Sony Xperia Xa1 Ultra Dual Sim Userguide Manual Swedish

Xperia XA1 Ultra Dual SIM Language

Download Sony Xperia Xa1 Ultra Dual Sim Userguide Manual Swedish

Sponsored links


Download Request Is In Process

Användarhandbok - Page 1

Användarhandbok Xperia ™ XA1 Ultra G3212/G3226

..

Innehåll - Page 2

Innehåll Komma igång ................................................................................. 6 Om den här användarhandboken ........................................................ 6 Översikt ............................................................................................... 6 Montering ............................................................................................ 7 Skärmskydd ........................................................................................ 8 Starta enheten för första gången ..................................................

datatrafik - Page 3

Internet och nätverk ..................................................................... 45 Surfa på webben ............................................................................... 45 Internet- och MMS-inställningar ........................................................ 45 Wi-Fi ................................................................................................. 46 Dela mobildataanslutningen .............................................................. 48 Kontrollera dataanvändning ............................................................... 49 Välja ett SIM..

Konfigurera - Page 4

Överföra kontakter ............................................................................ 77 Säkerhetskopiera kontakter ............................................................... 78 Lägga till medicinsk information och kontaktuppgifter för nödsituationer ................................................................................... 78 Favoriter ............................................................................................ 79 Skicka kontaktinformation ................................................................. 79 Undvika dubbletter i appen Kontakter ..

filerna - Page 5

Videor ......................................................................................... 110 Öppna Video-appen ........................................................................ 110 Överföra videoinnehåll till enheten .................................................... 111 Hantera videoinnehåll ...................................................................... 111 Movie Creator ................................................................................. 111 Kommunikation .......................................................................... 113 Spegla enhete..

Kontrollera aktuell version av enhetens programvara - Page 6

Komma igång Om den här användarhandboken Det här är användarhandboken för Xperia™ XA1 Ultra för programvaruversionen Android™ 7.0 . Om du inte vet vilken programvaruversion du kör på enheten kan du kontrollera det via menyn Inställningar. System- och programuppdateringar kan visa funktionerna i enheten på ett annat sätt än vad som beskrivs i användarhandboken. Det är inte säkert att Android™-versionen påverkas vid en uppdatering. Mer information om programvaruuppdateringar finns under Uppdatera enheten på sidan 36. Kontrollera aktuell version av enhetens programvar..

Sätta i två nano-SIM-kort och ett minneskort - Page 7

1. Laddnings-/aviseringslampa 2. Headsetuttag 3. Främre kamerans lins 4. Andra mikrofonen 5. Högtalare 6. Närhets-/ljussensor 7. Främre blixt 8. Volymknapp 9. Strömknapp 10. Kameraknapp 11. Huvudmikrofon 12. Högtalare 13. Port för laddare/USB Type-C™-kabel 14. Antennområde för Wi-Fi/GPS/Bluetooth 15. Huvudkamerans lins 16. Huvudblixt 17. NFC™-avkänningsområde 18. Lucka för nano-SIM-kortets/minneskortets kortplats 19. Primärt antennområde Montering Enheten är endast kompatibel med nano-SIM-kort. Nano-SIM-korten och minneskortet delar samma hållare men har separata kortpla..

Ta bort nano-SIM-kortet - Page 8

1 Använd nageln och dra ut nano-SIM-korthållaren. 2 Placera det primära SIM-kortet (SIM 1) i korrekt riktning på plats (1) som visas på bilden. 3 Placera det andra SIM-kortet (SIM 2) i korrekt riktning på plats (2) som visas på bilden. 4 Sätt minneskortet i korrekt riktning på dess plats i hållaren som visas på bilden. 5 Tryck försiktigt fast hållaren i kortplatsen. Ta bort nano-SIM-kortet 1 Vänd enheten med skärmen nedåt, och öppna och dra ut nano-SIM-korthållaren med hjälp av nageln. 2 Ta bort nano-SIM-kortet och tryck sedan försiktigt fast hållaren i kortplatsen. Ta ..

Varför behöver jag ett Google™-konto? - Page 9

1 Tryck på strömknappen och håll den intryckt tills enheten vibrerar. 2 Ange PIN-koden för SIM-kort 1 eller SIM-kort 2 när du uppmanas att göra det, och tryck sedan på . 3 Vänta en stund medan enheten startar. PIN-koden för SIM-kortet tillhandahålls till en början av din nätoperatör, men du kan ändra den senare från menyn Inställningar. Åtgärda ett misstag när du skriver SIM-kortets PIN-kod genom att trycka på . Stänga av enheten 1 Håll strömbrytaren intryckt tills alternativmenyn öppnas. 2 Tryck till på Stäng av på alternativmenyn. Det kan ta en stund innan enhet..

Se till att enheten är skyddad - Page 10

Enhetssäkerhet Se till att enheten är skyddad Enheten innehåller flera säkerhetsalternativ som starkt rekommenderas vid risk för förlust eller stöld. Alternativen är följande: • Ställa in ett säkert skärmlås för enheten, det vill säga en PIN-kod, ett lösenord eller ett mönster som förhindrar någon från att få åtkomst till eller återställa enheten. • Lägga till ett Google™-konto för att förhindra någon från att använda enheten om den blir stulen eller rensad. • Aktivera antingen ”Skyddad av my Xperia” eller webbtjänsten Android™ Enhetsadministrat..

Konfigurera ett glömt skärmlås - Page 11

säkerhetsinställningarna begränsa vilken typ av låsskärm du kan använda, till exempel endast PIN-kod eller lösenord. Det här händer om nätverksadministratören av säkerhetsskäl ställer in en särskild typ av låsskärm för samtliga EAS-konton i företaget. Kontakta nätverksadministratören på ditt företag om du vill veta vilka nätverkssäkerhetsprinciper som används för mobila enheter. För mer inställningar för varje typ av skärmlås trycker du på bredvid Skärmlås . Ändra skärmlåstyp 1 Gå till Startskärm och tryck på . 2 Leta reda på och tryck på Inställn..

Låsa upp enheten automatiskt - Page 12

Återställa skärmlåset med tjänsten Skyddad av my Xperia 1 Se till att du vet ditt Google™-användarnamn och -lösenord och att du har aktiverat Skyddad av my Xperia på enheten. 2 Gå till myxperia.sonymobile.com med en enhet som är ansluten till Internet. 3 Logga in med samma Google™-konto som du har konfigurerat på din enhet. 4 Klicka på bilden på din enhet under Dina enheter . 5 Välj Lås för att ersätta det nuvarande skärmlåset med en ny PIN-kod. 6 Följ anvisningarna på skärmen för tjänsten Skyddad av my Xperia. Beroende på dina säkerhetsinställningar kan enhe..

Låt enheten vara olåst när du har den med dig - Page 13

Låt enheten vara olåst när du har den med dig Med funktionen Rörelse-/lägesigenkänning kan du låta enheten vara olåst när du har den i handen, fickan eller väskan. Enhetens accelerometer känner av om någon bär på enheten och låter den då vara olåst. Enheten låses när accelerometern upptäcker att enheten lagts ned. När du använder funktionen Rörelse-/lägesigenkänning bör du vara medveten om följande beteenden: • Enheten känner av när du inte längre bär på den och låser sig automatiskt. • Det kan ta upp till en minut att låsa enheten. • När du sätter..

Lägga till eller ta bort en betrodd NFC-enhet - Page 14

Lägga till eller ta bort en betrodd NFC-enhet 1 Se till att din enhet är parkopplad och ansluten till den Bluetooth®-enhet du vill lägga till som betrodd enhet. 2 Leta reda på och tryck på Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock . 3 Tryck på Betrodda enheter > LÄGG TILL BETRODD ENHET > NFC . 4 Följ anvisningarna på skärmen. 5 Om du vill ta bort en parkopplad enhet väljer du den i listan och trycker på TA BORT BETRODD ENHET . Se till att du är skyddad när du använder betrodda enheter Olika Bluetooth®-enheter har stöd för olika Bluetooth®-standar..

Använda anpassade platser - Page 15

Ta bort din hemadress 1 Gå till Startskärm och tryck på . 2 Tryck på Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock > Betrodda platser > Startskärm . 3 Tryck på Redigera > . Använda anpassade platser Du kan lägga till valfri plats som en betrodd anpassad plats där din enhet kan vara olåst. Lägga till en anpassad plats 1 Gå till Startskärm och tryck på . 2 Tryck på Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock > Betrodda platser . 3 Tryck på Lägg till betrodd plats . 4 Om du vill använda den nuvarande platsen som en anpassad plats tr..

Vidarekoppla samtal - Page 16

Ställa in eller ta bort ett SIM-kortlås 1 Tryck på på startskärmen. 2 Hitta och tryck på Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Ställ in lås för SIM- kort . 3 Välj SIM-kort. 4 Aktivera eller inaktivera SIM-kortslåset genom att trycka på skjutreglaget Lås SIM- kort . 5 Ange PIN-koden för SIM-kortet och tryck på OK . SIM-kortlåset är nu aktivt och du blir nu ombedd att skriva in låset varje gång du startar om enheten. Ändra SIM-kortets PIN-kod 1 Gå till Startskärm och tryck på . 2 Tryck på Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Ställ in lås för..

Visa IMEI-numren på etikettremsan - Page 17

Hitta enhetens identifieringsnummer Din enhet har ett unikt identifieringsnummer. Det här numret kallas IMEI (International Mobile Equipment Identity). Du bör förvara en kopia av detta nummer. Du kan till exempel behöva det när du går in på supporttjänsten Xperia™ Care för att registrera din enhet. Om enheten blir stulen kan dessutom en del nätleverantörer använda detta nummer för att hindra att enheten ansluter till nätet i ditt land eller din region. Om en enhet har två SIM-kort finns det två IMEI-nummer, ett för varje SIM-kortplats. Visa IMEI-numren på etikettremsa..

Aktivera Skyddad av my Xperia - Page 18

Aktivera Skyddad av my Xperia 1 Se till att enheten har en aktiv dataanslutning och att platstjänsterna är aktiverade. 2 Gå till Startskärm och tryck på . 3 Tryck på Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Skydd av my Xperia > AKTIVERA . 4 Godkänn villkoren för att använda tjänsten genom att markera kryssrutan. Tryck sedan på ACCEPTERA . 5 Logga in på ditt Google™-konto om du uppmanas att göra det eller skapa ett nytt konto om du inte har ett. 6 Du kan kontrollera om tjänsten Skyddad av my Xperia kan hitta din enhet genom att gå till myxperia.sonymobile.com och..

