Page 26

Брзо префрлање помеѓу неодамна користените апликации • Брз притиснете го двапати. Затворање на сите неодамна користени апликации • Допрете , а потоа допрете ИЗБРИШИ ГИ СИТЕ . Отворање мени во апликацијата • Додека ја користите апликацијата, допрете . Менито не е достапно во сите апликации. Режим на поделен екран Режимот на ..

Елементи - Page 27

Прилагодување на положбата на екранот 1 За да го преместите екранот на левата или десната страна, допрете или . 2 За да го преместите екранот нагоре или надолу, повлечете ги хоризонталните ленти. 3 За да му ја промените големината на екранот, повлечете ги трите дијагонални ленти. За да се вратите на цел екранот, допрете . Елемент..

Заднина и теми - Page 28

Додавање кратенка за апликацијата на почетниот екран 1 Допрете и задржете на празната област на својот Почетен екран . 2 Во менито за приспособување, допрете Елементи > Кратенки . 3 Лизгајте низ списокот и одберете апликација. Одбраната апликација се додава на вашиот Почетен екран . Преместување ставки на почетниот екран • Д..

Снимање на екран - Page 29

Снимање на екран Можете да снимате слики во мирување на кој било екран на вашиот уред во форма на снимка на екран. Снимките на екран автоматски се зачувуваат во Албум. Правење слика од екранот 1 Притиснете и задржете го копчето за вклучување додека не се појави прозорецот со потсетник. 2 Допрете . Може да направите слика од екра..

30 - Page 30

Отфрлање на известувањето од паното со известувања • Поминете со прстот врз известувањето налево или надесно. Не може да се отфрлат сите известувања. За да ги промените поставките за известувањата, само бавно влечете го известувањето налево или надесно и потоа допрете . Проширување на известувањето на паното со известувања..

Икони во лентата за статус. - Page 31

Звуците и вибрациите се исклучени Примај известувања, но без звук, вибрации или ѕиркање во приказот. Само приоритетот за прекини Примај известувања од оваа апликација дури и кога Не вознемирувај е поставено само на Приоритетно. Поставување на нивото на известување за апликацијата 1 Од својот Почетен екран , допрете . 2 Пронај..

Икони за известување - Page 32

Батеријата се полни Авионскиот режим е активиран Функцијата Bluetooth® е активирана Звукот на микрофонот е исклучен Звучникот е вклучен Режимот Не вознемирувај е активиран Режим на вибрирање Поставен е аларм GPS е активиран Синхронизацијата е во тек Проблем со пријавувањето или со синхронизацијата Во зависност од обезбедувачо..

Преглед на апликациите - Page 33

Видео чет со пријателите со помош на апликацијата Duo™ Се репродуцира песна Радиото е вклучено Уредот е поврзан со компјутер преку USB кабел Внатрешната меморија е полна до 75% ‒ допрете за пренесување на податоците на мемориска картичка Предупредување Повеќе неприкажани известувања Сите икони што може да се појават на уредот..

34 - Page 34

Пребарувајте и слушајте FM радиостаници. Користете ја апликацијата Gmail™ за да читате, пишувате и организирате пораки по е- пошта. Пребарувајте информации во уредот и на веб. Уживајте во музиката, филмовите, апликациите и игрите на вашиот уред и добијте ексклузивен пристап до уникатна содржина достапна само на уредите на Xperia™...

Батерија и одржување - Page 35

Батерија и одржување Полнење на уредот Секогаш користете оригинален полнач на Sony и USB Type-C™ кабел наменет за специфичниот модел на Xperia™. Другите полначи и кабли можат да го зголемат времето на полнење, воопшто да не полнат, па дури и можат да го оштетат уредот. Проверете дали сите USB порти и приклучоци се целосно суви пред да го..

36 - Page 36

Статус на светлото за известување за батеријата Зелено Батеријата се полни и нивото на полнење на батеријата е поголемо од 90% Портокалово Батеријата се полни и нивото на полнење на батеријата е помало од 90% Црвено Батеријата се полни и нивото на полнење на батеријата е помало од 15% Управување со батеријата и енергијата Уредот..

STAMINA-режим - Page 37

• Намалете го нивото на светлина на екранот. Видете во Поставки на екранот на страницата 59. • Исклучете ги Bluetooth®, Wi-Fi и услугите за локација кога не ви се потребни. • Исклучете го уредот или користете авионски режим доколку сте во област со слаба или без мрежна покриеност. Во спротивно, вашиот уред постојано ќе бара достапни м..

Активирање на Ultra STAMINA-режимот - Page 38

Ultra STAMINA-режим Рокот на траење на батеријата е значително продолжен, но достапните апликации се ограничени и мобилните податоци и Wi-Fi се исклучени. Повикувањето и SMS се с ѐ уште достапни. Почетниот екран се заменува и се појавува во лентата за статус. Ако уредот го споделувате со повеќе корисници, можеби ќе треба да се пријавите..

Xperia™ Companion - Page 39

препорачува да користите Wi-Fi мрежа наместо мобилна мрежа за преземање нов софтвер за да се избегнат трошоци за сообраќај на податоци. Инсталирање системски ажурирања 1 Доколку уредот го споделувате со повеќе корисници, пријавете се како негов сопственик. 2 Од својот Почетен екран , допрете . 3 Пронајдете и допрете Поставки > ..

