Sony G3226 Userguide Manual Serbian

G3226 Language

Download Sony G3226 Userguide Manual Serbian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Uputstvo za upotrebu - Page 1

Uputstvo za upotrebu Xperia ™ XA1 Ultra G3212/G3226

..

identifikacionog - Page 2

Sadržaj Prvi koraci ...................................................................................... 6 Osnovne informacije o ovom uputstvu za upotrebu ............................. 6 Pregled ............................................................................................... 6 Sklop .................................................................................................. 7 Zaštita ekrana ..................................................................................... 8 Prvo pokretanje uređaja ...................................................................

3 - Page 3

Internet i mreže ............................................................................ 46 Pretraživanje veba ............................................................................. 46 Internet i MMS podešavanja ............................................................. 46 Wi-Fi ................................................................................................. 47 Deljenje mobilne veze za prenos podataka ........................................ 49 Kontrolisanje upotrebe podataka ....................................................... 50 Izbor SIM kartice za r..

Fotografije - Page 4

Prenos kontakata .............................................................................. 78 Pravljenje rezervne kopije kontakata .................................................. 79 Dodavanje medicinskih informacija i informacija za kontakt u hitnim slučajevima ....................................................................................... 79 Omiljeno ............................................................................................ 80 Slanje informacija o kontaktu ............................................................. 80 Izbegavanje duplih stavki u aplikac..

5 - Page 5

Video zapisi ................................................................................ 111 Aplikacija „Video“ ............................................................................ 111 Prenos video sadržaja na uređaj ...................................................... 112 Upravljanje video sadržajem ............................................................ 112 Movie Creator ................................................................................. 112 Mogućnost povezivanja ............................................................. 114 Bežično preslikav..

Provera trenutne verzije softvera na vašem uređaju - Page 6

Prvi koraci Osnovne informacije o ovom uputstvu za upotrebu Ovo je Xperia™ XA1 Ultra uputstvo za upotrebu za verziju softvera Android™ 7.0 . Ako niste sigurni koju verziju softvera uređaj koristi, to možete da proverite u meniju „Podešavanja“. Ažuriranja sistema i aplikacija mogu da utiču na to da funkcije na uređaju izgledaju drugačije nego u ovom uputstvu za upotrebu. Ažuriranje možda neće uticati na verziju sistema Android™. Dodatne informacije o ažuriranjima softvera potražite u odeljku Ažuriranje uređaja na stranici 38. Provera trenutne verzije softvera na vaše..

Umetanje dve nano SIM kartice i memorijske kartice - Page 7

1. Svetlo punjenja/obaveštenja 2. Konektor za slušalice 3. Objektiv prednje kamere 4. Drugi mikrofon 5. Zvučnik u slušalici 6. Senzor za blizinu/svetlosni senzor 7. Blic prednje kamere 8. Dugme za jačina zvuka 9. Taster za napajanje 10. Taster kamere 11. Glavni mikrofon 12. Zvučnik 13. Port za punjač/USB Type-C™ kabl 14. Oblast Wi-Fi/GPS/Bluetooth antene 15. Objektiv glavne kamere 16. Glavni blic 17. Oblast NFC™ detekcije 18. Poklopac slota za nano SIM/memorijsku karticu 19. Oblast glavne antene Sklop Uređaj podržava samo nano SIM kartice. Nano SIM kartice i memorijska kartica ..

Uklanjanje nano SIM kartice - Page 8

1 Noktom izvucite ležište za nano SIM karticu. 2 Čvrsto postavite primarnu SIM karticu (SIM 1) u ispravan položaj (1), kao što je prikazano na ilustraciji. 3 Čvrsto postavite dodatnu SIM karticu (SIM 2) u ispravan položaj (2), kao što je prikazano na ilustraciji. 4 Stavite memorijsku karticu u ispravnom položaju u slot za memorijsku karticu, kao što je prikazano na ilustraciji. 5 Pažljivo gurajte ležište u slot dok ne nalegne na mesto. Uklanjanje nano SIM kartice 1 Dok je ekran okrenut nadole, otvorite i noktom izvucite ležište za nano SIM karticu. 2 Uklonite nano SIM karticu..

Zašto mi je potreban Google™ nalog? - Page 9

1 Pritisnite i zadržite taster za napajanje dok uređaj ne zavibrira. 2 Unesite PIN za 1. SIM karticu i 2. SIM karticu kad se to od vas zatraži, a zatim tapnite na . 3 Sačekajte da se uređaj pokrene. PIN za SIM karticu prvobitno dobijate od operatera mreže, ali ga kasnije možete promeniti u meniju „Podešavanja“. Da biste ispravili grešku koju ste napravili pri unosu PIN-a za SIM karticu, tapnite na stavku . Isključivanje uređaja 1 Pritisnite i zadržite taster za uključivanje i isključivanje dok se ne otvori meni sa opcijama. 2 U meniju sa opcijama dodirnite stavku Isključi..

Potvrđivanje vlasništva nad uređajem - Page 10

Bezbednost uređaja Osiguranje zaštite vašeg uređaja Uređaj sadrži nekoliko bezbednosnih opcija, čija se upotreba preporučuje za slučaj da dođe do gubitka ili krađe. Te opcije su sledeće: • Postavite bezbedno zaključavanje ekrana na uređaju pomoću PIN-a, lozinke ili šablona kako biste drugima onemogućili da pristupe uređaju ili ga resetuju. • Dodajte Google™ nalog da biste sprečili druge da koriste vaš uređaj ako ga neko ukrade ili obriše. • Aktivirajte uslugu „Zaštita uslugom my Xperia“ ili veb uslugu Menadžer Android™ uređaja. Koristeći jednu od ove ..

Resetovanje zaboravljenog zaključavanja ekrana - Page 11

Obratite se administratoru mreže u preduzeću ili organizaciji da biste proverili koje smernice za bezbednost mreže važe za mobilne uređaje. Za više podešavanja za svaki tip zaključavanja ekrana tapnite pored Zaključavanje ekrana . Promena tipa zaključavanja ekrana 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na . 2 Pronađite stavke Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost > Zaključavanje ekrana i tapnite na njih. 3 Odaberite opciju i pratite uputstva na uređaju. Pravljenje obrasca za zaključavanje ekrana 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na . 2 Pronađite stavke Podešav..

Automatsko otključavanje uređaja - Page 12

Resetovanje zaključavanja ekrana pomoću usluge „Zaštita koju pruža my Xperia“ 1 Uverite se da znate korisničko ime i lozinku za Google™ nalog i da ste omogućili uslugu „Zaštita koju pruža my Xperia“ na uređaju. 2 Idite na lokaciju myxperia.sonymobile.com koristeći bilo koji uređaj koji je povezan sa Internetom. 3 Prijavite se koristeći isti Google™ nalog koji ste podesili na uređaju. 4 Kliknite na sliku uređaja u okviru Vaši uređaji . 5 Izaberite Zaključaj da biste zamenili trenutno zaključavanje ekrana pomoću novog PIN koda. 6 Pratite uputstva na ekranu koja ..

Održavanje uređaja otključanim dok ga nosite - Page 13

Podešavanje pouzdanog glasa 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na . 2 Pronađite stavke Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost > Pametno zaključavanje > Pouzdani glas i tapnite na njih. 3 Pratite uputstva na uređaju. Održavanje uređaja otključanim dok ga nosite Zahvaljujući funkciji otkrivanja nošenja, uređaj može da ostane otključan kada ga nosite u ruci, džepu ili torbi. Akcelerometar u uređaju održava uređaj otključanim kada oseti da se on nosi. Uređaj se zaključava ako akcelerometar otkrije da je spušten. Kad koristite funkciju otkrivanja nošenja ..

Dodavanje ili uklanjanje pouzdanog Bluetooth® uređaja - Page 14

Dodavanje ili uklanjanje pouzdanog Bluetooth® uređaja 1 Uverite se da je uređaj uparen i povezan sa Bluetooth® uređajem koji želite da dodate kao pouzdani. 2 Na ekranu Početni ekran tapnite na . 3 Pronađite stavke Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost > Pametno zaključavanje i tapnite na njih. 4 U meniju „Pametno zaključavanje“ tapnite na Pouzdani uređaji > DODAVANJE POUZDANOG UREĐAJA > Bluetooth . 5 Tapnite na ime uređaja da biste ga izabrali sa liste povezanih uređaja i uparenih uređaja, zatim tapnite na DA, DODAJ 6 Da biste uklonili upareni ure..

Korišćenje prilagođenih lokacija - Page 15

Uređivanje matične lokacije 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na . 2 Pronađite stavke Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost > Pametno zaključavanje > Pouzdana mesta i tapnite na njih. 3 Izaberite matičnu lokaciju. 4 Tapnite na Uredi . 5 U traku za pretragu unesite lokaciju koju želite da koristite kao matičnu lokaciju. Ako na vašoj adresi postoje i drugi stanovi, možete da dodate stvarnu lokaciju doma kao prilagođeno mesto u okviru kompleksa objekata. Uklanjanje matične lokacije 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na . 2 Pronađite stavke Podešavanja > Za..

Korišćenje više SIM kartica - Page 16

Ako PIN neispravno unesete više puta od maksimalno dozvoljenog broja pokušaja, vaša SIM kartica će postati blokirana. U tom slučaju morate uneti PUK (Personal Unblocking Key), a zatim i novi PIN. PIN i PUK dobijate od mrežnog operatera. Podešavanje ili uklanjanje zaključavanja SIM kartice 1 Na početnom ekranu tapnite na stavku . 2 Pronađite i tapnite na stavke Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost > Podešavanje zaključavanja SIM kartice . 3 Izaberite SIM karticu. 4 Tapnite na klizač Zaključav. SIM kartice da biste omogućili ili onemogućili zaključavanje SI..

Izbor SIM kartice za razmenu podataka - Page 17

Izbor SIM kartice za razmenu podataka 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na . 2 Pronađite stavke Podešavanja > SIM kartice > Razmena mobil. pod. i tapnite na njih. 3 Izaberite SIM karticu koju želite da koristite za razmenu podataka. Za veće brzine podataka izaberite SIM karticu koja podržava najbržu mobilnu mrežu, na primer 3G. Pronalaženje identifikacionog broja uređaja Uređaj ima jedinstveni identifikacioni broj. Ovaj broj se naziva IMEI (International Mobile Equipment Identity). Trebalo bi da čuvate kopiju ovog broja. Možda će vam biti neophodan, na primer, pri pris..

Aktiviranje usluge „Zaštita koju pruža my Xperia“ - Page 18

• Pronađete uređaj na mapi. • Emitujete upozorenje čak i kad je uređaj u režimu „Ne uznemiravaj“. • Daljinski zaključate uređaj i podesite ga tako da prikaže vaše detalje o kontaktu osobi koja ga pronađe. • Daljinski obrišete unutrašnju i spoljašnju memoriju na uređaju kao poslednju opciju. Ako ste obrisali unutrašnju memoriju uređaja koristeći veb-uslugu „Zaštita koju pruža my Xperia“, morate da se prijavite na Google™ nalog koji je prethodno sinhronizovan na ovom uređaju sledeći put kad uključite uređaj. Usluga „Zaštita koju pruža my Xperia“ ..