Använda pekskärmen - Page 19

Grunderna Använda pekskärmen Trycka till • Öppna eller markera ett objekt. • Markera eller avmarkera en kryssruta eller ett alternativ. • Skriv in text med det virtuella tangentbordet. Röra vid och hålla kvar • Flytta ett objekt. • Aktivera en objektspecifik meny. • Aktivera valläget, till exempel för att markera flera objekt i en lista. 19 Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

..

Nypa ihop och dra isär - Page 20

Nypa ihop och dra isär • Zooma in eller ut på webbsidor, foton och kartor, och när du tar foton eller spelar in video. Svepa och rulla • Rulla uppåt eller nedåt i en lista. • Svep åt höger eller vänster, exempelvis mellan startskärmsfönster. • Svep åt höger eller vänster för att visa fler alternativ Snärta med fingret • Bläddra snabbt i till exempel en lista eller på en webbsida. Du kan stoppa rullningen genom att trycka till på skärmen. 20 Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

..

Låsa och låsa upp skärmen - Page 21

Låsa och låsa upp skärmen När din enhet är på och lämnas oanvänd under en viss tid blir skärmen mörkare för att spara batteri och låses automatiskt. Det här låset förhindrar oönskade åtgärder på pekskärmen när du inte använder den. När du köper enheten är ett enkelt skärmlås med gesten "svep" redan inställt. Det betyder att du måste svepa vänster eller uppåt på skärmen för att låsa upp den. Du kan ändra säkerhetsinställningarna senare och lägga till andra typer av lås. Se Skärmlås på sidan 10. Aktivera skärmen • Tryck snabbt på strömknappen . ..

Starskärmsfönster - Page 22

Bläddra på startskärmen Starskärmsfönster Du kan lägga till nya fönster på startskärmen (upp till högst 20 fönster) och ta bort fönster. Du kan också ange vilket fönster du vill använda som huvudfönster på startskärmen. Ställa in ett fönster som huvudfönster för startskärmen 1 Rör vid och håll kvar på ett område på startskärmen tills enheten vibrerar. 2 Snärta åt vänster eller höger i det fönster som du vill ange som huvudfönster för startskärmen och tryck sedan på . När Google Sök och Nu är aktiverat är panelen längst till vänster reserverad för..

Inställningar på startskärmen - Page 23

Inställningar på startskärmen Avinstallera eller inaktivera ett program på startskärmen Om du inaktiverar en förinstallerad app raderas alla data, men du kan aktivera appen igen från Inställningar > Appar . Endast hämtade appar kan avinstalleras helt. 1 Rör vid och håll kvar på ett område på startskärmen tills enheten vibrerar. 2 Bläddra åt vänster eller höger för att bläddra mellan fönstren. Alla appar som kan inaktiveras eller avinstalleras markeras med . 3 Tryck på appen och sedan på INAKTIVERA om appen var förinstallerad på enheten eller OK om appen hämtade..

Navigera i program - Page 24

Lägga till en appgenväg på startsidan 1 Gå till Appskärmen, håll fingret på en appikon tills skärmen vibrerar och dra sedan ikonen högst upp på skärmen. Startskärmen öppnas. 2 Dra ikonen till önskad plats på startskärmen och släpp den där. Flytta en app på Appskärmen 1 Tryck på när appskärmen är öppen. 2 Kontrollera att Egen ordning har valts under Sortera appar . 3 Rör vid och håll kvar fingret på en app tills enheten vibrerar, och dra sedan objektet till dess nya plats. Avinstallera eller inaktivera ett program på programskärmen Om du inaktiverar en förins..

En meny är inte tillgänglig i alla program. - Page 25

Stänga alla nyligen använda appar • Tryck på och sedan på RENSA ALLA . Öppna en meny i ett program • Tryck på medan du använder programmet. En meny är inte tillgänglig i alla program. Skärmdelningsläge I skärmdelningsläget kan du visa två appar på en gång, om du till exempel vill se din inkorg och en webbläsare samtidigt. 1 Första appen i övre fönstret 2 Gräns för skärmdelning – dra om du vill ändra storlek på fönstren 3 Andra appen i nedre fönstret 4 Knapp för skärmdelning – välj en nyligen använd app 5 Startsideknapp – återgå till startskärmen 6..

Widgetar - Page 26

Justera skärmens position 1 Om du vill flytta skärmen åt vänster eller höger trycker du på eller . 2 Om du vill flytta skärmen uppåt eller nedåt drar du i de horisontella ränderna. 3 Om du vill ändra storlek på skärmen drar du i de tre diagonala ränderna. Om du vill återgå till att använda hela skärmen trycker du på . Widgetar Widgetar är små program som du kan använda direkt på startskärmen. De fungerar också som genvägar. Med väderwidgeten kan du till exempel se grundläggande väderinformation direkt på startskärmen. När du trycker på widgeten öppnas hel..

Bakgrund och teman - Page 27

Lägga till en appgenväg på startskärmen 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din Startskärm . 2 Tryck på Widgets > Genvägar i anpassningsmenyn. 3 Bläddra igenom listan och välj en app. Den valda appen läggs till på Startskärm . Flytta ett objekt på startskärmen • Rör vid och håll kvar objektet tills enheten vibrerar, dra sedan objektet till den nya platsen. Ta bort ett objekt från startskärmen • Rör vid och håll kvar fingret på ett objekt tills enheten vibrerar och dra det sedan till Ta bort från startskärmen längst upp på skärmen. Sk..

filhämtningar. - Page 28

Ta en skärmbild Du kan ta en stillbild av vilken skärm som helst på enheten i form av en skärmbild. Skärmbilder sparas automatiskt i Album. Ta en skärmbild 1 Håll strömknappen intryckt tills ett fönster med instruktioner visas. 2 Tryck på . Du kan även ta en skärmbild genom att trycka på strömknappen och knappen för att sänka volymen samtidigt. Visa din skärmbild 1 Öppna aviseringspanelen genom att trycka två gånger på statusfältet. 2 Tryck på skärmbilden. Du kan även visa dina skärmbilder i programmet Album. Aviseringar Aviseringar informerar dig om händelser som..

Hantera aviseringar på låsskärmen - Page 29

Ignorera en avisering på aviseringspanelen • Svep aviseringen åt vänster eller höger. Alla aviseringar kan inte avvisas. Om du vill ändra inställningarna för aviseringar drar du aviseringen långsamt åt vänster eller höger och trycker sedan på . Expandera en avisering på meddelandepanelen • Dra aviseringen nedåt för att expandera och visa mer information om den utan att öppna appen. Det går inte att expandera alla aviseringar. Ta bort alla aviseringar från aviseringspanelen • Tryck på RENSA ALLA . Agera på en avisering från låsskärmen • Dubbeltryck på aviserin..

Ställa in aviseringsnivån för en app - Page 30

Endast avbrott för prioriterade Ta endast emot aviseringar från det här programmet även när Stör ej-läget är inställt på Prioritet. Ställa in aviseringsnivån för en app 1 Utgå från Startskärm och tryck på . 2 Tryck på Inställningar > Aviseringar . 3 Välj önskad app. 4 Tryck på skjutreglagen för att justera aviseringsinställningarna efter behov. Aviseringslampa Aviseringslampan informerar dig om batteristatus och vissa andra händelser. En blinkande vit lampa innebär exempelvis att det finns ett nytt meddelande eller ett obesvarat samtal. Aviseringslampan är akt..

Hantera ikoner i statusfältet - Page 31

Flygplansläget är aktiverat Bluetooth®-funktionen är aktiverad Ljudet till mikrofonen är avstängt Högtalartelefonen är på Stör inte-läget är aktiverat Vibrationsläget Ett alarm är inställt GPS är aktiverat Pågående synkronisering Problem med inloggning eller synkronisering Det är möjligt att en del funktioner eller tjänster som representeras av ikonerna i listan inte är tillgängliga. Detta beror på vilken tjänsteleverantör du använder och på nätverk och/eller område. Hantera ikoner i statusfältet 1 Utgå från startskärmen och tryck till på . 2 Leta upp och ..

Blockera ett program från att skicka aviseringar - Page 32

En låt spelas upp Radion är på Enheten är ansluten till en dator via USB-kabel Internminnet är 75 % fullt. Tryck för att överföra data till minneskortet Varning Flera (ej visade) aviseringar Alla ikoner som visas på din enhet kanske inte finns med här. De här listan är endast avsedd som referens och ändringar kan göras utan föregående meddelande. Blockera ett program från att skicka aviseringar 1 Tryck på på startskärmen. 2 Tryck på Inställningar > Aviseringar . 3 Välj ett program. 4 Tryck på skjutreglaget Blockera alla . Appöversikt Vissa appar ingår kanske in..

filmer, - Page 33

Här kan du söka efter information i enheten och på internet. Här kan du njuta av musik, filmer, appar och spel på din enhet och få exklusiv tillgång till unikt innehåll som endast är tillgängligt på Xperia™-enheter. Här kan du se din aktuella plats, hitta andra platser och planera färdvägar med Google Maps™. I meddelandeappen kan du skicka och läsa SMS och MMS. I Xperia™ Movie Creator skapas automatiskt korta videoklipp baserade på befintliga foton och videoklipp. Använd Musik för att organisera och spela upp musik och ljudböcker. Här kan du se nyheter från News..

Batteri och underhåll - Page 34

Batteri och underhåll Ladda enheten Använd alltid en originalladdare och USB Type-C™-kabel från Sony som är avsedda för just din Xperia™-modell. Andra laddare och kablar kan ge längre laddningstider, inte ladda alls eller till och med skada enheten. Kontrollera att alla USB-portar och kontakter är helt torra innan du sätter i USB Type-C™-kabeln. Det går snabbare att ladda enheten genom ett vägguttag än via datorn. Du kan använda enheten medan den laddas. Om batteriet är urladdat kan det ta upp till 30 minuter innan enheten reagerar på laddningen. Under den tiden kan skä..

Aviseringslampa för batteristatus - Page 35

Aviseringslampa för batteristatus Grön Batteriet laddas och laddningsnivån är högre än 90 % Orange Batteriet laddas och laddningsnivån är lägre än 90 % Röd Batteriet laddas och laddningsnivån är lägre än 15 % Hantering av batteri och ström Din enhet har ett inbyggt batteri. Få ut så mycket som möjligt av det genom att hålla koll på hur mycket ström olika program och funktioner förbrukar. Energisparfunktionerna i bakgrunden är aktiverade som standard för att hjälpa dig minska batteriförbrukningen, och det finns ytterligare energisparlägen som hjälper dig att min..