Складирање и меморија - Page 40

За да користите Xperia™ Companion, потребен ви е компјутер поврзан на интернет што користи еден од следниве оперативни системи: • Microsoft ® Windows ® 7 или понова верзија • Mac OS ® X 10.11 или понова верзија Дознајте повеќе и преземете го Xperia™ Companion за Windows на http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ или Xperia™ Companion за Mac на http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/. Уп..

41 - Page 41

• Динамичната меморија (RAM) не може да се користи за складирање. RAM се користи за управување со апликациите што се извршуваат и со оперативниот систем. Може одделно да купите мемориска картичка. Прочитајте повеќе за употребата на меморијата во уредите на Android со преземање на белата книга за вашиот уред од www.sonymobile.com/support/ . Подоб..

Паметен бришач - Page 42

Форматирање на мемориската картичка 1 Од својот Почетен екран , допрете . 2 Пронајдете и допрете Поставки > Склад и меморија . 3 Допрете , па допрете Напредно > Зачувување > SD-картичка > , а потоа допрете Поставки на меморија > Форматирај > Избриши и форматирај . Целата содржина од мемориската картичка ќе се избрише при неј..

43 - Page 43

Правење резервна копија на податоците со помош на компјутер 1 Отклучете го екранот на уредот и поврзете го со компјутерот користејќи USB Type-C™ кабел. 2 Отворете го софтверот на Xperia™ Companion во компјутерот доколку не се активира автоматски. По извесно време компјутерот ќе го открие уредот. Одберете го режимот Пренос на датотеки на..

44 - Page 44

Поставување на функцијата за автоматска резервна копија 1 Доколку правите резервна копија на содржината во USB-меморија, проверете дали уредот за складирање е поврзан со вашиот уред преку адаптер за USB-домаќин. Доколку правите резервна копија во SD-картичката, проверете дали таа е правилно поврзана со уредот. Доколку правите р..

45 - Page 45

Правење резервна копија на податоците со апликацијата Резервна копија и обнова на Google Може да направите резервна копија од податоците на серверот на Google со помош на апликацијата Резервна копија и обнова на Google. Може и да ја вклучите функцијата за автоматска обнова за да ги обновите податоците и поставките од апликацијата пр..

Преземање апликации од Google Play™ - Page 46

Преземање апликации Преземање апликации од Google Play™ Google Play™ е официјалната електронска продавница на Google за преземање апликации, игри, музика, филмови и книги. Таа вклучува и бесплатни и апликации што се плаќаат. Пред да започнете да преземате од Google Play™, проверете дали имате активна интернет конекција, најдобро преку Wi-Fi, за..

Пребарување на веб - Page 47

Интернет и мрежи Пребарување на веб Веб-прегледувачот Google Chrome™ за уредите со Android™ е веќе инсталиран на повеќето пазари. Одете до http://support.google.com/chrome,а потоа кликнете на врската Хром за мобилни, за да добиете детални информации за користење на веб-прегледувачот. Пребарување на веб 1 Од својот Почетен екран , допрете . 2 Пронајдет..

Освежи - Page 48

Прегледување на преземените поставки за интернет и ММЅ 1 Од својот Почетен екран , допрете . 2 Пронајдете и допрете Поставки > Повеќе > Mобилни мрежи . 3 Одберете SIM-картичка. 4 Допрете Имиња на пристапна точка . 5 За да видите повеќе детали, допрете на кој било од достапните објекти. Wi-Fi Користете Wi-Fi за сурфање на интернет, презем..

49 - Page 49

Зголемување на јачината на сигналот за Wi-Fi Може да направите неколку работи за да го подобрите Wi-Fi приемот: • Преместете го уредот поблиску до пристапната точка за Wi-Fi. • Преместете ја пристапната точка за Wi-Fi подалеку од потенцијалните пречки или препреки. • Не покривајте ја областа со антена за Wi-Fi на уредот (означената обла..

Bluetooth врзување - Page 50

• Начин со PIN – уредот креира случаен PIN (Personal Identification Number) којшто го внесувате на уредот што поддржува WPS. Поврзување со Wi-Fi мрежа користејќи копче WPS 1 Од својот Почетен екран , допрете . 2 Пронајдете и допрете Поставки > Wi-Fi . 3 Вклучете Wi-Fi доколку не е веќе вклучен. 4 Допрете , потоа допрете Напредно > WPS притисни копче и потоа пр..

51 - Page 51

Користење на уредот како преносливо Wi-Fi жешко место 1 Од својот Почетен екран , допрете . 2 Пронајдете и допрете Поставки > Повеќе > Повр. на инт. и преносно „жеш. “ место . 3 Допрете Поставки за преносливото жешко место > Конфигурирај го жешкото место . 4 Внесете ги информациите за Име на мрежата (SSID) . 5 За да одберете тип безбед..

52 - Page 52

Вклучување или исклучување сообраќај на податоци 1 Од својот Почетен екран , допрете . 2 Пронајдете и допрете Поставки > Користење податоци . 3 Допрете го лизгачот Моб. сообраќај на подат. за да го вклучите или исклучите сообраќајот на податоци. Кога сообраќајот на податоци е исклучен, вашиот уред сè уште може да воспоставува Wi..

