Sony G3313 Userguide Manual Czech

G3313 Language

Download Sony G3313 Userguide Manual Czech

Sponsored links


Download Request Is In Process

Uživatelská příručka - Page 1

Uživatelská příručka Xperia ™ L1 G3311/G3313

..

identifikačního - Page 2

Obsah Začínáme ........................................................................................ 6 Informace o této uživatelské příručce .................................................. 6 Přehled ............................................................................................... 6 Uvedení do provozu ............................................................................ 7 Ochrana obrazovky ............................................................................. 8 První zapnutí zařízení .............................................................

3 - Page 3

Nastavení Internetu a zpráv MMS ..................................................... 45 Wi-Fi ................................................................................................. 46 Sdílení mobilního datového připojení .................................................. 48 Řízení využívání datových přenosů .................................................... 50 Výběr mobilních sítí ........................................................................... 51 Sítě VPN ........................................................................................

Fotografie - Page 4

Oblíbené položky .............................................................................. 78 Odesílání informací o kontaktu .......................................................... 78 Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty .................. 79 Zasílání zpráv a chat .................................................................... 80 Čtení a odesílání zpráv ...................................................................... 80 Uspořádání zpráv .............................................................................. 81 Uskutečn..

5 - Page 5

Možnosti připojení ...................................................................... 110 Zrcadlení obrazovky zařízení na bezdrátově připojeném televizoru...110 Zobrazení souborů na jiném zařízení pomocí funkce Cast ................ 110 Připojení zařízení k příslušenství USB ............................................... 111 NFC ................................................................................................ 112 Bezdrátová technologie Bluetooth® ................................................ 114 Inteligentní aplikace a funkce, které še..

Kontrola aktuální verze softwaru zařízení - Page 6

Začínáme Informace o této uživatelské příručce Toto je uživatelská příručka k telefonu Xperia™ L1 pro verzi softwaru Android™ 7.0 . Pokud si nejste jisti, jaká verze softwaru je v zařízení spuštěna, můžete ji zjistit v nabídce Nastavení. Aktualizace systému a aplikací mohou funkce na vašem zařízení zobrazit jinak, než je popsáno v této uživatelské příručce. Verze systému Android™ nemusí být aktualizací ovlivněna. Další informace naleznete v části Aktualizace zařízení na stránce 37. Kontrola aktuální verze softwaru zařízení 1 Na o..

Uvedení do provozu - Page 7

1. Kontrolka nabíjení/oznamovací kontrolka 2. Konektor náhlavní soupravy 3. Objektiv předního fotoaparátu 4. Pomocný mikrofon 5. Sluchátko 6. Čidlo vzdálenosti a osvětlení 7. Tlačítko ovládání hlasitosti 8. Tlačítko zapnutí/vypnutí 9. Hlavní mikrofon 10. Port pro nabíječku/kabel USB Type-C™ 11. Reproduktor 12. Oblast antény Wi-Fi/GPS/Bluetooth 13. Objektiv hlavního fotoaparátu 14. Světlo 15. Kryt slotu karty nano SIM a paměťové karty 16. Detekční oblast NFC™ 17. Hlavní anténa Uvedení do provozu Zařízení podporuje pouze karty velikosti nano SIM. K..

Vyjmutí karty nano SIM - Page 8

Vyjmutí karty nano SIM 1 Vypněte zařízení. 2 Otočte telefon obrazovkou dolů a otevřete kryt slotu karty nano SIM/paměťové karty. 3 Nehtem vytáhněte držák karty nano SIM. 4 Vyjměte kartu nano SIM a držák jemně zatlačte do slotu, dokud nezapadne v místě. 5 Zavřete kryt slotu karty nano SIM/paměťové karty. Vyjmutí paměťové karty 1 Vypněte zařízení. 2 Otočte telefon obrazovkou dolů a otevřete kryt slotu karty nano SIM/paměťové karty. 3 Jemně zatlačte na paměťovou kartu dolů a uvolněte ji ze slotu. Vyjměte paměťovou kartu a zavřete kryt slotu kar..

K čemu potřebuji účet Google™? - Page 9

Vypnutí zařízení 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí a vypnutí a podržte je, dokud se neotevře nabídka možností. 2 V nabídce možností ťukněte na volbu Vypnout . Vypnutí zařízení může nějakou dobu trvat. K čemu potřebuji účet Google™? Vaše zařízení Xperia™ od společnosti Sony využívá platformu Android™, vyvinutou společností Google™. V zařízení je již od jeho zakoupení k dispozici řada aplikací a služeb Google™, například služby Gmail™, Google Maps™, YouTube™ a aplikace Play Store™, díky které máte přístup do online obcho..

Ověření vlastnictví zařízení - Page 10

Zabezpečení zařízení Zajištění ochrany zařízení Vaše zařízení zahrnuje několik voleb zabezpečení, které jsou důrazně doporučeny v případě ztráty nebo odcizení. K dispozici jsou následující volby: • Nastavit zabezpečený zámek obrazovky v zařízení za použití kódu PIN, hesla nebo vzoru, abyste zabránili přístupu ke svému zařízení nebo jeho resetování. • Přidat účet Google™, abyste zabránili ostatním vaše zařízení používat, když ho zapomenete nebo vám bude odcizeno. • Aktivovat službu „Protection by my Xperia“ nebo webovo..

Zámek obrazovky - Page 11

firmě nebo organizaci a zjistěte, jaké zásady zabezpečení jsou pro mobilní zařízení stanoveny. Další nastavení pro jednotlivé zámky obrazovky zobrazíte ťuknutím na možnost vedle položky Zámek obrazovky . Změna typu zamknutí obrazovky 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Zámek obrazovky . 3 Vyberte položku a postupujte podle pokynů na zařízení. Vytvoření bezpečnostního vzoru pro odemčení obrazovky 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Zámek..

myxperia.sonymobile.com - Page 12

Reset zámku obrazovky pomocí služby Protection by my Xperia 1 Musíte znát své uživatelské jméno a heslo účtu Google™ a služba Protection by my Xperia musí být v zařízení povolena. 2 Přejděte na stránku myxperia.sonymobile.com z jakéhokoli zařízení připojeného k Internetu. 3 Přihlaste se pomocí stejného účtu Google™, který jste nastavili ve svém zařízení. 4 V nabídce Vaše zařízení klikněte na obrázek svého zařízení. 5 Výběrem položky Zamknout nahraďte aktuální zámek obrazovky novým kódem PIN. 6 Postupujte podle pokynů na obrazovce ..

Nastavení funkce Důvěryhodný hlas - Page 13

Nastavení funkce Důvěryhodný hlas 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodný hlas . 3 Postupujte podle pokynů na zařízení. Udržování odemčeného zařízení při nošení Pomocí funkce Detekce nošení na těle můžete mít zařízení stále odemčené, dokud ho nosíte v ruce, v kabelce nebo v kapse. Akcelerometr udržuje zařízení odemčené, když zařízení nosíte. Jakmile ho odložíte, akcelerometr to rozpozná a zařízení uzamkne. Při používání funkce..

14 - Page 14

Přidání nebo odebrání důvěryhodného zařízení NFC 1 Zkontrolujte, zda je vaše zařízení spárováno a připojeno k zařízení Bluetooth®, které chcete přidat jako důvěryhodné. 2 Ťukněte na položky Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock . 3 Ťukněte na možnosti Důvěryhodná zařízení > PŘIDAT DŮVĚRYHODNÉ ZAŘÍZENÍ > NFC . 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce. 5 Chcete-li odebrat spárované zařízení, vyberte je na seznamu a ťukněte na položku ODEBRAT DŮVĚRYHODNÉ ZAŘÍZENÍ . Zabezpečení při používání dův..

Použití vlastních míst - Page 15

Odstranění polohy domova 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná místa > Domovská obrazovka . 3 Ťukněte na možnost Upravit > . Použití vlastních míst Jakékoli místo můžete přidat jako vlastní, důvěryhodné místo, ve kterém může zařízení zůstávat odemčené. Přidání vlastního místa 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná místa . 3 ..

identifikačního - Page 16

Nastavení nebo odebrání zámku karty SIM 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Nastavit zámek karty SIM . 3 Ťuknutím na posuvník Zamykat kartu SIM zapněte nebo vypněte zámek karty SIM. 4 Zadejte kód PIN karty SIM a ťukněte na položku OK . Zámek karty SIM je nyní aktivní a při každém spouštění zařízení bude vyzváni k zadání tohoto kódu. Změna kódu PIN karty SIM 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení ..

Aktivace služby Protection by my Xperia - Page 17

Vyhledání ztraceného zařízení Pokud máte účet Google™, můžete pomocí webové služby Protection by my Xperia vyhledat a zabezpečit své zařízení, pokud ho ztratíte. Pokud jste tuto službu ve vašem zařízení aktivovali, můžete: • zobrazit polohu zařízení na mapě, • rozeznít zvukový signál, a to i v režimu Nerušit, • na dálku uzamknout zařízení a zobrazit na jeho displeji vaše kontaktní informace pro případného nálezce, • na dálku vymazat vnitřní úložiště zařízení a paměťovou kartu, jako krajní řešení. Pokud vymažete vnitřn..

Aktivace správce zařízení Android™ - Page 18

Aktivace správce zařízení Android™ 1 Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník. 2 Zkontrolujte, zda máte aktivní datové připojení a zda je povolena služba určení polohy. 3 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 4 Ťukněte na položky Nastavení > Google > Zabezpečení . 5 Ťuknutím na jezdce vedle položek Vzdáleně určit polohu tohoto zařízení a Povolit vzdálené uzamčení a vymazání aktivujte obě funkce. 6 Pokud se zobrazí výzva, potvrďte souhlas s podmínkami ťuknutím na možnost Určit admi..