Uppdatera enheten - Page 36

Lägga till undantag till energisparfunktioner för appar 1 Gå till Startskärm och tryck på . 2 Leta reda på och tryck på Inställningar > Batteri . 3 Tryck på och välj Batterioptimering . En lista över appar som inte är optimerade visas. 4 För att lägga till eller ta bort appar från listan trycker du på APPAR och markerar eller avmarkerar appar från listan för att redigera dess optimeringsinställningar. 5 Listan över appar som inte optimeras uppdateras enligt dina inställningar. Det går inte att undanta appar från att optimeras av Ultra STAMINA-läget. Du kan även k..

Uppdatera enheten trådlöst - Page 37

finns en programvaruuppdatering visas i statusfältet. Du kan även manuellt kontrollera om det finns nya uppdateringar eller schemalägga en uppdatering. Det enklaste sättet att installera en programvaruuppdatering är att göra det trådlöst från enheten. Vissa uppdateringar kan emellertid inte hämtas trådlöst. I så fall måste du uppdatera enheten genom programvaran Xperia™ Companion på en PC- eller Apple ® Mac ® -dator. Tänk på följande innan du uppdaterar enheten: • Se till att det finns tillräckligt med lagringsutrymme innan du försöker uppdatera. • Om du anv..

Konfigurera automatisk hämtning av systemuppdateringar - Page 38

Konfigurera automatisk hämtning av systemuppdateringar 1 Gå till Startskärm och tryck på . 2 Tryck på Inställningar > Om telefonen > Programuppdatering . 3 Tryck på och sedan på Inställningar > Hämta systemuppdateringar automatiskt . 4 Välj ett alternativ. Aktivera eller inaktivera automatiska uppdateringar för program 1 Gå till Startskärm och tryck på . 2 Tryck på Inställningar > Om telefonen > Programuppdatering . 3 Tryck på och sedan på Inställningar > Uppdatera appar automatiskt . 4 Välj önskat alternativ. Uppdatera enheten med en dator 1 Använd ..

Ändra USB-anslutningsläge - Page 39

Med Xperia™ Companion kan du komma åt enhetens filsystem. Om du inte har Xperia™ Companion installerat ombeds du att installera det när du ansluter enheten till datorn. Använd alltid den typ av USB-kabel som är avsedd för din Xperia™-modell och säkerställ att den är helt torr. USB-anslutningsläge Du kan använda Överföra filer -anslutningsläget för att hantera filer och uppdatera enhetens programvara. Det här USB-läget används med Microsoft ® Windows ® -datorer. Laddning är aktiverat som standard. Med hjälp av läget Använda enheten som MIDI kan din enhet funger..

Smart Cleaner - Page 40

• Om enheten inte kan läsa innehåll på minneskortet kan du behöva formatera det. Tänk på att allt innehåll på minneskortet raderas när du formaterar det. Om du delar en enhet med flera användare måste du logga in som ägare, d.v.s. som den primära användaren, för att kunna utföra vissa åtgärder, t.ex. överföra data till minneskortet och formatera minneskortet. Visa minnesstatus 1 Gå till Startskärm och tryck på . 2 Tryck till på Inställningar > Lagring och minne . Visa hur mycket ledigt och utnyttjat RAM som finns kvar 1 Utgå från Startskärm och tryck på . ..

Säkerhetskopiera data med hjälp av en dator - Page 41

Säkerhetskopiera och återställa innehåll Generellt bör du inte spara foton, videoklipp och annat personligt innehåll enbart i telefonens internminne. Om enheten tappas bort, blir stulen eller går sönder kan det vara omöjligt att få tillbaka innehållet på internminnet. Vi rekommenderar att du använder programvaran Xperia™ Companion för att säkerhetskopiera innehållet i enheten på en extern enhet. Den här metoden rekommenderas särskilt om du uppdaterar programvaran i telefonen till en nyare version av Android. Vi rekommenderar att du kör programmet innan du återställer..

42 - Page 42

• E-postkonton • Wi-Fi-nätverk • Enhetsinställningar • Appar • Xperia™-startskärmens layout Ställa in den automatiska funktionen för säkerhetskopiering 1 Om du ska säkerhetskopiera innehåll till ett USB-minne kontrollerar du att minnet är anslutet till enheten via en USB-värdadapter. Om du ska säkerhetskopiera till ett SD-kort kontrollerar du att SD-kortet är ordentligt isatt i enheten. Om du ska säkerhetskopiera innehåll till ett onlinekonto kontrollerar du att du är inloggad på ditt Google™-konto. 2 Utgå från Startskärm och tryck på . 3 Tryck till på Ins..

Återställa säkerhetskopierat innehåll - Page 43

Återställa säkerhetskopierat innehåll 1 Om du ska återställa innehåll från ett USB-minne kontrollerar du att minnet är anslutet till enheten via USB-värdadaptern. Om du ska återställa innehåll från ett SD-kort kontrollerar du att SD-kortet sitter som det ska i enheten. Om du återställer innehåll från Xperia säkerhetskopiering och återställning, se till att du är inloggad på ditt Google™-konto. 2 Utgå från Startskärm och tryck på . 3 Tryck till på Inställningar > Säkerhetskopiering & återställn. . 4 Under Säkerhetskopiering och återställning för X..

Hämta program från Google Play™ - Page 44

Hämta program Hämta program från Google Play™ Google Play™ är den officiella Google-butiken online för att hämta program, spel, musik, filmer och böcker. Där finns kostnadsfria program och program som du kan köpa. Innan du börjar hämta något från Google Play™ ska du se till att du har en fungerande Internetanslutning, helst via Wi-Fi för att begränsa datatrafiksavgifter. Innan du kan använda Google Play™ måste du ha ett Google™-konto. Google Play™ kanske inte finns i alla länder eller områden. Hämta en app från Google Play™ 1 Gå till Startskärm och ..

Internet och nätverk - Page 45

Internet och nätverk Surfa på webben Webbläsare Google Chrome™ för Android™-enheter är förinstallerad på de flesta marknader. Gå till http://support.google.com/chrome och klicka på länken "Chrome for Mobile" om du vill ha mer information om hur webbläsaren används. Surfa på webben 1 Gå till Startskärm och tryck på . 2 Leta reda på och tryck på . 3 Om du använder Google Chrome™ för första gången väljer du om du vill logga in på ett Google™-konto eller använda Google Chrome™ anonymt. 4 Ange en sökterm eller webbadress i sök- och adressfältet och tryck se..

Uppdatera - Page 46

Visa hämtade inställningar för Internet och MMS 1 Gå till Startskärm och tryck på . 2 Tryck på Inställningar > Mer > Mobila nätverk . 3 Välj ett SIM-kort. 4 Tryck på Åtkomstpunktens namn (APN) . 5 Tryck på någon av de tillgängliga objekten för att visa fler detaljer. Wi-Fi Med Wi-Fi kan du surfa på Internet, hämta appar och skicka och ta emot e- postmeddelanden. När du har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk en gång memorerar enheten nätverket och ansluter automatiskt nästa gång du är inom räckvidd för det. En del Wi-Fi-nätverk kräver att du loggar in på en ..

Öka signalstyrkan för Wi-Fi - Page 47

Öka signalstyrkan för Wi-Fi Det finns olika saker du kan göra för att förbättra Wi-Fi-mottagningen: • Flytta enheten närmare åtkomstpunkten för Wi-Fi. • Flytta åtkomstpunkten för Wi-Fi bort från potentiella hinder eller störningar. • Täck inte över enhetens Wi-Fi-antennområde (det markerade området på bilden). Wi-Fi-inställningar När du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk eller när det finns tillgängliga Wi-Fi-nätverk i din omgivning kan du visas dessa nätverks status. Du kan också välja att låta enheten meddela när ett öppet Wi-Fi-nätverk identifiera..

Internetdelning via Bluetooth - Page 48

• PIN-kodsmetod – din enhet skapar en slumpmässig PIN-kod, som du anger på enheten med WPS-stöd. Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med en WPS-knapp 1 Gå till Startskärm och tryck på . 2 Leta reda på och tryck på Inställningar > Wi-Fi . 3 Starta Wi-Fi om det inte redan är på. 4 Tryck på , sedan på Avancerat > WPS-tryckknapp och därefter på WPS- knappen på en enhet med stöd för WPS. Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med WPS-PIN 1 Gå till Startskärm och tryck på . 2 Leta reda på och tryck på Inställningar > Wi-Fi . 3 Starta Wi-Fi om det inte redan är på. 4 Tr..

Kontrollera dataanvändning - Page 49

Använda enheten som en bärbar Wi-Fi-hotspot 1 Gå till Startskärm och tryck på . 2 Leta reda på och tryck på Inställningar > Mer > Internetdelning & mobil hotspot . 3 Tryck på Inställningar för mobil hotspot > Konfigurera hotspot . 4 Ange Nätverksnamn (SSID) . 5 Tryck till på fältet Säkerhet för att välja en säkerhetstyp. Skriv in ett lösenord om det behövs. 6 Tryck på SPARA . 7 Aktivera funktionen genom att trycka på och sedan på skjutreglaget Mobil hotspot . 8 Bekräfta genom att trycka på OK om du uppmanas till det. visas i statusfältet när mobil Wi-..

Välja ett SIM-kort för - Page 50

Ställa in en varning om dataanvändning 1 Kontrollera att mobildatatrafik är aktiverat. 2 Gå till Startskärm och tryck på . 3 Leta reda på och tryck på Inställningar > Dataanvändning > Faktureringsperiod . 4 Om du vill ställa in varningsnivån trycker du på Datavarning , anger önskad datagräns och trycker på STÄLL IN . Du får en varningsavisering när mängden datatrafik når den inställda nivån. Ange en gräns för mobildata 1 Kontrollera att mobildatatrafik är aktiverat. 2 Gå till Startskärm och tryck på . 3 Leta reda på och tryck på Inställningar > Da..