Избирање мобилни мрежи - Page 53

Избирање мобилни мрежи Вашиот уред го поддржува користењето на две различни мрежи истовремено. Може да одберете од следните комбинации на мрежни режими кога двете SIM-картички се вметнати во уредот: • Една WCDMA мрежа • Една GSM мрежа • Една WCDMA и една GSM мрежа • Една LTE, една WCDMA и една GSM мрежа За секоја SIM-картичка, може да го поста..

54 - Page 54

Додавање виртуелна приватна мрежа 1 Од својот Почетен екран , допрете . 2 Пронајдете и допрете Поставки > Повеќе > VPN . 3 Допрете . 4 Одберете го типот VPN за додавање. 5 Внесете ги поставките за VPN. 6 Допрете ЗАЧУВАЈ . Поврзување на виртуелна приватна мрежа 1 Од својот Почетен екран , допрете . 2 Пронајдете и допрете Поставки > Повеќе..

Синхронизирање податоци во - Page 55

Синхронизирање податоци во уредот Синхронизирање со електронските сметки Синхронизирајте го својот уред со контактите, е-поштата, настаните од календарот и другите информации од електронските сметки, како што се сметките за е-пошта на Gmail™ и Exchange ActiveSync, Facebook™ и Flickr™. Може да ги синхронизирате податоците автоматски за такв..

56 - Page 56

Поставување сметка на EAS за синхронизација 1 Од својот Почетен екран , допрете . 2 Допрете Поставки > Сметки и синхронизирање > Додај сметка > Exchange ActiveSync . 3 Внесете ги службената адреса за е-пошта и лозинката. 4 Допрете СЛЕДНО . Доколку настане грешка, рачно внесете ги деталите за доменот и серверот од вашата сметка и потоа доп..

Пристапување до поставки - Page 57

Основни поставки Пристапување до поставки Видете ги и изменете ги поставките на својот уред од менито Поставки. До менито Поставки се пристапува од екранот со апликации и од панелот Брзи поставки. Отворање на менито за поставки на уредот од екранот со апликации 1 Од својот Почетен екран , допрете . 2 Пронајдете и допрете Поста..

Режим Не вознемирувај - Page 58

Поставување тон на ѕвонење 1 Од својот Почетен екран , допрете . 2 Пронајдете и допрете Поставки > Звук > Тон на ѕвон. на телеф. . 3 Одберете некоја опција од листата или допрете и одберете музичка датотека зачувана во уредот. 4 За да потврдите, допрете Готово . Одбирање звук за известување 1 Од својот Почетен екран , допрете . 2 Про..

Поставки на екранот - Page 59

Поставување исклучоци за режимот Не вознемирувај Може да одберете кои типови известувања може да се огласуваат во режимот Не вознемирувај и може да ги филтрирате исклучоците врз основа на испраќачот. Најчести типови исклучоци се: • Настани и потсетници • Повици • Пораки • Аларми Дозволување приоритетни известувања во ре..

Поставки за апликации - Page 60

Паметна контрола на светлото во заднина Паметната контрола на светлото во заднина го одржува вклучен екранот с ѐ додека го држите уредот.Штом го оставите уредот, екранот се исклучува според поставките за мирување. Вклучување или исклучување на функцијата за контролирање на паметното светло во заднина 1 Од својот Почетен ек..

Поставки - Page 61

Дозволување или одбивање на дозволи Може да изберете да дозволите или да одбиете дозволи кога ќе се прикаже дијалог-прозорецот. Ако претходно сте користеле друга Android верзија, за поголемиот дел од апликациите веќе ќе бидат одобрени потребните дозволи. За да дадете дозвола 1 За да дадете дозвола, допрете Овозможи . 2 Кога ќе се ..

Ресетирање на апликациите - Page 62

Поврзување на апликации Уредот може да препознае стандардни апликации за ракување со одреден линк на интернет. Ова значи дека ако линкот е поставен, не мора да ја избирате апликацијата секогаш кога ќе го отворите линкот. Може да ја измените стандардната апликација во кое било време. Управување со линковите за апликациите од ..

Поставки за јазик - Page 63

Вклучување или исклучување на штедењето на екранот 1 Од својот Почетен екран , допрете . 2 Пронајдете и допрете Поставки > Екран > Заштитник на екран . 3 Допрете го лизгачот за да ја вклучите или исклучите функцијата. Одбирање содржина за штедењето на екранот 1 Од својот Почетен екран , допрете . 2 Пронајдете и допрете Поставки &..

Режим Суперживописно - Page 64

Поставување на временската зона 1 Од својот Почетен екран , допрете . 2 Пронајдете и допрете Поставки > Датум и време . 3 Допрете го лизгачот за да ја исклучите функцијата Автоматска временска зона . 4 Допрете Одберете временска зона . 5 Одберете опција. Режим Суперживописно Режимот Суперживописно ја подобрува светлината и заси..

За сметката Обичен корисник - Page 65

• Гостински корисник: Вклучете ја опцијата за гостинска сметка за некој што повремено сака да го користи вашиот уред. Некои од функциите му се достапни само на сопственикот. На пример, само споственикот може да дозволи преземање од извори што се различни од Google Play™. За сметката Обичен корисник Со додавање сметки Обичен корис..

Отстрани гостин - Page 66

Бришење на податоците од гостинската сесија 1 Мора да се пријавите со гостинската сметка. 2 Од својот Почетен екран , допрете . 3 Пронајдете и допрете Поставки > Корисници . 4 Пронајдете и допрете Отстрани гостин . 5 Допрете Отстрани . Гостинската сесија може да ја избришете и од лентата за статус на кој било екран сѐ додека сте п..