Základy práce - Page 19

Základy práce Používání dotykového displeje Ťuknutí • Otevření nebo výběr položky • Zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka nebo volby • Zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce Dotek a podržení • Přesunutí položky • Aktivace nabídky pro určitou položku • Aktivace režimu výběru, například za účelem výběru více položek v seznamu Sevření a roztažení prstů • Toto gesto můžete použít k přiblížení nebo oddálení zobrazení na webových stránkách, fotografiích a mapách nebo při pořizování fotografií či vi..

Zamknutí a odemknutí obrazovky - Page 20

Přejíždění prstem • Posun nahoru nebo dolů v seznamu • Posun doleva nebo doprava, například mezi panely obrazovky Plocha. • Přejetím doleva nebo doprava zobrazíte další možnosti. Listování • Tato funkce umožňuje rychle posouvat zobrazení, například v seznamu nebo na webové stránce. Posouvání zastavíte ťuknutím na obrazovku. Zamknutí a odemknutí obrazovky Když je vaše zařízení zapnuté a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotyk..

Panely obrazovky Plocha - Page 21

Aktivace obrazovky • Krátce stiskněte tlačítko napájení . Zamknutí obrazovky • Pokud je obrazovka aktivní, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí . • Můžete také dvakrát ťuknout na prázdnou oblast na obrazovce Plocha. Chcete-li tuto funkci povolit, dotkněte se kteréhokoli místa na ploše a podržte je, dokud zařízení nezavibruje. Poté ťukněte na položku a na přepínač vedle položky Dvojitým ťuknutím uspat. Obrazovka Plocha Úvodní obrazovka představuje výchozí bod pro použití zařízení. V tom se podobá ploše počítače. Obrazovka P..

Obrazovka Aplikace - Page 22

Nastavení panelu jako hlavního panelu obrazovky Plocha 1 Dotkněte se libovolné oblasti na obrazovce Plocha a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje. 2 Listováním doleva nebo doprava přejděte na panel, který chcete nastavit jako hlavní panel obrazovky Plocha, a ťukněte na položku v levém horním rohu obrazovky. Je-li funkce Vyhledávání Google a Chytré karty povolena, je panel nejvíce vlevo vyhrazen pro tuto službu a panel obrazovky Plocha nelze změnit. Další informace najdete v tématu Vyhledávání a Chytré karty Google na stránce 116. Přidání panelu na obra..

Nastavení - Page 23

Zobrazení všech aplikací na obrazovce Aplikace 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku . 2 Na obrazovce Aplikace listujte doleva nebo doprava. Zapnutí nebo vypnutí seznamů doporučených aplikací Při prvním zobrazení obrazovky aplikace se zobrazí možnost pro zapnutí nebo vypnutí seznamů doporučených aplikací. Tuto funkci můžete také zapnout nebo vypnout podle postupu níže: 1 Dotkněte se kteréhokoli místa na ploše a podržte je, dokud zařízení nezavibruje. Poté ťukněte na možnost . 2 Ťukněte na přepínač doporučení aplikace. Spuštění aplikace z ..

Nabídka není k dispozici ve všech aplikacích. - Page 24

1 Dotkněte se libovolné oblasti na obrazovce Aplikace a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje. Všechny aplikace, které lze zakázat nebo odinstalovat, jsou poté označeny ikonou . 2 Ťukněte na příslušnou aplikaci, a pokud byla aplikace na vašem zařízení předinstalována, ťukněte na tlačítko ZAKÁZAT . Pokud jste aplikaci stáhli a chcete ji odinstalovat, ťukněte na tlačítko OK . Navigace v aplikacích Pomocí navigačních tlačítek můžete přecházet mezi aplikacemi a oknem naposledy použitých aplikací, takže můžete snadno přepínat mezi všemi naposle..

Widgety - Page 25

1 Aplikace 1 v horním okně 2 Ohraničení rozdělené obrazovky – přetažením změníte velikost oken 3 Aplikace 2 v dolním okně 4 Tlačítko rozdělené obrazovky – výběr nedávno použité aplikace 5 Tlačítko Plocha – návrat na obrazovku Plocha 6 Tlačítko Zpět – návrat na předchozí obrazovku v rámci aplikace nebo ukončení aplikace Režim rozdělené obrazovky nepodporují všechny aplikace. Použití režimu rozdělené obrazovky 1 Zkontrolujte, zda dvě aplikace, které chcete v režimu rozdělené obrazovky použít, jsou spuštěny a běží na pozadí. 2 Ť..

Zkratky a složky - Page 26

Zkratky a složky Pomocí zkratek a složek můžete spravovat své aplikace a udržovat si pořádek na obrazovce Plocha. 1 Přístup k aplikaci prostřednictvím zkratky 2 Přístup ke složce obsahující aplikace Přidání zkratky aplikace na obrazovku Plocha 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Plocha a podržte je. 2 V nabídce přizpůsobení ťukněte na možnost Widgety > Zkratky . 3 Posouvejte se v seznamu a vyberte požadovanou aplikaci. Vybraná aplikace bude přidána na obrazovku Plocha . Přesun položky na obrazovce Plocha • Dotkněte se a podržte položku, ..

Pořízení snímku obrazovky - Page 27

Změna tapety 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Plocha a podržte je, dokud zařízení nezavibruje. 2 Ťukněte na položku Tapety a vyberte požadovanou možnost. Můžete také změnit tapetu zamykací obrazovky nebo nastavit stejný obrázek pro obrazovku Plocha i zamykací obrazovku. Postupujte podle kroků výše a ťukněte na položku Album . Ťukněte na požadovaný obrázek a vyberte některou z možností. Nastavení schématu 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Plocha a podržte je, dokud zařízení nezavibruje. 2 Ťukněte na položku Schémata . 3 Zvo..

VYMAZAT VŠE - Page 28

Otevření nebo zavření panelu oznámení 1 Chcete-li otevřít panel oznámení, přetáhněte stavový řádek dolů nebo na něj dvakrát ťukněte. 2 Panel oznámení zavřete vytažením nahoru. Po otevření panelu oznámení můžete na panel Rychlá nastavení přejít přetažením stavového řádku znovu dolů. Provedení akce pro oznámení zobrazené na panelu oznámení • Ťukněte na oznámení. Na panelu oznámení můžete přímo odpovídat na zprávy v chatu nebo na e-mailové zprávy. Skrytí upozornění na panelu oznámení • Přejeďte po oznámení prstem dolev..

Správa oznámení na zamykací obrazovce - Page 29

Správa oznámení na zamykací obrazovce Zobrazit veškerý obsah oznámení Na zamykací obrazovce se budou zobrazovat všechna oznámení. Je-li tato možnost zapnutá, pamatujte, že na zamykací obrazovce bude viditelný celý obsah oznámení (včetně obsahu příslušných zpráv nebo e-mailů), pokud danou aplikaci neoznačíte pomocí možnosti Skrýt citlivý obsah v nabídce nastavení Oznámení aplikací . Skrýt citlivý obsah oznámení Aby byla tato možnost k dispozici, musíte mít nastavený kód PIN, heslo nebo odemykací vzor. Namísto citlivých oznámení se na zamyk..

Nastavení - Page 30

Ikony na stavovém řádku Stavové ikony Chybí karta SIM Síla signálu Žádný signál Roaming Odesílání a stahování dat přes LTE Odesílání a stahování dat přes GPRS Odesílání a stahování dat přes EDGE Odesílání a stahování dat v síti 3G Odesílání a stahování dat HSPA+ Připojení Wi-Fi je zapnuto a jsou přenášena data. Připojení Wi-Fi je zapnuto, ale není k dispozici žádné připojení k Internetu. Tato ikona se může také zobrazit při pokusu o připojení k zabezpečené síti Wi-Fi. Po úspěšném připojení symbol vykřičníku zmizí. Pokud..

Blokování oznámení z aplikace - Page 31

Ikony oznámení Nová zpráva SMS nebo zpráva MMS Probíhající hovor Zmeškaný hovor Podržený hovor Je zapnuto přesměrování hovorů Nová hlasová zpráva Nová e-mailová zpráva Stahování dat Odesílání dat Mobilní data jsou vypnuta Proveďte základní nastavení zařízení Je k dispozici aktualizace softwaru Jsou k dispozici aktualizace systému Stahování aktualizací systému Ťuknutím nainstalujete stažené aktualizace systému Aktivní režim STAMINA Aktivní režim Ultra STAMINA Snímek obrazovky je zachycen Videochat s přáteli pomocí aplikace Duo™ Přehrá..

32 - Page 32

K zobrazení, prohlížení a úpravám fotografií a videí použijte aplikaci Album. Procházejte, vyhledávejte a kupujte tisíce produktů přímo ze zařízení. Chraňte své zařízení před viry, malwarem, spywarem, phishingovými útoky a zneužitím online. K provádění základních výpočtů použijte aplikaci Kalkulačka. K zaznamenávání událostí a správě schůzek použijte aplikaci Kalendář. K pořízení fotografií a záznamu videoklipů použijte aplikaci Fotoaparát. K zobrazení webových stránek, textu a snímků a správě záložek použijte webový proh..