Virtuella privata nätverk (VPN) - Page 51

där du befinner dig. Du kan även manuellt ställa in enheten så att den använder en viss typ av mobilnät för varje SIM-kort, t.ex. WCDMA eller GSM. Olika statusikoner visas i statusfältet beroende på den nättyp eller -läge du är ansluten till. Se Statusikoner på sidan 30 för att se hur de olika statusikonerna ser ut. Välja ett nätverksläge 1 Gå till Startskärm och tryck på . 2 Tryck på Inställningar > Mer > Mobila nätverk . 3 Välj SIM-kort. 4 Tryck på Önskad nätverkstyp och välj sedan ett nätverksläge. Välja ett annat nätverk manuellt 1 Gå till Startsk..

Avbryta anslutningen till ett virtuellt privat nätverk - Page 52

Avbryta anslutningen till ett virtuellt privat nätverk 1 Öppna aviseringspanelen genom att trycka två gånger på statusfältet. 2 Du stänger av VPN-anslutningen genom att trycka på ikonen för den. 52 Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

..

Synkronisera data på enheten - Page 53

Synkronisera data på enheten Synkronisera med onlinekonton Du kan synkronisera enheten med kontakter, e-post, kalenderhändelser och annan information från onlinekonton, till exempel e-postkonton som Gmail™ och Exchange ActiveSync, Facebook™ och Flickr™. Data kan synkroniseras automatiskt för sådana konton om du aktiverar autosynkronisering. Du kan även synkronisera kontona ett och ett manuellt. Konfigurera ett onlinekonto för synkronisering 1 Utgå från Startskärm och tryck på . 2 Tryck på Inställningar > Konton och synkronisering > Lägg till konto och välj det kon..

Ta bort ett EAS-konto - Page 54

Ta bort ett EAS-konto 1 Gå till Startskärm och tryck på > Inställningar > Konton och synkronisering . 2 Tryck på Exchange ActiveSync och välj det EAS-konto som du vill ta bort. 3 Tryck på och sedan på Ta bort konto . 4 Tryck på TA BORT KONTO igen för att bekräfta. 54 Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

..

Grundläggande inställningar - Page 55

Grundläggande inställningar Öppna inställningar Visa och ändra inställningarna för enheten från menyn Inställningar. Menyn Inställningar kan öppnas både från programskärmen och från snabbinställningspanelen. Öppna enhetsinställningsmenyn från programskärmen 1 Gå till Startskärm och tryck på . 2 Tryck på Inställningar . Visa information om enheten 1 Gå till Startskärm och tryck på . 2 Tryck på Inställningar > Om telefonen . Öppna snabbinställningspanelen • Dra statusfältet nedåt med två fingrar. Välja inställningar som ska visas på snabbinställnin..

Inställning av undantag för läget Stör ej - Page 56

Välja en ringsignal 1 Utgå från Startskärm och tryck på . 2 Tryck på Inställningar > Ljud > Telefonens ringsignal . 3 Välj ett alternativ från listan eller tryck på och välj en musikfil som är sparad i enheten. 4 Bekräfta genom att trycka på Klar . Välja aviseringsljud 1 Utgå från Startskärm och tryck på . 2 Tryck på Inställningar > Ljud > Aviseringsljud . 3 Välj ett alternativ från listan eller tryck på och välj en musikfil som är sparad i enheten. 4 Bekräfta genom att trycka på Klar . Vissa program har sina egna specifika aviseringsljud, vilka ka..

Smart styrning av bakgrundsbelysning - Page 57

• Meddelanden • Alarm Tillåta prioriterade aviseringar i Stör inte-läget 1 Tryck på på startskärmen. 2 Tryck på Inställningar > Ljud > Stör ej > Prioritet tillåter endast . 3 Tryck på Samtal eller Meddelanden . 4 Välj ett alternativ. Skärminställningar Justera skärmens ljusstyrka oavsett ljusförhållanden 1 Tryck på på startskärmen. 2 Tryck på Inställningar > Display . Stäng av funktionen genom att trycka på skjutreglaget Anpassad ljusstyrka , om den inte redan är avstängd. 3 Tryck på Ljusstyrka . 4 Dra reglaget för att justera ljusstyrkan. När lj..

Programinställningar - Page 58

Aktivera eller inaktivera smart styrning av bakgrundsbelysning 1 Gå till Startskärm och tryck på . 2 Tryck på Inställningar > Display > Smart bakgrundsbelysning . 3 Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget. Skärmfästning Använd skärmfästning om du vill ställa in enheten så att skärmen för en specifik app visas. Om du till exempel spelar ett spel och du oavsiktligt trycker på navigeringsknappen för startskärmen så förhindrar skärmfästningsfunktionen att skärmen för den aktiva spelappen minimeras. Du kan också använda den här fun..

Viktiga behörigheter - Page 59

Tillåta en behörighet 1 För att tillåta en behörighet trycker du till på Tillåt . 2 När dialogrutan visas för andra gången kan du välja Fråga inte igen -alternativet om du vill. 3 En dialogruta förklarar även varför appen behöver behörigheterna och vad specifikt de används till. Tryck till på OK för att stänga den här dialogrutan. För att neka en behörighet • För att neka en behörighet, tryck till på Neka när dialogrutan visas. Vissa program kan fortfarande användas även om du har nekat behörighet. Viktiga behörigheter Vissa behörigheter är obligatoriska..

Återställa appar - Page 60

Hantera applänkar från inställningsmenyn 1 Gå till Startskärm och tryck på . 2 Tryck på Inställningar > Appar . 3 Tryck på och leta upp Länköppning . 4 Välj en app och justera inställningarna efter önskemål. Återställa appar Du kan återställa en app eller rensa appdata om appen hänger sig eller orsakar problem med enheten. Återställa appinställningarna 1 Gå till Startskärm och tryck på . 2 Tryck på Inställningar > Appar . 3 Tryck på och sedan på Återställ inställningarna > Återställ appar . Inga appdata raderas från enheten när du återställer ..

Språkinställningar - Page 61

Välja innehåll för skärmsläckaren 1 Gå till Startskärm och tryck på . 2 Tryck på Inställningar > Display > Skärmsläckare . 3 Aktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget. 4 Välj vad du vill visa när skärmsläckaren är aktiv. Starta skärmsläckaren manuellt 1 Gå till Startskärm och tryck på . 2 Tryck på Inställningar > Display > Skärmsläckare . 3 Aktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget. 4 Om du vill aktivera skärmsläckaren direkt trycker du på och sedan på Starta nu . Språkinställningar Du kan välja ett standardspråk för e..

Om kontot för vanliga användare - Page 62

Superintensivläge Superintensivläge förstärker färgernas ljusstyrka och mättnaden i dina bilder och videoklipp när du visar dem på enheten. Aktivera superintensivläget 1 Gå till Startskärm och tryck på . 2 Tryck på Inställningar > Display > Bildförbättring . 3 Tryck på alternativknappen Läget för extra livfulla om den inte redan är vald. Bättre ljud Du kan få bättre ljud på enheten genom att manuellt aktivera individuella ljudinställningar, exempelvis equalizer och surroundljud. Du kan använda dynamisk normalisering för att minimera volymskillnaderna mellan ..

Om kontot för gästanvändare - Page 63

Lägga till ett konto för vanliga användare 1 Se till att du är inloggad som ägare, det vill säga den användare som konfigurerade enheten första gången. 2 Gå till Startskärm och tryck på . 3 Tryck på Inställningar > Användare > Lägg till användare . 4 Tryck på OK . Det nya kontot skapas. 5 Tryck på KONFIGURERA NU . Skärmen låses och en ikon som representerar den nytillagda användaren visas i övre högra hörnet. 6 Lås upp skärmen genom att svepa uppåt. 7 Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera kontot för användaren. Du kan även lägga till..

Inställningar för flera användarkonton - Page 64

Inställningar för flera användarkonton Det finns tre typer av inställningar på enheter med flera användare: • Inställningar som kan ändras av alla användare och som påverkar alla användare. Exempel på den här typen av inställningar är språk, Wi-Fi, flygplansläge, NFC och Bluetooth®. • Inställningar som bara påverkar ett enskilt användarkonto. Exempel på den här typen av inställningar är automatisk datasynkronisering, skärmlås, olika konton som läggs till och bakgrund. • Inställningar som bara ägaren ser och som påverkar alla användare, t.ex. VPN- ins..

Virtuella tangentbord - Page 65

Skriva text Virtuella tangentbord Det finns ett antal förinstallerade tjänster för textinmatning i enheten. Vilken tjänst för textinmatning som används som standard kan bero på vilka regionala inställningar eller språkinställningar du använder. En eller flera tjänster för textinmatning kanske inte är tillgängliga i din region. SwiftKey ® -tangentbord Du kan skriva text med det virtuella tangentbordet genom att trycka på bokstäverna, eller använda SwiftKey ® -funktionen och bilda ord genom att dra fingret från bokstav till bokstav. 1 Radera ett tecken före markören...

Textredigeringsfält - Page 66

Visa det virtuella tangentbordet för att skriva in text • Knacka på ett textinmatningsfält. Använda det virtuella tangentbordet i liggande riktning • Vänd enheten på sidan när det virtuella tangentbordet visas. Du kan behöva justera inställningarna i en del program för att aktivera liggande riktning. Skriva text tecken för tecken 1 Skriv in ett tecken som du kan se på tangentbordet genom att trycka till på tecknet. 2 Skriv in en teckenvariant genom att hålla ett vanligt tangentbordstecken intryckt för att få en lista med tillgängliga alternativ. Välj sedan i listan. Om..

Använda förstoraren - Page 67

Använda förstoraren • När du skriver in text trycker du till på och håller kvar textfältet för att förstora texten och placera markören där du vill inuti textfältet. 67 Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

..

Öppna knappsatsen - Page 68

Ringa Ringa samtal Du kan ringa ett samtal genom att slå ett telefonnummer manuellt, trycka på ett nummer som sparats i kontaktlistan eller trycka på ett telefonnummer i samtalsloggen. Du kan även använda smartuppringningsfunktionen för att snabbt hitta nummer i kontaktlistan och samtalsloggen genom att ange en del av ett kontaktnummer eller -namn och välja bland förslagen som visas. Om du vill ringa videosamtal kan du använda snabbmeddelande- och videochattprogrammet Hangouts™ på enheten. 1 Visa fler alternativ 2 Radera nummer 3 Knappsats 4 Samtalsknapp Öppna knappsatsen 1 Ut..