Тастатури на екранот - Page 67

Пишување текст Тастатури на екранот Во уредот се инсталирани повеќе обезбедувачи на текстуални записи. Стандардниот обезбедувач на текстуални записи може да зависи од регионалните или јазичните поставки што ги користите. Еден или повеќе обезбедувачи на текстуални записи може да не се достапни во вашиот регион. Тастатура н..

Лента за уредување текст - Page 68

За да ја прикажете тастатурата на екранот за да внесете текст • Допрете поле за запис на текст. Користење на тастатурата на екранот во ориентација на пејзаж • Кога ќе се прикаже тастатурата на екранот, свртете го уредот настрана. Можеби ќе треба да ги прилагодите поставките во некои апликации за вклучување на ориентацијата ..

Отворање на тастатурата - Page 69

Повикување Повикување Можете да упатите повик со рачно бирање на телефонскиот број, со допирање на бројот зачуван во листата со контакти или со допирање на телефонскиот број во дневникот на повици. Може да ја користите и функцијата за паметно бирање за брзо наоѓање броеви од листата со контакти и дневникот на повици со внесу..

Примање повици - Page 70

Остварување меѓународен повик 1 Од својот Почетен екран , допрете . 2 Пронајдете и допрете . Ќе се прикаже дневникот на повици. 3 Допрете за да се прикаже тастатурата. 4 Допрете и држете 0 додека не се појави знакот „+“. 5 Внесете ги кодот на државата, кодот за областа (без почетните нули) и телефонскиот број. Потоа допрете . 6 Одбере..

Тековни повици - Page 71

опции за управување со повикот. На пример, може да одлучите да го одбиете повикот со порака . За да се исклучи звукот на тонот на ѕвонење за дојдовен повик • Кога примате повик притиснете го копчето за јачина на звукот. Одбивање повик со текстуална порака Може да одбиете повик со текстуална порака што автоматски му се испраќа ..

72 - Page 72

Менување на јачината на звукот во текот на повик • Притиснете го копчето за јачина на звук нагоре или надолу. Користење на дневникот на повици Во дневникот на повици може да ги видите пропуштените повици со или , што укажува за која SIM-картичка бил повикот, примените и бираните повици. Отворање на дневникот на повици 1 Од својо..

Ограничување на повиците - Page 73

Вклучување на функцијата за достапност на двојна SIM-картичка 1 Од својот Почетен екран , допрете . 2 Пронајдете и допрете Поставки > SIM-картички > Достапноста на Двојната SIM . 3 Под Достапноста на Двојната SIM , допрете го лизгачот за да ја вклучите функцијата. 4 Следете ги инструкциите на екранот за да ја завршите постапката. Доко..

Повеќе повици - Page 74

Испраќање дојдовни повици од одредени контакти директно во говорната пошта 1 Од својот Почетен екран , допрете . 2 Пронајдете и допрете . 3 Одберете го саканиот контакт. 4 Допрете > . 5 Обележете го полето за избирање покрај Сите пов. на говорн. пошта . 6 Допрете ЗАЧУВАЈ . Повеќе повици Ако сте активирале повик на чекање, истовремен..

Гласовна пошта - Page 75

Приватен разговор со учесник во конференцискиот повик 1 За време на тековниот конференциски повик, допрете Управувај со конференцијата . 2 Допрете го одделното копче на учесникот со којшто сакате да имате приватен разговор. 3 За да го завршите приватниот разговор и да се вратите на конференцискиот повик, допрете . Ослободувањ..

Поминув. со прст - Page 76

Упатување итен повик додека е заклучен екранот 1 Ако типот активно заклучување на екранот е Поминув. со прст , поминете со прстот нагоре и допрете , потоа допрете за да се прикаже тастатурата. Внесете го бројот за итни случаи и допрете . 2 Ако екранот е заклучен со шема, PIN или лозинка, поминете со прстот нагоре и допрете ИТНИ СЛУЧ..

Пребарување контакт - Page 77

Контакти Пребарување и прикажување контакти 1 Пребарување контакти 2 Уредување и прегледување на медицинските информации и контактите за итни случаи 3 Видете повеќе опции 4 Картички Омилени и Сите контакти 5 Приказ на детали за контактите 6 Користење на лизгачот за одење до контактите што почнуваат со одбраната буква 7 Додава..

Албум - Page 78

којашто се зачувува контактот, треба да го креирате повторно и да го зачувате во точната сметка. Ако го додадете знакот плус и кодот на земјата пред телефонскиот број на контактот, не мора да го уредувате бројот повторно за повикување од странство. Уредување контакт 1 Од својот Почетен екран , допрете , а потоа допрете . 2 Допрет..

Пренесување контакти - Page 79

Креирање нов контакт од текстуална порака 1 Од својот Почетен екран , допрете , па пронајдете и допрете . 2 Допрете ја иконата што се наоѓа до телефонскиот број, а потоа допрете ЗАЧУВАЈ . 3 Одберете од постојните контакти или допрете Креирај нов контакт . 4 Уредете ги информациите за контактот и допрете ЗАЧУВАЈ . Пренесување конта..

ѐ - Page 80

Правење резервна копија од контактите Може да направите резервна копија од контактите во внатрешната меморија, на мемориската картичка или на SIM-картичката. Извезување на сите контакти во внатрешната меморија 1 Од својот Почетен екран , допрете , а потоа допрете . 2 Притиснете , потоа допрете Увоз/извоз > Извезување на SD-карти..