Korišćenje dodirnog ekrana - Page 19

Učenje osnovnih stvari Korišćenje dodirnog ekrana Dodirivanje • Otvorite ili izaberite stavku. • Označite ili uklonite oznaku polja za potvrdu ili opcije. • Unesite tekst pomoću tastature na ekranu. Dodirivanje i držanje • Premestite stavku. • Aktivirajte meni koji se odnosi na stavku • Aktivirajte režim izbora, na primer, da biste izabrali nekoliko stavki sa liste. 19 Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

..

Spajanje i razdvajanje - Page 20

Spajanje i razdvajanje • Uvećajte ili umanjite veb stranice, fotografije, mape ili dok snimate fotografije ili video zapise. Prevlačenje i pomeranje • Pomerite se nagore ili nadole po listi. • Prevucite nalevo ili nadesno, na primer, između okna početnog ekrana. • Listajte nalevo ili nadesno da biste otkrili više opcija. Listanje • Brzo listajte, na primer, na listi ili na veb stranici. Pomeranje možete da zaustavite tako što ćete dodirnuti ekran. 20 Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

..

Zaključavanje i otključavanje ekrana - Page 21

Zaključavanje i otključavanje ekrana Kada je uređaj uključen, ali ga neko vreme ne koristite, ekran postaje taman kako bi se sačuvala energija baterije i automatski se zaključava. To zaključavanje sprečava neželjene radnje na dodirnom ekranu kada ga ne koristite. Kada kupite uređaj, već je podešeno osnovno zaključavanje ekrana prevlačenjem. To znači da treba da prevučete nalevo ili nagore na ekranu kako biste ga otključali. Kasnije možete da promenite bezbednosna podešavanja i dodate druge vrste zaključavanja. Pročitajte odeljak Zaključavanje ekrana na stranici 10. Akt..

Google pretraga i trenutno - Page 22

Pretraživanje početnog ekrana Okna početnog ekrana Na početni ekran možete da dodajete nova okna (najviše dvadeset) i da ih sa njega brišete. Možete i da podesite okno koje želite da koristite kao glavno okno početnog ekrana. Podešavanje okna za glavno okno početnog ekrana 1 Dodirnite i držite bilo koju oblast na početnom ekranu dok uređaj ne počne da vibrira. 2 Listajte nalevo ili nadesno da biste potražili okno koje želite da podesite za glavno okno početnog ekrana, a zatim tapnite na . Kada je omogućena usluga Google pretraga i trenutno, krajnje levo okno je rezervisa..

Postavke početnog ekrana - Page 23

Postavke početnog ekrana Onemogućavanje ili deinstaliranje aplikacije sa početnog ekrana Onemogućavanjem unapred instalirane aplikacije brišu se svi podaci, ali aplikacija se može ponovo omogućiti putem stavki Podešavanja > Aplikacije . Samo preuzete aplikacije se mogu u potpunosti deinstalirati. 1 Dodirnite i držite bilo koju oblast na početnom ekranu dok uređaj ne počne da vibrira. 2 Lakim udarcem prevucite nalevo ili nadesno da biste pregledali okna. Sve aplikacije koje se mogu onemogućiti ili deinstalirati biće označene sa . 3 Tapnite na odgovarajuću aplikaciju, a zat..

Navigacija po aplikacijama - Page 24

Uređivanje aplikacija na ekranu aplikacija 1 Dok je otvoren ekran aplikacija, dodirnite stavku . 2 Dodirnite Sortiranje aplikacija , a zatim izaberite opciju. Dodavanje prečice aplikacije na početni ekran 1 Na ekranu aplikacija dodirnite i zadržite ikonu aplikacije dok uređaj ne počne da vibrira, a zatim prevucite ikonu na vrh ekrana. Otvara se početni ekran. 2 Prevucite ikonu na željeno mesto na početnom ekranu, a zatim je otpustite. Pomeranje aplikacije na ekranu aplikacija 1 Dok je otvoren ekran aplikacija, dodirnite stavku . 2 Uverite se da je izabrana stavka Redosled nabavljan..

Meni nije dostupan u svim aplikacijama. - Page 25

4 Taster „Home“ – Izađite iz aplikacije i vratite se na početni ekran 5 Taster za vraćanje – Vratite se na prethodni ekran u okviru aplikacije ili zatvorite aplikaciju Otvaranje prozora sa nedavno korišćenim aplikacijama • Pritisnite . Brzo prebacivanje između nedavno korišćenih aplikacija • Brzo dvaput pritisnite . Zatvaranje svih nedavno korišćenih aplikacija • Tapnite na , a zatim na OBRIŠI SVE . Otvaranje menija u aplikaciji • Prilikom korišćenja aplikacije tapnite na . Meni nije dostupan u svim aplikacijama. Režim podeljenog ekrana Režim podeljenog ekrana..

Tapnite na - Page 26

Omogućavanje operacija jednom rukom 1 Na početnom ekranu tapnite na stavke > Podešavanja > Operacije jednom rukom . 2 Tapnite na Promena veličine ekrana . 3 Tapnite na , zatim prevucite palcem iz desnog ugla ka centru ekrana. Podešavanje položaja ekrana 1 Da biste pomerili ekran na levu ili desnu stranu ekrana, tapnite na ili . 2 Da biste pomerili ekran nagore ili nadole, prevucite horizontalne trake. 3 Da biste promenili veličinu ekrana, prevucite tri dijagonalne trake. Tapnite na da biste se vratili na korišćenje celog ekrana. Vidžeti Vidžeti su male aplikacije koje može..

Pozadina i teme - Page 27

1 Pristupite aplikaciji pomoću prečice 2 Pristupite fascikli koja sadrži aplikacije Dodavanje prečice aplikacije na početni ekran 1 Dodirnite i držite praznu oblast na ekranu Početni ekran . 2 U meniju za prilagođavanje tapnite na stavke Vidžeti > Prečice . 3 Pomerajte se na listi i izaberite aplikaciju. Izabrana aplikacija se dodaje na Početni ekran . Premeštanje stavke na početnom ekranu • Dodirnite i držite stavku dok uređaj ne počne da vibrira, a zatim prevucite stavku na novu lokaciju. Uklanjanje stavke sa početnog ekrana • Dodirnite i držite stavku dok uređaj..

Pravljenje snimka ekrana - Page 28

Postavljanje teme 1 Dodirnite i držite praznu oblast na ekranu Početni ekran dok uređaj ne počne da vibrira. 2 Tapnite na Teme . 3 Odaberite opciju: • Da biste koristili postojeću temu, izaberite temu, zatim tapnite na PRIMENI TEMU . • Da biste preuzeli novu temu, tapnite na PREUZMITE JOŠ TEMA . Kada promenite temu, menja se i pozadina u nekim aplikacijama. Pravljenje snimka ekrana Možete snimati fotografije bilo kog ekrana na vašem uređaju u vidu snimka ekrana. Kreirani snimci ekrana se automatski snimaju u Album. Pravljenje snimka ekrana 1 Pritisnite taster za napajanje i dr..

Upravljanje obaveštenjima na zaključanom ekranu - Page 29

1 Da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, prevucite statusnu liniju nadole ili jednostavno tapnite dvaput na nju. 2 Da biste zatvorili tablu sa obaveštenjima, prevucite je ili lakim udarcima pomerite nagore. Kada otvorite tablu sa obaveštenjima, možete da pristupite tabli sa brzim podešavanjima ponovnim prevlačenjem statusne linije nadole. Reagovanje na obaveštenje na tabli sa obaveštenjima • Tapnite na obaveštenje. Možete direktno da odgovarate na poruke ćaskanja ili e-poruke na tabli sa obaveštenjima. Odbacivanje obaveštenja sa table sa obaveštenjima • Prevucite obave..

Podešavanje nivoa obaveštenja za aplikaciju - Page 30

Izbor obaveštenja koja će se prikazivati na zaključanom ekranu 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na . 2 Pronađite stavke Podešavanja > Obaveštenja i tapnite na njih. 3 Tapnite na , a zatim na Na zaključanom ekranu . 4 Izaberite opciju. Obaveštenja možete da držite na ekranu za zaključavanje dok ih ne prevučete ili odbacite. Da biste omogućili ovu funkciju, tapnite na klizač Zad. obav. na zaklj. ekranu . Podešavanje nivoa obaveštenja za aplikaciju Blokiraj sve Nikada nećete primati obaveštenja od izabrane aplikacije. Zvukovi i vibracije su isključeni Primaćete obaveš..

Upravljanje ikonama na statusnoj traci - Page 31

Slanje i preuzimanje EDGE podataka Slanje i preuzimanje 3G podataka Slanje i preuzimanje HSPA+ podataka Wi-Fi veza je omogućena i podaci se prenose Wi-Fi veza je omogućena, ali niste povezani sa Internetom. Ova ikona se prikazuje i kada pokušavate da se povežete sa zaštićenom Wi-Fi mrežom. Nakon uspešnog prijavljivanja, znak uzvika nestaje. Ako je Google™ blokiran u vašoj oblasti, znak uzvika se može prikazivati čak i kada je uređaj povezan sa Wi-Fi mrežom i kada postoji funkcionalna Internet veza. Status baterije Baterija se puni Režim rada u avionu je aktiviran Funkcija Bl..

Blokiranje slanja obaveštenja iz aplikacije - Page 32

Mobilni podaci su onemogućeni Izvršite osnovno podešavanje uređaja Dostupno je ažuriranje softvera Dostupna su ažuriranja sistema Preuzimanje ažuriranja sistema Tapnite da biste instalirali preuzeta ažuriranja sistema STAMINA režim je aktiviran Ultra STAMINA režim je aktiviran Napravljen je snimak ekrana Video ćaskanje sa prijateljima pomoću aplikacije Duo™ Pesma se reprodukuje Radio je uključen Uređaj je povezan sa računarom preko USB kabla Unutrašnje skladište je 75% puno – tapnite da biste preneli podatke na memorijsku karticu Upozorenje Više neprikazanih obavešten..

33 - Page 33

Koristite aplikaciju „Kontakti“ da biste upravljali brojevima telefona, e-adresama i ostalim informacijama koje se odnose na kontakte. Kreirajte, uređujte i sarađujte sa drugima na dokumentima. Pristupite svojim preuzetim aplikacijama, dokumentima i slikama. Koristite aplikaciju Duo™ za upućivanje video poziva. Sačuvajte dokumente i datoteke da biste im lako pristupali sa bilo kog uređaja, delili ih s prijateljima i sarađivali s kolegama. Koristite aplikaciju „E-pošta“ da biste slali i primali e-poruke putem ličnih i poslovnih naloga. Koristite aplikaciju „Facebook™“..

34 - Page 34

Koristite aplikaciju „Video“ da biste reprodukovali video snimke na uređaju i delili sadržaj sa prijateljima. Pretražite sadržaj na vebu pomoću glasa. Koristite aplikaciju „Vreme“ da biste videli vremensku prognozu. Koristite aplikaciju „What’s New“ da biste otkrivali nove igre, aplikacije i medijski sadržaj. Koristite aplikaciju YouTube™ da biste gledali video zapise korisnika širom sveta i delili svoje video zapise. 34 Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

..