Visa eller dölja ditt telefonnummer - Page 69

Ringa ett utlandssamtal 1 Utgå från Startskärm och tryck på . 2 Tryck till på . Samtalsloggen visas. 3 Tryck på så att knappsatsen visas. 4 Håll 0 intryckt tills ett plustecken (+) visas. 5 Ange landsnummer och riktnummer utan inledande nollor, följt av telefonnumret. Tryck sedan på . 6 Välj ett SIM-kort i dialogrutan för att välja konto. Lägga till ett nummer för direktuppringning på startskärmen 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din Startskärm tills enheten vibrerar och anpassningsmenyn visas. 2 Tryck på Widgets > Genvägar i anpassningsmeny..

Avvisa ett samtal med ett SMS - Page 70

Avvisa ett samtal när skärmen är aktiv • När ett samtal kommer in trycker du på AVVISA i den flytande aviseringen som visas överst på skärmen. Istället för att avvisa samtalet kan du gå till huvudprogramskärmen för telefonen genom att trycka på fönstret med aviseringsmeddelandet. Då får du fler alternativ för att hantera samtalet. Du kan till exempel välja att avvisa samtalet med ett meddelande. Stänga av ringsignal för ett inkommande samtal • Tryck på volymknappen när du tar emot samtalet. Avvisa ett samtal med ett SMS Du kan avvisa ett samtal med ett SMS som s..

Använda samtalsloggen - Page 71

3 Parkera det nuvarande samtalet eller återuppta ett parkerat samtal 4 Mata in DTMF-tonval under ett samtal 5 Tysta mikrofonen under ett samtal 6 Använd högtalaren under ett samtal Justera volymen under ett samtal • Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen. Använda samtalsloggen I samtalsloggen kan du se missade samtal med eller som visar till vilket SIM-kort samtalen var till, mottagna samtal och uppringda samtal . Öppna samtalsloggen 1 Utgå från Startskärm och tryck på . 2 Tryck till på . Visa dina obesvarade samtal 1 När du har ett obesvarat samtal visas i statusfältet. D..

Begränsa samtal - Page 72

Stänga av vidarekoppling 1 Gå till Startskärm och tryck på . 2 Tryck på Inställningar > Samtal . 3 Välj ett SIM-kort. 4 Tryck på Vidarekoppling > Röst . 5 Välj ett alternativ och tryck sedan på Inaktivera . Aktivera funktionen för åtkomst till dubbla SIM 1 Gå till Startskärm och tryck på . 2 Leta reda på och tryck på Inställningar > SIM-kort > Nåbarhet med dubbla SIM . 3 Tryck på reglaget under Nåbarhet med dubbla SIM för att aktivera funktionen. 4 Slutför åtgärden genom att följa instruktionerna på skärmen. Om funktionen för åtkomst till dubbla SI..

Flera samtal - Page 73

Skicka inkommande samtal från en specifik kontakt direkt till röstbrevlådan 1 Gå till Startskärm och tryck på . 2 Tryck på . 3 Välj önskad kontakt. 4 Tryck på > . 5 Markera kryssrutan bredvid Alla samtal till röstbrevlådan . 6 Tryck på SPARA . Flera samtal Du kan hantera flera samtal samtidigt om du har aktiverat samtal väntar. Om du har aktiverat samtal väntar, meddelas du med ett ljud om du får ett annat samtal. Mobildata är inaktiverat under samtal. Appar som e-post, Internet och sociala nätverk fungerar om du ansluter till ett Wi-Fi-nätverk. Aktivera och inaktiver..

Röstbrevlåda - Page 74

Skapa ett privat samtal med en deltagare i ett konferenssamtal 1 Under ett pågående konferenssamtal trycker du på Hantera konferens . 2 Tryck på den separata knappen för den deltagare du vill ha ett privat samtal med. 3 Om du vill avsluta det privata samtalet och gå tillbaka till konferenssamtalet trycker du på . Avsluta en deltagare i ett konferenssamtal 1 Under ett pågående konferenssamtal trycker du till på Hantera konferens . 2 Tryck på bredvid den deltagare som du vill avsluta. Avsluta ett konferenssamtal • Tryck på under konferenssamtalet. Röstbrevlåda Om ditt abonnema..

Söka efter och visa kontakter - Page 75

Kontakter Söka efter och visa kontakter 1 Sök efter kontakter 2 Redigera och visa medicinsk information och kontaktuppgifter för nödsituationer 3 Visa fler alternativ 4 Flikar med favoriter och alla kontakter 5 Visa kontaktinformation 6 Använd skjutreglaget för att hoppa till kontakter som börjar med den valda bokstaven 7 Lägg till en kontakt Söka efter en kontakt 1 Gå till Startskärm , tryck på och sedan på . 2 Tryck till på och ange ett telefonnummer, namn eller annan information i fältet Sök efter kontakter . Resultatlistan filtreras efter varje tecken du anger. Välja ..

Lägga till och redigera kontakter - Page 76

Lägga till och redigera kontakter Lägga till en kontakt 1 Gå till Startskärm , tryck på och sedan på . 2 Tryck på . 3 Om du har synkroniserat dina kontakter med ett eller flera konton och lägger till en kontakt för första gången måste du välja kontot där du vill lägga till kontakten. Ett alternativ är att trycka till på Telefonkontakt om du bara vill använda och spara kontakten på din enhet. 4 Skriv in eller välj önskad information för kontakten. 5 Tryck på SPARA när du är klar. När du har sparat en kontakt i ett konto visas det kontot som standardkonto nästa gå..

Undvika dubbletter i appen Kontakter - Page 77

Radera kontakter 1 Gå till Startskärm , tryck på och sedan på . 2 Rör vid och håll kvar fingret på den kontakt du vill radera. 3 Om du vill radera flera eller alla kontakter markerar du kryssrytorna bredvid de kontakter du vill radera. 4 Tryck på och sedan på Radera kontakt . 5 Tryck på RADERA för att bekräfta. Redigera kontaktinformation om dig själv 1 Gå till Startskärm , tryck på och sedan på . 2 Tryck på MIG och sedan på . 3 Skriv in den nya informationen eller gör andra ändringar. 4 Tryck på SPARA när du är klar. Skapa en ny kontakt från ett SMS 1 Gå till St..

Säkerhetskopiera kontakter - Page 78

Importera kontakter från ett minneskort 1 Gå till Startskärm , tryck på och sedan på . 2 Tryck på och tryck på Importera/exportera > Importera från SD-kort eller internminne (.vcf-fil) . 3 Välj var du vill lagra kontakterna. 4 Tryck på SD-kort . 5 Välj de filer du vill importera genom att trycka på dem. Importera kontakter med hjälp av Bluetooth ® -teknik 1 Kontrollera att Bluetooth ® -funktionen är aktiverad och att enheten är inställd så att den är synlig. 2 När du meddelas om en inkommande fil till enheten drar du statusfältet nedåt och trycker till på aviser..

Favoriter - Page 79

1 Gå tillbaka till huvudskärmen för Kontakter 2 Visa fler alternativ 3 Flik för medicinsk och personlig information samt kontaktuppgifter för nödsituationer 4 Medicinsk och personlig information Ange medicinsk information 1 Gå till Startskärm , tryck på och sedan på . 2 Tryck på . 3 Redigera den önskade informationen. Lägga till en ny kontakt för nödsituationer 1 Gå till Startskärm , tryck på och sedan på . 2 Tryck på och sedan på KONTAKTER > Lägg till kontakt . 3 Tryck på den kontakt du vill använda som kontakt för nödsituationer. Kontakten för nödsituatione..

Undvika dubbletter i appen Kontakter - Page 80

Skicka en kontakt 1 Gå till Startskärm , tryck på och sedan på . 2 Tryck till på den kontakt vars information du vill skicka. 3 Tryck på och sedan på Dela . 4 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen. Skicka flera kontakter samtidigt 1 Gå till Startskärm , tryck på och sedan på . 2 Rör vid och håll kvar fingret på en kontakt och markera eller avmarkera sedan kryssrutorna bredvid de kontakter du vill dela. 3 Tryck på och sedan på Dela . 4 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen. Skicka alla kontak..

Skapa och skicka ett meddelande - Page 81

Meddelanden och chatt Läsa och skicka meddelanden Meddelandeprogrammet visar dina meddelanden som konversationer, vilket innebär att alla meddelanden till och från en viss person grupperas tillsammans. Antalet tecken du kan skicka i ett textmeddelande varierar beroende på operatören och språket du använder. Maximal storlek för ett MMS, vilket inkluderar storleken på eventuella tillagda mediafiler, är också operatörsberoende. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information. 1 Gå tillbaka till listan med konversationer 2 Ring upp meddelandets avsändare 3 Visa fler alter..

Ordna meddelanden - Page 82

Svara på ett meddelande 1 Gå till Startskärm , tryck på och sedan på . 2 Tryck på konversationen som innehåller meddelandet. 3 Svara och tryck på en av knapparna enligt det SIM-kort som du vill använda. Vidarebefordra ett meddelande 1 Gå till Startskärm , tryck på och sedan på . 2 Tryck på konversationen som innehåller det meddelande du vill vidarebefordra. 3 Rör vid och håll kvar fingret på det meddelande du vill vidarebefordra och tryck sedan på Vidarebefordra meddelande . 4 Ange mottagarens namn eller telefonnummer och välj sedan bland förslagen som visas. Om mottag..

Ringa från ett meddelande - Page 83

Ringa från ett meddelande Ringa upp en avsändare av ett meddelande 1 Gå till Startskärm , tryck på och sedan på . 2 Tryck på en konversation och sedan på . Välj sedan ett SIM-kort. Spara en avsändares telefonnummer i kontakterna 1 Gå till Startskärm , tryck på och sedan på . 2 Tryck på ikonen bredvid telefonnumret och tryck sedan på SPARA . 3 Välj en befintlig kontakt eller tryck på Skapa ny kontakt . 4 Redigera kontaktuppgifterna och tryck på SPARA . Meddelandeinställningar Ändra aviseringsinställningarna för meddelanden 1 Gå till Startskärm , tryck på och sedan ..

Internet- och MMS-inställningar - Page 84

E-post Konfigurera e-post Använd e-postprogrammet i enheten för att skicka och ta emot e-postmeddelanden via dina e-postkonton. Du kan ha ett eller flera e-postkonton samtidigt, bland annat företagskonton med Microsoft Exchange ActiveSync. Konfigurera ett e-postkonto 1 Utgå från Startskärm och tryck på . 2 Tryck till på Mejl . 3 Slutför konfigurationen genom att följa anvisningarna på skärmen. Med vissa e-posttjänster kan du behöva kontakta din e-posttjänsteleverantör för information om specifika inställningar för e-postkontot. Lägga till ytterligare ett e-postkonto ..