Омилени - Page 81

Внесување медицински информации 1 Од својот Почетен екран , допрете , а потоа допрете . 2 Допрете . 3 Уредете ги саканите информации. Додавање нов контакт за итни случаи 1 Од својот Почетен екран , допрете , а потоа допрете . 2 Допрете , потоа допрете КОНТАКТИ > Додај контакт . 3 Допрете го контактот што сакате да го користите како ко..

Поврзување контакти - Page 82

Избегнување двојни записи во апликацијата Контакти Доколку ги синхронизирате вашите контакти со нова сметка или увезувате информации за контактите на други начини, може да се случи да направите двојни записи во апликацијата Контакти. Доколку се случи ова, може да ги поврзете таквите двојни контакти за да креирате еден. А до..

Креирање и испраќање пораки - Page 83

Пораки и чет Читање и испраќање пораки Апликацијата Пораки ги прикажува пораките како разговори, што значи дека сите пораки до и од определено лице се групирани заедно. Бројот на знаци што може да се испратат во една порака зависи од операторот и јазикот што го користите. Максималната големина на една мултимедијална порака, ..

Организирање на пораките - Page 84

Одговарање на пораките 1 Од својот Почетен екран , допрете , па пронајдете и допрете . 2 Допрете го разговорот со пораката. 3 Внесете го одговорот и допрете на кое било од копчињата во зависност од тоа која SIM- картичка сакате да ја користите. Препраќање пораки 1 Од својот Почетен екран , допрете , па пронајдете и допрете . 2 Допрете ..

Повикување од пораките - Page 85

Повикување од пораките Повикување на испраќачот на пораката 1 Од својот Почетен екран , допрете , па пронајдете и допрете . 2 Допрете на разговорот и допрете , потоа одберете SIM-картичка. Зачувување на бројот на испраќачот во контакти 1 Од својот Почетен екран , допрете , па пронајдете и допрете . 2 Допрете ја иконата што се наоѓа д..

Поставување сметка за е-пошта - Page 86

Е-пошта Поставување на е-поштата Користете ја апликацијата за е-пошта во својот уред за да испраќате и примате пораки по е-пошта преку сметките за е-пошта. Може да имате една или повеќе сметки за е-пошта во исто време, вклучувајќи службена сметка на Microsoft Exchange ActiveSync. Поставување сметка за е-пошта 1 Од својот Почетен екран , допре..

87 - Page 87

Читање на пораките по е-пошта 1 Од својот Почетен екран , допрете . 2 Пронајдете и допрете Испраќ. е-пошта . 3 Ако користите неколку сметки за е-пошта, допрете , па допрете и одберете ја сметката што сакате да ја проверите. Доколку сакате да ги проверите сите свои сметки за е-пошта одеднаш, допрете , па допрете и изберете Комбин. дојд..

Поставки на сметка на е-пошта - Page 88

Пребарување пораки по е-пошта 1 Од својот Почетен екран , допрете , па пронајдете и допрете Испраќ. е-пошта . 2 Ако користите неколку сметки за е-пошта, допрете , па допрете и одберете ја сметката што сакате да ја пребарате. Доколку сакате да ги пребарате сите свои сметки за е-пошта одеднаш, допрете , потоа допрете и изберете Комбин..

Дознајте повеќе за Gmail™ - Page 89

Gmail™ Ако имате сметка на Google™, може да ја користите апликацијата Gmail™ за да читате, пишувате и организирате пораки на е-пошта. 1 Приказ на список со сите сметки на Gmail и папки 2 Пребарувајте пораки на е-пошта 3 Список со пораки по е-пошта 4 Напишете порака по е-пошта Дознајте повеќе за Gmail™ • Кога ќе ја отворите апликацијата Gmail, до..

Пренесување музика во уредот - Page 90

Music и FM радио Пренесување музика во уредот Има два начини на пренесување музика од компјутерот во уредот: • Може да пренесувате музички датотеки помеѓу уредот и компјутерот со помош на дадениот USB Type-C™ кабел. Откако ќе се поврзат, одберете Пренос на датотеки на уредот и потоа едноставно ископирајте ги и залепете ги или повлеч..

Почетен екран на Music - Page 91

15 Пуштајте ги песните од тековниот ред за чекање за репродукција измешано Почетен екран на Music 1 Допрете во левиот горен агол за да го отворите менито на Music 2 Лизгајте нагоре или надолу за преглед на содржината 3 Репродуцирајте песна со користење на апликацијата Music 4 Репродуцирајте ги сите песни во режим на измешано пуштање 5 В..

Мени на Music - Page 92

Отворање на апликацијата Music кога репродуцира во заднината • Додека песната се репродуцира во позадината, повлечете ја лентата за статус надолу и допрете ја апликацијата Music. • Како алтернатива, од својот Почетен екран , допрете , а потоа пронајдете и допрете . Мени на Music Менито на Music ви дава преглед на сите песни во уредот. От..

Споделување музика - Page 93

Креирање свои списоци со песни 1 Од почетниот екран на Music, допрете го и држете го името на албумот или песната што сакате да ја додадете во списокот со песни. 2 Во менито што ќе се отвори, допрете Додај во листата со песни > Креирај нова плејлиста . 3 Внесете име за списокот со песни и допрете ОК . Може и да го отворите менито на по..