Baterija i održavanje - Page 35

Baterija i održavanje Punjenje uređaja Uvek koristite originalni Sony punjač i USB Type-C™ kabl predviđen za Xperia™ model koji imate. Drugi punjači i kablovi mogu da produže vreme punjenja, da uopšte ne napune uređaj ili čak mogu da ga oštete. Proverite da li su svi USB portovi i konektori potpuno suvi pre nego što ubacite USB Type-C™ kabl. Uređaj će se brže napuniti ako ga punite pomoću punjača koji se uključuje u zid nego preko računara. Uređaj možete koristiti i dok se puni. Ako je baterija ispražnjena, možda će morati da prođe do 30 minuta pre nego što ur..

Status svetla obaveštenja o bateriji - Page 36

Status svetla obaveštenja o bateriji Zeleno Baterija se puni i nivo njene napunjenosti je veći od 90% Narandžasto Baterija se puni i nivo njene napunjenosti je manji od 90% Crveno Baterija se puni i nivo njene napunjenosti je manji od 15% Upravljanje baterijom i napajanjem Uređaj ima ugrađenu bateriju. Da biste je iskoristili na najbolji način, pratite energiju koju troše različite aplikacije i funkcije. Funkcije štednje energije u pozadini podrazumevano su aktivirane da biste smanjili potrošnju baterije, a dostupni su i dodatni režimi štednje energije kako biste po potrebi doda..

konfigurišete - Page 37

Pravljenje izuzetaka za funkcije štednje energije za aplikacije 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na . 2 Pronađite stavke Podešavanja > Baterija i tapnite na njih. 3 Tapnite na i izaberite stavku Optimizacija baterije . Videćete listu aplikacija koje nisu optimizovane. 4 Da biste dodali aplikacije na ovu listu ili ih uklonili sa nje, tapnite na APLIKACIJE i izaberite ili opozovite izbor aplikacije sa liste da biste izmenili njena podešavanja optimizacije. 5 Lista aplikacija koje nisu optimizovane ažuriraće se u skladu sa vašim podešavanjima. Ne možete da izuzmete aplikacije iz..

Bežično ažuriranje uređaja - Page 38

Ažuriranje uređaja Trebalo bi da ažurirate softver na uređaju kako biste dobili najnovije funkcionalnosti, poboljšanja i ispravke grešaka i dobili optimalne performanse. Kada postoje ispravke softvera, na statusnoj traci se prikazuje . Nova ažuriranja možete i ručno da potražite ili da planirate raspored ažuriranja. Ažuriranja softvera najlakše ćete instalirati bežično sa uređaja. Međutim, neka ažuriranja nisu dostupna za bežično preuzimanje. Tada treba da koristite softver Xperia™ Companion na PC ili Apple ® Mac ® računaru da biste ažurirali uređaj. Pre nego št..

Podešavanje automatskog preuzimanja ažuriranja sistema - Page 39

Podešavanje automatskog preuzimanja ažuriranja sistema 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na . 2 Pronađite stavke Podešavanja > O telefonu > Ažuriranje softvera i tapnite na njih. 3 Tapnite na , a zatim na Podešavanja > Automatsko preuzimanje sistemskih ispravki . 4 Izaberite opciju. Omogućavanje ili onemogućavanje automatskih ažuriranja za aplikacije 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na . 2 Pronađite stavke Podešavanja > O telefonu > Ažuriranje softvera i tapnite na njih. 3 Tapnite na , a zatim na Podešavanja > Automatskl ažuriraj aplikacije . 4 Izaberite ..

Promena režima USB veze - Page 40

Pomoću softvera Xperia™ Companion možete da pristupite sistemu datoteka na uređaju. Ako niste instalirali Xperia™ Companion, od vas će biti zatraženo da ga instalirate kada budete povezali uređaj sa računarom. Uvek koristite tip USB kabla predviđen za Xperia™ model koji imate i proverite da li je potpuno suv. Režim USB veze Možete da koristite režim povezivanja Prenos datoteka za upravljanje datotekama i ažuriranje softvera uređaja. Ovaj USB režim se koristi sa Microsoft ® Windows ® računarima. Punjenje je podrazumevano omogućeno. Pomoću režima Korišćenje uređaj..

Smart cleaner - Page 41

• Ako uređaj ne može da pročita sadržaj sa memorijske kartice, možda treba da formatirate karticu. Imajte u vidu da se pri formatiranju briše sav sadržaj sa memorijske kartice. Ako delite uređaj kao jedan od korisnika, morate da se prijavite kao vlasnik, tj. primarni korisnik, da biste mogli da obavljate određene radnje, kao što su prenos podataka na memorijsku karticu i formatiranje memorijske kartice. Prikazivanje statusa memorije 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na . 2 Pronađite stavke Podešavanja > Skladište i memorija i tapnite na njih. Prikaz količine slobodne i i..

Pravljenje rezervne kopije i vraćanje sadržaja - Page 42

Omogućavanje ili onemogućavanje aplikacije „Smart cleaner“ 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na . 2 Pronađite stavke Podešavanja > Skladište i memorija i tapnite na njih. 3 Tapnite na klizač pored stavke Pametni čistač . Datoteke možete i da menjate, kopirate ili brišete ručno ako odete u odeljak Podešavanja > Skladište i memorija > > Napredno > Skladište > Istraži Pravljenje rezervne kopije i vraćanje sadržaja Fotografije, video zapise i druge lične sadržaje uglavnom ne bi trebalo da čuvate isključivo na internoj memoriji vašeg uređaja. Ako se..

43 - Page 43

Pravljenje rezervne kopije podataka pomoću Xperia™ aplikacije za pravljenje rezervne kopije i vraćanje Pomoću Xperia™ aplikacije za pravljenje rezervne kopije i vraćanje možete da napravite rezervnu kopiju podataka na mreži ili lokalnu kopiju podataka. To možete ručno da uradite ili možete da uključite funkciju automatskog pravljenja rezervne kopije kako biste povremeno čuvali podatke. Xperia™ aplikacija za pravljenje rezervnih kopija i vraćanje preporučuje se za pravljenje rezervne kopije podataka pre fabričkog resetovanja podataka. Pomoću ove aplikacije možete da nap..

44 - Page 44

Uređivanje datoteke rezervne kopije 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na . 2 Pronađite stavke Podešavanja > Rezervna kopija i resetovanje i tapnite na njih. 3 U okviru Xperia™ pravljenje rez. kopije i vraćanje tapnite na Više . 4 Dodirnite stavku Uredi datoteku rez. kopije , a zatim izaberite izvor rezervne kopije i tipove podataka koje želite da izbrišete. 5 Tapnite na Izbriši podatke . 6 Tapnite na U redu da biste potvrdili. 7 Kada izbrišete podatke, tapnite na dugme Završi . Vraćanje rezervne kopije sadržaja 1 Ako vraćate sadržaj sa USB memorijskog uređaja, proverite..

Preuzimanje aplikacija iz usluge Google Play™ - Page 45

Preuzimanje aplikacija Preuzimanje aplikacija iz usluge Google Play™ Google Play™ je zvanična Google prodavnica na mreži za preuzimanje aplikacija, igara, muzike, filmova i knjiga. Sadrži i besplatne i plaćene aplikacije. Pre nego što započnete preuzimanje sa usluge Google Play™, proverite da li imate aktivnu Internet vezu, po mogućstvu preko Wi-Fi mreže, da biste ograničili troškove razmene podataka. Da biste koristili Google Play™, potrebno je da imate Google™ nalog. Google Play™ možda nije dostupan u svim državama ili regionima. Preuzimanje aplikacije iz usluge G..

Pretraživanje veba - Page 46

Internet i mreže Pretraživanje veba Veb pregledač Google Chrome™ za Android™ uređaje dolazi unapred instaliran na većini tržišta. Idite na lokaciju http://support.google.com/chrome i kliknite na vezu „Chrome for Mobile“ da biste dobili detaljnije informacije o tome kako da koristite ovaj veb pregledač. Pretraživanje veba 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na . 2 Pronađite stavku i tapnite na nju. 3 Ako prvi put koristite Google Chrome™, izaberite da li ćete se prijaviti na Google™ nalog ili anonimno pretraživati pomoću aplikacije Google Chrome™. 4 Unesite termin z..

Osveži - Page 47

Dodavanje podešavanja za Internet i MMS 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na . 2 Pronađite i tapnite na Podešavanja > Još > Mobilne mreže . 3 Izaberite SIM karticu. 4 Tapnite na Imena pristupnih tačaka > . 5 Tapnite na Ime i unesite ime po želji, pa tapnite na U redu . 6 Tapnite na APN i unesite ime pristupne tačke, pa tapnite na U redu . 7 Unesite sve ostale obavezne informacije. Ako ne znate koje su informacije obavezne, kontaktirajte operatera mreže da biste dobili više detalja. 8 Kada završite, tapnite na , a zatim Sačuvaj . Prikaz preuzetih podešavanja za Interne..

Povećanje jačine Wi-Fi i signala - Page 48

Ručno dodavanje Wi-Fi mreže 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na . 2 Pronađite stavke Podešavanja > Wi-Fi i tapnite na njih. 3 Pomerite se nadole i tapnite na pri kraju liste stavki. 4 Unesite informacije za Ime mreže (SSID) . 5 Da biste izabrali tip bezbednosti, tapnite na polje Bezbednost . 6 Ako je potrebno, unesite lozinku. 7 Da biste uredili neke napredne opcije kao što su podešavanja proxy servera i IP adrese, tapnite na Napredne opcije , a zatim uredite podešavanja na željeni način. 8 Tapnite na SAČUVAJ . Obratite se administratoru Wi-Fi mreže da biste dobili SSID mre..

Deljenje mobilne veze za prenos podataka - Page 49

Pronalaženje MAC adrese za uređaj 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku . 2 Pronađite stavke Podešavanja > Wi-Fi i tapnite na njih. 3 Tapnite na . MAC adresa se prikazuje na listi. WPS WPS (Wi-Fi Protected Setup™) jeste standard bežičnog umrežavanja koji vam omogućava da se bezbedno povezujete sa bežičnim mrežama. WPS vam olakšava da podesite Wi-Fi Protected Access® šifrovanje (WPA šifrovanje) da biste zaštitili mrežu. Možete i da dodate nove uređaje na postojeću mrežu bez unosa dugih lozinki. Koristite jedan od ovih metoda da biste omogućili WPS: • Metod..

Kontrolisanje upotrebe podataka - Page 50

Deljenje mobilne veze za prenos podataka sa drugim Bluetooth® uređajem 1 Proverite da li su vaš uređaj i Bluetooth® uređaj međusobno upareni i da je mobilna razmena podataka aktivirana na vašem uređaju. 2 Uređaj : Na ekranu Početni ekran tapnite na . 3 Pronađite stavke Podešavanja > Još > Povezivanje i prenosni hotspot , tapnite na njih, a zatim tapnite na klizač Bluetooth Internet veza da biste omogućili funkciju. 4 Bluetooth® uređaj : Podesite uređaj tako da vezu sa mrežom dobija preko Bluetooth® funkcije. Ako je uređaj računar, pogledajte odgovarajuća uputst..

Izbor SIM kartice za razmenu podataka - Page 51

mobilne veze podataka, možete i da podesite upozorenja i ograničenja za upotrebu podataka da biste izbegli dodatne troškove. Prilagođavanje podešavanja upotrebe podataka može vam pomoći da imate veću kontrolu nad upotrebom podataka, ali ne može garantovano da spreči dodatne troškove. Smanjenje upotrebe podataka 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na . 2 Pronađite stavke Podešavanja > Upotreba podataka > Ušteda podataka i tapnite na njih. 3 Tapnite na klizač da biste omogućili ili onemogućili funkciju. Uključivanje ili isključivanje razmene podataka 1 Na ekranu Počet..