33 - Page 33

Zůstaňte ve spojení se svými spoluhráči a oblíbenými hrami, nakupujte na webu PlayStation® Store a využívejte další funkce. Optimalizujte nastavení tak, aby odpovídalo vašim požadavkům. K přístupu k uživatelské podpoře na zařízení použijte aplikaci Podpora. Můžete například získat přístup k uživatelské příručce a podrobnostem ohledně odstraňování potíží a navíc také tipy a rady. K přehrávání videí v zařízení a sdílení obsahu s přáteli použijte aplikaci Video. Vyhledávejte obsah na webu pomocí hlasu. Pomocí aplikace Počasí mů..

Nabíjení zařízení - Page 34

Baterie a údržba Nabíjení zařízení Vždy používejte pouze originální nabíječku Sony a kabel USB Type-C™ určené pro váš konkrétní model Xperia™. Jiné nabíječky a kabely mohou prodloužit dobu nabíjení, nenabíjet vůbec nebo dokonce vaše zařízení poškodit. Před vložením kabelu USB Type-C™ zkontrolujte, zda jsou všechny porty USB a konektory zcela suché. Nabíječka do zásuvky nabije vaše zařízení rychleji, než když je připojíte k počítači. Zařízení lze používat i během nabíjení. Pokud je baterie zcela vybitá, může trvat až 30 mi..

Baterie a správa napájení - Page 35

Indikátor stavu baterie Zelená Baterie se nabíjí a je nabitá na více než 90 %. Oranžová Baterie se nabíjí a je nabitá na méně než 90 %. Červená Baterie se nabíjí a je nabitá na méně než 15 %. Baterie a správa napájení Zařízení je vybaveno vestavěnou baterií. Chcete-li tuto možnost využít na maximum, sledujte spotřebu různých aplikací a funkcí. Funkce úspory energie na pozadí jsou ve výchozím nastavení aktivovány, aby vám pomohly snížit spotřebu energie baterie. K dalšímu snížení spotřeby energie máte v případě potřeby k dispozici d..

Režim STAMINA - Page 36

Přidání výjimek funkcí úspory energie pro aplikace 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Vyhledejte položky Nastavení > Baterie a ťukněte na ně. 3 Ťukněte na ikonu a vyberte možnost Optimalizace výdrže bat. . Zobrazí se seznam neoptimalizovaných aplikací. 4 Chcete-li do toho seznamu přidat aplikace nebo je z něj odebrat, ťukněte na položku APLIKACE a vyberte nebo zrušte výběr aplikace v seznamu, a upravte tak její nastavení optimalizace. 5 Seznam neoptimalizovaných aplikací se aktualizuje podle vašeho nastavení. Aplikace nelze z optimalizace režim..

Bezdrátová aktualizace zařízení - Page 37

Aktualizace zařízení Aktualizaci softwaru vašeho zařízení doporučujeme v zájmu získání nejnovějších funkcí, vylepšení a oprav chyb. Zajistíte tak optimální funkci zařízení. Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, na stavovém řádku se zobrazí ikona . Nové aktualizace lze vyhledat také ručně nebo je lze naplánovat. Nejsnadnější způsob provedení aktualizace softwaru je bezdrátový, přímo ze samotného zařízení. Některé aktualizace však nelze stáhnout prostřednictvím bezdrátového připojení. V tom případě budete k aktualizaci zařízen..

Údržba pomocí počítače - Page 38

Nastavení automatického stažení aktualizací systému 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Informace o telefonu > Aktualizace softwaru . 3 Ťukněte na položku a potom na položku Nastavení > Automaticky stáhnout systémové aktualizace . 4 Vyberte požadovanou možnost. Povolení nebo zákaz automatických aktualizací pro aplikace 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Informace o telefonu > Aktualizace softwaru . 3 Ťukněte na položku a potom na položku Nastavení > Automaticky..

Změna režimu připojení USB - Page 39

S aplikací Xperia™ Companion máte přístup k systému souborů zařízení. Pokud nemáte aplikaci Xperia™ Companion nainstalovánu, budete o instalaci požádáni při připojení zařízení k počítači. Vždy používejte pouze kabel USB určený pro váš konkrétní model Xperia™ a zkontrolujte, zda je zcela suchý. Režim připojení USB Režim připojení Přenos souborů můžete použít pro správu souborů a aktualizaci softwaru zařízení. Tento režim USB se používá při spojení s počítači se systémem Microsoft ® Windows ® . Nabíjení je ve výchozím nas..

Správa souborů pomocí počítače - Page 40

• Pokud vaše zařízení nedokáže číst z paměťové karty, zkuste ji naformátovat. Mějte na paměti, že při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty. Pokud sdílíte zařízení s více uživateli, musíte se přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li provádět určité akce, např. přenášet data na paměťovou kartu nebo ji formátovat. Zobrazení využití paměti 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na . 2 Vyhledejte položky Nastavení > Úložiště a paměť a ťukněte na ně. Zobrazení množství volné a využité paměti RA..

Zálohování a obnovování obsahu - Page 41

Zálohování a obnovování obsahu Obecně byste neměli ukládat videa ani jiný osobní obsah výhradně do interní paměti zařízení. Pokud je zařízení poškozeno, ztratí se či bude ukradeno, data uložená ve vnitřní paměti nemusí být možné obnovit. Doporučuje se použít software Xperia™ Companion k provádění záloh, které ukládají vaše data bezpečně do externího zařízení. Tato metoda se doporučuje zejména v případě, že aktualizujete software zařízení na novou verzi systému Android. Aplikace Zálohování a obnova Xperia™ se doporučuje pro z..

42 - Page 42

• Kontakty • Konverzace • Seznam volání • Kalendář • E-mailové účty • Sítě Wi-Fi • Nastavení zařízení • Aplikace • Rozvržení obrazovky Plocha Xperia™ Nastavení automatického zálohování 1 Pokud provádíte zálohování do úložného zařízení USB, ujistěte se, že je k zařízení připojeno pomocí adaptéru USB Host. Pokud zálohujete na kartu SD, ujistěte se, že je karta SD správně do zařízení vložena. Pokud zálohujete obsah do online účtu, zkontrolujte, zda jste se přihlášeni k vašemu účtu Google™. 2 Na obrazovce Plocha ťuk..

43 - Page 43

Obnovení zálohovaného obsahu 1 Pokud obnovujete obsah z paměťového zařízení USB, ujistěte se, že je k vašemu zařízení připojeno pomocí kabelu typu USB Host. Pokud obnovujete z karty SD, zkontrolujte, zda je karta správně vložena do zařízení. Pokud obnovujete ze služby Xperia Backup & Restore, zkontrolujte, zda jste přihlášeni k vašemu účtu Google™. 2 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 3 Vyhledejte položky Nastavení > Zálohování a obnovení dat a ťukněte na ně. 4 V nabídce Zálohování a obnova Xperia™ ťukněte na položku Obnovit dat..

Stahování aplikací ze služby Google Play™ - Page 44

Stahování aplikací Stahování aplikací ze služby Google Play™ Google Play™ je oficiální obchod online společnosti Google, ze kterého lze stahovat aplikace, hry, hudbu, filmy a knihy. Obsahuje bezplatné i placené aplikace. Než začnete stahovat ze služby Google Play™, ujistěte se, že máte funkční připojení k Internetu, ideálně prostřednictvím sítě Wi-Fi, abyste se vyhnuli vysokým poplatkům za přenos dat. Chcete-li používat službu Google Play™, musíte mít účet Google™. Služba Google Play™ nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblas..

Prohlížení webu - Page 45

Internet a sítě Prohlížení webu Na většině trhů je v zařízení předinstalován webový prohlížeč Google Chrome™ pro zařízení Android™. Podrobnější informace o použití tohoto webového prohlížeče získáte na stránce http://support.google.com/chrome po kliknutí na odkaz „Chrome pro mobily“. Procházení webu 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Najděte položku a ťukněte na ni. 3 Pokud prohlížeč Google Chrome™ používáte poprvé, vyberte, zda se přihlásíte k účtu Google™, nebo zda jej budete používat anonymně. 4 Do pole hledán..

identifikátor - Page 46

Zobrazení stažených nastavení Internetu a zpráv MMS 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Další > Mobilní sítě . 3 Ťukněte na položku Názvy přístupových bodů (APN) . 4 Chcete-li zobrazit další podrobnosti, ťukněte na některou z dostupných položek. Wi-Fi Síť Wi-Fi umožňuje procházení internetových stránek, stahování aplikací nebo odesílání a příjem e-mailů. Jakmile se připojíte k určité síti Wi-Fi, vaše zařízení si tuto síť zapamatuje, a až se příště ocitnete v jejím dosahu, automaticky..

Zlepšení síly signálu Wi-Fi - Page 47

Zlepšení síly signálu Wi-Fi Existuje několik postupů, kterými můžete zvýšit sílu signálu Wi-Fi. • Přesuňte zařízení blíže k přístupovému bodu Wi-Fi. • Přesuňte přístupový bod Wi-Fi dále od případných překážek či zdrojů rušení. • Nazakrývejte oblast antény Wi-Fi na zařízení (oblast zvýrazněná na obrázku). Nastavení sítě Wi-Fi® Pokud jste připojeni k síti Wi-Fi nebo jsou ve vašem okolí k dispozici sítě Wi-Fi, můžete zobrazit stav těchto sítí. Zařízení také můžete nastavit tak, aby vás při zjištění otevřené sít..

48 - Page 48

Připojení k síti Wi-Fi pomocí tlačítka WPS 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Wi-Fi . 3 Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnutá. 4 Ťukněte na položky > Pokročilé > Tlačítko WPS a pak na zařízení s podporou technologie WPS stiskněte tlačítko WPS. Připojení k síti Wi-Fi® pomocí kódu WPS PIN 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Wi-Fi . 3 Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnutá. 4 Ťukněte na možnosti > Pokročilé > Zadání kódu WPS PIN . ..