Слушање радио - Page 94

Вклучување на функцијата за опкружувачки звук 1 Отворете го менито на Music, па допрете Поставки > Аудио поставки > Звучни ефекти > Опкружувачки звук (VPT) . 2 Потчукнете налево или надесно за да одберете поставка, па допрете ОК за потврда. Слушање радио FM радиото во уредот работи како и секое друго FM радио. На пример, можете да пр..

Омилени радио канали - Page 95

Започнување ново пребарување радиоканали 1 Кога радиото е отворено, допрете . 2 Допрете Барај канали . Радиото го скенира целиот фреквенциски опсег и ги обележува сите достапни канали. Вклучување на звукот од радиото на звучникот 1 Кога радиото е отворено, притиснете го . 2 Допрете го Репродуц. во звучникот . За да го вратите зву..

Фотографирање и снимање видеа - Page 96

Камера Фотографирање и снимање видеа 1 Леќа на предната камера 2 Одбирање режим на снимање 3 Префрлување меѓу предната и главната камера 4 Зумирање или одзумирање 5 Копче за камерата – активирање на камерата/фотографирање/снимање видеа 6 Прегледување фотографии и видеа 7 Зачувување локации 8 Копче за блендата – фотографирајт..

Преглед на режимите на снимање - Page 97

Користење на функцијата за зумирање • Кога камерата е отворена, штипнете го или разделете го екранот на камерата. • Може да го користите и копчето за јачина на звукот со притискање нагоре или надолу. За да ја вклучите оваа функција, допрете , потоа допрете Повеќе > Копч. за јач. на звук за . Снимање видеа користејќи го копчето ..

Панорамско фотографирање - Page 98

Апликации за камерата AR-ефект Фотографирајте или снимајте со виртуелни сцени и ликови. Креативен ефект Применувајте ефекти врз фотографиите или видеата. Sound Photo Фотографирајте со звук во заднината. Панорама Правете широкоаголни и панорамски фотографии. Timeshift burst Пронајдете ја најдобрата фотографија од бурст-сликите. Панора..

Автоматско оптимизирање - Page 99

Вклучување на Smile Shutter™ 1 Активирајте ја камерата. 2 Допрете . 3 Пронајдете и допрете Автоматско снимање > Smile Shutter . 4 Кога е отворена камерата и е вклучено Smile Shutter , насочете ја камерата кон субјектот. Камерата одбира на кое лице да се фокусира. 5 Лицето се појавува во обоена рамка и фотографијата се прави автоматски штом се откри..

100 - Page 100

Откако ќе снимите фотографија или видео, во долниот десен агол на екранот ќе се појави приказ во траење од 3 секунди. Само предната камера Откако ќе снимите фотографија или видео со предната камера, во долниот десен агол на екранот ќе се појави приказ во траење од 3 секунди. Исклучено Фотографијата или видеото се зачувува по сн..

Поставки на фотоапаратот - Page 101

Прилагодување на бојата и светлината 1 Активирајте ја камерата. 2 Допрете > Боја и светлина . 3 Повлечете ги лизгачите до саканата положба за да ги прилагодите бојата и светлината. Оваа поставка е достапна само во режимите за автоматско оптимизирање и видеокамера. Баланс на бела боја, фокус, експозиција и брзина на бленда Бала..

Автотајмер - Page 102

20MP 5984×3376 (16:9) Резолуција од 20 мегапиксели со размер 16:9. Соодветна за фотографии што сакате да ги прикажувате на широк екран. 12MP 4000×3008 (4:3) Резолуција од 12 мегапиксели со размер 4:3. Соодветна е за фотографиите што сакате да ги прикажувате на екрани без широк приказ или да ги печатите во висока резолуција. 12MP 4624×2608 (16:9) Резолуција о..

Рачно - Page 103

HDR Користете ја поставката HDR (High-Dynamic Range) за фотографирање при силно заднинско светло или во услови на остар контраст. HDR компензира за загубата на детали и произведува слика којашто добро ги претставува и темните и светлите подрачја. Оваа поставка е достапна само во режимот на снимање Рачно . ISO Може да ја поставите ISO-чувствит..

Поставки на видео камерата - Page 104

Поставки на видео камерата Прилагодување на поставките за видеокамерата 1 Активирајте ја камерата. 2 Поминете со прстот на екранот за да одберете . 3 За да се прикажат поставките, допрете . 4 Одберете ја поставката што сакате да ја прилагодите, па направете ги промените. Преглед на поставките за видеокамерата Видео резолуција П..

Вклучување на Smile Shutter™ (видео) - Page 105

Вклучување на Smile Shutter™ (видео) 1 Активирајте ја камерата. 2 Допрете . 3 Пронајдете и допрете Автоматско снимање (видео) > Smile Shutter . SteadyShot™ Кога снимате видео клип, може да биде тешко да го држите уредот мирно. Стабилизаторот помага преку компензирање за малите движења на раката. Светилка Користете ја светилката за да обезбедите..

Фотографии и видеа во - Page 106

Фотографии и видеа во апликацијата Албум Прегледување фотографии и видеа Користете ја апликацијата Албум за прегледување фотографии и репродуцирање видеа направени со камерата или за прегледување слична содржина што сте ја зачувале во уредот. Сите фотографии и видеа се прикажани во хронолошки наредена мрежа. 1 Допрете за ..