Izbor mobilnih mreža - Page 52

Promena SIM kartice koja se koristi za razmenu podataka 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na . 2 Pronađite stavke Podešavanja > SIM kartice > Razmena mobil. pod. i tapnite na njih. 3 Izaberite SIM karticu koju želite da koristite za razmenu podataka. Za veće brzine podataka izaberite SIM karticu koja podržava najbržu mobilnu mrežu, na primer 3G. Izbor mobilnih mreža Vaš uređaj podržava istovremeno korišćenje dve različite mreže. Kad su u uređaj ubačene dve SIM kartice, možete da izaberete neku od sledećih kombinacija mrežnih režima: • Jedna WCDMA mreža • Jed..

Dodavanje virtuelne privatne mreže - Page 53

VPN veze mogu da budu podešene na mnogo načina, u zavisnosti od mreže. Neke mreže možda zahtevaju da prenesete i instalirate bezbednosni sertifikat na uređaj. Obratite se administratoru mreže preduzeća ili organizacije da biste dobili detaljne informacije o načinu podešavanja veze sa virtuelnom privatnom mrežom. Ako koristite uređaj kao jedan od više korisnika, morate da se prijavite kao vlasnik, tj., primarni korisnik da biste prilagodili podešavanja za VPN . Dodavanje virtuelne privatne mreže 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na . 2 Pronađite stavke Podešavanja > Jo..

Podešavanje naloga na mreži za sinhronizaciju - Page 54

Sinhronizovanje podataka na uređaju Sinhronizacija sa nalozima na mreži Sinhronizujte uređaj sa kontaktima, e-poštom, događajima iz kalendara i drugim informacijama sa naloga na mreži, na primer, sa naloga e-pošte kao što su Gmail™ i Exchange ActiveSync, kao i Facebook™ i Flickr™ nalozi. Podatke možete automatski da sinhronizujete za te naloge tako što ćete aktivirati funkciju automatske sinhronizacije ili možete ručno da sinhronizujete svaki nalog. Podešavanje naloga na mreži za sinhronizaciju 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na . 2 Tapnite na Podešavanja > Naloz..

Podešavanje EAS naloga za sinhronizaciju - Page 55

Podešavanje EAS naloga za sinhronizaciju 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na . 2 Tapnite na Podešavanja > Nalozi i sinhronizacija > Dodaj nalog > Exchange ActiveSync . 3 Unesite poslovnu e-adresu i lozinku. 4 Tapnite na DALJE . Ako dođe do otkazivanja, ručno unesite detalje o domenu i serveru za nalog, a zatim tapnite na dugme DALJE . 5 Tapnite na U redu da biste dozvolili poslovnom serveru da kontroliše uređaj. 6 Izaberite metod sinhronizacije, interval sinhronizacije i podatke koje želite da sinhronizujete sa uređajem. 7 Tapnite na DALJE , a zatim izaberite način za pr..

Pristupanje podešavanjima - Page 56

Osnovna podešavanja Pristupanje podešavanjima Pogledajte i promenite podešavanja uređaja u meniju „Podešavanja“. Meniju „Podešavanja“ možete pristupiti sa table za brze postavke i sa ekrana aplikacija. Otvaranje menija za podešavanja uređaja sa ekrana aplikacija 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku . 2 Pronađite stavku Podešavanja i tapnite na nju. Prikaz informacija o uređaju 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku . 2 Pronađite stavke Podešavanja > O telefonu i tapnite na njih. Pristup tabli za brza podešavanja • Prevucite statusnu liniju nadole po..

Postavljanje izuzetaka za režim „Ne uznemiravaj“ - Page 57

Podešavanje zvuka zvona 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na . 2 Pronađite stavke Podešavanja > Zvuk > Zvuk zvona na telefonu i tapnite na njih. 3 Izaberite opciju sa liste ili tapnite na i izaberite muzičku datoteku sačuvanu na uređaju. 4 Da biste potvrdili, tapnite na Gotovo . Izbor zvuka obaveštenja 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na . 2 Pronađite stavke Podešavanja > Zvuk > Zvuk obaveštenja i tapnite na njih. 3 Izaberite opciju sa liste ili tapnite na i izaberite muzičku datoteku sačuvanu na uređaju. 4 Da biste potvrdili, tapnite na Gotovo . Određene aplika..

Pametna kontrola pozadinskog osvetljenja - Page 58

• Pozive • Poruke • Alarme Dozvoljavanje obaveštenja prioriteta u režimu „Ne uznemiravaj“ 1 Na početnom ekranu tapnite na stavku . 2 Pronađite i tapnite na Podešavanja > Zvuk > Ne uznemiravaj > Dozvoli samo prioritetne . 3 Tapnite na Pozivi ili Poruke . 4 Izaberite opciju. Podešavanja ekrana Ručno podešavanje svetline ekrana bez obzira a uslove osvteljenosti 1 Na početnom ekranu tapnite na stavku . 2 Ponađite i tapnite na Podešavanja > Prikaz i tapnite na Prilagodiva svetlina klizač da biste onemogućili ovu funkciju, ako već nije onemogućena. 3 Tapnite n..

Podešavanja aplikacija - Page 59

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije za kontrolu pametnog pozadinskog svetla 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku . 2 Pronađite stavke Podešavanja > Prikaz > Kontr. pam. poz. svetla i tapnite na njih. 3 Tapnite na klizač da biste omogućili ili onemogućili funkciju. Kačenje ekrana Koristite kačenje ekrana kako biste podesili uređaj tako da prikazuje samo ekran za određenu aplikaciju. Na primer, ako igrate igru i slučajno dodirnete taster za pomeranje „Početak“, funkcija kačenja ekrana sprečava da umanjivanje ekrana aplikacije aktivne igre. Tu funkciju mo..

Kritične dozvole - Page 60

Odobravanje dozvole 1 Da biste odobrili dozvolu dodirnite Dozvoli . 2 Kada se dijalog za potvrdu prikaže po drugi put, možete izabrati opciju Ne pitaj ponovo ukoliko to želite. 3 U dijalogu će takođe biti objašenjeno zašto je za aplikaciju potrebna dozvola i za šta se dozvola specijalno koristi. Da biste poništili ovaj dijalog dodirnite U redu . Poništavanje dozvole • Da biste poništili dozvolu tapnite na Zabrani kada se prikaže dijalog. Neke aplikacje se i dalje mogu koristiti čak i ako ste poništili dozvolu. Kritične dozvole Neke dozvole su obavezne da bi aplikacije radil..

Resetovanje aplikacija - Page 61

Upravljanje vezama do aplikacija iz menija za podešavanja 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku . 2 Pronađite stavke Podešavanja > Aplikacije i tapnite na njih. 3 Tapnite na i pronađite Otvaranje linkova . 4 Izaberite aplikaciju i prilagodite podešavanja prema svojim željama. Resetovanje aplikacija Ako aplikacija prestane da se odaziva ili izazove probleme sa uređajem, možete da je resetujete ili obrišete podatke iz aplikacije. Resetovanje željenih podešavanja aplikacije 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku . 2 Pronađite stavke Podešavanja > Aplikacije i ta..

Podešavanja jezika - Page 62

Izbor sadržaja za čuvar ekrana 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku . 2 Pronađite stavke Podešavanja > Prikaz > Čuvar ekrana i tapnite na njih. 3 Tapnite na klizač da biste omogućili funkciju. 4 Izaberite šta želite da se prikaže kad je čuvar ekrana aktivan. Ručno pokretanje čuvara ekrana 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku . 2 Pronađite stavke Podešavanja > Prikaz > Čuvar ekrana i tapnite na njih. 3 Tapnite na klizač da biste omogućili funkciju. 4 Da biste odmah aktivirali čuvar ekrana, tapnite na , a zatim na Započni odmah . Podešavanja je..

Osnovne informacije o nalogu redovnog korisnika - Page 63

Super živopisan režim Super živopisan režim poboljšava svetlinu i zasićenje boje fotografija i video zapisa dok ih gledate na uređaju. Uključivanje režima „Super-vivid“ 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku . 2 Pronađite stavke Podešavanja > Prikaz > Poboljšanje slike i tapnite na njih. 3 Tapnite na radio-dugme Super-živi režim ukoliko nije već izabrano. Poboljšavanje zvučnog izlaza Možete poboljšati zvuk vašeg uređaja ručnim aktiviranjem pojedinačnih postavki zvuka, kao što su ekvilajzer i prostorni zvuk. Možete da omogućite dinamički normalizat..

Osnovne informacije o nalogu korisnika sa statusom gosta - Page 64

Dodavanje naloga za običnog korisnika 1 Uverite se da ste prijavljeni kao vlasnik, to jest korisnik koji je prvi put podesio uređaj. 2 Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku . 3 Pronađite stavke Podešavanja > Korisnici > Dodaj korisnika i tapnite na njih. 4 Tapnite na OK . Novi nalog je kreiran. 5 Tapnite na stavku PODESI ODMAH . Ekran se zaključava i u gornjem desnom uglu prikazuje se ikona koja predstavlja novog korisnika. 6 Otključajte ekran prevlačenjem nagore. 7 Pratite uputstva na ekranu za podešavanje naloga za korisnika. Možete i da dodate nalog za običnog korisn..

Podešavanja za više korisničkih naloga - Page 65

Podešavanja za više korisničkih naloga Postoje tri različita tipa podešavanja na uređajima sa više korisnika: • Podešavanja koja može da promeni svaki korisnik i koja utiču na sve korisnike. Ovde, na primer, spadaju jezik, Wi-Fi, režim rada u avionu, NFC i Bluetooth®. • Podešavanja koja utiču samo na jedan korisnički nalog. Ovde, na primer, spadaju automatsko sinhronizovanje podataka, zaključavanje ekrana, razni dodati nalozi i pozadina. • Podešavanja koja su vidljiva samo vlasniku i utiču na sve korisnike, na primer, podešavanja za VPN. 65 Ovo je Internet verzija o..

Tastature na ekranu - Page 66

Kucanje teksta Tastature na ekranu Na uređaju je unapred instalirano nekoliko dobavljača za unos teksta. Podrazumevani dobavljač za unos teksta može zavisiti od toga koja podešavanja regiona ili jezika koristite. Neki dobavljači za unos teksta možda nisu dostupni u vašem regionu. SwiftKey ® tastatura Tekst možete da unosite pomoću tastature na ekranu tako što ćete tapnuti na svako slovo pojedinačno, a možete i da koristite SwiftKey ® funkciju tečnog unosa i prevlačite prstom od slova do slova da biste formirali reči. 1 Brisanje znaka ispred kursora. 2 Tapnite da biste une..

Traka za uređivanje teksta - Page 67

Prikazivanje tastature na ekranu radi unosa teksta • Tapnite na polje za unos teksta. Korišćenje tastature na ekranu u horizontalnom položaju • Kada se prikazuje tastatura na ekranu, okrenite uređaj na stranu. Možda ćete morati da prilagodite postavke u nekim aplikacijama da biste omogućili horizontalni položaj. Unos teksta znak po znak 1 Dodirnite znak koji je prikazan na tastaturi da biste ga uneli. 2 Da biste uneli varijantu znaka, dodirnite i zadržite standardni znak tastature da biste dobili listu dostupnih opcija, a zatim izaberite sa liste. Na primer, da biste uneli „..