Sdílení připojení přes Bluetooth - Page 49

Sdílení mobilního datového připojení s jiným zařízením s technologií Bluetooth® 1 Vaše zařízení a druhé zařízení s technologií Bluetooth® musí být navzájem spárovány a mobilní přenos dat musí být v zařízení aktivní. 2 Vaše zařízení : Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 3 Ťukněte na položky Nastavení > Další > Sdílení Internetu a přenosného přístup. bodu a ťuknutím na jezdce Sdílení připojení přes Bluetooth aktivujte funkci. 4 Zařízení Bluetooth® : Nastavte zařízení tak, aby získávalo připojení k síti pomocí te..

Řízení využívání datových přenosů - Page 50

Řízení využívání datových přenosů Můžete získat přehled o množství přenesených dat do a ze zařízení prostřednictvím mobilního datového připojení nebo připojení Wi-Fi za určité období. Můžete například zobrazit množství dat přenesených jednotlivými aplikacemi. V případě dat přenesených pomocí mobilního datového připojení můžete také nastavit upozornění o používání dat a limity, které zamezí dalším poplatkům. Pokud používáte zařízení s více uživateli, pouze vlastník, tj. primární uživatel, může upravovat nastavení..

Výběr mobilních sítí - Page 51

Výběr mobilních sítí • Jedna síť WCDMA • Jedna síť GSM • Jedna síť WCDMA a jedna síť GSM • Jedna síť LTE, jedna síť WCDMA a jedna síť GSM Zařízení automaticky přepíná používané mobilní sítě v závislosti na tom, které jsou ve vašem okolí právě dostupné. Zařízení můžete ručně nastavit, aby používalo určitý režim mobilní sítě, například WCDMA nebo GSM. Na stavovém řádku se zobrazují různé stavové ikony v závislosti na typu nebo režimu sítě, ke které jste připojeni. Vzhled jednotlivých ikon je popsán v části Stavov..

Připojení k virtuální privátní síti (VPN) - Page 52

Připojení k virtuální privátní síti (VPN) 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Další > Síť VPN . 3 V seznamu dostupných sítí ťukněte na síť VPN, ke které se chcete připojit. 4 Zadejte požadované informace. 5 Ťukněte na tlačítko Připojit . Odpojení od sítě VPN 1 Dvojitým ťuknutím na stavový řádek otevřete panel Upozornění. 2 Ťuknutím na oznámení připojení VPN vypněte připojení. 52 Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

..

Synchronizace dat v zařízení - Page 53

Synchronizace dat v zařízení Synchronizace s online účty Kontakty, e-maily, události v kalendáři a další informace ve svém zařízení můžete synchronizovat s různými online účty, například s e-mailovými účty, jako je Gmail™ a Exchange ActiveSync, Facebook™ a Flickr™. Aktivujete-li funkci automatické synchronizace, můžete data pro všechny účty synchronizovat automaticky, nebo pro jednotlivé účty ručně. Nastavení online účtu pro synchronizaci 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Účty a synchronizace >..

Odebrání účtu EAS - Page 54

Odebrání účtu EAS 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na možnosti > Nastavení > Účty a synchronizace . 2 Ťukněte na položku Exchange ActiveSync a pak vyberte účet EAS, který chcete odebrat. 3 Ťukněte na a potom na položku Odebrat účet . 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost ODSTRANĚNÍ ÚČTU . 54 Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

..

Přístup k nastavení - Page 55

Základní nastavení Přístup k nastavení Nabídka Nastavení umožňuje zobrazit a změnit různé položky nastavení zařízení. Nabídku Nastavení lze otevřít z obrazovky Aplikace nebo z panelu Rychlá nastavení. Otevření nabídky nastavení zařízení z obrazovky Aplikace 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Najděte položku Nastavení a ťukněte na ni. Zobrazení informací o zařízení 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Vyhledejte položku Nastavení > Informace o telefonu a ťukněte na ni. Přístup na panel Rychlá nastavení • Dvěma prsty př..

Režim Nerušit - Page 56

Nastavení vibrací při příchozích hovorech 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Vyhledejte položky Nastavení > Zvuk a ťukněte na ně. 3 Ťuknutím na jezdce Vibrovat také u volání zapněte funkci. Nastavení vyzvánění 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Zvuk > Vyzváněcí tón telefonu . 3 Vyberte možnost v seznamu nebo ťukněte na ikonu a vyberte hudební soubor uložený v zařízení. 4 Potvrďte akci ťuknutím na možnost HOTOVO . Výběr zvuků oznámení 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukně..

Nastavení výjimek z režimu Nerušit - Page 57

Nastavení výjimek z režimu Nerušit Můžete určit, které typy oznámení budou v režimu Nerušit doprovázeny zvukem, a můžete také filtrovat tato vyrušení na základě jejich původce. Mezi nejběžnější typy výjimek patří: • Události v kalendáři a připomenutí • Hovory • Zprávy • Budíky Povolení prioritních oznámení v režimu Nerušit 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Zvuk > Nerušit > Povolit pouze prioritní . 3 Ťukněte na položku Volání nebo Zprávy . 4 Vyberte požadovanou možnost. Nas..

Inteligentní podsvícení - Page 58

Inteligentní podsvícení Funkce Inteligentní podsvícení udržuje obrazovku rozsvícenou po dobu, kdy zařízení držíte v ruce. Jakmile zařízení položíte, obrazovka se vypne v souladu s nastavením režimu spánku. Vypnutí nebo zapnutí funkce Inteligentní podsvícení 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Displej > Chytré řízení podsvícení . 3 Ťuknutím na přepínač zapněte nebo vypněte funkci. Připnutí obrazovky Pomocí funkce připnutí obrazovky můžete zajistit, aby stále zůstala zobrazena určitá aplikace. ..

Kritická oprávnění - Page 59

Přidělení oprávnění 1 Chcete-li přidělit oprávnění, ťukněte na možnost Povolit . 2 Při druhém zobrazení potvrzovacího dialogu můžete vybrat možnost Příště se neptat . 3 V dialogovém okně je také vysvětleno, proč aplikace oprávnění potřebuje a pro co je konkrétně používá. Dialogové okno zavřete ťuknutím na možnost OK . Odepření oprávnění • Chcete-li odepřít oprávnění, ťukněte na možnost Odmítnout , když je zobrazeno dialogové okno. Některé aplikace bude možné používat, i když jim odepřete oprávnění. Kritická oprávněn..

Resetování aplikací - Page 60

Správa odkazů v aplikacích z nabídky Nastavení 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Aplikace . 3 Ťukněte na položku a vyhledejte možnost Odkazy na otevření . 4 Vyberte aplikaci a přizpůsobte nastavení podle požadavků. Resetování aplikací Pokud některé aplikace přestanou reagovat nebo způsobují potíže se zařízením, můžete je resetovat nebo vymazat jejich data. Resetování předvoleb aplikace 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Vyhledejte položky Nastavení > Aplikace a ťukněte na ně. 3 Ťukněte na ..

Nastavení jazyka - Page 61

Výběr obsahu spořiče obrazovky 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Displej > Spořič obrazovky . 3 Ťuknutím na jezdce zapněte funkci. 4 Vyberte spořič obrazovky, který chcete zobrazit. Manuální spuštění spořiče obrazovky 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Displej > Spořič obrazovky . 3 Ťuknutím na jezdce zapněte funkci. 4 Chcete-li spořič obrazovky aktivovat ihned, ťukněte na volbu a poté na tlačítko Spustit . Nastavení jazyka V zařízení můžete nastavit v..

Zlepšení přehrávání zvuku - Page 62

Zlepšení přehrávání zvuku Zvuk reprodukovaný vaším zařízením můžete zlepšit ručním povolením některých funkcí, např. Ekvalizér nebo Prostorový zvuk. Můžete použít dynamickou normalizaci pro zmenšení rozdílů v hlasitosti různých skladeb nebo videí. Při použití kabelové náhlavní soupravy můžete zlepšit zvukovou kvalitu komprimovaných hudebních souborů téměř na úroveň Hi-Res Audio. Automatické zlepšení reprodukce zvuku 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Zvuk > Nastavení zvuku . 3 Ťuknut..

Přidat uživatele - Page 63

Přidání běžného uživatelského účtu 1 Přihlaste se jako vlastník, tj. uživatel, který spustil zařízení jako první. 2 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku . 3 Ťukněte na možnosti Nastavení > Uživatelé > Přidat uživatele . 4 Ťukněte na tlačítko OK . Nový účet byl vytvořen. 5 Vyberte jednu z následujících možností: 1 Pokud chcete nového uživatele vytvořit ihned, ťukněte na položku NASTAVIT . Obrazovka se uzamkne a v pravém horním rohu se zobrazí ikona nového uživatele. 2 Pokud chcete nového uživatele vytvořit později, ťukněte na..

Přepínání mezi účty více uživatelů - Page 64

Přepínání mezi uživatelskými účty Přepínání mezi účty více uživatelů 1 Pro zobrazení seznamu uživatelů přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na položku . 2 Vyberte uživatelský účet, na který chcete přepnout. Zobrazí se zamykací obrazovka pro tento uživatelský účet. Přepínáte-li na účet hosta, ťuknutím na možnost Začít znovu můžete vymazat předchozí relaci, nebo v ní můžete pokračovat ťuknutím na možnost Ano, pokračovat . Nastavení více uživatelských účtů Na zařízení s více uživatelskými účty se nastavení rozd..