Ordna e-postmeddelanden - Page 85

Läsa e-postmeddelanden 1 Gå till Startskärm och tryck på . 2 Tryck på Mejl . 3 Om du använder flera e-postkonton trycker du på , sedan på och väljer det konto du vill kontrollera. Tryck på , sedan på och välj Kombinerad Inkorg om du vill kontrollera alla dina e-postkonton samtidigt. 4 I inkorgen för e-post bläddrar du uppåt eller nedåt och trycker till på det e- postmeddelande som du vill läsa. Skapa och skicka ett e-postmeddelande 1 Gå till Startskärm , tryck på och sedan på Mejl . 2 Om du använder flera e-postkonton trycker du på , sedan på och väljer det konto..

Inställningar för e-postkonto - Page 86

Söka efter e-postmeddelanden 1 Gå till Startskärm , tryck på och sedan på Mejl . 2 Om du använder flera e-postkonton trycker du på , sedan på och väljer det konto du vill söka i. Om du vill söka i alla e-postkonton samtidigt trycker du på , sedan på och väljer Kombinerad Inkorg . 3 Tryck på . 4 Skriv din söktext. 5 Sökresultaten visas i en lista som är sorterad efter datum. Tryck till på det e- postmeddelande som du vill öppna. Visa alla mappar för ett e-postkonto 1 Gå till Startskärm , tryck på och sedan på Mejl . 2 Tryck på , sedan på och välj det konto du vil..

Lär dig mer om Gmail™ - Page 87

Gmail™ Om du har ett Google™-konto kan du använda programmet Gmail™ för att läsa och skriva e-postmeddelanden. 1 Visa en lista över alla Gmail-konton och Gmail-mappar 2 Sök efter e-postmeddelanden 3 Lista över e-postmeddelanden 4 Skriva ett e-postmeddelande Lär dig mer om Gmail™ • Tryck på när Gmail är öppet, och tryck sedan på Hjälp och feedback . 87 Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

..

Överföra musik till enheten - Page 88

Musik och FM-radio Överföra musik till enheten Det finns två sätt för att överföra musik från en dator till enheten: • Du kan överföra musikfiler mellan enheten och en dator med den medföljande USB Type- C™-kabeln. När datorn och enheten kopplats ihop väljer du Överföra filer på enheten och sedan kopierar och klistrar du helt enkelt in eller drar och släpper filerna på datorn. Mer information finns i Hantera filer med en dator på sidan 38. • Du kan använda programvaran Xperia™ Companion för att överföra mediefiler mellan datorn och enheten. Du kan läsa ..

Startskärmen för musik - Page 89

Startskärmen för musik 1 Tryck på längst upp i vänstra hörnet för att öppna Musik-menyn 2 Visa innehåll genom att bläddra uppåt eller nedåt 3 Spela upp en låt med musikappen 4 Spela alla sånger i slumpningsläget 5 Gå tillbaka till musikspelarskärmen Spela upp en låt med appen Musik 1 Gå till Startskärm , tryck på och sedan på . 2 Tryck på . 3 Välj en musikkategori. 4 Tryck på en låt för att spela upp den. Det går kanske inte att spela upp upphovsrättsskyddade låtar. Se till att du äger de nödvändiga rättigheterna till innehållet du vill använda. Hitta lå..

Musik-menyn - Page 90

Musik-menyn Musik-menyn innehåller en översikt över alla låtar på enheten. Här kan du hantera album och spellistor. 1 Gå tillbaka till startskärmen för musik 2 Visa aktuell uppspelningskö 3 Bläddra bland alla spellistor 4 Bläddra bland alla artister 5 Bläddra bland alla album 6 Bläddra bland alla låtar 7 Bläddra bland alla genrer 8 Bläddra bland alla mappar 9 Öppna inställningsmenyn för musikappen 10 Öppna supportmenyn för musikappen Öppna Musik-menyn 1 Gå till Startskärm , tryck på och sedan på . 2 Tryck på . Gå tillbaka till startskärmen för Musik • När m..

Det går inte att radera smarta spellistor. - Page 91

Spela upp egna spellistor 1 Öppna Musik-menyn och tryck på Spellistor . 2 Under Spellistor markerar du den spellista du vill öppna. 3 Om du vill spela upp alla låtar trycker du på en låt och Blanda alla . Lägga till låtar i en spellista 1 På startskärmen för Musik bläddrar du till låten eller albumet som du vill lägga till i en spellista. 2 Rör vid och håll kvar fingret på albumtiteln och tryck sedan till på Lägg till i spellista . 3 Tryck till på namnet på spellistan där du vill lägga till albumet eller låten. Albumet eller låten läggs nu till i spellistan. Ta bo..

Spela upp i hörlurar - Page 92

1 Lista med favoriter 2 På/av-knapp för radio 3 Visa menyalternativ 4 Aktuell frekvens 5 Spara eller ta bort en kanal som favorit 6 Frekvensreglage 7 Frekvensband – dra åt vänster eller höger för att byta kanal 8 Gå uppåt i frekvensbandet för att söka efter en kanal 9 En sparad favoritkanal 10 Gå nedåt i frekvensbandet för att söka efter en kanal Lyssna på FM-radio 1 Anslut ett headset eller hörlurar till enheten. 2 Gå till Startskärm och tryck på . 3 Tryck på . Tillgängliga kanaler visas när du rullar genom frekvensbandet. När du startar FM-radion visas tillgängli..

Favoritradiokanaler - Page 93

Favoritradiokanaler Spara en kanal som favorit 1 Öppna radion och navigera till kanalen som du vill spara som favorit. 2 Tryck på . 3 Skriv in ett namn och välj en färg på kanalen; tryck sedan på SPARA . Lyssna på en favoritradiokanal 1 Tryck på . 2 Välj ett alternativ. Ta bort en kanal ur favoriterna 1 Öppna radion och navigera till kanalen som du vill ta bort. 2 Tryck på och sedan på RADERA . Inställningar för radioljud Växla mellan mono- och stereoljudläge 1 Tryck på när radion visas. 2 Tryck till på Aktivera stereoljud . 3 För att åter lyssna på radio i monoljudlä..

Ta foton och spela in videoklipp - Page 94

Kamera Ta foton och spela in videoklipp 1 Främre kamerans lins 2 Välja foto-/inspelningsläge 3 Växla mellan den främre kameran och huvudkameran 4 Zooma in eller ut 5 Kameraknapp – Aktivera kameran/Ta foton/Spela in videoklipp 6 Visa foton och videoklipp 7 Spara plats 8 Slutarknapp – ta foton eller spela in video 9 Gå tillbaka ett steg eller stänga av kameran 10 Ändra inställningar för kameraläge 11 Blixtinställningar Ta ett foto från låsskärmen 1 Aktivera skärmen genom att trycka snabbt på strömknappen . 2 Aktivera kameran genom att trycka på och hålla ned och dra de..

Du kan läsa mer om hur du kan ta bättre foton på - Page 95

Använda zoomfunktionen • Nyp ihop eller för isär fingrarna på kameraskärmen medan kameran är öppen. • Du kan även zooma genom att trycka uppåt eller nedåt på volymknappen. Aktivera den här funktionen genom att trycka på och sedan på Mer > Volymknapp för . Spela in ett videoklipp med kameraknappen 1 Aktivera kameran. 2 Dra på skärmen för att välja . 3 Tryck på kameraknappen om du vill starta inspelning av ett videoklipp. 4 Tryck på kameraknappen igen för att avsluta inspelningen. Spela in ett videoklipp 1 Aktivera kameran. 2 Om videoläget inte är valt drar du ..

Ta ett panoramafoto - Page 96

Kameraappar AR-effekt Ta foton eller videoklipp med virtuella motiv och figurer. Kreativ effekt Lägg in effekter i foton och videoklipp. Sound Photo Ta foton med bakgrundsljud. Panorama Ta vidvinkelfoton och panoramafoton. Timeshift burst Hitta det bästa fotot i en sekvenstagning med bilder. Panorama Du kan ta vidvinkelfoton och panoramiska foton med en enkel tryck- och sveprörelse. Ta ett panoramafoto 1 Aktivera kameran. 2 Dra på skärmen för att välja och välj sedan . 3 Tryck på kameraknappen och flytta kameran sakta och stadigt i rörelseriktningen som indikeras på skärmen. A..

Funktionen är endast tillgänglig i läget - Page 97

Slå på Smile Shutter™ 1 Aktivera kameran. 2 Tryck på . 3 Tryck till på Automatisk fotografering > Leendeavkänning . 4 Rikta kameran mot ditt motiv när kameran är öppen och Leendeavkänning används. Kameran väljer vilket ansikte som fokuseras. 5 Ansiktet visas iunti en färgad ram och fotot tas automatiskt så fort som ett leende identifieras. 6 Om personen inte ler kan du trycka ned kameraknappen för att ta ett foto manuellt. Starta Hand Shutter 1 Aktivera kameran. 2 Byt till den främre kameran genom att trycka till på 3 Tryck på . 4 Tryck på Mer . 5 Tryck till på Auto..

flera - Page 98

När du tagit ett foto eller spelat in ett videoklipp visas en förhandsvisning i det nedre högra hörnet av skärmen under tre sekunder. Endast främre kameran När du tagit ett foto eller spelat in ett videoklipp med den främre kameran visas en förhandsvisning i nedre högra hörnet av skärmen under tre sekunder. Av Fotot eller videoklippet sparas efter att du tog eller spelade in det, och ingen förhandsgranskning visas. Använda volymknappen som Du kan välja hur du vill använda volymknappen när du fotograferar. Zoom Använd volymreglaget för att zooma in eller ut. Volym Använd ..

Vitbalans, fokus, exponering och slutarhastighet - Page 99

Ställa in färg och ljusstyrka 1 Aktivera kameran. 2 Tryck på > Färg och ljusstyrka . 3 Ställ in färg och ljusstyrka genom att dra skjutreglagen till önskade lägen. Inställningen kan bara göras i lägena för bättre autojustering och videokamera. Vitbalans, fokus, exponering och slutarhastighet Vitbalans, som bara är tillgängligt i kameraläget Manuellt , justerar färgbalansen efter ljusförhållandena. Du kan även justera exponeringen manuellt i intervallet -2,0 EV till +2,0 EV. Du kan exempelvis öka ljusstyrkan eller minska den totala exponeringen genom att trycka på pl..