Upotreba lupe - Page 68

Upotreba lupe • Kada unosite tekst, tapnite i zadržite polje za unos teksta da biste prikazali uvećan tekst i postavili pokazivač na željeno mesto unutar polja za unos teksta. 68 Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

..

Otvaranje numeričke tastature - Page 69

Pozivanje Upućivanje poziva Poziv možete uputiti ručnim biranjem broja telefona, dodirivanjem broja sačuvanog na spisku kontakata ili dodirivanjem broja telefona u evidenciji poziva. Možete da koristite i funkciju pametnog biranja da biste brzo pronašli brojeve sa spiska kontakata i iz evidencije poziva tako što ćete uneti broj ili ime kontakta i izabrati ga iz predloga koji se prikažu. Da biste uputili video poziv, možete da koristite aplikaciju za brzu razmenu poruka i video ćaskanje Hangouts™ na uređaju. 1 Prikaz više opcija 2 Izbrišite broj 3 Numerička tastatura 4 Dugme..

Prikazivanje ili skrivanje broja telefona - Page 70

Upućivanje međunarodnog poziva 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na . 2 Pronađite stavku i tapnite na nju. Prikazuje se evidencija poziva. 3 Tapnite na da biste prikazali numeričku tastaturu. 4 Dodirnite i zadržite broj 0 dok se ne pojavi znak „+“. 5 Unesite pozivni broj zemlje, pozivni broj grada (bez početnih nula) i broj telefona. Zatim tapnite na . 6 Izaberite SIM karticu u dijalogu za izbor naloga. Dodavanje broja za direktno pozivanje na početni ekran 1 Dodirnite i držite praznu oblast u prikazu Početni ekran dok uređaj ne počne da vibrira i pojavi se meni za prilagođ..

Odbijanje poziva tekstualnom porukom - Page 71

Isključivanje zvuka zvona za dolazni poziv • Kada primate poziv, pritisnite taster za jačinu zvuka. Odbijanje poziva tekstualnom porukom Kada poziv odbijete tekstualnom porukom, ona se automatski šalje pozivaocu i čuva u okviru razgovora putem razmene poruka sa tim kontaktom. Možete da birate između određenog broja unapred definisanih poruka dostupnih na uređaju ili možete da kreirate novu poruku. Uređivanjem unapred definisanih poruka možete da kreirate i sopstvene personalizovane poruke. Odbijanje poziva tekstualnom porukom dok je ekran neaktivan 1 Kada stigne dolazni poziv..

Korišćenje evidencije poziva - Page 72

Korišćenje evidencije poziva U evidenciji poziva možete prikazati propuštene pozive sa ili koji pokazuju za koju SIM karticu je poziv, primljene pozive i birane pozive. Otvaranje evidencije poziva 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na . 2 Pronađite stavku i tapnite na nju. Prikazivanje propuštenih poziva 1 Kada postoje propušteni pozivi, na statusnoj liniji se prikazuje . Prevucite statusnu liniju nadole. 2 Tapnite na Propušten poziv . Pozivanje broja iz evidencije poziva 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na . 2 Pronađite stavku i tapnite na nju. Prikazuje se evidencija poziva. 3 ..

Ograničavanje poziva - Page 73

Omogućavanje funkcije dostupnosti dve SIM kartice 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na . 2 Pronađite stavke Podešavanja > SIM kartice > Dostupnost dual SIM kartice i tapnite na njih. 3 U okviru Dostupnost dual SIM kartice tapnite na klizač da biste omogućili funkciju. 4 Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili proceduru. Ako funkcija dostupnosti Dual SIM kartice ne funkcioniše kad je omogućite, proverite da li ste tačno uneli brojeve telefona za svaku SIM karticu. U nekim slučajevima se brojevi automatski otkrivaju tokom podešavanja. U suprotnom, od vas se traži da ih..

Više poziva - Page 74

Više poziva Ako ste aktivirali pozive na čekanju, možete istovremeno upravljati većim brojem poziva. Kada aktivirate pozive na čekanju, bipom ćete biti obavešteni ako primite još jedan poziv. Mobilni podaci nisu dostupni tokom poziva. Aplikacije poput e-pošte, Interneta i društvenih mreža funkcionisaće ako se povežete sa Wi-Fi mrežom. Aktiviranje ili deaktiviranje poziva na čekanju 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku . 2 Pronađite stavke Podešavanja > Poziv i tapnite na njih. 3 Izaberite SIM karticu. 4 Tapnite na Dodatne postavke . 5 Da biste aktivirali ili deak..

Govorna pošta - Page 75

Završavanje konferencijskog poziva • Tokom konferencijskog poziva, tapnite na . Govorna pošta Ako vaša pretplata uključuje uslugu govorne pošte, pozivaoci mogu ostaviti govorne poruke kada vi ne možete odgovoriti na poziv. Broj usluge govorne pošte obično je sačuvan na SIM kartici. Ako nije, vaš operater mreže vam može dati broj i možete ga uneti ručno. Unos broja govorne pošte 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku . 2 Pronađite i tapnite na stavke Podešavanja > Poziv > Govorna pošta > Podešavanja govorne pošte > Broj govorne pošte . 3 Unesite broj ..

Pretraživanje i pregledanje kontakata - Page 76

Kontakti Pretraživanje i pregledanje kontakata 1 Traženje kontakata 2 Uređivanje i prikaz medicinskih informacija i informacija za kontakt u hitnim slučajevima 3 Prikaz više opcija 4 Kartice „Omiljeno“ i „Svi kontakti“ 5 Prikaz detalja o kontaktu 6 Upotreba klizača za prebacivanje na kontakte koji počinju izabranim slovom 7 Dodavanje kontakta Traženje kontakta 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na , a zatim na . 2 Tapnite na stavku i unesite broj telefona, ime ili druge informacije u polje Pronađite kontakte . Lista rezultata se filtrira dok unosite svaki znak. Izbor konta..

Album - Page 77

kontakt biti sačuvan, morate da ponovo napravite taj kontakt i sačuvate ga na odgovarajućem nalogu. Ako dodate znak plus i kôd zemlje ispred broja telefona kontakta, nećete morati opet da uređujete broj prilikom upućivanja poziva iz inostranstva. Uređivanje kontakta 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na , a zatim na . 2 Tapnite na kontakt koji želite da uredite, a zatim na . 3 Uredite željene informacije. 4 Kada završite, tapnite na dugme SAČUVAJ . Pojedine usluge sinhronizacije vam ne omogućavaju da uređujete detalje o kontaktima. Dodavanje slike kontakta 1 Na ekranu Početni..

Izbegavanje duplih stavki - Page 78

Pravljenje novog kontakta iz tekstualne poruke 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na . 2 Tapnite na ikonu pored broja telefona, a zatim tapnite na SAČUVAJ . 3 Izaberite postojeći kontakt ili tapnite na Napravi novi kontakt . 4 Uredite informacije o kontaktu i tapnite na dugme SAČUVAJ . Prenos kontakata Postoji nekoliko načina za prenos kontakata na novi uređaj. Kontakte možete da sinhronizujete sa naloga na mreži ili da ih uvezete direktno sa drugog uređaja. Ako kontakte sa starog uređaja sinhronizujete sa nalogom na mreži, na primer sa Google Syn..

Izvoz svih kontakata u unutrašnje skladište - Page 79

Pravljenje rezervne kopije kontakata Možete da koristite unutrašnje skladište, memorijsku karticu ili SIM karticu za pravljenje rezervne kopije kontakata. Izvoz svih kontakata u unutrašnje skladište 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na , a zatim na . 2 Pritisnite , a zatim tapnite na stavke Uvezi/izvezi > Izvezi na SD karticu ili u unutrašnje skladište (.vcf datoteku) . 3 Tapnite na > Prikaži internu memoriju . 4 Tapnite na , a zatim tapnite na broj modela uređaja pored stavke . 5 Izaberite odredišnu fasciklu ili jednostavno tapnite na SAČUVAJ . Izvoz svih kontakata na mem..

Omiljeno - Page 80

Unos medicinskih informacija 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na , a zatim na . 2 Tapnite na . 3 Uredite željene informacije. Dodavanje novog kontakta u hitnim slučajevima 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na , a zatim na . 2 Tapnite na , a zatim na KONTAKTI > Dodaj kontakt . 3 Tapnite na kontakt koji želite da koristite kao kontakt u hitnim slučajevima. Kontakt u hitnim slučajevima mora da sadrži makar broj telefona na koji osoblje za hitne slučajeve može da uputi poziv. Ako je uređaj zaključan bezbednosnim zaključavanjem ekrana, osoblje za hitne slučajeve može videti sa..

Izbegavanje duplih stavki u aplikaciji „Kontakti“ - Page 81

Izbegavanje duplih stavki u aplikaciji „Kontakti“ Ako kontakte sinhronizujete sa novim nalogom ili na drugi način uvezete informacije o kontaktima, može se desiti da duplirate neke stavke u aplikaciji „Kontakti“. Ako dođe do toga, možete da povežete duplikate da biste napravili jednu stavku. Ako stavke povežete greškom, kasnije ponovo možete da ih razdvojite. Povezivanje kontakata 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na , a zatim na . 2 Tapnite i zadržite kontakt koji želite da spojite sa drugim kontaktom. 3 Označite polje pored kontakta koji želite da spojite. 4 Tapnite n..

Razmena poruka i ćaskanje - Page 82

Razmena poruka i ćaskanje Čitanje i slanje poruka Aplikacija za razmenu poruka prikazuje poruke kao razgovore, što znači da su sve poruke poslate određenoj osobi i primljene od nje grupisane zajedno. Broj znakova koji možete poslati u jednoj tekstualnoj poruci se razlikuje u zavisnosti od operatera i jezika koji koristite. Maksimalna veličina multimedijalne poruke, koja uključuje veličinu dodatih datoteka medija, takođe zavisi od operatera. Kontaktirajte operatera mreže za više informacija. 1 Povratak na listu razgovora 2 Pozivanje pošiljaoca poruke 3 Prikaz više opcija 4 Prim..

Organizacija poruka - Page 83

Odgovaranje na poruku 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na . 2 Tapnite na razgovor koji sadrži poruku. 3 Unesite odgovor i tapnite na bilo koje dugme u skladu sa tim koju SIM karticu želite da koristite. Prosleđivanje poruke 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite stavku i tapnite na nju. 2 Tapnite na razgovor koji sadrži poruku koju želite da prosledite. 3 Tapnite i zadržite poruku koju želite da prosledite, a zatim tapnite na Prosledi poruku . 4 Unesite ime ili broj telefona primaoca, a zatim ga izaberite iz predloga koji će se..

Pozivanje iz razmene poruka - Page 84

Pozivanje iz razmene poruka Pozivanje pošiljaoca poruke 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na . 2 Tapnite na razgovor i stavku , a zatim izaberite SIM karticu. Čuvanje broja pošiljaoca u vidu kontakta 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na . 2 Tapnite na ikonu pored broja telefona, a zatim tapnite na SAČUVAJ . 3 Izaberite postojeći kontakt ili tapnite na Napravi novi kontakt . 4 Uredite informacije o kontaktu i tapnite na dugme SAČUVAJ . Podešavanja za razmenu poruka Promena podešavanja obaveštenja za poruku 1 Na ek..