Klávesnice na obrazovce - Page 65

Zadávání textu Klávesnice na obrazovce Vaše zařízení zahrnuje několik předinstalovaných poskytovatelů zadávání textu. Výchozí poskytovatel může záviset na použitém místním nebo jazykovém nastavení. Ve vaší oblasti nemusejí být k dispozici všichni poskytovatelé. Klávesnice SwiftKey ® Na klávesnici na obrazovce můžete zadávat text ťuknutím na každé jednotlivé písmeno nebo s využitím funkce SwiftKey ® , která umožňuje sestavovat slova tažením prstu z písmene na písmeno. 1 Odstranění znaku před kurzorem 2 Vložení nového řádku ťuknut..

Lišta aplikací - Page 66

Zadání tečky • Po dokončení zadávání slova ťukněte dvakrát na mezerník. Zadávání textu s funkcí psaní pomocí tahů 1 Když je zobrazena klávesnice na obrazovce, tažením prstu od písmene k písmenu zadejte požadované slovo. 2 Po dokončení zadávání slova zvedněte prst. Na základě písmen, po kterých jste přejeli prstem, se zobrazí návrh slova. 3 Pokud se nezobrazí požadované slovo, ťuknutím na položku zobrazte další možnosti a vyberte požadované slovo. Pokud se nezobrazí požadovaná možnost, odstraňte celé slovo a tažením prstu od písme..

Přehled telefonování - Page 67

Volání Volání Přehled telefonování Hovor můžete provést ručním vytočením telefonního čísla nebo můžete také použít funkci chytrého vytáčení k rychlému nalezení čísel ze seznamu kontaktů a seznamů volání tak, že zadáte část jména nebo čísla kontaktu a vyberete požadovanou položku z nabídnutého seznamu. K videohovorům můžete využít aplikaci pro videochat Duo™ na svém zařízení. 1 Zpět na seznam volání 2 Odstranit 3 Číselník 4 Tlačítko volání Otevření telefonního číselníku 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Najdě..

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla - Page 68

Přidání čísla přímé volby na plochu 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Plocha a podržte je, dokud zařízení nezavibruje a nezobrazí se nabídka přizpůsobení. 2 V nabídce přizpůsobení ťukněte na možnost Widgety > Zkratky . 3 V seznamu aplikací vyberte možnost Přímá volba . 4 Vyberte kontakt a číslo, které chcete pro zkratku přímé volby použít. Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla Můžete zvolit, zda se má na zařízeních osob, jimž voláte, zobrazovat vaše telefonní číslo. Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního ..

V průběhu hovoru - Page 69

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS, když je obrazovka neaktivní 1 Při přijímání příchozího hovoru ťukněte na možnost MOŽNOSTI ODPOVĚDI . 2 Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na položku Napsat novou zprávu . Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS, když je obrazovka aktivní 1 Při přijímání příchozího hovoru ťukněte na možnost MOŽNOSTI ODPOVĚDI . 2 Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na položku Napsat novou zprávu . Odmítnutí druhého hovoru pomocí zprávy SMS 1 Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťuknět..

Přesměrování hovorů - Page 70

Zobrazení zmeškaných hovorů 1 Když zmeškáte hovor, na stavovém řádku se zobrazí ikona . Přetáhněte stavový řádek směrem dolů. 2 Ťukněte na možnost Zmeškaný hovor . Volání na číslo ze seznamu volání 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Najděte položku a ťukněte na ni. Zobrazí se seznam volání. 3 Chcete-li na některé číslo v seznamu volání přímo zavolat, ťukněte na položku vedle čísla. Chcete-li číslo před vytočením upravit, dlouze ho stiskněte a pak ťukněte na možnost Před voláním upravit číslo . Přidání čísla ze se..

Více hovorů - Page 71

Blokování volání a zpráv z konkrétního čísla 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky > Nastavení > Blokování čísel > Přidat číslo . 3 Zadejte telefonní číslo, ze kterého chcete blokovat volání a SMS, a ťukněte na tlačítko BLOKOVAT . Zapnutí a vypnutí funkce pevného vytáčení 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Hovor > Povolená telefonní čísla . 3 Pokud chcete povolit pevné vytáčení, vyberte možnost Aktivovat pevné vytáčení . Pokud chcete zakázat pevné vytáče..

Konferenční hovory - Page 72

Druhý hovor 1 V průběhu hovoru ťukněte na položku . Zobrazí se seznam volání. 2 Ťuknutím na ikonu zobrazte číselník. 3 Zadejte číslo příjemce a ťukněte na volbu . První hovor bude podržen. Přepínání mezi více hovory • Chcete-li přepnout na jiný hovor a stávající hovor přidržet, ťukněte na volbu Podrženo . Konferenční hovory Při konferenčním hovoru nebo hovoru s více účastníky můžete hovořit se dvěma nebo více osobami najednou. Informace o maximálním počtu účastníků konferenčního hovoru vám poskytne mobilní operátor. Uskutečn..

Tísňová volání - Page 73

Volání hlasové schránky 1 Otevřete telefonní číselník. 2 Stiskněte a podržte tlačítko 1 , dokud telefon nevytočí číslo vaší hlasové schránky. Při první zavolání hlasové schránky vás systém operátora vyzve k jejímu nastavení. Můžete být například požádáni o namluvení uvítací zprávy nebo o zadání hesla. Tísňová volání Toto zařízení podporuje mezinárodní čísla tísňového volání, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo i bez ní, pokud je zaříz..

Hledání a zobrazení kontaktů - Page 74

Kontakty Hledání a zobrazení kontaktů 1 Hledání kontaktů 2 Úprava a zobrazení informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro případ nouze 3 Zobrazení dalších možností 4 Karty Oblíbené položky a Všechny kontakty 5 Zobrazení podrobností o kontaktu 6 Přechod na kontakty začínající vybraným písmenem pomocí jezdce 7 Přidání kontaktu Vyhledání kontaktu 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku . 2 Ťukněte na a zadejte telefonní číslo, jméno nebo jiné údaje do pole Najít kontakty . Seznam výsledků se při zadávání..

Přidávání a úpravy kontaktů - Page 75

Přidávání a úpravy kontaktů Přidání kontaktu 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku . 2 Ťukněte na položku . 3 Pokud jste synchronizovali kontakty s jedním nebo více účty a přidáváte určitý kontakt poprvé, je třeba vybrat účet, do kterého chcete daný kontakt přidat. Případně můžete ťuknout na položku Kontakt v telefonu , pokud chcete kontakt uložit pouze do zařízení. 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu. 5 Po dokončení ťukněte na možnost ULOŽIT . Po uložení kontaktu do účtu se tento účet při př..

Přenos kontaktů - Page 76

Odstranění kontaktů 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku . 2 Ťukněte na kontakt, který chcete odstranit, a podržte jej. 3 Zaškrtněte políčko vedle kontaktů, které chcete odstranit. 4 Ťukněte na a potom na položku Smazat kontakt . 5 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu SMAZAT . Úpravy kontaktních informací o vaší osobě 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku . 2 Ťukněte na JÁ a potom na položku . 3 Zadejte nové informace nebo proveďte požadované změny. 4 Po dokončení ťukněte na možnost ULOŽIT . Vytvořen..

Zálohování kontaktů - Page 77

Import kontaktů z paměťové karty 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku . 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost Importovat/Exportovat > Importovat z karty SD nebo z vnitřního úložiště (soubor .vcf) . 3 Vyberte, kam chcete kontakty uložit. 4 Ťukněte na tlačítko Karta SD . 5 Ťuknutím vyberte soubory, které chcete importovat. Import kontaktů pomocí technologie Bluetooth ® 1 V zařízení musí být zapnutá funkce Bluetooth ® a zařízení musí být viditelné pro ostatní. 2 Po zobrazení oznámení příchozího souboru přet..

78 - Page 78

1 Návrat k hlavní obrazovce Kontakty 2 Zobrazení dalších možností 3 Karta s informacemi o zdravotním stavu, osobními údaji a kontaktními informacemi pro případ nouze 4 Informace o zdravotním stavu a osobní údaje Zadání informací o zdravotním stavu 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku . 2 Ťukněte na položku . 3 Upravte požadované údaje. Přidání nového kontaktu pro případ nouze 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku . 2 Ťukněte na položku a potom na KONTAKTY > Přidat kontakt . 3 Ťukněte na kontakt, kt..

79 - Page 79

Odeslání kontaktu 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku . 2 Ťukněte na kontakt, jehož podrobnosti chcete odeslat. 3 Ťukněte na a potom na položku Sdílet . 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce. Odeslání několika kontaktů současně 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku . 2 Dotkněte se kontaktu a podržte jej a zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček vedle kontaktů, které chcete sdílet. 3 Ťukněte na a potom na položku Sdílet . 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupu..

Vytvoření a odeslání zprávy - Page 80

Zasílání zpráv a chat Čtení a odesílání zpráv Aplikace Zprávy zobrazuje zprávy v podobě konverzací, což znamená, že jsou zde seskupeny všechny zprávy odeslané určité osobě a od této osoby přijaté. Počet znaků, který lze odeslat v jedné zprávě, se liší podle operátora sítě a používaného jazyka. Maximální velikost zprávy MMS, která zahrnuje velikost přidaných souborů médií, se liší v závislosti na mobilním operátorovi. Další informace získáte u svého mobilního operátora. 1 Návrat na seznam konverzací 2 Zavolání odesílateli zpr..