Självutlösare - Page 100

20MP 5984×3376 (16:9) Upplösning på 20 megapixel med bildformatet 16:9. Lämpligt för foton som du vill visa på bredbildsskärm. 12MP 4000×3008 (4:3) Upplösning på 12 megapixel med bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på icke-bredbildsskärm eller skriva ut med hög upplösning. 12MP 4624×2608 (16:9) Upplösning på 12 megapixel med bildformatet 16:9. Lämpligt för foton som du vill visa på bredbildsskärm. Främre kamera: 16MP 5344×3008 (16:9) Upplösning på 16 megapixel med bildformatet 16:9. Lämpligt för foton som du vill visa på bredbildsskärm. 12MP ..

Manuellt - Page 101

HDR Använd HDR (High-Dynamic Range)-inställningen för att ta ett foto i starkt motljus eller under förhållanden med skarpa kontraster. HDR kompenserar för förlusten av detalj och skapar en bild som är representativ för båda mörka och ljusa områden. Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget Manuellt . ISO ISO-känsligheten kan ställas in så att den justeras automatiskt eller ställas in manuellt på känslighetsnivåer mellan 50 och 3 200. Inställningen kan bara göras i kameraläget Manuellt . Mätning Den här funktionen mäter mängden ljus som träffar den bild du ..

Inställningar för videokamera – översikt - Page 102

Inställningar för videokamera Justera inställningarna för videokameran 1 Aktivera kameran. 2 Dra på skärmen för att välja . 3 Tryck på för att visa inställningarna. 4 Välj den inställning du vill justera och utför dina ändringar. Inställningar för videokamera – översikt Videoupplösning Justera videoupplösningen för olika format. HD avser High Definition, medan FPS avser bildrutor per sekund. Fler bildrutor per sekund ger jämnare video, men filstorleken blir större. Huvudkamera: Full HD (30 bps) 1920×1080 (16:9) Full HD-format (Full High Definition) med 30 FPS oc..

Slå på Leendeavkänning™ (video) - Page 103

automatiskt ögonblicksbilder av leende ansikten samtidigt som du kan fortsätta att spela in videoklipp. Slå på Leendeavkänning™ (video) 1 Aktivera kameran. 2 Tryck på . 3 Tryck till på Automatisk bild (video) > Leendeavkänning . SteadyShot™ Det kan vara svårt att hålla enheten stadigt under en videoinspelning. Med hjälp av stabilisatorn kan du kompensera små handrörelser. Ficklampa Du kan använda ficklampan som belysning för videoklipp när den omgivande belysningen är dålig eller i motljus. Videoblixtikonen är tillgänglig på videokameraskärmen. Observera att vi..

Foton och videor i Album - Page 104

Foton och videor i Album Visa foton och videor Använd albumprogrammet för att visa foton och spela upp videor som du har tagit med kameran, eller för att visa liknande innehåll som du har sparat på enheten. Alla foton och videor visas i ett rutnät med kronologisk ordning. 1 Tryck till på för att öppna albummenyn på startskärmen 2 Visa menyalternativ 3 Ett bildspel med alla dina foton och videoklipp, eller de du lagt till i favoriter 4 Dra den vänstra kanten på skärmen åt höger för att öppna albummenyn på startskärmen 5 Datum för objekt i gruppen 6 Tryck på ett foto ell..

Albummenyn på startskärmen - Page 105

Spela upp en video 1 I Album letar du upp och trycker på videon som du vill spela upp. 2 Tryck på . 3 Om inga uppspelningskontroller visas kan du visa dem genom att trycka på skärmen. Tryck på skärmen igen för att dölja kontrollerna. Pausa ett videoklipp 1 Tryck på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa uppspelningskontrollerna. 2 Tryck på . Snabbspola framåt eller bakåt i en video 1 Tryck på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa uppspelningskontrollerna. 2 Dra förloppsindikatorn åt vänster för att spola bakåt, eller höger ..

Dela och hantera foton och videor - Page 106

Visa foton från onlinetjänster i Album 1 Utgå från Startskärm och tryck på . 2 Tryck till på Album och sedan . 3 Tryck till på önskad onlinetjänst och följ sedan anvisningarna på skärmen för att komma igång. Alla tillgängliga onlinealbum som du har laddat upp till tjänsten visas. 4 Tryck på ett album för att visa dess innehåll och tryck sedan på ett foto i albumet. 5 Bläddra till vänster för att visa nästa foto eller video. Bläddra till höger för att visa föregående foto eller video. Dela och hantera foton och videor Du kan dela foton och videor som du har spar..

Redigera foton med redigeringsprogrammet Foto - Page 107

Redigera foton med redigeringsprogrammet Foto Du kan redigera och använda effekter på originalfoton som du har tagit med kameran. Du kan till exempel ändra ljuseffekterna. När du sparar det redigerade fotot finns den ursprungliga, oförändrade versionen av fotot kvar på enheten. Redigera ett foto • Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på . Beskära ett foto 1 Tryck på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto och tryck sedan på . 2 Välj Fotoredigerare , om du uppmanas till det. 3 Tryck på &..

Dölja foton och videoklipp - Page 108

redigerade videon finns den ursprungliga, oförändrade versionen av videon kvar på enheten. Beskära ett videoklipp 1 Utgå från Album, leta upp och tryck på videon som du vill redigera. 2 Tryck på skärmen för att visa verktygsfälten och tryck sedan på . 3 Välj Videoredigerare och tryck sedan på Beskär om du uppmanas till det. 4 Du flyttar beskärningsramen till en annan del av tidslinjen genom röra vid och hålla kvar kanten på beskärningsramen och dra den till önskad plats. Tryck sedan på Tillämpa . 5 Tryck på SPARA för att spara en kopia av den beskurna videon. Anpa..

platsidentifiering - Page 109

1 Visa geotaggade foton i jordglobsvyn 2 Sök efter en plats på kartan 3 Visa menyalternativ 4 Tryck till två gånger för att zooma in. Knip ihop fingrarna för att zooma ut. Dra för att visa olika delar av kartan 5 En grupp foton eller videor som har geotaggats med samma plats 6 Miniatyrer av den markerade gruppen foton eller videor. Tryck till på ett objekt för att visa det i helskärmsläge Lägga till eller redigera geotaggen för ett foto 1 Tryck på skärmen för att visa verktygsfälten medan du visar ett foto. 2 Tryck på och sedan på Lägg till geotagg eller Redigera geotag..

Använda enheten som en fjärrkontroll - Page 110

Videor Öppna Video-appen Använd appen Video och spela upp film och annat videoinnehåll som du har sparat på eller hämtat till enheten. Appen är även en TV-programguiden där du kan visa detaljerad programinformation och relaterat innehåll, inklusive inlägg på sociala medier om det program som du är intresserad av. Du kan använda appen som en fjärrkontroll med din kompatibla hemmaenhet. Du kan också spela upp dina filmer på andra enheter som är anslutna till samma nätverk eller som finns sparade i molnet. Vissa videofiler kanske inte kan spelas upp i appen Video. Tillgä..

Överföra videoinnehåll till enheten - Page 111

Spela upp en video 1 Gå till Startskärm , tryck på och sedan på Video . 2 Hitta och tryck på den video du vill spela upp. Om videoklippet inte visas på skärmen trycker du på på startskärmsmenyn och går till det videoklipp du vill spela upp. 3 Tryck på skärmen för att visa eller dölja kontrollerna. 4 Pausa uppspelningen genom att trycka på . Återuppta uppspelningen genom att trycka på . 5 Spola tillbaka genom att dra förloppsindikatorn åt vänster. Spola framåt genom att dra förloppsindikatorn åt höger. Ändra ljudinställningar medan videon spelas upp 1 Tryck till p..

film - Page 112

Öppna Movie Creator 1 Utgå från Startskärm och tryck på . 2 Tryck till på Movie Creator . Aktivera eller inaktivera Movie Creator-aviseringar 1 Utgå från Startskärm och tryck på . 2 Tryck till på Movie Creator . 3 Aktivera eller inaktivera aviseringar genom att trycka på , på Inställningar och sedan på skjutreglaget Aviseringar . Aktivera eller inaktivera automatisk generering av filmer med highlights 1 Utgå från Startskärm och tryck på . 2 Tryck till på Movie Creator . 3 Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på , på Inställningar och sedan på skjutre..

Spegla enhetens skärm trådlöst på en TV - Page 113

Kommunikation Spegla enhetens skärm trådlöst på en TV Du kan använda skärmspegling för att visa skärmen på din enhet på en TV eller annan stor display utan att använda en kabelanslutning. Med Wi-Fi Direct™-teknik skapas en trådlös anslutning mellan de två enheterna, så att du kan luta dig tillbaka i soffan och njuta av dina favoritfoton. Du kan även använda den här funktionen till att lyssna på musik från din enhet via högtalarna på TV:n. När du använder skärmspegling kan bildkvaliteten ibland påverkas negativt av störningar från andra Wi-Fi-nätverk. Spegla en..

Ansluta enheten till USB-tillbehör - Page 114

Spela upp musikspår på en klientenhet med hjälp av Cast 1 Se till att du har konfigurerat DMR-klientenheten korrekt och att den är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som enheten. 2 Gå till Startskärm , tryck på och sedan på . 3 Välj en musikkategori och bläddra fram till låten du vill dela och tryck på den. 4 Tryck på och välj en klientenhet att dela ditt innehåll med. Låten spelas automatiskt upp på den enhet du har valt. 5 Koppla från klientenheten genom att trycka till på och sedan välja Sluta casta . Du kan även se Google Cast-enheter i listan när du trycker på ...

Aktivera eller inaktivera NFC-funktionen - Page 115

NFC NFC (närfältskommunikation) kan användas för överföring av data till andra enheter, t.ex. videoklipp, foton, webbadresser, musikfiler eller kontakter. Du kan även använda NFC för att skanna taggar som ger dig mer information om en produkt eller tjänst såväl som taggar som aktiverar vissa funktioner på enheten. NFC är en trådlös teknik med en maximal räckvidd av en centimeter, så enheterna som ska dela data måste hållas nära varandra. Innan du kan använda NFC måste du aktivera NFC-funktionen, och skärmen på enheten måste vara aktiv. Avkänningsområdet för NFC..