Podešavanje naloga za e-poštu - Page 85

E-pošta Podešavanje e-pošte Koristite aplikaciju za e-poštu na uređaju da biste slali i primali e-poruke putem naloga e- pošte. Možete imati više naloga e-pošte istovremeno, uključujući korporativne Microsoft Exchange ActiveSync naloge. Podešavanje naloga za e-poštu 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na . 2 Pronađite stavku Pošalji e-poruku i tapnite na nju. 3 Pratite uputstva koja se pojavljuju na ekranu da biste završili podešavanje. Za neke usluge e-pošte ćete možda morati da kontaktirate vašeg dobavljača usluga e-pošte u vezi sa informacijama o detaljnim podešava..

Organizacija e-poruka - Page 86

Čitanje e-poruka 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na . 2 Pronađite stavku Pošalji e-poruku i tapnite na nju. 3 Ako koristite nekoliko naloga za e-poštu, tapnite na , zatim tapnite na i izaberite nalog koji želite da proverite. Ako želite da odjednom proverite sve naloge za e-poštu, tapnite na stavku , zatim na stavku i izaberite Kombinovano prij. sand. . 4 U prijemnom poštanskom sandučetu e-pošte listajte nagore ili nadole i dodirnite e- poruku koju želite da pročitate. Pravljenje i slanje e-poruke 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na Pošalj..

Podešavanja za nalog e-pošte - Page 87

Pretraživanje e-poruka 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na Pošalji e- poruku . 2 Ako koristite nekoliko naloga za e-poštu, tapnite na , zatim tapnite na i izaberite nalog koji želite da pretražite. Ako želite odjednom da pretražite sve naloge e-pošte, tapnite na stavku , zatim na stavku i izaberite Kombinovano prij. sand. . 3 Tapnite na . 4 Unesite tekst za pretragu. 5 Rezultati pretrage se pojavljuju na listi sortiranoj po datumu. Dodirnite e-poruku koju želite da otvorite. Pregledanje svih fascikli jednog naloga za e-poštu 1 Na ekranu Početni..

Saznajte više o aplikaciji „Gmail™“ - Page 88

Gmail™ Ako posedujete Google™ nalog, možete koristiti Gmail™ aplikaciju za čitanje i pisanje e- poruka. 1 Pogledajte listu svih Gmail naloga i fascikli 2 Pretraga e-poruka 3 Lista e-poruka 4 Pisanje e-poruke Saznajte više o aplikaciji „Gmail™“ • Kada je aplikacija „Gmail“ otvorena, tapnite na stavku , a zatim pronađite stavku Pomoć i povratne informacije i tapnite na nju. 88 Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

..

Upravljanje datotekama pomoću računara - Page 89

Muzika i FM radio Prenos muzike na uređaj Postoje dva načina za prenošenje muzike sa računara na vaš uređaj: • Muzičke datoteke možete da prenosite između uređaja i računara koristeći USB Type- C™ kabl koji ste dobili. Posle povezivanja izaberite Prenos datoteka na uređaju, a zatim jednostavno kopirajte i nalepite ili prevucite i otpustite datoteke koristeći računar. Pogledajte odeljak Upravljanje datotekama pomoću računara na stranici 39. • Za prenos medijskih datoteka između računara i svog uređaja možete da koristite softver Xperia™ Companion. Saznajte više ..

Početni ekran aplikacije „Muzika“ - Page 90

Početni ekran aplikacije „Muzika“ 1 Tapnite na u gornjem levom uglu da biste otvorili meni „Muzika“ 2 Pomerajte se nagore ili nadole da biste pregledali sadržaj 3 Reprodukujte pesmu pomoću aplikacije „Muzika“ 4 Reprodukujte sve pesme u režimu nasumične reprodukcije 5 Vratite se na ekran muzičkog plejera Reprodukovanje pesme pomoću aplikacije „Muzika“ 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na . 2 Tapnite na . 3 Izaberite kategoriju muzike. 4 Dodirnite pesmu da biste je reprodukovali. Možda nećete moći da reprodukujete stavke zaštićene..

Otvaranje menija „Muzika“ - Page 91

Meni „Muzika“ Meni „Muzika“ vam pruža pregled svih pesama na uređaju. Odatle možete upravljati svojim albumima i listama pesama. 1 Vraćanje na početni ekran aplikacije Muzika 2 Prikaz trenutnog redosleda reprodukovanja 3 Pretraga svih lista pesama 4 Pretraga svih izvođača 5 Pretraga svih albuma 6 Pretraga svih pesama 7 Pretraga svih žanrova 8 Pretraga svih fascikli 9 Otvaranje menija sa podešavanjima za aplikaciju Muzika 10 Otvaranje menija podrške za aplikaciju Muzika Otvaranje menija „Muzika“ 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na . 2..

Deljenje muzike - Page 92

Pravljenje sopstvenih lista pesama 1 Na početnom ekranu aplikacije „Muzika“ dodirnite i zadržite ime albuma ili pesme koje želite da dodate na listu pesama. 2 U meniju koji se otvara dodirnite stavke Dodaj spisku numera > Napravi novu listu pesama . 3 Unesite ime za listu pesama i dodirnite dugme OK . Takođe možete da otvorite meni početnog ekrana aplikacije „Muzika“, dodirnete Liste pesama , a zatim dodirnete da biste kreirali novu listu pesama. Reprodukovanje vlastitih lista pesama 1 Otvorite meni „Muzika“, a zatim tapnite na Liste pesama . 2 U okviru Liste pesama iza..

Uključivanje funkcije surround zvuka - Page 93

Uključivanje funkcije surround zvuka 1 Otvorite meni „Muzika“, a zatim dodirnite stavke Podešavanja > Audio podešavanja > Zvučni efekti > Prostorni zvuk (VPT) . 2 Brzo prevucite nalevo ili nadesno da biste izabrali podešavanje, a zatim dodirnite dugme OK da biste potvrdili. Slušanje radija FM radio u uređaju funkcioniše kao svaki FM radio. Na primer, možete pretraživati i slušati FM radio stanice i sačuvati ih kao omiljene. Morate povezati žične slušalice sa uređajem da biste mogli da koristite radio. Razlog za to je što slušalice funkcionišu kao antena. Kada..

Da biste zvuk vratili na žične slušalice, pritisnite - Page 94

Pokretanje nove pretrage radio stanica 1 Kada je radio otvoren, tapnite na stavku . 2 Tapnite na stavku Pretraživanje kanala . Radio pretražuje ceo opseg frekvencija i označava sve dostupne stanice. Prebacivanje zvuka radija na zvučnik uređaja 1 Kada je radio otvoren, pritisnite . 2 Tapnite na Reprod. na zvučniku . Da biste zvuk vratili na žične slušalice, pritisnite i tapnite na Reprod. na slušalicama . Omiljene radio stanice Čuvanje stanice kao omiljene 1 Dok je radio otvoren, pređite na stanicu koju želite da sačuvate kao omiljenu. 2 Tapnite na . 3 Unesite ime i izaberite b..

fotografija/snimanje - Page 95

Kamera Snimanje fotografija i video snimaka 1 Objektiv prednje kamere 2 Izbor režima snimanja 3 Prebacivanje između prednje i glavne kamere 4 Uvećavanje ili umanjivanje prikaza 5 Taster kamere – aktiviranje kamere/snimanje fotografija/snimanje video zapisa 6 Prikaz fotografija i video zapisa 7 Čuvanje lokacija 8 Okidač – fotografisanje ili snimanje video zapisa 9 Vraćanje korak unazad ili napuštanje kamere 10 Podešavanja režima snimanja 11 Podešavanja blica Snimanje fotografije sa ekrana za zaključavanje 1 Da biste aktivirali ekran, nakratko pritisnite taster za napajanje..

Da biste saznali više o tome kako da snimate bolje - Page 96

Snimanje video zapisa pomoću tastera kamere 1 Aktivirajte kameru. 2 Prevucite prstom preko ekrana da biste izabrali . 3 Pritisnite taster kamere da biste započeli snimanje video zapisa. 4 Ponovo pritisnite taster kamere da biste zaustavili snimanje. Snimanje video zapisa 1 Aktivirajte kameru. 2 Ako nije izabran režim video zapisa, prevucite prstom po ekranu da biste izabrali . 3 Usmerite kameru prema objektu. 4 Da biste započeli snimanje, tapnite na stavku . 5 Da biste pauzirali video tokom snimanja, tapnite na stavku . Da biste nastavili snimanje, tapnite na . 6 Da biste zaustavili sni..

Snimanje panoramske fotografije - Page 97

Aplikacije kamere AR efekat Snimajte fotografije ili video snimke sa virtuelnim scenama i likovima. Kreativni efekat Primenjujte efekte na fotografije ili video snimke. Sound Photo Snimajte fotografije sa zvukom u pozadini. Panorama Snimajte širokougaone i panoramske fotografije. Timeshift burst Pronađite najbolju fotografiju iz niza slika. Panorama Možete snimati panoramske fotografije sa širokim uglom posmatranja u jednostavnom pokretu pritiska i prevlačenja. Snimanje panoramske fotografije 1 Aktivirajte kameru. 2 Prevucite prstom preko ekrana da biste izabrali , a zatim izaber..

Ova funkcija je dostupna samo u režimu - Page 98

Uključivanje funkcije Hand Shutter 1 Aktivirajte kameru. 2 Prebacite se na prednju kameru tako što ćete tapnuti na 3 Tapnite na . 4 Tapnite na Još . 5 Pronađite stavke Automatsko snimanje > Otkrivanje ruke i tapnite na njih. Čuvanje geografske lokacije fotografije Omogućite funkciju čuvanja lokacije da biste dodali geografsku lokaciju fotografijama – tako čuvate približnu geografsku lokaciju prilikom slikanja. Geografska lokacija se utvrđuje pomoću bežičnih mreža i GPS tehnologije. Kada se pojavi na ekranu kamere, čuvanje lokacije je uključeno, ali geografski položaj..

Prilagođavanje boje i osvetljenosti - Page 99

Korišćenje tastera za jačinu zvuka kao Možete odabrati kako želite da koristite taster za jačinu zvuka prilikom snimanja fotografija. Zumiraj Koristite taster za jačinu zvuka za uvećavanje ili umanjivanje prikaza. Jačina zvuka Koristite taster za jačinu zvuka za podešavanje jačine zvuka za obaveštenja, zvona i muzike. Blenda Koristite taster za jačinu zvuka za snimanje fotografija. Zvuk Kad fotografišete ili započnete snimanje video zapisa, kamera se oglasi zvukom okidača. Ako koristite samostalni tajmer, on će se oglasiti nizom bipova kojima označava odbrojavanje. Mo..

Balans bele boje, fokus, ekspozicija i brzina okidača - Page 100

Balans bele boje, fokus, ekspozicija i brzina okidača Balans bele boje, dostupan samo u režimu snimanja Ručno , podešava balans boje prema uslovima svetla. Ono vam takođe omogućava da ručno podesite ekspoziciju u opsegu od -2,0 EV do +2,0 EV. Na primer, možete da povećate osvetljenost slike ili smanjite opštu ekspoziciju dodirivanjem kontrola plus ili minus po potrebi kada se prikaže . Fokus i brzina okidača može da se postavi za ručno ili automatsko prilagođavanje. Balans belog Automatski Automatski prilagodite balans boje prema uslovima osvetljenja. Žarko Podešava balans ..