Uspořádání zpráv - Page 81

Předání zprávy 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost . 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete předat. 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete předat dál, podržte ji a následně ťukněte na položku Předat zprávu . 4 Zadejte jméno nebo telefonní číslo příjemce a vyberte jej ze zobrazeného seznamu. Pokud příjemce nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně. 5 V případě potřeby zprávu upravte a ťukněte na možnost . Uložení souboru z přijaté zprávy 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté ..

Nastavení zpráv - Page 82

Uložení čísla odesílatele ke kontaktu 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost . 2 Ťukněte na ikonu vedle telefonního čísla a pak na položku ULOŽIT . 3 Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na možnost Vytvořit nový kontakt . 4 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku ULOŽIT . Nastavení zpráv Změna nastavení oznámení o zprávách 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost . 2 Ťukněte na a potom na položku Nastavení . 3 Chcete-li nastavit zvuk oznámení, ťukněte na položku Zvuk oznámení , vyberte možnost ..

Nastavení Internetu a zpráv MMS - Page 83

E-mail Nastavení e-mailu Pomocí e-mailové aplikace v zařízení můžete prostřednictvím svých e-mailových účtů odesílat a přijímat e-maily. Můžete mít jeden či více e-mailových účtů současně, včetně účtů Microsoft Exchange ActiveSync. Nastavení e-mailového účtu 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Najděte položku E-mail a ťukněte na ni. 3 Dokončete nastavení podle pokynů zobrazených na obrazovce. U některých e-mailových služeb může být potřeba, abyste se obrátili na poskytovatele e- mailové schránky a požádali jej o podrobné i..

Uspořádání e-mailových zpráv - Page 84

Čtení e-mailových zpráv 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Najděte položku E-mail a ťukněte na ni. 3 Používáte-li několik e-mailových účtů, ťukněte na položku , na a vyberte účet, který chcete zkontrolovat. Pokud chcete zkontrolovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položky a a vyberte možnost Všechny přijaté zprávy . 4 Posouvejte se ve složce doručených e-mailů nahoru nebo dolů a ťukněte na e- mailovou zprávu, kterou si chcete přečíst. Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a pot..

Zprávu můžete odstranit i listováním doprava. - Page 85

Vyhledávání e-mailů 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost E-mail . 2 Používáte-li několik e-mailových účtů, ťukněte na položku , na a vyberte účet, který chcete vyhledat. Pokud chcete prohledat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položky a a vyberte možnost Všechny přijaté zprávy . 3 Ťukněte na položku . 4 Zadejte hledaný text. 5 Zobrazí se výsledky hledání seřazené podle data. Ťukněte na e-mail, který chcete otevřít. Zobrazení všech složek v jednom e-mailovém účtu 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a po..

Další informace o aplikaci Gmail™ - Page 86

Gmail™ Pokud máte účet Google™, můžete ke čtení a psaní e-mailových zpráv použít aplikaci Gmail™. 1 Zobrazení seznamu všech účtů Gmail a složek 2 Hledání e-mailových zpráv 3 Seznam e-mailových zpráv 4 Napsání e-mailové zprávy Další informace o aplikaci Gmail™ • Je-li otevřena aplikace Gmail, ťukněte na tlačítko a pak na možnost Nápověda a zpětná vazba . 86 Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

..

Správa souborů pomocí počítače - Page 87

Hudba a rádio FM Přenos hudby do zařízení Existují dva způsoby, jak přenést hudbu z počítače do zařízení: • Hudební soubory mezi vaším zařízením a počítačem můžete přenést prostřednictvím poskytnutého kabelu USB Type-C™. Po připojení vyberte na zařízení možnost Přenos souborů a pak soubory zkopírujte a vložte nebo přetáhněte pomocí počítače. Další informace naleznete v tématu Správa souborů pomocí počítače na stránce 38. • K přenosu souborů médií mezi počítačem a zařízením můžete použít software Xperia™ Companio..

Úvodní obrazovka aplikace Hudba - Page 88

15 Přehrávání skladeb v aktuální frontě přehrávání v náhodném pořadí Úvodní obrazovka aplikace Hudba 1 Ťuknutím na ikonu v levém horním rohu otevřete nabídku aplikace Hudba 2 Posunem nahoru nebo dolů se zobrazí obsah 3 Přehrávání skladby v aplikaci Hudba 4 Přehrávání všech skladeb v režimu náhodného přehrávání 5 Návrat na obrazovku přehrávače hudby Přehrávání skladby v aplikaci Hudba 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost . 2 Ťukněte na položku . 3 Vyberte hudební kategorii. 4 Ťuknutím na skladbu zahájíte její p..

Právě přehrávanou skladbu nelze odstranit. - Page 89

Otevření aplikace Hudba, pokud přehrává na pozadí • Zatímco se na pozadí přehrává skladba, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na aplikaci Hudba. • Případně na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost . Nabídka aplikace Hudba Nabídka aplikace Hudba poskytuje přehled o všech skladbách v zařízení. Zde můžete spravovat alba a seznamy skladeb. 1 Návrat na úvodní obrazovku aplikace Hudba 2 Zobrazení aktuálního seznamu přehrávaných skladeb 3 Procházení všech seznamů skladeb 4 Procházení všech interpretů 5 Procházen..

Seznamy skladeb - Page 90

Vytváření vlastních seznamů skladeb 1 Na úvodní obrazovce aplikace Hudba dlouze stiskněte název alba nebo skladby, které chcete přidat do seznamu skladeb. 2 V otevřené nabídce ťukněte na možnost Přidat na seznam skladeb > Vytvořit nový seznam skladeb . 3 Zadejte název seznamu skladeb a ťukněte na možnost OK . Můžete také otevřít úvodní obrazovku aplikace Hudba a vytvořit nový seznam skladeb ťuknutím na položky Seznamy skladeb a . Přehrávání vlastních seznamů skladeb 1 Otevřete nabídku aplikace Hudba a ťukněte na položku Seznamy skladeb . 2 V..

Poslech rádia - Page 91

Zapnutí funkce prostorového zvuku 1 Otevřete nabídku aplikace Hudba a ťukněte na položky Nastavení > Nastavení zvuku > Zvukové efekty > Prostorový zvuk (VPT) . 2 Listujte vlevo nebo vpravo a vyberte nastavení. Poté potvrďte ťuknutím na tlačítko OK . Poslech rádia Rádio FM v zařízení funguje stejným způsobem, jako kterékoli jiné rádio FM. Můžete například procházet a poslouchat FM stanice a ukládat je jako oblíbené položky. Před použitím rádia je třeba připojit k zařízení kabelovou náhlavní soupravu nebo sluchátka. Důvodem je skuteč..

Přehrát ve sluchátkách - Page 92

Spuštění nového hledání kanálů rádia 1 Když je spuštěné rádio, ťukněte na volbu . 2 Ťukněte na tlačítko Hledat kanály . Rádio prohledá celé frekvenční pásmo a označí všechny dostupné kanály. Přepnutí zvuku rádia do reproduktoru 1 Stiskněte při zapnutém rádiu tlačítko . 2 Ťukněte na volbu Přehrát v reproduktoru . Chcete-li přepnout zvuk zpět do kabelové náhlavní soupravy nebo sluchátek, stiskněte tlačítko a ťukněte na položku Přehrát ve sluchátkách . Oblíbené kanály rádia Uložení kanálu do oblíbených položek 1 Když je r..

Fotografování a nahrávání videí - Page 93

Fotoaparát Fotografování a nahrávání videí 1 Objektiv předního fotoaparátu 2 Volba režimu záznamu 3 Přepnutí mezi předním a hlavním fotoaparátem 4 Přiblížení a oddálení 5 Prohlížení fotografií a videí 6 Umístění uložení 7 Tlačítko závěrky – Pořizování fotografií nebo nahrávání videa 8 Návrat k předchozímu kroku nebo ukončení režimu fotoaparátu 9 Nastavení režimu záznamu 10 Nastavení blesku Fotografování ze zamykací obrazovky 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí . 2 Fotoaparát akti..

Přehled režimů záznamu - Page 94

Nahrávání videoklipu 1 Aktivujte fotoaparát. 2 Pokud není vybrán režim videa, přejeďte po obrazovce na možnost . 3 Zaměřte fotoaparát na předmět. 4 Ťuknutím na ikonu spusťte nahrávání. 5 Nahrávání pozastavíte ťuknutím na ikonu . Ťuknutím na ikonu nahrávání obnovíte. 6 Ťuknutím na ikonu nahrávání zastavíte. Pořízení fotografie při nahrávání videoklipu • Chcete-li při nahrávání videoklipu pořídit fotografii, ťukněte na ikonu . Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění tlačítka fotoaparátu. Zobrazení fotografií a videoklipů ..

Pořízení fotografie pomocí funkce Smile Shutter™ - Page 95

Je-li automatický záznam vypnutý, můžete pořizovat fotografie pomocí tlačítka spouště nebo tlačítka fotoaparátu. Pořízení fotografie pomocí funkce Smile Shutter™ 1 Aktivujte fotoaparát. 2 Ťukněte na tlačítko . 3 Ťukněte na položky Automatický záznam > Snímání úsměvu . 4 Nasměrujte fotoaparát na předmět. Fotoaparát vybere, který obličej bude zaostřen. 5 Obličej se orámuje barevně a fotografie bude pořízena automaticky, jakmile fotoaparát detekuje úsměv. 6 Není-li rozpoznán žádný úsměv, stiskem tlačítka závěrky pořídíte fot..