Слајд шоу - Page 107

Гледање слајд шоу од вашите фотографии 1 Кога прегледувате фотографија, допрете го екранот за да ги прикажете алатниците, па допрете > Слајд шоу за да почнете со репродукција на сите фотографии во албумот. 2 Допрете на фотографијата за да заврши слајд шоуто. Репродуцирање видео 1 Во албумот, пронајдете го и допрете го видеото ..

108 - Page 108

Прегледување фотографии од онлајн услуги во албумот 1 Од својот Почетен екран , допрете . 2 Пронајдете и допрете Албум , потоа допрете . 3 Допрете ја саканата онлајн услуга, потоа следете ги инструкциите на екранот за да започнете. Се прикажуваат сите достапни онлајн албуми што сте ги префрлиле во услугата. 4 Допрете некој албум ..

109 - Page 109

Уредување на фотографии со апликацијата Уредувач на фотографии Може да уредувате и да применувате ефекти на оригинални фотографии што ги имате направено со камерата. На пример, може да ги измените светлосните ефекти. По зачувувањето на уредената фотографија, оригиналната, неизменета верзија на фотографијата останува во ур..

110 - Page 110

Уредување на видеа со апликацијата Уредувач на видеа Може да ги уредите видеата коишто сте ги снимиле со камерата. На пример, може да го скратите видеото до саканата должина или да ја приспособите брзината на видеото. Откако ќе го зачувате уреденото видео, оригиналната, неизменета верзија на видеото останува во уредот. Отсек..

Зачувување на - Page 111

семејството каде сте биле кога сте ја направиле фотографијата. Погледнете Зачувување на географската локација на фотографијата на страницата 99 за повеќе информации. 1 Прегледувајте фотографии со гео-ознака во приказот на глобус 2 Пребарувајте локација на мапата 3 Прегледајте ги опциите на менито 4 Двоен допир за зумирање. Шт..

Промена на приказот на мапата - Page 112

Промена на приказот на мапата • Кога ја прегледувате мапата во апликацијата Албум, допрете , потоа префрлајте се помеѓу Класичен приказ и Сателитски приказ . 112 Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

..

Листата на компатибилни уреди - Page 113

Видеа Апликација Видео Користете ја апликацијата Видео за репродуцирање филмови и друга видеосодржина зачувана или преземена во уредот. Апликацијата функционира и како водич за ТВ-емисии со опција за покажување детални информации и поврзана содржина за емисиите, вклучително и објави на социјалните медиуми за емисијата шт..

114 - Page 114

Промена на поставките 1 Од својот Почетен екран , допрете , па пронајдете и допрете Видео . 2 Допрете за да се отвори менито на почетниот екран, потоа допрете Поставки . 3 Променете ги поставките по желба. Репродуцирање видео 1 Од својот Почетен екран , допрете , па пронајдете и допрете Видео . 2 Пронајдете го и допрете го видеото шт..

115 - Page 115

моменти ќе биде готов. Потоа може да го уредите по желба. На пример, може да го уредите насловот, да избришете сцени, да ја промените музиката или да додадете повеќе фотографии и видеа. Може да креирате филмови со најважните моменти со рачно одбирање фотографии и видеа. Ако се пријавите на сметката на Facebook, може да креирате филм..

Поврзување - Page 116

Поврзување Безжично прикажување на екранот од уредот на ТВ- приемник Може да ја користите функцијата за прикажување на екранот од својот уред на ТВ-приемник или на друг голем екран без да се користи кабелско поврзување. Технологијата Wi-Fi Direct™ креира безжична конекција меѓу двата уреда, па може да се опуштите и да уживате во о..

117 - Page 117

Репродуцирање песна на клиентски уред со користење на Cast 1 Проверете дали правилно е поставен уредот со DMR клиент и дали е поврзан со истата Wi-Fi мрежа како и вашиот уред. 2 Од својот Почетен екран , допрете , па пронајдете и допрете . 3 Одберете музичка категорија и пребарајте ја песната што сакате да ја споделите, па допрете ја. 4 Д..

NFC - Page 118

За поврзување USB Type-C™ додаток со помош на USB Type-C приклучок 1 Прикачете го USB Type-C приклучокот од USB Type-C додатокот на уредот. 2 Од својот Почетен екран , допрете . 3 Пронајдете и допрете Поставки > Конекција на уредот > USB врска > Откриј USB-уред . Sony не гарантира дека уредот ги поддржува сите USB Type-C додатоци со USB Type-C приклучок. NFC Кор..

Скенирање ознаки за NFC - Page 119

Споделување музичка датотека со друг уред со помош на NFC 1 Проверете дали функцијата NFC е вклучена и на вашиот уред и на приемниот уред и дали екраните им се активни и отклучени. 2 За да ја отворите апликацијата Music, допрете , потоа пронајдете и допрете . 3 Одберете музичка категорија и пребарајте ја песната што сакате да ја сподел..

Bluetooth® безжична технологија - Page 120

Bluetooth® безжична технологија Користете ја Bluetooth® функцијата за да испраќате датотеки до други уреди компатибилни со Bluetooth® или да се поврзувате со додатоците за handsfree. Bluetooth® конекцијата работи подобро во опсег до 10 метри (33 стапки), без тврди предмети меѓу уредите. Во некои случаи ќе треба рачно да го поврзете вашиот уред со дру..