Skanna NFC-etiketter - Page 116

Dela en musikfil med en annan enhet genom att använda NFC 1 Se till att både din enhet och den mottagande enheten har NFC-funktionen påslagen och att båda skärmarna är aktiva och olåsta. 2 Öppna musikappen genom att trycka på och sedan på . 3 Välj en musikkategori och bläddra fram till låten du vill dela. 4 Tryck på låten för att spela upp den. Du kan trycka på om du vill pausa låten. Överföringen görs oavsett om låten spelas eller är pausad. 5 Se till att låten visas i helskärmsläge. 6 Håll din enhet och den mottagande enheten nära varandra så att NFC-områdena..

Aktivera eller inaktivera Bluetooth - Page 117

Ansluta till en NFC-kompatibel enhet Du kan ansluta enheten till andra NFC-kompatibla enheter tillverkade av Sony, t.ex. högtalare eller hörlurar. Se användarhandboken för den kompatibla enheten när du ska upprätta den här sortens anslutning. Du kan behöva ha Wi-Fi eller Bluetooth® aktiverat på båda enheter för att anslutningen ska fungera. Trådlös Bluetooth®-teknik Med Bluetooth®-funktionen kan du skicka filer till andra Bluetooth®-kompatibla enheter och ansluta till handsfreetillbehör. Bluetooth®-anslutning fungerar bäst inom tio meters omkrets utan stora föremål i ..

Skicka och ta emot objekt med Bluetooth - Page 118

Parkoppla enheten med en annan Bluetooth ® -enhet 1 Se till att den enhet du vill parkoppla har Bluetooth ® -funktionen aktiverad och är synlig för andra Bluetooth ® -enheter. 2 Gå till din enhets Startskärm och tryck till på . 3 Tryck till på Inställningar > Bluetooth . 4 Aktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget Bluetooth . En lista över tillgängliga Bluetooth ® -enheter visas. 5 Tryck på den Bluetooth ® -enhet du vill parkoppla. 6 Skriv in en sifferkod om det behövs, eller bekräfta sifferkoden på båda enheterna. Ansluta enheten till en annan Bluetooth ..

Ta emot objekt via Bluetooth - Page 119

Ta emot objekt via Bluetooth ® 1 Kontrollera att Bluetooth ® -funktionen är aktiverad och att enheten är synlig för andra Bluetooth ® -enheter. 2 Sändningsenheten börjar nu skicka data till enheten. 3 Om du uppmanas att göra det anger du samma lösenord för båda enheterna eller bekräftar det föreslagna lösenordet. 4 När du meddelas om en inkommande fil till enheten drar du statusfältet nedåt och trycker till på aviseringen för att acceptera filöverföringen. 5 Tryck till på Godkänn för att starta filöverföringen. 6 Om du vill visa förloppet för överföringen d..

Smarta appar och funktioner som sparar - Page 120

Smarta appar och funktioner som sparar tid åt dig Google Sök och Nu Du kan använda Google-appen till att söka på internet. Dessutom kan du aktivera ett flöde för att få regelbundna uppdateringar. Exempelvis kan du få trafikinformation innan du åker till jobbet, hitta populära restauranger i närheten, visa resultatet för ditt favoritlag med mera. Du kommer åt appen genom att trycka på i applistan eller så kan du reservera ett fönster på startskärmen så att den är enkel att komma åt och läsa. Aktivera eller inaktivera flödet 1 Gå till Startskärm och tryck på . 2 T..

Aktivera eller inaktivera platstjänster - Page 121

Resor och kartor Använda platstjänster Med platstjänster kan program, t.ex. Kartor och kameran, använda information från mobil- eller Wi-Fi-nätverk samt GPS-information (Global Positioning System) för att avgöra din ungefärliga plats. Om du inte har fri sikt till GPS-satelliter kan enheten avgöra din plats med hjälp av Wi-Fi-funktionen. Och om du inte är inom räckvidd för ett nätverk kan enheten avgöra din plats med hjälp av ditt mobilnätverk. Du måste aktivera platstjänster för att kunna använda enheten till att ta reda på var du befinner dig. Det kan medföra dataa..

Aktivera eller inaktivera dataroaming - Page 122

Använda datatrafik när du reser När du är utanför ditt hemnätverk kan du behöva använda mobildata för att koppla upp dig mot Internet. I så fall behöver du aktivera dataroaming på enheten. Aktivering av dataroaming kan medföra extra kostnader. Du bör ta reda på gällande avgifter för dataöverföring före användningen. Om du använder en enhet med flera användare kan du behöva logga in som ägare, dvs som den primära användaren, för att kunna aktivera och inaktivera dataroaming. Aktivera eller inaktivera dataroaming 1 Gå till Startskärm och tryck på . 2 Tryck på..

Lär dig mer om Kalender - Page 123

Klocka och Kalender Kalender Använd Kalender för att planera ditt tidsschema. Om du har loggat in på och synkroniserat enheten med ett eller flera onlinekonton som innehåller kalendrar, till exempel ditt Google™-konto, visas kalenderhändelser från dessa konton i kalenderappen. Du kan välja vilka kalendrar du vill integrera i den kombinerade kalendervyn. När tiden för ett möte närmar sig spelas ett aviseringsljud upp på din enhet för att påminna dig. 1 Visa inställningar, välj en typ av vy och kalendrarna som du vill visa 2 Visa en översikt över innevarande månad 3 Åte..

Volyminställningar - Page 124

3 Öppna fliken för tidtagaruret 4 Öppna fliken för timern 5 Visa alternativ för den aktuella fliken 6 Öppna inställningarna för datum och tid 7 Slå på eller stänga av ett alarm 8 Lägga till ett nytt alarm Ställa in ett nytt alarm 1 Tryck på på startskärmen. 2 Tryck på Klocka . 3 Tryck på . 4 Tryck på Tid och välj önskat värde. 5 Tryck på OK . 6 Redigera andra alarminställningar om det behövs. 7 Tryck på SPARA . Använda snooze för ett alarm när det ljuder • Tryck på SNOOZE . Stänga av alarmet när det låter • Dra åt höger. Du kan stänga av ett alarm ..

Aktivera vibrationsfunktionen för ett alarm - Page 125

Aktivera vibrationsfunktionen för ett alarm 1 Tryck på Klocka och sedan på det alarm som du vill ändra. 2 Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget Vibrera . 3 Tryck på SPARA . Ställa in sidoknapparnas beteende 1 Tryck på Klocka och sedan på det alarm som du vill ändra. 2 Tryck på Sidoknappsfunktion och välj sedan önskat beteende för sidoknapparna när du trycker på dem under alarmet. 3 Tryck på SPARA . 125 Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

..

Hjälpmedel - Page 126

Hjälpmedel Förstoringsrörelse Med förstoringsrörelsen kan du zooma in på delar av skärmen genom att trycka på ett område på pekskärmen tre gånger i följd. Aktivera och inaktivera förstoringsgesten 1 Utgå från Startskärm och tryck på . 2 Leta upp och tryck på Inställningar > Tillgänglighet > Förstoringsrörelse . 3 Tryck på skjutreglaget under Förstoringsrörelse . Förstora ett område och panorera över skärmen 1 Se till att Förstoringsrörelse är aktiverat. 2 Förstora ett område tillfälligt genom att trycka på det tre gånger. 3 Flytta området genom a..

Inställningar - Page 127

TalkBack TalkBack är en skärmläsare för användare med nedsatt syn. TalkBack använder talad feedback för att beskriva händelser och åtgärder som utförs på Android-enheten. TalkBack beskriver användargränssnittet och läser upp programfel, aviseringar och meddelanden. Aktivera TalkBack 1 Gå till Startskärm och tryck på . 2 Leta reda på och tryck på Inställningar > Tillgänglighet > TalkBack . 3 Tryck på skjutreglaget och tryck sedan på OK . Du kan ändra tal-, feedback- och pekinställningarna för TalkBack genom att trycka på Inställningar och sedan trycka två ..

Aktivera eller inaktivera brytarstyrning - Page 128

Aktivera eller inaktivera brytarstyrning 1 Utgå från Startskärm och tryck på . 2 Leta upp och tryck på Inställningar > Tillgänglighet > Brytarstyrning . 3 Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget och sedan på OK . 128 Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

..

Säkerhetskopiera och återställa - Page 129

Support and juridisk information Supportappen I supportappen på enheten kan du söka i användarhandböcker, läsa felsökningsguider och hitta information om programvaruuppdateringar och annan produktrelaterad information. Öppna supportappen 1 Utgå från Startskärm och tryck på . 2 Tryck på och välj sedan önskat supportalternativ. Du får bäst support om du är ansluten till internet när du använder supportappen. Xperia™ Tips Med Xperia™ Tips kan du få användbar information om enheten genom notiser och lära dig allt du behöver för att komma igång. Aktivera eller inakti..

Reparera enhetens programvara - Page 130

Om det inte går att slå på enheten eller om du vill återställa programvaran i den kan du reparera den med Xperia™ Companion. För mer information om hur du använder Xperia™ Companion, se Xperia™ Companion på sidan 38. Om du delar en enhet med flera användare kan du behöva logga in som ägare, dvs. som primär användaren, för att kunna återställa de ursprungliga fabriksinställningarna på enheten. Starta om enheten Enheten kanske inte kan startas om batterinivån är låg. Anslut i så fall enheten till en laddare och försök starta om den igen. 1 Håll in strömknappen..

Tillåta att användningsinformation skickas - Page 131

sedan slå på enheten igen. Om problemet kvarstår tvingar du fram en avstängning av enheten och utför sedan en programvarureparation enligt stegen nedan: 1 Kontrollera att Xperia™ Companion är installerat på din PC eller Mac ® . 2 Starta Xperia™ Companion på datorn och klicka på Reparation av programvara på startskärmen. 3 Följ anvisningarna på skärmen för att installera om programvaran och slutföra reparationen. Hjälp oss förbättra vår programvara Du kan tillåta att användningsinformation skickas från din enhet så att vi på Sony Mobile får anonyma buggrapporte..

132 - Page 132

Den här produkten är licensierad under patentportföljen för MPEG-4-video och AVC och ger en konsument rätt att, för privat och icke-kommersiell användning, (i) koda video i enlighet med videostandarden MPEG-4 ("MPEG-4- video") eller standarden AVC ("AVC-video") och/eller (ii) avkoda MPEG-4- eller AVC-video som kodats av en konsument i privat eller icke-kommersiellt syfte och/eller som införskaffats från en videoleverantör som har MPEG LA:s tillstånd att distribuera video i MPEG-4- och/eller AVC-format. Ingen licens ges eller ska vara underförstådd för annan användning. Ytterl..

Sponsored links

Latest Update