Nastavení barvy a jasu - Page 96

Vypnuto Po pořízení se fotografie nebo video uloží a nezobrazí se žádný náhled. Použití tlačítka ovládání hlasitosti Tlačítko ovládání hlasitosti můžete při pořizování fotografií používat k různým účelům. Přiblížení Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro přiblížení nebo oddálení Hlasitost Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro přizpůsobení hlasitosti oznámení, vyzvánění a hudby Spoušť Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro pořizování fotografií Zvuk Při pořízení fotografie nebo zahájení záznamu..

Přizpůsobení nastavení fotoaparátu - Page 97

+2,0 EV. Je-li zobrazena ikona , můžete zvýšit nebo snížit jas snímku ťuknutím na ikony plus nebo minus. Ostření a rychlost závěrky lze upravit ručně, nebo automaticky. Vyvážení bílé Auto Nastaví vyvážení bílé automaticky. Žárovky Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami. Zářivka Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení. Denní světlo Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo. Oblačno Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí. Ostření AF Nastaví automat..

Fotografie - Page 98

5MP 2560×1920 (4:3) Rozlišení 5 megapixelů a poměr stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na standardní obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení. 3MP 2560×1440 (16:9) Rozlišení 3 megapixely a poměr stran 16:9. Hodí se pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce. Samospoušť Samospoušť vám umožňuje pořídit fotografii, aniž byste zařízení museli držet. Tato funkce slouží pro pořizování autoportrétů nebo skupinových fotografií, na kterých nechcete chybět. Samospoušť můžete použít také v případ..

Přizpůsobení nastavení videokamery - Page 99

Nastaví expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit. Dotyk Po dotyku obrazovky nastaví expozici na požadovanou část objektu. Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Ručně . Blesk Blesk použijte při fotografování s nedostatečným osvětlením nebo protisvětlem. Po ťuknutí na ikonu blesku na obrazovce fotoaparátu se zobrazí následující možnosti: Automaticky Fotoaparát automaticky určí, zda světelné podmínky vyžadují blesk, či ne. Vynutit blesk Toto nastavení použijte, pokud je pozadí jasnější než hlavní objekt. Tímto..

Zapnutí funkce Smile Shutter™ (video) - Page 100

Zpráva MMS Slouží k záznamu videa vhodného k posílání v multimediálních zprávách. Doba záznamu tohoto formátu je omezena, aby se soubor videa do multimediální zprávy vešel. Přední fotoaparát: Full HD 1920×1080 (16:9) Formát Full HD (Full High Definition) s poměrem stran 16:9. HD 1280×720 (16:9) Formát HD (vysoké rozlišení) s poměrem stran 16:9. VGA 640×480 (4:3) Formát VGA s poměrem stran 4:3. Zpráva MMS Slouží k záznamu videa vhodného k posílání v multimediálních zprávách. Doba záznamu tohoto formátu je omezena, aby se soubor videa do multime..

Fotografie a videa v aplikaci Album - Page 101

Fotografie a videa v aplikaci Album Prohlížení fotografií a videí Pomocí aplikace Album si můžete prohlížet fotografie a přehrávat videoklipy pořízené fotoaparátem zařízení nebo prohlížet podobný obsah, který jste si do zařízení uložili. Všechny fotografie a videa se zobrazují v chronologicky seřazené mřížce. 1 Ťuknutím na ikonu otevřete obrazovku nabídky aplikace Album. 2 Zobrazení nabídky možností 3 Prezentace všech fotografií a videí nebo těch, které jste přidali jako oblíbené 4 Přetažením levého okraje obrazovky doprava otevřete..

Obrazovka nabídky aplikace Album - Page 102

Přehrávání videa 1 V aplikaci Album najděte video, které chcete přehrát, a ťukněte na něj. 2 Ťukněte na tlačítko . 3 Pokud se ovládací prvky nezobrazují, zobrazte je ťuknutím na obrazovku. Chcete-li ovládací prvky skrýt, ťukněte na obrazovku znovu. Pozastavení videoklipu 1 Při přehrávání videa zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky. 2 Ťukněte na tlačítko . Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad 1 Při přehrávání videa zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky. 2 Posunutím indikátoru průběhu vlevo zahajte rychlé posunutí zp..

Správa souborů pomocí počítače - Page 103

Zobrazení fotografií ze služeb online v aplikaci Album 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Vyhledejte položku Album , ťukněte na ni a pak stiskněte tlačítko . 3 Ťukněte na požadovanou online službu a nastavte ji podle pokynů na obrazovce. Zobrazí se všechna dostupná alba online, která jste do dané služby odeslali. 4 Ťuknutím na libovolné album zobrazíte jeho obsah. Potom ťukněte na některou fotografii. 5 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava. Sdílení a správ..

fotografií - Page 104

Úprava fotografií pomocí aplikace Editor fotografií Fotografie, které jste pořídili fotoaparátem, můžete upravovat a používat na ně efekty. Můžete například změnit světelné efekty. Po uložení upravené fotografie zůstane v zařízení její původní, nezměněná verze. Úprava fotografie • Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost . Oříznutí fotografie 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost . 2 Zobrazí-li se výzva,..

fotografií - Page 105

Střih videa 1 V aplikaci Album najděte video, které chcete upravit, a ťukněte na něj. 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku . 3 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost Video Editor a ťukněte na položku Oříznout . 4 Chcete-li rámeček oříznutí přesunout na jiné místo na časové ose, podržte jeho okraj, přetáhněte ho na požadované místo a ťukněte na tlačítko Použít . 5 Chcete-li uložit kopii zkráceného videa, ťukněte na volbu ULOŽIT . Úprava rychlosti přehrávání videa 1 V aplikaci Album najděte video, kter..

fotografií - Page 106

1 Zobrazení fotografií obsahujících zeměpisné souřadnice v režimu zeměkoule 2 Hledání místa na mapě 3 Zobrazení nabídky možností 4 Dvojitým ťuknutím zobrazení přiblížíte. Sevřením prstů jej oddálíte. Tažením zobrazíte další části mapy. 5 Skupina fotografií nebo videoklipů se stejnými zeměpisnými souřadnicemi 6 Miniatury vybrané skupiny fotografií nebo videoklipů. Ťuknutím na položku ji zobrazíte přes celou obrazovku. Přidání nebo úprava zeměpisných značek fotografie 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte..

Změna zobrazení mapy - Page 107

Změna zobrazení mapy • Během prohlížení mapy v albu ťukněte na tlačítko a přepněte mezi možností Klasické zobrazení a Satelitní zobrazení . 107 Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

..

seznamu kompatibilních zařízení - Page 108

Videoklipy Aplikace Video V aplikaci Video můžete přehrávat filmy a videoklipy, které jste si uložili nebo stáhli do zařízení. Aplikace také slouží jako televizní program s možností zobrazení podrobných informací o pořadech a souvisejícím obsahu, včetně příspěvků o pořadech, které vás zajímají, v sociálních médiích. Aplikaci můžete použít jako plně funkční dálkové ovládání pro kompatibilní domácí zařízení. Můžete navíc přehrávat filmy ze zařízení připojených ke stejné síti nebo filmy uložené v cloudu. Některé soubory ..

Správa souborů pomocí počítače - Page 109

Změna nastavení 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost Video . 2 Ťuknutím na ikonu otevřete nabídku obrazovky Plocha a ťukněte na položku Nastavení . 3 Podle potřeby změňte nastavení. Přehrávání videa 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost Video . 2 Najděte video, které chcete přehrát, a ťukněte na něj. Pokud se video na obrazovce nezobrazí, ťuknutím na položku otevřete nabídku obrazovky Plocha a vyhledejte a ťukněte na video, které chcete přehrát. 3 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte nebo skryjete ovládací pr..

Možnosti připojení - Page 110

Možnosti připojení Zrcadlení obrazovky zařízení na bezdrátově připojeném televizoru Funkce Zrcadlení obrazovky umožňuje zobrazit obrazovku vašeho zařízení na televizní obrazovce nebo jiném velkém displeji bez kabelového připojení. Technologie Wi-Fi Direct™ vytvoří mezi oběma zařízeními bezdrátové připojení, takže se můžete usadit a vychutnat si své oblíbené fotografie z pohodlí pohovky. Pomocí této funkce můžete také poslouchat hudbu ze zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru. Pokud používáte funkci zrcadlení obrazovky, kva..

Připojení zařízení k příslušenství USB - Page 111

Přehrávání hudební skladby na klientském zařízení pomocí funkce Cast 1 Ujistěte se, že jste klientské zařízení DMR správně nastavili a že je připojeno ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení. 2 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost . 3 Vyberte kategorii hudby, vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet, a ťukněte na ni. 4 Ťukněte na položku a vyberte klientské zařízení, se kterým chcete sdílet obsah. Skladba se automaticky začne přehrávat na vybraném zařízení. 5 Chcete-li se od klientského zařízení odpojit, ťukněte na pol..

fotografie, - Page 112

Připojení příslušenství USB Type-C™ pomocí konektoru USB Type-C. 1 Připojte konektor USB Type-C příslušenství USB Type-C k zařízení. 2 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 3 Ťukněte na položky Nastavení > Připojení zařízení > Připojitelnost USB > Vyhledat zařízení USB . Společnost Sony nezaručuje, že je veškeré příslušenství USB Type-C s konektorem USB Type- C kompatibilní s vaším zařízením. NFC Díky technologii NFC (Near Field Communications) můžete s dalšími zařízeními sdílet data, jako jsou videa, fotografie, adresy webo..