Ovo podešavanje je dostupno samo u - Page 101

12MP 4000×3008 (4:3) Rezolucija od 12 megapiksela sa odnosom širina/visina 4:3. Pogodno za fotografije koje želite da prikažete na ekranima koji nisu široki ili odštampate u visokoj rezoluciji. 12MP 4624×2608 (16:9) Rezolucija od 12 megapiksela sa odnosom širina/visina 16:9. Pogodno za fotografije koje želite da prikažete na širokim ekranima. Prednja kamera: 16MP 5344×3008 (16:9) Rezolucija od 16 megapiksela sa razmerom 16:9. Pogodno za fotografije koje želite da prikažete na širokim ekranima. 12MP 3968×2976 (4:3) Rezolucija od 12 megapiksela sa odnosom širina/visina 4:3..

Prilagođavanje podešavanja video-kamere - Page 102

ISO ISO osetljivost može da se postavi automatski ili je možete ručno podesiti na opseg podešavanja osetljivosti od 50 do 3200. Ovo podešavanje je dostupno samo u režimu snimanja Ručno . Merenje Ova funkcija automatski utvrđuje dobru ekspoziciju merenjem količine svetla na subjektu koji želite da snimite. Lice Meri količinu svetla na licu i prilagođava ekspoziciju da lice ne bi bilo ni previše tamno ni previše svetlo. Centar Utvrđuje središte slike i postavlja ekspoziciju na osnovu osvetljenosti subjekta na slici. Tačka Prilagođava ekspoziciju na veoma malom delu subjekta ..

Uključivanje funkcije Smile Shutter™ (video) - Page 103

Pregled podešavanja video-kamere Rezolucija video zapisa Prilagodite rezoluciju video zapisa za različite formate. HD se odnosi na High Definition (visoka definicija), a FPS na Frames Per Second (okviri u sekundi). Veća brzina sličica u sekundi pruža bolji kvalitet video zapisa, ali i veću datoteku. Glavna kamera: Full HD (30 o/s) 1920×1080 (16:9) Puni HD format (puna visoka definicija) sa 30 sličica u sekundi i odnosom širina/visina 16:9. HD 1280×720 (16:9) Format HD (visoka definicija) sa razmerom 16:9. VGA 640×480 (4:3) VGA format sa razmerom 4:3. MMS Snimite video zapise ..

Dodatne informacije o podršci kamere - Page 104

SteadyShot™ Kada snimate video klip, može vam biti teško da čvrsto držite uređaj. Stabilizator vam pomaže jer kompenzuje male pokrete ruke. Lampa Koristite lampu da biste obezbedili osvetljenje za video zapise pri slabom ambijentalnom osvetljenju ili kada postoji pozadinsko osvetljenje. Ikona video blica je dostupna na ekranu video-kamere. Ponekad kvalitet video zapisa može biti bolji bez osvetljenja, čak i ako su uslovi osvetljenja slabi. Uključeno Isključeno Dodatne informacije o podršci kamere Koristite meni „Pomoć“ da biste pretraživali testove u vezi sa kamerom i dru..

Fotografije i video zapisi u Albumu - Page 105

Fotografije i video zapisi u Albumu Prikazivanje fotografija i video zapisa Koristite aplikaciju „Album“ za prikaz fotografija i reprodukciju video zapisa koje ste snimili kamerom ili za prikaz sličnog sadržaja koji ste sačuvali na uređaju. Sve fotografije i video zapisi se prikazuju u mreži po hronološkom redosledu. 1 Tapnite na da biste otvorili meni početnog ekrana aplikacije „Album“ 2 Prikazivanje opcija menija 3 Prikaz slajdova svih vaših slika i video zapisa, ili slika koje ste dodali kao omiljene 4 Prevucite levu ivicu ekrana nadesno da biste otvorili meni početno..

Meni početnog ekrana aplikacije „Album“ - Page 106

Reprodukovanje video zapisa 1 U aplikaciji Album pronađite i tapnite na video koji želite da reprodukujete. 2 Tapnite na stavku . 3 Ako kontrole za reprodukciju nisu prikazane, dodirnite ekran da biste ih prikazali. Da biste sakrili kontrole, ponovo dodirnite ekran. Pauziranje video zapisa 1 Dok se video reprodukuje, tapnite na ekran da biste prikazali kontrole. 2 Tapnite na . Premotavanje video zapisa unapred i unazad 1 Dok se video reprodukuje, tapnite na ekran da biste prikazali kontrole. 2 Prevucite marker trake napretka levo za premotavanje unazad ili desno za premotavanje unapred. P..

Upravljanje datotekama pomoću - Page 107

Prikaz fotografija sa usluga na mreži u aplikaciji „Album“ 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na . 2 Pronađite i tapnite na stavku Album , a zatim na stavku . 3 Tapnite na željenu uslugu na mreži, a zatim pratite uputstva na ekranu za prve korake. Prikazuju se svi dostupni albumi na mreži koje ste otpremili u uslugu. 4 Tapnite na bilo koji album da biste prikazali sadržaj, a zatim tapnite na fotografiju u albumu. 5 Lakim udarcem prevucite nalevo da biste prikazali sledeću fotografiju ili video. Lakim udarcem prevucite nadesno da biste prikazali prethodnu fotografiju ili video...

fotografija - Page 108

Uređivanje fotografija pomoću aplikacije „Photo editor“ Originalne fotografije snimljene pomoću kamere možete da uredite i primenite efekte na njih. Na primer, možete da promenite svetlosne efekte. Pošto sačuvate uređenu fotografiju, originalna, nepromenjena verzija fotografije zadržava se na uređaju. Uređivanje fotografije • Kada gledate fotografiju, dodirnite ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a zatim dodirnite stavku . Izrezivanje fotografije 1 Dok gledate fotografiju, tapnite na ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a zatim tapnite na . 2 Ako se to ..

Čuvanje geografske lokacije - Page 109

Skraćivanje video snimka 1 U aplikaciji Album pronađite i tapnite na video koji želite da uredite. 2 Tapnite na ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a zatim tapnite na . 3 Ako budete upitani, izaberite Uređivač video zapisa , a zatim tapnite na Skrati . 4 Da biste pomerili okvir za skraćivanje u drugi deo vremenske linije, dodirnite i zadržite ivicu okvira za skraćivanje i prevucite je do željene pozicije, a zatim tapnite na Primeni . 5 Da biste sačuvali kopiju skraćenog video zapisa, dodirnite stavku SAČUVAJ . Prilagođavanje brzine video snimka 1 U aplikaciji „Album..

fotografija - Page 110

1 Prikaz fotografija sa geografskim oznakama u prikazu globusa 2 Pretraživanje lokacije na mapi 3 Prikaz opcija menija 4 Dvaput tapnite da biste uvećali. Primaknite prste da biste umanjili. Prevucite da biste prikazali različite delove mape 5 Grupa fotografija ili video snimaka sa geografskom oznakom iste lokacije 6 Sličice izabrane grupe fotografija ili video snimaka. Tapnite na stavku da biste je prikazali preko celog ekrana Dodavanje ili uređivanje geografske oznake fotografije 1 Dok gledate fotografiju, tapnite na ekran da biste prikazali trake sa alatkama. 2 Tapnite na , a zat..

Korišćenje uređaja kao daljinskog upravljača - Page 111

Video zapisi Aplikacija „Video“ Koristite aplikaciju „Video“ za reprodukciju filmova i drugog video sadržaja koji ste sačuvali na uređaju ili preuzeli na njega. Aplikacija služi i kao vodič za TV emisije jer ima opciju za prikaz detaljnih informacija o emisijama i srodnog sadržaja, uključujući objave na društvenim medijima o emisiji koja vas interesuje. Aplikaciju možete da koristite kao potpuno funkcionalan daljinski upravljač uz kompatibilan kućni uređaj. Možete i da reprodukujete filmove na drugim uređajima koji su povezani na istu mrežu ili sačuvani u oblaku. ..

Upravljanje datotekama pomoću računara - Page 112

Promena podešavanja 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na Video . 2 Tapnite na da biste otvorili meni početnog ekrana, a zatim tapnite na Podešavanja . 3 Promenite podešavanja po želji. Reprodukovanje video zapisa 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na Video . 2 Pronađite i tapnite na video koji želite da reprodukujete. Ako video nije prikazan na ekranu, tapnite na da biste otvorili meni početnog ekrana, a zatim pronađite i tapnite na video koji želite da reprodukujete. 3 Da biste prikazali ili sakrili kontrole, ta..

113 - Page 113

primer, ona može da uzme izbor fotografija i video zapisa sa subotnjeg popodnevnog izleta ili iz perioda od sedam, mesec ili čak godinu dana i napravi film za vas. Dobijate obaveštenje kada taj film od najboljih fotografija i video zapisa bude spreman. Tada možete da ga uredite po želji. Na primer, možete da uredite naslov, izbrišete scene, promenite muziku ili dodate još fotografija i video zapisa. Možete da pravite istaknute filmove tako što ćete ručno birati fotografije i video zapise. Ako ste prijavljeni na Facebook nalog, možete da pravite istaknute filmove od svoj..

Bežično preslikavanje ekrana uređaja na televizoru - Page 114

Mogućnost povezivanja Bežično preslikavanje ekrana uređaja na televizoru Funkciju preslikavanja ekrana možete koristiti da biste ekran uređaja prikazali na televizoru ili drugom velikom ekranu bez povezivanja kablom. Wi-Fi Direct™ tehnologija kreira bežičnu vezu između dva uređaja, tako da možete da se opustite i uživate u omiljenim fotografijama sedeći na kauču. Ovu funkciju možete da koristite i za slušanje muzike sa uređaja preko zvučnika televizora. Kad koristite preslikavanje ekrana, na kvalitet slike ponekad mogu negativno uticati smetnje sa drugih Wi-Fi mreža. P..

Povezivanje uređaja sa USB priborom - Page 115

Reprodukcija muzičke numere na klijentskom uređaju pomoću funkcije Cast 1 Proverite da li ste ispravno podesili DMR klijentski uređaj i da li je on povezan sa istom Wi-Fi mrežom kao vaš uređaj. 2 Na ekranu Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite stavku i tapnite na nju. 3 Izaberite kategoriju muzike i potražite numeru koju želite da podelite, a zatim tapnite na nju. 4 Tapnite na stavku i izaberite klijentski uređaj sa kojim želite da delite sadržaj. Numera počinje da se reprodukuje na uređaju koji izaberete. 5 Da biste prekinuli vezu sa kliljentskim uređajem, tapnite n..

fotografije, - Page 116

Povezivanje USB pribora pomoću USB Type-C™ adaptera pomoću USB Type-C konektora 1 Priključite USB Type-C konektor pribora USB Type-C na uređaj. 2 Iz prikaza Početni ekran tapnite na stavku . 3 Pronađite stavke Podešavanja > Veza sa uređajima > USB veza > Otkrij USB uređaj i tapnite na njih. Sony ne garantuje da vaš uređaj podržava sav USB Type-C pribor sa USB Type-C konektorom. NFC Koristite Near Field Communication (NFC) za deljenje podataka sa drugim uređajima, kao što su video zapisi, fotografije, adrese veb stranica, muzičke datoteke ili kontakti. NFC možete ..