121 - Page 121

Поврзување на уредот со друг Bluetooth ® уред 1 Од својот Почетен екран , допрете . 2 Пронајдете и допрете Поставки > Bluetooth . 3 Допрете го Bluetooth ® уредот со којшто сакате да се поврзете. Прекин на врската со Bluetooth ® уредот 1 Од својот Почетен екран , допрете . 2 Пронајдете и допрете Поставки > Bluetooth . 3 Под Поврзани уреди , допрете покрај им..

Google Search и Now - Page 122

Паметни апликации и функции што ви заштедуваат време Google Search и Now Користете ја апликацијата Google за да пребарувате на интернет. Може да вклучите и снабдување за редовни ажурирања – на пример, може да добиете информации за сообраќајот пред да одите на работа, да најдете популарни ресторани во вашата област, да ги видите тековни..

Подобрување на точноста на GPS - Page 123

Патување и мапи Користење услуги за локација Услугите за локација им овозможуваат на апликациите, како Мапи и камера, да користат информации од мобилната или Wi-Fi мрежата, како и информации од Global Positioning System (GPS) за одредување на вашата приближна локација. Доколку GPS сателитите немаат јасна прегледност на вашата локација, уредо..

124 - Page 124

Користење сообраќај на податоци при патување Кога патувате надвор од домашната мобилна мрежа, можно е да треба да се поврзете на интернет со користење сообраќај на мобилни податоци. Во тој случај, треба да активирате роаминг на податоци во уредот. Може да направите дополнителни трошоци кога ќе го активирате роамингот на под..

Дознајте повеќе за календарот - Page 125

Часовник и календар Календар Користете ја апликацијата Календар за управување со својот временски распоред. Доколку сте пријавени и го синхронизирате уредот со една или повеќе електронски сметки коишто вклучуваат календари, на пример сметка на Google™, тогаш настаните од календарите на овие сметки ќе се појават и во апликаци..

Поставки за јачина на звук - Page 126

3 Пристапете до картичката за стоперка 4 Пристапете до картичката за тајмер 5 Прикажете ги опциите за тековната картичка 6 Отворете ги поставките за датум и време 7 Вклучете го или исклучете го алармот 8 Додајте нов аларм Поставување нов аларм 1 Од почетниот екран, допрете . 2 Пронајдете и допрете Часовник . 3 Допрете . 4 Допрете Вр..

127 - Page 127

Поставување повторувачки аларм 1 Пронајдете и допрете Часовник , потоа допрете го алармот што сакате да го уредите. 2 Допрете Повтори . 3 Обележете ги полињата за избирање за соодветните денови, потоа допрете OK . 4 Допрете ЗАЧУВАЈ . Активирање на функцијата за вибрирање за алармот 1 Пронајдете и допрете Часовник , потоа допрете г..

Пристапност - Page 128

Пристапност Движење за зголемување Движењето за зголемување ви овозможува зумирање на делови од екранот со допирање на областа од екранот на допир трипати по ред. Вклучување или исклучување на движењето за зголемување 1 Од својот Почетен екран , допрете . 2 Пронајдете и допрете Поставки > Пристапност > Движење за зголемува..

Поставки - Page 129

TalkBack TalkBack е услуга за екрански читач за корисниците со оштетен вид. TalkBack користи говорни повратни информации за опишување на настаните и дејствата извршени на Android уредот. TalkBack го опишува корисничкиот интерфејс и ги чита на глас софтверските грешки, известувањата и пораките. Вклучување на TalkBack 1 Од својот Почетен екран , допр..

130 - Page 130

> Пристапност > Пристап со прекинувач > ПОСТАВКИ > Помош и повратни информации . Вклучување или исклучување на пристапот со прекинувач 1 Од својот Почетен екран , допрете . 2 Пронајдете и допрете Поставки > Пристапност > Пристап со прекинувач . 3 Допрете го лизгачот за да ја вклучите или исклучите функцијата и потоа допре..

Поддршка и правни информации - Page 131

Поддршка и правни информации Апликација за поддршка Користете ја апликацијата за поддршка во уредот за да ги пребарувате упатствата за корисникот, упатствата за решавање проблеми и да пронаоѓате информации за ажурирањата на софтверот и други информации во врска со производот. Пристап до апликацијата за поддршка 1 Од својо..

Xperia™ Companion - Page 132

Ако уредот не успее да се вклучи или сакате да го ресетирате неговиот софтвер, може да користите Xperia™ Companion за да го поправите уредот. За повеќе информации во врска со користењето на Xperia™ Companion, видете Xperia™ Companion на страницата 39. Ако споделувате уред со повеќе корисници, ќе треба да се пријавите како сопственик, односно како пр..

важните информации - Page 133

Ако уредот се замрзнал, се рестартира постојано или не се вклучува воопшто откако сте го ажурирале софтверот на Xperia™ или откако сте го поправиле софтверот или сте ги ресетирале фабричките податоци, обидете се да го присилите уредот да се исклучи и потоа вклучете го повторно. Ако проблемот не се реши, присилете го уредот да се..

134 - Page 134

Сопствениците на содржината користат технологија за управување со дигиталните права на Windows Media (WMDRM) за заштита на својата интелектуална сопственост, вклучувајќи ги и авторските права. Овој уред користи софтвер на WMDRM за пристап до содржината заштитена со WMDRM. Ако софтверот на WMDRM не успее да ја заштити содржината, нејзините с..

Sponsored links

Latest Update