Skenování značek NFC - Page 113

Sdílení hudebního souboru s jiným zařízením pomocí technologie NFC 1 Zkontrolujte, zda je ve vašem i v přijímajícím zařízení zapnuta funkce NFC a zda jsou obrazovky obou zařízení aktivní a odemčené. 2 Otevřete aplikaci Hudba ťuknutím na ikonu a poté na . 3 Vyberte kategorii hudby a vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet. 4 Ťuknutím na některou skladbu zahájíte její přehrávání. Pokud ťuknete na tlačítko , přehrávání skladby se pozastaví. Přenos funguje bez ohledu na to, zda se skladba přehrává nebo je pozastavena. 5 Zkontrolujte, zda je skla..

Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth - Page 114

Bezdrátová technologie Bluetooth® Bluetooth® slouží k odesílání souborů do jiných zařízení Bluetooth® nebo k připojení příslušenství soupravy handsfree. Připojení Bluetooth® pracují nejlépe na vzdálenost do 10 metrů (33 stop) při přímé viditelnosti zařízení neomezené překážkami. V některých případech budete muset provést ruční párování zařízení s dalšími zařízeními Bluetooth®. Slučitelnost a kompatibilita zařízení Bluetooth® se může lišit. Pokud používáte zařízení s více uživateli, každý z nich může měnit nastave..

Fotografie - Page 115

Připojení vašeho zařízení k jinému zařízení Bluetooth ® 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Vyhledejte položky Nastavení > Bluetooth a ťukněte na ně. 3 Ťukněte na zařízení Bluetooth ® , ke kterému se chcete připojit. Zrušení spárování zařízení Bluetooth ® 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Vyhledejte položky Nastavení > Bluetooth a ťukněte na ně. 3 U nastavení Párovaná zařízení ťukněte na položku vedle názvu zařízení, jehož spárování chcete zrušit. 4 Ťukněte na tlačítko ZAPOMENOUT . Odesílání a přijím..

Povolení nebo zákaz funkce Váš kanál - Page 116

Inteligentní aplikace a funkce, které šetří čas Vyhledávání a Chytré karty Google K procházení Internetu můžete využít aplikaci Google. Pro pravidelné aktualizace můžete také aktivovat informační kanál ‒ například před odjezdem do práce můžete získat informace o dopravě, vyhledat oblíbené restaurace v okolí, zobrazit si aktuální výsledek svého oblíbeného týmu a další informace. Aplikaci spustíte ťuknutím na ikonu v seznamu aplikací. Pro rychlý přístup a snadné čtení si můžete také vyhradit panel na obrazovce Plocha. Povolení nebo z..

Povolení nebo vypnutí služeb zjišťování polohy - Page 117

Cestování a mapy Použití služeb určování polohy Služby pro učení polohy umožňují aplikacím, jako jsou Mapy nebo fotoaparát, používat informace z mobilní sítě nebo ze sítě Wi-Fi a systém GPS (globální poziční systém) k určení vaší přibližné polohy. Jestliže se nenacházíte v přímém zorném poli satelitů systému GPS, vaše zařízení může polohu určit za použití funkce Wi-Fi. A pokud nejste v dosahu žádné sítě, vaše zařízení určí přibližnou polohu podle mobilní sítě. Abyste pomocí svého zařízení mohli zjistit, kde jste, mus..

Využívání přenosu dat na cestách - Page 118

Využívání přenosu dat na cestách Když cestujete mimo svou domovskou mobilní síť, možná budete muset získávat přístup k Internetu pomocí mobilního přenosu dat. V takovém případě bude třeba aktivovat si v zařízení datový roaming. Při aktivaci datového roamingu možná budete muset platit poplatky navíc. Doporučujeme předem si ověřit příslušné poplatky za přenos dat. Pokud používáte zařízení s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li aktivovat nebo deaktivovat datový roaming. Povolen..

Další informace o aplikaci Kalendář - Page 119

Hodiny a kalendář Kalendář Pomocí aplikace Kalendář můžete pohodlně plánovat svůj čas. Pokud jste své zařízení přihlásili k různým online účtům, které obsahují rovněž kalendář, např. Google™, a aktivovali jste synchronizaci, objeví se události z těchto kalendářů také v aplikaci Kalendář. Můžete přitom zvolit, které kalendáře chcete zobrazit ve sloučeném zobrazení. Jakmile se přiblíží čas schůzky, zařízení přehraje zvuk oznámení, aby vám ji připomnělo. 1 Přechod do nastavení a výběr typu zobrazení a kalendáře, které ch..

Nastavení hlasitosti - Page 120

3 Přechod na kartu Stopky 4 Přechod na kartu Časovač 5 Zobrazení možností pro aktuální kartu 6 Otevření nastavení data a času 7 Vypnutí nebo zapnutí budíku 8 Přidání nového budíku Nastavení nového budíku 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku . 2 Najděte položku Hodiny a ťukněte na ni. 3 Ťukněte na položku . 4 Ťukněte na volbu Čas a vyberte požadovanou hodnotu. 5 Ťukněte na tlačítko OK . 6 V případě potřeby upravte další nastavení budíku. 7 Ťukněte na tlačítko ULOŽIT . Odložení zvonícího budíku • Ťukněte na položku ODLOŽIT ..

121 - Page 121

Nastavení opakovaného buzení 1 Ťukněte na položku Hodiny a poté na budík, který chcete upravit. 2 Ťukněte na tlačítko Opakovat . 3 Zaškrtněte políčka u požadovaných dnů a potom ťukněte na možnost OK . 4 Ťukněte na tlačítko ULOŽIT . Aktivace vibrací pro budík 1 Ťukněte na položku Hodiny a poté na budík, který chcete upravit. 2 Ťuknutím na jezdce Vibrovat zapněte nebo vypněte funkci. 3 Ťukněte na tlačítko ULOŽIT . Nastavení chování bočních tlačítek 1 Ťukněte na položku Hodiny a poté na budík, který chcete upravit. 2 Ťukněte na možno..

Usnadnění - Page 122

Usnadnění Gesto pro zvětšení Gesto zvětšení umožňuje přiblížit část obrazovky trojím rychlým ťuknutím na požadované místo na dotykové obrazovce. Aktivace a deaktivace gesta pro zvětšení 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Usnadnění > Gesto přiblížení . 3 Ťukněte na jezdce v nabídce Gesto přiblížení . Přiblížení oblasti a posouvání zobrazené části obrazovky 1 Ověřte, zda je povolena funkce Gesto přiblížení . 2 Chcete-li dočasně zvětšit oblast, třikrát na ni ťukněte. 3 Oblast přesu..

Nastavení - Page 123

TalkBack TalkBack je čtečka obrazovky pro zrakově postižené uživatele. Aplikace TalkBack poskytuje mluvenou zpětnou vazbu k jakýmkoli událostem nebo akcím provedeným na zařízení Android. TalkBack popisuje uživatelské rozhraní a čte chybové zprávy, oznámení a zprávy. Zapnutí funkce TalkBack 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Usnadnění > TalkBack . 3 Ťukněte na jezdce v nabídce TalkBack a poté na tlačítko OK . Chcete-li změnit předvolby hlasu, zpětné vazby a dotyků pro funkci TalkBack, ťukněte na možnos..

Povolení nebo zákaz funkce Switch Access - Page 124

Povolení nebo zákaz funkce Switch Access 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Ťukněte na položky Nastavení > Usnadnění > Přepnout přístup . 3 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci a ťukněte na tlačítko OK . 124 Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

..

Zálohování a obnovování obsahu - Page 125

Podpora a právní informace Aplikace Podpora Pomocí aplikace Podpora v zařízení lze procházet uživatelské příručky a průvodce odstraňováním potíží a hledat informace o aktualizacích softwaru a další informace související s produktem. Přístup k aplikaci podpory 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu . 2 Najděte ikonu , ťukněte na ni a vyberte požadovanou položku podpory. Nejlepších výsledků při použití aplikace podpory dosáhnete, budete-li připojeni k Internetu. Tipy Xperia™ Pomocí Tipů Xperia™ získáte užitečné informace pro své zařízen..

Oprava softwaru zařízení - Page 126

Restartování zařízení Pokud není baterie dostatečně nabitá, nemusí se restart zařízení podařit. Připojte zařízení k nabíječce a zkuste je restartovat znovu. 1 Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí . 2 V nabídce, která se otevře, ťukněte na možnost Restartovat . Zařízení se automaticky restartuje. Vynucené restartování nebo vypnutí zařízení 1 Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí a tlačítko hlasitosti po dobu 6 sekund. 2 Vaše zařízení jednou zavibruje. Postupujte podle kroků níže v závislosti na tom, zda s..

Povolení odesílání informací o používání - Page 127

1 Ověřte, zda je na počítači PC nebo Mac ® nainstalována aplikace Xperia™ Companion. 2 Spusťte aplikaci Xperia™ Companion na počítači a na hlavní obrazovce klikněte na tlačítko Oprava softwaru . 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce, a restartujte tak software a dokončete opravu. Pomozte nám vylepšit náš software Můžete zapnout odesílání informací o využití ze zařízení, aby mohla společnost Sony Mobile přijímat anonymní zprávy o chybách a statistiky, které umožňují vylepšovat software. Žádné ze shromažďovaných informací neobsahují jak..

128 - Page 128

nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG- 4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem při osobních a nekomerčních činnostech nebo získaného od poskytovatele vlastnícího licenci společnosti MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena k jiným způsobům užití a nezahrnuje je. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání, můžete získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Viz web www.mpegla.com . Licenci k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytly společnost..

Sponsored links

Latest Update