Skeniranje NFC oznaka - Page 117

Deljenje muzičke datoteke sa drugim uređajem putem funkcije NFC 1 Proverite da li vaš uređaj i uređaj primalac imaju uključenu NFC funkciju i da li su oba ekrana aktivna i otključana. 2 Da biste otvorili aplikaciju „Muzika“, tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na . 3 Izaberite muzičku kategoriju i pronađite numeru koju želite da podelite. 4 Tapnite na numeru da biste je reprodukovali. Zatim možete tapnuti na da biste pauzirali numeru. Prenos radi bez obzira na to da li se numera reprodukuje ili je pauzirana. 5 Proverite da li se numera prikazuje preko celog ekrana. 6 Dr..

Bluetooth® bežična tehnologija - Page 118

Bluetooth® bežična tehnologija Koristite Bluetooth® funkciju za slanje datoteka na druge kompatibilne Bluetooth® uređaje ili za povezivanje handsfri pribora. Bluetooth® veze funkcionišu bolje u opsegu od 10 metara (33 stope), kada između ne postoje čvrsti objekti. U nekim slučajevima morate ručno da uparite uređaj i drugi Bluetooth® uređaj. Interoperabilnost i kompatibilnost među Bluetooth® uređajima se razlikuje. Ako koristite uređaj kao jedan od više korisnika, svaki korisnik može da promeni Bluetooth® podešavanja, a promene utiču na sve korisnike. Uključivanje il..

Slanje i prijem stavki putem Bluetooth - Page 119

Povezivanje uređaja sa drugim Bluetooth ® uređajem 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na . 2 Pronađite stavke Podešavanja > Bluetooth i tapnite na njih. 3 Tapnite na Bluetooth ® uređaj koji želite da povežete sa svojim uređajem. Prekid uparivanja Bluetooth ® uređaja 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na . 2 Pronađite stavke Podešavanja > Bluetooth i tapnite na njih. 3 U okviru Upareni uređaji tapnite na stavku pored imena uređaja čije uparivanje želite da prekinete. 4 Tapnite na ZABORAVI . Slanje i prijem stavki putem Bluetooth ® tehnologije Koristite Bluetooth ® t..

Pametne aplikacije i funkcije koje štede - Page 120

Pametne aplikacije i funkcije koje štede vreme Google pretraga i trenutno Koristite aplikaciju Google za pretraživanje interneta. Možete i da omogućite fid da biste redovno dobijali novosti – na primer, možete da dobijate informacije o stanju u saobraćaju pre nego što krenete na posao, pronađete popularne restorane u svom kraju, vidite rezultat omiljenog tima i još mnogo toga. Ovoj aplikaciji možete da pristupite ako tapnete na na listi aplikacija, a možete i da rezervišete okno na početnom ekranu, što će vam omogućiti brz pristup i jednostavno čitanje. Omogućavanje ili..

Omogućavanje ili onemogućavanje usluga lokacije - Page 121

Putovanja i mape Korišćenje usluga lokacije Usluge lokacije omogućavaju kameri i aplikacijama kao što su Mape da koriste informacije mobilnih ili Wi-Fi mreža, kao i informacije sistema globalnog pozicioniranja (GPS) kako bi odredile vašu približnu lokaciju. Ako vam nešto ometa vezu sa GPS satelitima, uređaj može da odredi lokaciju pomoću Wi-Fi funkcije. Ako niste u dometu mreže, uređaj može da odredi lokaciju pomoću mobilne mreže. Da biste koristili uređaj za pronalaženje svoje lokacije, potrebno je da omogućite usluge lokacije. Možda će vam biti naplaćeni troškovi pr..

Omogućavanje ili onemogućavanje rominga podataka - Page 122

Korišćenje razmene podataka tokom putovanja Kada putujete izvan mreže svog mobilnog operatera, može vam zatrebati pristup Internetu korišćenjem mobilne razmene podataka. U tom slučaju morate aktivirati roming podataka na svom uređaju. Možete imati dodatne troškove u slučaju aktivacije rominga podataka. Preporučuje se da unapred proverite važeće troškove za prenos podataka. Ako koristite uređaj kao jedan od više korisnika, da biste aktivirali ili deaktivirali roming podataka morate da se prijavite kao vlasnik, tj. primarni korisnik. Omogućavanje ili onemogućavanje rominga ..

Saznajte više o aplikaciji „Kalendar“ - Page 123

Sat i kalendar Kalendar Koristite aplikaciju Kalendar da biste upravljali rasporedom vremena. Ako ste se prijavili i sinhronizovali svoj uređaj sa jednim ili više naloga na mreži koji uključuju kalendar, na primer, Google ™ nalog, onda će se događaji iz kalendara sa ovih naloga pojaviti i u aplikaciji Kalendar. Možete da izaberete kalendare koje želite da integrišete u kombinovani prikaz kalendara. Kada se približi vreme obaveze, uređaj reprodukuje zvuk obaveštenja da vas podseti. 1 Pristupite podešavanjima, izaberite tip prikaza i kalendare koje želite da prikažete 2 Prist..

Podešavanja jačina zvuka - Page 124

3 Pristupite kartici štoperice 4 Pristupite kartici tajmera 5 Pregledajte opcije za trenutnu karticu 6 Otvorite podešavanja datuma i vremena 7 Uključite ili isključite alarm 8 Dodajte novi alarm Postavljanje novog alarma 1 Na početnom ekranu tapnite na . 2 Pronađite stavku Sat i tapnite na nju. 3 Tapnite na . 4 Tapnite na stavku Vreme i izaberite željenu vrednost. 5 Tapnite na U redu . 6 Ako želite, izmenite ostala podešavanja alarma. 7 Tapnite na SAČUVAJ . Odlaganje alarma kada se oglasi • Tapnite na ODLAGANJE . Isključivanje alarma kada se oglasi • Prevucite nadesno. Da bis..

Podešavanje periodičnog alarma - Page 125

Podešavanje periodičnog alarma 1 Pronađite i tapnite na Sat , a zatim tapnite na alarm koji želite da uredite. 2 Tapnite na Ponovi . 3 Potvrdite izbor u poljima za potvrdu za odgovarajuće dane, a zatim tapnite na dugme U redu . 4 Tapnite na SAČUVAJ . Aktiviranje funkcije vibracije za alarm 1 Pronađite i tapnite na Sat , a zatim tapnite na alarm koji želite da uredite. 2 Tapnite na klizač Vibriraj da biste omogućili ili onemogućili funkciju. 3 Tapnite na SAČUVAJ . Podešavanje ponašanja bočnih tastera 1 Pronađite i tapnite na Sat , a zatim izaberite alarm koji želite da uredi..

Pristupačnost - Page 126

Pristupačnost Pokret uvećavanja Pokret uvećavanja vam omogućava da zumirate delove ekrana tako što ćete tri puta uzastopno tapnuti na neku oblast dodirnog ekrana. Omogućavanje ili onemogućavanje pokreta uvećavanja 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na . 2 Pronađite stavke Podešavanja > Pristupačnost > Pokret za uvećanje i tapnite na njih. 3 Tapnite na klizač u odeljku Pokret za uvećanje . Uvećavanje oblasti i pomeranje preko ekrana 1 Proverite da li je omogućena opcija Pokret za uvećanje . 2 Da biste privremeno uvećali neku oblast, triput tapnite na nju. 3 Premestit..

Podešavanja - Page 127

TalkBack TalkBack je usluga čitača ekrana za korisnike sa oštećenim vidom. TalkBack koristi govorne povratne informacije kako bi opisao sve događaje ili radnje koje se izvršavaju na Android uređaju. TalkBack opisuje korisnički interfejs i čita softverske greške, obaveštenja i poruke. Omogućavanje funkcije TalkBack 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na . 2 Pronađite i tapnite na Podešavanja > Pristupačnost > TalkBack . 3 Tapnite na klizač, a zatim tapnite na dugme OK . Da biste promenili željene opcije za govor, povratne informacije i dodir za TalkBack, tapnite na Pode..

128 - Page 128

potražite u odeljku Podešavanja > Pristupačnost > Pristup pomoću prekidača > POSTAVKE > Pomoć i povratne informacije . Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije „Pristup pomoću prekidača“ 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na . 2 Pronađite stavke Podešavanja > Pristupačnost > Pristup pomoću prekidača i tapnite na njih. 3 Tapnite na klizač da biste omogućili ili onemogućili funkciju, a zatim tapnite na OK . 128 Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

..

Pravljenje rezervne kopije i vraćanje sadržaja - Page 129

Podrška i pravne informacije Aplikacija za podršku Koristite aplikaciju za podršku na uređaju da biste pretraživali uputstva za upotrebu, uputstva za rešavanje problema i pronašli informacije o ažuriranjima softvera i druge informacije u vezi sa proizvodom. Pristupanje aplikaciji za podršku 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na . 2 Pronađite stavku i tapnite na nju, a zatim izaberite željenu stavku podrške. Da biste dobili najbolju dostupnu podršku, povežite se sa internetom kada koristite aplikaciju za podršku. Xperia™ Tips Koristeći aplikaciju „Xperia™ Tips“ možet..

Popravka softvera uređaja - Page 130

korišćenju softvera Xperia™ Companion potražite u odeljku Xperia™ Companion na stranici 39. Ako delite uređaj sa više korisnika, morate da se prijavite kao vlasnik, tj. primarni korisnik, da biste resetovali uređaj na originalna fabrička podešavanja. Ponovno pokretanje uređaja Uređaj možda neće uspeti da se ponovo pokrene ako je nivo napunjenosti baterije nizak. Povežite uređaj sa punjačem i pokušajte da ga ponovo pokrenete. 1 Pritisnite i zadržite taster za napajanje . 2 U meniju koji se otvori tapnite na Ponovno pokretanje . Uređaj se automatski ponovo pokreće. Prin..

Omogućavanje slanja informacija o korišćenju - Page 131

pokušajte da prisilno isključite uređaj i da ga ponovo uključite. Ako se problem nastavi, prisilno isključite uređaj, a zatim obavite popravku softvera prateći korake ispod: 1 Proverite da li je Xperia™ Companion instaliran na PC ili Mac ® računaru. 2 Otvorite softver Xperia™ Companion na računaru i na glavnom ekranu kliknite na . 3 Pratite uputstva koja se prikazuju na ekranu da biste ponovo instalirali softver i dovršili popravku. Pomozite nam da poboljšamo naš softver Možete da omogućite slanje informacija o korišćenju vašeg uređaja tako da Sony Mobile može da pri..

132 - Page 132

standardom („AVC video“) i/ili (ii) dešifrovanja MPEG-4 ili AVC video zapisa kojeg je šifrovao klijent uključen u ličnu ili nekomercijalnu aktivnost i/ili koji je nabavljen od dobavljača video zapisa koji je licenciran od strane preduzeća MPEG LA da obezbedi MPEG-4 i/ili AVC video. Nijedna licenca se ne dobija niti se podrazumeva za neku drugu upotrebu. Dodatne informacije, uključujući one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu i licenciranje, mogu se dobiti od kompanije MPEG LA, L.L.C. Pogledajte www.mpegla.com . MPEG Layer-3 tehnologija za dekodiranje zv..

Sponsored links

Latest Update